Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2008/2124(INL)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadien in Bezug auf das Dokument :

Eingereichte Texte :

A6-0451/2008

Aussprachen :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Abstimmungen :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P6_TA(2008)0636

Ausführliche Sitzungsberichte
Donnerstag, 18. Dezember 2008 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

9. Stimmerklärungen
Video der Beiträge
Protokoll
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Pozitivem právě schváleného rozpočtu na rok 2009 je, že jsou v něm čitelné priority, jako je podpora malého a středního podnikání, ochrana klimatu a podpora potravinové krize pro nejchudší země. Bohužel nemáme mnoho možností, jak jej využít více k řešení hospodářské krize, nejen protože je v porovnání s rozpočty členských států titěrný, jen 1%, ale také kvůli malé flexibilitě pravidel, daných rámcovým rozpočtem na období 2007–2013. Oceňuji snahu poslanců, kteří se angažovali, aby vyjednali s Komisí alespoň tuto úpravu s ohledem na globální problémy. Rada nebyla bohužel vstřícná ke schválení větší pružnosti. Po schválení Lisabonské smlouvy budeme mít větší kompetenci jako Evropský parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, daar ik van nature bijzonder kritisch sta tegenover de werking en de instellingen van de Europese Unie, heb ik uiteraard dit verslag over de begroting 2009 niet goedgekeurd. Allereerst ben ik er helemaal niet van overtuigd dat de Europese instellingen zuinig en verantwoordelijk omspringen met het vele belastinggeld dat in deze instellingen omgaat.

En ten tweede vind ik dat wij ons met veel te veel beleidsterreinen bemoeien en dat de subsidies die wij aan de lidstaten uitkeren daar telkens als een soort "ver van mijn bed" Europees geld worden beschouwd en door de lidstaten zelf om deze reden ook slecht en inefficiënt worden beheerd.

Ik stel bovendien vast dat mijn parlementaire vragen over de werkingskosten van de vele nevenorganisaties en agentschappen van de Europese Unie niet of nauwelijks worden beantwoord. Dat alles maakt mij wantrouwig en bevestigt alleen maar mijn neen-stem voor deze begroting.

 
  
  

- Rapport: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - Señora Presidenta, brevemente quería comentar que me he abstenido en la votación del informe de la señora Thyssen en materia de seguridad de los juguetes.

Obviamente, comparto con la ponente y con la mayoría de esta Cámara la necesidad de proteger la seguridad de los niños, la necesidad de garantizar en general la seguridad de los consumidores. Pero me parece que hay que respetar las tradiciones culturales de los distintos Estados miembros y, sobre todo, no hay que llevar el discurso de la seguridad a situaciones que rozan, como es el caso, el ridículo normativo.

Algunos de los requisitos de seguridad que se introducen en esta Directiva bordean ciertamente el ridículo. Lo han hecho especialmente en el debate. Ha quedado salvado en el conjunto. Creo que cualquier día impondremos una directiva que obligue a los niños a llevar casco cuando vayan a la calle o a llevar guantes cuando haga frío. Creo que eso no tiene sentido pero vamos en esa dirección.

Por esa razón, aun comprendiendo que la Directiva aporta elementos muy positivos, creo que tiene algunas exageraciones y por eso me he abstenido.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - Jsem velice ráda, že se nám podařilo schválit v prvním čtení směrnici o bezpečnosti hraček a že jsme odmítli nesmyslný návrh zelených a části socialistů na povinné testování všech hraček nezávislými institucemi. Blokovací návrh dali i přesto, že zkušenosti z USA, ale i z Číny prokázaly, že i přes testování jsou hračky na evropském trhu závadné. Naší ambicí je, aby výrobci a také dovozci byli plně odpovědni za bezpečnost. Je na výrobcích, jak si ověří, že výrobky splňují standardy. Pokud takové standardy ještě neexistují, článek 18 směrnice testy ukládá. Náklady na externí testy jsou v České republice v průměru kolem 3000 eur. Takový návrh by likvidoval malé podnikatele v Unii s vědomím, že přitom v Číně testování hraček stejně nebude zaručovat bezpečnost. Odpovědnost musí zůstat na dovozcích a výrobcích, nikoli na nekontrolovatelných zkušebnách po celém světě. Blahopřeji rodičům k tomu našemu dárku.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Ich habe dem Kompromissantrag zu Spielzeug nicht zugestimmt. Es gibt nach wie vor zu große Sicherheitslücken, gerade bei Chemikalien. Gift gehört nicht in Kinderhände, auch nicht in kleinsten Mengen. Die Entscheidung heute ist enttäuschend und überdies wenig ambitioniert. Es gibt zu viele Schlupflöcher. Es fehlt ein klares Verbot aller Schwermetalle und allergener Duftstoffe, beim Lärm fehlen klare Vorgaben. Diese Hasenfüßigkeit bei der Sicherheit unserer Kinder ist beklagenswert.

Geradezu absurd ist die übereilte Hetze bei der Einigung unter Verzicht auf eine erste Lesung, nur um den Eindruck zu erwecken, nächste Woche liege nur sicheres Spielzeug unterm Weihnachtsbaum. Das ist Augenwischerei. Es gibt zwar Verbesserungen, aber das sollte bei einer 20 Jahre alten Richtlinie, die zu überarbeiten war, eine Selbstverständlichkeit sein. Das Fazit ist: Zu viel Wirbel und zu wenig Substanz. Die Verantwortung kann man nicht an die Industrie delegieren. Die Verantwortung für klare Gesetzgebung liegt bei uns!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - Hlasovala som za správu Marianne Thyssen.

RAPEX neznamená iba 5 písmen, ale je to európsky systém rýchleho varovania, ktorý upozorňuje európskych spotrebiteľov na nebezpečné spotrebné výrobky.

Vďaka rýchlej výmene informácií medzi členskými štátmi sa do systému v roku 2006 z celkového počtu 924 dostalo 221 upozornení týkajúcich sa hračiek. Jednalo sa hlavne o riziko poranenia detí alebo nebezpečenstvo vzniku rôznych alergií a zhoršenie zdravotného stavu, hlavne alergikov.

Som rada, že Parlament dnes hlasoval o tejto smernici, lebo na základe týchto faktov smernicu veľmi potrebujeme. Dnešným hlasovaním o tejto smernici Európsky parlament spravil významný krok v oblasti bezpečnosti hračiek, teda pre zdravie a bezpečnosť detí, pretože zmodernizoval už 20 rokov starú smernicu o hračkách.

Teším sa, že tento akt v Európskom parlamente mohli sledovať aj návštevníci zo Slovenska, ktorých srdečne vítam a prajem im príjemný pobyt v sídle európskej demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Madam President, I was very glad to see that the vote went ahead in the Toy Safety Directive for the simple reason that, if we are going to send a strong message around the world about toys and toy safety, it has to be done at Christmas. To have put it off would have diluted the message. At this time of year people are thinking about toys.

Again this year, millions of Chinese toys have been taken off the market, as they were last year. The issues – which have been lead, arsenic, mercury and PCBs – are very serious, and it does not matter what a toy is for – whether it is a book or something to ride on or whatever – I know as a mother that at some point it could end up in a child’s mouth. So we cannot be careful enough with toys, but I am glad that we have sent this message now.

 
  
  

- Rapport: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - Dovoľte mi poďakovať kolegovi Mannovi za jeho správu. Vieme, aké dôležité je stanovenie pravidiel a odstránenie prekážok pre mobilitu študentov a pracujúcich, ktorí sa presúvajú na základe ponuky a dopytu na trhu práce Európskej únie.

Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu uľahčí prenos, uznávanie a akumuláciu vzdelávacích výstupov. Bude uplatniteľný na výstupy dosiahnuteľné rôznymi vzdelávacími cestami na všetkých úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.

Schválením sme urobili krok k širšej podpore celoživotného vzdelávania a zvýšeniu zamestnateľnosti, otvorenosti, mobility a sociálneho začlenenia pracujúcich a osôb, ktoré sa vzdelávajú. Uľahčí to tak rozvoj pružných individuálnych prístupov a tiež uznávanie tých vzdelávacích výstupov, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania.

 
  
  

- Rapport: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - V prvom rade by som chcel poďakovať pani Thyssen, vďaka ktorej sme dospeli ku chvályhodnému kompromisu, z čoho vyplýva, že naše deti budú chránené pred nežiaducimi látkami v hračkách, a popritom tým neutrpia ani priemyselné podniky.

Ako viete, plne som podporoval obmedzenie výskytu alergénov v hračkách – sám som otcom štyroch detí a nie vždy som sa zamýšľal nad nezávadnosťou každej hračky, ktorú moje deti chytili do ruky. Rodičia v Európe sa často spoliehajú na to, že keď sa hračka dostane do obchodov, nie je pre dieťa škodlivá. Preto som rád, že sme sa spolu zamysleli nad sprísnením opatrení, aby sa do obchodov dostali iba hračky, ktoré budú vhodné pre deti, lebo práve deti sú najzraniteľnejšou spotrebiteľskou skupinou.

Až 80 % hračiek na trhu Európskej únie je dovezených a je potrebné pripomenúť, že počas roku 2007 boli milióny hračiek vyrobených v Číne stiahnuté z trhu, keďže neboli v súlade s európskymi normami. V súčasnosti si obeh tovaru vyžaduje preskúmanie pravidiel umiestňovania tovaru na trh a kontrolu dodržiavania noriem.

 
  
  

- Rapport: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (začatek vystoupení nebylo slyšet) pojištění vkladů, který navrhl velice pružně Evropský parlament a pro který jsem hlasovala, je jasný. Chceme, aby se harmonizovala minimální úroveň ochrany drobných střadatelů, a to pojištěním vkladů do výše 50 000 eur a chceme, aby byla stanovena krátká lhůta pro vyplácení vkladů, aby klienti dostávali jasné a včasné a pravdivé informace o stavu svých vkladů u banky i během krize. Je to nutné opatření, protože klienti chaoticky převádějí své vklady ze zdravých bank do těch, které na svou záchranu získaly státní garance. Tento návrh je jediná cesta, jak vrátit důvěru drobným střadatelům a stabilizovat trh bankovních služeb. Přeji si, aby se garance uplatnily i pro malé a střední podnikatele, protože mají nezastupitelnou sociální úlohu v evropské společnosti a přitom jsou v období krize vždy nejvíce ohroženi.

 
  
  

- Proposition de résolution: Modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, ik heb vóór de resolutie over OLAF gestemd, omdat ik het absoluut eens ben met de oproep van het Parlement om de onafhankelijkheid van OLAF te vergroten. Daar moet inderdaad dringend iets aan gebeuren. OLAF is op dit ogenblik, alles welbeschouwd, nauwelijks meer dan een directoraat-generaal van de Commissie en de politieke verantwoordelijkheid ervoor berust bij de vice-voorzitter van de Commissie. Dat is geen gezonde zaak. OLAF mag dan wel onafhankelijk zijn op het operationele niveau, het is toch maar een hybride status en daaraan moet een einde worden gemaakt. Akkoord dus.

Meer in het algemeen vind ik dat in de Europese instellingen heel dikwijls slordig met het vele belastinggeld wordt omgesprongen. Op zijn minst moet OLAF de middelen, de manschappen en de verantwoordelijkheid hebben om aan de manifest criminele aspecten van deze toestand een einde te maken. Aan het meer wettelijke breed omspringen met middelen van belastinggelden zullen we zelf een einde moeten maken, vrees ik.

 
  
  

- Rapport: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - Voorzitter, ik heb vóór dit verrassend goede verslag over FRONTEX gestemd, omdat ik de daarin gevraagde versterking van deze instelling alleen maar kan toejuichen. Wat mij betreft moet de strijd tegen de illegale immigratie een topprioriteit voor de Unie zijn, en in dit kader zijn de overeenkomsten die FRONTEX afsluit met de autoriteiten van derde staten zeer belangrijk. Het is een goede zaak dat in dit verslag een kat ook een kat wordt genoemd, en dat met name de onaanvaardbare houding van de kandidaat-lidstaat Turkije wordt bekritiseerd.

Ik vind dat hier heel duidelijk moet worden gezegd dat de actieve weigering van de autoriteiten van een derde staat, Turkije - a fortiori een kandidaat-lidstaat - om mee te werken aan FRONTEX rechtstreekse gevolgen moet hebben voor de politieke en economische betrekkingen tussen de Unie en die staat, te weten stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met het niet-Europese land Turkije.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, ik heb vóór het verslag-Moreno Sánchez gestemd met enig voorbehoud. Ik had eerlijk gezegd geen al te hoge verwachtingen van het verslag, gezien de sfeer van politieke correctheid die in de Commissie LIBE normaal gezien domineert. Maar ik moet zeggen dat het om een evenwichtig verslag gaat, dat ook aandacht besteedt aan een paar pijnpunten, zoals de gebrekkige samenwerking - of ik zou beter zeggen, de tegenwerking - van derde landen zoals Libië en Turkije.

Zeker voor wat Turkije betreft, is het eigenlijk godgeklaagd dat een kandidaat-lidstaat op een dergelijke flagrante manier zijn verplichtingen niet nakomt. FRONTEX - en hier schiet het verslag eigenlijk nog tekort - moet uitgebouwd worden tot een efficiënt instrument in de strijd tegen illegale immigratie, maar ook in de strijd tegen internationale criminaliteit, drugshandel en wapenhandel.

 
  
  

- Rapport: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, ik heb vóór het verslag-Susta gestemd, omdat namaak natuurlijk een ernstig probleem is en de voorgelegde tekst blijk geeft van gezond verstand.

Ik stem trouwens ook volledig in met paragraaf 30 van het verslag, die eraan herinnert dat - en ik citeer - "Turkije pas een geloofwaardige kandidaat voor toetreding wordt als het in staat is om de verworvenheden van de Gemeenschap over te nemen en volledige eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen". Hieruit kan alleen maar worden afgeleid dat Turkije geen volwaardige kandidaat is voor toetreding tot de EU, en ik neem daarvan akte.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Madam President, I think that we in this – very full – Chamber all agree on the importance of intellectual property, not only for knowledge economies but also in terms of the serious damage that can be caused to consumers across Europe, for example by counterfeit medicines, counterfeit foods and counterfeit car parts.

I had some real reservations about the original resolution, which placed too much emphasis on consumers. We could have had the ridiculous situation in which travellers were searched at borders and had their computers, MP3 players and iPods taken from them and searched for potential counterfeit material. Thank goodness the Greens came forward with a more sensible alternative and were very willing, in the spirit of Christmas compromise, to withdraw the unwarranted amendment on the criticisms of companies. Overall, we were very pleased to vote for the resolution.

I have now achieved my ambition of speaking to an empty Chamber, and would like to end by wishing everyone who is still here a very merry Christmas and a happy New Year!

 
  
  

- Rapport: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Madam President, I would like to wish you Merry Christmas as well. You are not in a completely empty Chamber.

I voted for the López report on the protection of adults, especially with cross-border implications, because I know from experience the necessity of this, but also because I hope this is going to be one step closer to the day when we can see true mobility in Europe. In this we are dealing with adults who in some way are attached to a court situation. In many cases these are often very vulnerable people and in some cases they are wards of court or people with disabilities. But, if we can take this further, the logic of this would be to get one step closer to the day when social welfare recipients can bring their supports with them, so that they too can move around Europe the way employees do.

 
  
  

- Rapport: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Madam President, I voted against the Deva report on development perspectives for peace-building and nation building in post-conflict situations because of one section, the one that states we should be able to take preventive as well as reactive initiatives that can even involve the use of coercive military force as an absolute last resort.

This is the Bush doctrine; perhaps the other people in the Chamber did not recognise this as the Bush doctrine that took us into Iraq, but it is. Sarah Palin was criticised because she did not know what the Bush doctrine was, but I wonder whether MEPs have understood that we have just voted for the Bush doctrine today.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è mia consuetudine usare lo strumento democratico delle dichiarazioni di voto, lo faccio oggi per la prima volta a nome del mio gruppo.

Per motivare devo dire con dispiacere il nostro voto contro ad una relazione che io stessa, sia come redattrice del parere della commissione donne che come membro della commissione sviluppo, ho contribuito a definire. Questa è davvero una buona relazione e ringrazio molto Deva e la commissione sviluppo per il lavoro svolto.

Infatti siamo in sintonia con gran parte del testo: integrare analisi dei conflitti nella cooperazione, sostegno alla società civile e locale, lotta alla diffusione delle armi leggere, necessità di codici di condotta per soldati o polizia, riferimenti alla salute riproduttiva, trasparenza nell'uso delle risorse naturali e sostegno ai profughi. In particolare poi, sul rapporto e sulle politiche di genere c'è un grande mainstreaming. Allora perché votare contro? È semplice, perché in alcune sue parti cerca di inserire la componente militare negli aiuti allo sviluppo.

Questo Parlamento, la commissione sviluppo, la relazione Mitchell, hanno in realtà detto molto chiaramente nell'introdurre il regolamento e il DCI che i fondi allo sviluppo non devono essere usati per finanziare spese militari. Quindi non solo questo, ma il nostro Parlamento ha anche vigilato affinché nei country strategy paper non togliessero risorse allo sviluppo per le operazioni di sicurezza.

Quindi perché queste contraddizioni tra le diverse nostre risoluzioni? I fondi allo sviluppo vanno utilizzati per lo sviluppo, per l'educazione, la sanità, l'agricoltura, le comunità locali e le organizzazioni di donne. Le risorse della cooperazione sono troppo poche per sconfiggere la povertà, l'ingiustizia e anche per fare la pace, quindi nessuna commistione con il militare.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Rapport: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A UE decidiu criar uma denominada "nova facilidade de resposta rápida ao aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento (a "Facilidade Alimentar"), aprovando um montante de mil milhões de euros, para três anos.

Inicialmente, foi proposto o financiamento da "Facilidade Alimentar" através do recurso à margem da rubrica 2 (agricultura) do Quadro Financeiro Plurianual, posteriormente através da revisão do limite máximo da rubrica 4 (política externa) do QFP, acabando por ser definido que seria financiada através do Instrumento de Flexibilidade, da reserva para ajudas de emergência e de uma reafectação no âmbito da rubrica 4 de dotações do Instrumento de Estabilidade.

A alteração ao Acordo Interinstitucional tem em vista o aumento dos fundos disponíveis na Reserva para Ajudas de Emergência para 2008 para 479 218 000 euros (a preços correntes), com vista ao financiamento desta iniciativa.

Considerando positivamente os objectivos anunciados desta iniciativa e reafirmamos que esta não deverá ser reduzida a uma mera contrapartida ou condição para a imposição pela UE de um acordo na OMC ou de Acordos de Pareceria Económica com os países ACP, nem escamotear a diminuição da ajuda ao desenvolvimento pela UE, nem as avultadas somas do relançamento da corrida aos armamentos e da militarização das relações internacionais que esta protagoniza.

 
  
  

- Rapport: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Esta nova proposta de orçamento rectificativo refere-se à mobilização do Fundo de Solidariedade (cerca de 7,6 milhões de euros, face a um prejuízo de 176 milhões de euros) para Chipre, na sequência de um período de seca grave.

A Comissão assinala, no entanto, que "tendo em conta a identificação de dotações excedentárias na rubrica 13 04 02 Fundo de Coesão, não haverá necessidade de novas dotações de pagamento para o financiamento dos pagamentos do Fundo de Solidariedade da UE a Chipre". Isto é, é da política de coesão que sairá o montante para fazer face a esta catástrofe de índole natural.

As "dotações excedentárias" no Fundo de Coesão verificam-se (entre muitas razões) pelo atraso na implementação dos programas nos países denominados da "coesão", pelo que, em vez de se aplicar um conceito de "solidariedade" que poderá penalizar os países economicamente menos desenvolvidos, o que deveria ser feito era a tomada de decisões para evitar a contínua sub-execução das políticas estruturais e de coesão.

Chamamos ainda a atenção, tal como no passado, para a necessidade de acelerar os procedimentos de mobilização do Fundo de Solidariedade; assegurar a manutenção da elegibilidade das catástrofes de índole regional; e reconhecer, efectivamente, a especificidade das catástrofes naturais de índole mediterrânica, como a seca e os incêndios.

 
  
  

- Rapport: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O aumento dos preços dos produtos alimentares nos países em desenvolvimento é uma questão da maior importância e que necessita de uma acção rápida da União para contrabalançar os efeitos perversos sobre as populações mais carecidas. Por isso, neste relatório, o Parlamento propõe-se financiar em 420 milhões de euros uma resposta rápida às consequências desta situação. Concretamente, impõe-se a mobilização do instrumento de flexibilidade previsto no Acordo Interinstitucional de 2006. Através deste instrumento, a Europa previu a possibilidade de mobilizar um Instrumento de Flexibilidade para permitir o financiamento de despesas especificamente identificadas que não possam ser financiadas dentro dos limites máximos disponíveis de uma ou mais rubricas do quadro financeiro plurianual.

A situação em apreciação enquadra-se perfeitamente nos requisitos institucionais e, sem qualquer dúvida, nos fundamentos da política de solidariedade da União, não tendo, por isso, levantado quaisquer dúvidas aos decisores perante a gravidade da situação.

O tempo urge e a nossa acção e resposta pronta poderão ser a diferença entre um acidente e uma tragédia humana com consequências incalculáveis para o futuro desenvolvimento destas populações.

 
  
  

- Rapport: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), in writing. − UKIP voted in favour of this report because EUR 4.9 billion of unspent appropriations will be returned to the national governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. No actual período financeiro (2007 e 2008), o Fundo de Solidariedade foi mobilizado 9 vezes (Alemanha: 166,9 milhões de euros; Reino Unido: 162,3 milhões; Grécia: 99 milhões; França: 17,1 milhões; Hungria: 15 milhões; Eslovénia: 8,2 milhões e Chipre: 7,6 milhões de euros), perfazendo cerca de 477,3 milhões de euros relativamente a um máximo mobilizável de mil milhões por ano.

Para além da óbvia necessidade destes apoios - e não entrando no procedimento de activação e de disponibilização (tardia) - coloca-se a questão da origem dos meios financeiros mobilizados, nomeadamente, tendo em conta o presente projecto de orçamento rectificativo.

Ou seja, não estando em questão a urgência do apoio a prestar em caso de catástrofes naturais, poderá questionar-se a origem destes meios financeiros, tanto mais se estes forem "subtraídos" à política de coesão e não, por exemplo, às verbas adstritas à progressiva militarização da UE. Isto é, consideramos que a política de coesão deverá ser salvaguardada.

Por fim, como temos feito noutras oportunidades, sublinhamos a necessidade de introduzir alterações no Fundo de Solidariedade de modo a acelerar os procedimentos da sua mobilização, assegurando a manutenção da elegibilidade das catástrofes de índole regional, e reconhecendo, de forma efectiva, a especificidade das catástrofes naturais de índole mediterrânica, como a seca e os incêndios.

 
  
  

- Projet de budget général de l'Union européenne - Exercice 2009, modifié par le Conseil

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser det möjligt att halvera medlemsstaternas avgifter till EU. Den största delen av EU:s pengar går till onödiga eller samhällsekonomiskt skadliga verksamheter, däribland jordbrukspolitiken, Sammanhållningsfonden, fiskeripolitiken samt stöd till olika former av informationskampanjer. Därtill kommer kostnaderna för Europaparlamentets pendlande mellan Strasbourg och Bryssel och för institutioner som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén som borde läggas ned omedelbart.

Jordbrukspolitiken är särskilt förkastlig. Pengarna går från konsumtenter till ofta mycket rika mottagare. Jordbrukare i världens fattiga länder förlorar genom konkurrensen från EU:s subventionerade jordbrukare.

Det kommer ständiga förmaningar från olika EU-institutioner till medlemsstaterna om vikten av att de minskar sina offentliga utgifter. Samtidigt kräver denna kammare ständigt ökade utgifter på EU-nivå. Detta är helt barockt. Medlemsstaternas offentliga utgifter går till skolor, sjukvård, forskning, infrastruktur och stöd till utsatta grupper i samhället. EU:s utgifter går till största delen till en vansinnig jordbrukspolitik, felriktade strukturfonder och finansiering av nedläggningsmogna EU-institutioner.

Vårt nej till budgetförslaget ska tolkas som ett krav på en kraftig nedskärning av EU-budgetens utgifter och en halvering av medlemsstaternas EU-avgift.

 
  
  

- Rapport: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), par écrit. – Dans le budget communautaire pour l’année 2009, nous, socialistes, avons proposé et obtenu l'adoption d'une action préparatoire pour développer le tourisme social en Europe.

Ce projet répond au constat que de nombreux citoyens sont exclus du voyage pour des raisons économiques et qu’il est nécessaire de corriger cette inégalité en garantissant un accès aux vacances pour tous. Mais il a également une utilité en termes d’aménagement du territoire et de développement local.

En combinant mixité sociale et développement local et en favorisant l'accès à des publics pour qui le tourisme est difficile, le tourisme social renforce la rentabilité du secteur touristique. Il permet ainsi le développement du tourisme hors-saison, notamment dans les régions où ce secteur connaît une très forte saisonnalité, et encourage dans ce secteur économique la création d'emplois plus pérennes. Ainsi, le tourisme social et associatif illustre qu’il existe bien un secteur intermédiaire entre le marché des loisirs et l’économie non-solvable et que la pertinence économique n'est pas incompatible avec l'accessibilité au plus grand nombre. Au moyen d'échanges entre les citoyens européens, il contribue également au renforcement d'une citoyenneté européenne.

C’est dire l’importance de cette filière, tant en termes de retombées économiques qu'en termes de ressources citoyennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Quando as previsões económicas apontam para a recessão em vários Estados-Membros (alguns deles encontram-se já em recessão técnica), o Conselho e o PE adoptam um Orçamento comunitário para 2009 inferior, a nível de pagamentos, ao de 2008.

Mas, se compararmos a actual proposta de Orçamento para 2009 com o tecto máximo previsto no Quadro Financeiro Plurianual 2007-2013, para este ano - que, como então afirmámos, era já de si insuficiente para garantir a dita "coesão económica e social" numa UE alargada a 27 -, o cenário é muito pior, ficando este aquém do perspectivado em cerca de 8 mil milhões de euros!

O Orçamento comunitário para 2009 é o mais baixo, em termos de percentagem do RNB comunitário (0,89%), desde que Portugal entrou na CEE.

O PE, apesar de expressar "preocupações", nomeadamente quanto aos "possíveis efeitos de uma recessão para os cidadãos" ou perante os níveis "extremamente baixos" dos pagamentos e de execução das dotações da política de coesão, dá o seu aval a este Orçamento. No fundo, procura, não colocando em causa o essencial, limpar a sua imagem perante os trabalhadores e os povos dos diferentes países, "não vá o diabo tecê-las" nas próximas eleições para o Parlamento Europeu de Junho do próximo ano.

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), na piśmie. − Budżet na 2009 rok nie spełnia w pełni naszych oczekiwań, w małej części odpowiada nowym wyzwaniom i sprawom bieżącym. Jest kontynuacją przyjętych celów i założeń, spełnia w tym zakresie niezbędne wymogi. Głosowałem za jego przyjęciem. Chcę jednak zwrócić uwagę na następujące problemy:

1. Dobrze, że zwiększamy kwoty na wsparcie rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się, gdzie brakuje żywności, ale pamiętajmy, że w Unii Europejskiej blisko 80 milionów ludzi jest zagrożonych ryzykiem ubóstwa, a 43 miliony mieszkańców jest dotkniętych ryzykiem niedożywienia.

2. Pomimo tego, że mamy WPR, dochody rodzin rolniczych są znacznie niższe niż rodzin utrzymujących się z pracy poza rolnictwem.

3. Obserwujemy systematyczne upadanie i bankructwa gospodarstw rolnych w Europie. Maleją zapasy produktów rolniczych, co zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu, a niektórzy chcą obniżać nakłady na WPR.

4. W polityce spójności i polityce strukturalnej mówimy o spójności terytorialnej, gospodarczej, społecznej, o wyrównywaniu poziomu rozwoju i tworzeniu jednakowych szans rozwojowych szczególnie dla biednych regionów. W rzeczywistości zachodzą procesy wyludniania się obszarów o trudnych warunkach gospodarowania, gdzie stan infrastruktury budzi wiele do życzenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania posłów Jutty Haug i Janusza Lewandowskiego dotyczącego projektu budżetu UE na 2009 rok. Ważne, iż parlamentarzystom udało się ostatecznie wypracować kompromis z Radą, co do finansowania priorytetów Parlamentu, takich jak walka ze skutkami recesji gospodarczej, działania na rzecz wzrostu gospodarczego, spójności i zatrudnienia.

Parlament zwiększy ilość środków przeznaczonych na finansowanie polityki społecznej i zatrudnienia, czyli działań na rzecz konkurencyjności i spójności. Obejmują one wydatki na Fundusz Socjalny, który otrzyma dodatkowe 135 milionów euro, Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Fundusz Spójności. W obecnej, trudnej sytuacji finansowej całej Unii Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju i wzrostu zatrudnienia mają pierwszorzędne znaczenie, co musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie na rok 2009. Dobrze, że uwidoczniono w nim też zamiar przeznaczenia dodatkowych środków na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom.

Kraje rozwijające się będą mogły liczyć na pomoc finansową w łagodzeniu skutków gwałtownych zmian cen żywności - także na zapobieżenie klęsce głodu w krajach trzeciego świata zostanie przekazana kwota dodatkowego miliarda euro. Z zadowoleniem przyjmuję również fakt, iż Parlament Europejski ograniczy swoje wydatki na administrację i zmieszczą się one poniżej poziomu 20% wydatków.

 
  
  

- Rapport: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostengo con un voto favorevole la relazione della collega Monica Maria Iacob-Ridzi sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007–2010).

La volontà di creare un vero e proprio mercato europeo del lavoro necessita di un adattamento delle legislazioni nazionali e di smaltire gli iter burocratici che a volte scoraggiano la mobilità dei lavoratori. L'Unione ha un ruolo fondamentale nell'armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e la trasferibilità dei diritti di pensione complementare. È importante inoltre che si facciano sforzi per aumentare il grado d'informazione dei cittadini, non solo attraverso il miglioramento del portale EURES, ma anche tramite campagne informative europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora este relatório contenha diversas recomendações que apoiamos, fá-lo sempre no contexto liberal. É o caso da defesa da inclusão do conceito de mobilidade laboral, em particular nas políticas que visam a conclusão do mercado interno, escamoteando que tais políticas não asseguram a devida protecção dos trabalhadores.

Por outro lado, a par de recomendações correctas, insiste na dimensão económica e social da Estratégia de Lisboa, esquecendo que nesta estratégia estão contidas as políticas mais neoliberais que a União Europeia tem e que já deram origem a propostas como a famigerada directiva Bolkestein, a dita flexigurança e a proposta do Conselho sobre a directiva do tempo de trabalho.

Deste modo, o relatório é mais um documento de propaganda que procura esconder as políticas anti-sociais da União Europeia e escamotear as consequências do neoliberalismo, embora seja um gato escondido com rabo de fora. Basta ver as contradições dos pontos 15 e 16. Daí o nosso voto final de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le problème, pour le rapporteur, ne semble pas tant être la levée des obstacles juridiques ou administratifs à la mobilité professionnelle des travailleurs européens sur le territoire de l'Union européenne, mais au contraire le fait que cette mobilité ne soit pas générale et surtout obligatoire. C'est à un grand brassage de populations, accélérant la disparition des nations d'Europe, que l'on nous invite. C'est à la concurrence salariale, au dumping social et à une harmonisation par le bas des salaires que l'on pense. Avec la création d'une carte européenne de sécurité sociale aux contours bien flous, c'est à la mise en danger et au démantèlement des systèmes de protection sociale nationaux, que l'on travaille.

Demandez à ces ouvrières françaises à qui l'on a proposé, il y a quelques années, de sauvegarder leur emploi à condition qu'elles décident de tout abandonner pour partir travailler en Roumanie pour quelques centaines d'euros par mois ce qu'elles pensent de votre mobilité !

Tenter de résoudre les problèmes fiscaux ou d'acquisition de droits sociaux des travailleurs frontaliers, ou dont la carrière s'est déroulée dans plusieurs États membres, cela relève en effet des compétences de l'Union européenne. Mais pas au prix de la précarisation sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − Medzi kľúčové prvky realizácie cieľov Lisabonskej stratégie patrí aj mobilita pracovníkov, ktorej stále bránia prekážky administratívneho, právneho, daňového alebo sociálneho charakteru. Príčinou administratívnych prekážok sú hlavne rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa pracovného trhu, za ktoré sú vo veľkej miere zodpovedné členské štáty.

Na úvod vyjadrujem svoje sklamanie, že niektoré štáty z EÚ-15 stále uplatňujú obmedzenia na trhu práce v prípade pracovníkov pochádzajúcich z nových členských štátov aj napriek tomu, že obavy občanov a vlád týchto štátov ekonomické analýzy a štatistické údaje nepotvrdzujú.

Občania sa obracajú na mňa s mnohými problémami, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní svojho práva na mobilitu mimo svojej krajiny pôvodu. Musia čeliť neuznávaniu skúseností spojených s mobilitou v rámci profesijného rozvoja, problémom súvisiacim so sociálnym zabezpečením a dôchodkami najmä v malých a stredných podnikoch. Jazykové bariéry patria rovnako k hlavným prekážkam v mobilite pracovníkov a ich rodín, preto členské štáty musia aktívne podporovať vyučovanie cudzích jazykov najmä v prípade dospelých.

Verím, že prostredníctvom účinných informačných kampaní dostanú občania relevantné informácie o sieti EURES, ktorá predstavuje jednotné kontaktné miesto pre mobilitu pracovníkov v Európe, o sieti TRESS alebo o nástroji SOLVIT slúžiacom na riešenie problémov na vnútornom trhu a problémov spájajúcich sa s mobilitou pracovníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport întrucât mobilitatea forţei de muncă constituie un drept fundamental conferit prin tratat cetăţenilor UE, devenind astfel unul din pilonii principali ai modelului social european prin care pot fi atinse obiectivele strategiei de la Lisabona.

Felicit raportul deoarece, pe lângă faptul că atrage atenţia asupra piedicilor puse liberei circulaţii pe piaţa muncii a lucrătorilor proveniţi din noile state membre, aduce importante elemente în completarea Planului de Acţiune European privind Mobilitatea Locurilor de Muncă prezentat de Comisia Europeană, cum ar fi susţinerea programelor care corelează sistemul de învăţământ cu piaţa muncii, recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi extinderea reţelei EURES.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

Esprimo il mio voto favorevole alla relazione della collega Iacob-Ridzi sul piano europeo per la mobilità del lavoro per il periodo 2007-2010. Concordo nel sostenere che la mobilità professionale tra gli Stati membri dell'Unione abbia contribuito in maniera positiva all'integrazione europea: esempi di ciò sono la facilità, rispetto al passato, con cui é possibile effettuare un soggiorno professionale in un altro paese e le possibilità, oggi molto più numerose, di avere accesso alle offerte di lavoro in paesi diversi da quello di provenienza. A questo punto, il tentativo di migliorare la situazione sul piano legislativo, amministrativo, fiscale e sociale, attraverso la rimozione degli ostacoli burocratici in questi campi, é da intraprendere. Tuttavia, é sempre bene tener presente che l'azione dell'Unione Europea non può prescindere dalla considerazione delle differenze socio-economiche tra i Paesi membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Podczas grudniowej sesji Parlamentu Europejskiego odbyło się glosowanie w sprawie europejskiego planu działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu przygotowanego przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Mobilność pracowników opiera się na podstawowej zasadzie wolnego przemieszczania się osób w ramach rynku wewnętrznego zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Połączona z bezpieczeństwem stanowi jedną z czterech wolności podstawowych obywateli Unii Europejskiej.

Prawodawstwo wspólnotowe powinno chronić migrujących pracowników przed utratą przysługującej im ochrony socjalnej. Poczyniono tym zakresie znaczne postępy, jednak należy nadal dążyć do zmniejszania przeszkód administracyjnych i prawnych mobilności powodowanych przez specyfikę przepisów w poszczególnych państwach członkowskich.

To właśnie mobilność zatrudnienia jest środkiem wzmocnienia gospodarczego i społecznego wymiaru strategii lizbońskiej. Mobilność zdaje się być niezbędnym środkiem, by osiągnąć cele odnowionej europejskiej agendy społecznej i podjąć szereg wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, globalizacja czy postęp technologiczny.

Popieram europejski plan działania na rzecz mobilności, w tym pomysł stworzenia portalu informacyjno-doradczego zawierającego porady dotyczące wszystkich aspektów mobilności zawodowej - w tym o wolnych miejscach pracy, opiece zdrowotnej i ubezpieczeniu społecznym, uznawaniu kwalifikacji i kształcenia.

 
  
  

- Rapport: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), in writing. − Although we have devised many strategies for lifelong learning their implementation leaves much to be desired. Levels of commitment and expenditure vary from country to country. Unfortunately positive trends in public spending on education generally have staggered. An adequate share of the budget has to be allocated to adult learning. This is necessary as adult participation in lifelong learning does not appear to be on track. Greater effort needs to be made to raise skills in the adult population and to achieve flexibility and security across the labour market.

Employers should be encouraged to arrange education and training for their employees. Incentives to enable low skilled workers to participate in learning programmes are recommendable. Special serious consideration has to be given to long-term unemployed, especially those from a disadvantaged social background, people with special needs, young people from institutions, former prisoners and rehabilitated drug users.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Röstförklaring till rapporten Genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010"

Vi har idag röstat för Novaks (EPP-ED, SL) intiativrapport om genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010" (A6-0455/2008). Rapporten innehåller många bra rekommendationer, inte minst gällande åtgärder för att underlätta rörligheten inom medlemsstaterna för studenter och arbetstagare.

Däremot anser vi inte att de rekommendationer som syftar till att påverka medlemsstaternas läroplaner är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Antalet timmar gymnastik per studievecka och ett eventuellt införande av mediekunskap i nationella läroplaner bestäms bäst av medlemsstaterna själva.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − The Commissions 2007 communication entitled 'Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation' is part of a series of biennially produced progress reports on the implementation of the Education and Training 2010 work programme. As such, the report provides an overview of progress made and a review of the situation of coordination in education and training within the aegis of the Lisbon Strategy objectives of making Europe both the world's most competitive economy and one with full employment by 2010.

This report gives us a valuable insight into the state of play of various educational initiatives, both successful and unsuccessful, and also documents means and measures appropriate to bring about further improvement. It sets out clear objectives and solid statistical indicators and benchmarks.

I fully support the efforts made to bring us to our agreed destination with the Lisbon strategy and give this report the support it deserves.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este relatório, embora contenha algumas recomendações importantes e correctas na defesa de maior apoio económico-social, de medidas complementares, da integração de migrantes e minorias, no destaque da importância do desporto para a educação e a formação, na insistência em maior apoio à educação pré-primária, aos professores e aos alunos, designadamente na educação primária e secundária, apoia as propostas da Comissão Europeia, incluindo a Estratégia de Lisboa, e insiste na aplicação de Bolonha, escamoteando as suas consequências práticas.

Ao partir da comunicação da Comissão intitulada Aprendizagem ao longo da vida ao serviço do conhecimento, da criatividade e da inovação, aceita não só o quadro dos progressos realizados e os domínios em que estes ainda se revelam insuficientes, como propõe medidas para que a situação possa ser alterada de acordo com objectivos que nem sempre são os mais correctos, por aceitarem e insistirem no neoliberalismo aplicado à educação. Trata-se, deste modo, de uma declaração política que pode igualmente ser tida como um roteiro para os próximos anos. Daí a nossa discordância de fundo.

De facto, não podemos concordar que, por exemplo, a modernização do ensino superior passe por complementar as reformas no processo de Bolonha e por reforçar o patrocínio do sector privado, sobretudo quando se está a asfixiar o ensino superior público, como acontece em Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Återigen vill Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning ge sig in på utbildningsområdet. Vi i Junilistan påpekar än en gång i denna kammare att utbildningspolitiken är ett politikområde för vilket det politiska ansvaret ligger på medlemsstaterna.

Som alltid fantiserar Europaparlamentets kulturutskott fritt i sina betänkanden. Detta betänkande tar åter upp frågan om idrott i skolan. I förslaget till punkt 4 framförs åsikten att minst tre idrottslektioner per vecka bör föreskrivas i läroplanen.

Detta är ännu ett exempel på hur EU:s politiker och tjänstemän går in på vilka områden och vilka detaljnivåer som helst i sin iver att centralisera den politiska makten. Subsidiaritet hyllas i festtalen men respekteras aldrig i den politiska praktiken.

Vi anser att Europaparlamentet inte har med detta område att göra och har därför röstat nej till det.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − Vzdelanie a odborná príprava je hybnou silou Lisabonskej stratégie. Komplexné stratégie a nástroje celoživotného vzdelávania, najmä Európsky kvalifikačný rámec, Europass, rámec kľúčových kompetencií a odporúčaní pre mobilitu a zabezpečovanie kvality v oblasti vyššieho vzdelávania by sa mali dôslednejšie uplatňovať v každom členskom štáte. Vlády členských štátov by mali zohrávať oveľa dynamickejšiu rolu pri politikách zameraných na vzdelávanie. Aj keď harmonizácia kvalifikačného európskeho referenčného systému je stanovená až na rok 2010, urýchlená realizácia Európskeho kvalifikačného rámca vo všetkých členských štátoch by obmedzila ťažkosti, s ktorými sa občania v súčasnosti v EÚ stretávajú.

Mobilita študentov a učiteľov je základným prvkom profesijnej mobility. Viac pozornosti je potrebné venovať iniciatívam, ako sú Bolonský proces, a programom Comenius, Erasmus a Leonardo da Vinci, ktoré umožňujú štúdium v zahraničí a zdôrazňujú dôležitosť profesijnej mobility do budúcnosti.

Základom úspešného vzdelanostného systému je predovšetkým kvalita školských osnov a vyučovania. Do osnov je potrebné urýchlene zaviesť programy európskeho občianstva, programy zamerané na výučbu cudzích jazykov, na ochranu spotrebiteľa aj životného prostredia, boja proti klimatickým zmenám. Dôležité je, aby členské štáty vyčlenili adekvátne zdroje na sociálne zabezpečenie učiteľov, nábor a prípravu učiteľov hlavne cudzích jazykov.

Som presvedčená, že keď nedokážeme zvýšiť atraktívnosť učiteľskej profesie, nebude dostatok kvalitných odborníkov v školstve.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi, dichiaro il mio voto favorevole alla relazione della collega Novak riguardante l'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione e, in particolare, l'attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010".

Mi associo alla collega nel sottolineare che azioni nel campo dell'istruzione e della formazione meritino il sostegno sistematico da parte dell'Unione Europea attraverso politiche mirate, soprattutto nei settori critici che, secondo la comunicazione presentata nel 2007 dalla Commissione Europea, richiedono un miglioramento, come l'apprendimento permanente, anche in età adulta, la spesa pubblica e gli investimenti privati a favore dell'istruzione, l'abbandono scolastico, ancora troppo elevato a livello di scuola secondaria, e la pertinenza dell'istruzione rispetto al mercato del lavoro. Desidero inoltre rimarcare il fatto che il settore della formazione e dell'istruzione, la ricerca, l'innovazione e il trasferimento di conoscenze sono fondamentali per l'Europa di oggi e di domani e devono quindi essere oggetto dello sforzo congiunto a livello nazionale e comunitario.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), v písemné formě. − Vážený pane předsedo, hlasoval jsem pro zprávu kolegyně Novak „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Shoduji se s nutností podpořit efektivitu a účinnost v jednotlivých vzdělávacích systémech. Účinný způsob, jak poskytnout všem dětem včetně těch pocházejících ze znevýhodněného prostředí možnost celoživotního učení, je zvýšení kvality předškolního vzdělávání. Následné základní a středoškolské vzdělání musí podporovat žáky a studenty v kreativním myšlení, rozvíjet jejich osobní nadání a schopnosti, které by mohli uplatnit při získání zaměstnání.

V oblasti odborného vzdělávání je nutné zvýšit kvalitu a přitažlivost nabízených oborů a především propojit toto vzdělávání s hospodářstvím tak, aby vzdělávací proces odpovídal trhu práce nejen v celé EU, ale především v daném regionu. V oblasti vzdělávání vysokoškolského podporuji nutnost modernizace náplně studia tak, aby splňovalo současné a budoucí socioekonomické potřeby. Programy vzdělávání dospělých by se měly soustředit především na podporu osob, jejichž situace na trhu práce je nejméně příznivá a také na podporu zaměstnavatelů, kteří celoživotní učení svým zaměstnancům nabízejí.

 
  
  

- Rapport: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. − Principielt er den danske socialdemokratiske delegation for, at visse typer legetøj skal certificeres af en tredje part for at sikre, at produkterne er i overensstemmelse med EU's regler. Ændringsforslaget her er dog ikke formuleret hensigtsmæssigt i forhold til at opfylde dette mål, og desuden vil en vedtagelse af ændringsforslaget føre til, at hele kompromiset falder. Vi ønsker at forbedre sikkerhedskravene til legetøj, og det mener vi samlet set gøres bedst ved at acceptere det kompromis, som Europa-Parlamentet og Rådet er nået frem til.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. A Directiva relativa à segurança dos brinquedos representa um avanço de extrema importância na garantia da segurança das nossas crianças. Era absolutamente necessário aumentar o âmbito e clarificar a legislação numa matéria tão importante como esta. Aspectos como a responsabilização dos produtores e importadores e o aumento criterioso das substâncias proibidas são prova do rigor com que foi tratada esta matéria.

Uma palavra de louvor à Relatora por, tendo conseguido estabelecer as regras que garantem a segurança das crianças, ter tido em conta a sobrevivência e o equilíbrio das pequenas e médias empresas deste sector.

É, contudo, necessário reflectir no aumento da responsabilidade dos Estados-Membros que decorre desta legislação. Para que o objectivo desta Directiva seja atingido - a segurança das nossas crianças - é necessário que os Estados-Membros correspondam naquilo que são as suas obrigações, que se vêem agora reforçadas em termos de vigilância do mercado.

Atentando ao caso português e às falhas sucessivas de fiscalização nesta matéria por parte da Agência responsável (tutelada pelo Estado), exorto os Estados Membros a assumirem devidamente as responsabilidades que lhes são atribuídas. É essencial que o avanço que esta Directiva introduz em termos de segurança tenha correspondência numa actuação nacional de fiscalização efectiva e responsável.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. – Les jouets doivent être des produits plus sûrs que les autres, parce que les enfants sont des consommateurs très vulnérables. Pourtant, des jouets dangereux existent encore dans l'Union. On peut donc se réjouir du compromis intervenu entre Parlement et Conseil sur un texte qui assigne à l'industrie toute une série de critères de sûreté à respecter pour qu'un jouet puisse être mis sur le marché européen.

Comme de nombreux compromis, ce texte apporte son lot d'avancées et de déceptions.

En matière d'avancées, je citerai en particulier l'exigence de garantie, par les fabricants, que leurs jouets n'ont pas d'effet nocif pour la santé ou la sécurité, le renforcement des valeurs limites pour les métaux toxiques, une meilleure prévention des risques de suffocation et d'étranglement par des petites pièces détachables, ou encore la clarification des consignes sur les emballages ou sur les jouets eux-mêmes.

Ces avancées justifient mon vote positif sur le texte final.

Au chapitre des déceptions, je citerai pourtant, outre la multiplication des dérogations à l'interdiction des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques, l'abandon de l'idée de la certification par des tiers indépendants. J'ai voté en faveur de cette disposition, mais elle n'a pas été retenue, et je le regrette.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − MEP Thyssen's proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the safety of toys proposes to increase the safety measures involved in and restrict the use of dangerous heavy metals in the preparation and fabrication of children's toys. The proposal aims to revise the current Directive (88/378/EEC) and includes a total overhaul to bring it in line with the specifications outlined in the Decision on a common framework on the marketing of products.

The proposal aims to extend the scope of the Directive with regard to 'double use products' which are also toys, increasing the amount of products concerned by the Directive. Concretely, issues concerning choking hazards and the regulation of chemicals used in the fabrication process have been addressed to remove or reduce hazards for children. This seasonal proposal has my full support.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Marianne Thyssen sobre a segurança dos brinquedos, pois considero que o texto de compromisso aprovado permitirá reforçar os requisitos de segurança dos brinquedos, na medida em que amplia a responsabilidade dos produtores e importadores na comercialização de produtos e aumenta as obrigações de vigilância de mercado por parte dos Estados-Membros.

Lamento, contudo, a rejeição da alteração 142, que obrigava a que os brinquedos fossem sujeitos a avaliação por parte de um laboratório terceiro antes da sua colocação no mercado, tendo em vista garantir a conformidade dos mesmos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta proposta de directiva tem por objectivo reforçar os requisitos de segurança dos brinquedos, nomeadamente no que respeita à utilização de substâncias químicas e aos requisitos relativos às propriedades eléctricas. A nova legislação procede também a uma adaptação das propriedades físicas e mecânicas, tendo em vista reduzir os riscos de asfixia. Prevêem-se ainda disposições para reforçar a fiscalização por parte dos Estados e novas obrigações para os fabricantes.

Assim, pretende-se melhorar a directiva existente, tendo em conta os novos riscos de segurança que podem surgir em resultado do desenvolvimento e comercialização de novos tipos de brinquedos, eventualmente fabricados com novos materiais.

No entanto, surgiram muitas dúvidas no debate e votação das propostas desta directiva. As garantias da Comissão Europeia não estavam disponíveis no momento da votação, o que originou um pequeno incidente.

Por outro lado, há especialistas que consideram grave a manutenção de requisitos que não eliminam completamente a utilização de substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (as chamadas "substâncias CMR"), embora estabeleça novas restrições.

De igual modo há polémica sobre os valores-limite para os metais, nomeadamente arsénio, cádmio, crómio, chumbo, mercúrio e estanho, os quais são particularmente tóxicos e não deveriam, por isso, ser utilizados nas componentes de brinquedos a que as crianças têm acesso.

Daí o voto contra do nosso Grupo.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – Je me suis abstenu sur la directive "Sécurité des jouets" pour protester contre cette procédure non démocratique de confronter le Parlement européen avec des rapports négociés lors de trilogues informels, empêchant ainsi le fonctionnement normal du travail parlementaire.

De plus, la directive proposée démontre l'absurdité du principe de précaution. Le législateur multiplie les règles et les interdits pour se donner bonne conscience, alors que les enfants se jouent de ces règles en jouant.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. − Parlament Europejski przyjął dyrektywę o bezpieczeństwie zabawek. Jest to bardzo dobra dyrektywa, która zwiększa bezpieczeństwo zabawek, które trafiają do rąk naszych dzieci. Jest to szczególnie ważne w momencie, w którym coraz częściej słyszy się o wypadkach, które były spowodowane przez zabawki np. poprzez połknięcie źle zamontowanych części. Warto podkreślić, iż duża część (około 80%) zabawek na rynku europejskim sprowadzana jest z Chin.

W dyrektywie udało pogodzić się interesy grup, reprezentujących interesy konsumentów oraz przedstawicieli branży zabawkarskiej. Mogę się tylko cieszyć, iż kompromis w tak kluczowej, dla mnie, jako rodzica, regulacji został osiągnięty. Obie grupy zyskują bowiem na tej dyrektywie. Konsumenci zyskują pewność, iż zabawki, które trafiają na rynek europejski i które oferowane są ich dzieciom spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa, pozbawione są szkodliwych substancji oraz opatrzone są ostrzeżeniami czytelnymi dla osób kupujących zabawki.

Branża zabawkarska wielokrotnie podkreślała, iż bezpieczeństwo dzieci nie podlega żadnym kompromisom, stąd ich przychylne stanowisko do zaproponowanych zmian. Zmiany te nie powinny jednak zagrozić pozycji europejskiej przedsiębiorstw branży zabawkarskiej. Za sprawą wynegocjowanego porozumienia będą miały one bowiem dodatkowe 2 lata na dostosowanie się do nowych przepisów w zakresie substancji chemicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Arvoisa puhemies, äänestin leluturvallisuutta käsittelevän direktiivin puolesta, sillä kyseessä on arvokas parannus. Yhtäältä se turvaa entistä tehokkaammin lelujen turvallisuuden ja siten lasten terveyden asettamalla uusia kieltoja allergisoiville ja CMR-aineille, raskasmetalleille ja tukehtumisvaaraa aiheuttaville osille.

Toisaalta se on myös onnistunut ja tasapainoinen kompromissi, joka ottaa huomioon tosiasian, että merkittävä osa EU:n 2000 leluvalmistajasta ovat varovaisia ja kantavat valmistajanvastuunsa – heidän ei tulisi kärsiä joidenkin maahantuojien vastuuttomuudesta.

Erityisesti tänä vuodenaikana leludirektiivi on viesti unionin halusta ja kyvystä suojella tehokkaasti kuluttajia – ja heikoimpiaan. Lienee kuitenkin syytä muistaa, ettei hyväänkään lainsäädäntöön voida tyhjentää vanhempien vastuuta. Leludirektiivi ei voi yksin taata lahjapaketille sellaista sisältöä, joka on lapselle hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), in writing. − I voted in favour of the Thyssen report and was pleased to do so, even though procedural matters almost got in the way of the final vote.

Safe toys are a must and the EU should and is leading the way when it comes to safety concerns.

The total ban on the use of chemical substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction is essential. Even though there is a provision for exceptions on a case-by-case basis, this should only be on the strict advice of the European Scientific Committee.

It is also appropriate that allergenic fragrances be banned and 55 such substances will now be removed from toys.

Likewise very strict rules as regards heavy metals, with maximum levels imposed.

Parents buying toys this Christmas have a presumption of safety. This revised toy safety directive will improve the situation greatly, would that it were already in place for this Christmas season.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), în scris. − Nu există o mai bună justificare decât prezentarea unor date concrete: presa din România a prezentat chiar astăzi rezultatele unui control realizat de Oficiul român pentru Protecţia Consumatorului. Inspectorii au constatat, cu ocazia unui control recent, că 90% dintre jucăriile controlate prezentau abateri.

Unele jucării nu aveau informaţiile de utilizare şi nu era precizată vârsta pentru care erau recomandate. Inspectorii au găsit de asemenea pistoale şi săbii de jucărie care au fost considerate periculoase. Alte jucării aveau în componenţă piese mici, care pot fi detaşate cu uşurinţă.

Potrivit rezultatelor acestui control, China rămâne principala sursă de jucării periculoase şi totuşi rămâne principalul furnizor al Uniunii Europene. În interesul copiilor noştri, sunt necesare măsuri drastice în această privinţă.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Met deze nieuwe wet op veilig speelgoed zetten we een stap in de goede richting, maar laten we enkele kansen liggen. Ik steunde daarom het verslag niet.

Zo wordt het gebruik van sommige allergene geurstoffen en bepaalde chemische stoffen, die kankerverwekkend, mutageen of schadelijk voor onder meer de voortplanting zijn, aan banden gelegd. Het gebruik van die stoffen wordt echter niet volledig verboden, doch slechts langzaam uitgefaseerd. Bindende normen voor geluidproducerend speelgoed zijn er ook niet.

Positief is dat importeurs van speelgoed juridisch gelijkgesteld worden met de producenten. Minder positief is dan weer dat de richtlijn voorziet in een halfslachtige controle op veiligheidsstandaarden van speelgoed. Want producenten moeten de veiligheid zelf garanderen.

De richtlijn schrijft wel voor dat lidstaten steekproeven moeten uitvoeren, maar te vrezen valt dat dit te vrijblijvend is.

Het toezicht op de veiligheid is willekeurig en tot vandaag bestaat geen echt Europees kwaliteitslabel dat het ouders mogelijk maakt goed gedocumenteerde beslissingen te nemen en dus speelgoed te vermijden dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van hun kinderen. Verplichte certificering door onafhankelijke instanties zou dit probleem kunnen verhelpen. Zowel de VS als China nemen productveiligheid zeer ernstig en stemden onlangs wetgeving die deze controles verplicht. Waarom blijft Europa hierin achter?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − The need to update existing rules on toy safety is long overdue. I welcome today’s vote. Children’s safety has to be our paramount consideration and I hope that the toy industry will take heed.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), par écrit. – J'ai trouvé le compromis sur le rapport Thyssen trop laxiste en matière de règles de sécurité ou de présence de produits chimiques dans les jouets. De plus, l'amendement demandant le contrôle de la conformité des jouets par des organismes indépendants n'est pas passé, alors qu'il semble évident de faire passer la sécurité des enfants avant l'intérêt de quelques grands groupes industriels. J'ai toujours défendu une surveillance plus stricte des produits de manière générale, et a fortiori des produits destinés aux enfants. Dès lors, le contenu final décevant de ce texte - très en retrait de nos ambitions initiales, même s'il comporte quelques avancées - m'a amenée à m'abstenir lors du vote.

 
  
  

- Rapport: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − The European Credit System for Vocational Education and Training, which aims to support and promote the transnational mobility of learners and access to lifelong learning. As an operational system, through ECVET, the transfer, recognition and accumulation of learning achievements will be improved. The European Qualifications Framework (EQF) already provides the means to 'translate' different means of assessing the variety of qualifications that exist in Europe. The ECVET provides an additional means of translation and transposition using a common methodological framework to facilitate the transfer of learning outcomes from one system to another. The importance of investing in the future of our knowledge economy in Europe cannot be underemphasised and this transnational method of recognising educational results provides us with the material to do so. I fully support this proposal for establishing this Credit system.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. − Educaţia şi trainingul vocaţional reprezintă un subiect care a căpătat o importanţă deosebită în ultimii ani.

Introducerea unui sistem european de credite în educaţia şi trainingul vocaţional va contribui la dezvoltarea şi extinderea cooperării europene în domeniul educaţiei.

De asemenea, conduce la îmbunătăţirea mobilităţii şi portabilităţii calificărilor la nivel naţional, atât între diferitele sectoare ale economiei, cât şi în interiorul pieţei muncii.

Educaţia şi trainingul vocaţional sunt cruciale în eforturile Europei de a răspunde la provocările sociale impuse de societăţile îmbătrânite, de a se repoziţiona în economia globala şi pentru a rezolva criza economică.

De aceea, consider importantă validarea de către statele membre a învăţământului nonformal şi informal, mai ales în condiţiile în care numărul absolvenţilor în educaţie şi training vocaţional va scădea drastic între 2009 şi 2015, dar, în acelaşi timp, va creşte semnificativ nevoia de personal calificat vocaţional, care va putea ocupa poziţiile libere de pe piaţa muncii. Prin urmare, cred că este deosebit de important ca organismele europene să susţină activ parteneriatele dintre statele membre şi companiile europene în acest domeniu – un sistem de cost sharing.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Poprawa szkolnictwa zawodowego to kluczowy element osiągnięcia celów strategii lizbońskiej, czyli wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, zatrudnienia i spójności społecznej.

Planowany Europejski system transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) stanowi jedną z inicjatyw w zakresie kształcenia na szczeblu europejskim. Efekty uczenia się z uwagi na różnorodne krajowe systemy kształcenia i szkolenia zawodowego znacznie się różnią. ECVET daje ramy metodyczne, które obejmują zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, porządkują kwestię transferu i akumulacji punktów oraz umieszczają je w kontekście kwalifikacji. Ułatwia on transgraniczną mobilność pracowników oraz osiągnięcie przejrzystości w zakresie kwalifikacji zawodowych nabytych zagranicą.

ECVET może stanowić wartościowy instrument dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do wymogów rynku pracy, jednak pod warunkiem, że uwzględnia on specyfikę krajową i regionalną oraz gdy jest funkcjonalny z punktu widzenia swoich użytkowników - pracowników i przedsiębiorstw, w tym MŚP i mniejszych zakładów w Europie. Wspiera on transgraniczną mobilność, jak również dostęp do uczenia się przez całe życie w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Powinien on umożliwić osobom uczącym się wybieranie własnej kariery.

Uważam, iż wprowadzenie ECVET wniesie ważny wkład w powstawanie europejskiego rynku pracy, o ile ograniczone zostaną obciążenia administracyjne z nim związane.

 
  
  

- Rapport: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), in writing. − I agree with the approach as set out by the rapporteur which reflects the current concerns of so many European citizens.

The fact there has been coordinated European action on this issue draws attention to the fact that Europe can change people’s lives for the better even in the middle of crises such as the current financial situation.

Practical measures have been understood by the rapporteur and this has assisted in making this proposal workable.

 
  
  

- Rapport: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in favour of this report which simplifies the accounts process for small and medium sized businesses, reducing their administrative burden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), în scris. − Demersul Comisiei privind stimularea simplificării şi armonizării legislaţiei societăţilor comerciale din UE – având drept obiectiv reducerea poverii administrative cu 25% până în 2012 – reprezintă o condiţie necesară pentru creşterea eficienţei companiilor europene şi pentru sporirea atractivităţii mediului de afaceri comunitar generand economii estimate la 150 miliarde EURO.

Iniţiativa de revizuire a reglementărilor cuprinse în a patra şi a saptea directivă privind dreptul societăţilor comerciale – în sensul scutirii de la obligaţiile referitoare la prezentarea informaţiilor financiar-contabile şi întocmirea de conturi consolidate nu numai pentru intreprinderile mici, dar şi pentru cele mijlocii sau intreprinderile-mamă cu filiale considerate nesemnificative – beneficiază de contribuţia şi sprijinul raportorului, garantand, în viitor, stabilitatea şi siguranţa unui cadru legal adecvat pentru un segment ce joacă un rol major în generarea locurilor de muncă în Uniune.

Salut şi accentul pus de către raportor pe necesitatea transparenţei şi informarea corecta a tuturor părţilor interesate, în special, prin implementarea la scară largă a sistemelor de raportare economico-financiară bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie zmiany niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dobrym aktem prawnym.

Raport przedstawiony przez Komisję Prawną zmierza w krótkiej perspektywie do uproszczenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez średnie przedsiębiorstwa europejskie. Polega ono przede wszystkim na zwolnieniu ich z obowiązku ujawniania informacji dotyczących kosztów organizacji jako aktywów (to koszty związane z założeniem firmy) oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez jednostki dominujące mające jedynie nieistotne jednostki zależne.

Uważam, iż podejmowane w ramach harmonizacji prawa spółek rozszerzenie na średnie przedsiębiorstwa zwolnień obejmujących małe przedsiębiorstwa nie grozi zmniejszeniem przejrzystości, wręcz przeciwnie - może je w dużym stopniu odciążyć finansowo i administracyjnie.

 
  
  

- Rapport: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi fyra svenska socialdemokrater i Europaparlamentet valde i slutändan att rösta för Javier Moreno Sánchez betänkande. Vi delar vissa delar av den oro som folk uttrycker över den utveckling som Frontex går mot. Vi tycker inte att Frontex ska militäriseras och röstade därför för ändringsförslag 2. Frontex får heller inte innebära att EU bygger högre murar mot omvärlden, utan det är viktigt för oss att EU:s stater för en generös flykting- och migrationspolitik. Vi välkomnar emellertid den diskussion kring Frontex som ärendet bidragit till i Europaparlamentet. Det är positivt att Europaparlamenet uppdragit till Frontex att inkludera kampen mot människohandel i sitt uppdrag och också att man ser över så att EG-rätten överenstämmer med den internationella rätt som annars är tillämplig på området, detta för att EU på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna sätta in insatser för att hjälpa människor i nöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – L'agence FRONTEX, chargée de la gestion commune des frontières extérieures de l'Union européenne, et notamment de la lutte contre l'immigration clandestine, ne doit son existence qu'au démantèlement des contrôles aux frontières intérieures et à la volonté de l'Europe de Bruxelles et des gouvernements des États membres de poursuivre une politique d'immigration active. Il n'est pas certain qu'une telle agence communautaire soit une véritable valeur ajoutée par rapport à une coopération intergouvernementale classique, si l'on en juge, dans un autre domaine, par les différences d'efficacité et d'utilité qui existent entre Europol et Interpol.

Les missions de l'agence semblent d'ailleurs devoir devenir plus nombreuses, plus complexes et pour tout dire insurmontables tant que l'on ne se sera attaqué au fond du problème: d'une part, l'Europe reste, malgré les périples du voyage et les difficultés rencontrées sur place, un Eldorado social et financier pour les candidats à l'immigration clandestine; d'autre part, la politique de coopération, insuffisante, est mise en danger par l'immigration des professionnels diplômés organisée par l'UE elle-même. L'arrêt des pompes aspirantes de l'immigration et des politiques en cours est donc indispensable.

Je souhaite enfin souligner qu'il existe des associations locales qui luttent contre l'émigration clandestine, comme par exemple au Cameroun, l'ALCEC de M. Emile Bomba, qui mériteraient d'être aidées et soutenues.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento Europeu não podia assinalar de pior forma o Dia Internacional das Migrações, aprovando um relatório que exalta o reforço do denominado "FRONTEX" e que se "congratula com a adopção do Pacto Europeu de Imigração e Asilo pelo Conselho Europeu".

Tal como o "FRONTEX", a desumana "directiva do retorno" é um dos pilares centrais da criminalizadora, securitária, exploradora e elitista política de imigração da UE.

Depois de aprovada pelo PE, o Conselho de Transportes, Telecomunicações e Energia, aprovou-a, sub-repticiamente e sem grande publicidade, no passado dia 9 de Dezembro, com o voto favorável do Governo português.

Bem podem os deputados do PS no PE procurar branquear o comportamento do seu Partido e Governo. A verdade é que este votou favoravelmente esta vergonhosa directiva no Conselho da UE.

Coloca-se agora a necessidade de lhe dar combate no processo de transposição em Portugal, o que exige a denúncia do carácter desumano e violador dos direitos humanos desta directiva e a mobilização de todos os que pugnam pela defesa da dignidade humana dos imigrantes.

O PCP continuará na primeira linha deste combate, pugnando pela rejeição do ignóbil conteúdo desta directiva e pela ratificação da Convenção Internacional da ONU sobre a Protecção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – Au considérant B de ce rapport, il est écrit que "l'immigration clandestine est un défi européen commun". En effet, c'est d'autant plus vrai que, chaque mois, des immigrés clandestins en quête d'un eldorado européen se déversent par milliers sur les côtes italiennes, grecques ou espagnoles.

Face à ce défi qui, rappelons-le, a pour origine principale les Accords de Schengen qui ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures des États membres, la réponse de l'Union a été la création d'une Agence européenne de gestion des frontières extérieures: Frontex.

Hier, encore simple gadget sans moyen, personnel et pouvoir, il semblerait qu'aujourd'hui, le mandat de Frontex lui permette d'apporter son soutien aux opérations de retour conjointes et contribue dans une part, même minime, à la lutte quotidienne contre l'immigration clandestine.

Mais restons conscients qu'il ne servira à rien de colmater quelques brèches permettant le passage de clandestins si tous les États membres de l'Union ne réagissent pas de concert pour dénoncer les Accords de Schengen et rétablir de véritables contrôles à toutes leurs frontières, terrestres et maritimes.

 
  
  

- Rapport: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), na piśmie. − Nasz rynek zalewa coraz więcej podrabianych produktów. Stanowią one poważny problem nie tylko dla naszych przedsiębiorstw, które utrzymując legalną działalność i przestrzegając norm bezpieczeństwa, ulegają konkurencji tańszych podróbek, ale co gorsze, w przypadku podrobionej żywności, części samochodowych, kosmetyków, zabawek a szczególnie leków są realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia konsumentów.

Istniejące prawo zawiera luki, dzięki którym podrabiane produkty bez problemu trafiają na nasz rynek. Na przykład w polskim prawie nie istnieje definicja, która pozwoliłaby wyszczególnić cechy leku podrobionego. A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum. Brak świadomości i zażywanie leku podróbki może okazać się tragiczne w skutkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I supported the report by Mr Susta. Counterfeiting can be the destroyer of jobs, the cause of ill-health and the source of funding to international criminal gangs and terrorists. Because of this it is vital that Parliament, Council and Commission take whatever steps are necessary.

Yet multinational corporations in their search to maximise profits create a climate that encourages the production of counterfeit goods and public acceptance of the process. I will give one example. The regionalisation/zoning of DVDs sees massive price differences across regions which consumers can only access by adapting illegally their DVD players or purchasing pirate DVDs illegally, as a global single market in their product has been prevented by technological chicanery. Imagine other companies indulging their profit-seeking in similar ways across the board.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La contrefaçon n'est pas simplement un problème de respect des droits de propriété intellectuelle. Comme le souligne le rapporteur, ce phénomène tue l'incitation à l'innovation, cause la disparition de milliers d'emplois qualifiés ou non en Europe, jette les bases d'une économie clandestine contrôlée par le crime organisé. Ces pratiques illégales peuvent également mettre en danger la sécurité et la santé des consommateurs ou occasionner de graves dommages environnementaux.

Le problème de la qualité et de la dangerosité des produits importés, dont la contrefaçon ne fait que renforcer les risques en induisant les consommateurs en erreur, est plus général. Les pays d'origine en sont clairement identifiés, au premier rang desquels la Chine. L'Union accepte même parfois d'ouvrir ses marchés à des produits ne respectant pas les normes qu'elle impose à ses propres producteurs, comme par exemple le poulet au chlore, moins cher à produire que les poulets soumis aux contrôles vétérinaires.

Dans l'arsenal de mesures proposées par le rapporteur (accords bi- ou multilatéraux, coopération avec les pays d'origine, coopération entre les services européens concernés...), il en manque à l'évidence deux :

- les sanctions commerciales contre les États qui s'accommodent de ces pratiques;

- l'établissement d'une préférence nationale et européenne généralisée!

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan är anhängare av den fria inre marknaden och välkomnar konstruktiva förslag som syftar till att motverka marknadsstörande företeelser, däribland varumärkesförfalskning.

Såväl utskottets betänkande som det alternativa förslaget till resolution förordar, emellertid, omotiverat långtgående lagstiftning på EU-nivå, för att komma till rätta med de problem som varumärkesförfalskning innebär.

Junilistan motsätter sig framför allt förslagen till samordning av rätts- och polismyndigheternas verksamhet och en harmonisering av de enskilda medlemsstaternas straffrättslagstiftning.

Av dessa skäl finner vi det nödvändigt att rösta nej till betänkandet i sin helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. A crescente relevância do Direito de Propriedade Intelectual reflecte um paradigma incontornável: a economia moderna valoriza e protege o conhecimento no qual se baseia. As indústrias, independentemente do seu sector, dependem em muito da detenção de direitos exclusivos de exploração de um "know-how" específico. A contrafacção é condenada com frequência, porque o prejuízo causado à indústria legítima tem evidentes implicações para o emprego, a investigação e o desenvolvimento. Os seus efeitos são preocupantes no meu País.

Acima disso, as questões de contrafacção ultrapassam hoje o dano económico. A nocividade da contrafacção tem novas fronteiras - onde outrora havia cópias de roupa de costureiro, hoje existem falsificações nocivas de medicamentos e produtos alimentares. O consumidor inadvertido não questiona o risco em que incorre.

É essencial lutar contra a contrafacção. É por isso que requeremos sanções mais arrojadas, a coordenação e cooperação das autoridades competentes e a harmonização dos princípios de Direito aplicados nas jurisdições parceiras.

Além da criação de mecanismos efectivos para dirimir potenciais conflitos e litigância, neste momento necessitamos de algo como o "Anti-Counterfeiting Trade Agreement", um acordo internacional plurilateral em discussão, com a inovação legal necessária para a adaptação de práticas de fiscalização e repressão eficientes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A resolução aprovada pelo Parlamento Europeu integra preocupações e propostas que partilhamos, embora discordemos de alguns dos seus pontos.

Sem dúvida que o combate à contrafacção deverá ser uma prioridade. No entanto, apesar de na resolução se considerar que "os DPI, incluindo as indicações geográficas e as denominações de origem, nem sempre são protegidos de forma eficaz pelos parceiros comerciais da União Europeia", será necessário sublinhar que a própria UE não dá o exemplo, pois no Conselho está bloqueada, até ao momento, uma proposta de regulamento sobre o "made in" e este não adoptou outra medida com o objectivo de aplicar às importações de países terceiros regras vinculativas sobre a indicação da marca de origem dos produtos.

Pela nossa parte, continuaremos a intervir no sentido da tomada de medidas ao nível comunitário que levem cada país a tomar e a implementar medidas de combate à contrafacção de marcas comerciais e ao contrabando, assim como de controlos específicos nas alfândegas para identificar produtos acompanhados de declarações de origem falsas ou que violem as normas relativas à protecção das marcas.

Cada país deverá implementar medidas de defesa face a exportações agressivas pelo recurso sistemático do controlo e fiscalização das mercadorias importadas, com a reclamação de cláusulas de salvaguarda sempre que necessário.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I voted in favour of this report which plays an important part in combating counterfeiting which accounts for some 7-10% of world trade, costing 500 billion euros. The aim of this report is to put forward a concrete and consistent proposal for the EU to fight against counterfeiting, a stance which I support. Whilst respecting fundamental rights such as the protection of privacy and data, it provides a framework for universal efforts to suppress counterfeiting, therefore protecting thousands of skilled workers’ jobs.

 
  
  

- Rapport: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − MEP Ortega proposes a means to deal with legal instruments called authentic acts. Authentic acts are principally concentrated in Member States that come from a civil law tradition where legislation provides the primary source of law, in contrast to common law traditions (e.g. Ireland and the United Kingdom) and their reliance on customary rights and privileges. In the civil law tradition an authentic act is one established by a competent public officer or a competent authority and covers not only the act, but also its content. This content ranges from financial transactions but also the realm of public records and official documents of that kind.

The motion for a Parliamentary Resolution aims to promote increased legislative intervention across Member States that possess such acts by considering their mutual recognition and application in specific areas. This proposal adds additional weight to pre-existing legislation and is of potential benefit for countries from this legal tradition.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – Ce rapport concernant l'utilisation transfrontalière et la reconnaissance des actes authentiques présente des risques de confusion à différents égards.

En effet, et principalement, il convient de préciser que la notion d'acte authentique n'existe pas dans les systèmes de "common law". En Angleterre et au Pays de Galles, les avocats (solicitors) remplissent la fonction de notaires. Il y a aussi des notaires de profession (scrivener notaries). Ceux-ci ne peuvent pas délivrer d'actes authentiques et sont uniquement habilités à certifier des signatures.

Dans son souci d'harmoniser les professions juridiques, la Commission fait peu de cas des différences portant sur la nature même des systèmes juridiques des États membres.

Malheureusement, cette volonté politique ne concourt pas à la sécurité juridique dans son ensemble.

L'Europe doit préserver l'identité de ses peuples et les valeurs et traditions propres à chacun de ses États. La plus grande erreur serait qu'elle se construise contre ses peuples.

 
  
  

- Rapport: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), bil-miktub. − Dan huwa rapport ferm importanti u li għandu jkun il-bażi ta' ħafna deċiżjonijiet fil-futur. L-użu tal-ICT fil-qasam ġudizzjarju jiffaċilita mhux ftit xogħol tal-ġudikatura u tal-amministrazzjoni. F'Ewropa li dejjem qed tintegra u ssir aktar magħquda kemm ekonomikament imma anke soċjalment huwa tajjeb li jkollna l-għodda neċessarja sabiex nibqgħu aġġornati maż-żminijiet u l-kunċett ta eJustice jagħmel proprju dan.

Ma rridux pero' ninsew li s-sistemi li kienu jintużaw qabel kellhom il-vantaġġi tagħhom ukoll u għalhekk ngħid, li jekk jinsab il-bilanċ ġust inkunu nistgħu naħdmu f'aktar armonija għall-benefiċċju ta' kulħadd, speċjalment tal-Ġudikatura li b'dawn l-avvanzi fil-qasam tal-eJustice tkun tista' tikkonċentra esklussivament fuq ix-xogħol proprju mingħajr il-piż żejjed tal-amministrazzjoni.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. O espaço europeu de justiça tem vindo a desenvolver-se (quer através do reconhecimento mútuo das decisões judiciais, quer através da criação de uma cultura de cooperação judiciária entre as autoridades competentes), de forma a acompanhar a livre circulação dos cidadãos no espaço europeu.

Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas estejam implicadas em litígios transfronteiriços na Europa, com todos os problemas que lhe estão subjacentes como as questões de língua, distância, sistemas jurídicos diferentes, etc.

A utilização das tecnologias de informação e comunicação na administração da justiça acaba por oferecer novas soluções, melhorar o funcionamento da justiça (melhor acessibilidade e eficácia), contribuir para a racionalização dos procedimentos e reduzir custos.

A estratégia proposta em termos de e-justice tem como objectivo primordial reforçar a eficácia da justiça no conjunto da Europa, em benefício dos cidadãos. Porém, o âmbito de aplicação potencial da e-justice pode ser muito vasto, daí que seja necessário definir claramente os perímetros da sua acção, de forma a não pôr em causa a eficácia e a credibilidade da actuação da UE.

Qualquer evolução deverá ser feita de forma gradual e em função dos progressos do espaço judiciário europeu, bem como da evolução tecnológica.

Apoio o pedido feito à Comissão no sentido de preparar um Plano de Acção europeu e criar um portal europeu de e-justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), in writing. − The Justice and Home Affairs (JHA) Council met in 2007 and adopted conclusions on the use of 'e-Justice'- regarding the cross border use of information and computer technology in the Justice Sector - and agreed that efforts towards creating a centralised system across the European area of freedom, security and justice should continue. As internet usage tips closer to saturation and the full impact of our information based society becomes clearer, the import of increased technologically based support of the justice sector is of clear benefit to all. However it is important to recognise that the levels of technological development across the Union are not uniform and that this opt-in element remains until such a time as development is more even, and advanced technical capacity is reached.

MEP Wallis' proposal concerns the establishment of a centralised e-Justice system which details a framework for action for the creation of a European e-Justice portal where civil, criminal and commercial matters are all regrouped, for example where criminal records, land registry deeds and insolvency registers are contained and thus accessible to Member States.

 
  
  

- Rapport: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Grazie Presidente, dichiaro il mio voto favorevole alla relazione sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali, curata dal collega Nirj Deva, per l'attenzione alle responsabilità della Comunità internazionale nei confronti degli Stati, o dei gruppi locali, coinvolti in un conflitto. Sono compiaciuto del fatto che gli emendamenti proposti dal PSE hanno portato ad un sostanziale miglioramento della proposta, con riferimento alla necessità di maggiore coordinazione tra attività di costruzione della pace, d'aiuto umanitario e di sviluppo nei paesi che escono da conflitti. Vorrei porre l'accento sulla situazione dei bambini nelle zone di conflitto, in particolare coloro che hanno perso uno, o entrambi, i genitori. Inoltre molto spesso sono gli ospedali e le scuole a essere oggetto di attacchi dalle forze in conflitto. Occorre lavorare affinché i bambini possano superare i traumi post-conflittuali, attraverso la cooperazione con l'UNICEF, già presente in molte aree a rischio nel mondo, per garantire ai bambini un'educazione adeguata e un futuro migliore.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan anser att konfliktbekämpning och nationsbyggande i tredjeland inte är en fråga för EU. Ansvaret för dessa utmaningar vilar på FN. 

Vi är starkt kritiska till samtliga skrivningar i betänkandet som förordar fortsatt utveckling av EU:s militära kapacitet och har därför röstat nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Sendo impossível comentar a amálgama (intencional) que é este relatório, apenas nos centramos naquele que consideramos ser o seu principal objectivo: branquear a ingerência das grandes potências da UE em países terceiros, a coberto do conceito "responsabilidade de proteger".

O relatório, sublinhando a soberania dos Estados, logo considera que, "contudo, (...) nos casos em que os governos se revelam incapazes de ou se recusam a garantir essa protecção, a responsabilidade de tomar medidas adequadas torna-se uma responsabilidade colectiva a nível de toda a comunidade internacional", devendo estas "ter um carácter preventivo, bem como reactivo, e implicar o uso de força militar coerciva", referindo que esta última será usada "apenas em última instância", não vá a linguagem trair a intenção.

E, na mesma linha, não vá restarem dúvidas, "reclama" que "o princípio de não intervenção cede perante a responsabilidade internacional de proteger", considerando que "o restabelecimento da paz e a edificação do Estado se processam em duas fases: a fase de estabilização em que é colocada a ênfase na segurança, lei e ordem e prestação de serviços básicos; e a segunda fase de construção estatal que se concentra na governação e nas instituições que a executarão".

E, assim, temos o bê-á-bá da cartilha que abre as portas à ingerência e ao colonialismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − Äänestin Nirj Devan rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktien jälkeisissä tilanteissa käsittelevän mietinnön puolesta, koska se nosti kattavasti esiin onnistuneen jälleenrakentamisen kannalta oleellisia asioita. Aihe on tärkeä, sillä puolet konflikteista selvinneistä maista joutuu viiden vuoden sisällä takaisin konfliktitilanteeseen. Epävakaassa tilanteessa olevan maan lisäksi kansainvälinen yhteisö on tärkeä toimija valtiorakenteiden kehittämisessä. Erityisen tärkeänä pidän tarvetta konsultoida ja tukea paikallisia naisjärjestöjä ja kansainvälisiä rauhanverkostoja entistä vahvemmin, sekä painottaa seksuaaliväkivallan uhrien oikeutta ja mahdollisuutta oikeudenkäyntiin. Lisäksi on hyvä muistaa, että pelkkä sodan poissaolo ei merkitse rauhaa. Olennaista onnistuneessa jälleenrakentamispolitiikassa on epävakauden perimmäisiin syihin puuttuminen sellaisilla sosioekonomisilla, poliittisilla ja sivistyksellisillä toimenpiteillä, joilla voidaan edesauttaa taloudellista kehitystä sekä luoda institutionaalisia ja hallinnollisia valmiuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. − Signor Presidente, Onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole alla relazione dell'Onorevole Deva sulle prospettive di sviluppo per ciò che concerne il consolidamento della pace e dello Stato al termine dei conflitti. Il collega traccia un ottimo percorso di quella che dovrebbe essere l'ideale transizione dalla situazione di post-conflitto a una di normalizzazione della vita sociale ed economica.

Ritengo che ciò debba essere tenuto presente nella risoluzione dei troppo numerosi e violenti conflitti interni ai paesi, soprattutto relativamente al ruolo della Comunità Europea ed internazionale. Mi unisco al collega nel ritenere che la strada verso la risoluzione dei conflitti sia facile da tracciare e difficile da percorrere concretamente. Ciò non toglie, tuttavia, il fatto che almeno da parte dell'Unione Europea, l'azione debba essere volta al serio sostegno dei paesi in difficoltà e totalmente libera da posizioni ipocrite e di comodo.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen