Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Транспониране, прилагане и изпълнение на Директиви 2005/29/ЕО и 2006/114/ЕО (кратко представяне)
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе във вторник от 12,00 ч.

(След коментарите на г-жа Weiler, председателят прочете разпоредбите на член 45, параграф 2 от Правилника за дейността)

Писмена декларация (Член 142)

 
Правна информация - Политика за поверителност