Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 12 ta' Jannar 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

13. Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
Vidjow tat-taħditiet
PV
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Ausführungen von einer Minute zu wichtigen politischen Fragen.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας κατά της Ελλάδος.

Οι συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι χαμηλές υπερπτήσεις μαχητικών αεροπλάνων πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά, η παρεμπόδιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι οχλήσεις στην έρευνα και διάσωση στην ίδια θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελλάδος, αλλά και η εκτεταμένη προώθηση λαθρομεταναστών εκ μέρους της Τουρκίας αποτελούν δυσοίωνα στοιχεία για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Οφείλουμε να καταδικάσουμε την προκλητική συμπεριφορά και την συνεχιζόμενη στρατηγική αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων χώρας μέλους της Ένωσης – της Ελλάδος – εκ μέρους της Τουρκίας και να στείλουμε το σαφές μήνυμα ότι η συμπεριφορά της την απομακρύνει από την ευρωπαϊκή προοπτική.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - Az Európa intézményeiben dolgozó új tagállamokbeli alkalmazottakat érintő 2004-ben hozott, majd 2008-ban az Európai Közösségek Bírósága által jogellenesnek ítélt diszkriminatív intézkedések után egy újabb diszkriminatív döntésre szeretném felhívni a figyelmet.

Eltelt négy és fél év, és még mindig másodrangú állampolgároknak érzik magukat az új tagállambeliek. Az történt ugyanis, elnök úr, hogy az Európai Parlamentben dolgozó magyar tolmácsok vezetőjének posztjára tavaly pályázatot írtak ki, amelyre bármely tagállam állampolgára pályázhatott. A tolmácsszolgálat vezetője koordinatív, adminisztratív feladatok mellett azzal is kell, hogy foglalkozzon, hogy az európai uniós nyelvet átültesse magyar nyelvre.

Elnök úr, felháborító, hogy két alkalmas jelölt, egy magyar és egy brit jelölt közül a brit jelöltet választották ki. El tudja-e ön képzelni, hogy a francia nyelvi szolgálatot egy angol vagy egy spanyol töltse be? Elnök úr, ez elfogadhatatlan diszkrimináció, és súlyos károkat okoz az Európai Unió dokumentumainak nyelvi lefordítására nézve. Minden új tagállam nevében tiltakozom.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Sie werden dazu selbstverständlich eine Antwort erhalten.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, this afternoon we have listened to yourself and others make statements on the terrible situation in Gaza and on the need for an immediate ceasefire and the withdrawal of Israeli armed forces from Gaza. I must say that, in this context, I agree with Mr Cohn-Bendit that Parliament should take a position – we cannot sit on the fence.

However, in a way it is a bit mundane to speak about bread-and-butter issues, having listened to all that has been said, but of course bread-and-butter issues concern all our citizens. Last weekend in Ireland the announcement by Dell, that it was relocating 2 000 jobs, came as a body-blow to the community in the Mid-West and West of Ireland. At a time when we are experiencing a global financial downturn, this is especially difficult for workers directly employed by Dell and for its suppliers etc.

In this context, the European Globalisation Fund could prove to be especially important to help retrain and reskill workers and to assist in the promotion of entrepreneurship for self-employment. It is crucial that the Irish Government makes an immediate application to the Globalisation Fund, so that workers can have some faith in the future and see that the EU is working to assist all workers and, in this case, those in the West and Mid-West of Ireland.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - Panie Przewodniczący! Jesteśmy tuż po zawarciu porozumienia, na podstawie którego gaz z Rosji dopłynie jednak do szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej, które tego gazu zostały pozbawione. Należy podkreślić w tej sprawie solidarność państw członkowskich Unii, choć niestety nie była ona elementem integrującym naszą społeczność od samego początku. W tej sprawie różne kraje miały bardzo różne opinie, na szczęście pod koniec staraliśmy się wystąpić wspólnie.

Chciałem jednak podkreślić - wiedząc, że za dwa dni mamy debatę na ten temat - że ta sprawa unaocznia po pierwsze, iż Rosja traktuje sprawy czysto ekonomiczne jako instrument absolutnie polityczny, a po drugie, że ta sprawa unaocznia, że rzeczywiście musimy jako Unia Europejska mieć wspólną politykę energetyczną, a nie politykę energetyczną poszczególnych największych państw, które np. na swoją rękę budują gazociągi pod Morzem Bałtyckim.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - Elnök úr, tisztelt képviselőtársak! A kóla és a chips egészségtelen eluralkodásának globális korszakában a világviszonylatban is jelentős Kárpát-medencei magyar szőlő- és borkultúra védelmében emelem fel a szavam. A rosszul felfogott EU-direktívák értelmében manapság azokat támogatják európai pénzekkel, akik kivágják szőlőültetvényeiket, és nemegyszer azokat büntetik, akik új, nemes szőlőfajtákat telepítenek.

A Kárpát-medencében, a történelmi Magyarországon volt található egykor Európa egyik legnagyobb szőlőfelülete mintegy 600 ezer hektár kiterjedésben. 1948-ban Magyarországon még 260 ezer hektáron termett borszőlő, mára azonban ez a terület 40 ezer hektárra zsugorodott. Meddig tarthat tovább a Kárpát-medencei borászat, a szőlőgazdák és a természeti környezet ilyetén módon való tönkretétele?

Bort, búzát, békességet! Ezzel a magyar népi köszöntéssel kívánok áldott új esztendőt.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Mr President, I rise on the issue of Palestine. I note that in your earlier remarks you have been somewhat coy in your positioning on Israel: 900 Palestinians dead, a third of whom are children, and yet we cannot find it in ourselves in this Chamber to utterly condemn Israeli brutality.

This onslaught is not alone disproportionate; it is entirely unjustified. It is not driven by Israeli security needs; in fact, it is a cynical and clinical attack not on Hamas, but on the Palestinian population. I think that Member States now have a moral obligation to flex the full extent of their diplomatic and political muscle with Israel to end this violence.

Tiptoeing around the Israeli administration will not work; it has never worked. Israel must now understand that there are indeed consequences for its actions. Therefore I call on all MEPs to demand the immediate suspension of the Euro-Med Agreement and indeed all preferential trade arrangements between the EU and Israel. Equally, we must resist any attempt to upgrade relations between the EU and the State of Israel which lays siege on Gaza and brutalises the Palestinian people.

The rhetoric of human rights, which so often echoed this Chamber, must now be honoured in word and deed. That is the only prospect for a successful peace process in the Middle East.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wie schwierig das alles ist, ergibt sich allein schon aus der Redezeit, die Sie beansprucht haben. Sie haben nämlich die Redezeit um 50 % überschritten. Die Debatte ist am Mittwochnachmittag.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Mr President, my constituency last week was devastated by the announcement, as Mrs Harkin has said, of the loss of almost 2 000 jobs in the Dell factory. This also means the loss of probably 2 000 more jobs that depend on Dell production in Ireland. Dell is moving production to Łódź in Poland with the help of almost EUR 52 million in state aid.

Can the Commission assure me that the state aid, which Poland is using, is within the competition rules of the EU, and can it assure me that sufficient aid from the European Globalisation Fund will be available to prepare the dismissed workforce for new employment?

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Уважаеми дами и господа, преди два дни четири училища в град Бургас осъмнаха осквернени с расистки лозунги. По техните фасади със спрей е написано: „Българите на сапун“ и „Смърт на гяурите“. „Гяур“ е обидно турско обръщение, използвано по време на Отоманската империя спрямо подвластните немюсюлмани и тези с нетурски произход. Гяурът в турския манталитет се счита за получовек, това е най-отвратителната расистка обида в турския език. Същата тази думичка „гяури“ използваха бившият земеделски министър Нихат Кабил и турските администратори в Министерството на земеделието спрямо българите, дошли във ведомството, след което обслужваха турците с предимство.

Уважаеми дами и господа, нека този случай Ви бъде предупреждение какъв е турският манталитет през ХХІ век. Този пример сам показва, че Турция няма място в Европейския съюз, защото е расистка и ксенофобска държава, която поддържа и пропагандира расизъм и ксенофобия в съседните държави. От този случай се вижда, че българите не само не са източник на омраза, а че са жертви на омраза и етническа нетолерантност.

Европарламентът винаги е заставал решително против расизма и етническата нетърпимост. Призовавам Ви, като негови членове, да го направите отново и да подкрепите нашата писмена декларация против турския расизъм срещу българите.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Thank you Mr President. I commend the efforts of the Czech presidency to handle the present gas crisis but just mediating one crisis after another is not the solution. The EU cannot remain in a babysitter role; that of an enfant terrible. One conclusion is clear: counting on a mutually beneficial strategic alliance with Russia as a reliable provider of energy is a strategic miscalculation. The root cause of the current crisis is not Ukraine, but the crisis within Gazprom itself, which has failed to live up to its own commitments.

For eight consecutive years, gas production by Gazprom has been stagnating at the same level. This is the typical result of political state control over production. Not being able to deliver gas at the same time to Russian customers and meet commitments abroad has probably brought Mr Putin to initiate the political crisis and point to Ukraine as a scapegoat. This makes it all the more important for us to concentrate upon finding new energy sources.

 
  
MPphoto
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - Elnök úr, képviselőtársaim, a gazdasági válság, amelyet kezdetben sokan a média ijesztgetésének véltek, ma itt van Európában, lesújt országra, régióra, helyi közösségre, vállalkozásra és benne a családra, a munkavállalóra. Két képviselőtársam is szólt erről. A recesszió következményeivel, ahogy erre a Bizottság közleményében felhívja a figyelmet, nem egyformán szembesülünk. Európa és a társadalom peremén a negatív hatások hatványozottan érvényesülnek.

Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet ne vezessen a méltó munka elvének kiüresedéséhez és el tudjuk kerülni a szegénység robbanását, az erőforrások összpontosítására kell törekedni. Ezért üdvözlöm a Bizottság közleményét, valamint Špidla biztos elkötelezett figyelemfelhívását, aki a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok védelmében sürgeti az európai erőfeszítéseket most, a csökkenő gazdasági aktivitás időszakában.

Reményre ad okot a Bizottság differenciált megközelítése, hogy az egységes Európa ne jelentsen erőltetett egyformaságot, különösen a válság időszakában nem. Remélem és elvárom, hogy ebben az Európai Parlamenttől támogatást kapjon.

 
  
MPphoto
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). - Mr President, nowadays we are faced with a paradox. Although a majority of European consumers have repeatedly stated that they are against GMOs, surveys show that they do buy GM foods when they are available in supermarkets.

Many consumers are just not aware that GM food is sold in Europe or simply fall into the trap of illegible labels and end up not knowing what they buy.

A possible solution would be to allow the absence of GMO in foods to be mentioned on the label. But currently there are no common provisions on GM-free labelling, leaving the Member States the freedom of choice. This leads to confusion of consumers and distortion of the internal market since, while some countries have already introduced non-GM labelling provisions, others refuse to allow this kind of information to be given.

People want to make food choices based on their own values and not according to safety assessment studies. If we care about consumers’ concerns, then we should be transparent all the way and give them a real choice. Therefore I call on the Commission to provide the legal framework for voluntary GM-free labelling at European level.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). - Panie Przewodniczący! Pragnę z tego miejsca wezwać Radę, aby na podstawie art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską podjęła niezbędne środki w celu zwalczania na Litwie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne.

Po ostatnich wyborach parlamentarnych na Litwie, w których posłami zostali trzej politycy z mniejszości polskiej, władze litewskie chcą odebrania dwóm z nich mandatów poselskich. Jako powód podaje się posiadanie przez nich Karty Polaka – dokumentu, który potwierdza przynależność do narodu polskiego i służy pielęgnowaniu kultury oraz tożsamości narodowej u osób pochodzenia polskiego na całym świecie. Władze litewskie twierdzą natomiast, że jest to zobowiązanie wobec obcego państwa. To oczywisty absurd i skandal, a także dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne, jak również pogwałcenie praw mniejszości narodowych niegodne członka Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że władze litewskie opamiętają się!

 
  
MPphoto
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). - Pane předsedo, kolegové, poslanec Bernd Posselt, který je tu za bavorskou stranu CSU, ale vede i sdružení vysídlených sudetských Němců, navrhl, aby Česká republika během svého předsednictví ukončila platnost tzv. Benešových dekretů. To je nehorázná a pro Českou republiku i nesplnitelná výzva. Víme přece, že dekrety vznikly po druhé světové válce v souladu s postoji vítězných mocností a nahrazovaly zákonné normy až do zvolení řádného parlamentu. Nejde tedy o nějaký rakovinový nádor v evropském parlamentním pořádku, jak řekl. Něčím jako rakovinovým nádorem je podle mne sdružení pana Posselta, které jedná v přímém rozporu s cíli moderní evropské integrace prosazované EU. Zatímco pan Posselt útočí na Českou republiku, žijí v ní a pracují spokojeně tisíce německých občanů a pobývají v ní houfně i ti kdysi sudetští Němci v důchodovém věku. I já osobně jsem příkladem toho, že v dnešní ČR neexistuje agrese proti Němcům. Jako občan Německa jsem byl za ČR zvolen do tohoto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE). - Mr President, the gas crisis has left hundreds of thousands of households across 17 European countries without heating during freezing temperatures. Eastern and central Europe have been affected the most by the dispute, which has shut down factories and schools.

Even if Kiev and Moscow sign the EU-brokered deal after hours of talks with EU officials, Gazprom says that the deal to restart gas supplies to Europe via Ukraine will be delayed as it has not received a copy of the agreement.

The team of technical experts sent by the European Commission will check flows into Ukrainian pipelines from Russia and, even if the gas starts to flow in Ukraine, it may take about 36 hours to reach EU Member States. As a result, Europe needs a single policy on energy security in order to avoid future conflicts and it needs to diversity its sources of energy supplies.

I welcome the intervention of Parliament in the dispute and hope that an agreement will be reached as soon as possible in order to avoid a deepening conflict.

 
  
MPphoto
 

  Aurelio Juri (PSE). - Lani smo praznovali 40. obletnico pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, leto prej pa sprejeli v tej dvorani resolucijo, s katero so bili predsedstvo, Svet in Komisija pozvani k okrepljenim prizadevanjem v prid učinkovitejšega multilateralizma in strožjega izvajanja omenjene pogodbe, za katero vemo, da je jedrske arzenale zajezila, zmanjšala pa žal ne. Resolucija je tudi pozivala Združene države Amerike k umiku jedrskih konic z evropskega ozemlja, ter Veliko Britanijo in Francijo k ustavitvi njunih raketnih jedrskih programov.

Ker sem vstopil v ta spoštovani zbor šele novembra, vprašujem, koliko in kako so bili ti pozivi upoštevani oziroma prizadevanja uspešna glede na to, da oživlja nov projekt postavitve ameriškega protiraketnega ščita na Češkem in Poljskem in da le ta generira nove, pričakovane napetosti med zahodom in Rusijo ter zamisli in grožnje po novi nevarni jedrski oboroževalni tekmi.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE). - S-a discutat intens, inclusiv în această seară, despre criza gazelor.

De fiecare dată se spune cât de grav şi cât de periculos este nivelul de dependenţă energetică al Uniunii Europene. De fiecare dată se repetă că soluţia este reducerea în continuare a dependenţei de surse unice de energie.

Trebuie însă să nu uităm şi de un alt imperativ, cel al economiei de energie.

Care este nivelul de risipă de energie în Uniunea Europeană în acest moment e greu de spus. Unii analişti vorbesc chiar despre o treime din consumul total. Cu titlu de exemplu, pot să spun că, dacă importurile de gaz rusesc ale României sunt de circa 14 milioane de tone echivalent petrol pe an, aproape 1 milion de tone echivalent petrol pe an sunt risipite din cauza izolării deficitare a blocurilor de locuinţe.

Din păcate, legislaţia comunitară nu este de natură să sprijine rezolvarea acestei probleme, pentru că limitează într-un mod de neînţeles fondurile europene care pot fi alocate proiectelor de reabilitare termică.

Cred că ar trebui să ne punem zi de zi următoarea întrebare: ce este mai simplu? Să căutăm surse noi de energie, să căutăm trasee noi de tranzit sau să nu uităm că prin metode simple putem să economisim o bună parte din energia risipită?

 
  
MPphoto
 

  Miloš Koterec (PSE). - Tento rok, keď oslavujeme 10. výročie eura, 1. januára 2009 sa Slovensko stalo 16-tym členom eurozóny.

Moja krajina sa vzdala časti svojej identity, ale urobili sme tak s hrdosťou. Tak ako sme si vážili vlastnú menu, začali sme používať euro, ktoré sa väčšine slovenského obyvateľstva stáva rýchlo vlastným tiež. Euro sme prijali len po piatich rokoch členstva v EÚ, a ako povedal premiér Fico na Nový rok, Euro sme mohli vnímať ako talizman pre šťastie, ktorý v súčasnej hospodárskej kríze prináša stabilitu a potenciál pre ešte razantnejší rozvoj Slovenska. Rád by som vyzdvihol všetkých, ktorí sa pričinili k jeho prijatiu v SR, a ocenil pozitívny prístup slovenských občanov k novej mene.

Želám nám, všetkých Slovákom, veľa šťastia s Eurom ako symbolom integrovanej prosperujúcej Európy.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν θα γίνει σχετική συζήτηση στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές.

Η οδηγία αυτή, που αφορά την εργασία των ναυτικών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, θα επιτρέψει στους ναυτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Στον τομέα αυτόν πρέπει να δοθεί ώθηση διότι συμβάλλει στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. Οι θάλασσες που βρέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θάλασσες πολύ σημαντικές για το διεθνές εμπόριο και οι νέοι πρέπει να δουν το μέλλον τους στα ναυτικά επαγγέλματα και να πλαισιώσουν τη ναυτιλία.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - Herr Präsident! Hintergrund meiner Wortmeldung ist ein illegaler Welpentransport, welcher Anfang Oktober 2008 in Österreich aufgedeckt wurde. Seit Anfang Oktober 2008 bemühe ich mich um Redezeit bei den einminütigen Beiträgen, und ich bin froh, dass das jetzt endlich gelungen ist. Es ist interessant, dass ich mir in dieser Zeit den Kollegen Rogalski schon das dritte Mal anhören durfte.

Jetzt aber zum Sachverhalt selbst: Die österreichische Polizei stoppte einen Transporter mit 137 Welpen. Das Fahrzeug wies schwere Mängel auf, und die Tierpässe waren gefälscht, da die Hunde das gesetzlich erforderliche Alter für den Transport noch nicht erreicht hatten. Zielland der in der Slowakei begonnenen Fahrt war Spanien. Dieser Fall ist kein Einzelfall, und er führt erneut vor Augen, dass in Europa profitorientierte Organisationen beständig in krimineller Weise geltende Tierschutzbestimmungen umgehen. Wir brauchen in Europa endlich flächendeckende Kontrollen von Tiertransporten und entsprechende Strafandrohungen bei Nichteinhaltung. Die EU muss gemeinsam europäische Mindestnormen im Tierschutz beschließen, die von allen Staaten umgesetzt und kontrolliert werden müssen. Dies würde auch solche Länder zur Einführung von gewissen Standards zwingen, die bisher im Bereich Tierschutz vollkommen untätig waren.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). - Krvavi ter neusmiljeni masaker nad Palestinci v Gazi je simbol človeške nemoči in dvojnih meril, ki kriči v nebo. Mar res mora število mrtvih med Palestinci doseči štirimestno število, preden mednarodni subjekti uporabijo mehanizme, ki so na voljo za posredovanje že od prvega dne spopadov.

Evropska unija si domišlja, da je subjekt mednarodnih odnosov in svetovni politični igralec. Pa je res? Smo mi subjekt, če izraelska vojska ob vsej svoji sofisticirani obveščevalni podpori napade šolo, polno civilistov, ki jo financira Evropska unija. Mar obstaja mednarodno humanitarno pravo, če izraelska vojska na silo preseli Palestince v hišo, ki jo naslednjega dne divje obstreljuje.

Večkrat sem bil v Izraelu, tudi v Sderotu, marsikaj vem, toda ta izraelska akcija je nesorazmerna, je pretirana in je nečloveška. Početje je nemoralno, je perverzno, je bizarno, saj je v svojem bistvu predvolilna kampanja. To je krvava predvolilna kampanja.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (UEN). - Mr President, may I take this opportunity to back the case for European Union funding to support the European Special Olympics Games, which are being held in Warsaw in 2010, and the Special Olympics World Games, which are being held in Athens in 2011.

The Commission allocated EUR 5 million in support of the Special Olympics World Games when they were held in Ireland in 2003, which was such a wonderful occasion and a pleasure for so many of us who were present. We in the European Union must be to the forefront in supporting volunteerism in sport.

Let me add that there is a written declaration on this issue that MEPs can sign this week outside the Chamber, and I would urge all colleagues to sign this declaration in support of EU funding for these very important Special Olympics Games.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). - Hezký nový rok, pane předsedo. Vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych se upřímně podivil nad tím, že ironií osudu právě česká vláda, známa svými specifickými přístupy k otázce jednání s Ruskem, stále ještě neroztrhla své roucho a nesype si popel na hlavu. Vždyť i ona oddalovala jednání o energetické bezpečnosti s Ruskem. Ještě více mne šokuje postoj Evropské komise. Ta hrozí Slovensku a Bulharsku sankcemi, dokonce jsme slyšeli, že pan Cohn-Bendit to také doporučuje, pokud znovu spustí odstavené bloky jaderných elektráren. Doporučuji komisařům a mluvčímu Evropské komise, aby si vzali dobré oblečení, doma vypnuli topení a svým rodinám vysvětlili, že jsou solidární se Slováky a Bulhary. Nebo snad šlo o špatný novoroční vtip?

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα του φυσικού αερίου καθώς τις τελευταίες δέκα μέρες γινόμαστε μάρτυρες της διαμάχης γύρω από το θέμα αυτό. Μια διαμάχη που έχει φέρει σε ομηρία πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εξαρτώνται ενεργειακά από το φυσικό αέριο και έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολίτες, επιχειρήσεις και βιομηχανία.

Μέσα από συζητήσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, που χαρακτηρίζονται από καχυποψία, κακοπιστία και αλληλοσυγκρουόμενες ανακοινώσεις, και με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και της Επιτροπής, φαίνεται πως βρέθηκε κάποια λύση.

Είναι φανερό ότι, ανεξαρτήτως προθέσεων και καταμερισμού, το πρόβλημα μπορεί να προκύψει και πάλι εάν δεν ληφθούν μέτρα. Πρέπει λοιπόν να μελετηθεί η αναδιατύπωση του ενεργειακού δόγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσθήκη σε αυτό και άλλων πηγών ενέργειας.

Θα πρέπει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει με σαφήνεια το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκβιάζεται και να συμμετάσχει στη συζήτηση για το σχεδιασμό εναλλακτικών οδών για ασφαλή και συνεχή παροχή φυσικού αερίου. Ο στόχος της μείωσης των ενεργειακών αναγκών κατά 20% μέχρι το 2020 δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν η σημερινή κατάσταση είναι τόσο ασταθής και όχι δεδομένη.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Uniunea Europeană trebuie să aibă ca prioritate elaborarea unei strategii energetice comune şi a unui plan de acţiuni care să îmbunătăţească siguranţa energetică a Uniunii.

Întreruperea furnizării prin Ucraina a gazelor naturale către statele membre ale Uniunii a arătat dependenţa Uniunii de furnizorii săi tradiţionali. De asemenea, temperaturile scăzute din această iarnă au pus serioase probleme operaţionale furnizorilor de energie electrică, care au înregistrat valori istorice ale consumului.

Uniunea trebuie să elaboreze o strategie europeană pentru modernizarea grid-ului energetic, pentru creşterea eficienţei energetice şi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Realizarea proiectului Nabucco, construcţia de terminale de gaz lichefiat în porturile europene, investiţii în centrale nucleare mai sigure, creşterea eficienţei energetice şi creşterea utilizării energiilor regenerabile trebuie să se afle printre acţiunile prioritare comune dedicate creşterii siguranţei energetice a Uniunii.

Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiţii şi cu guvernele statelor membre, trebuie să identifice şi să asigure finanţarea acestor proiecte prioritare.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - Madam President, I wish to raise the issue of Zimbabwe. It seems to me that if Zimbabwe is not on our television screens, then we do not really concern ourselves with some of the issues that arise there. Recently we had the case of Jestina Mukoko, Executive Director of the Zimbabwe Peace Project and a board member of the Zimbabwe Human Rights NGO Forum, who was abducted and held incommunicado for 21 days before reappearing at Harare Magistrates Court bearing signs, it might be said, of torture and ill treatment – all for the crime of being a human rights campaigner.

Ms Mukoko is currently being held in solitary confinement at the maximum security prison, and her future, like that of so many campaigners, aid workers and ordinary citizens before her, remains in jeopardy at the hands of the Mugabe regime.

Many words of concern and condemnation have been spoken in this Chamber and in other, national parliaments, yet the nightmare for ordinary Zimbabweans continues unabated. I believe that it is time we reasserted our interest in this and demand from the Council and Commission that action be taken once and for all to bring to an end the criminal activity against people who are campaigning for human rights in Zimbabwe.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Madam President, I welcome the statement by the President this evening on Gaza and, indeed, the decision of Parliament to have a resolution on the issue to urge an immediate, unilateral ceasefire by all sides in the Gaza conflict. With over 900 now dead, the futility of politics-by-war is painfully evident. You must insist that Israel stop the killing. Gaza is the largest prison in the world, with 1.5 million prisoners; it is now also a slaughterhouse, unfortunately, with men, women an children dying simply because they are Palestinian.

What possible crimes could the Palestinian children, who are dying in this conflict, be guilty of? What possible excuses have we Europeans to continue to do business with Israel while it callously continues to slaughter innocent people? The European Council must stop making excuses, stop the bickering and unite in concerted action which will bring this slaughter to an end. There can be no question of upgrading Europe’s relations with Israel so long as it fails to engage in constructive dialogue with all the representatives of the Palestinian people.

 
  
MPphoto
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). - Unia Europejska, jako organizacja państw zjednoczonych wspólnymi wartościami, powinna za pomocą wszelkich możliwych środków uniemożliwić propagowanie nienawiści. Tymczasem francuski operator Eutelsat zdecydował się nadawać program powiązanej z Hamasem stacji Al-Aksa TV, która otwarcie wzywa do ataków na cywilną ludność Izraela.

Firma Eutelsat pokazała tym samym po raz kolejny, iż etyka w biznesie jest terminem obcym osobom odpowiedzialnym za zarządzanie spółką, zwłaszcza w kontekście trwającego od miesięcy blokowania możliwości nadawania niezależnej chińskiej telewizji NTD TV. Pomimo apelu wielu środowisk zarząd Eutelsat wciąż nie chce wycofać się ze swojej decyzji, podjętej zresztą pod naciskiem chińskiego rządu. Zaskakujące i kompletnie amoralne wybory, jakich dokonuje zarząd spółki Eutelsat, stawiają pod znakiem zapytania wyłącznie biznesowe intencje jej władz.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhora Presidente, o ataque de Israel a Gaza é um crime de guerra e um crime contra a humanidade. É trágico o que se passa: novecentos palestinianos já morreram, incluindo muitas crianças, e há milhares de feridos.

É preciso exigir o fim do ataque a Gaza. É preciso exigir o fim do bloqueio israelita que faz de Gaza um campo de concentração. Por isso, associamo-nos a todas as pessoas de todos os países e de todos os continentes que se manifestam contra os massacres, às pessoas de todos os países e de todos os continentes que se indignam, que saem à rua e que dizem "basta de crimes"! É preciso que o Parlamento Europeu e outros órgãos responsáveis da União Europeia exijam o fim imediato do ataque a Gaza e exijam o fim imediato do bloqueio israelita.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). - Děkuji paní předsedající, mě v poslední době zaujalo, že některé české pojišťovny zrušily bonusy, které poskytovaly ženám při uzavírání pojistek na povinné ručení u osobních automobilů. Tento krok byl odůvodněn přípravou na platnost antidiskriminačního zákona. My se opravdu setkáváme opakovaně s tím, že někteří politici a nevládní organizace své postoje ke vztahu k rovným právům obou pohlaví poněkud přehánějí. Jedním z takových přehánění je popírání pojišťovací matematiky, která dnes a denně dokazuje, že v různých aspektech svých životů se ženy a muži chovají rozdílně, a jsou proto nositeli rozdílných pojišťovacích a jiných rizik. Popírání těchto rozdílů není bojem za rovná práva, ale bojem za shodnost, stejnost obou pohlaví. Takový boj je předem prohraný a směšný. Muži a ženy se od sebe liší právě proto, aby se obě pohlaví v praktickém životě, v partnerských vztazích, ve společnosti užitečně a prospěšně doplňovala.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Madam President, a new opinion poll commissioned by the Campaign for an Independent Britain has just been published. Most of those surveyed said that the European Union is out of touch, corrupt and is poor value for money; 83% of those polled want UK law to be paramount and, therefore, to revoke the supremacy of EU law; and 71% want a referendum on continued British membership. Unfortunately, there is not much chance of that, given that the Labour Government will not even give them a referendum on the Lisbon Treaty, which it promised in its election manifesto.

The British people want free trade, friendship and cooperation with Europe and the world, not to be governed by the European Union. If there were a genuinely fair referendum that asked the British people if they want ever-closer political and economic integration with the EU or to leave, an overwhelming majority would vote to leave.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Madam President, I would like to raise my concerns about the ever-increasing lack of scientific rigour in the draft proposals presented to this Parliament by the Commission and, indeed, in some of the reports and amendments for which we as parliamentarians are responsible. Good science gives way more and more to populist and emotive responses, often dressed up as the precautionary principle.

Take the issue of the plant protection products. We have abandoned the scientific principle of risk assessment. There is no detailed EU impact assessment and there is a lack of scientific definition of endocrine disrupters and an inconsistency of treatment between it and the REACH Directive.

We are bringing EU legislation into international disrepute and undermining its credibility by this growing lack of scientific rigour and lack of good science.

 
  
MPphoto
 

  Слави Бинев (NI). - Господин Председател, колеги, газовата криза, в която се оказа Европа в началото на 2009 г., бързо достигна размерите на бедствено положение за България, за която не съществува алтернатива за помощни доставки от газ. Няма да обсъждам възмутително недалновидното решение на управляващите в България да поставят страната ми като заложник в конфликта между Русия и Украйна, тъй като това е очевидно за всички.

По-важното сега е да се вземе решение за изготвяне на мерки за овладяване на кризата. Това в случая може да означава за България само намиране на алтернатива за откъсване от външна зависимост. Затова смятам, че е наложително за Европа и страните от Балканите България да последва примера на Словакия и да вземе решение за рестартиране на I, II, III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“. Това засега е единствената възможност за България - да получи глътка независимост и да намали както преките щети, така и тези, които ще има от използвания в момента мазут, и като заместител на газа.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). - Având în vedere că anul acesta, 2009, este abia la început, aş vrea să vă spun tuturor că, în opinia mea, el nu este un an obişnuit.

În 2009 se încheie două decenii de la sfârşitul războiului rece şi dărâmarea tuturor zidurilor ce despărţeau ţări, dar şi Europa, în est şi vest, în libertate şi democraţie într-o parte şi regimuri totalitare în cealaltă parte.

Ca deputat român, dar şi ca cetăţean român care a cunoscut dictatura, cred că aceste două decenii au însemnat pentru o parte dintre noi tranziţie, iar pentru cealaltă parte, acceptare.

Cred în egală măsură că, în ciuda contextului, anul 2009 ar trebui să fie cel în care acţiunea noastră şi, în egală măsură, acţiunea Comisiei Europene, să consacre o singură Europă pentru toţi europenii: o Europă în care fiecare din cei 500 de milioane de europeni să simtă că drepturile lui sunt garantate, că solidaritatea este reală, că nimeni nu mai poate fi discriminat, că nimeni nu trebuie să se mai simtă străin sau tolerat în Europa unită, că suntem cu toţii cetăţeni europeni care se simt la fel, indiferent de locul în care ne aflam fiecare înainte de 1989.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN). - Pani Przewodnicząca! Parlament Europejski wielokrotnie zajmował się sprawami ekologii. Chciałbym więc zasygnalizować problem, z którym zwróciła się do mnie młodzież szkolna dbająca o środowisko naturalne. Ceny złomu, papieru i butelek z tworzyw sztucznych gwałtownie spadają. Zbiórka tych surowców staje się nieopłacalna. W dodatku w wielu miastach wycofano się z pojemników segregacyjnych, a także zaprzestano ich opróżniania.

Ostatnio szczególnie nabrzmiały jest problem makulatury. Aktualną sytuację w Polsce w tym zakresie można przedstawić następująco: ci, którzy skupują makulaturę, twierdzą, że jest ona zbyt tania i nie opłaca się nią zajmować, a ci, którzy produkują papier, używając makulatury, mówią, że jest ona dla nich zbyt droga i przy obecnych cenach papieru nie stać ich na inwestowanie w urządzenia do przetwarzania makulatury. Apeluję więc o działania proekologiczne, aby rozwiązać ten problem. Dziś jest bowiem tak, że dzieci zbierają makulaturę, bo to ma znaczenie wychowawcze, a później składa się ją na wspólnych wysypiskach.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανα τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να πάρουν το λόγο όσο το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές.

Το σημείο αυτό περατώνεται.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza