Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. december 18., Csütörtök - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei - A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (vita)
 3.Európai közokirat - E-igazságszolgáltatás - A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (vita)
 4.Köszöntés
 5.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 6.Szavazások órája
  6.1.A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (A6-0509/2008, Jo Leinen) (szavazás)
  6.2.A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (A6-0504/2008, Reimer Böge) (szavazás)
  6.3.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (A6-0474/2008, Reimer Böge) (szavazás)
  6.4.A rugalmassági eszköz igénybevétele (A6-0493/2008, Reimer Böge) (szavazás)
  6.5.10/2008. sz. költségvetési módosítástervezet (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (szavazás)
  6.6.A Tanács módosításai a 2009-es évre vonatkozóan (szavazás)
  6.7.2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (szavazás)
  6.8.A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyv (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (szavazás)
  6.9.Az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007-2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (szavazás)
  6.10.Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében: az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (szavazás)
  6.11.A játékok biztonsága (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (szavazás)
  6.12.A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete (A6-0438/2008, Jan Andersson) (szavazás)
  6.13.Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (szavazás)
  6.14.Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (szavazás)
  6.15.A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában (A6-0494/2008, Christian Ehler) (szavazás)
  6.16.A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (szavazás)
  6.17.A Tanács által elfogadott szabályok az OLAF rendelet felülvizsgálatára (szavazás)
  6.18.A Frontex ügynökség és az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) értékelése és jövőbeni fejlesztése (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (szavazás)
  6.19.A hamisítás hatása a nemzetközi kereskedelemre (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (szavazás)
  6.20.A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (szavazás)
  6.21.Európai közokirat (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (szavazás)
  6.22.E-igazságszolgáltatás (A6-0467/2008, Diana Wallis) (szavazás)
  6.23.A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (szavazás)
  6.24.A béke megszilárdulásának és egy állam építésének kilátásai a konfliktus utáni helyzetekben (A6-0445/2008, Nirj Deva) (szavazás)
 7.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 13.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nicaragua
  13.3.Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása ügyében
 14.Szavazások órája
  14.1.Zimbabwe (szavazás)
  14.2.Nicaragua (szavazás)
  14.3.Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása ügyében (szavazás)
 15.A Tanács közös álláspontjainak közlése: lásd a jegyzőkönyvet
 16.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 17.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke): lásd a jegyzőkönyvet
 18.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet
 19.A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzőkönyvet
 20.Az ülésszak megszakítása
 MELLÉKLET (Írásbeli válaszok)
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (667 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1549 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat