Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2102(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0455/2008

Ingivna texter :

A6-0455/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0625

Debatter
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

6.10. Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (omröstning)
PV
  

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, föredragande. (SL) Enligt rådets och kommissionens gemensamma rapport för 2008 är det tydligt att det gjorts vissa framsteg när det gäller livslångt lärande, men vi kan inte vara nöjda med det vi har uppnått hittills.

Några av de största problemen är att studenter hoppar av sin utbildning vid en tidig ålder, att få äldre och lågutbildade arbetstagare deltar i livslångt lärande samt att utbildningsnivån bland migrerande arbetstagare är låg. En kunskapsbaserad ekonomi kommer emellertid att behöva alltmer välutbildad arbetskraft.

Jag har i mitt betänkande betonat att vi behöver förbättra utbildningens kvalitet på alla nivåer så att den kan rusta barn och ungdomar för självständigt, kreativt och innovativt tänkande och lärande. Kursplanerna behöver moderniseras kontinuerligt och användandet av informationsteknik bland äldre måste öka.

Program för livslångt lärande måste relateras till ekonomin och stödja entreprenörskapet, vilket gör att medborgarna kan få den typ av kunskap de behöver för att bilda, driva och utveckla sina egna företag. Det är viktigt att ta hänsyn till lokala och regionala behov, förmågor och egenskaper.

Jag uppmanar medlemsstaternas regeringar och EU:s institutioner att inte minska resurserna för utbildning i den rådande finanskrisen, eftersom utbildning med hög kvalitet som är tillgänglig för alla delar av befolkningen är vårt bästa vapen mot fattigdom och det bästa redskapet för att ta fram en lösning på krisen.

Jag vill tacka alla mina kolleger i parlamentet och övriga medverkande för deras samarbete.

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy