Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

13. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 
 

  Председател. − Следващата точка е едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos (PPE-DE). - (EL) Г­н Председател, позволете ми да информирам залата за оскърбителното поведение на Турция спрямо Гърция.

Постоянните нарушения и незачитане на гръцкото въздушно пространство, бойните самолети, прелитащи ниско над населени гръцки острови, възпрепятстването на безопасното плаване в гръцките териториални води и намесата в издирвателни и спасителни операции в Егейско море, за които отговаря единствено Гърция, както и широката подкрепа, оказвана от Турция на нелегалните имигранти, са лоши предвестници за стабилността на региона като цяло.

Ние трябва да заклеймим това оскърбително поведение и постоянното стратегическо предизвикателство от страна на Турция спрямо суверенните права на една държава-членка на Европейския съюз, а именно Гърция, и да изпратим ясно послание, че нейното поведение застрашава европейските й перспективи.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (HU) След дискриминационните мерки, въведени през 2004 г. по отношение на работници от новите държави-членки, работещи в европейските институции, и които бяха обявени за незаконосъобразни с решение на Съда на Европейските общности от 2008 г., бих искал да привлека вашето внимание към едно ново дискриминационно решение.

Изминаха четири години и половина, а гражданите на новите държави-членки все още се чувстват като второкласни граждани. Ето какво се случи, г­н Председател: миналата година бе обявен конкурс за поста на началник отдел на унгарските устни преводачи, работещи в Европейския парламент — пост, за който можеха да кандидатстват всички граждани на всички държави-членки. Началникът на отдел в службата по устен превод отговаря не само за административни задачи, но и за надзор над транспонирането на терминологията на ЕС на унгарски език.

Г­н Председател, ужасното е, че от двамата допуснати кандидати — унгарски и британски — бе избран британският кандидат. Можете ли да си представите пост във френскоезичен отдел да бъде зает от англичанин или от испанец? Г­н Председател, това е недопустима дискриминация и причинява сериозни вреди във връзка с превода на документи на Европейския съюз. От името на всички нови държави-членки бих искал да изразя протеста си.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разбира се, Вие ще получите отговор по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Г­н Председател, днес следобед изслушахме Вашето и други изявления относно ужасното положение в Газа и необходимостта от незабавно примирие и изтегляне на израелските въоръжени сили от Газа. Трябва да кажа, че в този контекст се присъединявам към г­н Cohn-Bendit в мнението му, че Парламентът трябва да заеме позиция — не можем да останем встрани само като наблюдатели.

Същевременно в известен смисъл донякъде е приземяване да се говори за въпроси, свързани с поминъка, след като сме изслушали всичко казано досега, но разбира се, въпросите, свързани с поминъка, засягат всички наши граждани. През изминалия уикенд в Ирландия съобщението на Dell за преместване на 2000 работни места дойде като жестоко разочарование за общността в централната и западната част на Ирландия. Във време на глобален финансов спад това създава особено големи трудности за работниците, пряко заети в Dell, както и за неговите доставчици и други подобни.

В този смисъл Европейският фонд за приспособяване към глобализацията би могъл да се окаже особено важен с оглед на съдействието за преквалифицирането на работниците и помощта за насърчаването на предприемаческа дейност за самостоятелна заетост. От решаващо значение е ирландското правителство да направи незабавни постъпки пред Глобализационния фонд, така че работниците да получат някаква вяра в бъдещето и да видят, че Европейският съюз работи за подкрепата на всички работници, а в конкретния случай, на тези от централната и западната част на Ирландия.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). (PL) Г­н Председател, ние току-що постигнахме споразумение, по силата на което подаването на руски газ постепенно ще бъде възстановено към редица държави-членки на Европейския съюз, доставките до които бяха прекратени. Важно е да се изтъкне солидарността между държавите-членки по този въпрос, макар че за съжаление това не бе очевидно от самото начало. Различните държави застъпваха твърде различни становища по проблема. Радостно е обаче, че положихме усилия и в крайна сметка застанахме зад единна позиция.

Тъй като ще разискваме този въпрос след два дни, бих искал да изтъкна два аспекта. На първо място, от този въпрос става съвсем ясно, че Русия се отнася към изцяло икономическите въпроси така, сякаш те представляват чисто политически инструменти. На второ място, от този въпрос също така става ясно, че ние като Съюз трябва да разработим обща енергийна политика. Именно от това се нуждаем, а не от индивидуални енергийни политики за най-големите страни, като тези за изграждане по собствена инициатива на газопроводи под Балтийско море.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (Verts/ALE). (HU) Г­н Председател, госпожи и господа, в една глобална ера на нездравословното надмощие на кока-колата и чипса аз искам да издигна гласа си в защита на унгарското грозде и виното, което се произвежда от него в Карпатския басейн и има международно значение. В резултат на неправилно тълкуване на директиви на Европейския съюз днес европейските фондове се използват за подкрепа на онези, които изкореняват лозята си, докато нерядко хората, които засаждат лозя с нови елитни сортове, биват санкционирани.

Карпатският басейн, който се намира на територията на историческа Унгария, някога е бил един от най-големите лозарски райони в Европа и се е простирал на близо 600 000 хектара. През 1948 г. в Унгария все още е имало 260 000 хектара лозя с винени сортове грозде, но днес тази територия е намаляла до 40 000 хектара. Докога ще продължи това унищожаване на винарните, винарството и природната среда в Карпатския басейн?

Вино, жито, мир! С този унгарски фолклорен поздрав искам да ви пожелая щастлива Нова година.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL).(EN) Г­н Председател, вземам думата по въпроса за Палестина. Забелязвам, че в по-ранните Ви бележки сте донякъде уклончив в позицията си спрямо Израел. Загинали са 900 палестинци, една трета от които деца, а ние в този Парламент все още не можем да се решим категорично да осъдим израелската жестокост.

Тези яростни атаки са не само непропорционални, но и напълно необосновани. Те не са водени от нуждите на сигурността на Израел; всъщност се касае за цинично и хладнокръвно нападение не срещу Хамас, а срещу палестинското население. Мисля, че днес държавите-членки имат моралното задължение да премерят с Израел всичките си дипломатически и политически сили, за да се сложи край на това насилие.

Галенето с перце на израелската администрация няма да даде резултат; то никога не е давало резултат. Днес Израел трябва да разбере, че неговите действия имат реални последици. Ето защо призовавам всички членове на Европейския парламент да изискат незабавното суспендиране на споразумението Евромед, както и на всички преференциални търговски споразумения между Европейския съюз и Израел. Също така трябва да се противопоставяме на всички опити за издигане на качеството на отношенията между Европейския съюз и Държавата Израел, която обсажда Газа и третира жестоко палестинския народ.

Реториката на правата на човека, която толкова често е отеквала в този Парламент, сега трябва да бъде потвърдена с думи и дела. Това е единствената перспектива за успешен мирен процес в Близкия изток.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Сложността на този въпрос може да се установи дори само от времето, което зае Вашето изказване. Вие надхвърлихте с 50% полагащото Ви се време за изказвания. Разискването ще се проведе в сряда следобед.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).(EN) Г­н Председател, миналата седмица моите избиратели бяха съкрушени от съобщението, за което говори и г-жа Harkin, във връзка със закриването на близо 2000 работни места в завода на Dell. Това означава и загуба на вероятно още 2000 работни места, които зависят от производството на Dell в Ирландия. Dell премества своето производство в Łódź, в Полша, с помощта на близо 52 милиона EUR държавна помощ.

Може ли Комисията да ми даде уверения, че държавната помощ, която Полша използва, отговаря на правилата на конкуренцията в Европейския съюз и че ще бъде предоставена достатъчна помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да бъдат подготвени уволнените работници за нова заетост?

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). – Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас осъмнаха осквернени с расистки лозунги. По техните фасади със спрей е написано: „Българите на сапун“ и „Смърт на гяурите“. „Гяур“ е обидно турско обръщение, използвано по време на Отоманската империя спрямо подвластните немюсюлмани и тези с нетурски произход. Гяурът в турския манталитет се счита за получовек, това е най-отвратителната расистка обида в турския език. Същата тази думичка „гяури“ използваха бившият земеделски министър Нихат Кабил и турските администратори в Министерството на земеделието спрямо българите, дошли във ведомството, след което обслужваха турците с предимство.

Уважаеми дами и господа, нека този случай Ви бъде предупреждение какъв е турският манталитет през ХХІ век. Този пример сам показва, че Турция няма място в Европейския съюз, защото е расистка и ксенофобска държава, която поддържа и пропагандира расизъм и ксенофобия в съседните държави. От този случай се вижда, че българите не само не са източник на омраза, а че са жертви на омраза и етническа нетолерантност.

Европарламентът винаги е заставал решително против расизма и етническата нетърпимост. Призовавам Ви, като негови членове, да го направите отново и да подкрепите нашата писмена декларация против турския расизъм срещу българите.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE).(EN) Благодаря, г­н Председател. Аз приветствам усилията на чешкото председателство да се справи с настоящата газова криза, но само посредничеството в поредните кризи не е решение. Европейският съюз не може да остане в ролята на бавачка на enfant terrible [непоносимо дете]. Едно е ясно: да се разчита на взаимно изгоден стратегически съюз с Русия като с надежден доставчик на енергия е стратегическа грешка в преценката. Основната причина за настоящата криза не е Украйна, а кризата вътре в самия Газпром, който не изпълни собствените си ангажименти.

През осем поредни години обемът на газа, произвеждан от Газпром, се задържа на едно и също равнище. Това е типичният резултат от държавния политически контрол над производството. Невъзможността едновременно да доставя газ на руските потребители и да изпълнява международните си ангажименти вероятно е подтикнала г­н Путин да започне политическата криза и да посочи Украйна като изкупителна жертва. Ето защо за нас е още по-важно да се съсредоточим върху намирането на нови енергийни източници.

 
  
MPphoto
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE) . – (HU) Г­н Председател, колеги, икономическата криза, която много хора първоначално възприеха единствено като тактика за сплашване от страна на медиите, днес достигна и до Европа; тя засяга страни, региони, местни общности, предприятия, а заедно с тях — домакинства и работници. Двама от нашите колеги вече говориха за това. Последиците от рецесията не засягат всички в еднаква степен, както Комисията ни припомня в своето съобщение. Отрицателното въздействие се засилва по показателен начин в периферията на Европа и на обществото.

За да не позволим на това положение да превърне принципа на достоен труд в празни думи и за да успеем да избегнем взрив на бедността, ние трябва да съсредоточим усилията си върху нашите ресурси. Ето защо аз приветствам съобщението на Комисията, ангажираността на Комисар Špidla за повишаване на осведомеността и настоятелните му призиви към Европа да положи усилия за защита на най-уязвимите социални групи в тези времена на западаща икономическа дейност.

Диференцираният подход на Комисията дава основание да се надяваме, че обединена Европа няма да означава насилствено наложено еднообразие, особено през период на криза. Надявам се и очаквам, че тя ще получи подкрепата на Европейския парламент в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Magor Imre Csibi (ALDE).(EN) Г­н Председател, днес сме изправени пред един парадокс. Независимо че мнозинството от европейските потребители неведнъж са заявявали, че са против генетично модифицираните организми (ГМО), проучванията показват, че те купуват генетично модифицирани храни, когато такива се предлагат в супермаркетите.

Много от потребителите просто не знаят, че в Европа се продават генетично модифицирани храни или пък попадат в капана на нечетливите етикети, така че в крайна сметка не осъзнават какво купуват.

Възможно решение би било да се разреши на етикетите да се посочва отсъствието на генетично модифицирани организми в храната. Понастоящем обаче не съществуват общи разпоредби относно етикетирането за отсъствие на генетично модифицирани организми, а държавите-членки имат свобода на избор. Това води до объркване на потребителите и изкривяване на вътрешния пазар, тъй като докато някои страни вече са въвели разпоредби за означаване на отсъствието на генетично модифицирани организми върху етикетите, други отказват да разрешат даването на такава информация.

Хората искат да избират храната на основата на собствените си ценности, а не в съответствие с проучвания за оценка на безопасността. Ако зачитаме желанията на потребителите, ние трябва да осигуряваме пълна прозрачност и да им предоставяме реален избор. Ето защо призовавам Комисията да осигури правната рамка за доброволно обозначаване на отсъствието на генетично модифицирани организми върху етикетите на европейско равнище.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Г­н Председател, бих искал да се възползвам от възможността да призова Съвета да предприеме подходящи действия съгласно член 13 от Договора за създаване на Европейската общност за борба с дискриминацията на етническа основа в Литва.

В наскоро проведените парламентарни избори в Литва бяха избрани трима политици от полското малцинство. Впоследствие литовските органи се опитаха да им отнемат парламентарните мандати. Като причина бе изтъкнат фактът, че тези лица притежават Karta Polaka. Това е документ, потвърждаващ, че притежателят му принадлежи към полската нация в широк смисъл. Той е предназначен за опазване на полската култура и национална идентичност сред хората от полски произход по цял свят. Литовските органи обаче смятат, че този документ предполага лоялност към чужда страна. Това е очевидно смехотворно и скандално. Нещо повече, това се равнява на дискриминация на етническа основа и също така се свързва с нарушаване на правата на национално малцинство, а такова поведение е недостойно за държава-членка на Европейския съюз. Вярвам, че литовските органи ще обмислят този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). (CS) Г­н Председател, госпожи и господа, г­н Bernd Posselt, който представлява тук в Парламента баварската партия Християнсоциален съюз (CSU), а също така е председател на Асоциацията на судетските немци, предложи Чешката република да отмени така наречените укази Benes в рамките на своето председателство. Това е скандално искане, което не може да бъде изпълнено от Чешката република. Ние знаем със сигурност, че тези укази са влезли в сила след Втората световна война в съответствие с вижданията на победителите и са заместили правните норми до избирането на действителен парламент. Следователно не става дума за своего рода злокачествено образувание върху европейския парламентарен ред, както той се изрази. Според мен именно организацията на г­н Posselt представлява злокачествено образувание, тъй като действа в пряка опозиция на целите на съвременната европейска интеграция, преследвани от Европейския съюз. Докато г­н Posselt напада Чешката република, хиляди германски граждани успешно живеят и работят там, а голям брой бивши судетски немци са се установили там след пенсионирането си. Самият аз съм пример за факта, че в днешната Чешка република няма антигерманска агресия, тъй като съм избран като германски гражданин да представлявам Чешката република в този Парламент.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE). (EN) Г­н Председател, кризата с газа остави стотици хиляди домакинства в 17 европейски страни без отопление при крайно ниски температури. Източна и Централна Европа бяха най-силно засегнати от този спор, който наложи затварянето на заводи и училища.

Дори Киев и Москва да подпишат постигнатото с посредничеството на Европейския съюз споразумение след многочасови разговори с европейски служители, Газпром заявява, че възстановяването на доставките на газ за Европа през Украйна ще бъде забавено, тъй като не е получил копие от споразумението.

Екипът от технически експерти, изпратени от Европейската комисия, ще проверява потока, който се подава в украинските газопроводи от Русия, но дори и ако газът започне да тече в Украйна, може да изминат 36 часа, преди той да достигне до държавите-членки на Европейския съюз. Ето защо Европа се нуждае от единна политика за енергийна сигурност за избягване на бъдещи конфликти, както и от диверсифициране на своите енергийни източници.

Аз приветствам намесата на Парламента в спора и се надявам, че в най-кратките възможни срокове ще бъде постигнато споразумение, така че да се избегне задълбочаването на конфликта.

 
  
MPphoto
 

  Aurelio Juri (PSE).(SL) През изминалата година отбелязахме 40-тата годишнина на Договора за неразпространение на ядрените оръжия, а през предходната година тук в Парламента приехме резолюция, която призоваваше Бюрото, Съвета и Комисията да увеличат усилията си за по-ефективно многостранно действие и по-строго прилагане на този договор, за който знаем, че ограничи разпространението на ядрени арсенали, но за съжаление не успя да доведе до намаляване на техния брой. В тази резолюция също така Съединените американски щати бяха призовани да изтеглят своите ядрени бойни глави от европейската територия, а Обединеното кралство и Франция — да спрат своите ракетни ядрени програми.

Тъй като влязох в многоуважавания Парламент едва през м. ноември миналата година, бих искал да запитам до каква степен и по какъв начин е отговорено на тези призиви, или с други думи, колко успешни са били тези усилия, като се има предвид, че днес се възражда нов проект за разгръщане на противоракетен щит на САЩ в Чешката република и в Полша, който, както се предполагаше, поражда ново напрежение между Запада и Русия, като същевременно създава образи и заплахи за подновена и опасна надпревара в ядреното въоръжаване.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE) . – (RO) Разискването по кризата с газа бе разгорещено, включително сесията от тази вечер.

Всеки от ораторите изтъква колко сериозна и опасна е степента на енергийна зависимост на Европейския съюз. Всички казват едно и също: че решението е да продължим да намаляваме нашата зависимост от единични енергийни източници.

Не бива обаче да забравяме и една друга необходимост: да пестим енергия.

Трудно е да се каже сега колко енергия се хаби в Европейския съюз. Някои анализатори посочват дори данни като една трета от общото потребление. Това означава например, че ако Румъния внася около 14 милиона тона петролен еквивалент руски газ годишно, близо един милион тона петролен еквивалент годишно се хабят поради недобрата изолация на жилищните блокове.

За съжаление, законодателството на Общността не е подходящо за разрешаването на този проблем, тъй като то по неизвестни причини ограничава европейските фондове, които могат да бъдат разпределени за проекти по обновяване на отоплителните системи.

Мисля, че всеки ден трябва да си задаваме следния въпрос: кое е по-лесно? Да търсим нови източници на енергия и нови транзитни пътища, или да помним, че можем да използваме прости методи, за да спестяваме немалка част от пропиляваната енергия?

 
  
MPphoto
 

  Miloš Koterec (PSE). (SK) Тази година честваме 10-тата годишнина на еврото, а на 1 януари 2009 г. Словакия стана 16-тата членка на еврозоната.

Моята държава отстъпи част от своята идентичност, но го направи с гордост. Така, както ценяхме нашата валута, започнахме да използваме еврото и мнозинството от словашкото население бързо започва да го възприема също като своя валута. Ние въведохме еврото след само пет години членство в ЕС и както каза в новогодишния ден министър-председателят Fico, съумяхме да приемем еврото като щастлив талисман, който ни носи стабилност и потенциал за още по-динамично развитие на Словакия в днешните времена на икономическа криза. Бих искал да приветствам всички, които допринесоха за възприемането на еврото в Словакия, и да изтъкна положителното отношение на словашката общественост към новата валута.

Желая на всички словаци успех с еврото като символ на интегрирана и просперираща Европа.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Г­н Председател, тъй като не е предвидено това да се разисква в Парламента, бих искала да изтъкна колко е важно за Европейския съюз предложението за директива на Съвета за прилагане на споразумението, сключено между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност и Европейската федерация на транспортните работници.

Тази директива, която засяга работата на морските лица съгласно Конвенцията за морски труд, ще даде възможност на морските лица в Европейския съюз да си осигурят достойни условия на труд.

Този сектор трябва да бъде насърчаван, тъй като допринася за развитието и производителността. Моретата, които мият бреговете на Европейския съюз, са от голяма важност за международната търговия, а младите хора трябва да могат да виждат бъдещи перспективи в морските професии и да дадат подкрепата си за корабоплаването.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Г­н Председател, моето изказване е свързано с незаконното превозване на кученца, разкрито в Австрия в началото на м. октомври 2008 г. От началото на м. октомври 2008 г. се опитвам да получа време в едноминутните изказвания и се радвам, че най-накрая успях. Интересно как за това време г­н Rogalski три пъти получи разрешение да говори.

Но нека се върна към въпроса. Австрийската полиция е спряла товарен камион със 137 кученца. Превозното средство е било със сериозни дефекти, а паспортите на животните са били фалшифицирани, тъй като кученцата не са били достигнали законната възраст, за да бъдат превозвани. Транспортирането им е започнало в Словакия и е трябвало да завърши в Испания. Този случай не е единичен и за пореден път ни показва, че организациите, ориентирани към печалба, постоянно заобикалят действащите разпоредби за защита на животните в Европа по престъпен начин. Ние в Европа действително се нуждаем от всеобхватни проверки на превозването на животни и подобаващи предвидени глоби при несъответствие. Европейският съюз трябва съвместно да приеме европейски минимални стандарти за защита на животните, които да се прилагат и проследяват от всички правителства. Това също така ще принуди страните, които досега са били напълно пасивни в областта на защитата на животните, да въведат специални стандарти.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Кървавите и безмилостни убийства на палестинци в Газа са символ на човешката безпомощност и двойни стандарти, и въпиюща несправедливост. Трябва ли броят на палестинските жертви действително да достигне четирицифрено число, преди международните фактори да използват механизмите за посредничество, с които разполагаха още от първия ден на конфликта?

Европейският съюз си мисли, че е активна сила в международните отношения и глобален политически фактор. Дали обаче това наистина е така? Можем ли действително да се наречем активна сила, когато израелската армия, въпреки цялата своя усъвършенствана разузнавателна техника, напада училище, финансирано от Европейския съюз, което е препълнено с граждани? Може ли да се твърди, че международните хуманитарни закони съществуват, когато израелската армия насилствено изтиква палестинците в постройка, която обстрелва интензивно на следващия ден?

Бил съм многократно в Израел, включително в Сдерот, и знам много за онова, което се случва там, но това израелско действие е непропорционално, прекомерно и нечовешко. Това действие е неморално, порочно и ексцентрично, тъй като представлява преди всичко предизборна кампания. Това е една кървава предизборна кампания.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (UEN). (EN) Г­н Председател, бих искал да се възползвам от възможността да подкрепя финансирането от Европейския съюз за подпомагане на специалните олимпийски игри в Европейския съюз, които ще се проведат във Варшава през 2010 г., както и на световните летни специални олимпийски игри, които ще се проведат в Атина през 2011 г.

Комисията предостави финансова подкрепа в размер на 5 милиона EUR за световните летни специални олимпийски игри, когато те бяха проведени в Ирландия през 2003 г., които бяха едно чудесно събитие и удоволствие за всички нас, които присъствахме. Ние в Европейския съюз трябва да сме първите, които да подкрепят доброволното начало в спорта.

Нека да добавя, че има писмена декларация по този въпрос, която членовете на Европейския парламент могат да подпишат през тази седмица извън залата. Бих призовал всички колеги да подпишат декларацията в подкрепа на финансовата помощ от Европейския съюз за тези изключително важни специални олимпийски игри.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). (CS) Честита Нова година, г­н Председател. Госпожи и господа, бих искал да изразя откровеното си изумление от иронията на съдбата, че чешкото правителство, което е добре известно със специфичния си подход към въпроса за преговорите с Русия, все още не си е „разкъсало дрехите“ и не си е „посипало главата с пепел“. То дори отложи преговорите с Русия, свързани с енергийната сигурност. Още по­шокиран съм от позицията на Европейската комисия. Тя заплашва Словакия и България със санкции, а дори чухме, че г­н Cohn­Bendit също препоръчва санкции, ако затворените блокове на техните атомни електроцентрали бъдат пуснати отново в експлоатация. Бих искал да препоръчам на комисарите и на говорителите на Европейската комисия да се снабдят с топли дрехи, да изключат отоплението вкъщи и да обяснят на своите семейства, че правят това от солидарност със словаците и българите. Или може би това е било само лоша новогодишна шега?

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelas (PPE-DE). - (EL) Г­н Председател, аз също бих искал да коментирам въпроса за природния газ, имайки предвид, че през последните десет дни станахме свидетели на конфликта около този проблем – конфликт, в който много от държавите­членки на Европейския съюз, които са зависими от природния газ за своята енергетика, се оказаха въвлечени, и в резултат от който бяха причинени проблеми на гражданите, предприятията и индустрията.

След обсъжданията между двете спорещи страни, които бяха преизпълнени с подозрение, недоверие и противоречиви съобщения, и намесата на европейското председателство и Комисията изглежда сякаш беше намерено някакво решение.

Ясно е, че независимо от намеренията и разпределението проблемът може да възникне отново, освен ако не бъдат взети мерки. Затова ние трябва да разгледаме въпроса за преформулиране на енергийната политика на Европейския съюз чрез включване на други енергийни източници.

Европейският парламент също така трябва да изпрати ясно послание, че Европейският съюз няма да бъдат държан като заложник и също така трябва да участва в разискването на плана за алтернативни маршрути за безопасни и непрекъснати доставки на природен газ. Целта за намаляване на енергийните нужди до 20 % до 2020 г. няма да бъде постигната при нестабилни и несигурни условия.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Европейският съюз трябва да направи свой приоритет изготвянето на обща енергийна стратегия и план за действие с цел подобряване на енергийната сигурност на Съюза.

Действията на Украйна за спиране на доставките на природен газ в държавите­членки на Европейския съюз показаха зависимостта на Европа от нейните традиционни доставчици. Освен това ниските температури тази зима причиниха сериозни оперативни проблеми на доставчиците на електроенергия, които отчетоха рекордни нива на потребление.

Европейският съюз трябва да разработи европейска стратегия за модернизиране на своята енергийна мрежа, повишаване на енергийната ефективност и разнообразяване на своите енергийни източници. Осъществяването на проекта „Набуко“, изграждането на терминали за втечнен природен газ в европейските пристанища, инвестициите в безопасни атомни електроцентрали, повишаването на енергийната ефективност и увеличаването на използването на възобновяема енергия трябва да се наредят сред приоритетните съвместни действия, целящи повишаване на енергийната сигурност на ЕС.

Европейската комисия заедно с Европейската инвестиционна банка и правителствата на държавите­членки трябва да идентифицират и да гарантират финансирането на тези приоритетни проекти.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г­жа KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник­председател

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (EN) Г­жо Председател, бих искал да повдигна въпроса за Зимбабве. Струва ми се, че ако Зимбабве не е на нашите телевизионни екрани, ние не се интересуваме от проблемите, които съществуват там. Наскоро имахме случая на Jestina Mukoko, изпълнителен директор на Zimbabwe Peace Project (Зимбабвийски проект за мир) и член на борда на директорите на Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Форум на неправителствени организации за правата на човека в Зимбабве), която беше отвлечена и държана в изолация 21 дни, преди отново да се появи в съда в Хараре, носейки видими белези от изтезания и малтретиране – и всичко това заради „престъплението“, че участва в кампании за правата на човека.

Г­жа Mukoko в момента е задържана в затвор с максимална сигурност при строг тъмничен режим и нейното бъдеще, както и това на толкова много други участници в кампании, хуманитарни работници и обикновени граждани преди нея, е обречено на в опасност в ръцете на режима на Mugabe.

Много думи на загриженост и осъждане се изрекоха в тази зала, както и в други национални парламенти, но кошмарът за обикновените зимбабвийци продължава. Считам, че е време да заявим отново нашия интерес по тези теми и да изискаме от Съвета и Комисията да предприемат мерки веднъж и завинаги, така че да се сложи край на престъпните деяния срещу хора, които организират кампании за правата на човека в Зимбабве.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Г­жо Председател, приветствам изявлението на председателя тази вечер по темата за Газа и особено решението на Парламента за резолюция относно това да се настоява за незабавното прекратяване на огъня от всички страни в конфликта в Газа. Вече има над 900 жертви и безсмислието на „политиката чрез война“ е болезнено очевидна. Трябва да настоявате Израел да спре с убийствата. Газа е най­големият затвор в света с 1,5 милиона затворници, а за съжаление вече е и арена на кланета, тъй като мъже, жени и деца умират просто защото са палестинци.

За какви престъпления биха могли да бъдат виновни палестинските деца, които умират в този конфликт? Какви оправдания бихме могли да имаме ние европейците, за да продължим да правим бизнес с Израел, докато те безмилостно продължават да избиват невинни хора? Европейският съвет трябва да спре с извиненията, да спре да спори за маловажни неща и да се обедини около съгласувани действия, които ще сложат край на това клане. Няма място за съмнение относно преминаването на по-високо равнище на отношенията на Европа с Израел, ако последните не успеят да проведат конструктивен диалог с всички представители на палестинския народ.

 
  
MPphoto
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). (PL) В качеството си на организация от страни, свързани, обединени от общи ценности, Европейският съюз трябва да използва всички ресурси, с които разполага, за да се предотврати разпространяването на омразата. Въпреки това френският оператор Eutelsat е счел за подходящо да излъчва програма на канала Al­Aqsa TV, който има връзки с Хамас и открито призовава за нападения срещу гражданското население на Израел.

По този начин Eutelsat още веднъж показа, че етичният бизнес е съвсем чуждо понятие за тези, които отговарят за управлението на тази компания, особено като се има предвид, че излъчването на независимата китайска телевизия NTD TV е било възпрепятствано в продължение на месеци. Въпреки оплакванията, подадени от много райони, ръководството на Eutelsat продължава да не желае да отмени решението си, което при всички случаи е било взето под натиск от страна на китайското правителство. Изненадващият и напълно аморален избор, направен от ръководството на Eutelsat, предизвиква загриженост по отношение на това дали намеренията на управляващите са само бизнес-ориентирани.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г­жо Председател, нападението на Израел срещу Газа е военно престъпление и престъпление против човечеството. Това, което се случва, е трагедия: 900 палестинци, включително и голям брой деца, са загинали, а хиляди са били ранени.

Трябва да поискаме прекратяване на нападението срещу Газа. Трябва да поискаме прекратяване на блокадата на Израел, която превръща Газа в концентрационен лагер. Ето защо ние се присъединяваме към всички онези хора от всички страни и континенти, които протестират срещу кланетата: към всички тези хора от всички страни и континенти, които са гневни и които излизат на улицата, за да кажат „Стига повече престъпления!“. От решаващо значение за Европейския парламент и другите отговорни структури на Европейския съюз е да поискат незабавно прекратяване на нападението срещу Газа, както и незабавното прекратяване на израелската блокада.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). (CS) Благодаря Ви, г­жо Председател. Неотдавна ми направи силно впечатление начинът, по който няколко чешки застрахователни дружества преустановиха предоставянето на бонуси, изплащани на жените, които закупуват задължителни автомобилни застрахователни полици. Тази стъпка бе оправдана с оглед на новия закон за борба с дискриминацията, които влиза в сила. Виждаме отново и отново как позициите по въпроса за равенството между половете на някои политици и неправителствени организации са доста преувеличени. Едно такова преувеличение представлява отричането на актюерската математика, което доказва за пореден път, че мъжете и жените се държат по различен начин в различните аспекти на живота си и поради това им съответстват различни нива на застраховане и други рискове. Отричането на тези разлики не е борба за равни права, а по­скоро борба за конформизъм и еднаквост на двата пола. Такава борба би била едновременно безсмислена и смешна. Мъжете и жените се различават едни от други точно защото двата пола се допълват взаимно по полезен и благотворен начин в ежедневието, в партньорствата и в обществото.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Г­жо Председател, току­що беше публикувано ново проучване на общественото мнение по поръчка на Campaign for an Independent Britain (Кампания за независима Британия). Повечето от участниците в проучването са заявили, че Европейският съюз е недостъпен, корумпиран и твърде скъп; 83 % от анкетираните искат правото на Обединеното кралство да бъде от първостепенно значение и следователно отхвърлят върховенството на правото на ЕС, а 71 % искат референдум за продължаване на британското членство. За съжаление, няма голям шанс това да се случи, при условие че лейбъристкото правителство дори няма да позволи референдум за Договора от Лисабон, какъвто бе обещало в своя предизборен манифест.

Британците искат свободна търговия, приятелство и сътрудничество с Европа и света, които да не се управляват от Европейския съюз. Ако бъде проведен наистина честен референдум, в който британците да бъдат запитани дали желаят все по­тясно политическо и икономическо интегриране с Европейския съюз или да напуснат, преобладаващото мнозинство ще гласува за напускане.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). (EN) Г­жо Председател, бих искала да споделя своята загриженост относно непрекъснато растящата липса на научна прецизност в проектите на предложения, които се представят на Парламента от Комисията и особено в някои от докладите и измененията, за които ние като членове на Парламента сме отговорни. Добрата наука отстъпва все повече и повече на популистки и емоционални реакции, най­често представяни като принцип на предпазливост.

Вземете за пример въпроса относно продуктите за растителна защита. Изоставили сме научния принцип за оценка на риска. Не съществува подробна оценка на въздействието на Европейския съюз, липсва научна дефиниция за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, и има непоследователност при тълкуването спрямо регламента REACH.

Поради растящата липса на научна прецизност и добра наука ние създаваме лоша международна репутация на европейското законодателство и уронваме неговата надеждност.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). – Господин Председател, колеги, газовата криза, в която се оказа Европа в началото на 2009 г., бързо достигна размерите на бедствено положение за България, за която не съществува алтернатива за помощни доставки от газ. Няма да обсъждам възмутително недалновидното решение на управляващите в България да поставят страната ми като заложник в конфликта между Русия и Украйна, тъй като това е очевидно за всички.

По­важното сега е да се вземе решение за изготвяне на мерки за овладяване на кризата. Това в случая може да означава за България само намиране на алтернатива за откъсване от външна зависимост. Затова смятам, че е наложително за Европа и страните от Балканите България да последва примера на Словакия и да вземе решение за рестартиране на I, II, III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това засега е единствената възможност за България – да получи глътка независимост и да намали както преките щети, така и тези, които ще има от използвания в момента мазут, и като заместител на газа.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Като се има предвид, че настоящата 2009 г. едва започва, бих искала да кажа на всички, че според мен това не е обикновена година.

2009 г.бележи две десетилетия от края на Студената война и откакто бяха разрушени всички стени, които разделяха държавите и самата Европа на изток и запад, на свобода и демокрация от едната страна и тоталитарни режими от другата.

Като румънски член на Европейския парламент, но също и като румънски гражданин, който знае какво означава диктатура, считам, че тези две десетилетия са десетилетия на преход за някои от нас и на отваряне за останалите.

Също така считам, че въпреки сегашния климат 2009 г.трябва да бъде годината, през която нашите действия, както и действията на Европейската комисия, трябва да бъдат насочени към постигане на единна Европа за всички европейци. Европа, в която всеки един от нейните 500 милиона граждани да усеща, че правата му са гарантирани, че съществува реално чувство на солидарност, че никой повече няма да бъде дискриминиран, че никой повече няма да трябва да се чувства като аутсайдер или толериран в обединена Европа, че всички сме европейски граждани, които се чувстват по един и същ начин, без значение къде е бил всеки един от нас преди 1989 г.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). (PL) Г­жо Председател, Европейският парламент е разглеждал въпроси, отнасящи се до околната среда, по много поводи. Бих искал да спомена един проблем, който ми бе посочен от ученици, загрижени за околната среда. Цените, които се плащат за отпадъчни метали, хартия и бутилки, направени от синтетични материали, падат драматично. Събирането на такива материали започва да става нерентабилно. В допълнение, много градове са спрели ползването на контейнери, в които те да могат да се сортират, или са преустановили изпразването им.

Рециклирането на хартия се обсъждаше широко по новините напоследък. Сегашната ситуация в Полша в това отношение може да се обобщи по следния начин. Тези, които са ангажирани в процеса на събиране на отпадъчна хартия, твърдят, че цените са твърде ниски и че обработката не е изгодна. От друга страна, тези, които произвеждат хартия от рециклирана хартия, твърдят, че тя е твърде скъпа за тях и че при текущите цени не си струва те да инвестират в оборудване за преработката й. Ето защо призовавам към екологосъобразни действия за решаване на този проблем. При сегашното състояние на нещата децата събират отпадъчна хартия, тъй като дейността има образователна стойност, но след това хартията се изхвърля в контейнерите за смет.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Госпожи и господа, постарах се максимално да гарантирам, че колкото е възможно повече оратори ще имат думата.

Тази точка е приключена.

 
Правна информация - Политика за поверителност