Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

12. Ред на работа
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. − Окончателният проект на дневен ред за това заседание, приет от Председателския съвет на негово заседание в четвъртък, 8 януари 2009 г., съгласно член 130 и член 131 от Правилника за дейността, е раздаден. Направени бяха следните искания за изменения в проекта:

Понеделник:

Тъй като г­жа Andrikienė не може да присъства този следобед, за да представи своя доклад относно развитието на Съвета на ООН по правата на човека, включително ролята на Европейския съюз, по този доклад ще се гласува в сряда, както е предвидено, без общо разискване.

Вторник: Без изменения.

Сряда:

Групата на Зелените/Европейски свободен алианс предложи общото разискване по положението в Газа да приключи с внасяне на предложения за резолюция. Г­н Cohn-Bendit ще се изкаже, за да обоснове това предложение.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г­н Председател, госпожи и господа, всички знаят какво е положението в Газа. Напълно естествено е да го обсъждаме тук в Парламента. Ние обаче призоваваме Съвета за сигурност да заеме позиция, призоваваме инстанциите да заемат позиция, призоваваме Европейския съюз да заеме позиция — а същевременно ние в Парламента разискваме по въпросите, но не желаем да заемем позиция. Аз обаче смятам, че при извънредните обстоятелства в Газа е изключително важно този Парламент да представи своето становище и ясно да заяви какво иска, така че да се сложи край на кръвопролитията, които се извършват днес в Близкия изток. Намирам за недопустимо Парламентът да не проявява доблестта или прозорливостта да гласува в полза на резолюция след нашето разискване. Ето защо нашата група призовава за преразглеждане на решението на Председателския съвет и предлага разискването, което трябва да проведем върху положението в Газа, да приключи с резолюция, която да показва ясната и твърда позиция на Парламента, на мнозинството, за прекратяване на кръвопролитията в Газа. Ние искаме резолюция; трябва да не забравяме, че изправени пред днешното положение, ние носим политическа отговорност и че тази политическа отговорност не бива да бъде само обикновено разискване, а резолюция, която ясно да изразява какво искаме и какво заклеймяваме!

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, от името на групата PSE. (DE) Г­н Председател, ние, разбира се, обмислихме задълбочено този въпрос. Може би г­н Cohn-Bendit преувеличава значението на една резолюция, но с резолюцията на Съвета за сигурност ние имаме основа, която трябва да подкрепим, и както вече каза председателят на Парламента, ние трябва да изискваме и от двете страни да се стремят към мир, да свалят оръжията и да се съобразят с резолюцията на Съвета за сигурност. Бих искал обаче само да добавя, че такава трябва да е същността на нашата резолюция. Ако това е така, то ние можем да я подкрепим. В този контекст ние ще сътрудничим и ще подкрепим предложението на г­н Cohn-Bendit.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, от името на групата PPE-DE. (DE) Г­н Председател, госпожи и господа, препоръката на Председателския съвет се основава на голяма мъдрост. Днес чухме изявление на председателя на Парламента, което, ако не греша, бе подкрепено от всички части на залата. Това е важен основен принцип и важно изявление на Парламента. През идните няколко дни ще получим много информация: от заседанията на Комисията по външни работи, чрез делегациите и от съобщения, получени от Председателството на Съвета и от Комисията. Ето защо не сме в състояние да формулираме резолюция днес, тъй като тя всъщност би съответствала в подробности на състоянието на нещата от четвъртък.

Миналата седмица прекарах два дни на границата на Ивицата Газа и имам много впечатления от страданията на хората и от двете страни. Смятам, че само примирие няма да бъде достатъчно. Примирието трябва да бъде свързано с прекратяване на контрабандния внос на оръжие в Газа в бъдеще. По-специално, подробностите на преговорите, които се провеждат днес в Египет, са от основна важност. Не бива да разрушаваме това с резолюция, която може би ще бъде формулирана под въздействието на емоциите. Ето защо аз подкрепям задържането на резолюцията от Председателския съвет.

 
  
MPphoto
 

  Председател. (Парламентът прие предложението)

Определят се следните срокове: Предложения за резолюции — до 20,00 ч. тази вечер, изменения и съвместни предложения за резолюции — до сряда, 10,00 ч.

Вторник: без изменения.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, (Verts/ALE).(DE) Г­н Председател, имам още един коментар по следващото разискване относно спора за газа между Украйна и Съветския съюз и по кризата... Русия.

(FR) Извинявам се, че се връщам към минали неща Francis; не го направих нарочно.

(DE) Във връзка с разискването: ние само бихме искали да посочим и се надяваме, че всички групи ще се съгласят с нас, че в това разискване трябва да се включи обсъждане на факта, че Словакия иска незаконно да отвори отново своята атомна електроцентрала. Аз исках само...

(Реплики)

Ти си човекът за тази работа. Спокойно, приятелю. Спокойно. Ти си. Исках само да съм сигурен. В парламента сме.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Моля г­н Cohn-Bendit и г­н Ferber да прекратят спора си. Можете да го продължите по-късно. Всичко, свързано с тези разисквания, може да бъде разгледано в техните рамки.

 
  
MPphoto
 

  Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE).(EL) Г­н Председател, тъй като въпросът със Словакия и България е сериозен, аз също бих искал да помоля да поискате от Европейската комисия, която все пак е пазителка на Договорите и на Договора за присъединяване, да ни каже какво точно става и защо тези две страни са взели това решение.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Комисията без съмнение си е отбелязала това, така че то ще бъде взето под внимание.

(Редът на работа бе приет)

 
Правна информация - Политика за поверителност