Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2102(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0455/2008

Texte depuse :

A6-0455/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0625

Dezbateri
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg Ediţie revizuită

6.10. Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (vot)
PV
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, Poročevalka. − Iz skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2008 je razvidno, da je pri vseživljenjskem izobraževanju prišlo do določenega napredka, vendar še ne moremo biti zadovoljni z doseženim.

Med največje težave sodi zgodnje opuščanje šolanja, majhna udeležba starejših in nizko kvalificiranih delavcev v vseživljenjskem učenju ter slaba usposobljenost priseljencev. Gospodarstvo, temelječe na znanju, pa bo potrebovalo vse bolj usposobljeno delovno silo.

V svojem poročilu poudarjam, da je potrebno na vseh nivojih izboljšati kakovost izobraževanja, ki mora otroke in mladostnike pripraviti na samostojno, ustvarjalno in inovativno učenje in razmišljanje. Učne načrte je potrebno nenehno posodabljati in izboljšati uporabo informacijskih tehnologij tudi za starejše.

Programi vseživljenjskega učenja morajo biti povezani z gospodarstvom in podpirati podjetništvo, državljanom pa omogočati, da bodo pridobili znanja s katerimi bodo lahko ustanavljali, vodili ter razvijali svoja podjetja. Pomembno je upoštevati lokalne in regionalne potrebe, možnosti in značilnosti.

Pozivam vlade držav članic in inštitucije Evropske unije, da v času finančne krize ne zmanjšujejo sredstev za izobraževanje, saj je prav dobra izobrazba, dostopna vsem slojem prebivalstva, najboljše orodje v boju proti revščini in pri iskanju rešitev iz krize.

Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom ter sekretariatu za sodelovanje.

(aplavz)

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate