Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 januari 2009 - Straatsburg Uitgave PB

7. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid