Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2008/2102(INI)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A6-0455/2008

Eingereichte Texte :

A6-0455/2008

Aussprachen :

Abstimmungen :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P6_TA(2008)0625

Plenardebatten
Donnerstag, 18. Dezember 2008 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

6.10. Umsetzung des Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche Bildung 2010" (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (Abstimmung)
PV
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, Poročevalka. − Iz skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2008 je razvidno, da je pri vseživljenjskem izobraževanju prišlo do določenega napredka, vendar še ne moremo biti zadovoljni z doseženim.

Med največje težave sodi zgodnje opuščanje šolanja, majhna udeležba starejših in nizko kvalificiranih delavcev v vseživljenjskem učenju ter slaba usposobljenost priseljencev. Gospodarstvo, temelječe na znanju, pa bo potrebovalo vse bolj usposobljeno delovno silo.

V svojem poročilu poudarjam, da je potrebno na vseh nivojih izboljšati kakovost izobraževanja, ki mora otroke in mladostnike pripraviti na samostojno, ustvarjalno in inovativno učenje in razmišljanje. Učne načrte je potrebno nenehno posodabljati in izboljšati uporabo informacijskih tehnologij tudi za starejše.

Programi vseživljenjskega učenja morajo biti povezani z gospodarstvom in podpirati podjetništvo, državljanom pa omogočati, da bodo pridobili znanja s katerimi bodo lahko ustanavljali, vodili ter razvijali svoja podjetja. Pomembno je upoštevati lokalne in regionalne potrebe, možnosti in značilnosti.

Pozivam vlade držav članic in inštitucije Evropske unije, da v času finančne krize ne zmanjšujejo sredstev za izobraževanje, saj je prav dobra izobrazba, dostopna vsem slojem prebivalstva, najboljše orodje v boju proti revščini in pri iskanju rešitev iz krize.

Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom ter sekretariatu za sodelovanje.

(aplavz)

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen