Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 18 december 2008 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Informatieverplichtingen voor middelgrote ondernemingen en verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen – Verslagleggingsvoorschriften voor middelgrote ondernemingen (debat)
 3.Europese authentieke akte – E-justitie – Rechtsbescherming van volwassenen: grensoverschrijdende gevolgen (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Samenstelling fracties: zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Wijziging van het interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en goed financieel beheer (A6-0509/2008, Jo Leinen) (stemming)
  6.2.Wijziging van het interinstitutioneel akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (A6-0504/2008, Reimer Böge) (stemming)
  6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (A6-0474/2008, Reimer Böge) (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (A6-0493/2008, Reimer Böge) (stemming)
  6.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (stemming)
  6.6.Begroting 2009, gewijzigd door de Raad (stemming)
  6.7.Ontwerp van algemene begroting 2009, gewijzigd door de Raad (alle afdelingen) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (stemming)
  6.8.Verdrag over mobiel materieel en protocol betreffende luchtvaartmaterieel (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (stemming)
  6.9.Het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (stemming)
  6.10.Kennis, creativiteit en innovatie dankzij een leven lang leren – uitvoering van het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010" (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (stemming)
  6.11.Veiligheid van speelgoed (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (stemming)
  6.12.Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (A6-0438/2008, Jan Andersson) (stemming)
  6.13.Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) (A6-0424/2008, Thomas Mann) (stemming)
  6.14.Effectentransacties en financiëlezekerheidsovereenkomsten (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (stemming)
  6.15.Depositogarantiestelsels: dekking en uitbetalingstermijn (A6-0494/2008, Christian Ehler) (stemming)
  6.16.Informatieverplichtingen voor middelgrote ondernemingen en verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (stemming)
  6.17.Aanpak van de Raad van de herziening van de OLAF-verordening (stemming)
  6.18.Evaluatie en toekomstige ontwikkeling van het Frontex-agentschap en van het grensbewakingssysteem Eurosur (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (stemming)
  6.19.De impact van namaak op de internationale handel (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (stemming)
  6.20.Verslagleggingsvoorschriften voor middelgrote ondernemingen (stemming)
  6.21.Europese authentieke akte (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (stemming)
  6.22.E-justitie (A6-0467/2008, Diana Wallis) (stemming)
  6.23.Rechtsbescherming van volwassenen: grensoverschrijdende gevolgen (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (stemming)
  6.24.Ontwikkelingsperspectieven voor vredesopbouw en natievorming in postconflictsituaties (A6-0445/2008, Nirj Deva) (stemming)
 7.Samenstelling Parlement: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nicaragua
  13.3.Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces over de moord op Anna Politkovskaja
 14.Stemmingen
  14.1.Zimbabwe (stemming)
  14.2.Nicaragua (stemming)
  14.3.Rusland: agressie tegen verdedigers van de mensenrechten en het proces over de moord op Anna Politkovskaja (stemming)
 15.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 19.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 20.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Debatten
Uitgave PB (660 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1699 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid