Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2157(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0437/2008

Arutelud :

PV 17/12/2008 - 18
CRE 17/12/2008 - 18

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.18
CRE 18/12/2008 - 6.18
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0633

Istungi stenogramm
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

9. Selgitused hääletuse kohta
Sõnavõttude video
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Üks positiivne aspekt hiljuti heaks kiidetud 2009. eelarveaasta eelarve juures on selgete prioriteetide sisaldamine, näiteks toetus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kliimakaitse ja toetus vaeseimatele riikidele toidukriisis. Kahjuks ei ole meil palju võimalusi eelarve kasutamiseks rahanduskriisi lahendamisel, mitte ainult selle tõttu, et eelarve on liikmesriikidega võrreldes väga väike, vaid 1% nende suurusest, vaid ka paindlikkuse puudumise tõttu perioodiks 2007-2013 koostatud raameelarves sätestatud eeskirjades. Hindan parlamendiliikmete pingutusi, kes on alustanud komisjoniga läbirääkimisi vähemalt globaalsetes probleemides korrektsioonide tegemiseks. Nõukogu ei ole kahjuks soovinud suuremat paindlikkust heaks kiita. Pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist on meil Euroopa Parlamendis rohkem võimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Lugupeetud juhataja! Kuna olen loomu poolest väga kriitiline Euroopa Liidu tööde ja asutuste suhtes, pole tarvis öeldagi, et hääletasin 2009. eelarveaasta eelarvet käsitleva raporti vastu. Esiteks ei ole ma üldse veendunud, et Euroopa asutused kulutavad neid läbivaid suuri maksulaekumisi mõistlikult.

Teiseks sekkume minu arvates liiga paljudesse poliitilistesse valdkondadesse ning toetusi, mida liikmesriikidele maksame, peetakse seal alati mingisugusteks Euroopa rahadeks, mis kuidagi neisse ei puutu ja mida seega liikmesriigid halvasti ja edutult haldavad.

Lisaks nimetatule olen tähele pannud, et saan harva, kui üldse, mingeid vastuseid oma parlamendis esitatud küsimustele Euroopa Liidu paljude sõsarorganisatsioonide ja agentuuride töökulude kohta. Kõik mainitu tekitab minus kahtlusi ja ainult võimendab minu soovi käeaoleva eelarve vastu hääletada.

 
  
  

- Raport: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). (ES) Lugupeetud juhataja! Tahaksin lühidalt märkida, et ma ei hääletanud proua Thysseni mänguasjade ohutust käsitleva raporti üle.

Loomulikult nõustun raportööri ja enamikuga siin parlamendis vajaduse osas kaitsta laste ohutust ja tagada tarbijate ohutus üldiselt. Mulle tundub aga, et erinevate liikmesriikide kultuurilisi traditsioone tuleb austada ja eelkõige ei tohi ohutusalast arutelu viia seadusandlike äärmusteni, mis on antud juhul naeruväärsuse piiril.

Mõned kõnealuses direktiivis esitatud ohutusnõuded on kindlasti naeruväärsuse äärel. See tuli ilmsiks eriti just arutelu ajal. Üldiselt raport päästeti. Ma arvan, et ükskord võtame vastu direktiivi, mis sunnib lapsi kodust välja minnes kiivrit või külma korral kindaid kandma. See ei ole minu arust mõistlik, ent me liigume osutatud suunas.

Seega, kuigi saan aru, et direktiiv sisaldab mõningaid väga positiivseid punkte, läheb see mõnikord minu arvates liiga kaugele, mistõttu hääletusest kõrvale hoidsin.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Mul on hea meel, et meil õnnestus mänguasjade ohutuse direktiiv esimese lugemisega vastu võtta ja et lükkasime tagasi roheliste ja mõnede sotsialistide absurdse ettepaneku kõigi iseseisvate tootjate mänguasjade kohustusliku kontrollimise kohta. Nad esitasid nimetatud blokeeriva muudatusettepaneku, hoolimata faktist, et nii Ameerika Ühendriikide kui Hiina kogemused on näidanud, et Euroopa turul on mänguasjad kontrollimisest hoolimata defektsed. Meie eesmärk on panna tootjad ja importijad ohutuse eest täielikku vastutust kandma. Tootjad peavad tagama, et nende tooted vastavad standarditele. Kus selliseid standardeid veel ei eksisteeri, kehtestab kontrollid direktiivi artikkel 18. Väliskontrollide kulu on Tšehhi Vabariigis keskmiselt umbes 3000 eurot. See jätaks Euroopa Liidu väikesed ettevõtted tööta, samal ajal kui mänguasjade kontrollimine Hiinas ei tagaks nende ohutust. Vastutus peab jääma importijatele ja tootjatele, ent kindlasti mitte reguleerimata kontrollikeskustele üle kogu maailma. Õnnitlen vanemaid, kes meilt osutatud kingi on saanud.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). (DE) Lugupeetud juhataja! Ma ei kiitnud heaks kompromissmuudatusettepanekut mänguasjade osas. Ikka veel jäi sisse liiga palju ohutusalaseid lünki, eriti kemikaalide osas. Toksiinid ei tohi sattuda laste kätte, isegi mitte väga väikestes kogustes. Tänane otsus on pettumust valmistav ja ka ambitsioonilage. Lisaks liiga paljudele lünkadele on puudu selgesõnaline keeld kõigi raskemetallide ja allergeensete lõhnaainete kohta, nagu ka selged eesmärgid seoses müraga. On kahetsusväärne, kui argpükslikud me seoses laste ohutusega oleme.

Loobumine esimesest lugemisest hullumeelses tormamises kokkuleppele jõudmise nimel, lihtsalt sellepärast et jätta mulje, et järgmisel nädalal jõulupuu all olevad mänguasjad on ohutud, on täiesti absurdne, täielik nonsenss. On tehtud täiustusi, ent seda ei tohiks olla tarvis öeldagi, kui räägime umbes 20-aastasest direktiivist, mida hakatakse üle vaatama. Kokkuvõttes ütleksin: liiga palju kära ja liiga vähe tulemusi. Vastutust ei saa tööstusele delegeerida, vastutus selgete seaduste eest on meie kätes!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Hääletasin Marianne Thysseni raporti poolt.

RAPEX on rohkem kui vaid viis tähte: see on Euroopa kiire hoiatussüsteem, mis annab tarbijatele hoiatusi ohtlike kaupade kohta.

2006. aastal sai süsteem tänu kiirele liikmesriikide vahelisele teabevahetusele 924 hoiatust 221 mänguasjade kohta. Hoiatused mänguasjade kohta hõlmasid peamiselt ohtu lapsi vigastada või ohtu tekitada erinevaid allergiaid ja terviseprobleeme, eriti allergikutele.

Mul on hea meel, et parlament hääletas täna direktiivi poolt, sest toodud faktid näitavad, et kõnealune direktiiv on tõesti väga vajalik. Tänase hääletusega antud direktiivi üle on Euroopa Parlament astunud mänguasjade ohutuse ning laste tervise ja ohutuse kaitses olulise sammu nüüdseks 20 aastat vana mänguasjadirektiivi uuendamise suunas.

Mul on hea meel, et Euroopa Parlamendi nimetatud protsessi jälgib ka grupp külalisi Slovakkiast, keda siiralt tervitan ja kellele soovin meeldivat viibimist siin Euroopa demokraatia keskmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Lugupeetud juhataja! Mul oli väga hea meel näha, et hääletus mänguasjaohutuse direktiivi osas läks läbi sellisel lihtsal põhjusel, et kui saadame üle kogu maailma mänguasjade ja mänguasjaohutuse kohta laiali tähtsa sõnumi, tuleb seda teha jõulude ajal. Selle edasilükkamine oleks sõnumit lahjendanud. Praegu mõtlevad inimesed mänguasjade peale.

Sel aastal eemaldati jälle turult miljoneid Hiina mänguasju, nagu ka eelmisel aastal. Probleemid – milleks on olnud tina, arseen, elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid – on väga tõsised ning ei loe, milleks mänguasi mõeldud on – kas see on raamat, midagi, millega sõita, või miski muu – emana tean, et mingil hetkel võib see ikkagi sattuda lapse suhu. Seega ei saa me mänguasjade puhul kunagi piisavalt ettevaatlikud olla. Ent mul on hea meel, et kõnealuse sõnumi nüüd saatsime.

 
  
  

- Raport: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Tahaksin tänada kolleegi Thomas Manni tema raporti eest. Teame nüüd, kui tähtis on luua eeskirju ja eemaldada takistused õpilaste ja töötajate liikuvuselt, kes seoses Euroopa Liidu tööjõuturu pakkumise ja nõudmisega ümber asuvad.

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem soodustab koolituskvalifikatsioonide edastamist, tunnustamist ja kogunemist. See kehtib kvalifikatsioonidele, mis saavutatakse erinevate koolitusteede kaudu kõigil tasemetel Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus elukestva õppe valdkonnas.

Meie heakskiiduga oleme teinud sammu elukestva õppe ja suurema tööhõive, avatuse, liikuvuse ja töötajate ning koolituskursustel osalevate inimeste suurema lõimumise laialdasema toetamise suunas. Eelöeldu soodustab seega paindlike individuaalsete meetodite arendamist ning ka haridusalaste kvalifikatsioonide tunnustamist, mida saavutatakse nii ametliku kui mitteametliku hariduse kaudu.

 
  
  

- Raport: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Tahaksin alustada volinik Thysseni tänamisega, tänu kellele oleme saavutanud kiiduväärt kompromissi, mille tulemusel meie lapsed on kaitstud ebameeldivate materjalide eest mänguasjades ja mis samal ajal ei põhjusta tööstusettevõtetele kahju.

Nagu te võib-olla teate, olen täielikult toetanud allergeenide kasutamise piiramist mänguasjades – olen ise nelja lapse isa ega mõelnud alati kõigi mänguasjade ohutuse peale, mis mu lapsed kätte võtsid. Euroopas toetuvad vanemad sageli oletusele, et kui mänguasi on poes müügil, ei saa see lastele ohtlik olla. Selle tõttu on mul hea meel, et oleme teinud koostööd, et tugevdada meetmeid, mis tagavad ainult selliste mänguasjade jõudmise poodi, mis lastele sobivad, sest lapsed on ju kõige haavatavam tarbijagrupp.

Kuni 80% Euroopa Liidu turul olevatest mänguasjadest on imporditud ning tuleb ära märkida, et 2007. aastal eemaldati turult miljoneid Hiinas toodetud mänguasju, sest need ei vastanud Euroopa standarditele. Praegune kaubaringlus tähendab, et peame üle vaatama kaupade turule laskmise eeskirjad ja eeskirjad, mis kontrollivad nende vastavust standarditele.

 
  
  

- Raport: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (sõnavõtu algust ei olnud kuulda) hoiuste tagamine, mille Euroopa Parlament on esitanud väga paindlikul moel ja mille poolt ma hääletasin, on selge. Tahame ühtlustada minimaalset kaitsetaset väikehoiustajatele, tagades hoiused suuruses kuni 50 000 eurot. Samuti tahame hoiuste väljamaksmiseks kehtestada lühikese tähtaja, nii et hoiustajad saavad oma pangahoiuste olukorra kohta selget, õigeaegset ja täpset teavet isegi kriisiolukorras. Tegemist on vajaliku meetmega, kuna hoiustajad kannavad oma hoiuseid kaootiliselt heas olukorras olevatest pankadest välja nendesse, mis ise valitsuselt saadud tagatistega end päästnud on. Kõnealune ettepanek on ainus viis väikehoiustajate usalduse tagasivõitmiseks ning pangandusteenuste jaoks turu stabiliseerimiseks. Tahaksin, et tagatis kehtiks ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kohta, sest nimetatud ettevõtted mängivad kogu Euroopa ühiskonnas asendamatut rolli, aga on kriisiolukorras ometigi kõige suuremas ohus.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanek nõukogu toimimise kohta Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) määruse muutmiseks (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Lugupeetud juhataja, hääletasin OLAFi resolutsiooni poolt, sest nõustun täielikult parlamendi sooviga suurendada OLAFi iseseisvust. Kõnealuse tähtsa teema osas tuleb tõesti kiiresti midagi ette võtta. Praegu on OLAF kõike arvestades vaevalt midagi enamat kui üks komisjoni peadirektoraatidest ning selle eest kannab poliitilist vastutust komisjoni asepresident. Tegemist ei ole hea olukorraga. Kuigi OLAF võib funktsioneerimise osas iseseisev olla, on sellel vaid hübriidi staatus, ning see peab muutuma. Olgu.

Üldisemalt olen arvamusel, et see, kuidas Euroopa asutused kõrgete maksurahade tasemega tegelevad, on eranditult juhuslik. OLAFil peaks vähemalt olema vahendid, tööjõud ja kohustus antud olukorra selgelt kriminaalsetele aspektidele lõpp teha. Mis puutub suuremeelsesse suhtumisse rahade legaalse kulutamise suhtes, siis kardan, et peame selle ise peatama.

 
  
  

- Raport: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Lugupeetud juhataja! Hääletasin käesoleva üllatavalt suurepärase FRONTEXit käsitleva raporti poolt, sest võin ainult aplodeerida raportis tehtud ettepanekule kõnealuse asutuse tugevdamise kohta. Mis minusse puutub, siis peaks üks liidu põhiprioriteete olema võitlus ebaseadusliku sisserände vastu, ja selle raames on FRONTEXi ja kolmandate riikide ametivõimudega sõlmitud lepingud tõesti väga tähtsad. On tervitatav, et antud raportis nimetame asju nii, nagu need on, ja et kandidaatriik Türgi vastuvõetamatut suhtumist kritiseeritakse.

Minu arvates tuleks teha väga selgeks, et kolmanda riigi ehk Türgi, mis on vaid kandidaatriik, ametivõimude aktiivne keeldumine koostööst FRONTEXiga peaks otseselt mõjutama poliitilisi ja majandusalaseid suhteid liidu ja riigi vahel, nimelt pean silmas liitumisläbirääkimiste katkestamist mitteeuroopa riigi Türgiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Lugupeetud juhataja! Hääletasin mõningate piirangutega Moreno Sáncheze raporti poolt. Ausalt öeldes olid mul raporti suhtes üsnagi tagasihoidlikud ootused, arvestades poliitilist korrektsust, mis tavaliselt kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonis valitseb. Pean aga ütlema, et raport on tasakaalus, sest tegeleb mitmete valulike valdkondadega, kaasa arvatud koostöö puudumisega, või peaksin ütlema sabotaažiga kolmandates riikides, nagu Liibüa ja Türgi.

Türgi puhul on kindlasti häbiväärne, et kandidaatriik niivõrd jultunult oma kohustused täitmata jätab. FRONTEX – ja siin jääb raportis midagi vajaka – tuleks arendada tõhusaks vahendiks võitluses ebaseadusliku sisserände vastu, ent ka võitluses rahvusvahelise kuritegevuse ning ka uimastite ja relvadega kauplemise vastu.

 
  
  

- Raport: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Lugupeetud juhataja! Hääletasin Susta raporti poolt, sest võltsimine on loomulikult tõsine probleem ning meie ees olev tekst esitab tõendeid tervest mõistusest.

Tegelikult nõustun täielikult raporti 30. jaoga, mis tuletab meile meelde, et „Türgi saab liitumiseks sobivaks kandidaadiks alles siis, kui on võimeline ühenduse õigustikku järgima ja tagama intellektuaalse omandi õigustest täieliku kinnipidamise”. Võime eelöeldust järeldada, et Türgi ei ole kvalifitseeritud kandidaat Euroopa Liiduga liitumiseks, ning ma jätan selle meelde.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - Lugupeetud juhataja! Arvan, et praeguses – tihedalt täis olevas – istungisaalis nõustume me kõik intellektuaalse omandi tähtsusega mitte ainult teadmistepõhiste majanduste jaoks, vaid ka seoses tõsise kahjuga, mida kogu Euroopa tarbijatele näiteks võltsitud ravimite, võltsitud toidu ja võltsitud autoosadega põhjustada võidakse.

Mul oli mõningaid kahtlusi algse resolutsiooni osas, mis asetas tarbijatele liiga suure rõhu. Meil oleks võinud tekkida naeruväärne olukord, kus reisijaid piiridel läbi otsiti ja nende arvutid, MP3-mängijad ja iPod'id neilt ära võeti ning otsiti potentsiaalset võltsitud materjali. Tänu taevale esitasid rohelised mõistlikuma alternatiivi ja olid jõulukompromissi vaimus vägagi nõus tagasi võtma lubamatu muudatusettepaneku ettevõtete kriitika kohta. Üldiselt oli meil väga hea meel resolutsiooni poolt hääletada.

Olen nüüd saavutanud oma eesmärgi rääkida tühjale istungisaalile ja lõpetuseks soovin kõigile, kes veel siin on, häid jõule ja head uut aastat!

 
  
  

- Raport: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Lugupeetud juhataja! Soovin ka teile häid jõule. Te ei ole täiesti tühjas istungisaalis.

Hääletasin Lópezi täiskasvanute kaitset käsitleva raporti poolt, eriti seoses selle piiriülese toimega, sest tean vajadust eelöeldu järele oma kogemustest, ent ka sellepärast, et loodetavasti on tegemist sammuga lähemale päevale, mil Euroopas tõelist liikuvust näha võime. Raportis tegeleme täiskasvanutega, kes on mingil moel kohtutegevusega seotud. Paljudel juhtudel on need sageli väga haavatavad inimesed ja mõningatel juhtudel on need kohtu eestkostealused või puuetega inimesed. Ent kui saame raporti edasi viia, oleks selle loogika jõuda üks samm lähemale päevale, kui sotsiaalhoolekande saajad saavad oma toetused kaasa võtta, et ka nemad saaksid Euroopas ringi liikuda nii, nagu töötajad liiguvad.

 
  
  

- Raport: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Lugupeetud juhataja! Hääletasin Deva konfliktijärgses olukorras rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiive käsitleva raporti vastu ühe jao tõttu. Jao tõttu, mille kohaselt peaksime suutma rakendada nii ennetavaid kui reaktiivseid algatusi, mis võivad isegi hõlmata ka sundiva sõjalise jõu kasutamist viimase abivahendina.

See on Bushi doktriin. Võib-olla teised inimesed istungisaalis ei tundnud seda ära kui Bushi doktriini, mis meid Iraaki viis, aga see on nii. Sarah Palinit on kritiseeritud, kuna ta ei teadnud, mis Bushi doktriin on, ent huvitav, kas parlamendiliikmed on aru saanud, et hääletasime just täna Bushi doktriini poolt?

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Ma ei kasuta tavaliselt käesolevat demokraatlikku hääletuste selgitamise vahendit, teen seda täna esimest korda oma fraktsiooni nimel.

Selgituseks ütlen kahetsusega, et hääletasime raporti vastu, mida ma ise koostada aitasin nii naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamuse koostajana kui arengukomisjoni liikmena. Tegemist on tõeliselt hea raportiga ning tahaksin südamest tänada volinik Devat ja arengukomisjoni tehtud töö eest.

Tegelikult nõustume enamikuga tekstist: konfliktide analüüsi ühendamisega koostöösse, tsiviil- ja kohaliku ühiskonna toetamisega, kergrelvade levikuga võitlemisega, vajadusega tegevusjuhendi järele sõduritele ning politseile, viidetega reproduktiivtervisele, läbipaistvusega maavarade kasutamisel ja põgenike toetamisega. Raport rõhutab eriti ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist soopoliitikas. Nii et miks hääletada raporti vastu? Põhjus on lihtne: kuna teatud osades üritab raport arenguabisse sisse tuua sõjalise komponendi.

Parlament, arengukomisjon ja Mitchelli raport sedastasid tegelikult määruse ja arengukoostöö rahastamisvahendi kasutuselevõtmisel väga selgelt, et arengufonde ei tohi kasutada sõjaliste kulutuste rahastamiseks. Seega on meie parlament ka riiklike strateegiadokumentide kontekstis püüdnud tagada, et arenguressursse ei eraldataks julgestustoiminguteks.

Miks peaksid meie mitmed erinevad resolutsioonid sisaldama nimetatud vastuolusid? Arengufondi tuleks kasutada arenguks, haridusele, tervisele, põllumajandusele, kohalikele kogukondadele ja naisorganisatsioonidele. Vaesuse ja ebaõigluse kaotamiseks ning rahu loomiseks on liiga vähe koostööressursse, mistõttu ei saa sõjalist poolt hõlmata.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Euroopa Liit on otsustanud luua „uue rahastamisvahendi kiireks reageerimiseks toiduainete hinnatõusule arengumaades („toiduabi rahastamisvahendi”)“ ning on kolme aasta jooksul heaks kiitnud 1 miljardit eurot.

Algselt pakuti välja „toiduabi rahastamisvahendi“ rahastamine mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 varudest (põllumajandus) ning siis rubriigi 4 (välistegevus) ülemmäära läbivaatamise kaudu. Ent lõpuks otsustati, et vahendit rahastatakse paindlikkusinstrumendi, hädaabireservi ja stabiliseerimisvahendi rubriigi 4 raames ümber paigutamise kaudu.

Kõnealuse algatuse rahastamiseks muudetakse institutsioonidevahelist kokkulepet, et suurendada hädaabireservis olemasolevaid rahasid 2008. aastaks 479 218 000 euroni (jooksevhindades).

Kuigi peame nimetatud algatuse eesmärke positiivseks, kordaksime, et seda ei tohiks taandada vaid tasakaalustavaks vahendiks või tingimuseks, mis lubab Euroopa Liidul Maailma Kaubandusorganisatsiooni või majanduskoostöölepingute raames kehtestada lepingu Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega. Rahastamisvahendit ei tohiks ka kasutada, et vähendada Euroopa Liidu arenguabi või taaskäivitada Euroopa Liidu poolt edendatavat võidurelvastumist ja rahvusvaheliste suhete militariseerimist.

 
  
  

- Raport: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Antud uus paranduseelarve projekt on seotud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmisega Küprose jaoks pärast tõsist põuaaega (umbes 7,6 miljardit eurot 176 miljoni euro suuruse kahju katmiseks).

Komisjon märgib aga, et „võttes arvesse liigsete assigneeringute tuvastamist eelarvereal 13 04 02 Ühtekuuluvusfondis, ei ole vajadust uute maksete assigneeringute järele Küprosele Euroopa Liidu Solidaarsusfondist tehtavate maksete rahastamiseks“. Teiste sõnadega tuleb selle loodusõnnetusega tegelemiseks vajalik raha ühtekuuluvuspoliitikast.

Ühtekuuluvusfondi „liigsed assigneeringud“ on tekkinud (paljude muude põhjuste hulgas) viivitusest „ühtekuuluvusriikide“ programmide rakendamisel. Seega, „solidaarsuse“ põhimõtte rakendamise asemel, mis võib majanduslikult vähem arenenud riike karistada, oleksime pidanud vastu võtma otsused struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikate pideva alarakendamise vältimiseks.

Peaksime, nagu minevikus teinud oleme, juhtima tähelepanu ka vajadusele kiirendada solidaarsusfondi kasutuselevõttu tagamaks, et piirkondlikud õnnetused jäävad abikõlbulikuks, ning kindlasti tunnistama loodusõnnetuste, nagu põudade ja tulekahjude spetsiifilist loomust Vahemere piirkonnas.

 
  
  

- Raport: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Toiduainete hinnatõus arengumaades on äärmiselt tähtis teema, mis vajab Euroopa Liidu poolset kiiret tegutsemist, et neutraliseerida ohtlik mõju kõige enam puudustkannatavatele riikidele. Antud raportis pakub parlament seega välja kiire reageerimise nimetatud olukorra tagajärgedele summas 420 miljonit eurot. Konkreetsemalt plaanitakse 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmist. Selles esitas Euroopa Liit võimaluse kasutada paindlikkusinstrumenti, et võimaldada konkreetsete tulude rahastamist, mida ei saa rahastada mitmeaastase finantsraamistiku ühe või mitme rubriigi all pakutavate ülemmäärade raames.

Vaadeldav olukord vastab täielikult institutsioonilistele nõuetele ja on Euroopa Liidu solidaarsuspoliitika kohaselt kahtlemata õigustatud. Selle tulemusel ei ole otsustajad olukorra tõsidust arvestades mingeid küsimusi tõstatanud.

Aeg surub peale ja meie kiire tegutsemine ja reageerimine võib õnnetuse ja ettearvamatute tagajärgedega inimtragöödia korral nimetatud riikide tulevasele arengule kaasa aidata.

 
  
  

- Raport: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), kirjalikult. Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei hääletas kõnealuse raporti poolt, sest 4,9 miljardi suurune kulutamata eraldis tagastatakse riiklikele valitsustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Praegusel rahastamisperioodil (2007 ja 2008) on Solidaarsusfondi üheksa korda kasutatud (Saksamaa: 166,9 miljonit eurot; Ühendkuningriik: 162,3 miljonit eurot; Kreeka: 99 miljonit eurot; Prantsusmaa: 17,1 miljonit eurot; Ungari: 15 miljonit eurot; Sloveenia: 8,2 miljonit eurot ning Küpros: 7,6 miljonit eurot), mis teeb kokku 477,3 miljonit eurot, võrreldes 1 miljardi eurose ülemmääraga aastas.

Seadmata küsimuse alla ilmselget vajadust kõnealuse toetuse järele – ja võtmata ette toimingut nimetatud toetuse aktiveerimiseks ja kättesaadavaks muutmiseks (millega läheb liiga kaua aega) – tekib küsimus kasutatavate finantside päritolu kohta, eriti praegust paranduseelarve projekti arvestades.

Teisisõnu, kuigi suur vajadus loodusõnnetuste korral toetust anda ei ole küsimuse all, võib nende finantside päritolu kahtluse alla seada, eriti kui need „arvatakse maha“ ühtekuuluvuspoliitikast ning mitte näiteks Euroopa Liidu progressiivsele militariseerumisele eraldatud assigneeringutest. Usume, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks kaitsta.

Kokkuvõttes, nagu oleme teistel puhkudel teinud, rõhutaksime vajadust teha solidaarsusfondis muudatusi, et kiirendada selle kasutuselevõtu toiminguid. Samal ajal tuleb tagada, et piirkondlikud õnnetused jäävad abikõlblikuks, ja tunnistada Vahemere piirkonna loodusõnnetuste, näiteks põudade ja tulekahjude spetsiifilist loomust.

 
  
  

- Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekt

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Juuninimekirja arvates on võimalik liikmesriikide tasusid Euroopa Liidule poolitada. Suurim osa Euroopa Liidu rahast kulutatakse ebavajalikele või sotsiaalmajanduslikult kahjulikele tegevustele, kaasa arvatud põllumajanduspoliitikale, ühtekuuluvusfondile, kalanduspoliitikale ning erinevate teabekampaaniate toetamisele. Lisaks sellele on kulud seotud Euroopa Parlamendi edasi-tagasi reisimisega Strasbourgi ja Brüsseli vahel ja selliste asutustega nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee, mis tuleks kohese laiali saata.

Põllumajanduspoliitika on eriti laiduväärne. Raha läheb tarbijatelt sageli väga rikastele saajatele. Maailma vaeste riikide talunikud peavad Euroopa Liidu poolt subsideeritud talunikelt tuleva konkurentsi tõttu puudust kannatama.

Mitmed Euroopa Liidu asutused tuletavad liikmesriikidele pidevalt meelde, kui tähtis on nende avalikke kulutusi vähendada. Samal ajal nõuab parlament pidevalt suuremaid Euroopa Liidu tasandil kulutusi. Kogu see asi on absurdne. Liikmesriigid kulutavad avalikke finantse koolidele, tervishoiule, uuringutele, infrastruktuurile ja ühiskonna haavatavate gruppide toetamisele, samal ajal kui enamik Euroopa Liidu kuludest läheb pöörasele põllumajanduspoliitikale, valesti juhitud struktuurifondidele ja selliste Euroopa Liidu asutuste finantseerimisele, mis oleks pidanud juba ammu suletud olema.

Meie „ei-d“ eelarve projektile tuleks tõlgendada kui nõuet Euroopa Liidu eelarves kulude oluliseks vähendamiseks ja liikmesriikidelt Euroopa Liidule makstava tasu poolitamiseks.

 
  
  

- Raport: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), kirjalikult. – (FR) Ühenduse 2009. eelarveaasta eelarves esitasime meie, Euroopa Parlamendi sotsialistlik fraktsioon, ettepaneku Euroopas sotsiaalturismi arendamist ettevalmistava meetme kasutuselevõtuks ning see ettepanek võeti vastu.

Nimetatud projekt vastab avastusele, et paljud kodanikud ei saa majanduslikel põhjustel reisida ja et see ebavõrdsus tuleb kaotada, tagades kõigile võimaluse puhkuseks. Ent projekt on kasulik ka territoriaalse planeerimise ja kohaliku arengu mõistes.

Kombineerides sotsiaalse segamise kohaliku arenguga ja andes võimaluse inimestele, kelle jaoks puhkusele minek on raske, muudab sotsiaalturism turismisektori kasumlikumaks. Seega annab projekt võimalusi hooajavälise turismi arendamiseks, eriti piirkondades, kus turismisektor on väga hooajaline, ning soodustab alalisemate töökohtade loomist nimetatud majandussektoris. Seega näitab sotsiaal- ja ühenduse turism, et vabaajaturu ja krediidivõimetu majanduse vahel on tõepoolest vahepealne sektor ja et majanduslik asjakohasus ei ole ühildamatu võimalikult paljudele inimestele juurdepääsu võimaldamisega. Turismisektor aitab ka Euroopa kodanike vaheliste vahetustega Euroopa kodakondsust tugevdada.

Eelöeldu näitab lihtsalt, kui tähtis on kõnealune sektor nii majandusliku kasumi kui avalike ressursside osas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Samal ajal kui majandusprognoosid viitavad langusele mitmes liikmesriigis (millest mõnes on juba tehniline langus), võtavad nõukogu ja parlament 2009. aastaks vastu Euroopa Liidu eelarve, mis on maksete osas väiksem kui 2008. aasta eelarve.

Ent kui võrdleme praegust 2009. eelarveaasta eelarve projekti 2007-2013 mitmeaastases finantsraamistikus selleks aastaks määratud ülemmääraga – mis, nagu tol ajal ütlesime, ei olnud piisav „majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse“ tagamiseks suuremas 27 liikmesriigiga Euroopa Liidus – on olukord veelgi hullem, sest kõnealune eelarve jääb umbes 8 miljardiga puudujääki!

Euroopa Liidu eelarve aastaks 2009 on väikseim ühenduse rahvamajanduse kogutulu protsendi osas (0,98%), sest Euroopa Majandusühendusega ühines Portugal.

Hoolimata „mure“ väljendamisest eriti „majanduslanguse võimaliku mõju kohta Euroopa kodanikele“ ning „äärmiselt madalatest“ maksete tasemetest ja assigneeringute rakendamisest ühtekuuluvuspoliitikas, toetab parlament nimetatud eelarvet. Selle põhjuseks on püüdlus ilma põhiasju küsimuse alla seadmata parandada eelarve mainet erinevate riikide inimeste ja tööliste hulgas nii, et loodetavasti läheb kõik järgmise aasta juunis aset leidvatel Euroopa Parlamendi valimistel plaanipäraselt.

Sellepärast hääletasimegi projekti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), kirjalikult. – (PL) 2009. eelarveaasta eelarve ei vasta täielikult meie ootustele ning tegeleb uute väljakutsete ja praeguste muredega vaid osaliselt. Eelarve peegeldab eelnevalt vastu võetud eesmärke ja eeldusi ning täidab selles suhtes vajalikke kriteeriume. Hääletasin eelarve vastuvõtmise poolt. Ent tahaksin juhtida teie tähelepanu järgmistele teemadele.

1. On hea, et suurendame finantse, toetamaks põllumajanduse arengut arengumaades, kus on toidupuudus. Ent peaksime meeles pidama, et Euroopa Liidus ähvardab vaesus peaaegu 80 miljonit inimest ja 43 miljonit inimest on alatoitumise ohus.

2. Ühisest põllumajanduspoliitikast hoolimata on talunike perekondade sissetulekud oluliselt madalamad kui peredel, kes end muul viisil üleval peavad.

3. Euroopas oleme tunnistajaks süstemaatilisele talude laostumisele ja pankrotile. Põllumajandustoodete varud on vähenemas ning see kujutab endast ohtu toiduainetega kindlustatusele. Samal ajal on ka neid, kes tahavad kärpida ühise põllumajanduspoliitika kulutusi.

4. Nii ühtekuuluvus- kui struktuuripoliitika mainivad territoriaalset, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning ka arengutasemete ühtlustamist ja võrdsete arenguvõimaluste loomist eriti just vaesemates piirkondades. Tegelikult jäävad piirkonnad, kus talupidamistingimused on rasked ja infrastruktuur jätab soovida, järjest rahvavaesemaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult – (PL) Toetasin Jutta Haugi ja Janusz Lewandowski poolt koostatud Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta eelarve projekti käsitleva raporti vastuvõtmist. On tähtis, et kokkuvõttes jõuaksid parlamendiliikmed nõukoguga kompromissile seoses parlamendi põhieesmärkide rahastamisega, näiteks majanduslanguse mõjuga võitlemisega ning tegevusega majanduskasvu, ühtekuuluvuse ja tööhõive edendamisel.

Parlament suurendab sotsiaal- ja tööhõivepoliitika jaoks eraldatud finantsressursse ehk tegevusi konkurentsi ja ühtekuuluvuse edendamiseks. Nimetatud kulu katab Sotsiaalfond, mis saab täiendavad 135 miljonit eurot, ning ka Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond. Praeguses keerulises majandusolukorras, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu, on algatused arengu ja tööhõive edendamiseks väga tähtsad ning 2009. eelarveaasta eelarve peab seda kajastama. On kiiduväärne, et eelarves planeeritakse eraldada täiendavaid finantse ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele abi andmiseks.

Arengumaad saavad loota finantsabile, et leevendada järsu toiduhindade tõusu mõju, ning täiendav 1 miljard eurot eraldatakse ka püüetele arengumaades näljahäda vältida. Tervitan ka fakti, et parlament kavatseb piirata oma halduskulusid ja hoiab selle summa vähem kui 20% juures kõigist oma kulutustest.

 
  
  

- Raport: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Hääletasin volinik Iacob-Ridzi Euroopa tööalase liikumise tegevuskava (2007-2010) käsitleva raporti poolt.

Soov luua tõeline Euroopa tööturg nõuab meilt riikliku seadusandluse mugandamist ning selliste bürokraatlike toimingute klaarimist, mis mõnikord töötajate liikumist takistavad. Liidul on riiklike sotsiaalhoolekande süsteemide ja täiendavate pensioniõiguste ülekantavuse ühtlustamisel suur roll. Lisaks sellele on tähtis, et tehtaks pingutusi kodanikele jagatava teabe taseme tõstmiseks mitte ainult EURES portaali täiustamise kaudu, vaid ka Euroopa teabekampaaniate kaudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kuigi kõnealune raport sisaldab mitmeid soovitusi, mida me toetame, on need tehtud liberaalses kontekstis. Nii on ka tööjõu liikumise idee hõlmamise kaitsmisega, eriti nendes poliitikates, mis puudutavad siseturu väljakujundamist. Eiratakse fakti, et nimetatud poliitikad ei kaitse töötajaid, nagu peaks.

Ent koos aktsepteeritavate soovitustega rõhutab raport ka Lissaboni strateegia majanduslikku ja sotsiaalset mõõdet, unustades, et see strateegia sisaldab kõige neoliberaalsemaid poliitikaid, mis Euroopa Liidul on, mis on juba andnud põhjust ettepanekutele, nagu kurikuulus Bolkensteini direktiiv, nn turvalisuse paindlikkus ja nõukogu ettepanek tööaja direktiivi osas.

Eelöeldu tulemusel on raport järjekordne propagandadokument, mis üritab peita Euroopa Liidu antisotsiaalseid poliitikaid ja eirata neoliberalismi tagajärgi, hoolimata sellest, et see on saladus, mida juba ammu teatakse. Peate vaid vaatama lõigetes 15 ja 16 esinevaid vastuolusid, et näha, miks me ei hääletanud.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Raportööri jaoks ei ole probleem niivõrd juriidiliste ja haldusalaste takistuste eemaldamises Euroopa töötajate ametialaselt liikuvuselt Euroopa Liidu territooriumil, vaid, vastupidi, fakt, et selline liikuvus ei ole laialdaselt levinud ega eelkõige kohustuslik. Meile pakutakse suures mastaabis rahvaste segamist, Euroopa rahvuste lõpu kiirendamist. Palgakonkurentsis kaalutakse sotsiaalset dumpingut ja palkade allapoole ühtlustamist. Väga ähmaste piiridega Euroopa sotsiaalkindlustuse kaardi loomine õõnestab ja lammutab riiklikke sotsiaalkindlustuse süsteeme.

Küsige neilt töötajatelt Prantsusmaal, kellele paar aastat tagasi pakuti välja, et nende töökohti kaitstakse, kui nad otsustaksid kõik sinnapaika jätta ja mõnesaja euro eest kuus Rumeeniasse töötama minna, mis nemad teie liikuvusest arvavad!

Piirialade töötajate või selliste töötajate maksustamise ja sotsiaalsete õiguste omandamise probleeme, kes teevad karjääri mitmes liikmesriigis, peaks tegelikult lahendama Euroopa Liit. Ent see ei tohi tulla sotsiaalse ebakindluse hinnaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. – (SK) Tööjõu liikuvus on üks Lissaboni strateegia eesmärkide rakendamise põhielemente, ent siiski takistatakse seda pidevalt halduslike, juriidiliste, maksudega seotud või sotsiaalsete piirangutega. Halduslikke takistusi põhjustavad enamasti erinevused riikidevahelistes tööjõuturuga seotud seadustes ning nende eest vastutavad enamasti liikmesriigid.

Tahaksin alustada, väljendades oma pettumust selle üle, et mõned EL-15 riigid kehtestavad ikka veel tööturul piiranguid uutest liikmesriikidest tulevatele töötajatele, hoolimata faktist, et nende riikide kodanike ja valitsuste hirme majandusuuringud või statistika ei kinnita.

Inimesed pöörduvad minu poole paljude probleemidega, millega nad silmitsi seisavad, kui üritavad rakendada oma õigust liikuvusele väljaspool oma päritoluriiki. Nad peavad astuma vastu keeldumistele tunnustada ametialase arengu raames liikuvusega seotud kogemusi ning sotsiaalkindlustuse ja pensionidega seotud probleemidele, eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes. Keelebarjäärid on samuti peamised takistused töötajate ja nende perekondade liikuvusele ning liikmesriigid peavad seega võõrkeele õpet aktiivselt toetama, eriti täiskasvanute puhul.

Usun täielikult, et tõhusate meediakampaaniate kaudu saavad inimesed asjakohast teavet EURESe võrgustiku kohta, mis annab Euroopas töötajate liikuvusele ühe kontaktpunkti, ning ka TRESS võrgustiku ehk SOLVIT meetme kohta, mis aitab lahendada siseturu probleeme ja töötajate liikuvusega seotud probleeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Hääletasin kõnealuse raporti poolt, sest tööjõu liikuvus on Euroopa Ühenduse asutamislepinguga Euroopa Liidu kodanikele antud põhiõigus. See teeb tööjõu liikuvuse üheks Euroopa sotsiaalmudeli põhisambaks, võimaldades täita Lissaboni strateegia eesmärke.

Soovin raporti puhul õnne, sest lisaks sellele, et raport juhib tähelepanu uutest liikmesriikidest tulevate töötajate tööturul liikumise vabadust takistavatele asjaoludele, sisaldab see ka tähtsaid elemente Euroopa Komisjoni poolt esitatud Euroopa tööalase liikumise tegevuskava täiendamiseks. Näiteks sisaldab raport toetust programmidele, mis seostavad haridussüsteemi tööjõuturuga, kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ja EURESe võrgustiku laiendamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid!

Hääletasin volinik Iacob-Ridzi Euroopa tööalase liikumise kava (2007-2010) käsitleva raporti poolt. Jagan arvamust, et ametialane liikumine liidu liikmesriikides on Euroopa integratsiooni positiivse panuse teinud. Näited sellest on lihtsus, millega minevikuga võrreldes on võimalik mõnda aega teises riigis elada ja töötada. Iga päev suurenevad võimalused tööpakkumiste saamiseks nii muudes riikides kui enda päritoluriigis. Siinkohal peame üritama seadusandlikke, haldusalaseid, rahandusalaseid ja sotsiaalseid olukordi parandada, vähendades kõnealuses sektoris bürokraatiat. Ent peaksime alati meeles pidama, et Euroopa Liidu tegevus peaks arvesse võtma liikmesriikide vahelisi sotsiaalmajanduslikke erinevusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. - (PL) Euroopa Parlamendi istungil detsembris hääletati Euroopa oskuste ja liikuvuse tegevuskava üle, mille esitas tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.

Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt sõltub tööliste vaba liikuvus inimeste siseturul liikuvuse põhivabadusest. Koos turvalisusega on see üks neljast põhivabadusest, millele Euroopa Liidu kodanikel on õigus.

Ühenduse seadused peaksid kaitsma võõrtöölisi neile õigusega kuuluva sotsiaalkaitse kaotamise eest. Selles osas on tehtud suuri edusamme, ent peame ikka üritama eemaldada üksikutes liikmesriikides kehtivatest konkreetsetest seadustest tulenevaid halduslikke ja juriidilisi takistusi liikuvusele.

Tegelikult võib tööalane liikumine olla vahend Lissaboni strateegia majandusalase ja sotsiaalse ulatuse laiendamiseks. Liikuvus võib olla vajalik samm Euroopa sotsiaalmeetmete kavale uue hoo sissesaamiseks ning erinevate väljakutsete täitmiseks, näiteks demograafilised muutused, üleilmastumine või tehnoloogiline areng.

Toetan Euroopa oskuste ja liikuvuse kava, kaasa arvatud ideed luua teabe- ja nõuandeportaal, mis sisaldab nõuandeid kõigi kutsealase liikumise aspektide kohta, nagu näiteks vabad töökohad, tervishoid ja sotsiaalkindlustus ning kvalifikatsioonide ja koolituste vastastikune tunnustamine.

 
  
  

- Raport: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjalikult. Kuigi oleme elukestvaks õppeks koostanud palju strateegiaid, jätab nende rakendamine soovida. Pühendumine ja kulud varieeruvad riigiti. Kahjuks on positiivsed suundumused avalikult haridusele kulutada üldiselt kõikuma löönud. Täiskasvanute õppimisele tuleb eraldada piisav osa eelarvest. See on vajalik, kuna täiskasvanute osalemine elukestvas õppes ei näi õigel rajal olevat. Tuleb teha rohkem pingutusi, et täiendada täiskasvanute oskusi ning saavutada paindlikkus ja turvalisus kogu tööjõuturul.

Tööandjaid tuleks julgustada oma töötajatele haridust ja koolitusi võimaldama. Soovitatakse stiimuleid madala kvalifikatsiooniga töötajate osalemiseks õppeprogrammides. Erilist tähelepanu tuleb pöörata pikaajaliselt töötutele, eriti ebasoodsa sotsiaalse taustaga inimestele, erivajadustega inimestele, raviasutustes viibivatele noortele, endistele vangidele ja endistele narkomaanidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Programmi „Haridus ja koolitus 2010“ rakendamist käsitleva raporti üle hääletamise selgitus.

Täna hääletasime Ljudmila Novaki (Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide, SL) „Haridus ja koolitus 2010 tööprogrammi” rakendamist käsitleva omaalgatusliku raporti üle (A6-0455/2008). Raport sisaldab palju konstruktiivseid soovitusi, eriti seoses meetmetega, mille eesmärk on soodustada õpilaste ja tööliste liikumist liikmesriikides.

Teisest küljest ei usu me, et soovitused, mille eesmärk on mõjutada liikmesriikide õppekavasid, ühilduvad subsidiaarsuse põhimõttega. Sporditundide arvu üle koolinädalas ja meediapädevuse võimaliku sissetoomise üle riiklikesse õppekavadesse peaksid liikmesriigid ise otsustama.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , kirjalikult. − Komisjonide 2007. aasta teatis pealkirjaga „Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks” on osa iga kahe aasta tagant koostatavate arenguaruannete seeriast „Haridus ja koolitus 2010“ programmi rakendamise kohta. Raport esitab ülevaate tehtud arengutest ja koordineerituse olukorrast hariduse ja koolituse vallas Lissaboni strateegia egiidi all eesmärgiga muuta Euroopa nii maailma konkurentsivõimelisimaks majanduseks kui 2010. aastaks täieliku tööhõivega majanduseks.

Raport annab meile väärtuslikku teavet erinevate haridusalaste edukate ja edutute algatuste oleku kohta ning dokumenteerib ka vajalikud vahendid ja meetmed, mis tagavad edasise arengu. Raport määrab selged eesmärgid ja kindlad statistilised näitajad ning orientiirid.

Toetan täielikult pingutusi, mis on tehtud eesmärgiga viia meid Lissaboni strateegiaga soovitud eesmärgini ja annan kõnealusele raportile toetus, mida see väärib.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kõnealune raport sisaldab mõningaid tähtsaid ja aktsepteeritavaid soovitusi, seistes suurema majandusliku ja sotsiaalse toe, täiendavate meetmete ning rändajate ja vähemuste integreerimise eest. Raport toob välja spordi tähtsuse hariduses ja koolituses ning rõhutab vajadust algkoolieelse hariduse ning õpetajate ja õpilaste suurema toetamise järele, eriti alg- ja keskhariduses. Samas toetab raport Euroopa Komisjoni ettepanekuid, kaasa arvatud Lissaboni strateegiat, ning nõuab Bologna protsessi rakendamist, hoolimata praktilistest tagajärgedest.

Vastavalt komisjoni teatisele pealkirjaga „Elukestva õppimise panus teadmiste, loovuse ja innovatsiooni heaks“ aktsepteeritakse raportis mitte ainult tehtud arenguid ja valdkondi, kus edusammud ei ole piisavad, vaid esitatakse ka meetmed olukorra muutmiseks vastavalt eesmärkidele, mis ei ole alati täiesti sobivad, kuna need aktsepteerivad neoliberalismi ja nõuavad selle rakendamist hariduses. Seega on raport poliitiline avaldus, mida võib pidada ka tulevaste aastate tegevuskavaks. Seetõttu me olemegi põhimõtteliselt raporti vastu.

Tegelikult ei saa me aktsepteerida näiteks seda, et kõrghariduse moderniseerimine hõlmab Bologna reformide täiendamist ja erasektorist sponsorluse suurendamist, eriti kui kõrgharidust lämmatatakse, nagu Portugalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Taas kord tahab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon haridussektorisse sekkuda. Meie Juuninimekirjas tahaksime veel kord siin parlamendis rõhutada, et hariduspoliitika on poliitiline valdkond, mille eest vastutavad liikmesriigid.

Nagu alati, on Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon oma raportites fantaasial lennata lasknud. See raport tõstatab taas koolispordi küsimuse. Raporti projekti lõikes 4 esitatakse arvamus, et õppekavas peaks spordi jaoks olema eraldatud vähemalt kolm õppetundi nädalas.

See on veel üks näide, kuidas Euroopa Liidu poliitikud ja ametnikud on oma innukuses poliitilist jõudu tsentraliseerida valmis sekkuma igasse valdkonda ja igasugustesse detailidesse. Subsidiaarsust ülistatakse suurtes kõnedes, ent sellest ei peeta praktikas rakendatavates poliitikates kunagi kinni.

Usume, et kõnealusel valdkonnal ei ole mingit pistmist Euroopa Parlamendiga ning seetõttu hääletasimegi raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. (SK) Lissaboni strateegia liikuma panevateks jõududeks on haridus ja kutsealane koolitus. Kõigis liikmesriikides tuleks järjepidevamalt rakendada põhjalikke strateegiaid ja meetmeid elukestvaks õppeks, eriti Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, Europassi, võtmepädevuste raamistikku ning soovitusi liikuvuseks ja kvaliteedi tagamiseks kõrghariduses. Liikmesriikide valitsused peaksid haridusele keskenduvates poliitikates väga dünaamilist rolli mängima. Kuigi Euroopa kvalifikatsioonide võrdlussüsteemi ühtlustamine ei toimu enne 2010. aastat, piiraks Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kiirem rakendamine kõigis liikmesriikides praegu Euroopa Liidu kodanikel ettetulevaid probleeme.

Õpilaste ja õpetajate liikuvus on ametialase liikuvuse põhiaspekt. Rohkem tuleb tähelepanu pöörata algatustele, nagu Bologna protsess ning Comeniuse, Erasmuse ja Leonardo da Vinci programmid, mis võimaldavad välismaal õppida ja rõhutavad tulevikus ametialase liikuvuse tähtsust.

Edukas haridussüsteem sõltub eelkõige õppekavade ja õpetamise kvaliteedist. Peame kiirelt õppekavadesse sisse võtma Euroopa kodakondsuse õpetuse, programmid, mille eesmärk on võõrkeelte õpetamine ja tarbijate kaitsmine ning keskkonnakaitse ja võitlus kliimamuutuste vastu. Liikmesriigid peavad eraldama piisavalt ressursse õpetajate sotsiaaltagatisteks ja eriti just võõrkeelte õpetajate värbamiseks ja koolitamiseks.

Usun täielikult, et kui me ei muuda õpetamise elukutset atraktiivsemaks, on varsti hariduse valdkonnas kõrgkvaliteetsetest spetsialistidest puudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Hääletasin Ljudmila Novaki raporti poolt, mis käsitleb elukestva õppimise panust teadmistes, loovuses ja innovatsioonis, ning eriti „Haridus ja koolitus 2010“ tööprogrammi rakendamise poolt.

Toetan tema väidet, et tegevus hariduse ja koolituse vallas vajab Euroopa Liidult eesmärgipäraste poliitikate kaudu süstemaatilist toetust, eelkõige kriitilistes valdkondades, mis Euroopa Komisjoni 2007. aastal esitatud raporti kohaselt vajavad täiustusi. Need hõlmavad elukestvat õpet, riiklikke kulutusi ja erainvesteeringuid haridusse, koolide väljalangemismäärasid, mis on keskkoolide tasemel juba liiga kõrged, ning hariduse olulisust seoses tööturuga. Lisaks eelnevale tahaksin rõhutada fakti, et koolitus ja haridus, uuringud, innovatsioon ning teadmussiire on tänases ja homses Euroopas tähtsad ning peaksid seega nõudma ühiseid pingutusi nii riiklikul kui ühenduse tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), kirjalikult. – (CS) Lugupeetud juhataja! Hääletasin proua Novaki „Haridus ja koolitus 2010” programmi käsitleva raporti poolt. Nõustun vajadusega toetada erinevate haridussüsteemide tõhusust ja efektiivsust. Üks tõhus viis, kuidas anda kõigile lastele, kaasa arvatud ebasoodsa taustaga lastele, võimalus elukestvaks õppeks, on suurendada koolieelse hariduse kvaliteeti. Sellele järgnevad alg- ja keskharidus peavad aitama õpilastel arendada loovat mõtlemist ja isiklikke andeid ning võimeid, mis aitavad neil töö leida.

Erikoolituste valdkonnas peame suurendama pakutavate teemade kvaliteeti ja atraktiivsust ning eelkõige siduma koolituse majandusega nii, et koolitusprotsess vastab tööturu vajadustele mitte ainult Euroopa Liidus, vaid eelkõige vastavas piirkonnas. Ülikoolihariduse vallas toetan vajadust moderniseerida õpinguid nii, et need vastaksid praegustele ja tulevastele sotsiaalmajanduslikele nõuetele. Täiskasvanute haridusprogrammid peaksid keskenduma eelkõige selliste inimeste toetamisele, kes on tööturul kõige ebasoodsamas olukorras, ning ka selliste tööandjate toetamisele, kes oma töölistele elukestvat õpet pakuvad.

 
  
  

- Raport: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (PSE), kirjalikult. (DA) Põhimõtteliselt on Euroopa Parlamendi sotsialistliku fraktsiooni Taani delegatsioon selle poolt, et teatud tüüpi mänguasjade puhul on nõutav kolmanda osapoole sertifikaat tagamaks, et tooted vastavad Euroopa Liidu eeskirjadele. Ent antud muudatusettepanekut ei ole nimetatud eesmärgi saavutamiseks sobivalt sõnastatud ning selle vastuvõtmine tooks kaasa kogu kompromissi lõpu. Tahame tõsta mänguasjade ohutusnõudeid ning usume, et üldiselt on parim viis selle saavutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt saavutatud kompromissi aktsepteerimine.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Mänguasjaohutuse direktiiv on äärmiselt tähtis samm meie laste ohutuse tagamise suunas. Kõnealuse tähtsa teema osas oli seadustiku selgitamine ja selle ulatuse laiendamine väga vajalik. Aspektid, nagu tootjate ja importijate vastutuse suurendamine ja keelatud ainete arvu kaalutletud suurendamine, on tõendid rangusest, mida kõnealuse teema osas on rakendatud.

Pean õnnitlema raportööri, kes edukalt laste ohutuse tagamise eeskirju kehtestades on võtnud arvesse antud sektori väike- ja keskmise suurusega ettevõtete püsimist ja stabiilsust.

Siiski peaksime mõtlema liikmesriikide suuremale vastutusele, mis kõnealusest seadusest tuleneb. Antud direktiivi eesmärgi – meie laste ohutuse – saavutamiseks peavad liikmesriigid kinni pidama oma kohustustest, mida nüüd turujärelevalve osas suurendatakse.

Arvestades Portugali olukorda ja järjestikuseid vastutava (riigi kontrolli all oleva) agentuuri järelevalve alaseid ebaõnnestumisi, kutsun liikmesriike üles oma kohustusi korralikult täitma. Antud direktiiviga ohutuse alal tehtud edusammudega peab kaasnema liikmesriikide tõhus ja vastutustundlik järelevalvetegevus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), kirjalikult. – (FR) Mänguasjad peavad olema ohutumad kui muud tooted, sest lapsed on väga tundlikud tarbijad. Ent liidus on juba ohtlikke tooteid. Seega võime rahul olla parlamendi ja nõukogu poolt saavutatud kompromissiga teksti osas, mis määrab mänguasjatööstusele terve rea ohutuskriteeriume, mida täita tuleb, enne kui mänguasja Euroopa turule saab lasta.

Nagu paljudel kompromissidel, on ka kõnealusel tekstil oma eelised ja nõrgad küljed.

Eeliste osas mainiksin eriti ära nõudluse tootjapoolse garantii järele, et nende mänguasjad ei oleks laste tervisele või turvalisusele ohtlikud, mürgiste metallide piirväärtuste suurendamise, väikeste lahtiste osade tõttu lämbumise või kägistuse parema vältimise ning pakenditel või mänguasjadel hoiatuste selgitamise.

Nimetatud arengud selgitavad minu hääletust lõpliku teksti poolt.

Seoses nõrkade külgedega mainiksin lisaks mitmetele kitsendustele kantserogeensete, mutageensete ja toksiliste ainete keelustamises ära iseseisvate kolmandate osapoolte poolse sertifitseerimise idee. Hääletasin nimetatud sätte poolt, ent seda ei võetud vastu ning mul on selle pärast kahju.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , kirjalikult. − Euroopa Parlamendi ja nõukogu liikme Thysseni ettepanekus võtta vastu direktiiv mänguasjade ohutuse kohta pakutakse välja ohutusmeetmete suurendamine ja ohtlike raskemetallide kasutamise piiramine laste mänguasjade valmistamisel ja tootmisel. Ettepaneku eesmärk on praegune direktiiv (88/378/EMÜ) uuesti üle vaadata ning see hõlmab täielikku läbivaatust, et viia direktiiv kooskõlla üksikasjadega, mis on esitatud otsuses toodete turustamise ühise raamistiku kohta.

Ettepaneku eesmärk on laiendada direktiivi ulatust seoses „mitme kasutusotstarbega toodetega”, mis on samuti mänguasjad, suurendades direktiivi alla kuuluvate toodete hulka. Konkreetsemalt on tegeletud lämbumisohu ja tootmisprotsessis kasutatavate kemikaalide reguleerimisega seotud küsimustega, et kõrvaldada või vähendada ohtu lastele. Nimetatud hooajaline ettepanek saab minu täieliku toetuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Hääletasin Marianne Thysseni mänguasjade ohutust käsitleva raporti poolt, kuna minu arvates võimaldab vastu võetud kompromisstekst tugevdada mänguasjade ohutusnõudeid, suurendades tootjate ja importijate vastutust oma toodete turustamise eest ning ka liikmesriikide turujärelevalve kohustust.

Ent mul on kahju, et muudatusettepanek 142, millega nõuti mänguasjade hindamist nõuetele vastavuse tagamise eesmärgil kolmanda isiku laboris enne nende turulelaskmist, lükati tagasi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kõnealuse direktiivi vastuvõtmise ettepaneku eesmärk on kehtestada paremad mänguasjaohutuse nõuded, peamiselt seoses keemiliste ainete kasutamise ja elektriliste omadustega. Uus seadusandlus kooskõlastab ka füüsilised ja mehhaanilised omadused, et vähendada lämbumisohtu. Direktiiv sätestab ka meetmed liikmesriikide turujärelevalve tugevdamiseks ning uued kohustused tootjatele.

Seega on eesmärk olemasolevat direktiivi parandada, pidades silmas uusi turvalisusega seotud riske, mis võivad tekkida seoses uute, võib-olla uutest materjalidest valmistatud mänguasjade arendamise ja turustamisega.

Ent antud direktiivi ettepanekute üle arutlemisel ja hääletamisel tekkis palju küsimusi. Euroopa Komisjoni garantiid ei olnud hääletuse ajal saadaval, mis tõi kaasa väikese intsidendi.

Lisaks nimetatule on eksperte, kes muretsevad selliste nõuete säilitamise pärast, mis ei kõrvalda täielikult kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivsetele funktsioonidele toksilisteks liigitatud ainete (CMR-ainete) kasutamist, kuigi on kehtestatud uued piirangud.

On eriarvamusi ka metallide piirväärtuste osas, eriti arseeni, kaadmiumi, kroomi, plii, elavhõbeda ja tina suhtes, mis on väga mürgised ja mida ei tohiks seega kasutada mänguasjade osades, millele lapsed juurde pääsevad.

Seega hääletas meie fraktsioon direktiivi vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjalikult. – (FR) Ma ei hääletanud mänguasjade ohutuse direktiivi üle, et protestida selle mittedemokraatliku toimingu vastu, mis vastandab Euroopa Parlamendi mitteametlike kolmepoolsete läbirääkimiste käigus käsitletud raportitega ja takistab sellega parlamendi tavapärase töö tegemist.

Peale selle näitab direktiivi ettepanek ka ettevaatusprintsiibi absurdsust. Seaduseandja loob ühe eeskirja ja keelu teise järel, et oma südametunnistust kergendada, samal ajal kui lapsed muudavad mängides need eeskirjad naeruväärseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjalikult. – (PL) Parlament võttis mänguasjaohutuse direktiivi vastu. tegemist on oivalise direktiiviga, mis suurendab laste kätte jõudvate mänguasjade ohutust. See on eriti tähtis samm ajal, mil kuuleme järjest rohkem mänguasjadega seotud õnnetustest, näiteks neelavad lapsed alla halvasti kokkupandud mänguasjade osakesi. Tuleb ära märkida, et suur osa (umbes 80%) Euroopa turul olevatest mänguasjadest on imporditud Hiinast.

Direktiivis on õnnestunud ühitada tarbijate huvigruppide ja mänguasjatööstuse esindajate huvid. Ma saan olla ainult õnnelik, et jõuti lahendusele selle osas, mis minu kui lapsevanema jaoks on nii tähtis seadus. Antud direktiivist saavad kasu mõlemad pooled. Tarbijad võivad olla kindlad, et mänguasjad, mis Euroopa turule ja laste kätte jõuavad, vastavad kõrgeimatele ohutusstandarditele, on vabad kõigist toksilistest ainetest ja sisaldavad selgesti loetavaid hoiatusi, mida mänguasjade ostjad lugeda saavad.

Mänguasjatööstus on sageli rõhutanud fakti, et me ei tohi heita varju oma laste ohutusele, mistõttu nad ongi esitatud muudatuste poolt. Ent nimetatud muudatused ei tohiks Euroopa turul mänguasjatootjate positsiooni kahjustada. Kooskõlastatud leping annab nendele äridele täiendavad kaks aastat uue keemilisi aineid käsitleva seadusega kohanemiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Lugupeetud juhataja! Hääletasin mänguasjade ohutust käsitleva direktiivi poolt, sest see tähendab suurt sammu edasi. Ühest küljest teeb direktiiv rohkem ära, et kindlustada mänguasjade ohutus ja seeläbi ka laste tervis, kehtestades allergeensetele ainetele, CMR-ainetele, raskemetallidele ja lämbumisohtu põhjustavatele komponentidele uued keelud.

Teisest küljest on direktiiv ka edukas ja tasakaalus olev kompromiss, mis võtab arvesse fakti, et märkimisväärne osa Euroopa Liidu 2000 mänguasjatootjast on ettevaatlikud ja tunnistavad oma vastutust tootjatena. Nad ei peaks mõne importija vastutustundetuse tõttu kannatama.

Eriti just aastaaega arvestades kannab mänguasjaohutuse direktiiv sõnumit, et liit tahab ja on võimeline tarbijaid ja nende kõige õrnemaid järeletulijad tõhusamalt kaitsma. Peaksime aga ilmselt meeles pidama, et ükski seadus ei saa vanemaid nende vastutusest vabastada. Mänguasjaohutuse direktiiv üksi ei saa tagada, et kinkepakis olev on lapsele hea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjalikult. Hääletasin Thysseni raporti poolt ja mul oli hea meel seda teha, isegi kui protseduurilised toimingud jäid peaaegu lõplikule hääletusele ette.

Ohutud mänguasjad on kohustuslikud ning Euroopa Liit peab ohutusküsimuste osas teed näitama ja teebki seda.

Kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivsetele funktsioonidele toksilisteks liigitatud keemilised ained tuleb täielikult ära keelata. Kuigi on olemas säte juhtumipõhisteks eranditeks, tuleks neid erandeid teha vaid Euroopa Teaduskomitee täpsete nõuannete kohaselt.

On samuti sobiv, et keelatakse ära allergeensed lõhnaained ja 55 nimetatud ainet eemaldatakse nüüd mänguasjadest.

Samuti kehtestatakse väga karmid reeglid raskemetallidele, määrates maksimumtasemed.

Lapsevanemad, kes nende jõulude ajal mänguasju ostavad, eeldavad mänguasjade ohutust. Kõnealune parandatud mänguasjaohutuse direktiiv parandab olukorda märkimisväärselt, kui see juba praeguste jõulude ajal kehtima hakkab.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Ei ole paremaid tõendeid kui konkreetsete andmete esitamine. Rumeenia press avaldas just täna Rumeenia tarbijakaitseameti poolt teostatud uuringu tulemused. Hiljutise uurimise käigus avastasid uurijad, et 90% kontrollitud mänguasjadest ei vastanud nõuetele.

Mõnel mänguasjal ei olnud kasutusjuhendit ega täpsustatud laste vanust, kellele neid soovitatakse. Inspektorid leidsid ka mängupüsse ja -mõõkasid, mida pidasid ohtlikeks. Mõned mänguasjad sisaldasid kergesti eraldatavaid väikesi osi.

Vastavalt kõnealuse uuringu tulemustele jääb Hiina ohtlike mänguasjade põhiliseks allikaks ning on sellest hoolimata Euroopa Liidu põhivarustaja. Antud valdkonnas on meie laste heaoluks vaja rakendada radikaalseid meetmeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjalikult. (NL) Kuigi kõnealune uus ohutute mänguasjade seadus on samm õiges suunas, laseb see ikka mõnedel võimalustel luhta minna. Seetõttu ma raportit heaks ei kiitnudki.

Näiteks kui mõne allergeense lõhnaaine ja muuhulgas teatud kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivsetele funktsioonidele toksiliseks liigitatud keemilise aine kasutamist on piiratud, ei keelata neid täielikult ära, vaid kaotatakse järk-järgult. Müra tekitavate mänguasjade jaoks ei ole samuti kohustuslikke standardeid.

Positiivne on see, et seaduse silmis võrdsustatakse mänguasjade importijad nende tootjatega. Vähem positiivne on aga direktiivi poolik järelevalvet käsitlev säte seoses mänguasjade ohutusstandarditega, kuna ohutusaspekti eest peetakse vastutavaks tootjaid endid.

Direktiiv näeb ette, et liikmesriigid peavad läbi viima juhuslikke kontrolle, ent minu arvates on selline säte liiga ähmane.

Ohutuse jälgimine on juhuslik ja praeguseni ei ole põhimõtteliselt mingit Euroopa kvaliteedimärki, mis võimaldab lapsevanematel teha teavitatud otsuseid ja vältida mänguasju, mis võivad nende laste tervisele ohtlikud olla. Iseseisvate organite poolt antav kohustuslik sertifikaat peaks kõnealuse probleemi lahendama. Nii Ameerika Ühendriigid kui Hiina võtavad toodete ohutust äärmiselt tõsiselt ja hääletasid hiljuti nimetatud seaduse juurutamise poolt, mis teeb mainitud kontrollid kohustuslikuks. Miks Euroopa selles maha jääb?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. Vajadus olemasolevaid mänguasjade ohutust käsitlevaid eeskirju uuendada on juba ammu tähtaja ületanud. Tervitan tänast hääletust. Laste ohutus peab olema meie esmajärguline kaalutlus ja loodan, et mänguasjatööstus võtab seda kuulda.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), kirjalikult. – (FR) Minu arvates oli kompromiss Thysseni raporti üle liiga leebe selles, mis puudutas keemiliste ainete olemasolu mänguasjades. Lisaks nimetatule ei võetud vastu muudatusettepanekut, mis nõudis mänguasjade vastavuse jälgimist iseseisvate asutuste poolt, isegi kuigi on ilmne, et laste ohutus peaks olema tähtsam kui ühe või kahe suure tööstusgrupi huvid. Olen üldiselt alati pooldanud kaupade karmimat jälgimist ja eriti lastele mõeldud kaupade puhul. Käesoleva teksti lõplik pettumust valmistav sisu – see ei ulatu kuidagi meie esialgsete ambitsioonideni, kuigi sisaldab mõningaid arenguid – on seega viinud mind selleni, et ma ei hääletanudki selle üle.

 
  
  

- Raport: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , kirjalikult. − Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem, mille eesmärk on toetada ja edendada õppijate riikidevahelist liikuvust ja juurdepääsu elukestvale õppele. Operatiivse süsteemina täiustatakse Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi kaudu (ECVET) õpitulemuste üleviimist, tunnustamist ja kogunemist. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) annab juba vahendid erinevate Euroopas olemasolevate kvalifikatsioonide hindamise vahendite „tõlgendamiseks“. ECVET esitab täiendavad vahendid tõlgendamiseks ja ülevõtmiseks, kasutades ühist metodoloogilist raamistikku, et soodustada õppimistulemuste ülekandmist ühest süsteemist teise. Meie teadmistepõhise majanduse tulevikku investeerimise tähtsust Euroopas ei tohi alahinnata ning antud rahvusvaheline haridustulemuste tunnustamise meetod annab meile materjali selle tegemiseks. Toetan täielikult ettepanekut luua kõnealune ainepunktisüsteem.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Kutseharidus ja -koolitus on valdkond, mis on viimastel aastatel erilise tähtsuse omandanud.

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi kasutuselevõtt aitab arendada ja laiendada Euroopa koostööd haridussektoris.

Antud süsteem aitab ka parandada riiklikul tasandil kvalifikatsioonide liikuvust ja ülekantavust erinevate majandussektorite vahel ning tööturul.

Kutseharidusel ja -koolitusel on suur osa Euroopa pingutustes tegeleda vananevate ühiskondadega kaasnevate sotsiaalsete väljakutsetega ja korraldada ümber praegune positsioon maailmamajanduses ning lahendada majanduskriis.

Nimetatud põhjusel ongi minu arvates tähtis, et liikmesriigid tunnustaksid mitteformaalset ja mitteametlikku haridust, eriti ajal, mil kutsehariduse ja -koolituse saajate arv aastatel 2009 kuni 2015 kukub drastiliselt. Samal ajal aga suureneb märkimisväärselt vajadus kutsekvalifikatsiooniga töötajate järele, kes saavad täita tööturul tühje kohti. Seega usun, et Euroopa agentuuride jaoks on eriti tähtis kõnealuses valdkonnas aktiivselt toetada partnerlusi liikmesriikide ja Euroopa ettevõtete vahel, võttes aluseks kulude jagamise skeemi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. - (PL) Kutsehariduse parandamine on põhivahend, saavutamaks Lissaboni strateegia eesmärgid ehk siis majanduskasvu, konkurentsivõime, tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse.

Esitatud Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) on üks mitmest Euroopa tasandil algatusest koolituste vallas. Õppimistulemused võivad suuresti varieeruda riiklike haridus- ja kutsekoolitussüsteemide laialdase valiku tõttu. ECVET esitab metodoloogilise raamistiku, mis katab vajalikud teadmised, oskused ja pädevused, tegeleb ainepunktide ülekandmise ja kogumise teemaga ning asetab need kvalifikatsioonide konteksti. Kõnealune süsteem soodustab tööliste piiriülest liikuvust ja teeb läbipaistvuse saavutamise välismaal omandatud ametialaste kvalifikatsioonide osas lihtsamaks.

ECVET võiks olla väärtuslik instrument kutsekoolituse ja -hariduse kohandamisel tööturu nõuetele, aga tingimusel, et see võtab arvesse konkreetseid riiklikke ja piirkondlikke tingimusi. Kõnealune instrument peab vastama ka kasutajate vajadusele, nimelt tööliste ja ettevõtete, kaasa arvatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning Euroopa väikeste töökohtade vajadustele. Antud süsteem soodustab piiriülest liikuvust ning ka juurdepääsu elukestvale õppele seoses kutsekoolituse ja -haridusega. See peaks võimaldama koolitusi läbivatel inimestel valida oma karjääriteid.

Arvan, et ECVETi kasutuselevõtt annab suure panuse Euroopa tööjõuturu loomisse, kuni lihtsustatakse sellega seonduvaid halduskoormaid.

 
  
  

- Raport: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Nõustun raportööri poolt esitatud lähenemisega, mis peegeldab nii paljude Euroopa kodanike praeguseid muresid.

Fakt, et antud küsimuse osas on aset leidnud koordineeritud Euroopa tegevus, juhib tähelepanu faktile, et Euroopa saab inimeste elu paremaks muuta ka kriiside ajal, nagu praegune finantsolukord.

Raportöör on praktilisi meetmeid mõistnud ja see on aidanud ettepaneku teostatavaks teha.

 
  
  

- Raport: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. Hääletasin kõnealuse raporti poolt, mis lihtsustab väike- ja keskmise suurusega ettevõtete aastaaruande koostamise protsessi, vähendades nende halduskoormat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjalikult. (RO) Komisjoni poolt Euroopa Liidu äriühinguõiguse lihtsustamise ja ühtlustamise soodustamiseks ette võetud tegevus, mille otsene eesmärk on vähendada halduskoormat 25% võrra aastaks 2012, kujutab endast vajalikku tingimust Euroopa ettevõtete tõhususe suurendamiseks ja ühenduse ärikeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks. Selle tulemusel tekivad hinnanguliselt 150 miljardi euro suurused säästud.

Algatus, mis puudutab neljandas ja seitsmendas äriühinguõiguse direktiivis esinevate määruste ülevaatamist – seoses loobumisega kohustustest avaldada raamatupidamisteavet ja koostada konsolideeritud aruandeid mitte ainult väikeettevõtete jaoks, vaid ka keskmise suurusega või emaettevõtete jaoks, millel on filiaalid, mida ei peeta oluliseks – hõlmab ka kaastegevust ja saab raportööri toetuse. Kõnealune algatus tagab tulevikus sellise õigusraamistiku stabiilsuse ja kindluse, mis sobib segmendile, mis mängib Euroopa Liidus töökohtade loomisel suurt rolli.

Mul on hea meel ka selle üle, et raportöör rõhutas vajadust läbipaistvuse ja kõigile huvigruppidele täpse teabe esitamise järele. See saavutatakse eelkõige suuremõõduliste majandus- ja rahandusalaste aruandlussüsteemide rakendamise abil, mis põhinevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogial.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. - (PL) Ieke van den Burgi raport seoses teatavate avalikustamisnõuete muutmisega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded, on hea juriidiline dokument.

Õiguskomisjoni poolt koostatud raporti eesmärk on lühiajaliselt lihtsustada Euroopa väikeste ettevõtete töötingimusi. Eelkõige on raporti eesmärk vabastada väikesed ettevõtted kohustusest avaldada teavet seoses asutamiskuludega, mida koheldakse varana (kulud on seotud äri loomisega) ning ka kohustusest koostada konsolideeritud aruandeid juhtudel, kus emaettevõttel on ainult immateriaalsed filiaalid.

Usun, et äriühinguõigust puudutava seadustiku ühtlustamise raames ei kujuta lubamine mitte ainult väikestel, vaid ka keskmise suurusega ettevõtetel erandeid kasutada, endast ohtu läbipaistvusele. Tegelikult arvan, et vastupidine on tõsi, sest see võiks oluliselt vähendada nende haldus- ja finantskoormat.

 
  
  

- Raport: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. (SV) Meie, neli Rootsi sotsiaaldemokraati Euroopa Parlamendis, oleme lõpuks otsustanud Javier Moreno Sáncheze raporti poolt hääletada. Meil jagame mõningaid muresid, mida on väljendatud seoses Frontexi arengusuunaga. Me ei arva, et Frontex tuleks militariseerida, ning seega hääletasime muudatusettepaneku 2 poolt. Frontex ei tohiks ka kaasa tuua seda, et Euroopa Liit ehitab välismaailmale ette kõrgemad seinad. Selle asemel on meile tähtis, et Euroopa Liit korraldaks ülla põgenike- ja migratsioonipoliitika. Ent tervitame arutelu Frontexi üle, mille antud teema on Euroopa Parlamendis tõstatanud. On hea, et Euroopa Parlament palus Frontexil hõlmata võitluse inimkaubanduse vastu selle ülesannetesse. On hea, et teostatakse ülevaade kontrollimaks, kas Euroopa Liidu seadus vastab nimetatud valdkonnas muidu kehtivatele rahvusvahelisele seadusele, nii et Euroopa Liit saab rakendada hädas olevate inimeste aitamiseks kõige tõhusamat tegevusviisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Agentuur FRONTEX, mis vastutab Euroopa Liidu välispiiride kaashaldamise eest ja võitluse eest illegaalse sisserändega, võlgneb oma loomise ainult sisemiste piirikontrollide likvideerimisele ja Brüsseli Euroopa ja liikmesriikide valitsuste soovile rakendada aktiivset sisserändepoliitikat. Ei ole ette teada järeldus, et kõnealune ühenduse agentuur annab tõelise lisaväärtuse, võrreldes klassikalise valitsustevahelise koostööga. Seda eelkõige, kui hinnata agentuuri teise valdkonna taustal, Europoli ja Interpoli erinevuste taustal nende tõhususe ja kasulikkuse osas.

Lisaks nimetatule näivad agentuuri ülesanded järjest suurenevat, muutuvat keerukamaks ja tegelikult ka ületamatuks, seni, kuni ei tegeleta kogu probleemi põhjusega. Ühest küljest jääb Euroopa sotsiaalseks ja rahanduslikuks eldoraadoks potentsiaalsetele illegaalsetele sisserändajatele, hoolimata nende teekonna ohtudest ja probleemidest, mis neil tekkida võivad. Teisest küljest ohustab koostööpoliitikat, ükskõik kui ebapädev see siis on, Euroopa Liidu enda poolt juhitav kraadiga professionaalide sissränne. Seega on väga tähtis peatada sisserände imipumba efekt ning käimasolevad poliitikad.

Viimaseks tahaksin rõhutada, et ebaseadusliku sisserändega võitlevad kohalikud ühendused on olemas. Nende hulka kuulub näiteks Emile Bomba ALCEC Kamerunis. Neid tuleb aidata ja toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlament ei oleks saanud rahvusvahelist migrantide päeva enam halvemini tähistada kui sellega, et võtab vastu raporti, mis pooldab Frontexi tugevdamist ja „tervitab Euroopa Ülemkogu poolt Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti vastuvõtmist“.

Nagu Frontex, nii on ka ebainimlik „tagasisaatmisdirektiiv“ üks Euroopa Liidu kriminaliseeriva, julgeolekule keskendunud, ekspluatatsioonilise ja elitaristliku sisserändepoliitika põhisambaid.

Kui parlament direktiivi vastu võttis, võttis transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energia nõukogu antud direktiivi salamisi ja ilma suurema kärata 9. detsembril tänu Portugali valitsuse poolthäälele samuti vastu.

Portugali sotsialistliku partei parlamendiliikmed võivad kindlasti püüda varjata oma partei ja valitsuse käitumist. On tõsi, et viimane hääletas Euroopa Ülemkogu istungil kõnealuse häbiväärse direktiivi poolt.

Praegu on tähtis võidelda antud direktiivi ülevõtmisprotsessiga Portugalis. See tähendab, et peame hukka mõistma direktiivi ebainimlikkuse ja inimõiguste rikkumise ning mobiliseerima kõik need, kes ümberasujate inimväärikuse kaitsmise nimel võitlevad.

Portugali kommunistlik partei jääb kõnealuse võitluse eesrinda, võideldes antud direktiivi alatu sisu tagasilükkamise nimel ja ÜRO rahvusvahelise võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete õiguste kaitse konventsiooni ratifitseerimise nimel.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjalikult. – (FR) Antud raporti põhjenduses B on kirjutatud, et „ebaseaduslik sisseränne on terve Euroopa probleem“. See on tõepoolest seda enam tõde, et igal kuul liiguvad tuhanded ebaseaduslikud sisserändajad Euroopa eldoraado otsinguil Itaalia, Kreeka ja Hispaania rannikutele.

Käesoleva väljakutse eel, mis, ärgem unustagem, on põhimõtteliselt toode Schengeni lepingutest – mis kaotasid ära kontrolli liikmesriikide sisepiiril – on liidu reaktsioon olnud luua Euroopa välispiiride kontrolliagentuur: Frontex.

Frontex, mis alles eile oli vidin ilma ressursside, personali ja võimuta, näib täna oma vabadusega andvat oma toetuse ühistele tagastamistoimingutele ja mingi, ehkki väikese panuse igapäevasesse võitlusse ebaseadusliku sisserände vastu.

Peaksime aga meeles pidama, et ei ole mõtet sulgeda mõnda lõhet, mis lubab ebaseaduslikel sisserändajatel läbi sõita, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei reageeri ühiselt, et hukka mõista Schengeni lepingud ja luua oma piiridel, nii maal kui merel, uued tõelised kontrollid.

 
  
  

- Raport: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. (PL) Meie turgusid ujutavad üle järjest rohkemad võltstooted. Need kujutavad endast tõsist probleemi Euroopa ettevõtetele, mis toimivad seaduslikult ja vastavad ohutusstandarditele ning mis ei suuda odavamate võltskaupadega võistelda. Veelgi halvem on see, et võltsitud toiduained, autoosad, kosmeetika, mänguasjad ja eriti just ravimid kujutavad endast tõelist ohtu ka tarbijate tervisele ja eludele.

Praegused seadused sisaldavad lünki, mis võimaldavad võltstoodetel kergesti meie turgudele tungida. Näiteks Poola ei ole seadustes mingit definitsiooni, mis määratleks võltsitud meditsiinitoote omadused. Võltsravimite võtmine ei ole kindlasti sama kui võltsparfüümi kasutamine. Kui inimesed pole probleemist teadlikud ja kasutavad võltsitud ravimeid, võivad tagajärjed olla traagilised.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. Toetasin härra Susta raportit. Võltsimine võib kaotada töökohad, põhjustada kehva tervist ning olla finantsallikaks rahvusvahelistele kriminaalsetele grupeeringutele ja terroristidele. Seetõttu on tähtis, et parlament, nõukogu ja komisjon kasutaks mis tahes vajalikke meetmeid.

Ent rahvusvahelised ettevõtted loovad oma soovis suurendada kasumeid maksimumini kliima, mis soodustab võltskaupade tootmist ja protsessi avalikku aktsepteerimist. Toon ühe näite. DVD-de regionaliseerimine/tsoonideks jagamine toob kaasa väga suured hinnavahed piirkondades, millele tarbijad pääsevad juurde vaid ebaseaduslikult oma DVD-mängijaid kohandades või ebaseaduslikult piraat-DVDsid ostes, sest nende toodete ülemaailmset ühtset turgu on tehnoloogiliste salasepitsustega takistatud. Kujutage ette, kui teised ettevõtted endale üldiselt umbes samamoodi kasumit püüaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Võltsimine ei ole lihtsalt austuse või intellektuaalomandi õigustega seotud probleem. Nagu raportöör rõhutab, rikub kõnealune nähtus ära stiimuli olla uuendusmeelne, põhjustab tuhandete oskus- ja kvalifitseerimata töökohtade kadumise Euroopas ning loob aluse organiseeritud kuritegevuse poolt kontrollitavale varimajandusele. Need ebaseaduslikud tegevused võivad ka tarbijate tervist ja ohutust ähvardada ning põhjustada tõsist keskkonnakahju.

Imporditud toodete kvaliteedi ja ohtliku loomusega seotud probleem, probleem toodetega, mille võltsimine tarbijate eksitamisega vaid ohte suurendab, on levinud. Nende kaupade päritoluriigid on selgelt tuvastatud ning Hiina on nende hulgas esimesel kohal. Liit nõustub aeg-ajalt isegi avama oma turgusid kaupadele, mis ei vasta tootjatele kehtestatud standarditele, näiteks nagu klooritud kana, mida on odavam toota kui kanu, mis peavad läbima veterinaarkontrolli.

Raportööri esitatud meetmetes (kahepoolsed või mitmepoolsed lepingud, koostöö päritolumaadega, koostöö asjakohaste Euroopa ametite vahel jne) on kaks ilmset puudujääki: kaubanduspiirangud riikide vastu, mis mainitud tavasid tunnistavad, ning üldise riikliku ja Euroopa eelissüsteemi kasutuselevõtmine.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Juuninimekiri toetab vaba siseturgu ja tervitab konstruktiivseid ettepanekuid, mis on suunatud turgu segavate nähtuste, kaasa arvatud kaubamärkide võltsimise vastu.

Ent nii komisjoni raport kui alternatiivne ettepanek võtta vastu resolutsioon soovitavad mõlemad Euroopa Liidu tasandil seadust, mis ulatub kaugemale, kui on õigustatud, et tegeleda kaubamärkide võltsimise poolt põhjustatud probleemidega.

Juuninimekiri on eriti vastu ettepanekutele kohtu- ja politseivõimude tegevuse koordineerimise kohta ning individuaalsete liikmesriikide kriminaalõiguse ühtlustamise kohta.

Nimetatud põhjustel otsustasime terve raporti vastu hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Intellektuaalomandi õiguste kasvav tähtsus peegeldab vaieldamatut paradigmat: moodsa majanduse väärtusi, ning kaitseb teadmisi, millel põhineb. Tööstused sõltuvad hoolimata oma sektorist vägagi konkreetse oskusteabe kasutamise ainuõigusest. Võltsimist mõistetakse sageli hukka, sest seaduslikule tööstusele tekitatav kahju mõjutab selgesti tööhõivet ning uurimis- ja arendustegevust. Need mõjud on minu riigis eriti murettekitavad.

Eelöeldu juures lähevad praegu võltsimist ümbritsevad probleemid majanduslikust kahjust kaugemale. Võltsimise poolt tekitatud kahju on saavutanud uued mõõtmed: varem võltsiti rõivaid, nüüd on võltsitud ravimeid ja toiduaineid, mis võivad olla ohtlikud. Kogenematu tarbija ei mõista kaasnevaid ohte.

Seega peame kõnealuse võltsimise vastu võitlema. Seetõttu vajame karmimaid karistusi, paremat koordineeritust ja koostööd pädevate asutuste vahel ning partnerjurisdiktsioonides kehtivate õigusprintsiipide ühtlustamist.

Lisaks võimalike vaidluste ja kohtuasjade lahendamiseks tõhusate mehhanismide loomisele vajame nüüd ka midagi nagu “võltsimise vastu võitlemise kaubandusleping”. See on praegu arutlusel olev mitmepoolne rahvusvaheline leping, mis pakub tõhusate jälgimis- ja karistusmeetmete arendamiseks vajalikku juriidilist uuendusmeelsust.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud resolutsioon sisaldab probleeme ja ettepanekuid, mida toetame, kuigi me nendega mõnes punktis ei nõustu.

Ei ole kahtlustki, et võltsimisega võitlemine peab olema prioriteetne. Ent hoolimata resolutsioonist, mis võtab arvesse, et „Euroopa Liidu kaubanduspartnerid ei kaitse intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi alati tõhusalt”, tuleks rõhutada, et Euroopa Liit ise ei ole heaks eeskujuks olnud. Nõukogu takistab praegu ettepanekut vastu võtta „tootjamaa“ regulatsioon ning ei ole vastu võtnud ühtegi teist meedet, mis on toodete päritolumärgi märkimisel suunatud kohustuslike eeskirjade kohaldamisele kolmandast riigist imporditud kaubale.

Omalt poolt jätkame ühenduse meetmete vastuvõtmise edendamist, mis soodustavad iga riiki vastu võtma ja rakendama meetmeid kaubamärkide võltsimise ja salakaubaveo vastu võitlemiseks ning ka konkreetseid tollikontrolle, et tuvastada võltsitud päritoludeklaratsioonidega tooted või sellised tooted, mis rikuvad kaubamärgikaitse eeskirju.

Iga riik peaks rakendama meetmeid agressiivse ekspordi eest kaitsmiseks, kontrollides ja jälgides imporditud kaupu süstemaatiliselt ja kasutades vajadusel kaitseklausleid.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. Hääletasin käesoleva raporti poolt, mis mängib suurt rolli võitluses võltsimisega, mis moodustab umbes 7-10% maailmakaubandusest ehk 500 miljardit eurot. Antud raporti eesmärk on esitada Euroopa Liidule konkreetne ja ühtlane ettepanek võitluseks võltsimise vastu ning see on hoiak, mida ma toetan. Pidades kinni põhiõigustest, nagu eraelu puutumatuse kaitse ja andmekaitse, esitab raport raamistiku üldisteks pingutusteks võltsimise kaotamise nimel, kaitstes sellega tuhandete oskustööliste töökohti.

 
  
  

- Raport: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , kirjalikult. − Parlamendiliige Ortega esitab vahendid, tegelemaks juriidiliste instrumentidega, mida nimetatakse autentseteks dokumentideks. Autentsed dokumendid on põhimõtteliselt koondunud liikmesriikidesse, mis tulevad tsiviilõiguse traditsioonidest, kus seadused on esmased seaduseallikad, erinevalt tavaõiguse traditsioonidest (nt Iirimaa ja Ühendkuningriik) ja nende sõltumisest traditsioonilistest õigustest ja privileegidest. Tsiviilõiguse traditsioonis on autentne dokument see, mille koostab pädev riigiametnik või pädev asutus ning mis katab mitte ainult dokumendi, vaid ka selle sisu. Dokumendi sisu hõlmab finantstehinguid, aga ka avalike registrite ja teiste taoliste ametlike dokumentide valdkonda.

Parlamendi resolutsiooni ettepaneku eesmärk on edendada suuremat juriidilist sekkumist kõigis liikmesriikides, kus kõnealused dokumendid kehtivad, arvestades nende vastastikust tunnustamist ja rakendamist konkreetsetes valdkondades. Ettepanek annab eelnevale seadusele täiendavat kaalu ja toob potentsiaalset kasu ka nimetatud juriidilisest traditsioonist kasu saavatele riikidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjalikult. – (FR) Antud autentsete dokumentide piiriülest kasutamist ja tunnustamist käsitlev raport tekitab mitmesuguseid segaduseohte.

Eelkõige tuleks tõepoolest täpsustada, et autentsete dokumentide idee tavaõiguse süsteemides ei eksisteeri. Inglismaal ja Walesis täidavad notarite rolli õigusnõustajad. On olemas ka kirjutaja-notarid. Nemad ei saa autentseid dokumente väljastada ning võivad ainult allkirju kinnitada.

Oma sooviga juriidilisi ametikohti ühtlustada pöörab komisjon vähe tähelepanu erinevustele liikmesriikide õigussüsteemide iseloomudes.

Kahjuks ei panusta kõnealune poliitiline tahe üldisesse õiguskindlusesse.

Euroopa peab kaitsma oma inimeste identiteeti ja igale liikmesriigile omaseid traditsioone. Suurim viga oleks see, kui Euroopa areneks nii, et on oma inimestele kahjulik.

 
  
  

- Raport: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjalikult. (MT) Käesolev raport on äärmiselt tähtis ja seda tuleks võtta alusena, millele rajatakse paljud tulevased otsused. IKT kasutamine õigusvaldkonnas soodustab oluliselt nii halduse kui kohtuvõimu tööd. Euroopas, mis liigub nii majanduslikult kui sotsiaalselt suurema integratsiooni ja ühtluse suunas, vajame ka vajalikke vahendeid, mille abil ajaga kaasas käia. E-kohtu idee teebki just täpselt seda.

Me ei tohi aga unustada, et traditsioonilistel süsteemidel, mida enne kasutati, olid samuti omad eelised. Seega usun, et kui leitakse sobiv tasakaal, saame ühtlasemalt koostööd teha nii, et kõik kõnealusest süsteemist kasu saavad. Eelöeldu kehtib eriti kohtusüsteemi kohta, sest e-kohtu süsteem võimaldab sellel ainult oma tööle keskenduda, muretsemata täiendava halduskoorma pärast.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Euroopa õigusruum on arendatud (nii juriidiliste otsuste vastastikuse tunnustamise kui pädevate asutuste vahelise juriidilise koostöö kultuuri loomise kaudu) selleks, et toetada kodanike vaba liikumist Euroopas.

Hinnanguliselt on Euroopas piiriüleste kohtuvaidlustega seotud umbes 10 miljonit inimest, koos kõigi vastavate väljakutsetega, nagu keel, vahemaa, võõrad õigussüsteemid ja nii edasi.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine õigusemõistmises võib pakkuda uusi lahendusi, parandada õigluse funktsioneerimist (parem juurdepääs ja tõhusus), aidata ratsionaliseerida toiminguid ja vähendada kulusid.

E-kohtu keskkonna osas esitatud strateegia põhieesmärk on muuta õigusemõistmine kõigi Euroopa kodanike heaks tõhusamaks. Ent e-kohtu potentsiaalne ulatus võiks olla hulga laiem, mistõttu tulebki selle tegevuspiirid selgelt määratleda, et Euroopa Liidu tõhusust ja usaldusväärsust mitte küsimuse alla seada.

Muudatused tuleb teha järk-järgult ja vastavalt Euroopa õigusruumi edenemisele ja tehnoloogia arengule.

Toetan komisjoni poolt esitatud nõuet Euroopa tasandil e-kohtu keskkonna tegevuskava koostamiseks ja Euroopa e-kohtu keskkonna portaali loomiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , kirjalikult. − Justiits- ja siseasjade nõukogu kohtus 2007. aastal ja võttis vastu otsused e-kohtu keskkonna kasutamise kohta seoses piiriülese info- ja arvutitehnoloogia kasutamisega õigussektoris. Ühtlasi lepiti kokku, et Euroopa vabaduse, turvalisuse ja õigluse valdkondades tsentraliseeritud süsteemi loomiseks tehtud pingutused peavad jätkuma. Kui Interneti kasutamine liigub küllastumuse suunas ja meie teabepõhise ühiskonna mõju muutub selgemaks, on õigussektori suurema tehnoloogial põhineva toetuse kaudne tähtsus kõigile kasuks. Ent on tähtis tunnistada, et tehnoloogilise arengu tasemed kogu liidus ei ole ühtlased ja et see liitumiselement püsib seni, kuni areng on ühtlasem ning jõutakse suurema tehnilise võimsuseni.

Parlamendiliige Wallise ettepanek on seotud tsentraliseeritud e-kohtu keskkonna loomisega, mis esitab tegevusraamistiku Euroopa e-kohtu keskkonna portaali loomiseks. Portaalis rühmitatakse tsiviil-, kriminaal- ja kommertsasjad ümber, nii et need sisaldavad näiteks karistusregistreid, kinnistusametite akte ja maksejõuetuse registreid, mis on seega liikmesriikidele juurdepääsetavad.

 
  
  

- Raport: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. (IT) Tänan teid, lugupeetud juhataja! Hääletasin Nirj Deva raporti poolt, mis käsitleb rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiive konfliktijärgses olukorras. Ühtlasi juhib raport tähelepanu rahvusvahelise kogukonna vastutusele konfliktides osalevate riikide või kohalikke gruppide ees. Mul on hea meel, et Euroopa Parlamendi sotsialistide fraktsiooni poolt esitatud muudatusettepanekud on viinud ettepaneku märkimisväärse täiustamiseni, pidades silmas vajadust parema koordineerituse järele rahu saavutamise, humanitaarabi ja konfliktidest tekkivate riikide arengu vahel. Tahaksin juhtida tähelepanu laste olukorrale konfliktitsoonides, eriti nende laste olukorrale, kes on kaotanud ühe või mõlemad vanemad. Lisaks sellele ründavad sõdurid konfliktiajal sageli haiglaid ja koole. Peame tegema tööd tagamaks, et lapsed saavad konfliktijärgsest traumast üle, koostöös UNICEFiga, mis on juba kohal paljudes riskialades üle kogu maailma, et tagada kõnealustele lastele rahuldav haridus ja parem tulevik.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Juuninimekiri usub, et rahu saavutamine ja riigi ülesehitamine arengumaades ei ole Euroopa Liidu teemad. Nende väljakutsete eest lasub vastutus ÜRO-l.

Oleme väga kriitilised kõigi raporti sõnastuste suhtes, mis soovitavad Euroopa Liidu sõjajõudude jätkuvat arendamist, ja hääletasime seetõttu raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Kuna ei ole võimalik kommenteerida kõnealuses raportis sisalduvat (tahtlikku) segu, keskendume sellele, mida peame raporti põhieesmärgiks: vähendada Euroopa Liidu suurte jõudude sekkumise tähtsust kolmandates riikides kontseptsiooni „vastutus kaitsta“ nimetuse all.

Rõhutades riikide suveräänsust, kaalutletakse raportis, et „aga kui valitsused ei suuda või ei taha vajalikku kaitset pakkuda, saab vastutus sobiva tegevuse eest laiema rahvusvahelise kogukonna kollektiivvastutuseks“. Siis märgitakse, et selline tegevus „peaks olema ennetav ja ka vastumõju osutav ning peaks sundiva sõjalise jõu kasutamist hõlmama vaid täiesti viimase õlekõrrena“. Keel ei reeda loomulikult kavatsust.

Ent selles suhtes ei ole kahtlustki, sest raportis „nõutakse”, et „mittesekkumise põhimõte annaks teed rahvusvahelisele kohustusele kaitsta” ning usutakse, et „on kaks rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise etappi: stabiliseerimisetapp, kus rõhk on turvalisusel, õiguskorral ja põhiteenuste osutamisel, ning teine on riigi ülesehitamise etapp, mis keskendub valitsemisele ja seda elluviivatele asutustele“.

Seega moodustab kõnealune raport sekkumise ja kolonialismi aluskihi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Hääletasin Nirj Deva raporti poolt konfliktijärgses olukorras rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguvõimaluste kohta, sest raport võttis põhjalikult ette küsimused, mis on edukaks ümberkujunduseks vajalikud. Kõnealune teema on tähtis, sest pooled riikidest, milles tekivad konfliktid, on viie aasta pärast taas konfliktis. Lisaks riigile, mis on ise hapras olukorras, on rahvusvaheline kogukond samuti tähtis osaline riigi ülesehitamises. Usun, et on eriti tähtis nõu pidada kohalike naisorganisatsioonide ja rahvusvaheliste rahuvõrgustikega ning neid toetada rohkem kui siiamaani ning rõhutada seksuaalvägivalla ohvrite õigust ja võimalust pääseda juurde õigusemõistmisele. Tuleb meeles pidada ka seda, et rahu ei tähenda ainult sõja puudumist. Iga eduka taastamispoliitika juures on väga oluline tegeleda ebastabiilsuse põhjustajatega, kasutades selliseid sotisaalmajanduslikke, poliitilisi ja kultuurilisi meetmeid, mis võivad soodustada majandusarengut ja luua institutsioonilisi ning haldusvahendeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Lugupeetud juhataja, head kolleegid! Hääletasin Nirj Deva raporti poolt, mis käsitleb konfliktijärgses olukorras rahu saavutamise ja riigi ülesehitamise arenguperspektiive. Ta on koostanud suurepärase tegevuskava selleks, mis peaks olema ideaalne üleminek konfliktijärgsest olukorrast tagasi normaalsesse sotsiaal- ja majandusellu.

Usun, et nimetatud tegevuskava tuleks kaaluda nende liiga paljude ja vägivaldsete sisekonfliktide lahendamisel, eelkõige seoses Euroopa ja rahvusvahelise kogukonna rolliga. Olen Nirj Devaga nõus, et teekonda konflikti lahendamise suunas on lihtne kavandada, ent praktikas juba keerulisem korraldada. See ei muuda aga fakti, et vähemalt selles, mis puutub Euroopa Liitu, peaks meie tegevus olema keskendunud raskustes olevate riikide toetamisele ja olema täiesti vaba silmakirjalikest või mugavatest positsioonidest.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika