Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2102(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0455/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0455/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0625

Puheenvuorot
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

6.10. Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (äänestys)
PV
  

– Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, esittelijä. (SL) Arvoisa puhemies, neuvoston ja komission yhteisestä, vuotta 2008 koskevasta raportista käy selvästi ilmi, että elinikäisen oppimisen alalla on edistytty, muttemme voi olla tyytyväisiä tähänastisiin saavutuksiin.

Suurimpia haasteita ovat esimerkiksi opintonsa varhaisella iällä keskeyttävät opiskelijat, ikääntyneiden ja vähän koulutettujen työntekijöiden heikko osallistuminen elinikäiseen oppimiseen sekä siirtotyöläisten heikko osaamistaso. Tietopohjainen talous edellyttää kuitenkin yhä osaavampaa työvoimaa.

Olen korostanut mietinnössäni, että meidän on parannettava koulutuksen laatua kaikilla tasoilla, jotta lapset ja nuoret oppivat ajattelemaan ja opiskelemaan itsenäisellä, luovalla ja innovatiivisella tavalla. Opetussuunnitelmia on nykyaikaistettava jatkuvasti, ja tietotekniikan käyttöä on lisättävä ikäihmisten keskuudessa.

Elinikäisen oppimisen ohjelmat on yhdistettävä talouteen. Niiden on tuettava yrittäjyyttä ja tarjottava kansalaisille mahdollisuus hankkia sellaista osaamista, joka auttaa heitä perustamaan, hoitamaan ja kehittämään omia yrityksiä. Paikalliset ja alueelliset tarpeet, voimavarat ja ominaispiirteet on tärkeää ottaa huomioon.

Pyydän jäsenvaltioiden hallituksilta ja Euroopan unionin toimielimiltä, etteivät ne leikkaisi koulutusmäärärahoja nyt talouskriisin aikaan, sillä kaikille väestönosille tarjottava laadukas koulutus on paras keino torjua köyhyyttä ja löytää kriisiin ratkaisu.

Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä ja puhemiehistöä yhteistyöstä.

(Suosionosoituksia)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö