Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0462/2008

Keskustelut :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Äänestykset :

PV 18/12/2008 - 6.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0631

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 18. joulukuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, hiljattain hyväksytyn vuoden 2009 talousarvion yksi myönteinen piirre on se, että se sisältää selvät painopisteet, joita ovat esimerkiksi pk-yritysten tukeminen, ilmastonmuutoksen torjuminen ja köyhimpien maiden tukeminen elintarvikekriisissä. Valitettavasti mahdollisuutemme ratkaista rahoituskriisi talousarviomme avulla ovat vähäiset. Tämä johtuu paitsi siitä, että talousarviomme on hyvin pieni verrattuna jäsenvaltioiden talousarvioihin, vain prosentin verran niiden koosta, myös siitä, että vuosien 2007–2013 budjettikehyksen säännöt ovat joustamattomat. Arvostan työtä, jota osa Euroopan parlamentin jäsenistä on tehnyt käynnistääkseen komission kanssa neuvottelut ainakin maailmanlaajuisiin ongelmiin liittyvien muutosten tekemiseksi. Valitettavasti neuvosto ei ole ollut halukas lisäämään joustoa. Lissabonin sopimuksen ratifioinnin myötä Euroopan parlamentti saa lisää valtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, koska suhtaudun Euroopan unionin työskentelyyn ja sen toimielimiin hyvin kriittisesti, on sanomattakin selvää, että äänestin tätä vuoden 2009 talousarviota koskevaa mietintöä vastaan. En ole ensinnäkään lainkaan vakuuttunut siitä, että EU:n toimielimet käyttävät viisaasti niiden läpi kulkevia valtavia verovaroja.

Toiseksi katson, että sekaannumme aivan liian moniin politiikanaloihin ja että jäsenvaltiot pitävät niille maksamiamme tukia aina jonkinlaisina eurooppalaisina varoina, joiden kanssa niillä ei ole mitään tekemistä, ja että siksi ne hallinnoivat näitä varoja huonosti ja tehottomasti.

Lisäksi olen huomannut, etten saa juurikaan, jos lainkaan, vastauksia kysymyksiin, joita olen esittänyt parlamentin jäsenenä EU:n lukuisten sisarorganisaatioiden ja virastojen työskentelyn aiheuttamista kuluista. Tämä kaikki saa minut tuntemaan suurta epäluuloa ja kannustaa minua entisestään äänestämään tätä talousarviota vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan huomauttaa lyhyesti, että äänestin tyhjää lelujen turvallisuutta koskevasta jäsen Thyssenin mietinnöstä.

Olen tietenkin samaa mieltä esittelijän ja parlamentin enemmistön kanssa tarpeesta taata lasten turvallisuus ja suojella yleisesti kuluttajia. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän on kunnioitettava eri jäsenvaltioiden kulttuuriperintöä ja että ennen kaikkea emme saa viedä turvallisuuskeskustelua lainsäädäntötyön äärirajoille, niin että se alkaa olla naurettavaa, niin kuin tässä tapauksessa on tehty.

Osa tämän direktiivin turvallisuusvaatimuksista on todellakin naurettavuuden rajamailla. Sama koskee erityisesti keskustelua. Kokonaisuus onnistuttiin kuitenkin pelastamaan. Uskon, että hyväksymme jonakin päivänä direktiivin, jossa säädetään, että lasten on käytettävä kypärää mennessään ulos tai hansikkaita kylmällä säällä. Tässä ei ole mielestäni järkeä, mutta olemme menossa tähän suuntaan.

Vaikka tässä direktiivissä on mielestäni muutamia hyvin myönteisiä kohtia, se menee mielestäni liian pitkälle, minkä vuoksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että onnistuimme hyväksymään lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin ensimmäisessä käsittelyssä ja että hylkäsimme vihreiden ja joidenkin sosialistien järjettömän vaatimuksen, jonka mukaan riippumattomien elinten olisi täytynyt testata kaikki lelut. He esittivät tätä hankaloittavaa tarkistusta, vaikka sekä Yhdysvalloista että Kiinasta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että Euroopan markkinoilla olevissa leluissa on vikoja testauksesta huolimatta. Tavoitteemme on se, että valmistajat ja maahantuojat kantaisivat turvallisuudesta täyden vastuun. Valmistajien on varmistettava, että niiden tuotteet vastaavat vaatimuksia. Direktiivin 18 artiklassa säädetään testeistä sellaisten tilanteiden varalta, joissa tällaisia vaatimuksia ei vielä ole. Ulkopuolisen tahon suorittamien testien kustannukset ovat Tšekin tasavallassa keskimäärin noin 3 000 euroa. Ne ajaisivat EU:n pienyritykset markkinoilta, eivätkä Kiinassa tehdyt testit takaisi lelujen turvallisuutta. Vastuu on annettava maahantuojille ja valmistajille eikä missään nimessä eri puolilla maailmaa toimiville sääntelemättömille testauslaitoksille. Haluan, että annamme lasten vanhemmille tämän lahjan.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, en äänestänyt leluja koskevan kompromissitarkistuksen puolesta. Jäljelle jää liikaa turvallisuuteen liittyviä porsaanreikiä, varsinkin kemikaalien osalta. Myrkyt eivät kuulu lasten käsiin – edes hyvin pieninä määrinä. Tämänpäiväinen päätös on pettymys ja lisäksi kunnianhimoton. Se sisältää liikaa porsaanreikiä, siinä ei kielletä yksiselitteisesti kaikkia raskasmetalleja ja allergiaa aiheuttavia hajusteita eikä siinä aseteta selviä tavoitteita melun suhteen. On ikävää, millaisia pelkureita olemme, kun kyse on lastemme turvallisuudesta.

On järjetöntä, tyhjänpäiväistä, että luovutamme ensimmäisessä käsittelyssä ja teemme sopimuksen päätä pahkaa antaaksemme sellaisen vaikutelman, että ensi viikolla kaikki joulukuusen alla olevat lelut ovat turvallisia. Parannuksia on toki tehty, mutta tämän pitäisi olla sanomattakin selvää, kun käsittelemme 20 vuotta vanhaa direktiiviä, jota on tullut aika tarkistaa. Kaiken kaikkiaan toteankin, että täällä on pidetty paljon melua tyhjästä ja että varsinaista asiaa on liian vähän. Emme voi siirtää vastuuta valmistajille, vaan me itse olemme vastuussa selvästä lainsäädännöstä!

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Thyssenin mietinnön puolesta.

RAPEX on enemmän kuin viisi kirjainta: se on nopea eurooppalainen hälytysjärjestelmä, joka varoittaa kuluttajia vaarallisista tuotteista.

Vuonna 2006 järjestelmä vastaanotti jäsenvaltioiden välisen nopean tiedonvaihdon ansiosta 221 varoitusta leluista. Yhteensä varoituksia annettiin 924 kappaletta. Leluja koskevat varoitukset liittyivät lähinnä lasten loukkaantumisriskiin tai siihen, että lelut voisivat aiheuttaa erilaisia allergioita ja terveysongelmia, varsinkin allergikoille.

Olen iloinen siitä, että parlamentti äänesti tänään tämän direktiivin puolesta, koska nämä seikat osoittavat, että sitä todella tarvitaan. Äänestäessään tänään tästä direktiivistä Euroopan parlamentti otti merkittävän askeleen eteenpäin lelujen turvallisuuden, terveyden ja lasten turvallisuuden suojelun alalla nykyaikaistamalla 20 vuotta vanhaa leludirektiiviä.

Olen iloinen siitä, että myös joukko slovakialaisia vierailijoita seuraa tämän asian käsittelyä Euroopan parlamentissa. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleiksi ja toivon, että he nauttivat vierailustaan täällä Euroopan demokratian sydämessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin hyväksymisestä yksinkertaisesti siksi, että jos aiomme lähettää eri puolille maailmaa voimakkaan viestin leluista ja lelujen turvallisuudesta, se on tehtävä jouluna. Asian lykkääminen olisi vesittänyt viestiämme. Ihmiset ajattelevat leluja tähän juuri aikaan vuodesta.

Markkinoilta on poistettu jälleen tänä vuonna miljoonia kiinalaisia leluja, aivan kuten viimekin vuonna. Ongelmat – lyijy, arsenikki, elohopea ja PCB:t – ovat hyvin vakavia ja koskevat kaikkia leluja: kirjoja, ajopelejä ja vaikka mitä. Lisäksi äitinä tiedän, että jossakin vaiheessa lelut voivat päätyä lapsen suuhun. Emme siis voi suhtautua leluihin riittävän varovaisesti. Olen kuitenkin iloinen siitä, että olemme nyt antaneet tämän viestin.

 
  
  

– Mietintö: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Arvoisa puhemies, kiitän kollegaani jäsen Mannia hänen mietinnöstään. Tiedämme, miten tärkeää on laatia sääntöjä ja poistaa EU:n työmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti liikkuvien opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuden esteitä.

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalainen siirtojärjestelmä helpottaa opintosuoritusten siirtämistä, tunnustamista ja keräämistä. Sitä sovelletaan suorituksiin, jotka on hankittu erilaisia opintopolkuja seuraamalla elinikäisen oppimisen edistämiseen tähtäävän eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kaikilla tasoilla.

Hyväksymällä tekstin olemme ottaneet askeleen kohti elinikäisen oppimisen laajempaa tukemista sekä korkeampaa koulutustasoa, avoimuutta, liikkuvuutta sekä työntekijöiden ja koulutuksessa olevien henkilöiden sosiaalista osallisuutta. Siten järjestelmä helpottaa joustavien, yksilöllisten lähestymistapojen kehittämistä sekä niin epävirallisessa kuin muodollisessakin koulutuksessa hankittujen opintosuoritusten tunnustamista.

 
  
  

– Mietintö: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Arvoisa puhemies, haluan kiittää aluksi jäsen Thysseniä, jonka ansiosta olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin, jonka seurauksena lapsiamme suojellaan leluissa olevilta haitallisilta aineilta ja joka ei samalla vahingoita alan yrityksiä.

Kuten ehkä tiedätte, olen kannattanut täysin rajoituksia, jotka koskevat allergiaa aiheuttavien aineiden käyttöä leluissa. Olen itse neljän lapsen isä enkä ole miettinyt aina jokaisen sellaisen lelun turvallisuutta, johon lapseni ovat tarttuneet. Euroopassa vanhemmat luottavat usein siihen, että kaupoissa olevat lelut eivät ole haitallisia lapsille. Olen siksi iloinen siitä, että yhteistyötä tekemällä olemme tiukentaneet toimenpiteitä taataksemme, että kauppoihin pääsee vain lapsille sopivia leluja, sillä lapset ovat todella heikoimmassa asemassa oleva kuluttajaryhmä.

Lähes 80 prosenttia EU:n markkinoille tuoduista leluista on tuontitavaraa, ja vuonna 2007 markkinoilta vedettiin miljoonia Kiinassa valmistettuja leluja, koska ne eivät vastanneet eurooppalaisia vaatimuksia. Tapa, jolla tavarat nykyisin liikkuvat, tarkoittaa sitä, että meidän on tarkasteltava uudelleen sääntöjä, jotka koskevat tavaroiden tuomista markkinoille ja niiden vaatimustenmukaisuuden tarkastamista.

 
  
  

– Mietintö: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) (Puheen alku ei kuulunut.) – – talletusvakuus, jota Euroopan parlamentti on ehdottanut hyvin joustavalla tavalla ja jonka puolesta olen äänestänyt, on selvä. Haluamme yhdenmukaistaa piensäästäjien suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset takaamalla säästöt 50 000 euroon asti ja haluamme asettaa säästöjen maksamiselle lyhyen määräajan, jotta säästäjät voivat saada selviä, ajantasaisia ja tarkkoja tietoja pankkitalletustensa tilasta myös keskellä kriisiä. Tämä on tarpeellinen toimenpide, sillä säästäjät siirtävät talletuksiaan kaoottisella tavalla pois terveistä pankeista ja pankkeihin, jotka pelastivat itsensä hankkimalla hallituksilta vakuudet. Tämä ehdotus on ainoa keino palauttaa piensäästäjien luottamus ja vakauttaa pankkipalvelujen markkinat. Haluaisin, että takuita sovellettaisiin myös pk-yrityksiin, koska niillä on korvaamaton tehtävä yhteiskunnassa kaikkialla Euroopassa ja silti kriisin aikaan ne ovat suurimmassa vaarassa.

 
  
  

– Päätöslauselmaesitys neuvoston lähestymistavasta OLAF-asetuksen tarkistamiseen (B6-0627/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin petostentorjuntavirastoa (OLAF) koskevan päätöslauselman puolesta, sillä kannatan täysin parlamentin pyyntöä lisätä OLAFin riippumattomuutta. Asialle on todellakin tehtävä kiireesti jotakin. Kaiken kaikkiaanhan OLAF on tällä hetkellä lähinnä kuin yksi komission pääosastoista, ja komission varapuheenjohtaja kantaa siitä poliittisen vastuun. Tilanne ei ole asianmukainen. Vaikka OLAFin toiminta voi olla riippumatonta, sen asema on sekatyyppinen, ja tähän on tultava muutos. Hyvä.

Yleisesti ottaen katson, että EU:n toimielimet käsittelevät valtavia verovaroja poikkeuksetta välinpitämättömällä tavalla. OLAFilla pitäisi olla vähintäänkin keinot, henkilökuntaa ja velvollisuus panna piste tämän tilanteen ilmeisen rikollisille piirteille. Löyhäkätisestä suhtautumisesta varojen lailliseen käyttöön sen sijaan totean, että pelkään, että meidän on pantava tälle piste itse.

 
  
  

– Mietintö: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin tämän rajaturvallisuusvirastoa (Frontex) koskevan, yllättävän hyvän mietinnön puolesta, sillä voin vain kannattaa siinä esitettyä pyyntöä vahvistaa kyseistä elintä. Laittoman maahanmuuton torjunnan pitäisi olla mielestäni EU:n ensisijainen tavoite, ja siksi sopimukset, joita Frontex on tehnyt yhteisön ulkopuolisten valtioiden viranomaisten kanssa, ovat erittäin tärkeitä. On hyvä, että tässä mietinnössä puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja että siinä arvostellaan ehdokasvaltio Turkin sietämätöntä asennetta.

Mielestäni pitäisi tehdä täysin selväksi, että jos yhteisön ulkopuolisen valtion – tässä tapauksessa Turkin, joka on vieläpä ehdokasvaltio – viranomaiset kieltäytyvät aktiivisesti tekemästä yhteistyötä Frontexin kanssa, tämän pitäisi vaikuttaa suoraan EU:n ja kyseisen valtion poliittisiin ja taloudellisiin suhteisiin ja johtaa liittymisneuvottelujen keskeyttämiseen Turkin kanssa, joka ei ole eurooppalainen valtio.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Moreno Sánchezin mietinnön puolesta muutamin varauksin. Rehellisesti sanottuna en odottanut mietinnöltä paljoakaan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa tavallisesti vallitsevan poliittisen korrektiuden vuoksi. Minun on kuitenkin todettava, että mietintö on tasapainoinen, koska siinä puututaan moniin kipupisteisiin, esimerkiksi yhteistyön puuttumiseen yhteisön ulkopuolisten maiden, kuten Libyan ja Turkin kanssa – vai pitäisikö sanoa suoranaiseen sabotaasiin.

Turkin tapauksessa on häpeällistä, että ehdokasvaltio rikkoo velvoitteitaan niin räikeällä tavalla. Frontexista pitäisi kehittää tehokas väline torjua laitonta maahanmuuttoa, kansainvälistä rikollisuutta sekä huume- ja asekauppaa – ja juuri tältä osin mietinnössä on toivomisen varaa.

 
  
  

– Mietintö: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Sustan mietinnön puolesta, sillä väärentäminen on tietenkin vakava ongelma ja edessämme oleva teksti on osoitus maalaisjärjestä.

Olen täysin samaa mieltä mietinnön 30 kohdasta, jossa muistutetaan – ja lainaan tekstiä suoraan – että "Turkista tulee uskottava jäsenehdokasvaltio ainoastaan siinä tapauksessa, että se pystyy omaksumaan yhteisön säännöstön ja takaamaan teollis- ja tekijänoikeuksien täyden kunnioittamisen". Huomaan, että voimme tehdä tästä vain sen johtopäätöksen, ettei Turkki ole valmis EU:n ehdokasvaltioksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, uskon, että me kaikki olemme täällä – hurjan täydessä – istuntosalissa samaa mieltä teollis- ja tekijänoikeuksien merkityksestä niin tietoon perustuville talouksille kuin siltäkin kannalta, että esimerkiksi väärennetyt lääkkeet, elintarvikkeet ja autonosat voivat aiheuttaa kuluttajille eri puolilla Eurooppaa vakavaa vahinkoa.

Suhtauduin alkuperäiseen päätöslauselmaan todella varauksella, sillä siinä korostettiin liikaa kuluttajia. Saattaisimme päätyä naurettavaan tilanteeseen, jossa matkustajille tehtäisiin rajoilla tarkistuksia ja heidän tietokoneiltaan, MP3-soittimistaan ja iPodeistaan etsittäisiin mahdollisesti väärennettyä materiaalia. Luojan kiitos vihreät ehdottivat järkevämpää vaihtoehtoa ja osoittivat joulumieltä tekemällä kompromissin ja poistamalla tarpeettoman tarkistuksen yhtiöiden kritiikistä. Olimme kaiken kaikkiaan varsin iloisia voidessamme äänestää päätöslauselman puolesta.

Olen nyt saavuttanut tavoitteeni eli puhunut tyhjälle istuntosalille ja toivotan lopuksi kaikille niille, jotka ovat vielä täällä läsnä, hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

 
  
  

– Mietintö: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan toivottaa hyvää joulua. Istuntosali ei ole aivan tyhjä.

Äänestin aikuisten suojelua ja erityisesti sen rajat ylittäviä vaikutuksia koskevan Lópezin mietinnön puolesta, koska tiedän omasta kokemuksesta sen olevan tarpeen ja koska toivon, että otamme näin askeleen eteenpäin kohti sitä päivää, jolloin todellinen liikkumisvapaus toteutuu Euroopassa. Mietinnössä käsitellään aikuisia, joiden tilanteesta tuomioistuin on antanut jonkinlaisen päätöksen. He ovat usein hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, ja joissakin tapauksissa he ovat holhouksenalaisia tai vammaisia. Jos tämän asiakirjan logiikkaa vietäisiin pidemmälle, etenisimme kohti sitä päivää, jolloin sosiaaliturvan saajat voivat viedä tukensa mukanaan, jolloin he voivat liikkua EU:ssa samalla tavalla kuin työntekijätkin.

 
  
  

– Mietintö: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Devan mietinnössä käsiteltiin kehitysnäkymiä, jotka koskevat rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa. Äänestin mietintöä vastaan yhden kohdan vuoksi. Kyseisessä kohdassa todetaan, että meidän pitäisi voida toteuttaa sekä ennaltaehkäisevää toimintaa että vastatoimia ja että sotilaallisen pakkovoiman käytön olisi ehdottomasti oltava viimesijainen keino.

Tämä on Bushin oppia. Voi olla, etteivät muut istuntosalissa istuneet jäsenet tunnistaneet sitä Bushin opiksi, joka vei meidät Irakiin, mutta sitä se on. Sarah Palinia arvosteltiin siitä, ettei hän tiennyt, mitä Bushin oppi on, mutta ihmettelen, eivätkö Euroopan parlamentin jäsenet ole ymmärtäneet, että olemme juuri tänään äänestäneet Bushin opin puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Luisa Morgantini, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, en käytä tavallisesti tätä demokraattista välinettä eli anna äänestysselityksiä, mutta teen niin tänään ensimmäistä kertaa ryhmäni puolesta.

Ikäväkseni totean, että äänestimme tänään sellaista mietintöä vastaan, jonka laatimiseen osallistuin itse sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelijana että kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenenä. Tämä on todella hyvä mietintö, ja haluan kiittää jäsen Devaa ja kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniä lämpimästi heidän tekemästään työstä.

Kannatamme itse asiassa suurinta osaa tekstistä: konfliktianalyysin yhdistämistä yhteistyöhön, kansalais- ja paikallisyhteiskunnan tukemista, kevyiden aseiden leviämisen torjumista, ohjesääntöjen laatimista sotilaille ja poliiseille, viittauksia lisääntymisterveyteen, avoimuutta luonnonvarojen käytössä ja pakolaisten auttamista. Lisäksi mietinnössä korostetaan erityisesti tasa-arvopolitiikan valtavirtaistamista. Miksi sitten äänestimme sitä vastaan? Syy on yksinkertainen: siksi, että sen joissakin kohdissa kehitysapuun yritetään lisätä sotilaallinen ulottuvuus.

Itse asiassa kun asetus ja kehitysyhteistyön väline esiteltiin, Euroopan parlamentti ja kehitysyhteistyövaliokunta totesivat ja jäsen Mitchellin mietinnössä todettiin varsin selvästi, ettei kehitysyhteistyön määrärahoja pidä käyttää sotilaallisten menojen rahoittamiseen. Siksi Euroopan parlamentti on pyrkinyt varmistamaan myös maakohtaisten strategia-asiakirjojen yhteydessä, ettei kehitysyhteistyön määrärahoja siirretä turvallisuusoperaatioihin.

Miksi eri päätöslauselmamme sisältävät sitten tällaisia ristiriitoja? Kehitysyhteistyön määrärahoja pitäisi käyttää kehitykseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon, maatalouteen, paikallisyhteisöihin ja naisten järjestöihin. Yhteistyövarat ovat liian vähäiset köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi ja rauhan rakentamiseksi, ja siksi niillä ei voida rahoittaa sotilaallista toimintaa.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Reimer Böge (A6-0504/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) EU on päättänyt perustaa uuden välineen kehitysmaissa tapahtuvaan elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten ("elintarvikerahoitusväline") ja on hyväksynyt sen kokonaisvaroiksi miljardi euroa kolmeksi vuodeksi.

Alkuperäisen ehdotuksen mukaan elintarvikerahoitusväline olisi rahoitettu monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 liikkumavarasta, ja sen jälkeen ratkaisuksi ehdotettiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän tarkistamista. Lopulta kuitenkin päätettiin, että elintarvikerahoitusväline rahoitettaisiin joustovälineen ja hätäapuvarauksen määrärahoja sekä otsakkeen 4 sisäisten siirtojen kautta saatavia vakautusvälineen määrärahoja yhdistämällä.

Tämän aloitteen rahoittaminen edellyttää toimielinten välisen sopimuksen muuttamista siten, että hätäapuvarauksessa käytettävissä olevia varoja korotetaan vuoden 2008 osalta 479 218 000 euroon (käypinä hintoina).

Vaikka tämän aloitteen tavoitteet ovatkin mielestämme myönteisiä, toistamme, ettei aloitetta saa typistää pelkäksi tasapainottavaksi eräksi tai ehdoksi, jonka avulla EU saa tehtyä sopimuksen Maailman kauppajärjestössä tai talouskumppanuussopimukset Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa. Sillä ei saa myöskään peitellä sitä, että EU:n kehitysapua on leikattu ja että EU tukee kilpavarustelun uudelleen käynnistämistä ja kansainvälisten suhteiden militarisointia myöntämällä tähän valtavia summia.

 
  
  

– Mietintö: Reimer Böge (A6-0474/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä uusi lisätalousarvio liittyy EU:n solidaarisuusrahaston (noin 7,6 miljoonaa euroa noin 176 miljoonan euron vahinkojen korjaamiseksi) käyttöönottoon Kyproksella vakavan kuivan kauden vuoksi.

Komissio kuitenkin huomauttaa seuraavaa: "Kun otetaan huomioon budjettikohdassa 13 04 02 – Koheesiorahasto olevat ylimääräiset määrärahat, EU:n solidaarisuusrahastosta Kyprokselle suoritettavien maksujen rahoittaminen ei edellytä uusia maksumäärärahoja." Toisin sanoen tämän luonnonkatastrofin seurauksien korjaamiseen tarvittava rahoitus tulee koheesiopolitiikasta.

Koheesiorahaston "ylimääräiset määrärahat" ovat seurausta (muun muassa) siitä, että ohjelmien täytäntöönpano "koheesiomaissa" on viivästynyt. Siispä meidän ei olisi pitänyt soveltaa "yhteisvastuun" käsitettä, mikä saattaa haitata taloudellisesti vähemmän kehittyneitä maita, vaan meidän olisi pitänyt tehdä päätöksiä muuttaaksemme rakenne- ja koheesiopolitiikan jatkuvasti riittämätöntä täytäntöönpanoa.

Aiempaan tapaamme kiinnitämme myös huomiota siihen, että menettelyjä solidaarisuusrahaston käyttöönottamiseksi on nopeutettava, jotta varmistamme, että luonnonkatastrofit pysyvät tukikelpoisina ja että Välimeren alueen katastrofit, kuten kuivuus ja metsäpalot, pysyvät tukikelpoisina.

 
  
  

– Mietintö: Reimer Böge (A6-0493/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Elintarvikkeiden hintojen nousu kehitysmaissa on äärimmäisen tärkeä asia, johon EU:n on puututtava nopeasti torjuakseen sen haitallisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat vähäosaisimpiin väestönosiin. Siksi parlamentti ehdottaa tässä mietinnössä, että tilanteen seurauksiin reagoitaisiin nopeasti noin 420 miljoonalla eurolla. Täsmällisemmin sanottuna aikomuksena on ottaa käyttöön joustoväline, josta määrätään vuonna 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa. Siinä EU määräsi mahdollisuudesta ottaa käyttöön joustoväline, jolla voidaan rahoittaa tarkasti määritettyjä menoja, joita ei voida kattaa monivuotisen rahoituskehyksen yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävistä olevista määristä.

Kyseinen tilanne täyttää täysin toimielinten vaatimukset, ja toimia voidaan selvästikin pitää aiheellisina EU:n solidaarisuuspolitiikan näkökulmasta. Siispä tilanteen vakavuuden vuoksi päätöksentekijät eivät ole kyseenalaistaneet asiaa.

Aikaa on vähän, ja jos toimimme ja reagoimme nopeasti, saatamme estää onnettomuuden muuttumisen inhimilliseksi tragediaksi, jolla on valtavat vaikutukset näiden kansojen tulevaan kehitykseen.

 
  
  

– Mietintö: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), kirjallinen. (EN) UKIP äänesti tämän mietinnön puolesta, sillä jäsenvaltioiden hallituksille palautetaan 4,9 miljoonaa euroa käyttämättömiä määrärahoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Nykyisellä rahoituskaudella (vuosina 2007–2008) solidaarisuusrahastoa on käytetty yhdeksän kertaa (Saksa: 166,9 miljoonaa euroa; Yhdistynyt kuningaskunta: 162,3 miljoonaa euroa; Kreikka: 99 miljoonaa euroa; Ranska: 17,1 miljoonaa euroa; Unkari: 15 miljoonaa euroa; Slovenia: 8,2 miljoonaa euroa; Kypros: 7,6 miljoonaa euroa). Tämä tekee yhteensä noin 477,3 miljoonaa euroa, kun taas ylärajaksi on asetettu miljardi euroa vuodessa.

En kyseenalaista sitä, että tätä tukea selvästikin tarvitaan – enkä puhu myöskään tämän tuen aktivointia ja käyttöönottoa koskevasta menettelystä (joka kestää liian kauan) – vaan pidän määrärahojen alkuperää kyseenalaisena, etenkin tämän lisätalousarvion huomioon ottaen.

Vaikka onkin siis selvää, että luonnonkatastrofien sattuessa apua on annettava kiireesti, näiden varojen alkuperä on kyseenalainen – varsinkin, jos ne on pidätetty koheesiopolitiikasta eikä esimerkiksi EU:n vähitellen etenevään militarisointiin myönnetyistä määrärahoista. Mielestämme koheesiopolitiikka pitäisi turvata.

Lopuksi korostamme aiempaan tapaamme, että solidaarisuusrahastoon on tehtävä muutoksia sen käyttöönottoa koskevien menettelyjen nopeuttamiseksi, jotta varmistamme, että alueelliset katastrofit pysyvät tukikelpoisina, ja jotta tunnustamme kunnolla Välimeren alueen katastrofien, kuten kuivuuden ja metsäpalojen, erityisluonteen.

 
  
  

– Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan uskoo, että jäsenvaltioiden maksut EU:lle on mahdollista puolittaa. Suurin osa EU:n rahoista menee tarpeettomaan tai yhteiskuntataloudellisesti haitalliseen toimintaan, kuten maatalouspolitiikkaan, koheesiorahastoon, kalatalouspolitiikkaan sekä erilaisten tiedotuskampanjoiden tukemiseen. Sen lisäksi kuluja aiheuttavat Euroopan parlamentin sukkulointi Strasbourgin ja Brysselin välillä sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä Alueiden komitean kaltaiset elimet, jotka pitäisi lakkauttaa välittömästi.

Maatalouspolitiikka on erityisen viheliäistä. Rahat siirtyvät kuluttajilta usein erittäin rikkaille vastaanottajille. Maailman köyhien maiden maanviljelijät häviävät kilpailussa EU:n tuetuille maanviljelijöille.

EU:n eri toimielimet patistavat jatkuvasti jäsenvaltioita supistamaan julkisia menojaan. Samaan aikaan Euroopan parlamentti pyytää jatkuvasti EU:n menojen lisäämistä. Tämä on järjetöntä. Jäsenvaltiot käyttävät julkisia varoja kouluihin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen, infrastruktuuriin ja yhteiskunnan vähäosaisimpien ryhmien tukemiseen. EU:n käyttää rahaa enimmäkseen järjettömään maatalouspolitiikkaan, väärin suunnattuihin rakennerahastoihin sekä EU:n toimielimiin, jotka olisi pitänyt lakkauttaa jo kauan sitten.

Se, että äänestämme talousarvioesitystä vastaan, on tulkittava vaatimuksena leikata voimakkaasti EU:n talousarvion menoja ja puolittaa jäsenvaltioiden maksut EU:lle.

 
  
  

– Mietintö: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), kirjallinen. – (FR) Me, Euroopan parlamentin sosialistiryhmä, ehdotimme yhteisön talousarvioon vuodeksi 2009 valmistelutoimenpidettä sosiaalisen matkailun kehittämiseksi Euroopassa. Ehdotuksemme hyväksyttiin.

Tällä hankkeella vastataan siihen tosiasiaan, että monilla kansalaisilla ei ole taloudellisista syistä mahdollisuutta matkustaa ja että tämä epäkohta on korjattava varmistamalla, että kaikilla on mahdollisuus lomailla. Siitä on kuitenkin hyötyä myös aluesuunnittelun ja paikallisen kehityksen kannalta.

Sosiaalinen matkailu lisää matkailualan tuottavuutta yhdistämällä sosiaalisen monimuotoisuuden ja paikallisen kehityksen sekä tarjoamalla matkustusmahdollisuuden niille, joille matkustaminen on vaikeaa. Siten se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää sesonkien ulkopuolelle ajoittuvaa matkailua erityisesti alueilla, joilla matkailu on hyvin kausiluonteista, ja kannustaa luomaan tälle alalle lisää pysyviä työpaikkoja. Siispä sosiaalinen ja yhteisöllinen matkailu osoittaa, että matkailualan markkinoiden ja maksukyvyttömien talouksien väliin jää todellakin alue ja ettei se, että mahdollisimman monille tarjotaan mahdollisuus matkustaa, ole ristiriidassa taloudellisen kannattavuuden kanssa. Tämä ala auttaa myös lujittamaan EU:n kansalaisuutta lisäämällä EU:n kansalaisten välisiä yhteyksiä.

Tämä osoittaa, miten tärkeästä alasta on kyse sekä taloudellisten tulojen että julkisten varojen kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Talousennusteiden viitatessa taantumaan useissa jäsenvaltioissa (joista jotkin ovat jo teknisesti taantumassa) neuvosto ja parlamentti ovat hyväksymässä EU:lle vuodeksi 2009 talousarviota, joka on maksusitoumusmäärärahojen osalta pienempi kuin vuoden 2008 talousarvio.

Jos kuitenkin vertaamme nykyistä talousarvioesitystä vuodeksi 2009 monivuotisessa rahoituskehyksessä (2007–2013) tälle vuodelle vahvistettuun ylärajaan – joka oli tuolloin mielestämme riittämätön turvaamaan "taloudellisen ja sosiaalisen koheesion" laajentuneessa 27 jäsenvaltion unionissa – tilanne on vielä pahempi, sillä tästä talousarviosta puuttuu noin kahdeksan miljardia euroa!

EU:n talousarvio vuodeksi 2009 – jos sitä mitataan prosenttiosuutena yhteisön bruttokansantulosta (0,89 prosenttia) – on pienin koskaan sen jälkeen, kun Portugali liittyi Euroopan talousyhteisöön.

Vaikka parlamentti ilmaiseekin olevansa "huolestunut" erityisesti "taantuman mahdollisista vaikutuksista Euroopan kansalaisiin", "maksujen erittäin alhaisesta tasosta" ja "koheesiopolitiikan määrärahojen heikosta toteuttamistasosta", se kannattaa tätä talousarviota. Perimmäinen syy tähän on parlamentin pyrkimys – perusasioita kyseenalaistamatta – parantaa kuvaansa eri maiden työläisten ja kansalaisten keskuudessa, jotta kaikki toivottavasti menisi suunnitelmien mukaan tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa ensi kesäkuussa.

Tästä syystä äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Vuoden 2009 talousarvio ei vastaa täysin odotuksiamme, ja sillä vastataan vain osittain uusiin haasteisiin ja nykyisiin huolenaiheisiin. Se vastaa aiemmin hyväksyttyjä tavoitteita ja olettamuksia ja täyttää tältä osin tarvittavat kriteerit. Äänestin sen puolesta. Haluan kuitenkin kiinnittää huomionne seuraaviin seikkoihin.

1. On hyvä, että lisäämme maatalouden kehittämisen rahoitusta kehitysmaissa, joissa on pulaa ruoasta. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että Euroopan unionissa köyhyys uhkaa lähes 80:tä miljoonaa ihmistä ja että 43:a miljoonaa kansalaista uhkaa aliravitsemus.

2. YMP:stä huolimatta viljelijäperheiden tulot ovat huomattavasti pienemmät kuin niiden, jotka hankkivat elantonsa muilla keinoin.

3. Todistamme Euroopassa maatilojen järjestelmällistä romahdusta ja vararikkoa. Maataloustuotevarastot supistuvat, mikä on uhka elintarviketurvalle. Samaan aikaan jotkut haluavat leikata YMP:n menoja.

4. Sekä koheesiopolitiikassa että rakennepolitiikassa mainitaan alueellinen, taloudellinen ja sosiaalinen koheesio samoin kuin kehitystasojen yhtenäistäminen ja yhtäläisten kehitysmahdollisuuksien luominen erityisesti köyhemmillä alueilla. Todellisuudessa alueet, joilla viljelyolosuhteet ovat vaikeat ja joiden infrastruktuurin tilassa on paljon toivomisen varaa, kärsivät väestökadosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Äänestin jäsen Haugin ja jäsen Lewandowskin laatiman mietinnön puolesta, joka koski esitystä EU:n talousarvioksi vuodeksi 2009. On tärkeää, että parlamentin jäsenet onnistuivat lopulta saamaan neuvoston kanssa aikaan kompromissin parlamentin ensisijaisten tavoitteiden, kuten talouden taantuman vaikutusten torjumisen, sekä talouskasvun, koheesion ja työllisyyden edistämiseen tähtäävien toimien rahoittamisesta.

Parlamentti lisää määrärahoja, jotka on varattu sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, tarkemmin sanottuna kilpailun ja koheesion edistämiseen tähtääviin toimiin. Nämä menot kattavat sosiaalirahaston, joka saa ylimääräiset 135 miljoonaa euroa, samoin kuin aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston. Nyt, kun taloudellinen tilanne koko EU:ssa on vaikea, kehityksen ja työllisyyden edistämiseen tähtäävät aloitteet ovat äärimmäisen tärkeitä, ja tämän täytyy näkyä vuoden 2009 talousarviossa. On hienoa, että talousarviosta aiotaan varata lisää varoja myös pk-yritysten tukemiseen.

Kehitysmaat voivat luottaa siihen, että ne saavat taloudellista tukea ruoan hinnan äkillisen nousun vaikutusten lieventämiseksi, ja lisäksi toimenpiteisiin, joilla ehkäistään nälänhätää kehitysmaissa, varataan ylimääräiset miljardi euroa. Mielestäni on myös hyvä, että parlamentti aikoo rajoittaa hallinnollisia menojaan ja pitää tämän summan alle 20 prosentissa kokonaismenoistaan.

 
  
  

– Mietintö: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin jäsen Iacob-Ridzin mietinnön puolesta, joka koski eurooppalaista ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa (2007–2010).

Halumme luoda todelliset eurooppalaiset työmarkkinat vaatii meitä mukauttamaan kansallista lainsäädäntöä ja selventämään byrokraattisia menettelyjä, jotka toisinaan rajoittavat työntekijöiden liikkuvuutta. EU:n tärkeänä tehtävänä on yhtenäistää kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä ja täydentävien eläkeoikeuksien siirrettävyyttä. Lisäksi on tärkeää, että kansalaisille suunnattua tiedotusta pyritään lisäämään paitsi parantamalla EURES-portaalia myös toteuttamalla eurooppalaisia tiedotuskampanjoita.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Vaikka tämä mietintö sisältää monia suosituksia, joita kannatamme, ne kaikki on esitetty liberaalissa hengessä. Tämä koskee erityisesti sitä, että mietinnössä puolustetaan työvoiman liikkuvuuden käsitteen sisällyttämistä erityisesti sisämarkkinoiden toteuttamista koskeviin politiikkoihin ja unohdetaan se, ettei tällaisilla politiikoilla suojella kunnolla työntekijöitä.

Näiden hyväksyttävien suositusten lisäksi mietinnössä kuitenkin korostetaan Lissabonin strategian taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta unohtaen, että tämä strategia käsittää EU:n uusliberalistisimmat politiikat, joiden tuloksena on jo esitetty kuuluisan Bolkesteinin direktiivin, niin sanotun joustoturvan ja työaikadirektiiviä koskevan komission ehdotuksen kaltaisia ehdotuksia.

Siispä mietintö on jälleen pelkkä propaganda-asiakirja, jolla yritetään peitellä EU:n antisosiaalista politiikkaa ja jossa sivuutetaan uusliberalismin seuraukset, vaikka tämä onkin jo paljastunut salaisuus. Ymmärrätte helposti, miksi äänestimme tyhjää, katsomalla pelkästään 15 ja 16 kohdan ristiriitoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Esittelijän ongelmana ei näytä olevan niinkään oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen niiden työntekijöiden tieltä, jotka haluavat käyttää ammatillista liikkuvuuttaan EU:n alueella, vaan pikemminkin se, ettei tällainen liikkuminen ole yleistä eikä varsinkaan pakollista. Meille tarjotaan kansojen laajamittaista sekoittamista ja EU:n kansakuntien katoamisen nopeuttamista. Käsittelemme palkkakilpailua, sosiaalista polkumyyntiä ja palkkojen yhtenäistämistä alaspäin. Luomalla EU:n sosiaaliturvakortin, jonka rajat ovat hyvin epätarkat, heikennämme ja puramme kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä.

Kysykää niiltä ranskalaisilta työntekijöiltä, joille ehdotettiin muutama vuosi sitten, että he saisivat pitää työpaikkansa, jos he jättäisivät kaiken ja lähtisivät Romaniaan työhön muutaman sadan euron kuukausipalkalla, mitä mieltä he ovat liikkuvuudestanne!

Rajatyöntekijöiden ja useissa jäsenvaltioissa uraa luoneiden henkilöiden verotusta ja sosiaalioikeuksien karttumista koskevien ongelmien ratkaiseminen on toki Euroopan unionin tehtävä. Sen hintana ei saa kuitenkaan olla sosiaalinen epävarmuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Työntekijöiden liikkuvuus on keskeinen seikka Lissabonin strategian tavoitteiden täytäntöönpanon kannalta, mutta sille asetetaan jatkuvasti hallinnollisia, oikeudellisia, verotuksellisia tai sosiaalisia esteitä. Hallinnolliset esteet johtuvat lähinnä valtioiden kansallisten työmarkkinalakien välisistä eroista, ja vastuu tästä kuuluu pitkälti jäsenvaltioille.

Haluan todeta aluksi olevani pettynyt siihen, että joidenkin EU:n vanhojen jäsenvaltioiden työmarkkinoilla sovelletaan yhä rajoituksia, jotka vaikeuttavat uusista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden liikkumista, vaikka taloustutkimukset tai tilastotiedot osoittavat, ettei kyseisten maiden kansalaisilla ja hallituksilla ole aihetta huoleen.

Kansalaiset kertovat minulle monista ongelmista, joita he kohtaavat yrittäessään käyttää oikeuttaan liikkua kotimaansa ulkopuolella. He törmäävät tilanteisiin, joissa kieltäydytään tunnustamasta heidän ammatilliseen kehitykseen liittyvää kokemustaan, ja kohtaavat sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin liittyviä ongelmia erityisesti pk-yrityksissä. Myös kielimuurit kuuluvat työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkuvuuden suurimpiin esteisiin, ja siksi jäsenvaltioiden on tuettava aktiivisesti vieraiden kielten opetusta, varsinkin aikuisille annettavaa kieltenopetusta.

Uskon vakaasti, että tehokkaiden mediakampanjoiden avulla ihmiset voivat saada olennaista tietoa EURES-verkostosta, joka on eurooppalaisten työntekijöiden liikkuvuuteen keskittyvä yhteinen yhteyspiste, sekä TRESS-verkostosta ja SOLVIT-välineestä, jotka auttavat ratkaisemaan ongelmia sisämarkkinoilla sekä työntekijöiden liikkuvuuteen liittyviä ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä työntekijöiden liikkuvuus on EU:n kansalaisten perustavanlaatuinen oikeus, josta määrätään perustamissopimuksessa. Siksi se on yksi EU:n sosiaalisen mallin peruspilareista, joka mahdollistaa Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisen.

Kiitän esittelijää mietinnöstä, jossa paitsi kiinnitetään huomiota esteisiin, jotka rajoittavat uusista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden vapaata liikkumista työmarkkinoilla, myös ehdotetaan tärkeitä tekijöitä, joilla täydennetään Euroopan komission esittämää eurooppalaista ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa, esimerkiksi tukea ohjelmille, joilla tiivistetään koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden välisiä yhteyksiä, opintosuoritusten vastavuoroista tunnustamista sekä EURES-verkoston laajentamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,

äänestin eurooppalaista ammatillisen liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa (2007–2010) koskevan jäsen Iacob-Ridzin mietinnön puolesta. Olen samaa mieltä siitä, että työntekijöiden liikkuvuus EU:n jäsenvaltioissa on vaikuttanut myönteisesti Euroopan yhdentymiskehitykseen: esimerkiksi nykyisin on aiempaa helpompaa asua ja työskennellä jonkin aikaa toisessa maassa, ja lisäksi kansalaisten mahdollisuudet lukea työpaikkailmoituksia myös muista maista kuin omasta kotimaastaan paranevat päivä päivältä. Tältä osin meidän on pyrittävä parantamaan lainsäädännöllistä, hallinnollista, verotuksellista ja sosiaalista tilannetta vähentämällä byrokratiaa tällä alalla. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa jatkuvasti, että Euroopan unionin on otettava toimissaan huomioon jäsenvaltioiden väliset sosioekonomiset erot.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Euroopan parlamentin joulukuun istunnossa äänestettiin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan esittelemästä EU:n osaamisen ja liikkuvuuden toimintasuunnitelmasta.

Työntekijöiden liikkuvuus perustuu perusperiaatteeseen, jonka mukaan henkilöt voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti. Turvan lisäksi tämä on yksi neljästä perusvapaudesta, joihin EU:n kansalaisilla on oikeus.

Yhteisön lainsäädännön pitäisi suojella siirtotyöläisiä, jotteivät he menetä sosiaaliturvaa, johon heillä on oikeus. Asiassa on tapahtunut suurta edistystä, mutta meidän on edelleen pyrittävä poistamaan liikkuvuuden hallinnollisia ja oikeudellisia esteitä, jotka johtuvat yksittäisissä jäsenvaltioissa voimassa olevasta erityislainsäädännöstä.

Itse asiassa ammatillinen liikkuvuus voi auttaa vahvistamaan Lissabonin strategian taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta. Liikkuvuus voi olla keskeinen keino antaa Euroopan sosiaaliselle toimintaohjelmalle uutta pontta ja vastata monenlaisiin haasteisiin, kuten väestörakenteen kehitykseen, globalisaatioon tai teknologian kehittymiseen.

Kannatan EU:n osaamisen ja liikkuvuuden toimintasuunnitelmaa, myös tieto- ja neuvontaportaalia, jolla annetaan tietoja kaikista ammatilliseen liikkuvuuteen liittyvistä näkökohdista, kuten avoimista työpaikoista, terveydenhuollosta ja sosiaalivakuutuksesta, sekä opintosuoritusten ja koulutuksen vastavuoroista tunnustamista.

 
  
  

– Mietintö: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Vaikka olemme laatineet monia elinikäisen oppimisen strategioita, niiden täytäntöönpanossa on paljon toivomisen varaa. Sitoutuminen ja menot vaihtelevat maasta toiseen. Valitettavasti myönteiset suuntaukset julkisissa koulutusmenoissa ovat yleisesti heikentyneet. Talousarviosta on kohdennettava riittävä osa aikuisopetukseen. Tämä on tarpeen, sillä aikuisten osallistuminen elinikäiseen oppimiseen ei näytä olevan kunnossa. Aikuisväestön osaamistason parantamiseksi sekä joustavuuden ja turvan saavuttamiseksi kaikkialla työmarkkinoilla on tehtävä enemmän työtä.

Työnantajia pitäisi rohkaista järjestämään koulutusta työntekijöilleen. Heikosti koulutettuja työntekijöitä on suositeltavaa kannustaa osallistumaan opetusohjelmiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pitkäaikaistyöttömiin – erityisesti sosiaalisesti vähempiosaisiin – ihmisiin, joilla on erityistarpeita, laitoksista tuleviin nuoriin, entisiin vankeihin ja kuntoutettuihin huumeidenkäyttäjiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoa koskevaan mietintöön liittyvä äänestysselitys:

Äänestimme tänään jäsen Novakin (PPE-DE, SL) laatiman valiokunta-aloitteisen mietinnön (A6-0455/2008) puolesta. Mietintö koski Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoa. Mietinnössä esitetään monia hyviä suosituksia, erityisesti suosituksia toimenpiteistä opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuuden helpottamiseksi jäsenvaltioissa.

Sen sijaan katsomme, etteivät suositukset, joilla pyritään vaikuttamaan jäsenvaltioiden opetussuunnitelmiin, ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Jäsenvaltioiden on parasta päättää itse kouluviikkoon sisältyvien liikuntatuntien määrästä sekä medialukutaidon opetuksen sisällyttämisestä kansallisiin opetussuunnitelmiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Komission vuonna 2007 antama tiedonanto, jonka otsikkona on "Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta", on osa joka toinen vuosi laadittavien, Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoa käsittelevien edistymiskertomusten sarjaa. Siten kertomuksessa luodaan yleiskatsaus opetuksen ja koulutuksen alalla saavutettuun edistykseen ja tarkastellaan tämän alan koordinointitilannetta ottaen huomioon Lissabonin strategian tavoitteet, joiden mukaan EU:sta pyritään tekemään maailman kilpailukykyisin talous ja täystyöllisyys pyritään saavuttamaan vuoteen 2010 mennessä.

Mietinnössä annetaan meille hyödyllinen kuva erilaisten – sekä menestyksekkäiden että epäonnistuneiden – koulutusaloitteiden nykytilasta sekä ehdotetaan keinoja ja toimenpiteitä lisäparannusten saamiseksi. Siinä asetetaan selvät tavoitteet, ja se perustuu tilastotieteellisiin indikaattoreihin ja vertailuarvoihin.

Kannatan täysin pyrkimyksiä saavuttaa yhteiset, Lissabonin strategian mukaiset tavoitteemme ja annan tälle mietinnölle sen ansaitseman tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö sisältää muutamia tärkeitä ja hyväksyttäviä suosituksia: siinä vaaditaan taloudellisen ja sosiaalisen tuen lisäämistä, täydentäviä toimenpiteitä ja maahanmuuttajien ja vähemmistöjen kotouttamista, siinä korostetaan liikunnan merkitystä opetuksessa ja koulutuksessa ja siinä painotetaan, että esiasteen koulutusta sekä erityisesti perusasteen ja toisen asteen opettajia ja oppilaita on tuettava enemmän. Siinä kannatetaan kuitenkin Euroopan komission ehdotuksia, myös Lissabonin strategiaa, ja vaaditaan noudattamaan Bolognan prosessia unohtaen täysin sen käytännön seuraukset.

Mietintö perustuu komission tiedonantoon nimeltä "Tietoa, luovuutta ja innovointia elinikäisen oppimisen ansiosta", ja siinä paitsi hyväksytään komission antama kuva edistyksestä ja alueista, joilla edistys on riittämätöntä, myös ehdotetaan toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi sellaisten tavoitteiden mukaisesti, jotka eivät ole aina täysin sopivia, sillä ne sallivat uusliberalismin soveltamisen opetusalaan ja edellyttävät sitä. Siksi se on poliittinen lausunto, jota voidaan pitää myös tulevien vuosien etenemissuunnitelmana. Olemme tästä täysin eri mieltä.

Emme voi hyväksyä esimerkiksi sitä, että korkeakoulutusta nykyaikaistetaan viemällä Bolognan uudistukset päätökseen ja lisäämällä yksityiseltä sektorilta tulevaa sponsorointia, varsinkin kun julkista korkeakoulutusta tukahdutetaan, niin kuin Portugalissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa sekaantua jälleen kerran opetusalaan. Junilistan haluaa huomauttaa jälleen kerran täällä täysistuntosalissa, että koulutuspolitiikka on politiikanala, joka kuuluu jäsenvaltioiden vastuualueeseen.

Kuten tavallista, Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on antanut unelmilleen siivet mietinnössään. Tässä mietinnössä otetaan jälleen esiin koululiikuntaa koskeva kysymys. Mietintöluonnoksen 4 kohdassa vaaditaan, että opetussuunnitelmassa olisi viikoittain vähintään kolme tuntia liikuntaa.

Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten EU:n poliitikot ja virkamiehet yrittävät sekaantua joka asiaan hyvinkin yksityiskohtaisesti pyrkiessään keskittämään poliittista valtaa. Toissijaisuudesta pidetään kyllä suuria puheita, mutta sitä ei koskaan kunnioiteta käytännön politiikassa.

Katsomme, ettei Euroopan parlamentilla ole mitään tekemistä tällä alalla, ja äänestimme siksi mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Opetus ja ammatillinen koulutus ovat Lissabonin strategiaa eteenpäin vievä voima. Kattavia elinikäisen oppimisen strategioita ja välineitä, erityisesti eurooppalaisen tutkintojen viitekehystä, Europass-liikkuvuustodistusta, avaintaitoja koskevaa viitekehystä ja suosituksia liikkuvuudesta ja korkeakoulutuksen laadun varmistamisesta, pitäisi soveltaa yhtenäisemmin kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden hallituksilla pitäisi olla varsin dynaaminen rooli koulutukseen keskittyvissä politiikoissa. Vaikka eurooppalaista opintosuoritusten viitejärjestelmää ei yhdenmukaistetakaan ennen vuotta 2010, eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöönpanon nopeuttaminen kaikissa jäsenvaltioissa vähentäisi EU:n kansalaisten tällä hetkellä kohtaamia ongelmia.

Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus on tärkeä osa ammatillista liikkuvuutta. Bolognan prosessin sekä Comenius-, Erasmus- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien kaltaisiin aloitteisiin on kiinnitettävä lisää huomiota, sillä ne mahdollistavat ulkomailla opiskelun ja niissä korostetaan ammatillisen liikkuvuuden merkitystä tulevaisuudessa.

Tuloksekas koulutusjärjestelmä perustuu ennen kaikkea laadukkaaseen opetussuunnitelmaan ja opetukseen. Meidän on lisättävä nopeasti opetussuunnitelmiin unionia koskevaa kansalaiskasvatusta sekä opetusohjelmia, joissa keskitytään vieraisiin kieliin, kuluttajansuojeluun, ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jäsenvaltioiden on tärkeää varata riittävästi resursseja opettajien sosiaaliturvaan sekä erityisesti kieltenopettajien palkkaamiseen ja koulutukseen.

Uskon vakaasti, että ellemme onnistu tekemään opetusalan työstä houkuttelevampaa, opetusalan huippuasiantuntijoista on tulevaisuudessa pulaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jäsen Novakin mietinnön aiheena on "Tieto, luovuus ja innovointi elinikäisen oppimisen ansiosta – Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano", ja äänestin sen puolesta.

Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin pitäisi tukea opetuksen ja koulutuksen alan toimia johdonmukaisesti kohdennetuilla toimenpiteillä ennen kaikkea kriittisillä aloilla, joilla on komission vuonna 2007 antaman tiedonannon mukaan saatava aikaan parannuksia. Kyse on elinikäisestä oppimisesta, julkisista koulutusmenoista ja yksityisistä koulutusinvestoinneista, koulunsa keskeyttäneiden määrästä, joka on aivan liian suuri toisen asteen opetuksessa, sekä siitä, vastaako koulutus hyvin työmarkkinoita. Haluan lisäksi korostaa sitä, että opetus ja koulutus, tutkimus ja innovointi sekä osaamisen siirtäminen ovat nykypäivän ja huomisen Euroopalle erittäin tärkeitä asioita ja että niiden pitäisi siksi ohjata kansallisesti ja yhteisössä toteutettavia yhteisiä toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE), kirjallinen. – (CS) Arvoisa puhemies, äänestin Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpanoa koskevan jäsen Novakin mietinnön puolesta. Olen samaa mieltä siitä, että eri koulutusjärjestelmien tehokkuutta ja tuloksekkuutta on tuettava. Yksi tehokas tapa tarjota kaikille lapsille – myös vähempiosaisille – mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen on lisätä esiasteen koulutusta. Sen jälkeen perusasteen ja toisen asteen koulutuksen on ohjattava oppilaita luovaan ajatteluun sekä kehittämään yksilöllisiä lahjojaan ja kykyjään, jotka turvaavat heidän työllistymismahdollisuutensa.

Ammatillisen erikoiskoulutuksen alalla meidän on parannettava tarjolla olevien oppiaineiden laatua ja lisättävä niiden houkuttelevuutta sekä yhdistettävä ennen kaikkea koulutus talouteen siten, että koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeita paitsi kaikkialla EU:ssa myös ennen kaikkea tietyllä alueella. Yliopistokoulutuksen alalla kannatan ainevalikoiman nykyaikaistamista siten, että se vastaisi nykyisiä ja tulevia sosioekonomisia vaatimuksia. Aikuiskoulutusohjelmissa pitäisi keskittyä ensisijaisesti tukemaan ihmisiä, jotka ovat työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa, sekä työnantajia, jotka tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

 
  
  

– Mietintö: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (PSE), kirjallinen. (DA) Euroopan parlamentin sosialistiryhmän tanskalaisjäsenet kannattavat periaatteessa vaatimusta, jonka mukaan kolmannen osapuolen on sertifioitava tietynlaiset lelut sen varmistamiseksi, että tuotteet vastaavat EU:n sääntöjä. Kyseinen tarkistus ei kuitenkaan ole sanamuodoltaan asianmukainen tämän tavoitteen täyttämisen kannalta, ja lisäksi tarkistuksen hyväksyminen johtaisi koko kompromissin kaatumiseen. Haluamme parantaa lelujen turvallisuusvaatimuksia ja uskomme, että kaiken kaikkiaan tässä onnistutaan parhaiten hyväksymällä Euroopan parlamentin ja neuvoston aikaan saama kompromissi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Lelujen turvallisuutta koskeva direktiivi on äärimmäisen tärkeä askel kohti lastemme turvallisuuden takaamista. Oli aivan välttämätöntä laajentaa näin tärkeää asiaa koskevan säädöksen soveltamisalaa ja selventää sitä. Esimerkiksi valmistajien ja maahantuojien vastuun lisääminen ja kiellettyjen aineiden luettelon harkittu pidentäminen ovat osoitus siitä, miten perusteellisesti tätä asiaa on käsitelty.

Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on onnistunut laatimaan sääntöjä lasten turvallisuuden takaamiseksi ja ottamaan huomioon alan pk-yritysten selviytymisedellytykset ja niiden vakauden.

Meidän pitäisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, kuinka jäsenvaltioiden vastuu kasvaa tämän säädöksen myötä. Direktiivin tavoitteen saavuttaminen – eli lastemme turvallisuuden takaaminen – edellyttää sitä, että jäsenvaltiot hoitavat velvoitteensa, joita ollaan nyt lisäämässä markkinoiden valvonnan osalta.

Koska Portugalissa asiasta vastaava virasto – joka on valtion virasto – on epäonnistunut toistuvasti valvontatyössään tältä osin, kehotan jäsenvaltioita hoitamaan velvoitteensa kunnolla. Jäsenvaltioiden tehokkaiden ja vastuullisten valvontatoimien on vedettävä vertoja edistykselle, jota tällä direktiivillä on saavutettu turvallisuuden alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), kirjallinen. – (FR) Lelujen on oltava turvallisempia kuin muiden tuotteiden, sillä lapset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia. Unionissa on kuitenkin vaarallisia leluja. Siksi voimme olla tyytyväisiä parlamentin ja neuvoston saavuttamaan kompromissiin tekstistä, jossa asetetaan leluteollisuudelle monenlaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka on täytettävä, ennen kuin lelu voidaan tuoda Euroopan markkinoille.

Monien muiden kompromissien tavoin tässäkin tekstissä on hyviä ja huonoja puolia.

Hyvistä puolista mainitsen erityisesti valmistajille asetetun vaatimuksen, jonka mukaan niiden lelut eivät saa vahingoittaa lasten terveyttä tai heikentää lasten turvallisuutta, myrkyllisten metallien raja-arvojen nostamisen, pienten irto-osien aiheuttaman tukehtumis- ja kuristumisriskien ennaltaehkäisyn tehostamisen sekä pakkauksiin tai itse leluihin kiinnitettävät selvemmät varoitukset.

Näistä syistä äänestin lopullisen tekstin puolesta.

Pettymyksiä olivat puolestaan lukuisat poikkeukset karsinogeenisten, mutageenisten ja myrkyllisten aineiden kielloista sekä riippumattoman ulkopuolisen osapuolen suorittamaa sertifiointia koskevan ajatuksen hylkääminen. Äänestin kyseisen säännöksen puolesta, mutta sitä ei hyväksytty, mikä on mielestäni valitettavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Jäsen Thyssenin mietinnössä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lelujen turvallisuudesta ehdotetaan turvatoimenpiteiden lisäämistä ja vaarallisten raskasmetallien käytön rajoittamista lasten lelujen valmistuksessa. Ehdotuksen tavoitteena on tarkistaa koko nykyistä direktiiviä (88/378/ETY) ja muuttaa se vastaamaan vaatimuksia, jotka vahvistetaan tuotteiden markkinointia koskevasta yhteisestä kehyksestä tehdyssä päätöksessä.

Ehdotuksella pyritään laajentamaan direktiivin soveltamisalaa "kaksikäyttötuotteiden" suhteen, joita lelutkin ovat, lisäämällä direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden määrää. Käytännössä tekstissä puututaan tukehtumistapaturmia koskeviin kysymyksiin ja säännellään valmistusprosessissa käytettäviä kemikaaleja lapsille aiheutuvien vaarojen poistamiseksi tai pienentämiseksi. Kannatan täysin tätä ajankohtaista mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin lelujen turvallisuutta koskevan jäsen Thyssenin mietinnön puolesta, sillä katson, että hyväksytty kompromissiteksti mahdollistaa lelujen turvallisuutta koskevien vaatimusten tiukentamisen lisäämällä valmistajien ja maahantuojien vastuuta tuotteidensa markkinoinnista ja tiukentamalla jäsenvaltioiden markkinavalvontavelvoitteita.

Mielestäni on kuitenkin ikävää, että parlamentti hylkäsi tarkistuksen 142, jossa vaadittiin, että ulkopuolinen tarkastuslaitos arvioisi lelut ennen niiden markkinoille saattamista lelujen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Tämän direktiiviehdotuksen tarkoituksena on parantaa lelujen turvallisuusvaatimuksia, jotka liittyvät erityisesti kemikaalien käyttöön ja lelujen sähköisiin ominaisuuksiin. Uudella säädöksellä yhdenmukaistetaan myös lelujen fyysiset ja mekaaniset ominaisuudet tukehtumisvaarojen pienentämiseksi. Siinä vahvistetaan myös toimenpiteet jäsenvaltioiden markkinavalvonnan vahvistamiseksi ja asetetaan valmistajille uusia velvoitteita.

Siten tekstin tarkoituksena on parantaa nykyistä direktiiviä pitäen mielessä uudet turvallisuusriskit, joita uudenlaisten, mahdollisesti uusista materiaaleista valmistettujen lelujen kehittäminen ja markkinointi voi tuoda mukanaan.

Tästä direktiiviehdotuksesta käydyssä keskustelussa ja siitä toimitetussa äänestyksessä nousi kuitenkin esiin monia kysymyksiä. Äänestyksen aikaan Euroopan komissio ei ollut vielä antanut takeitaan, mikä aiheutti pienen välikohtauksen.

Lisäksi jotkut asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että tekstissä on edelleen säännöksiä, joiden seurauksena syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymistoksisten aineiden (CMR) käyttöä ei kielletä täysin, vaikka tekstissä asetetaankin uusia rajoituksia.

Myös näkemykset metallien, erityisesti arseenin, kadmiumin, kromin, lyijyn, elohopean ja tinan, raja-arvoista olivat eriäviä. Nämä metallit hyvin myrkyllisiä, eikä niitä pitäisi siksi käyttää lelunosissa, joita lapset voivat saada käsiinsä.

Tästä syystä ryhmämme äänesti mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin lelujen turvallisuutta koskevasta direktiivistä tyhjää vastustaakseni tätä epädemokraattista toimintatapaa, jossa Euroopan parlamentille toimitetaan kertomuksia, joista on neuvoteltu epämuodollisissa kolmikantaneuvotteluissa, ja sitä estetään näin ollen toimimasta tavalliseen tapaansa.

Lisäksi direktiiviehdotus osoittaa ennalta varautumisen periaatteen järjettömyyden. Lainsäätäjät laativat sääntöjä säännön perään ja asettavat kieltoja kiellon perään parantaakseen omaatuntoaan, samalla kun lapset pitävät näitä sääntöjä pilkkanaan leikkimällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Parlamentti on hyväksynyt lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin. Se on erinomainen direktiivi, jolla parannetaan lastemme käsiin päätyvien lelujen turvallisuutta. Se on erittäin tärkeä askel aikana, jona kuulemme yhä useammin tapaturmista, joihin liittyy leluja, kuten huonosti koottujen lelujen osia nielleistä lapsista. On syytä korostaa, että suuri osa (noin 80 prosenttia) EU:n markkinoilla olevista leluista on tuotu Kiinasta.

Direktiivissä on onnistuttu sovittamaan kuluttajien etujärjestöjen ja leluteollisuuden edustajien edut yhteen. Olen iloinen siitä, että olemme päässeet sopimukseen asiasta, jota pidän itse vanhempana hyvin tärkeänä säädöksenä. Tämä direktiivi hyödyttää molempia puolia. Kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että lelut, jotka pääsevät Euroopan markkinoille ja päätyvät heidän lastensa käsiin, täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset, että ne eivät sisällä myrkkyjä ja että niissä on selvät varoitukset, jotka lelujen ostajat voivat lukea.

Leluteollisuus on korostanut toistuvasti, ettemme saa vaarantaa lastemme turvallisuutta, ja kannattaa siksi muutosehdotuksia. Nämä muutokset eivät saa kuitenkaan uhata leluvalmistajien asemaa Euroopan markkinoilla. Neuvottelemassamme sopimuksessa annetaan näille yrityksille kaksi vuotta aikaa sopeutua uuteen lainsäädäntöön kemikaalien osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. (FI) Arvoisa puhemies, äänestin leluturvallisuutta käsittelevän direktiivin puolesta, sillä kyseessä on arvokas parannus. Yhtäältä se turvaa entistä tehokkaammin lelujen turvallisuuden ja siten lasten terveyden asettamalla uusia kieltoja allergisoiville ja CMR-aineille, raskasmetalleille ja tukehtumisvaaraa aiheuttaville osille.

Toisaalta se on myös onnistunut ja tasapainoinen kompromissi, joka ottaa huomioon tosiasian, että merkittävä osa EU:n 2 000 leluvalmistajasta ovat varovaisia ja kantavat valmistajanvastuunsa – heidän ei tulisi kärsiä joidenkin maahantuojien vastuuttomuudesta.

Erityisesti tänä vuodenaikana leludirektiivi on viesti unionin halusta ja kyvystä suojella tehokkaasti kuluttajia – ja heikoimpiaan. Lienee kuitenkin syytä muistaa, ettei hyväänkään lainsäädäntöön voida tyhjentää vanhempien vastuuta. Leludirektiivi ei voi yksin taata lahjapaketille sellaista sisältöä, joka on lapselle hyväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Minulla oli ilo äänestää jäsen Thyssenin mietinnön puolesta, vaikka menettelytapaa koskevat kysymykset miltei estivätkin lopullisen äänestyksen.

Lelujen turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, ja EU:n pitäisi toimia ja se toimiikin suunnannäyttäjänä turvallisuusasioissa.

Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymistoksisten kemikaalien totaalikielto on hyvin tärkeä. Vaikka tekstissä säädetäänkin tapauskohtaisista poikkeuksista, niitä pitäisi soveltaa vain eurooppalaisen tiedekomitean tiukkojen neuvojen mukaisesti.

Samoin allergiaa aiheuttavat hajusteet on asianmukaista kieltää, ja leluista poistetaankin nyt 55 tällaista ainetta.

Tekstissä asetetaan myös hyvin tiukat säännöt raskasmetalleista ja vahvistetaan niiden enimmäismäärät.

Vanhemmat, jotka ostavat leluja tänä jouluna, olettavat niiden olevan turvallisia. Tämä lelujen turvallisuutta koskeva tarkistettu direktiivi parantaa tilannetta merkittävästi – kunpa se olisikin voimassa jo tänä jouluna.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Ajankohtaiset, tarkat tiedot ovat parasta todistusaineistoa. Romanian lehdistö julkaisi juuri tänään Romanian kuluttajansuojaviraston tekemän tarkastuksen tulokset. Viimeaikaisessa tarkastuksessa havaittiin, ettei 90 prosenttia tarkastetuista leluista vastannut vaatimuksia.

Osassa leluista ei ollut minkäänlaisia käyttöohjeita, eikä niissä ilmoitettu, minkä ikäisille niitä suositellaan. Tarkastajat löysivät myös leluaseita ja -miekkoja, joita he pitivät vaarallisina. Joissakin leluissa oli helposti irtoavia pieniä osia.

Tarkastuksen tulosten mukaan suurin osa vaarallisista leluista tulee edelleen Kiinasta. Siitä huolimatta juuri sieltä tuodaan eniten leluja Euroopan unioniin. Meidän on ryhdyttävä asiassa radikaaleihin toimenpiteisiin turvataksemme lastemme hyvinvoinnin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Vaikka tämä uusi säädös lelujen turvallisuudesta on askel oikeaan suuntaan, siinä tuhlataan muutama hyvä tilaisuus. Siksi en äänestänyt tämän mietinnön puolesta.

Vaikka tekstissä vähennetään muun muassa joidenkin allergiaa aiheuttavien hajusteiden sekä tiettyjen syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymistoksisten kemikaalien käyttöä, niitä ei kielletä kokonaan, vaan niiden käytöstä luovutaan vähitellen. Myöskään melua tuottaville leluille ei aseteta sitovia vaatimuksia.

Myönteistä on se, että lain silmissä lelujen maahantuojat rinnastetaan niiden valmistajiin. Ikävämpää on puolestaan se, että direktiivissä säädetään välinpitämättömällä tavalla lelujen turvallisuusvaatimusten valvonnasta, sillä valmistajat ovat itse vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta.

Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava satunnaisia testejä, mutta pelkään tämän säännöksen olevan liian epämääräinen.

Turvallisuutta valvotaan satunnaisella tavalla, eikä tähän saakka käytössä ole ollut varsinaista eurooppalaista laatumerkkiä, jonka ansiosta vanhemmat voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja välttää siten leluja, jotka voivat olla haitallisia heidän lastensa terveydelle. Riippumattomien elinten suorittama pakollinen sertifiointi voisi ratkaista tämän ongelman. Sekä Yhdysvallat että Kiina suhtautuvat tuoteturvallisuuteen äärimmäisen vakavasti ja hyväksyivät hiljattain lainsäädäntöä, jossa tällaisista tarkastuksista tehdään pakollisia. Miksi EU on tässä asiassa jäljessä?

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Leluturvallisuusvaatimuksia olisi pitänyt päivittää jo kauan sitten. Olen iloinen tämänpäiväisestä äänestystuloksesta. Lasten turvallisuuden on oltava meille ensisijainen huolenaiheemme, ja toivon leluteollisuuden ottavan tästä vaarin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), kirjallinen. – (FR) Jäsen Thyssenin mietintöön liittyvä kompromissi ei ollut mielestäni riittävän tiukka turvallisuussääntöjen ja leluissa käytettävien kemikaalien suhteen. Parlamentti ei myöskään hyväksynyt tarkistusta, jossa vaadittiin, että riippumattomat elimet valvoisivat lelujen sääntöjenmukaisuutta, vaikka on selvää, että lasten turvallisuus pitäisi asettaa yhden tai kahden suuren teollisuusyhtiön etujen edelle. Yleisesti ottaen olen kannattanut aina tuotevalvonnan tiukentamista – varsinkin, kun kyse on ollut lapsille suunnitelluista tuotteista. Olen pettynyt lopullisen tekstin sisältöön – se ei vastaa alkuperäisiä tavoitteitamme, vaikka siinä onkin muutama hyvä kohta – ja äänestin siksi mietinnöstä tyhjää.

 
  
  

– Mietintö: Thomas Mann (A6-0424/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisella siirtojärjestelmällä (ECVET) pyritään edistämään opiskelijoiden liikkumista rajojen yli ja parantamaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua elinikäiseen oppimiseen. Toimintajärjestelmänä ECVET helpottaa opintosuoritusten siirtämistä, tunnustamista ja keräämistä. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) tarjoaa jo keinon vertailla erilaisia eurooppalaisia tutkintoja. ECVET tarjoaa käyttöön uuden keinon vertailla ja siirtää opintosuorituksia käyttämällä yhteistä metodologista kehystä, joka helpottaa opintosuoritusten siirtämistä järjestelmästä toiseen. Emme saa aliarvioida sitä, miten tärkeää Euroopan on investoida tietopohjaisen talouden tulevaisuuteen, ja tämä opintosuoritusten tunnustamista koskevat rajat ylittävä menetelmä tarjoaa meille siihen välineen. Kannatan täysin ehdotusta tällaisen opintosuoritusjärjestelmän perustamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Ammatillisesta koulutuksesta on tullut viime vuosina erityisen tärkeä alue.

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaisen siirtojärjestelmän käyttöönotto auttaa kehittämään ja laajentamaan eurooppalaista yhteistyötä koulutusalalla.

Se auttaa myös lisäämään opintosuoritusten liikkuvuutta ja siirrettävyyttä kansallisella tasolla eri taloudenalojen välillä sekä työmarkkinoilla.

Ammatillinen koulutus on keskeinen osa EU:n pyrkimyksiä tarttua yhteiskuntien ikääntymisen aiheuttamiin sosiaalisiin haasteisiin, tarkistaa asemiaan maailmantaloudessa ja ratkaista talouskriisi.

Siksi mielestäni on tärkeää, että jäsenvaltiot validoivat epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen, varsinkin kun ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden määrä vähenee merkittävästi vuosina 2009–2015. Samaan aikaan tarvitaan kuitenkin huomattavasti lisää ammattikoulutuksen saaneita työntekijöitä, jotka voivat täyttää työmarkkinoilla olevat avoimet paikat. Siispä katson, että EU:n toimielinten on erittäin tärkeää tukea aktiivisesti jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten yritysten välisiä kumppanuuksia tällä alalla kustannusten jakamista koskevaa järjestelmää noudattaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Ammatillisen koulutuksen parantaminen on keskeinen keino saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteet, jotka koskevat muun muassa talouskasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä ja sosiaalista koheesiota.

Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen eurooppalaista siirtojärjestelmää (ECVET) koskeva ehdotus on yksi EU:n monista aloitteista koulutuksen alalla. Opintosuoritukset vaihtelevat suuresti kansallisten koulutus- ja ammattikoulutusjärjestelmien erojen vuoksi. ECVET muodostaa metodologisen kehyksen, joka kattaa hankitut tiedot, taidot ja pätevyyden ja jossa puututaan siihen kysymykseen, miten opintosuoritukset siirretään ja miten niitä kerätään, ja jossa liitetään ne tutkintoihin. Järjestelmä helpottaa työntekijöiden liikkumista rajojen yli ja lisää avoimuutta ulkomailla hankitun ammattipätevyyden suhteen.

ECVET voi olla arvokas keino mukauttaa ammatillista koulutusta vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksia – edellyttäen kuitenkin, että siinä otetaan huomioon kansalliset ja alueelliset erityisolosuhteet. Sen on myös vastattava käyttäjiensä eli työntekijöiden ja yritysten, myös pk-yritysten ja Euroopan pienimpien työpaikkojen, tarpeita. Järjestelmä helpottaa liikkumista rajojen yli ja helpottaa elinikäistä oppimista ammatillisen koulutuksen osalta. Koulutuksessa olevien henkilöiden pitäisi saada valita oma urapolkunsa.

Uskon, että ECVET:n käyttöönotosta on paljon apua eurooppalaisten työmarkkinoiden luomisessa, kunhan siihen liittyvää hallinnollista taakkaa kevennetään.

 
  
  

– Mietintö: Christian Ehler (A6-0494/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatan esittelijän lähestymistapaa, joka heijastaa monien EU:n kansalaisten nykyisiä huolenaiheita.

Tässä asiassa toteutetut EU:n yhteensovitetut toimet ovat osoitus siitä, että EU voi parantaa ihmisten elämää myös keskellä nykyisen taloustilanteen kaltaisia kriisejä.

Esittelijä on ymmärtänyt käytännön toimenpiteet, ja tämä on auttanut tekemään tästä ehdotuksesta toimivan.

 
  
  

– Mietintö: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä siinä yksinkertaistetaan pk-yritysten tilinpäätösprosessia ja vähennetään näin niiden hallinnollista taakkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Toimenpiteet, joihin komissio on ryhtynyt yksinkertaistaakseen ja yhdenmukaistaakseen EU:n yhtiölainsäädäntöä ja joilla pyritään suoraan vähentämään hallinnollista taakkaa 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä, ovat välttämättömiä eurooppalaisten yritysten tehokkuuden lisäämiseksi ja yhteisön liiketoimintaympäristön muuttamiseksi houkuttelevammaksi, sillä niillä luodaan arviolta 150 miljardin euron säästöt.

Esittelijä on antanut oman panoksensa neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeusdirektiivin säännösten tarkistamista koskevaan aloitteeseen ja tukee sitä. Aloitteen tarkoituksena on luopua tilinpäätöstietojen julkistamista ja konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevista velvoitteista paitsi pienyritysten kohdalla myös keskisuurten yritysten ja sellaisten emoyhtiöiden kohdalla, joilla on merkitykseltään vähäisiä tytäryhtiöitä. Aloitteella turvataan tulevaisuudessa sellaisen oikeuskehyksen vakaus ja varmuus, joka sopii segmentille, jolla on EU:ssa merkittävä työpaikkojen luomisen kannalta.

Mielestäni on myös hyvä, että esittelijä korostaa avoimuuden tarvetta ja sitä, että kaikille sidosryhmille on annettava tarkkoja tietoja erityisesti ottamalla laajalti käyttöön tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvia tilinpäätösraportointijärjestelmiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. – (PL) Jäsen van den Burgin mietintö keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen muuttamisesta on hyvä oikeudellinen asiakirja.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnöllä pyritään yksinkertaistamaan lyhyellä aikavälillä pienten eurooppalaisten yritysten toimintasääntöjä. Sillä pyritään ennen kaikkea vapauttamaan yritykset siitä taakasta, että niiden on julkistettava tietoja perustamismenoista, joita kohdellaan varallisuutena (yrityksen perustamisesta aiheutuvat kustannukset), sekä velvoitteesta laatia konsolidoituja tilinpäätöksiä tilanteissa, joissa emoyhtiön tytäryhtiöt ovat merkitykseltään vähäisiä.

Mielestäni se, että yhtiöoikeuslainsäädäntöä yhtenäistettäessä pienyritysten lisäksi myös keskisuurten yritysten annetaan hyötyä poikkeuksista, ei uhkaa avoimuutta. Itse asiassa katson asian olevan juuri päinvastoin, sillä voisimme tällä teolla keventää merkittävästi niiden hallinnollista ja taloudellista taakkaa.

 
  
  

– Mietintö: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän neljä ruotsalaisjäsentä päätimme viime kädessä äänestää jäsen Moreno Sánchezin mietinnön puolesta. Jaamme osaksi kansan huolen siitä, mihin suuntaan Frontex on kehittymässä. Mielestämme Frotenxia ei pitäisi militarisoida, ja olemme siksi äänestäneet tarkistuksen 2 puolesta. Frontexin tuloksena ei saa myöskään olla se, että EU suojautuu ulkomaailmalta rakentamalla yhä korkeampia muureja, vaan meille on tärkeää, että EU toteuttaa avaramielistä pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Sellainen Frontexista käytävä keskustelu, jota tämä asia on edistänyt Euroopan parlamentissa, on kuitenkin mielestämme tervetullutta. On hyvä, että Euroopan parlamentti on pyytänyt lisäämään ihmiskaupan torjumisen Frontexin tehtäviin sekä tarkistamaan, että yhteisön oikeus on sopusoinnussa alalla sovellettavan kansainvälisen oikeuden kanssa, jotta EU voi toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti toimia hädänalaisten ihmisten auttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Rajaturvallisuusvirasto Frontex, joka vastaa EU:n ulkorajojen yhteisestä rajavalvonnasta ja erityisesti laittoman maahanmuuton torjunnasta, on olemassa vain siksi, että rajatarkastukset on poistettu sisärajoilta ja että Brysselin Eurooppa ja jäsenvaltioiden hallitukset haluavat toteuttaa aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa. Ei ole sanottua, että tällainen yhteisön virasto tuottaa todellista lisäarvoa perinteiseen hallitustenväliseen yhteistyöhön verrattuna, jos tarkastelemme toista alaa ja ajattelemme Europolin ja Interpolin välisiä tehokkuus- ja hyötyeroja.

Lisäksi viraston tehtävät näyttävät olevan kasvamaan päin, muuttumassa yhä monimutkaisemmiksi ja itse asiassa mahdottomiksi, ellei ongelman perimmäisiin syihin puututa: yhtäältä ihmiset, jotka yrittävät tulla maahan laittomasti, näkevät Euroopan edelleen sosiaalisena ja taloudellisena eldoradona, vaikka matka on vaarallinen ja he kohtaavat paikan päällä ongelmia, ja toisaalta yhteistyöpolitiikkaa, niin riittämätöntä kuin se onkin, uhkaa EU:n itse järjestämä korkeasti koulutettujen ammattilaisten maahanmuutto. Siksi on äärimmäisen tärkeää panna piste maahanmuuton imupumppuvaikutukselle ja käynnissä olevalle politiikalle.

Haluan lopuksi korostaa, että on olemassa paikallisia järjestöjä, jotka torjuvat laitonta maahanmuuttoa ja joista esimerkkinä mainittakoon Emile Bomban ALCEC Kamerunissa. Nämä järjestöt ansaitsisivat apua ja tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentti ei olisi voinut viettää kansainvälistä siirtolaisten päivää yhtään huonommalla tavalla kuin hyväksymällä mietinnön, jossa kannatetaan Frontexin vahvistamista ja jossa pidetään myönteisenä sitä, että "neuvosto on hyväksynyt Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen".

Frontexin tavoin epäinhimillinen "palauttamisdirektiivi" on yksi EU:n kriminalisoivan, turvallisuuslähtöisen, riistävän ja elitistisen maahanmuuttopolitiikan keskeisistä pilareista.

Parlamentin hyväksyttyä tämän direktiivin liikenne-, televiestintä- ja energia-asioista vastaava neuvosto hyväksyi sen 9. joulukuuta salamyhkäisesti ja ilman suurempaa meteliä siksi, että Portugalin hallitus äänesti sen puolesta.

Portugalin sosialistipuolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet voivat hyvin yrittää peitellä puolueensa ja hallituksensa toimintaa. Totuus on se, että Portugalin hallitus äänesti tämän häpeällisen direktiivin puolesta EU:n neuvostossa.

Tätä direktiiviä on hyvin tärkeää torjua nyt, kun se siirretään osaksi Portugalin lainsäädäntöä. Tarkoitan tällä sitä, että meidän on tuotava esiin se, että direktiivi on epäinhimillinen ja rikkoo ihmisoikeuksia, ja saatava liikkeelle kaikki ne, jotka puolustavat maahanmuuttajien ihmisarvoa.

Portugalin kommunistipuolue taistelee jatkossakin etulinjassa vastustaakseen tämän halpamaisen direktiivin sisältöä ja saadakseen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelua koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen ratifioitua.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Mietinnön johdanto-osan B kappaleessa lukee, että "laiton maahanmuutto on Euroopan yhteinen haaste". Tämä on aivan totta, sillä joka kuukausi Italian, Kreikan ja Espanjan rannikoille rantautuu tuhansittain laittomia maahanmuuttajia, jotka tavoittelevat eurooppalaista eldoradoa.

Tähän haasteeseen – joka johtuu lähinnä Schengenin sopimuksista, joilla lakkautettiin rajavalvonta jäsenvaltioiden sisärajoilla – EU on vastannut perustamalla rajaturvallisuusvirasto Frontexin.

Vaikka Frontex oli vielä vähän aikaa sitten pelkkä kulissi, jolla ei ollut resursseja, henkilöstöä eikä valtaa, sillä näyttää nyt olevan valtaa tukea yhteisiä palautusoperaatioita ja osallistua jossakin, vaikka vain vähäisessä määrin laittoman maahanmuuton päivittäiseen torjumiseen.

Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että on hyödytöntä tukkia pari aukkoa, joista laittomat maahanmuuttajat pääsevät kulkemaan, elleivät kaikki EU:n jäsenvaltiot ryhdy yhdessä vastustamaan Schengenin sopimuksia ja käynnistä uudelleen todellista valvontaa kaikilla rajoillaan, sekä maa- että merirajoillaan.

 
  
  

– Mietintö: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjallinen. − (PL) Markkinoillemme tulvii yhä enemmän väärennettyjä tuotteita. Ne ovat vakava ongelma eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat laillisesti, noudattavat turvallisuusvaatimuksia eivätkä voi kilpailla halvempien väärennösten kanssa. Vielä pahempaa on se, että väärennetyt elintarvikkeet, autonosat, kosmetiikkatuotteet, lelut ja etenkin lääkkeet uhkaavat myös todella kuluttajien terveyttä ja henkeä.

Nykyinen lainsäädäntö sisältää porsaanreikiä, jotka mahdollistavat väärennösten helpon pääsyn markkinoillemme. Esimerkiksi Puolan lainsäädännössä ei määritellä lääkeväärennöksen erityispiirteitä. Väärennetyn lääkkeen käyttäminen ei ole todellakaan sama asia kuin väärennetyn parfyymin käyttäminen. Jos ihmiset eivät ole tietoisia ongelmasta ja käyttävät lääkeväärennöksiä, seuraukset voivat olla traagiset.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin jäsen Sustan mietinnön puolesta. Väärentäminen voi tuhota työpaikkoja, olla vahingollista terveydelle ja olla toimia kansainvälisten rikollisjoukkojen ja terroristien rahoituslähteenä. Siksi on hyvin tärkeää, että parlamentti, neuvosto ja komissio ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimiin.

Monikansallisten yhtiöiden pyrkimys maksimoida tuottonsa luo kuitenkin ilmapiirin, joka kannustaa väärentämään ja jossa yleisö hyväksyy tämän. Annan teille yhden esimerkin. DVD-levyjen aluekoodaaminen aiheuttaa eri alueiden välillä valtavia hintaeroja, joita kuluttajat voivat hyödyntää vain muuttamalla DVD-soittimiaan laittomasti tai ostamalla piraatti-DVD-levyjä laittomasti, sillä tämän tuotteen maailmanlaajuiset yhteismarkkinat on estetty teknologisella juonittelulla. Kuvitelkaapa tilanne, jossa kaikki muut yhtiöt ryhtyisivät maksimoimaan tuottojaan samalla tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. – (FR) Väärentäminen ei ole ainoastaan tekijänoikeuksien kunnioittamiseen liittyvä ongelma. Kuten esittelijä korostaa, tämä ilmiö tukahduttaa kaiken innovatiivisuuden, vie Euroopasta tuhansia ammattitaitoa vaativia ja vähän koulutetuille sopivia työpaikkoja ja luo perustan järjestäytyneen rikollisuuden hallitsemalle pimeälle taloudelle. Nämä laittomuudet voivat myös vaarantaa kuluttajien turvallisuuden ja terveyden ja aiheuttaa vakavaa ympäristövahinkoa.

Tuontituotteiden laatua ja vaarallisuutta koskeva ongelma on laajempi, ja näiden tuotteiden väärentäminen vain lisää riskejä johtamalla kuluttajia harhaan. Näiden tuotteiden alkuperämaat on määritetty selvästi, ja suurin osa tuotteista tulee Kiinasta. Toisinaan EU jopa hyväksyy ajatuksen markkinoidensa avaamisesta tuotteille, jotka eivät vastaa sen omille tuottajille asetettuja vaatimuksia. Tämä koskee esimerkiksi kloorattua kanaa, jota on halvempaa tuottaa kuin eläinlääkärin tarkistamien kanojen lihaa.

Esittelijän esittämistä lukuisista toimenpiteistä (kahdenväliset tai monenväliset sopimukset, yhteistyö alkuperämaiden kanssa, asiaankuuluvien eurooppalaisten yksikköjen välinen yhteistyö jne.) puuttuu selvästi kaksi: kauppapakotteiden käyttäminen nämä käytännöt hyväksyviä maita vastaan sekä yleisen kansallisen ja eurooppalaisen etuusjärjestelmän käyttöönotto.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan kannattaa vapaita sisämarkkinoita ja rakentavia ehdotuksia, joilla pyritään torjumaan markkinoita vääristäviä ilmiöitä, myös tavaramerkkiväärennöksiä.

Sekä valiokunnan mietinnössä että vaihtoehtoisessa päätöslauselmaehdotuksessa kannatetaan kuitenkin EU:n lainsäädäntöä, joka menee pidemmälle kuin mikä olisi perusteltua tavaramerkkiväärennösten aiheuttamiin ongelmiin puuttumiseksi.

Junilistan vastustaa erityisesti ehdotuksia oikeus- ja poliisiviranomaisten toiminnan koordinoinnista sekä yksittäisten jäsenvaltioiden rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta.

Näistä syistä katsomme, että meidän on äänestettävä koko mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Teollis- ja tekijänoikeuksien kasvava merkitys kertoo kiistattomasta paradigmasta, nykyaikaisen talouden arvoista, ja nämä oikeudet suojelevat tietoa, johon tämä talous perustuu. Yritykset ovat toimialaan katsomatta varsin riippuvaisia erityisen taitotietonsa käyttöä koskevien yksinoikeuksiensa säilyttämisestä. Väärentäminen tuomitaan usein siksi, että vahinko, jota se aiheuttaa laillisille yrityksille, vaikuttaa selvästi työllisyyteen, tutkimukseen ja kehitykseen. Näistä vaikutuksista ollaan kotimaassani erityisen huolestuneita.

Ongelmat, joita väärentämiseen nykyään liittyy, eivät kuitenkaan koske vain pelkkää taloudellista vahinkoa. Väärentämisen aiheuttama vahinko on saavuttanut uuden ulottuvuuden: siinä, missä aiemmin väärennettiin vaatteita, kuluttajille myydään nyt lääke- ja elintarvikeväärennöksiä, jotka voivat olla haitallisia. Väärennöstä tahattomasti käyttävä kuluttaja ei ymmärrä tuotteeseen liittyviä riskejä.

Siksi meidän on torjuttava väärentämistä. Meidän on tiukennettava rangaistuksia, lisättävä toimivaltaisten viranomaisten välistä koordinointia ja yhteistyötä sekä yhtenäistettävä kumppaneinamme toimivilla lainkäyttöalueilla sovellettavia oikeudellisia periaatteita.

Meidän on luotava tehokkaita mekanismeja mahdollisten riitojen ratkaisemiseksi, ja tarvitsemme nyt myös jonkinlaisen "väärennösten torjumista koskevan kauppasopimuksen". Tästä monenvälisestä kansainvälisestä sopimuksesta käydään parhaillaan neuvotteluja, ja se on oikeudellinen innovaatio, jota tarvitaan tehokkaiden seuranta- ja rangaistustoimenpiteiden kehittämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Euroopan parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa otetaan esiin huolenaiheita, joista olemme samaa mieltä, ja esitetään ehdotuksia, joita kannatamme, vaikka olemmekin joistakin kohdista eri mieltä.

On selvää, että väärennösten torjunnan on oltava tärkeä tavoite. Vaikka mietinnössä todetaankin, että "teollis- ja tekijänoikeuksia, maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset mukaan luettuina, ei aina valvota tehokkaasti Euroopan unionin kauppakumppanien toimesta", pitäisi kuitenkin korostaa, ettei EU näytä itsekään esimerkkiä. Neuvosto estää parhaillaan "made in" -asetusehdotuksen käsittelyn jatkamisen eikä ole hyväksynyt mitään muuta toimenpidettä, jolla pyrittäisiin soveltamaan kolmansista maista tuleviin tuontituotteisiin sitovia sääntöjä tuotteiden alkuperää koskevista merkinnöistä.

Pyrimme omalta osaltamme edistämään jatkossakin sellaisten yhteisön toimenpiteiden hyväksymistä, joilla kutakin maata kannustetaan hyväksymään ja toteuttamaan tavaramerkkiväärennösten ja salakuljetuksen torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä erityisiä tullitarkastuksia väärällä alkuperämerkinnällä varustettujen tai tavaramerkkisuojasta annettuja sääntöjä rikkovien tuotteiden tunnistamiseksi.

Jokaisen maan pitäisi toteuttaa toimenpiteitä suojautuakseen aggressiiviselta vienniltä tarkastamalla ja valvomalla tuontituotteita järjestelmällisesti ja soveltamalla tarvittaessa suojalausekkeita.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä se auttaa merkittävästi torjumaan väärennöksiä, joiden osuus maailmankaupasta on noin 7–10 prosenttia ja joiden kaupan arvo on 500 miljardia euroa. Tämän mietinnön tavoitteena on esittää EU:lle konkreettinen ja johdonmukainen ehdotus väärentämisen torjumiseksi, mitä kannatan. Mietinnössä kunnioitetaan perusoikeuksia, kuten yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa, luodaan kehys yleisille toimille väärentämisen torjumiseksi ja suojellaan näin tuhansien ammattitaitoisten työntekijöiden työpaikkoja.

 
  
  

– Mietintö: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Jäsen Ortegan mietinnössä ehdotetaan tapaa käsitellä virallisiksi asiakirjoiksi kutsuttuja oikeudellisia asiakirjoja. Viralliset asiakirjat keskittyvät lähinnä niihin jäsenvaltioihin, joiden oikeusjärjestelmä edustaa siviilioikeuden perinnettä eli joissa oikeus perustuu ensisijaisesti lainsäädäntöön, kun taas tapaoikeusjärjestelmät (esimerkiksi Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta) nojaavat tapasääntöihin ja etuoikeuksiin. Siviilioikeuden perinnettä edustavassa oikeusjärjestelmässä virallinen asiakirja on toimivaltaisen julkisen virkamiehen tai toimivaltaisen viranomaisen laatima asiakirja, jossa vahvistetaan paitsi toimen toteuttaminen myös sen sisältö. Tämä sisältö vaihtelee taloudellisista transaktioista julkisiin rekistereihin ja virallisiin asiakirjoihin.

Parlamentin päätöslauselmaluonnoksella pyritään lisäämään lainsäädäntötoimia jäsenvaltioissa, joissa käytetään tällaisia asiakirjoja, tarkastelemalla niiden vastavuoroista tunnustamista ja soveltamista tietyillä aloilla. Ehdotus tuo jo entuudestaan olemassa olevalle lainsäädännölle lisää painoarvoa ja voi hyödyttää tätä oikeusperinnettä edustavia maita.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Tähän mietintöön, joka koskee virallisten asiakirjojen rajat ylittävää käyttöä ja tunnustamista, liittyy monenlaista sekaannuksen vaaraa.

Ennen kaikkea on tarkennettava, että tapaoikeusjärjestelmissä ei tunneta virallisen asiakirja käsitettä. Englannissa ja Walesissa solicitor-asianajajat hoitavat notaarien tehtäviä. Siellä on myös ammattikunta nimeltä "scrivener notaries", jonka edustajat eivät voi tuottaa virallisia asiakirjoja vaan ainoastaan todistaa allekirjoituksia.

Pyrkiessään yhtenäistämään oikeusalan ammatteja komissio kiinnittää hyvin vähän huomiota jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien luonne-eroihin.

Valitettavasti tämä poliittinen tahto ei onnistu lisäämään oikeusturvaa.

EU:n on suojeltava kansojensa identiteettiä ja jäsenvaltioidensa arvoja ja perinteitä. Sen suurin virhe olisi kehittyä tavalla, joka olisi haitaksi sen kansoille.

 
  
  

– Mietintö: Diana Wallis (A6-0467/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), kirjallinen. (MT) Tämä on äärimmäisen tärkeä mietintö, jota pitäisi pitää monien tulevien päätösten perustana. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö oikeusalalla helpottaa sekä hallinnon että oikeuslaitoksen työtä huomattavasti. Euroopan yhdentyessä ja yhtenäistyessä yhä voimakkaammin sekä taloudellisesti että sosiaalisesti tarvitsemme myös tarvittavat välineet ollaksemme ajan tasalla. Sähköisen oikeudenkäytön käsite auttaa meitä juuri tässä.

Emme saa kuitenkaan unohtaa, että myös ennen käytetyillä perinteisillä järjestelmillä oli hyvät puolensa, ja katson siksi, että jos löydämme sopivan tasapainon voimme tehdä yhteistyötä yhtenäisemmällä tavalla, mikä hyödyttää kaikkia. Tämä koskee erityisesti oikeuslaitosta, sillä sähköisen oikeudenkäyttöjärjestelmän ansiosta se voi keskittyä työhönsä ilman, että sen tarvitsee huolehtia ylimääräisestä hallinnollisesta taakasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Euroopan oikeuden alue on kehitetty Eurooppaan kansalaisten vapaan liikkuvuuden rinnalle (sekä tunnustamalla vastavuoroisesti tuomioistuinten tuomiot että luomalla toimivaltaisten viranomaisten välille oikeudellisen yhteistyön kulttuurin).

Rajat ylittävien riita-asioiden on arvioitu koskettavan EU:ssa noin kymmentä miljoonaa ihmistä, ja niihin liittyy lukuisia haasteita, jotka koskevat esimerkiksi kieltä, välimatkaa, vieraita oikeusjärjestelmiä jne.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö oikeushallinnossa voi tuoda mukanaan monia uusia ratkaisuja, parantaa oikeuslaitoksen toimintaa (parantamalla niiden käytettävyyttä ja lisäämällä niiden tehokkuutta), auttaa järkeistämään menettelyjä ja pienentää kustannuksia.

Sähköistä oikeudenkäyttöä koskevan strategiaehdotuksen perustavanlaatuisena tavoitteena on tehostaa oikeudenkäyttöä Euroopassa kansalaisten hyödyksi. Sähköisen oikeudenkäytön mahdollinen soveltamisala voisi olla kuitenkin paljon laajempi, ja siksi sen toiminnan rajat on määriteltävä selvästi, jottei EU:n toimien tehokkuutta ja uskottavuutta kyseenalaisteta.

Kaikki muutokset on toteutettava vähitellen ja sitä mukaa kuin Euroopan oikeuden alue ja teknologia kehittyvät.

Kannatan komissiolle esitettyä kehotusta laatia toimintasuunnitelma sähköisestä oikeudenkäytöstä Euroopan unionissa ja luoda EU:n sähköisen oikeudenkäytön portaali.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Vuonna 2007 oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi sähköistä oikeudenkäyttöä koskevia päätelmiä tieto- ja viestintäteknologian rajat ylittävästä käytöstä oikeuden alalla ja sopi, että toimenpiteitä keskitetyn järjestelmän luomiseksi Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle jatkettaisiin. Koska lähes kaikilla alkaa olla mahdollisuus käyttää Internetiä ja tietopohjaisen yhteiskuntamme vaikutukset ovat käymässä yhä selvemmiksi, oikeusalan teknologiapohjaisen apuvälineen käyttöönotosta on selvästi hyötyä kaikille. On kuitenkin tärkeää tunnustaa, ettei EU:ssa ole saavutettu kaikkialla yhtenäistä teknologista kehitystasoa ja että tämä osallistumista koskeva ns. opt-in-tekijä säilyy, kunnes kehitys on tasaisempaa ja edistynyt tekninen kapasiteetti on saavutettu.

Jäsen Wallisin ehdotuksessa käsitellään sähköisen oikeudenkäytön keskitetyn järjestelmän perustamista ja esitetään yksityiskohtaisesti toimia EU:n sähköisen oikeudenkäytön portaalin luomiseksi. Tällainen portaali käsittäisi niin siviili-, rikos- kuin kauppaoikeudellisetkin asiat, ja se sisältäisi esimerkiksi rikosrekisterit, maarekisteriasiakirjat ja maksukyvyttömyysrekisterit ja olisi siten jäsenvaltioiden käytettävissä.

 
  
  

– Mietintö: Nirj Deva (A6-0445/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. (IT) Jäsen Devan mietinnössä käsitellään kehitysnäkymiä, jotka koskevat rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa, ja kiinnitetään huomiota kansainvälisen yhteisön vastuuseen konfliktiin joutuneista valtioista tai paikallisista ryhmistä. Äänestin mietinnön puolesta. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentin sosialistiryhmä onnistui parantamaan ehdotusta huomattavasti tarkistuksillaan, jotka koskivat tarvetta lisätä rauhanrakennustoiminnan, humanitaarisen avun ja konflikteista toipuvien maiden kehittämisen välistä koordinointia. Haluan kiinnittää huomiota konfliktialueilla elävien lasten, erityisesti molemmat tai toisen vanhempansa menettäneiden lasten tilanteeseen. Lisäksi konfliktien aikaan joukot hyökkäävät varsin usein sairaaloihin ja kouluihin. Meidän on pyrittävä varmistamaan, että lapset selviytyvät konfliktien jälkeisistä traumoista, tekemällä yhteistyötä Unicefin kanssa, joka toimii jo monilla riskialueilla eri puolilla maailmaa taatakseen näille lapsille tyydyttävän koulutuksen ja paremman tulevaisuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan katsoo, ettei EU:n tehtävänä ole rakentaa rauhaa ja kehittää valtiorakenteita kehitysmaissa. Vastuu näistä haasteista kuuluu YK:lle.

Suhtaudumme äärimmäisen kriittisesti mietinnön kaikkiin kohtiin, joissa puolletaan EU:n sotilaskapasiteetin kehittämisen jatkamista, ja äänestimme siksi mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Koska tämän mietinnön (tarkoituksellisesti) sekavaa sisältöä on mahdotonta kommentoida, keskitymme siihen, minkä katsomme olevan sen päätavoite, eli siihen, että mietinnössä pyritään vähättelemään EU:n suurvaltojen sekaantumista kolmansien maiden asioihin "suojeluvelvollisuuden" käsitteen varjolla.

Vaikka mietinnössä korostetaan valtioiden suvereniteettia, siinä kuitenkin todetaan, että "jos hallitukset eivät pysty tai ole halukkaita antamaan tällaista suojelua, laajempi kansainvälinen yhteisö on kollektiivisesti vastuussa tarvittaviin toimiin ryhtymisestä". Tämän jälkeen mietinnössä todetaan, että "tällaisiin toimiin olisi sisällyttävä sekä ennaltaehkäisevää toimintaa että vastatoimia ja että sotilaallisen pakkovoiman käytön olisi ehdottomasti oltava viimesijainen keino". Näillä ilmaisuilla pyritään selvästikin salaamaan päämäärä.

Päämäärä käy kuitenkin täysin selväksi, kun mietinnössä todetaan, että "sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaate väistyy kansainvälisen suojeluvelvollisuuden tieltä" ja että "rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden kehittämisessä on kaksi vaihetta: vakautusvaihe, jossa pääpaino on turvallisuudella, yleisellä järjestyksellä ja peruspalvelujen tuottamisella, ja valtiorakenteiden kehittämisen toinen vaihe, jossa keskitytään hallintoon ja siihen liittyviin instituutioihin".

Tällä mietinnöllä pohjustetaan siis sekaantumista ja kolonialismia.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. − (FI) Äänestin Nirj Devan rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktien jälkeisissä tilanteissa käsittelevän mietinnön puolesta, koska se nosti kattavasti esiin onnistuneen jälleenrakentamisen kannalta oleellisia asioita. Aihe on tärkeä, sillä puolet konflikteista selvinneistä maista joutuu viiden vuoden sisällä takaisin konfliktitilanteeseen. Epävakaassa tilanteessa olevan maan lisäksi kansainvälinen yhteisö on tärkeä toimija valtiorakenteiden kehittämisessä. Erityisen tärkeänä pidän tarvetta konsultoida ja tukea paikallisia naisjärjestöjä ja kansainvälisiä rauhanverkostoja entistä vahvemmin, sekä painottaa seksuaaliväkivallan uhrien oikeutta ja mahdollisuutta oikeudenkäyntiin. Lisäksi on hyvä muistaa, että pelkkä sodan poissaolo ei merkitse rauhaa. Olennaista onnistuneessa jälleenrakentamispolitiikassa on epävakauden perimmäisiin syihin puuttuminen sellaisilla sosioekonomisilla, poliittisilla ja sivistyksellisillä toimenpiteillä, joilla voidaan edesauttaa taloudellista kehitystä sekä luoda institutionaalisia ja hallinnollisia valmiuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jäsen Devan mietinnössä käsiteltiin kehitysnäkymiä, jotka koskevat rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä konfliktin jälkeisissä tilanteissa. Äänestin sen puolesta. Hän on määritellyt erinomaisella tavalla ihanteellisen tavan palata konfliktin jälkeisestä tilanteesta normaaliin yhteiskunta- ja talouselämään.

Mielestäni tämä pitäisi ottaa huomioon päätöslauselmassa lukuisista väkivaltaisista sisäisistä konflikteista, erityisesti mitä tulee EU:n ja kansainvälisen yhteisön rooliin. Olen samaa mieltä jäsen Devan kanssa siitä, että resepti konfliktien ratkaisemiseksi on helppo laatia mutta vaikea toteuttaa käytännössä. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että ainakin Euroopan unionin pitäisi keskittyä toimissaan tukemaan kunnolla vaikeuksissa olevia maita ja pidättäytyä tekopyhistä tai teennäisistä kannanotoista.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö