Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 18 december 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)
 3.Europeisk bestyrkt handling - E-juridik - Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Omröstning
  6.1.Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (A6-0509/2008, Jo Leinen) (omröstning)
  6.2.Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (A6-0504/2008, Reimer Böge) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (A6-0474/2008, Reimer Böge) (omröstning)
  6.4.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (A6-0493/2008, Reimer Böge) (omröstning)
  6.5.Förslag till ändringsbudget nr 10/2008 (A6-0481/2008, Kyösti Virrankoski) (omröstning)
  6.6.Budgetförfarandet 2009, ändrat av rådet (omröstning)
  6.7.Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (omröstning)
  6.8.Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning (A6-0506/2008, Georgios Papastamkos) (omröstning)
  6.9.EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) (A6-0463/2008, Monica Maria Iacob-Ridzi) (omröstning)
  6.10.Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (A6-0455/2008, Ljudmila Novak) (omröstning)
  6.11.Leksaksdirektivet (A6-0441/2008, Marianne Thyssen) (omröstning)
  6.12.Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (A6-0438/2008, Jan Andersson) (omröstning)
  6.13.Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (A6-0424/2008, Thomas Mann) (omröstning)
  6.14.Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet (A6-0480/2008, Piia-Noora Kauppi) (omröstning)
  6.15.System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (A6-0494/2008, Christian Ehler) (omröstning)
  6.16.Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (A6-0462/2008, Ieke van den Burg) (omröstning)
  6.17.Rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen (omröstning)
  6.18.Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur (A6-0437/2008, Javier Moreno Sánchez) (omröstning)
  6.19.Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (A6-0447/2008, Gianluca Susta) (omröstning
  6.20.Redovisningskrav för små och medelstora företag (omröstning)
  6.21.Europeisk bestyrkt handling (A6-0451/2008, Manuel Medina Ortega) (omröstning)
  6.22.E-juridik (A6-0467/2008, Diana Wallis) (omröstning)
  6.23.Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (A6-0460/2008, Antonio López-Istúriz White) (omröstning)
  6.24.Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter (A6-0445/2008, Nirj Deva) (omröstning)
 7.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer(debatt)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nicargaua
  13.3.Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya
 14.Omröstning
  14.1.Zimbabwe (omröstning)
  14.2.Nicargaua (omröstning)
  14.3.Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya (omröstning)
 15.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (skriftliga svar)
Debatter
EUT-utgåva (625 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1564 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy