Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 18. prosince 2008 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky – Účetní povinnosti středně velkých společností (rozprava)
 3.Evropská úřední listina - E-justice - Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Členství v politických skupinách: viz zápis
 6.Hlasování
  6.1.Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (A6-0509/2008, Jo Leinen) (hlasování)
  6.2.Změna interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (A6-0504/2008, Reimer Böge) (hlasování)
  6.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (A6-0474/2008, Reimer Böge) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z nástroje flexibility (A6-0493/2008, Reimer Böge) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (hlasování)
  6.6.Rozpočtový rok 2009, ve znění pozměněném Radou (hlasování)
  6.7.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009 ve znění pozměněném Radou (všechny oddíly) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (hlasování)
  6.8.Úmluva o mezinárodních zařízeních a protokol k této úmluvě ve věcech příslušejících vybavení letadel (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (hlasování)
  6.9.Evropský akční plán pro pracovní mobilitu (2007–2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (hlasování)
  6.10.Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací - provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (hlasování)
  6.11.Bezpečnost hraček (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (hlasování)
  6.12.Evropský referenční rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (A6-0438/2008, Jan Andersson) (hlasování)
  6.13.Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (hlasování)
  6.14.Obchody s cennými papíry a dohody o finančním zajištění (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (hlasování)
  6.15.Systémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (A6-0494/2008, Christian Ehler) (hlasování)
  6.16.Povinnosti, pokud jde o zveřejňování pro střední podniky, a povinnost vypracovávat konsolidované účetní závěrky (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (hlasování)
  6.17.Přístup Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF (hlasování)
  6.18.Hodnocení a budoucí rozvoj agentury FRONTEX a evropského systému kontroly hranic EUROSUR (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (hlasování)
  6.19.Dopad padělatelství na mezinárodní obchod (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (hlasování)
  6.20.Účetní požadavky vůči malým a středním podnikům (hlasování)
  6.21.Evropská úřední listina (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (hlasování)
  6.22.E-justice (A6-0467/2008, Diana Wallis) (hlasování)
  6.23.Právní ochrana dospělých: přeshraniční dopad (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (hlasování)
  6.24.Perspektivy rozvoje, pokud jde o upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu (A6-0445/2008, Nirj Deva) (hlasování)
 7.Složení Parlamentu: viz zápis
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis: viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nikaragua
  13.3.Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské
 14.Hlasování
  14.1.Zimbabwe (hlasování)
  14.2.Nikaragua (hlasování)
  14.3.Rusko: útok na ochránce lidských práv a soudní řízení ve věci vraždy Anny Politkovské (hlasování)
 15.Sdělení společných postojů Rady: viz zápis
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 18.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 19.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 20.Přerušení zasedání
 PŘÍLOHA (Písemné odpovědi)
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (651 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1461 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí