Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 18. december 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber – Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser (forhandling)
 3.Europæisk officielt bekræftet dokument – E-justice – Retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Afstemningstid
  6.1.Budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (A6-0509/2008, Jo Leinen) (afstemning)
  6.2.Budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (A6-0504/2008, Reimer Böge) (afstemning)
  6.3.EU's Solidaritetsfond (A6-0474/2008, Reimer Böge) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet (A6-0493/2008, Reimer Böge) (afstemning)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (afstemning)
  6.6.Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (afstemning)
  6.7.Forslag til det almindelige budget 2009, modificeret af Rådet (alle sektioner) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (afstemning)
  6.8.Konventionen om mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om flymateriel (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (afstemning)
  6.9.Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (afstemning)
  6.10.Livslang læring som grundlag for viden, kreativitet og innovation (2010) (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (afstemning)
  6.11.Sikkerhedskrav til legetøj (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (afstemning)
  6.12.Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (A6-0438/2008, Jan Andersson) (afstemning)
  6.13.Det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (A6-0424/2008, Thomas Mann) (afstemning)
  6.14.Værdipapirafviklingssystemer og finansiel sikkerhedsstillelse (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (afstemning)
  6.15.Indskudsgarantiordninger vedrørende dækningsniveau og udbetalingsfrist (A6-0494/2008, Christian Ehler) (afstemning)
  6.16.Oplysningskrav til mellemstore selskaber om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (afstemning)
  6.17.Rådets tilgang til revidering af OLAF-forordningen (afstemning)
  6.18.Evaluering og udbygning af FRONTEX og EUROSUR (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (afstemning)
  6.19.Betydningen af varemærkeforfalskning for den internationale handel (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (afstemning)
  6.20.Mellemstore selskabers regnskabsmæssige forpligtelser (afstemning)
  6.21.Europæisk officielt bekræftet dokument (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (afstemning)
  6.22.E-justice (A6-0467/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  6.23.Retsbeskyttelse af voksne: grænseoverskridende konsekvenser (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (afstemning)
  6.24.Udviklingsperspektiver for freds- og nationsopbygning efter konflikter (A6-0445/2008, Nirj Deva) (afstemning)
 7.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nicaragua
  13.3.Rusland: angreb på menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaja
 14.Afstemningstid
  14.1.Zimbabwe (afstemning)
  14.2.Nicaragua (afstemning)
  14.3.Rusland: overgreb mod menneskerettighedsforkæmpere og retssagen om mordet på Anna Politkovskaja (afstemning)
 15.Meddelelse om Rådets fælles holdning: se protokollen
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Skriftlige erklæringer indført i registeret (artikel 116): se protokollen
 18.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 19.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 20.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (616 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1526 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik