Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2325(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0504/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0618

Rozpravy
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

9. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Pozitivem právě schváleného rozpočtu na rok 2009 je, že jsou v něm čitelné priority, jako je podpora malého a středního podnikání, ochrana klimatu a podpora potravinové krize pro nejchudší země. Bohužel nemáme mnoho možností, jak jej využít více k řešení hospodářské krize, nejen protože je v porovnání s rozpočty členských států titěrný, jen 1%, ale také kvůli malé flexibilitě pravidel, daných rámcovým rozpočtem na období 2007–2013. Oceňuji snahu poslanců, kteří se angažovali, aby vyjednali s Komisí alespoň tuto úpravu s ohledem na globální problémy. Rada nebyla bohužel vstřícná ke schválení větší pružnosti. Po schválení Lisabonské smlouvy budeme mít větší kompetenci jako Evropský parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Paní předsedající, vzhledem k tomu, že jsem od přírody k práci Evropské unie a jejím orgánům velmi kritický, je samozřejmé, že jsem hlasoval proti této zprávě o rozpočtu na rok 2009. Zaprvé nejsem vůbec přesvědčen, že evropské instituce moudře vynakládají to velké množství příjmů z daní, které těmito institucemi procházejí.

Zadruhé podle mého názoru příliš zasahujeme do mnoha oblastí politiky a dotace, jež vyplácíme členským státům, jsou vnímány jako evropské finance, které s těmito státy nemají nic společného, a jsou proto jimi samotnými spravovány špatně a neefektivně.

Kromě toho jsem si všiml, že velmi nesnadno, pokud vůbec, dostávám odpovědi na své parlamentní otázky týkající se výdajů na činnost těch mnoha sesterských organizací a agentur EU. To vše mě naplňuje podezřením a pouze mě utvrzuje v hlasování proti tomuto rozpočtu.

 
  
  

- Zpráva: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). (ES) Paní předsedající, rád bych ve stručnosti zdůraznil, že jsem se zdržel hlasování o zprávě paní Thyssenové o bezpečnosti hraček.

Souhlasím samozřejmě s paní zpravodajkou a většinou této sněmovny, že je nutné chránit bezpečnost dětí a zajistit bezpečnost spotřebitelů obecně. Mám však dojem, že kulturní tradice různých členských států musí být respektovány, a kromě toho nesmí být diskuse o bezpečnosti dovedena do legislativních extrémů hraničících s absurditou, jak je tomu v tomto případě.

Některé z bezpečnostních požadavků uvedených v této směrnici s absurditou jistě hraničí. Došlo k tomu zejména v rozpravě. Tato směrnice byla přijata jako celek. Myslím, že jednoho dne přijmeme směrnici, která bude děti nutit nosit přilbu vždy, když půjdou ven, nebo nosit rukavice, když je zima. To podle mého názoru nemá smysl, avšak tímto směrem se ubíráme.

Proto se, ačkoli si uvědomuji, že tato směrnice zahrnuje i některé velmi pozitivní prvky, domnívám, že někdy zachází příliš daleko, a to je důvod, proč jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Jsem velice ráda, že se nám podařilo schválit v prvním čtení směrnici o bezpečnosti hraček a že jsme odmítli nesmyslný návrh zelených a části sociálních demokratů na povinné testování všech hraček nezávislými institucemi. Blokovací návrh dali i přesto, že zkušenosti z USA, ale i z Číny prokázaly, že i přes testování jsou hračky na evropském trhu závadné. Naší ambicí je, aby výrobci a také dovozci byli za bezpečnost plně odpovědni. Je na výrobcích, jak si ověří, že výrobky splňují standardy. Pokud takové standardy ještě neexistují, článek 18 směrnice testy ukládá. Náklady na externí testy jsou v České republice v průměru kolem 3000 eur. Takový návrh by likvidoval malé podnikatele v Unii s vědomím, že přitom v Číně testování hraček stejně nebude zaručovat bezpečnost. Odpovědnost musí zůstat na dovozcích a výrobcích, nikoli na nekontrolovatelných zkušebnách po celém světě. Blahopřeji rodičům k tomu našemu dárku.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Paní předsedající, nepodpořila jsem kompromisní pozměňovací návrh o hračkách. Přetrvává příliš mnoho bezpečnostních mezer, zejména v oblasti chemických látek. Toxiny do rukou dětí nepatří, a to ani v nejmenších množstvích. Dnešní rozhodnutí je zklamáním, a kromě toho postrádá ambici. Kromě příliš vysokého počtu mezer v něm také postrádám jednoznačný zákaz všech těžkých kovů a alergenních aromatických látek, stejně jako jednoznačné cíle, pokud jde o hluk. Je politováníhodné, jak zbaběle se chováme, když přijde na bezpečnost našich dětí.

Vynechání prvního čtení v přehnaném spěchu s cílem dosáhnout shody, jen abychom udělali dojem, že příští týden budou všechny hračky pod vánočním stromkem bezpečné, je přímo absurdní. Bylo sice dosaženo pokroku, ale to je samozřejmé, pokud hovoříme o 20 let staré směrnici, která vyžaduje revizi. Souhrnem bych řekla: příliš velký rozruch a příliš málo podstaty. Odpovědnost nelze přenést na průmysl, odpovědnost za jasné právní předpisy neseme my!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Hlasovala jsem pro zprávu Marianne Thyssenové.

RAPEX je více než jen pět písmen: je to systém pro rychlou výměnu informací, který upozorňuje evropské spotřebitele na nebezpečné spotřebitelské výrobky.

V roce 2006 přijal systém díky rychlé výměně informací mezi členskými státy 221 upozornění týkající se hraček z celkového počtu 924 upozornění. Upozornění spojená s hračkami se týkala zejména rizika poranění dětí nebo nebezpečí vzniku různých alergií a zdravotních problémů, zejména pro děti trpící alergiemi.

Jsem potěšena, že Parlament dnes o této směrnici hlasoval, protože tato fakta svědčí o tom, že je tato směrnice jednoznačně velmi potřebná. Dnešním hlasováním o této směrnici Evropský parlament učinil významný krok v oblasti bezpečnosti hraček a ochrany zdraví a bezpečnosti dětí tím, že modernizoval již 20 let starou směrnici o hračkách.

Jsem potěšena, že je tento postup v Evropském Parlamentu také sledovám skupinou návštěvníků ze Slovenska, jež vřele vítám a jimž přeji příjemný pobyt zde v sídle evropské demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Paní předsedající, byla jsem velmi potěšena, když jsem viděla, že bylo dosaženo pokroku ve věci hlasování o směrnici o bezpečnosti hraček, a to z toho prostého důvodu, že máme-li vyslat jasný signál do světa, pokud jde o hračky a jejich bezpečnost, musí se tak stát o Vánocích. Odložením tohoto hlasování bychom tento signál oslabili. V této roční době lidé na hračky myslí.

Stejně jako v loňském roce byly i letos z trhu staženy miliony čínských hraček. Výsledky – ať už jde o olovo, arzen, rtuť a polychlorované bifenyly – jsou velmi závážné a nezáleží na tom, k čemu je hračka určena – jestli je to kniha či nějaké vozítko nebo cokoli jiného. Jako matka vím, že dříve či později to může skončit v ústech dítěte. Pokud jde o hračky, nemůžeme tedy být nikdy dost opatrní, avšak těší mě, že jsme nyní vyslali tento signál.

 
  
  

- Zpráva: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE).(SK) Rád bych poděkoval svému kolegovi, panu Mannovi, za tuto zprávu. Víme, jak je důležité stanovit pravidla a odstranit překážky pro mobilitu studentů a pracovníků, kteří se stěhují v reakci na nabídku a poptávku na trhu práce EU.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu usnadní přenos, uznávání a akumulaci odborných kvalifikací. Bude uplatnitelný na kvalifikaci dosaženou různými vzdělávacími cestami na všech úrovních evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení.

Vaším schválením jsme učinili krok směrem k širší podpoře celoživotního učení a vyšší míře zaměstnanosti, otevřenosti, mobility a sociální integrace pracovníků a osob, které se vzdělávají. Usnadní to tak rozvoj flexibilních a individuálních přístupů a uznávání odborných kvalifikací, dosahovaných jak cestou neformálního, tak cestou formálního vzdělávání.

 
  
  

- Zpráva: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Chtěl bych začít poděkováním paní Thyssenové, díky níž jsme dosáhli chvályhodného kompromisu, v jehož důsledku budou naše děti chráněny před nežádoucími materiály v hračkách a který zároveň nepoškodí průmyslové podniky.

Jak možná víte, plně jsem podporoval omezení používání alergenů v hračkách – sám jsem otcem čtyř dětí a ne vždy jsem přemýšlel o bezpečnosti každé hračky, kterou mé dítě vzalo do ruky. Rodiče v Evropě se často spoléhají na předpoklad, že pokud jsou hračky v obchodech, nejsou pro jejich děti škodlivé. Jsem proto potěšen, že jsme společně dosáhli zpřísnění opatření pro zajištění toho, aby se do obchodů dostaly pouze hračky vhodné pro děti, protože děti jsou skutečně nejzranitelnější skupinou spotřebitelů.

Až 80 % hraček na trhu EU pochází z dovozu a je nutné říci, že během roku 2007 byly z trhu staženy miliony hraček vyrobených v Číně, protože nesplňovaly evropské normy. Současný pohyb zboží znamená, že musíme znovu přezkoumat pravidla pro uvádění zboží na trh a pro kontrolu jejich souladu s normami.

 
  
  

- Zpráva: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (začátek vystoupení nebylo slyšet) pojištění vkladů, který navrhl velice pružně Evropský parlament a pro který jsem hlasovala, je jasný. Chceme, aby se harmonizovala minimální úroveň ochrany drobných střadatelů, a to pojištěním vkladů do výše 50 000 eur a chceme, aby byla stanovena krátká lhůta pro vyplácení vkladů, aby klienti dostávali jasné a včasné a pravdivé informace o stavu svých vkladů u banky i během krize. Je to nutné opatření, protože klienti chaoticky převádějí své vklady ze zdravých bank do těch, které na svou záchranu získaly státní garance. Tento návrh je jediná cesta, jak vrátit důvěru drobným střadatelům a stabilizovat trh bankovních služeb. Přeji si, aby se garance uplatnily i pro malé a střední podnikatele, protože mají nezastupitelnou sociální úlohu v evropské společnosti a přitom jsou v období krize vždy nejvíce ohroženi.

 
  
  

– Návrh usnesení: o přístupu Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Paní předsedající, hlasoval jsem pro usnesení o úřadu OLAF, protože zcela souhlasím s výzvou Parlamentu k posílení nezávislosti úřadu OLAF. V této záležitosti je potřeba skutečně něco co nejdříve udělat. V současné době je úřad OLAF, při zvážení všech okolností, sotva něco víc než jedno z generálních ředitelství Komise a politickou odpovědnost za něj nese místopředseda Komise. To není zdravý stav věcí. Ačkoli je možná úřad OLAF funkčně nezávislý, má pouze hybridní status, a to je potřeba změnit. Dobře.

Obecněji řečeno, domnívám se, že způsob, jakým evropské instituce nakládají s vysokými příjmy z daní je vždy nahodilý. Úřad OLAF by měl mít přinejmenším prostředky, lidské zdroje a odpovědnost zastavit zjevně nezákonné aspekty této situace. Co se týče štědrého přístupu k legálnímu utrácení finančních prostředků, obávám se, že s tím budeme muset skoncovat my.

 
  
  

- Zpráva: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Paní předsedající, hlasoval jsem pro tuto překvapivě vynikající zprávu o agentuře FRONTEX, neboť mohu pouze souhlasit s výzvou pro posílení této instituce, jež je v této zprávě obsažena. Podle mého názoru by měl být boj proti nelegálnímu přistěhovalectví hlavní prioritou Unie a v tomto rámci jsou dohody, jež agentura FRONTEX uzavřela s orgány třetích států, skutečně velmi důležité. Na této zprávě je třeba ocenit, že nazýváme věci pravými jmény a že je kritizováno nepřijatelné stanovisko Turecka, které je kandidátskou zemí.

Dle mého názoru by mělo být dostatečně jasné, že aktivní odmítnutí orgánů třetího státu – Turecka, které je navíc kandidátskou zemí, spolupracovat s agenturou FRONTEX by mělo mít přímé dopady pro politické a hospodářské vztahy mezi Unií a tímto státem, a případně vést k pozastavení přístupových jednání s Tureckem jakožto neevropskou zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Paní předsedající, hlasoval jsem pro zprávu Morena Sáncheze s několika výhradami. Při vší úctě, měl jsem od zprávy pouze skromná očekávání, vzhledem k atmosféře politické korektnosti, jež obvykle panuje ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Musím však říci, že zpráva je vyvážená a zabývá se několika bolestivými oblastmi, včetně nedostatečné spolupráce, nebo spíše sabotáže, třetích zemí, jako je Libye a Turecko.

V případě Turecka je jistě ostudou, pokud kandidátská země neplní své závazky tak nehorázným způsobem. Z agentury FRONTEX – a to je místo, kde zpráva zůstává daleko od žádoucího stavu – by měl být vytvořen účinný nástroj v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, avšak také v boji proti mezinárodnímu zločinu a obchodování s drogami a zbraněmi.

 
  
  

- Zpráva: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Paní předsedající, hlasovala jsem pro Sustovu zprávu, protože padělání je samozřejmě vážný problém, a text před námi svědčí o zdravém rozumu.

Opravdu zcela souhlasím s bodem 30 zprávy, který nám připomíná, že – cituji – „Turecko bude důvěryhodným kandidátem na členství v EU jedině tehdy, až bude schopné přijmout acquis communautaire a zaručit plné dodržování práv duševního vlastnictví na vnitrostátní úrovni.“ Z toho lze dovodit pouze to, že Turecko není kandidátem zcela zralým pro přistoupení k EU, čehož si všímám.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Paní předsedající, domnívám se, že v této – velmi plné – sněmovně všichni souhlasíme s důležitostí duševního vlastnictví, a to nejen pro znalostní ekonomiky, ale také pokud jde o závažné škody, které mohou být způsobeny spotřebitelům v celé Evropě, například paděláním léků, potravin a náhradních dílů na automobily.

K původnímu usnesení jem měl několik skutečných výhrad, protože kladlo příliš velký důraz na spotřebitele. Mohli jsme se dostat do absurdní situace, kdy by cestující byli na hranicích prohledáváni a byly by jim odebírány jejich počítače, MP3 přehrávače a iPody za účelem prozkoumání z hlediska potenciálního padělaného materiálu. Naštěstí přišli zástupci strany zelených s citlivější alternativou a vyjádřili vůli v duchu vánočního kompromisu vzít zpět nejistý pozměňovací návrh týkající se kritiky společností. Celkově vzato jsme velmi rádi hlasovali pro toto usnesení.

Nyní jsem si splnil svou ambici hovořit k prázdné sněmovně a rád bych skončil přáním veselých Vánoc a šťastného Nového roku všem, kteří tu stále jsou přítomni.

 
  
  

- Zpráva: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Paní předsedající, ráda bych vám také popřála veselé Vánoce. Tato sněmovna není zcela prázdná.

Hlasovala jsem pro zprávu pana Lópeze o ochraně dospělých, zejména o jejím přeshraničním dopadu, protože ze zkušenosti jsem si vědoma její nezbytnosti, ale také proto, že doufám, že to bude krok blíže ke dni, kdy budeme svědky opravdové mobility v Evropě. V tomto ohledu zacházíme s dospělými, kteří jsou určitým způsobem spjati s umístěním soudu. V mnoha případech se často jedná o velmi zranitelné osoby a v některých případech se jedná o osoby pod soudní ochranou či osoby se zdravotním postižením. Pokud však toto dovedeme dál, bylo by logickým důsledkem přiblížení se o krok ke dni, kdy budou moci příjemci sociálních dávek přenášet svou podporu, takže se budou moci pohybovat po celé Evropě stejně jako zaměstnanci.

 
  
  

- Zpráva: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Paní předsedající, hlasovala jsem proti Devově zprávě o rozvojových perspektivách upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu, a to kvůli jednomu bodu, který uvádí, že bychom měli být s to přijmout preventivní i reagující iniciativy, které mohou zahrnovat dokonce i použití donucující vojenské síly v absolutně krajním případě.

To je Bushova doktrína; ostatní kolegové ve sněmovně v tom možná Bushovu doktrínu, která nás dovedla do Iráku, nepoznali, ale je tomu tak. Sarah Palinová byla kritizována za to, že nevěděla, co je Bushova doktrína, ale mě by zajímalo , zda poslanci Evropského parlamentu pochopili, že jsme dnes pro tuto doktrínu hlasovali.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, jménem skupiny GUE/NGL. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, obvykle tohoto demokratického nástroje vysvětlení hlasování nevyužívám, dělám to dnes poprvé jménem naší skupiny.

Musím totiž bohužel konstatovat, že jsme hlasovali proti zprávě, na jejímž vypracování jsem se sama podílela, a to jako navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a jako členka Výboru pro rozvoj. Jedná se opravdu o dobrou zprávu a ráda bych vyjádřila mé nejvřelejší díky panu Devovi a Výboru pro rozvoj za práci, kterou vykonali.

Souhlasíme vlastně s velkou většinou textu: s integrací analýzy konfliktů do rámce spolupráce, s podporou občanské a místní společnosti, s bojem proti šíření lehkých zbraní, s potřebou kodexu chování pro vojáky a policii, s odkazy na reproduktivní zdraví, s transparentním využíváním přírodních zdrojů a s podporou uprchlíků. Zpráva zejména také zdůrazňuje začlenění mezi genderové politiky. Tak proč hlasovat proti ní? Důvod je jednoduchý: protože v některých bodech se pokouší vnést do oblasti rozvojové pomoci vojenský prvek.

Tento Parlament, Výbor pro rozvoj a Mitchellova zpráva vlastně velmi jasně pro provádění nařízení a nástroje rozvojové spolupráce stanovily, že rozvojové nástroje nesmějí být využívány pro financování vojenských výdajů. Proto v souvislosti se strategickým dokumenty země náš Parlament také dával pozor, aby zdroje pro rozvoj nebyly vynaloženy na bezpečnostní operace.

Proč by měla naše různá usnesení obsahovat takové rozpory? Rozvojové fondy by měly být využívány pro rozvoj, tj. pro vzdělávání, zdraví, zemědělství, místní společenství a ženské organizace. Zdrojů pro spolupráci je příliš málo, než aby mohly odstranit chudobu a nespravedlnost a než aby vybudovaly mír; proto není možné zahrnout vojenskou oblast.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) EU se rozhodla vytvořit „nový nástroj rychlé reakce na rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích („potravinový nástroj“)“ a schválila celkovou částku 1 mld. EUR na období tří let.

Podle původního návrhu měl být „potravinový nástroj“ financován z rezervy okruhu 2 (zemědělství) víceletého finančního rámce a dále prostřednictvím revize stropu okruhu 4 (vnější činnost) tohoto rámce. Nakonec se však rozhodlo, že bude financován prostřednictvím nástroje flexibility, rezervy na mimořádnou pomoc a přesunem v rámci okruhu 4 z nástroje pro stabilitu.

Pro financování této iniciativy je potřeba změnit interinstitucionální dohodu s cílem navýšit finanční prostředky dostupné v rámci rezervy na mimořádnou pomoc pro rok 2008 na 479 218 000 EUR (ve stávajících cenách).

Ačkoli považujeme cíle stanovené v rámci této iniciativy za pozitivní, rádi bychom zopakovali, že by tato iniciativa neměla být omezena na pouhou bilanční položku nebo podmínku umožňující EU uložit dohodu v rámci Světové obchodní organizace nebo v rámci dohod o hospodářském partnerství se skupinou afrických, karibských a tichomořských států. Neměla by být také využita pro zastření omezení rozvojové pomoci EU a tyto obrovské částky by také neměly být uvolněny pro opětovné spuštění závodů ve zbrojení a militarizaci mezinárodních vztahů, jak to podporuje EU.

 
  
  

- Zpráva: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Tento nový návrh změny rozpočtu se týká použití fondu solidarity EU (okolo 7,6 mil. EUR na odstranění škod, jež činí 176 mil. EUR) pro Kypr v důsledku období velkého sucha.

Komise však zdůrazňuje, že „vezmeme-li v úvahu přebytečné prostředky v linii 13 04 02 – Fond soudržnosti, nebudou pro Kypr na financování plateb z Fondu solidarity EU zapotřebí nové prostředky na platby“. Jinými slovy, finanční prostředky potřebné pro čelení této přírodní katastrofě budou pocházet z politiky soudržnosti.

Ke vzniku „přebytečných prostředků“ ve Fondu soudržnosti došlo (mimo jiné důvody) kvůli zpoždění v provádění programů v zemích čerpajících prostředky z tohoto fondu. V důsledku toho jsme namísto uplatnění koncepce „solidarity“, jež může znevýhodňovat méně hospodářsky vyspělé země, měli přijmout rozhodnutí pro zabránění trvajícího nedostatečného provádění strukturálních politik a politik soudržnosti.

Rádi bychom také upozornili, jak jsme to již učinili v minulosti, na potřebu urychlit postupy pro využití Fondu solidarity, abychom zajistili jeho využitelnost v případě přírodních katastrof a pro účinné uznání zvláštní povahy přírodních katastrof v oblasti Středomoří, jako je sucho a požáry.

 
  
  

- Zpráva: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písemně. – (PT) Vzestup cen potravin v rozvojových zemích je velmi důležitým problémem, který vyžaduje rychlou akci EU s cílem zabránit škodlivým dopadům na nejpotřebnější části obyvatelstva. V této zprávě proto Parlament navrhuje financování rychlé reakce na následky této situace, a to až do výše 420 mil. EUR. Zejména se plánuje využít nástroje flexibility stanoveného v interinstitucionální dohodě z roku 2006. V této dohodě EU stanovila možnost využít nástroj flexibility pro umožnění financování přesně určených výdajů, které nemohou být financovány v rámci stropů dostupných pod jedním či více okruhy víceletého finančního rámce.

Tato situace zcela splňuje institucionální požadavky a je bez sebemenší pochybnosti odůvodněna na základě politiky solidarity EU. Výsledkem je, že ti, kdo přijímají rozhodnutí, nevznesli vzhledem k závažnosti situace žádné otázky.

Čas nás tlačí a naše rychlá reakce a odpověď by mohly vytvořit rozdíl mezi pouhou nehodou a lidskou tragédií s nevypočitatelnými důsledky pro budoucí vývoj těchto skupin populace.

 
  
  

- Zpráva: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písemně. − UKIP hlasovala pro tuto zprávu, neboť 4,9 mld. EUR, jež nebyly využity, budou vráceny vnitrostátním vládám.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Během stávajícího finančního období (2007 a 2008) byl Fond solidarity využit devětkrát (Německo: 166,9 mil. EUR; Spojené království: 162,3 mil. EUR; Řecko: 99 mil. EUR; Francie: 17,1 mil. EUR; Maďarsko: 15 mil. EUR; Slovinsko: 8,2 mil. EUR a Kypr: 7,6 mil. EUR), což v celkovém vyjádření činí asi 477,3 mil. EUR ve srovnání se stropem, který činí 1 mld. EUR ročně.

Aniž bychom zpochybňovali zjevnou potřebu této podpory – a aniž bychom se zabývali postupem aktivace a uvolnění této podpory (které trvají příliš dlouho) – nabízí se otázka původu využitých finančních prostředků, zejména vzhledem ke stávajícímu pozměňovacímu návrhu k rozpočtu.

Jinými slovy, zatímco o naléhavé potřebě poskytnout pomoc v případech přírodních katastrof není pochyb, mohou vyvstat pochybnosti týkající se původu těchto finančních prostředků, a to tím spíše, pokud jsou „odčerpávány“ z politiky soudržnosti, a ne například ze zdrojů vyčleněných na postupnou militarizaci EU. Domníváme se, že by politika soudržnosti měla být zachována.

Konečně, jak jsme to již činili při jiných příležitostech, bychom rádi zdůraznili potřebu změn Fondu solidarity ve snaze urychlit postupy pro jeho využití a zároveň zajistit jeho vhodnost pro regionální katastrofy a účinné uznání zvláštní povahy přírodních katastrof v oblasti Středomoří, jako je sucho a požáry.

 
  
  

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2009 ve znění pozměněném Radou

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana June List se domnívá, že je možné snížit poplatky členských států EU na polovinu. Největší část finančních prostředků EU je vynakládána na zbytečné sociálně-ekonomicky škodlivé činnosti, včetně zemědělské politiky, Fondu soudržnosti, rybářské politiky a dotací pro různé druhy informačních kampaní. Kromě toho jsou vynakládány prostředky na stěhování Evropského parlamentu mezi Štrasburkem a Bruselem a na instituce, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které by měly být okamžitě zrušeny.

Zemědělská politika je obzvlášť problematická. Finanční prostředky plynou od spotřebitelů k často velmi bohatým příjemcům. Zemědělci v chudých zemích světa pak ztrácejí konkurenceschopnost vůči dotovaným zemědělcům z EU.

Různé orgány EU členským státům neustále domlouvají, jak je důležité snižovat jejich veřejné výdaje. Tato sněmovna zároveň vytrvale požaduje zvyšování výdajů na úrovni EU. Celá věc je absurdní. Členské státy vydávají veřejné finanční prostředky na školy, zdravotní péči a infrastrukturu a podporují zranitelné skupiny společnosti, zatímco většina výdajů EU plyne do bláznivé zemědělské politiky, špatně řízených strukturálních fondů a na financování institucí EU, které již dávno měly být uzavřeny.

Naše odmítnutí návrhu rozpočtu by mělo být vykládáno jako žádost o výrazné snížení výdajů z rozpočtu EU a o snížení poplatků, jež členské státy odvádějí do EU, na polovinu.

 
  
  

- Zpráva: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), písemně. (FR) v rozpočtu Společenství na rok 2009 jsme jako Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu navrhli a také dosáhli schválení přípravných opatření pro rozvoj sociálního cestovního ruchu v Evropě.

Tento projekt je reakcí na zjištění, že mnohým občanům je bráněno v cestování z ekonomických důvodů a že tuto nerovnost je potřeba napravit zaručením dostupnosti prázdnin pro každého. Projekt je však rovněž užitečný z hlediska územního plánování a místního rozvoje.

Kombinací sociálního mísení s místním rozvojem a zajištěním přístupu členům společnosti, pro něž je cestování složité, se sociální cestovní ruch stává rentabilnějším. Poskytuje proto příležitosti pro rozvoj mimosezónního cestovního ruchu, zejména v oblastech, v nichž je toto odvětví vysoce sezónní, a podporuje vytvoření stálejších pracovních míst v tomto hospodářském odvětví. Sociální a společenský cestovní ruch tak dokládají, že skutečně existuje odvětví mezi trhem pro volný čas a nesolventním hospodářstvím a že ekonomická relevance není neslučitelná s poskytováním přístupu co největšímu počtu osob. Toto odvětví také pomáhá posílit euroobčanství, a to prostřednictvím výměny mezi evropskými občany.

To pouze ukazuje, jak významné toto odvětví je, jak pokud jde o ekonomickou návratnost, tak pokud jde o veřejné zdroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Ačkoli ekonomické předpovědi ukazují na hospodářskou recesi v několika členských státech (některé z nich jsou již v technické recesi), přijímá Rada a Parlament rozpočet EU na rok 2009, který je nižší, pokud jde o platby, než rozpočet na rok 2008.

Pokud však porovnáme stávající návrh rozpočtu na rok 2009 se stropem stanoveným víceletým finančním rámcem na období 2007-2013 pro tento rok – o němž jsme tehdy tvrdili, že je nedostatečný pro zajištění „hospodářské a sociální soudržnosti“ v rozšířené EU-27 – je situace ještě horší, protože rozpočet je ještě asi o 8 mld. EUR nižší!

Rozpočet na rok 2009 je v procentním vyjádření (0,89 %) z hlediska HND (hrubý národní důchod) nejnižší od doby, kdy Portugalsko přistoupilo k Evropskému hospodářskému společenství.

I přes vyjádření „obavy“, zejména pokud jde o „možné dopady hospodářské recese na evropské občany“ a „extrémně nízké“ úrovně plateb a využití prostředků v rámci politiky soudržnosti, Parlament tento rozpočet podporuje. Důvodem je snaha, aniž bychom se zabývali příčinami, zlepšit svůj obraz mezi pracovníky a lidmi v různých zemích, aby v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v červnu příštího roku vyšlo vše podle plánu.

Proto jsme hlasovali proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písemně. (PL) Rozpočet na rok 2009 nesplňuje zcela naše očekávání a pouze částečně řeší nové výzvy a aktuální problémy. Odráží dříve schválené cíle a předpoklady a v tomto ohledu splňuje nezbytná kritétia. Hlasoval jsem pro jeho schválení. Rád bych vás však upozornil na následující otázky:

1. Je dobře, že zvyšujeme financování podpory rozvoje zemědělství v rozvojových zemích, které trpí nedostatkem potravin. Měli bychom však mít na paměti, že v Evropské unii je skoro 80 milionů lidí ohroženo chudobou a 43 milionům občanů hrozí podvýživa.

2. I přes SZP jsou příjmy rodinných zemědělských hospodářství výrazně nižší než příjmy rodin, které se živí jiným způsobem.

3. V Evropě jsme svědky systematického hroucení a bankrotu zemědělských podniků. Zásoby zemědělských produktů se snižují, což představuje ohrožení pro potravinovou bezpečnost. Mezitím existují lidé, kteří chtějí krátit výdaje na SZP.

4. Politika soudržnosti i strukturální politika zmiňují územní, hospodářskou a sociální soudržnost, stejně jako vyrovnání úrovní rozvoje a vytvoření rovných příležitostí pro rozvoj, zejména v chudších regionech. Ve skutečnosti se oblasti se složitými podmínkami pro zemědělskou činnost a s infrastrukturou, která zůstává daleko od žádoucího stavu, postupně vylidňují.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně - (PL) Podporoval jsem schválení zprávy navržené Juttou Haugovou a Januszem Lewandowskim o návrhu rozpočtu EU na rok 2009. Je důležité, že poslanci Evropského parlamentu nakonec byli schopni dosáhnout kompromisu s Radou, pokud jde o financování prioritních cílů Parlamentu, jako jsou boj proti dopadům hospodářské recese a opatření na podporu hospodářského růstu, soudržnosti a zaměstnanosti.

Parlament navýší finanční zdroje vyčleněné na sociální politiku a politiku zaměstnanosti, zejména na činnosti pro podporu hospodářské soutěže a soudržnosti. Tyto výdaje pokryje Sociální fond, který dostane dalších 135 mil. EUR, stejně jako Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. Ve stávající složité finanční situaci v celé Evropské unii mají obrovský význam iniciativy na podporu rozvoje a zaměstnanosti, což je nutné zohlednit v rozpočtu na rok 2009. Je chvályhodné, že cílem rozpočtu je také vyčlenění dalších finančních prostředků na poskytnutí podpory malým a středním podnikům.

Rozvojové země budou moci počítat s finanční podporou pro zmírnění dopadů náhlého zvýšení cen potravin a další 1 mld. EUR bude také vyčleněna na snahu zabránit hladomoru v rozvojovém světě. Vítám také skutečnost, že Parlament zamýšlí omezit své správní výdaje a snížit tuto částku pod 20 % svých celkových výdajů.

 
  
  

- Zpráva: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Iacob-Ridziové o Evropském akčním plánu pro pracovní mobilitu (2007–2010).

Snaha vytvořit skutečný evropský trh práce vyžaduje, abychom přijali vnitrostátní právní předpisy a vyjasnili byrokratické postupy, které někdy znevýhodňují mobilitu pracovníků. Unie hraje zásadní úlohu v harmonizaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení a přenositelnosti nároků na penzijní pojištění. Kromě toho je důležité, aby bylo vynaloženo úsilí pro zvýšení míry informovanosti občanů, a to nejen zlepšením portálu EURES, ale také prostřednictvím evropských informačních kampaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Ačkoli tato zpráva obsahuje různá doporučení, jež podporujeme, jsou všechna činěna v liberálním duchu. To je případ hájení začlenění pojmu mobility, zejména do politik týkajících se dokončení vnitřního trhu, bez ohledu na skutečnost, že tyto politiky náležitě nechrání pracovníky.

Zpráva však společně s těmito přijatelnými doporučeními zdůrazňuje hospodářský a sociální rozměr lisabonské strategie, přičemž zapomíná, že tato strategie zahrnuje nejvíce neoliberální politiky, které Evropská unie má, ze kterých již vzešly návrhy, jako je notoricky známá Bolkesteinova směrnice, tzv. flexikurita a návrh Rady na směrnici o pracovní době.

V důsledku toho je zpráva pouze dalším propagandistickým dokumentem, jenž usiluje o zastření protisociálních politik Evropské unie a nebere zřetel na následky neoliberalismu, ačkoli se jedná o tajemství, které již vyplulo na povrch. Stačí se jen podívat na rozpory v bodech 15 a 16, abyste viděli, proč jsem se zdržela hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Zdá se, že problémem pro paní zpravodajku není ani tak odstranění právních a správních překážek profesní mobility evropských pracovníků na území EU, ale naopak skutečnost, že tato mobilita není obecně rozšířená, a především povinná. Je nám nabízeno mísení obyvatelstva ve velkém měřítku, jež urychlí zánik evropských národů. Je zvažována soutěž o mzdy, sociální dumping a harmonizace odspodu. Vytvořením evropské karty sociálního zabezpečení s velmi mlhavými pravidly se dosahuje podkopání a narušení vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení.

Zeptejte se pracovníků ve Francii, kterým bylo před několika lety navrženo, že jejich pracovní místa budou chráněna, pokud se rozhodnou všechno opustit a odejít do Rumunska za prací za několik set eur měsíčně, co si myslí o vaší mobilitě!

Snaha o vyřešení problémů týkajících se zdanění a nabývání sociálních práv příhraničních pracovníků či pracovníků, kteří budovali kariéru v několika členských státech, je totiž odpovědností Evropské unie. Nesmí se tak však stát za cenu sociální nejistoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. (SK) Mezi klíčové prvky realizace cílů lisabonské strategie patří také mobilita pracovníků, které stále brání překážky administrativního, právního, daňového nebo sociálního charakteru. Příčinou administrativních překážek jsou zejména rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy, které se týkají trhu práce, za něž jsou ve velké míře zodpovědné členské státy.

Na úvod vyjadřuji své zklamání, že některé státy z EU-15 stále uplatňují omezení na trhu práce v případě pracovníků pocházejících z nových členských států, a to i přesto, že obavy občanů a vlád těchto států ekonomické analýzy a statistické údaje nepotvrzují.

Občané se na mě obracejí s mnohými problémy, s nimiž se setkávají při uplatňování svého práva na mobilitu mimo zemi svého původu. Musí čelit neuznávání zkušeností spojených s mobilitou v rámci profesního rozvoje, problémům souvisejícím se sociálním zabezpečením a důchody, a to zejména v malých a středních podnicích. Jazykové bariéry patří rovněž k hlavním překážkám v mobilitě pracovníků a jejich rodin, a proto musí členské státy aktivně podporovat výuku cizích jazyků, zejména v případě dospělých.

Věřím, že občané dostanou prostřednictvím účinných informačních kampaní relevantní informace o síti EURES, která představuje jednotné kontaktní místo pro mobilitu pracovníků v Evropě, o síti TRESS či o nástroji SOLVIT, který pomáhá řešit problémy na vnitřním trhu a problémy související s mobilitou pracovníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť pracovní mobilita je základním právem, jež občanům EU zaručuje Smlouva. To z ní činí jeden ze základních pilířů evropského sociálního modelu, což umožňuje dosažení cílů lisabonské strategie.

Vítám tuto zprávu, protože kromě toho, že upozorňuje na překážky bránící volnému pohybu pracovníků z nových členských států na trhu práce, zahrnuje také důležité prvky doplňující Evropský akční plán pro pracovní mobilitu, který představila Evropská komise, jako je podpora programů propojujících vzdělávací systém s trhem práce, vzájemné uznávání kvalifikací a rozšíření sítě EURES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně (IT) Paní předsedající, dámy a pánové,

hlasoval jsem pro zprávu paní Iacob-Ridziové o Evropském akčním plánu pro pracovní mobilitu na období 2007 až 2010. Sdílím názor, že profesní mobilita mezi členskými státy Unie výrazně pozitivně přispěla k evropské integraci: příkladem toho je jednoduchost, s jakou je ve srovnání s minulostí možné na určitý čas bydlet a pracovat v jiné zemi, a možnosti přístupu k pracovním nabídkám v jiných státech, než je stát původu, které rostou každým dnem. V této chvíli se musíme pokusit zlepšit právní, správní, rozpočtovou a sociální situaci, a to omezením byrokracie v tomto odvětví. Měli bychom však vždy mít na paměti, že kroky Evropské unie musí zohledňovat sociální a hospodářské rozdíly mezi členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Na prosincovém zasedání Evropského parlamentu se hlasovalo o Evropském akčním plánu pro dovednosti a mobilitu, který předložil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci.

Mobilita pracovníků závisí na základní zásadě volného pohybu osob v rámci vnitřního trhu v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství. Společně se zabezpečením se jedná o jednu za čtyř základních svobod, na než mají občané Evropské unie právo.

Právní předpisy Společenství by měly chránit migrující pracovníky před ztrátou sociálního zabezpečení, na něž mají právo. V tomto ohledu bylo dosaženo značného pokroku, avšak naším cílem stále musí zůstat odstranění správních a právních překážek mobility vyplývajících ze specifických právních předpisů platných v jednotlivých členských státech.

Mobilita pracovníků totiž může sloužit jako nástroj pro posílení ekonomického a sociálního rámce lisabonské strategie. Mobilita může být zásadním krokem směrem k novému impulsu pro evropskou sociální agendu a naplnění řady výzev, jako je demografická změna, globalizace či technologický pokrok.

Podporuji Evropský akční plán pro dovednosti a mobilitu, zahrnující koncepci vytvoření informačního a poradního portálu, který bude obsahovat informace o všech aspektech pracovní mobility, jako jsou volná pracovní místa, zdravotní péče a sociální pojištění a vzájemné uznávání kvalifikací a odborné přípravy.

 
  
  

- Zpráva: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písemně. − Ačkoli jsme navrhli mnoho strategií pro celoživotní učení, jejich uplatňování zůstává daleko od žádoucího stavu. Úroveň odhodlání a výdajů se podle jednotlivých zemí liší. Pozitivní trendy ve veřejných výdajích na vzdělávání bohužel všeobecné kolísají. Pro učení dospělých je nutné vyčlenit přiměřený díl rozpočtu. Je to nezbytné, neboť účast dospělých na celoživotním učení podle všeho není velká. Větší úsilí je potřeba vynaložit také pro zvýšení dovedností v dospělé populaci a pro dosažení flexibility a zabezpečení na celém trhu práce.

Zaměstnavatelé by měli být vybízeni k organizaci vzdělání a odborné přípravy pro své zaměstnance. Pobídky pro umožnění účasti pracovníků s nízkou kvalifikací v učebních programech jsou žádoucí. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat dlouhodobě nezaměstnaným osobám, zejména těm, které pocházejí ze znevýhodněného sociálního prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písemně. (SV) Vysvětlení hlasování o zprávě o provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.

Dnes jsme hlasovali pro zprávu z iniciativy paní Novakové (A6-0455/2008) (skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, SL) o provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Zpráva obsahuje mnoho konstruktivních doporučení, zejména ohledně opatření určených pro zjednodušení mobility studentů a pracovníků v rámci členských států.

Na druhou stranu nevěříme, že doporučení usilující o ovlivnění školních osnov v členských státech jsou v souladu se zásadou subsidiarity. O počtu hodin tělocviku ve školním týdnu a o případném zavedení mediální gramotnosti do vnitrostátních školních osnov nejlépe rozhodnou samy členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Sdělení Komise z roku 2007 nazvané „Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovace“ je součástí řady zpráv o pokroku v provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, vydávaných každé dva roky. Tyto zprávy poskytují přehled dosaženého pokroku a posouzení situace, pokud jde o koordinaci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v rámci cíle lisabonské strategie učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější hospodářství světa a do roku 2010dosáhnout plné zaměstnanosti.

Tato zpráva nám poskytuje cenný pohled na vývoj různých vzdělávacích iniciativ, úspěšných i neúspěšných, a také zaznamenává opatření vhodná pro dosažení dalšího pokroku. Stanoví jednoznačné cíle a spolehlivé statistické ukazatele a kritéria.

Osobně plně podporuji úsilí vynaložené na splnění dohodnutého cíle s lisabonskou strategií a dávám této zprávě podporu, již si zaslouží.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Tato zpráva obsahuje některá důležitá a přijatelná doporučení, neboť vyzývá ke zvýšení ekonomické a sociální podpory, doplňkovým opatřením a integraci migrantů a menšin a zdůrazňuje význam sportu pro vzdělávání a odbornou přípravu a potřebu větší podpory pro předškolní vzdělávání a pro učitele a studenty, zejména v základním a středním školství. Podporuje však návrhy Evropské komise, včetně lisabonské strategie, a trvá na uplatňování Boloňského procesu bez jakéhokoli ohledu na jeho praktické dopady.

Zpráva je založena na sdělení Komise s názvem „Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovace“ a přijímá nejen stav pokroku dosaženého v oblastech, v nichž je pokrok nadále nedostatečný, ale také navrhuje opatření na změnu situace v souladu s cíli, které vždy nejsou zcela přiměřené, neboť nebrání tomu, aby byl ve vzdělávání uplatňován neoliberalismus. Jedná se proto o politické prohlášení, na které je možné pohlížet také jako na cestovní plán pro následující roky. Právě proto zásadně nesouhlasíme.

Nemůžeme totiž například přijmout, aby modernizace vyššího vzdělávání zahrnovala doplňování Boloňských reforem a zvyšování sponzorství soukromého sektoru, zejména když je vyšší veřejné vzdělávání přidušováno, jako je tomu například v Portugalsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání chce již opět zasahovat do vzdělávacího sektoru. My ze strany June List bychom v této sněmovně rádi znovu upozornili, že vzdělávací politika je oblastí, za kterou nesou odpovědnost členské státy.

Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání se jako vždy ve svých zprávách nechá unášet na křídlech fantazie. Tato zpráva znovu nastoluje téma sportu ve škole. Bod 4 návrhu zprávy uvádí, že by tělesné výchově měly být ve školních osnovách vyhrazeny alespoň tři vyučovací hodiny týdně .

To je další příklad připravenosti politiků a úředníků EU ke vměšování se do jakékoli oblasti a jakkoli podrobně ve své touze po centralizaci politické moci. Subsidiarita je oslavována ve velkých projevech, ale nikdy není respektována při uvádění politik do praxe.

Domníváme se, že tato oblast nemá s Evropským parlamentem nic společného, a proto jsme hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. − (SK) Vzdělání a odborná příprava je hybnou silou lisabonské strategie. Komplexní strategie a nástroje celoživotního učení, zejména evropský rámec kvalifikací, Europass, rámec klíčových schopností a doporučení pro mobilitu a zabezpečování kvality v oblasti vyššího vzdělávání by se měly důsledněji uplatňovat v každém členském státě. Vlády členských států by měly hrát o mnoho dynamičtější úlohu v politikách zaměřených na vzdělávání. Ačkoli je harmonizace kvalifikačního evropského referenčního systému stanovena až na rok 2010, omezila by urychlená realizace evropského rámce kvalifikací ve všech členských státech problémy, s nimiž se občané v současnosti v EU setkávají.

Mobilita studentů a učitelů je základním prvkem profesní mobility. Více pozornosti je potřeba věnovat iniciativám, jako je Boloňský proces, a programům Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci, které umožňují studium v zahraničí a zdůrazňují důležitost profesní mobility do budoucna.

Základem úspěšného vzdělávacího systému je především kvalita školních osnov a vyučování. Do osnov je potřeba urychleně začlenit programy euroobčanství, programy zaměřené na výuku cizích jazyků, na ochranu spotřebitele a životního prostředí a programy boje proti změnám klimatu. Důležité je, aby členské státy vyčlenily přiměřené zdroje na sociální zabezpečení učitelů a na nábor a přípravu zejména učitelů cizích jazyků.

Jsem přesvědčena, že pokud nedokážeme zvýšit atraktivitu učitelského povolání, nebude ve školství dostatek kvalitních odborníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu paní Novakové o celoživotním učení jako základu znalostí, kreativity a inovace, a zejména pro provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.

Podporuji její argumet, že opatření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy si zaslouží systematickou podporu ze strany Evropské unie prostřednictvím cílených politik, a to zejména v kritických odvětvích, které podle zprávy předložené Evropskou komisí v roce 2007 vyžadují zlepšení. Patří sem celoživotní učení, veřejné výdaje a soukromé investice do vzdělávání, míra předčasného ukončování školní docházky, která je již velmi vysoká na úrovni středoškolského vzdělávání, a relevance vzdělávání vůči trhu práce. Kromě toho bych rád zdůraznil skutečnost, že odborná příprava a vzdělávání, výzkum, inovace a předávání znalostí jsou pro Evropu dneška i zítřka zásadní, a měly by proto vykazovat společné úsilí na vnitrostátní úrovni i úrovni Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), písemně. – (CS) Vážený pane předsedo, hlasoval jsem pro zprávu kolegyně Novak „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Shoduji se s nutností podpořit efektivitu a účinnost v jednotlivých vzdělávacích systémech. Účinný způsob, jak poskytnout všem dětem včetně těch pocházejících ze znevýhodněného prostředí možnost celoživotního učení, je zvýšení kvality předškolního vzdělávání. Následné základní a středoškolské vzdělání musí podporovat žáky a studenty v kreativním myšlení, rozvíjet jejich osobní nadání a schopnosti, které by mohli uplatnit při získání zaměstnání.

V oblasti odborného vzdělávání je nutné zvýšit kvalitu a přitažlivost nabízených oborů a především propojit toto vzdělávání s hospodářstvím tak, aby vzdělávací proces odpovídal trhu práce nejen v celé EU, ale především v daném regionu. v oblasti vzdělávání vysokoškolského podporuji nutnost modernizace náplně studia tak, aby splňovalo současné a budoucí socioekonomické potřeby. Programy vzdělávání dospělých by se měly soustředit především na podporu osob, jejichž situace na trhu práce je nejméně příznivá a také na podporu zaměstnavatelů, kteří celoživotní učení svým zaměstnancům nabízejí.

 
  
  

- Zpráva: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písemně. (DA) Dánská delegace v rámci Skupiny sociálních demokratů v Evropském Parlamentu v zásadě souhlasí s tím, že by některé druhy hraček měly být povinně certifikovány třetí stranou, aby se zajistilo, že produkty splňují pravidla EU. Tento pozměňovací návrh však nebyl náležitě formulován tak, aby splňoval tento cíl, a kromě toho by schválení tohoto pozměňovacího návrhu vedlo ke krachu celého kompromisu. Chceme zlepšit bezpečnostní požadavky na hračky a domníváme se, že toho lze celkově nejlépe dosáhnout schválením kompromisu dosaženého Evropským parlamentem a Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Směrnice o bezpečnosti hraček představuje mimořádně důležitý krok k zajištění bezpečnosti našich dětí. Bylo zcela zásadní rozšířit oblast působnosti a vyjasnit právní předpisy v tak důležité otázce. Aspekty, jako je zvýšení odpovědnosti výrobců a dovozců a soudní zvýšení počtu zakázaných látek jsou důkazem přísnosti, s jakou se k této otázce přistupovalo.

Musím poblahopřát zpravodajce, která, ačkoli úspěšně stanovila pravidla pro zajištění bezpečnosti dětí, zohlednila i přežití a stabilitu malých a středních podniků v tomto odvětví.

Měli bychom se však zamyslet nad zvýšením odpovědnosti členských států v důsledku těchto právních předpisů. Aby bylo dosaženo cílů této směrnice – zejména bezpečnosti našich dětí –, musí členské státy splnit své závazky, které nyní vzrostly, pokud jde o dozor nad trhem.

Vzhledem k situaci v Portugalsku a opakovaným pochybením v dozoru v tomto ohledu ze strany odpovědné agentury (pod kontrolou státu) naléhám na členské státy, aby své závazky řádně plnily. Pokrok dosažený touto směrnicí, pokud jde o bezpečnost, musí jít ruku v ruce s účinným a odpovědným dozorem členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písemně. (FR) Hračky musí být bezpečnější než jiné výrobky, protože děti jsou velmi zranitelnými spotřebiteli. V rámci Unie však již existují nebezpečné hračky. Můžeme být proto potěšeni kompromisem dosaženým mezi Parlamentem a Radou ohledně textu, který stanovuje pro hračkářský průmysl celou řadu bezpečnostních kritérií, jež musí splnit dříve, než může být hračka umístěna na evropský trh.

Jako je to s mnoha kompromisy, obsahuje jeho znění určitý poměr úspěchů i zklamání.

Pokud jde o úspěchy, rád bych zmínil zejména požadavek záruky ze strany výrobců, aby jejich hračky neohrožovaly zdraví či bezpečnost dětí, zvýšení mezních hodnot pro toxické kovy, zvýšení prevence nebezpečí udušení způsobeného malými oddělitelnými součástmi a jasnější varování na obalech hraček samotných.

Tyto úspěchy odůvodňují mé hlasování pro konečný text.

Pokud jde o zklamání, zmínil bych kromě četných odchylek od zákazu karcinogenních, mutagenních a toxických látek upuštění od myšlenky certifikace nezávislými třetími stranami. Hlasoval jsem pro toto ustanovení, avšak nebylo přijato, čehož lituji.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček od paní poslankyně Thyssenové stanoví zvýšení obsažených bezpečnostních opatření a omezení používání nebezpečných těžkých kovů při přípravě a výrobě hraček pro děti. Cílem návrhu je revize stávající směrnice (88/378/EHS) a zahrnuje úplnou přestavbu ve snaze uvést tuto směrnici do souladu se specifikacemi stanovenými v rozhodnutí o jednotném rámci pro prodej výrobků.

Tento návrh usiluje o rozšíření oblasti působnosti směrnice, pokud jde o „produkty dvojího využití“, které jsou rovněž hračkami, a o zvýšení počtu produktů, na něž se směrnice vztahuje. Zejména byla řešena otázka týkající se nebezpečí udušení a regulace chemických látek používaných ve výrobním postupu, aby se odstranila či snížila rizika pro děti. Tento sezónní návrh má mou plnou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu Marianne Thyssenové o bezpečnosti hraček a myslím, že přijatý kompromisní text umožní zpřísnění bezpečnostních požadavků pro hračky, pokud jde o zvýšení odpovědnosti výrobců a dovozců za prodej svých výrobků a také zvýšení množství povinností členských států ohledně dozoru nad trhem.

Lituji však zamítnutí pozměňovacího návrhu č. 142, který požadoval posouzení hraček laboratoří třetí strany dříve, než budou tyto hračky uvedeny na trh, ve snaze zaručit jejich soulad se stanovenými podmínkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Cílem tohoto návrhu směrnice je přijmout lepší požadavky na bezpečnost hraček, zejména v souvislosti s použitím chemických látek a elektrickými vlastnostmi. Nové právní předpisy také uvádějí do souladu fyzikální a mechanické vlastnosti ve snaze snížit nebezpečí udušení. Stanoví rovněž opatření pro posílení dozoru členských států nad trhem a nové povinnosti pro výrobce.

Cílem je tudíž zlepšit stávající směrnici s ohledem na nová bezpečnostní rizika, jež by mohla vyvstat v důsledku vývoje a prodeje nových druhů hraček, které mohou být vyrobené z nových materiálů.

V rozpravě a při hlasování o tomto návrhu směrnice však vyvstalo mnoho otázek. Záruky Evropské komise nebyly během hlasování dostupné, což vedlo k menšímu incidentu.

Kromě toho někteří odborníci vyjadřují obavy ze zachování požadavků, které ne zcela vylučují používání látek, jež jsou karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci (známé jako „látky CMR“), byť jsou ukládána nová omezení.

Liší se také názory na mezní hodnoty pro kovy, zejména arzen, kadmium, chrom, olovo, rtuť a cín, které jsou vysoce toxické a které by proto neměly být používány v součástech hraček, k nimž mohou mít děti přístup.

Naše skupina proto hlasovala proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písemně. (FR) Zdržel jsem se hlasování o směrnici o bezpečnosti hraček na protest proti tomuto nedemokratickému postupu konfrontace Evropského parlamentu se zprávami vyjednanými během neformálních třístranných rozhovorů, který zabránil jeho práci podle obvyklých postupů.

Navrhovaná směrnice navíc ukazuje absurditu zásady obezřetnosti. Zákonodárce vytváří jedno pravidlo za druhým, přijímá zákaz za zákazem, aby ulevil svému svědomí, zatímco děti si hrají a těmto pravidlům se klidně mohou smát.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. (PL) Parlament schválil směrnici o bezpečnosti hraček. Jedná se o vynikající směrnici, která zvyšuje bezpečnost hraček, jež se dostávají do rukou našich dětí. Je to velmi významný krok v době, kdy slýcháme stále více zpráv o nehodách způsobených hračkami, jako jsou případy, kdy děti spolknou součásti špatně smontovaných hraček. Je užitečné zdůraznit, že velký počet (asi 80 %) hraček na evropském trhu je dovážen z Číny.

Směrnici se podařilo skloubit zájmy zájmových skupin spotřebitelů a zástupců hračkářského průmyslu. Mohu se jen radovat, že bylo dosaženo dohody o tom, co je pro mě jakožto rodiče tak klíčovým právním předpisem. Tato směrnice přinese prospěch oběma stranám. Spotřebitelé si budou jisti, že hračky, které se dostanou na evropský trh a které skončí v rukou jejich dětí, splňují vysoké bezpečnostní standardy, neobsahují žádné toxické látky a obsahují jasně čitelná varování, která si mohou přečíst ti, kdo hračky kupují.

Hračkářský průmysl často zdůrazňuje skutečnost, že nemůžeme činit kompromisy, pokud jde o bezpečnost našich dětí, a proto jeho zástupci s navrženými změnami souhlasí. Tyto změny by však neměly být hrozbou pro postavení výrobců hraček na evropském trhu. Vyjednaná dohoda zaručí těmto podnikům další dva roky na přizpůsobení se novým právním předpisům o chemických látkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − (FI) Paní předsedající, hlasovala jsem pro směrnici o bezpečnosti hraček, protože představuje cenné zlepšení. Na jednu stranu přispívá více k zajištění bezpečnosti hraček, a tudíž ke zdraví dětí tím, že ukládá nové zákazy alergenních látek a CMR, těžkých kovů a součástí, které představují nebezpečí udušení.

Na druhou stranu se jedná také o úspěšný a vyvážený kompromis, který zohledňuje skutečnost, že značný počet výrobců hraček, kterých je v EU 2000, je obezřetný a uznává svou odpovědnost vyplývající z postavení výrobce. Tito výrobci by neměli být postiženi kvůli nezodpovědnosti pouhých několika dovozců.

Zvláště vzhledem k této roční době je směrnice o bezpečnosti hraček signálem, že Unie chce a je schopna chránit spotřebitele a jejich velmi zranitelné potomstvo účinněji. Měli bychom však možná připomenout, že žádné množství právních předpisů nemůže zbavit rodiče jejich odpovědnosti. Směrnice o bezpečnosti hraček nemůže být sama o sobě zárukou, že to, co se nachází pod dárkovým obalem, je pro dítě dobré.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písemně. − Hlasovala jsem pro zprávu paní Thyssenové a udělala jsem to s potěšením, ačkoli procedurální záležitosti se téměř staly překážkou závěrečného hlasování.

Bezpečné hračky jsou naprostou nezbytností a pokud jde o bezpečnostní otázky, EU by měla mít a má vedoucí úlohu.

Absolutní zákaz používání chemických látek, které jsou karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci, je zásadní. Ačkoli směrnice obsahuje ustanovení o výjimkách na individuálním základě, mělo by k nim docházet pouze po přísném posouzení Evropským vědeckým výborem.

Je také vhodné zakázat alergenní vonné látky a  55 takových látek bude nyní z hraček odstraněno.

To stejné platí pro velmi přísná pravidla, pokud jde o těžké kovy, se stanovením maximálních hodnot.

Rodiče, kteří letos o Vánocích kupují hračky, předpokládají jejich bezpečnost. Tato revidovaná směrnice o bezpečnosti stávající situaci výrazně zlepší, škoda jen, že není v platnosti již o těchto Vánocích.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) , písemně. (RO) Není lepšího důkazu, než je předložení konkrétních údajů. Rumunský tisk právě dnes zveřejnil výsledky inspekce provedené rumunským úřadem pro ochranu spotřebitele. Při nedávné inspekci se zjistilo, že 90 % testovaných hraček je nevyhovujících.

Některé hračky neobsahovaly žádné informace o používání a neuváděly věk, pro nějž byly doporučeny. Inspektoři také odhalili hračky v podobě střelných zbraní a mečů, které označili za nebezpečné. Jiné hračky obsahovaly snadno oddělitelné malé části.

Podle výsledků této inspekce je nadále hlavním zdrojem nebezpečných hraček Čína, nicméně však právě ona zůstává hlavním dovozcem do Evropské unie. Je potřeba provést v této oblasti radikální opatření za účelem zajištění dobrých životních podmínek našich dětí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písemně. (NL) Ačkoli tento nový právní předpis představuje krok správným směrem, umožňuje bohužel promarnit několik příležitostí. Proto jsem tuto zprávu nepodpořil.

Například, i když bylo používání některých alergenních vonných látek a některých chemických látek, které jsou kacinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci, mimo jiné, omezeno, nebudou zcela zakázány, ale postupně odstraňovány. Nejsou také stanoveny žádné závazné normy pro hračky vydávající zvuk.

Pozitivní je, že dovozci budou mít stejné právní postavení jako výrobci. Méně pozitivní je, že ustanovení směrnice o kontrole dodržování bezpečnostních norem je nedomyšlené, neboť za bezpečnostní aspekt jsou odpovědní sami výrobci.

Směrnice sice stanovuje, že členské státy musí provádět náhodné testování, avšak já se obávám, že toto ustanovení je příliš nezávazné.

Kontrola bezpečnosti je namátková a dosud ve skutečnosti neexistuje evropská značka jakosti, která by rodičům umožnila činit informovaná rozhodnutí a vyhnout se hračkám, jež mohou být škodlivé pro zdraví jejich dětí. Tento problém by mohla vyřešit povinná certifikace nezávislými orgány. USA i Čína berou bezpečnost výrobků velmi vážně a nedávno se vyslovily pro zavedení právních předpisů, jež činí tyto kontroly povinnými. Proč v tomto Evropa zaostává?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Potřeba aktualizovat stávající pravidla o bezpečnosti hraček je tu již dávno. Dnešní hlasování vítám. Bezpečnost dětí musí být naší prvořadou starostí a doufám, že to hračkářský průmysl vezme na vědomí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), písemně. (FR) Domnívám se, že kompromis ohledně zprávy paní Thyssenové je příliš uvolněný, pokud jde o pravidla bezpečnosti a přítomnost chemických látek v hračkách. Mimoto nebyl přijat pozměňovací návrh požadující kontrolu souladu hraček s předpisy prostřednictvím nezávislých orgánů, ačkoli se zdá být zřejmé, že by bezpečnost hraček měla mít přednost před zájmy jedné či dvou velkých průmyslových skupin. Vždy jsem souhlasila s přísnější kontrolou zboží obecně, a tím více v případě zboží určeného pro děti. Z toho plyne, že mě konečný, zklamání přinášející obsah tohoto textu – zůstává příliš vzdálen našim původním ambicím, přestože obsahuje několik zlepšení –, vedl k tomu, že jsem se zdržela hlasování.

 
  
  

- Zpráva: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, jehož cílem je podpora a propagace nadnárodní mobility studujících a přístup k celoživotnímu učení. Prostřednictvím ECVET jakožto operačního systému bude zlepšeno předávání, uznávání a shromažďování studijních výsledků. Evropský rámec kvalifikací již poskytuje prostředky pro „převod“ různých prostředků hodnocení různých kvalifikací, jež v Evropě existují. ECVET poskytuje další prostředky pro přesun a převod za použití společného metodologického rámce pro usnadnění přesunu výsledků učení z jednoho systému do druhého. Význam investování do budoucnosti naší evropské znalostní ekonomiky nesmí být podceňován a tato nadnárodní metoda uznávání výsledků vzdělání nám k tomu poskytuje prostředky. Plně podporuji tento návrh na vytvoření tohoto systému kreditů.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Odborné vzdělávání a odborná příprava jsou oblastí, která v posledních letech velmi nabyla na významu.

Zavedení Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu pomůže vytvořit a šířit evropskou spolupráci ve vzdělávacím sektoru.

Pomůže to také zlepšit mobilitu a přenositelnost kvalifikací na vnitrostátní úrovni mezi různými odvětvími hospodářství a v rámci trhu práce.

Odborné vzdělávání a odborná příprava jsou klíčovou součástí evropského úsilí o čelení sociálním problémům, které představuje stárnutí společnosti, a o sjednocení jeho postavení v globálním hospodářství a vyřešení hospodářské krize.

Z tohoto důvodu se domnívám, že je důležité, aby členské státy uznaly neformální a informální vzdělávání, zejména v době, kdy počet absolventů odborného vzdělávání a odborné přípravy mezi lety 2009 a 2015 dle očekávání dramaticky poklesne. Zároveň však dojde ke značnému nárůstu potřeby personálu s odbornou kvalifikací, který bude moci převzít pracovní místa na trhu práce. V důsledku toho se domnívám, že je zvlášť důležité, aby evropské agentury aktivně podporovaly partnerství mezi členskými státy a evropskými společnostmi v této oblasti, a to na základě režimu sdílení nákladů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Zlepšení odborné přípravy je klíčové pro splnění cílů lisabonské strategie, zejména pokud jde o hospodářský růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost a sociální soudržnost.

Navrhovaný Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je jednou z mnoha iniciativ na evropské úrovni v oblasti odborné přípravy. Výsledky učení se vzhledem k řadě vnitrostátních systémů vzdělávání a odborné přípravy velmi liší. ECVET poskytuje metodologický rámec, jenž pokrývá získané znalosti, dovednosti a kompetence, řeší otázku způsobu převodu a akumulace kreditů a uvádí je do souvislosti s kvalifikacemi. Tento systém usnadňuje přeshraniční mobilitu pracovníků a zjednodušuje dosažení transparentnosti, pokud jde o profesní kvalifikace získané v zahraničí.

ECVET by mohl být cenným nástrojem pro přizpůsobení odborné přípravy a vzdělání požadavkům trhu práce, avšak pod podmínkou, že zohlední specifické vnitrostátní a regionální okolnosti. Musí také vyhovovat potřebám uživatelů, zejména pracovníků a podniků, včetně malých a středních podniků a menších evropských pracovišť. Tento systém usnadňuje přeshraniční mobilitu i přístup k celoživotnímu učení, pokud jde o odbornou přípravu a vzdělávání. Měl by umožnit lidem, kteří projdou odbornou přípravou, aby si zvolili svou vlastní profesní cestu.

Myslím si, že zavedení ECVET významně přispěje k vytvoření evropského trhu práce, pokud se podaří snížit s tím spojenou administrativní zátěž.

 
  
  

- Zpráva: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písemně. − Souhlasím s přístupem předneseným paní zpravodajkou, který odráží stávající obavy tolika evropských občanů.

Skutečnost, že v této věci vznikla koordinovaná evropská akce, poukazuje na to, že Evropa může změnit život lidí k lepšímu i uprostřed takové krize, jakou je stávající finanční situace.

Paní zpravodajka vyvodila praktická opatření, což napomohlo přijatelnosti tohoto návrhu.

 
  
  

- Zpráva: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která zjednodušuje účetní postupy pro malé a střední podniky, což snižuje jejich administrativní zátěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písemně. (RO) Opatření přijatá Komisí na podporu zjednodušení a harmonizace práva společností EU s přímým cílem snížit administrativní zátěž o 25 % do roku 2012 představuje nezbytnou podmínku pro zvýšení efektivity evropských podniků a zatraktivnění podnikatelského prostředí ve Společenství tím, že dojde k úsporám odhadovaným na 150 mld. EUR.

Iniciativa týkající se přezkumu pravidel stanovených ve čtvrté a sedmé směrnici o právu společností – pokud jde o zrušení povinností zveřejňovat informace o účetnictví a vypracovávat konsolidovanou účetní závěrku nejen pro malé podniky, ale také pro střední či mateřské podniky s dceřinými společnostmi, které nejsou považovány za významné – zahrnuje rovněž příspěvek a má podporu paní zpravodajky a zaručuje pro budoucnost stabilní a bezpečný právní rámec vhodný pro sektor, který hraje významnou úlohu při vytváření pracovních míst v EU.

Vítám rovněž důraz paní zpravodajky na potřebu transparentnosti a poskytování přesných informací pro všechny investory, zejména prostřednictvím širokého uplatňování systémů hospodářského a finančního plánování založených na informační a komunikační technologii.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. (PL) Zpráva paní van den Burgové o pozměňovacích návrzích k některým požadavkům na zveřejňování informací pro střední podniky a k povinnosti vypracovávat konsolidovanou účetní závěrku je dobrým právním dokumentem.

Cílem zprávy vypracované Výborem pro právní záležitosti je v krátkodobém horizontu zjednodušit podmínky činnosti malých evropských podniků. Směřuje především ke snížení jejich zátěže spočívající v povinném zveřejňování informací týkajících se zřizovacích výdajů, které se považují za aktiva (náklady související se založením podniku), jakož i povinnosti vypracovávat konsolidovanou účetní závěrku v případech, kdy má mateřská společnost pouze nevýznamné dceřiné společnosti.

Domnívám se, že umožnění nejen malým, ale také středním podnikům využívat v rámci harmonizace právních předpisů o právu společností výjimky nepředstavuje hrozbu pro transparentnost. Myslím si totiž, že opak je pravdou, protože tento krok by mohl výrazně snížit jejich administrativní a finanční zátěž.

 
  
  

- Zpráva: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, čtyři švédští sociální demokraté v Evropském parlamentu, jsme se nakonec rozhodli hlasovat pro zprávu pana Morena Sáncheze. Sdílíme některé z obav vyjádřených nad směrem, jímž se agentura Frontex ubírá. Nemyslíme si, že by agentura Frontex měla být militarizována, a proto jsme hlasovali pro pozměňovací návrh č. 2. Činnost agentury nesmí vést ani k tomu, aby EU stavěla vyšší zdi vůči vnějšímu světu. Místo toho je pro nás důležité, aby EU vedla štědrou uprchlickou a migrační politiku. Vítáme však diskusi o agentuře Frontex, kterou toto téma v Evropském parlamentu vyvolalo. Je dobře, že Evropský parlament agenturu Frontex požádal o začlenění boje proti obchodování s lidmi mezi své úkoly, a rovněž to, že bude proveden kontrolní přezkum, zda je právo EU v souladu s mezinárodním právem, které by se jinak v této oblasti uplatnilo, aby tak EU mohla přijmout co nejúčinnější opatření pro pomoc potřebným lidem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Agentura FRONTEX, která je zodpovědná za společnou správu vnějších hranic Evropské unie, a zejména za boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, vděčí své existenci pouze odstranění kontrol na vnitřních hranicích a snaze Evropy řízené Bruselem a vlád členských států o vedení aktivní přistěhovalecké politiky. Není jisté, zda agentura Společenství, jako je tato, přinese skutečnou přidanou hodnotu ve srovnání se standardní mezivládní spoluprací, a to, podíváme-li se do jiné oblasti, z důvodu rozdílů mezi Europolem a Interpolem, pokud jde o jejich účinnost a užitečnost.

Navíc se zdá, že objem úkolů agentury bude narůstat a že se tyto úkoly stanou složitějšími a vlastně nezvladatelnými, dokud se nevyřeší příčina problému: na jednu stranu zůstává Evropa sociálním a finančním rájem pro potenciální nelegální přistěhovalce, a to i přes nebezpečí, která skrývá jejich cesta, a problémy, s nimiž se setkávají na místě; na druhou stranu je politika spolupráce, která je nedostatečná, ohrožena přistěhovalectvím diplomovaných profesionálů, které EU sama organizuje. Je proto nezbytné zastavit příliv přistěhovalců a stávající politiky.

Nakonec bych rád zdůraznil, že existují místní sdružení pro boj proti nelegálnímu přistěhovalcetví. Patří k nim například ALCEC pana Emila Bomby v Kamerunu a zaslouží si pomoc a podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Evropský parlament se nemohl na Mezinárodní den migrantů vyznamenat hůř, než přijetím zprávy, která obhajuje posílení agentury Frontex a která „vítá přijetí Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu Evropskou radou“.

Stejně jako agentura Frontex je i nehumánní směrnice o navracení jedním z ústředních pilířů kriminalizující, na bezpečnost zaměřené, vykořisťující a elitářské přistěhovalecké politiky EU.

Po schválení této směrnice Parlamentem ji v tichosti dne 9. prosince přijala Rada ve složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku, a to díky hlasování portugalské vlády.

Poslanci evropského parlamentu z portugalské socialistické strany se sice mohou snažit zakrýt chování své strany a vlády, avšak pravdou je, že vláda hlasovala v Radě EU pro tuto ostudnou směrnici.

Nyní je zásadní bojovat proti této směrnici v rámci postupu provádění v Portugalsku. To znamená, že musíme odsoudit její nehumánnost a zásah do lidských práv a mobilizovat všechny, kdo bojují za lidskou důstojnost migrantů.

Portugalská komunistická strana zůstane v čele tohoto boje a bude prosazovat zamítnutí nečestného obsahu této směrnice a ratifikaci Mezinárodní úmluvy OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) V bodě odůvodnění B této zprávy je napsáno, že „problém nelegálního přistěhovalectví je společným evropským problémem“. Je to o to pravdivější, že na italském, řeckém a španělském pobřeží se každý měsíc vyloďují tisíce nelegálních přistěhovalců hledající evropský ráj.

Na tento problém, který je, nezapomínejme, především produktem schengenských dohod, jež zrušily kontroly na vnitřních hranicích členských států, Unie odpověděla vytvořením agentury pro kontrolu vnějších hranic – Frontex.

Tato agentura, která byla ještě nedávno pouhým nápadem bez zdrojů, personálu a moci, má dnes, zdá se, mandát, jenž jí umožňuje poskytovat podporu společným návratovým operacím a určitým, byť nevýrazným způsobem, přispívá ke každodennímu boji proti nelegálnímu přistěhovalectví.

Měli bychom však mít na paměti, že nemá význam zacelovat některé trhliny umožňující proniknout nelegálním přistěhovalcům, pokud všechny členské státy EU nezareagují společně zrušením schengenských dohod a opětovně nezavedou skutečné kontroly na všech svých hranicích, jak na pevnině, tak na moři.

 
  
  

- Zpráva: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písemně. − (PL) Naše trhy jsou zaplavovány čím dál větším množstvím padělaných výrobků. Tyto výrobky představují vážný problém pro evropské podniky, které fungují legálně a dodržují bezpečnostní normy a jež nemohou soutěžit s levnějším, padělaným zbožím. Co je však horší, padělané potraviny, náhradní díly na automobily, kosmetika, hračky a zejména léky také představují skutečnou hrozbu pro zdraví a životy našich spotřebitelů.

Stávající právní předpisy mají mezery, které padělaným výrobkům umožňují snadný přístup na naše trhy. Například polské právní předpisy neobsahují definici, jež by vymezila charakteristiky padělaného zdravotnického výrobku. Užití padělaného léku zcela jistě není totéž, co použití padělaného parfému. Pokud si lidé tohoto problému nebudou vědomi a budou užívat padělané zdravotnické výrobky, může to mít tragické následky.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Zprávu pana Susty jsem podpořil. Padělání může ničit pracovní místa, poškozovat zdraví a může být zdrojem financování pro mezinárodní zločinecké gangy a teroristy. Proto je nezbytné, aby Parlament, Rada a Komise přijaly veškerá nezbytná opatření.

Nadnárodní společnosti však ve svém úsilí o maximalizaci zisků vytvářejí prostředí podporující výrobu padělaného zboží a veřejný souhlas s tímto postupem. Uvedu jeden příklad. Regionalizace nosičů DVD způsobuje obrovské cenové rozdíly mezi regiony a spotřebitelé k nim mohou získat přístup, pouze pokud nelegálně přizpůsobí své DVD přehrávače nebo budou-li nakupovat nelegální pirátské nosiče DVD, neboť technologická šikana zabránila globánímu jednotnému trhu s tímto produktem. Představte si, že by podnikům bylo umožněno dosahovat zisku tímto způsobem ve všech oblastech.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) Padělání není pouze problémem dodržování práv duševního vlastnictví. Jak zdůrazňuje pan zpravodaj, tento jev maří jakoukoli inovační iniciativu, působí ztrátu tisíců kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovní míst v Evropě a buduje základy stínové ekonomiky ovládané organizovaným zločinem. Tyto nelegální praktiky mohou také ohrozit zdraví a bezpečnost spotřebitelů a způsobit závažné škody na životním prostředí.

Problém kvality a nebezpečné povahy dováženého zboží, jehož padělání pouze zvyšuje nebezpečí zmýlení spotřebitele, je více rozšířený. Země původu tohoto zboží jsou dobře známé a Čína je na prvním místě. Unie dokonce občas souhlasí s otevřením svého trhu pro zboží, které nesplňuje normy ukládané vlastním výrobcům, jako jsou například chlorovaná kuřata, která se vyrábějí levněji než kuřata pod veterinární kontrolou.

Mezi řadou opatření, jež navrhuje pan zpravodaj (dvoustranné a mnohostranné dohody, spolupráce se zeměmi původu, spolupráce mezi dotčenými evropskými orgány atd.), jsou dvě zřejmá opomenutí: obchodní sankce vůči státům, jež tyto praktiky schvalují, a vytvoření všeobecného vnitrostátního a evropského systému preferencí.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana June List podporuje volný vnitřní trh a vítá konstruktivní návrhy, jejichž cílem je čelit jevům narušujícím trh, včetně padělání ochranných známek.

Zpráva výboru i alternativní návrh usnesení však doporučují právní předpisy na úrovni EU, které mají větší dosah, než je odůvodněno potřebou řešit problémy způsobené paděláním ochranných známek.

Strana June List vystupuje zejména proti návrhům na koordinaci činnosti soudních a policejních orgánů a harmonizaci trestněprávních předpisů jednotlivých členských států.

Z těchto důvodů považujeme za nezbytné hlasovat proti této zprávě jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), písemně. – (PT) Rostoucí význam práv duševního vlastnictví (IPR) odráží nesporný model: moderní hospodářství oceňuje a chrání znalosti, na nichž je založeno. Průmysl je, bez ohledu na odvětví, velmi závislý na držení výhradních práv k používání konkrétního know-how. Padělání je často odsuzováno, protože škody způsobené příslušnému průmyslu mají jednoznačné dopady na zaměstnanost, výzkum a vývoj. Tyto dopady jsou v mé zemi zvláště obávané.

Otázky obklopující padělání tedy v dnešní době jdou za rámec čistě ekonomických škod. Škody způsobené paděláním dosáhly nových rozměrů: zatímco dříve se padělalo oblečení, nyní se padělají zdravotnické a potravinářské výrobky, jež mohou být škodlivé. Neinformovaný spotřebitel hrozícímu nebezpečí nerozumí.

Proti tomuto padělání proto musíme bojovat. K tomu potřebujeme tvrdší sankce, spolupráci a koordinaci mezi příslušnými orgány a harmonizaci právních zásad uplatňovaných v partnerských soudních systémech.

Kromě vytváření účinných mechanismů pro urovnávání případných sporů potřebujeme nyní něco jako „obchodní dohodu proti padělání“. Tou je mnohostranná mezinárodní dohoda, o níž v současné době probíhá diskuse a která nabízí inovaci potřebnou pro rozvoj účinných opatření pro sledování a postih.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Usnesení přijaté Evropským parlamentem zahrnuje otázky a návrhy, které podporujeme, ačkoli nesouhlasíme s některými body.

Není pochyb o tom, že by boj proti padělání měl být prioritou. Avšak přesto, že usnesení uvádí, že „obchodní partneři Evropské unie vždy řádně nerespektují práva k duševnímu vlastnictví, včetně zeměpisných označení a označení původu“, mělo by být zdůrazněno, že EU samotná nejde příkladem. Rada v současné době blokuje návrh nařízení „made in“ a nepřijala žádné další opatření ve snaze uplatnit na dovoz ze třetích zemí závazná pravidla týkající se označení původu výrobků.

Budeme nadále prosazovat přijetí opatření Společenství, která budou vyzývat každou zemi, aby schválila a provedla opatření pro boj proti padělání ochranných známek a pašování, a také specifické celní kontroly pro identifikaci produktů doprovázených falešnými deklaracemi o původu nebo porušujících pravidla o ochraně ochranných známek.

Každá země by měla provést opatření na ochranu proti agresivnímu vývozu prostřednictvím soustavné kontroly a sledování dováženého zboží a uplatňování ochranných doložek, kdykoli to bude nezbytné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která hraje důležitou roli v boji proti padělání, jež představuje asi 7-10 % světového obchodu, což činí asi 500 mld. EUR. Účelem této zprávy je vypracovat konkrétní a ucelený návrh na boj EU proti padělání, a to je přístup, který podporuji. Ačkoli tato zpráva respektuje základní zpráva, jako je ochrana soukromí a údajů, poskytuje rámec pro všeobecné úsilí o potlačení padělání, a chrání tak tisíce kvalifikovaných pracovních míst.

 
  
  

- Zpráva: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Poslanec Evropského parlamentu, pan Ortega, navrhuje prostředky nakládání s právními nástroji, jež se nazývají úřední listiny. Úřední listiny se v zásadě používají v členských státech, které vycházejí z občanskoprávní tradice, podle níž jsou právní předpisy primárním zdrojem práva, na rozdíl od tradice common law (např. Irsko a Spojené království) a jeho opory ve zvykovém právu a výsadách. Podle občanskoprávní tradice je úřední listinou akt vyhotovený příslušným veřejným orgánem a kryje nejen listinu jako takovou, ale i její obsah. Tento obsah sahá od finančních převodů až po oblast veřejných záznamů a úředních dokumentů tohoto druhu.

Cílem návrhu usnesení Parlamentu je podporovat větší legislativní zásahy v členských státech, které znají tyto listiny, a to zvážením jejich vzájemného uznávání a uplatňování v konkrétních oblastech. Tento návrh dále zvyšuje váhu existujících právních předpisů a potenciálně více prospívá zemím s touto právní tradicí.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písemně. (FR) Tato zpráva týkající se přeshraničního používání a uznávání úředních listin představuje v řadě případů nebezpečí omylu.

Kromě toho by mělo být zdůrazněno, že pojem úřední listiny v systému common law neexistuje. V Anglii a Walesu plní úlohu notářů advokáti. Existují také profesionální notáři, avšak ti nemohou vydávat úřední listiny a jsou oprávněni pouze ověřovat podpisy.

Komise ve svém úsilí o harmonizaci právních profesí přikládá příliš malý význam rozdílům týkajícím se samotné povahy právních systémů členských států.

Tato politická vůle bohužel nepřispívá právní jistotě jako takové.

Evropa musí chránit identitu svých obyvatel a hodnoty a tradice charakteristické pro každý z jejích států. Největší chybou by bylo, aby se vyvíjela způsobem poškozujícím své obyvatelstvo.

 
  
  

- Zpráva: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), písemně. − (MT) Jedná se o mimořádně důležitou zprávu a mělo by se z ní vycházet jako ze základu pro mnohá budoucí rozhodnutí. Používání informačních a komunikačních technologií v soudní oblasti výrazně usnadňuje práci správních a soudních orgánů. V Evropě, která směřuje k větší integraci a jednotě, a to ekonomicky i sociálně, potřebujeme také nezbytné nástroje, pomocí nichž budeme držet krok s dobou. To je právě funkce e-justice.

Nesmíme však zapomínat, že tradiční systémy, které jsme používali dříve, také přinesly své ovoce, a proto se domnívám, že pokud bude dosaženo náležité rovnováhy, můžeme spolupracovat více harmonizovaným způsobem ve prospěch všech. Týká se to zejména soudnictví, neboť používání systému e-justice umožní tomuto odvětví soustředit se výlučně na svou práci, aniž by se muselo vypořádávat s další administrativní zátěží.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Prostor spravedlnosti v Evropě byl vytvořen (jednak prostřednictvím vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a jednak prostřednictvím vytvoření kultury spolupráce v právní oblasti mezi příslušnými orgány), aby doplnil volný pohyb občanů po Evropě.

Odhaduje se, že v Evropě je do přeshraničních sporů zapojeno přibližně 10 milionů lidí, s čímž souvisejí problémy, jako je jazyk, vzdálenost, neznámé právní systémy atd.

Používání informačních a komunikačních technologií v soudní správě může přinést řešení, zlepšit fungování soudnictví (lepší dostupnost a účinnost), pomoci racionalizovat postupy a snížit náklady.

Základním cílem navrhované strategie, pokud jde o e-justici, je dosáhnout větší účinnosti soudnictví v celé Evropě ve prospěch občanů. Potenciální oblast využití e-justice by však mohla být mnohem širší, a proto je nutné jednoznačně vymezit hranice působnosti této oblasti, aby nebyla zpochybněna účinnost a důvěryhodnost opatření EU.

Jakékoli změny je nutné udělat postupně a v souladu s pokrokem, pokud jde o prostor spravedlnosti v Evropě a rozvoj technologií.

Podporuji žádost adresovanou Komisi, aby vypracovala akční plán o e-justici na evropské úrovni a vytvořila evropský portál e-justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písemně. − Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci se sešla v roce 2007 a přijala usnesení o používání „e-justice“ – pokud jde o přeshraniční využívání informační a počítačové technologie v odvětví spravedlnosti – a shodla se na tom, že by se mělo pokračovat v úsilí o vytvoření centralizovaného systému v celém evropském prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Vzhledem k tomu, že se používání internetu blíží stavu nasycení a celkový dopad naší společnosti založené na informacích se stává jasnější, má výraznější technologická podpora odvětví spravedlnosti jednoznačný přínos pro všechny. Je však důležité uznat, že úroveň technologického rozvoje v Unii není jednotná a že tento prvek opt-in bude uplatňován až do doby, kdy bude rozvoj vyrovnanější a kdy bude dosaženo vyspělé technické kapacity.

Návrh paní poslankyně Wallisové se týká vytvoření centralizovaného systému e-justice, který stanoví konkrétní podobu rámce pro kroky směřující k vytvoření evropského portálu e-justice, v němž jsou roztříděny občanskoprávní, trestněprávní a obchodněprávní záležitosti, a do nějž jsou zahrnuty rejstříky právních úkonů týkajících se nemovitostí a insolvenční rejstříky.

 
  
  

- Zpráva: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Děkuji vám, paní předsedající, hlasoval jsem pro Devovu zprávu o rozvojových perspektivách upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu, která upozorňuje na odpovědnost mezinárodního společenství vůči státům či místním skupinám zapojeným do konfliktu. Jsem potěšen, že pozměňovací návrhy předložené Skupinou sociálních demokratů v Evropském parlamentu vedly k podstatnému zlepšení návrhu zprávy, pokud jde o potřebu větší koordinace mezi mírotvornými aktivitami, humanitární pomocí a rozvojem v zemích nacházejících se ve fázi po konfliktu. Rád bych upozornil na situaci dětí v zónách konfliktu, zejména těch, které ztratily jednoho či oba rodiče. Kromě toho jsou dobách konfliktu velmi často cílem útoku jednotek nemocnice a školy. Musíme usilovat o to, aby děti mohly překonat trauma po ukončení konfliktu, a to prostřednictvím spolupráce s UNICEF, který je již přítomen v mnoha ohrožených oblastech na celém světě ve snaze zajistit pro tyto děti uspokojivé vzdělání a lepší budoucnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana June List se domnívá, že budování míru a státu v rozvojových zemích není záležitostí EU. Odpovědnost za tyto problémy nese OSN.

Jsme velmi kritičtí ke všem ustanovením této zprávy, jež doporučují další rozvoj vojenské kapacity EU, a proto jsme hlasovali proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Jelikož není možné se vyjádřit k (úmyslné) směsici, již tato zpráva zahrnuje, budeme se soustředit na to, co považujeme za její hlavní cíl: omezit zasahování hlavních velmocí EU ve třetích zemích pod hlavičkou koncepce „odpovědnosti chránit“.

Ačkoli zpráva zdůrazňuje svrchovanost států, uvádí, že „pokud nejsou vlády schopné či ochotné poskytovat tuto ochranu, stává se odpovědnost podniknout přiměřené kroky kolektivní odpovědností širšího mezinárodního společenství“. Dále konstatuje, že „tyto kroky by měly představovat prevenci, ale i reakci a měly by zahrnovat použití donucovací vojenské síly pouze jako zcela krajní prostředek“. Použitý jazyk neprozrazuje záměr zcela jednoznačně.

Nelze však mít v tomto ohledu pochybnosti, neboť zpráva „požaduje“, aby „zásada nevměšování ustoupila mezinárodní odpovědnosti chránit“, a domnívá se, že „existují dvě fáze budování míru a státu: stabilizační fáze, která klade důraz na bezpečnost, právo a pořádek a na poskytování základních služeb, a druhá fáze budování státu, jež se zaměřuje na správu věcí veřejných a instituce, které ji zajišťují“.

Tato zpráva proto představuje základ pro vměšování a kolonialismus.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písemně. − (FI) Hlasovala jsem pro Devovu zprávu o rozvojových perspektivách upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu, protože se komplexním způsobem věnuje otázkám nezbytným pro úspěšnou rekonstrukci. Tato problematika je důležitá, neboť polovina všech zemí, které překonají válečný konflikt, se v něm během pěti let znovu ocitne. Mimo zemi, jež se sama nachází v choulostivé situaci, je významným hráčem v rozvoji budování státu právě mezinárodní společenství. Domnívám se, že je více než kdy předtím zvlášť důležité konzultovat a podporovat místní ženské organizace a mezinárodní mírové sítě a trvat na tom, aby oběti sexuálního násilí měly práva a možnosti ve vztahu k přístupu ke spravedlnosti. Je také vhodné připomenout, že mír není pouze absence války. Pro úspěšnou politiku rekonstrukce je zásadní řešení příčin nestability prostřednictvím sociálně ekonomických, politických a kulturních opatření, která mohou posílit hospodářský rozvoj a vybudovat institucionální a správní kapacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písemně. − (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro zprávu pana Devy o rozvojových perspektivách upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu. Načrtl v ní vynikající způsob ideálního přechodu ze situace po ukončení konfliktu k běžnému sociálnímu a hospodářskému životu.

Domnívám se, že by to mělo být zváženo při řešení onoho velkého počtu násilných vnitřních konfliktů, zejména pokud jde o úlohu Evropského společenství a mezinárodního společenství. Souhlasím s panem Devou, že cesta k vyřešení konfliktu se snadno vymezí, avšak mnohem obtížněji se sleduje v praxi. To však nemění nic na skutečnosti, že, minimálně pokud jde o Evropu, by naše kroky měly být zaměřeny na seriózní podporu zemím, jež se nacházejí v obtížné situaci, a měly by být zcela oproštěny od pokryteckých či pohodlných postojů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí