Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0455/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0455/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0625

Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6.10. Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (ψηφοφορία)
PV
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, εισηγήτρια. (SL) Είναι φανερό από την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2008 ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα έως τώρα επιτεύγματα.

Μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι οι σπουδαστές που διακόπτουν την εκπαίδευσή τους πρόωρα, η χαμηλή συμμετοχή στη διά βίου μάθηση από τους ηλικιωμένους εργαζόμενους και τους εργαζομένους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, και τα χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων των διακινούμενων εργαζομένων. Ωστόσο, μια οικονομία της γνώσης θα χρειαστεί ένα εργατικό δυναμικό με ολοένα και καλύτερα προσόντα.

Τόνισα στην έκθεσή μου ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τα παιδιά και τους νέους για να αναπτύξουν αυτόνομη, δημιουργική και καινοτόμο σκέψη και μάθηση. Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να εκσυγχρονίζονται συνεχώς και η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών πρέπει να διαδοθεί περισσότερο στους ηλικιωμένους.

Τα προγράμματα διά βίου μάθησης πρέπει να συνδέονται με την οικονομία και να υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντας στους πολίτες να αποκτήσουν το είδος των γνώσεων που θα τους βοηθήσουν να ιδρύσουν, να διευθύνουν και να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά.

Ζητώ από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μειώσουν τους πόρους για την εκπαίδευση σε αυτή την περίοδο χρηματοπιστωτικής κρίσης, επειδή η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού είναι το καλύτερο όπλο κατά της φτώχειας και το καλύτερο εργαλείο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές και το Προεδρείο για τη συνεργασία σας.

(Χειροκροτήματα)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου