Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledku a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia