Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 18. december 2008 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov - Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (razprava)
 3.Evropska javna listina - E-pravosodje - Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Članstvo v političnih skupinah: glej zapisnik
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (A6-0509/2008, Jo Leinen) (glasovanje)
  6.2.Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (A6-0504/2008, Reimer Böge) (glasovanje)
  6.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (A6-0474/2008, Reimer Böge) (glasovanje)
  6.4.Uporaba instrumenta prilagodljivosti: instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (A6-0493/2008, Reimer Böge) (glasovanje)
  6.5.Sprememba proračuna št. 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (glasovanje)
  6.6.Proračunsko leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (glasovanje)
  6.7.Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (A6-0486/2008 , Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (glasovanje)
  6.8.Konvencija o premični opremi in protokol k tej konvenciji o letalski opremi (A6-0506/2008 , Georgios Papastamkos) (glasovanje)
  6.9.Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010) (A6-0463/2008 , Monica Maria Iacob-Ridzi) (glasovanje)
  6.10.Vseživljenjsko učenje za znanje, ustvarjalnost in inovacije – Izvajanje delovnega programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“ (A6-0455/2008 , Ljudmila Novak) (glasovanje)
  6.11.Direktiva o varnosti igrač (A6-0441/2008 , Marianne Thyssen) (glasovanje)
  6.12.Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (A6-0438/2008 , Jan Andersson) (glasovanje)
  6.13.Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) (A6-0424/2008 , Thomas Mann) (glasovanje)
  6.14.Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju (A6-0480/2008 , Piia-Noora Kauppi) (glasovanje)
  6.15.Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (A6-0494/2008 , Christian Ehler) (glasovanje)
  6.16.Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov (A6-0462/2008 , Ieke van den Burg) (glasovanje)
  6.17.Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF (glasovanje)
  6.18.Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR) (A6-0437/2008 , Javier Moreno Sánchez) (glasovanje)
  6.19.Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino (A6-0447/2008 , Gianluca Susta) (glasovanje)
  6.20.Računovodske zahteve za mala in srednje velika podjetja ter predvsem za mikro podjetja (glasovanje)
  6.21.Evropska javna listina (A6-0451/2008 , Manuel Medina Ortega) (glasovanje)
  6.22.E-pravosodje (A6-0467/2008 , Diana Wallis) (glasovanje)
  6.23.Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  6.24.Možnosti za utrditev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah (A6-0445/2008 , Nirj Deva) (glasovanje)
 7.Sestava parlamenta: glej zapisnik
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  13.1.Zimbabve
  13.2.Nikaragva
  13.3.Rusija: napadi na aktiviste za človekove pravice in postopek glede umora Ane Politkovske
 14.Čas glasovanja
  14.1.Zimbabve (glasovanje)
  14.2.Nikaragva (glasovanje)
  14.3.Rusija: napadi na aktiviste za človekove pravice in postopek glede umora Ane Politovskaje (glasovanje)
 15.Predložitev skupnega stališča Sveta: gl. zapisnik
 16.Sklepi o nekaterih dokumentih: gl. zapisnik
 17.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika): gl. zapisnik
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 19.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 20.Prekinitev zasedanja
 PRILOGA (Pisni odgovori)
Razprave
Edition JOIzdaja UL (586 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1466 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov