Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2102(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0455/2008

Predkladané texty :

A6-0455/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0625

Rozpravy
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.10. Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie – pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (hlasovanie)
PV
  

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, spravodajkyňa.(SL) Zo spoločnej správy Rady a Komisie za rok 2008 jasne vyplýva, že v oblasti celoživotného vzdelávania sme dosiahli istý pokrok. S doterajšími výsledkami sa však nemôžeme uspokojiť.

Medzi najvýznamnejšie problémy patria študenti, ktorí v mladom veku opustia vzdelávací proces, slabá účasť starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou na celoživotnom vzdelávaní a nízka úroveň kvalifikácie medzi migrujúcimi pracovníkmi. V znalostnej ekonomike však bude potrebná pracovná sila s čoraz vyššou úrovňou kvalifikácie.

Vo svojej správe som zdôraznila, že je potrebné zlepšiť kvalitu všetkých úrovní vzdelávania, aby sa deti a mladí ľudia mohli naučiť samostatne, tvorivo a inovatívne myslieť a študovať. Musíme neustále modernizovať učebné osnovy a zabezpečiť zvýšenie používania informačných technológií medzi staršími ľuďmi.

Programy celoživotného vzdelávania musia súvisieť s hospodárstvom a podporovať podnikavosť, aby občania mohli získať také vedomosti, ktoré im umožnia zakladať, prevádzkovať a rozvíjať vlastné podniky. Je dôležité zohľadniť miestne a regionálne potreby, potenciál a špecifiká.

Vyzývam vlády členských štátov a inštitúcie Európskej únie, aby v tomto období finančnej krízy neznižovali výdavky na vzdelávanie, pretože vysoko kvalitné vzdelanie dostupné pre všetky vrstvy obyvateľstva je najlepšou zbraňou proti chudobe a najlepším nástrojom na hľadanie riešenia krízy.

Ďakujem za spoluprácu všetkým kolegom poslancom a predsedníctvu.

(potlesk)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia