Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0443/2008

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0010

Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων - Διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί των εξής εκθέσεων:

A6-0443/2008 της Christa Klass, εξ ονόματος της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

A6-0444/2008 της Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Επιτρoπής Περιβάλλovτoς, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Βασιλείου, Επίτροπε Δήμα, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ενώπιόν μας το αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, οι οποίες μερικές φορές διεξήχθησαν μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε επ’ αυτού αύριο. Δεν κάναμε εύκολη τη ζωή μας. Κοπιάσαμε για να βρούμε ορθές λύσεις στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Διαπιστώσαμε ότι η επιστήμη δεν μας οδηγεί πάντοτε στη σωστή κατεύθυνση με ξεκάθαρα ευρήματα. Θα χρειασθεί περαιτέρω επιστημονική στήριξη, προκειμένου να αναλύσουμε τις συνέπειες αυτής της νέας νομοθεσίας. Καταρχάς, λοιπόν, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους εκείνους οι οποίοι συνεισέφεραν σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα με εποικοδομητικές προτάσεις, τους συναδέλφους μου εδώ στο Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου – είναι κρίμα που η τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου δεν παρευρίσκεται εδώ απόψε – αλλά και στο προσωπικό.

Με την τρέχουσα οδηγία για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταφέρνουμε ένα γιγάντιο βήμα προς την κατεύθυνση της κοινής αντιμετώπισης όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή στην Ευρώπη. Η αειφορία ως συνολική έννοια για την ευρωπαϊκή γεωργία θα εξασφαλίσει υγιεινά τρόφιμα και ένα υγιεινό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, η διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα εναρμονισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική αρχή «όσο είναι απαραίτητο αλλά το λιγότερο δυνατό» προϋποθέτει ολοκληρωμένες και σωστές γνώσεις. Στην ουσία, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι φάρμακα για τα φυτά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ορθά ώστε να είναι αποτελεσματικά – το κατάλληλο προϊόν στην κατάλληλη δοσολογία την κατάλληλη χρονική στιγμή. Σε αυτό εντάσσεται επίσης και ο προβληματισμός για το αν είναι απαραίτητη η χημική φυτοπροστασία ή αν θα ήταν καλύτερη η εφαρμογή μηχανικών μέτρων. Η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας και του δοκιμασμένου εξοπλισμού εφαρμογής θα προστατεύσει το περιβάλλον και το χρήστη, ενώ θα συνεισφέρει και στην επιτυχία του εγχειρήματος χάρη στην ποιοτική συγκομιδή. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν μέτρα στα εθνικά σχέδια δράσης τους προκειμένου να μειωθεί η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο περιορισμός των κινδύνων είναι ο πρωταρχικός στόχος. Η εφαρμογή των γενικών βασικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας θα καταστεί υποχρεωτική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014. Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας πλαισίου για το νερό συνιστά ύψιστη προτεραιότητα. Τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν ουδέτερες ζώνες παρακείμενες σε υδάτινα συστήματα, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες των ιδιοτήτων του εδάφους και τις γεωγραφικές παραμέτρους. Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τοπικές αρχές και σε προστατευόμενες περιοχές θα ελαχιστοποιηθεί ή και θα σταματήσει, εφόσον είναι απαραίτητο. Υπάρχουν κανονισμοί για τον έλεγχο του εξοπλισμού, ενώ θα θεσπισθούν διαστήματα συντήρησης. Περιορισμός των κινδύνων σημαίνει ότι οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει να λαμβάνουν σωστή και συνεχή κατάρτιση για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι ιδιώτες χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένη κατάρτιση και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες σε ιδιωτικούς κήπους λόγω ακατάλληλης χρήσης, πρέπει να ενημερώνονται από καλά καταρτισμένους πωλητές σχετικά με τη χρήση και τους κινδύνους κατά την αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η εν λόγω οδηγία συνεπάγεται ότι κανονισμοί οι οποίοι διέφεραν κατά το παρελθόν σε κάθε κράτος μέλος θα εναρμονισθούν σε υψηλό, κοινό επίπεδο. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ωφελήσουν το περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους χρήστες. Η καθιέρωση πανομοιότυπων συνθηκών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίζει πανομοιότυπα πρότυπα ασφαλείας και πανομοιότυπες συνθήκες παραγωγής. Ουσίες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα επιβλαβείς για την υγεία δεν θα λαμβάνουν άδεια, επ’ αυτού είμαστε σύμφωνοι. Ωστόσο, η απαγόρευση θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικώς ορθά ευρήματα και όχι σε πολιτικό δογματισμό. Και η έκθεση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί στα φυτοφάρμακα, όπως και σε πολλά πράγματα στη ζωή, η δοσολογία είναι εκείνη η οποία προκαλεί τον κίνδυνο δηλητηρίασης. Ένα χάπι για τον πονοκέφαλο είναι δώρο Θεού, αν όμως πάρει κανείς 20 χάπια τότε αυτό γίνεται επικίνδυνο ακόμη και για την ίδια τη ζωή του.

Καταλήξαμε σε μια καλή συμβιβαστική πρόταση. Θα εναρμονίσει την περιβαλλοντική και οικονομική πολιτική, ενώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε τις απαιτήσεις μας ψηφίζοντας αύριο ομόφωνα.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ακόμη ένα πιο τεχνικό ζήτημα, δηλαδή ένα λάθος το οποίο εντόπισα στο άρθρο 14, παράγραφος 4. Γίνεται αναφορά στη διαδικτυακή πύλη στο άρθρο 4, παράγραφος 3· ωστόσο, δεν υπάρχει παράγραφος 3 στο άρθρο 4. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, η εν λόγω συμφωνία συνιστά ορόσημο, ένα ορόσημο για την προστασία της υγείας και του καταναλωτή στην Ευρώπη αλλά και για το περιβάλλον και την οικονομία. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετική τους συνεργασία. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους οι οποίοι συμμετείχαν αλλά και την Επιτροπή, εσάς, το σκιώδη εισηγητή και τον κύριο Δήμα, καθώς και τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν τρομοκρατήθηκαν από τα εντελώς υπερβολικά αριθμητικά στοιχεία της βιομηχανίας.

Εγκρίναμε 200 τροπολογίες κατά την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιχειρήσαμε να βελτιώσουμε καθοριστικά την κοινή θέση με την εν λόγω συμφωνία. Θα θέσουμε τέλος σε αυτό το αντιεπιστημονικό, αέναο παιγνίδι των αριθμών, αυτό το ταχυδακτυλουργικό κόλπο για την οριοθέτηση με σαφώς καθορισμένα κριτήρια αποκλεισμού. Κανείς δεν μπορεί να ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο. Επομένως, ασφάλεια μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με την πλήρη κατάργηση. Τα φυτοφάρμακα και άλλες ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή δεν έχουν δουλειά, καμία δουλειά στα τρόφιμα. Θα διασφαλίσουμε την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με τον αποκλεισμό των έμμονων, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών (PBT). Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί καταφέραμε να υλοποιήσουμε και να καθιερώσουμε αρχικά και σαφή κριτήρια για τις ενδοκρινικές ουσίες και έχω εμπιστοσύνη στην υποχρέωση της Επιτροπής να σκεφθεί περισσότερα κριτήρια κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Είμαι συνάμα ιδιαίτερα ευτυχής γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καθιερώσει την προστασία των μελισσών ως κριτήριο για τη χορήγηση άδειας για πρώτη φορά. Κορυφαίοι επιστήμονες στη Γαλλία και τη Γερμανία υπολογίζουν την οικονομική αξία των επικονιαστών στα 150 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και τη ζημία στα 310 δισεκατομμύρια EUR αν χαθούν οι μέλισσες ως επικονιαστές. Επομένως, σας ζητώ ευθέως να απορρίψετε αύριο οποιαδήποτε τροπολογία κατατεθεί. Θα αμβλύνει την εν λόγω συμβιβαστική πρόταση. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο. Παλαιότερα ήταν κοινή πρακτική να μην στρεφόμαστε εκ νέου κατά μιας κοινής πρότασης συμβιβασμού. Πάντως, είμαι ευτυχής γιατί επιτύχαμε από κοινού τη βελτίωση στο θέμα των ανοσοτοξικών και νευροτοξικών ουσιών γιατί σε μια Ευρώπη η οποία εμφανίζεται ως κοινωνία της γνώσης δεν μπορούμε να ανεχόμαστε την πρόκληση μακροπρόθεσμων βλαβών κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου ενός παιδιού κυρίως εξαιτίας νευροτοξικών ουσιών. Λέμε σαφέστατα ναι στην εναρμόνιση, όμως χωρίς να περιορίζουμε τη νομοθεσία των κρατών μελών και θα τους επιτρέψουμε ευελιξία όσον αφορά το θέμα της χορήγησης άδειας.

Η τριπλή νομική βάση καταδεικνύει επίσης την υψηλή αξία που αποδίδουμε στην υγεία, ενώ προβλέψαμε εξαιρέσεις από την απαγόρευση με πολλούς περιορισμούς, οι οποίες συνδέονται με ένα σχέδιο υποκατάστασης, για παράδειγμα, έτσι ώστε η εξαίρεση να μην καταστεί κανόνας αλλά το αντίστροφο. Είμαι επίσης ευτυχής γιατί καταφέραμε να συμπεριλάβουμε την προστασία των ζώων στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και γιατί κατορθώσαμε να καθιερώσουμε περισσότερη διαφάνεια, αν και θα περίμενα ότι η Επιτροπή θα επεδείκνυε περισσότερο θάρρος. Ελπίζω ότι θα έχουμε περισσότερη πρόσβαση στα πρωτόκολλα εφαρμογής και θα κατορθώσουμε να εισαγάγουμε μια ηλεκτρονική άδεια πρόσβασης. Δεν είναι μόνο ορόσημο για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή στην Ευρώπη, θεωρώ ότι είναι επιπλέον μια μαγική στιγμή για την Ευρώπη. Είναι μια μαγική στιγμή για την Ευρώπη γιατί η απόφαση αυτή να καταργήσουμε σταδιακά τα εξόχως τοξικά φυτοφάρμακα είναι πρωτοφανής και μοναδική σε παγκόσμια κλίμακα. Μπορούμε επομένως να υποστηρίξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται ταχύτατα όσον αφορά την πρωτοποριακή προστασία της υγείας· η Ευρώπη θα γίνει έτσι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο εν λόγω κανονισμός θα δημιουργήσει επιπλέον προστιθέμενη αξία για τους πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά κύριο λόγο με το μέρος των καταναλωτών και της υγείας και ότι δεν έχει υποκύψει στη βιομηχανία. Επιπρόσθετα, η κατάσταση είναι επωφελής και για τη βιομηχανία, η οποία θα λάβει κίνητρα για καινοτομία προκειμένου να παράγει καλύτερα και πιο ασφαλή προϊόντα στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Klaß, την εισηγήτρια κυρία Breyer, καθώς και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου για την εξαίρετη εργασία τους σχετικά με τις προτάσεις, αφενός, για την οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων, αλλά και για την αναθεώρηση και βελτίωση του κανονισμού.

Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει την περιβαλλοντική ακεραιότητα της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, ενώ σε ορισμένα σημαντικά σημεία θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους.

Είναι γνωστό ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους πολίτες. Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητο, αφενός μεν, να καταστεί αυστηρότερο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με την τροποποίηση της οδηγίας του 1991 για τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά, αφετέρου δε, να συμπληρωθούν τα κενά που παρατηρούνται σε κοινοτικό επίπεδο κατά το στάδιο της χρήσης των εν λόγω προϊόντων.

Με την επίτευξη συμφωνίας για την οδηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι έχει την πολιτική βούληση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Το Κοινοβούλιο συνέβαλε ώστε η οδηγία, σε ορισμένα σημαντικά σημεία, να είναι πιο φιλόδοξη από την κοινή θέση του Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης με ποσοτικούς στόχους τόσο για τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει η χρήση φυτοφαρμάκων όσο και για τη μείωση της χρήσης ορισμένων προϊόντων.

Αυτό δεν ήταν εύκολο, καθώς η εισηγήτρια έπρεπε να πείσει τα κράτη μέλη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ενδεδειγμένο μέσο περιορισμού του κινδύνου είναι η μείωση της χρήσης συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων. Αυτό το έπραξε με επιτυχία. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί σημαντική πρόοδο για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη τροπολογιών ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την οδηγία σε δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες, κυρίες Klass και Breyer, τους σκιώδεις εισηγητές για την εποικοδομητική τους προσέγγιση στην πρόταση, τη γαλλική Προεδρία και όλους εσάς που συνεισφέρατε στην επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης ανάγνωσης της πρότασης της Επιτροπής.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωργία, τη φυτοκομία, τη δασοκομία και την κηπουρική. Εντούτοις, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων και το περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εμπίπτουν σε ρυθμιστικό πλαίσιο με αποτελεσματικό και ισορροπημένο τρόπο.

Κατά την προετοιμασία της αρχικής πρότασης, η Επιτροπή διεξήγαγε εκτενείς διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες του χώρου από όλους τους ενδιαφερόμενους κλάδους, ενώ πραγματοποίησε ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου. Ύψιστη προτεραιότητα ήταν – και εξακολουθεί να είναι – η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού προστασίας για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων αλλά και για το περιβάλλον. Με χαρά διαπιστώνω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στα συμπεράσματα των συζητήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Το σχέδιο της συμβιβαστικής πρότασης που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας θα ενισχύσει αυτόν τον υψηλό βαθμό προστασίας μέσα από διάφορες διατάξεις. Θα τεθούν σαφή και αυστηρά κριτήρια για την έγκριση των δραστικών ουσιών. Οι παραγωγοί, οι προμηθευτές και οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να τηρούν αρχεία τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα κατόπιν αίτησης σε τρίτα μέρη, όπως γείτονες, λοιποί ένοικοι ή η βιομηχανία ύδατος. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους για την εμπορία και τη χρήση, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να εποπτεύει τους ελέγχους των κρατών μελών. Η επανάληψη δοκιμών στα ζώα θα αποφεύγεται εντελώς. Προκειμένου να προωθηθεί η αειφορία στη γεωργία, πιο ασφαλείς εναλλακτικές θα υποκαταστήσουν τα πιο επικίνδυνα προϊόντα.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκληρωμένη ενημέρωση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάσει το θέμα της διαθεσιμότητας των υπαρχόντων εναλλακτικών προϊόντων για ουσίες οι οποίες είναι γνωστές ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Κάτι τέτοιο θα συμβεί φυσικά χωρίς να προδικάσουμε τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού.

Ως μέρος της συνολικής συμβιβαστικής πρότασης, θα ήθελα να προτείνω το εξής κείμενο σε σχέση με την αξιολόγηση των κινδύνων για τις μέλισσες: «Κατά την αναθεώρηση των απαιτήσεων δεδομένων για τις δραστικές ουσίες και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημεία β και γ, η Επιτροπή θα επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στα πρωτόκολλα μελετών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των κινδύνων η οποία λαμβάνει υπόψη την πραγματική έκθεση των μελισσών στα εν λόγω προϊόντα, κυρίως μέσω του νέκταρ και της γύρης».

Το σχέδιο της συμβιβαστικής πρότασης θα δημιουργήσει ένα ακόμη πιο ασφαλές πλαίσιο για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές εγγυήσεις, καθώς και την προστασία της υγείας των πολιτών μας. Αντικατοπτρίζει επίσης τη Στρατηγική της Λισαβόνας γιατί θα περιορίσει τη γραφειοκρατία. Για παράδειγμα, η διαδικασία έγκρισης θα καταστεί συντομότερη και πιο αποτελεσματική. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θα λειτουργούν πλέον απομονωμένα αφού η αμοιβαία αναγνώριση της χορήγησης αδειών θα καταστεί ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Αυτό αναμένεται να περιορίσει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς και να έχει ως αποτέλεσμα την ευρύτερη διαθεσιμότητα των φυτοφαρμάκων για τους γεωργούς.

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι το σχέδιο είναι απολύτως συμβατό και συμπληρωματικό προς την πρόταση οδηγίας για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συναδέλφου μου, Επιτρόπου Δήμα.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροποι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εισηγητές, την Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα, κυρίως τη γαλλική Προεδρία. Εργάσθηκαν σκληρά για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμβιβαστική πρόταση η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην υγεία του ανθρώπου και τη γεωργική παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά τους γεωργούς, η εναρμόνιση των συστημάτων των τριών ζωνών θα διευκολύνει την πρόσβαση στα προϊόντα, ενώ ένα ταμείο για χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας, όπως προβλέπεται και διασφαλίζεται από την Επιτροπή, θα σημαίνει ότι έχουμε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και τα οποία είναι σχεδιασμένα για δευτερεύουσες καλλιέργειες και την κηπουρική. Ως εκ τούτου, έχουμε την διασφάλιση ότι έως το 2020 όλες οι ουσίες με αποδεδειγμένα επιβλαβή δράση, όπως τα ΚΜΑ και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, δεν θα λαμβάνουν πλέον άδεια διάθεσης στην αγορά.

Εξυπακούεται ότι η εν λόγω πρόταση αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις ασθένειες και τις διάφορες μορφές καρκίνου για τις οποίες έχει ήδη αποδειχθεί επιστημονικά ότι συνδέονται με τα φυτοφάρμακα, καθώς και τις εκφυλιστικές ασθένειες, οι επιπτώσεις των οποίων έχουν επίσης αποδειχθεί.

Μια πολύ σημαντική πτυχή η οποία θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια πλέον για να διασφαλισθεί μεγαλύτερη συμμόρφωση προς τα μέτρα προστασίας των μελισσών. Η Επιτροπή μόλις προέβη σε σχετική δήλωση επ’ αυτού. Θα ήθελα όμως να μάθω αν η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία 2007/52 υπό το πρίσμα των πτυχών που μόλις απαρίθμησε. Έμφαση θα δοθεί επίσης στις μεθόδους βιολογικού ελέγχου, ενώ στον εν λόγω τομέα η έρευνα, η οποία έχει τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της Επιτροπής, θα πρέπει να προβληθεί αποτελεσματικά. Επιπλέον έχω την πεποίθηση ότι το κείμενο αυτό θα λειτουργήσει ως ευπρόσδεκτο και απαραίτητο κίνητρο για να ενεργοποιήσει την έρευνα και την καινοτομία μεταξύ των κύριων παραγωγών των συμβατικών χημικών φυτοφαρμάκων.

Όσον αφορά την Επιτροπή, η έκθεση προβλέπει ενδιάμεσες εκθέσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε τη διασφάλιση πως θα γίνεται παρακολούθηση. Ελπίζω ότι και τα εθνικά όργανα θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποδείξουν ότι το κείμενο αυτό έχει ισχύ.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(DA) Κυρία Πρόεδρε, όταν δημοσιεύθηκε η πρόταση της Επιτροπής έγινε κύριος τίτλος σε μεγάλη δανέζικη εφημερίδα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας έγραφε «Η ΕΕ απειλεί τα υπόγεια ύδατα της Δανίας». Στη Δανία, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεγονός ότι έχουμε τεράστιες ποσότητες καθαρών υπόγειων υδάτων τα οποία μπορούμε να καταναλώνουμε χωρίς επεξεργασία. Δηλαδή, το νερό της βρύσης προέρχεται από τα υπόγεια ύδατα και το πίνουμε χωρίς να προηγείται η επεξεργασία του. Αν η πρόταση της Επιτροπής επρόκειτο να υλοποιηθεί όπως παρουσιάσθηκε αρχικά, αυτό θα σήμαινε ότι στη Δανία θα διπλασιαζόταν σχεδόν ο αριθμός των φυτοφαρμάκων στην αγορά. Αυτό θα είχε πιθανότατα ως αποτέλεσμα πολλά από αυτά να καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα – φυτοφάρμακα τα οποία αρνούμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή γιατί θα εισχωρούσαν στα υπόγεια ύδατα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πιούμε νερό χωρίς να έχει τύχει επεξεργασίας. Σαφώς, θα ήταν καταστροφικό αν είχε εγκριθεί η αρχική πρόταση της Επιτροπής, και όχι μόνο για τη Δανία. Ακριβώς όπως κι εμείς, στην πατρίδα μου, διαθέτουμε υπόγεια ύδατα τα οποία θέλουμε να προστατεύσουμε, και επιλέγω να το χρησιμοποιήσω αυτό ως παράδειγμα εδώ, υπάρχουν φυσικά και άλλες χώρες με διάφορα άλλα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία που θα ήθελαν να προστατεύσουν, ενώ η ΕΕ δεν θα πρέπει ποτέ να εξαναγκάζει μια χώρα να μειώσει το βαθμό προστασίας της. Είμαι ως εκ τούτου εξαιρετικά ευτυχής γιατί καταφέραμε – όχι ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Επιτροπής, ούτε του Συμβουλίου, αλλά του Κοινοβουλίου – να διασφαλίσουμε ευελιξία η οποία, εφόσον υπάρχουν ειδικοί προβληματισμοί, επιτρέπει στις χώρες μεμονωμένα να λένε «όχι» στα φυτοφάρμακα που δεν επιθυμούν, όπως θα έπρεπε άλλωστε.

Ένα ακόμη πολύ θετικό σημείο το οποίο εγκρίναμε, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι’ αυτό, είναι το ότι θα υπάρξει απαγόρευση πλέον, ώστε να μπορέσουμε να καταργήσουμε σταδιακά ορισμένες από τις πιο επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα φυτοφάρμακα. Πρόκειται για ουσίες οι οποίες έχουν ήδη απαγορευθεί σε άλλες εφαρμογές μέσω του επονομαζόμενου κανονισμού REACH που συντάξαμε πριν από μερικά χρόνια. Πρόκειται για ουσίες τόσο επικίνδυνες που δεν θα επιτρέπαμε να περιέχονται σε υφάσματα, σε ηλεκτρονικά προϊόντα, σε παιγνίδια ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, αλλά που επιτρέπονται ακόμη στα φυτοφάρμακα και καταλήγουν τελικά στο πιάτο μας! Αυτό φυσικά είναι εντελώς απαράδεκτο και γι’ αυτό είμαι εξαιρετικά ευτυχής γιατί θα απαλλαγούμε πλέον από αυτές τις επικίνδυνες ουσίες στα φυτοφάρμακα.

Ένα τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και το οποίο θεωρώ εξαιρετικά θετικό και κάτι για το οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε είναι ότι καθιερώσαμε στόχους περιορισμού για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Καθιερώσαμε σχέδια δράσης μέσα από τα οποία η κάθε χώρα ξεχωριστά θα επιτυγχάνει τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Η έννοια της ποιοτικής μείωσης αναφέρεται στο γεγονός ότι υπάρχουν σαφώς ορισμένες ουσίες οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες από άλλες και θα πρέπει φυσικά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ουσίες αυτές, είναι όμως καλή ιδέα να περιορίσουμε τη χρήση και από ποσοτική άποψη, δηλαδή τη συνολική χρήση των φυτοφαρμάκων, γιατί κάτι τέτοιο προφανώς θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης των εν λόγω ουσιών οι οποίες καταλήγουν στην ύπαιθρο και το πιάτο μας.

Εντούτοις, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ καλύτερα. Οι νευροτοξικές ουσίες, για παράδειγμα. Πρόκειται για ουσίες οι οποίες βλάπτουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών. Το γεγονός ότι δεν καταργούμε σταδιακά τις ουσίες αυτές δείχνει, κατά τη γνώμη μου, έλλειψη φιλοδοξίας και είναι ντροπή. Θεωρώ επίσης ότι είναι ντροπή να συμπεριλαμβάνουμε τη δυνατότητα εξαίρεσης για τις επικίνδυνες αυτές ουσίες αν η βιομηχανία εκδηλώσει την ανάγκη για κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ωστόσο, σε τελική ανάλυση, είμαι ευτυχής και ικανοποιημένος. Είναι μια νίκη για την υγεία και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι βρισκόμαστε στο σημείο να εγκρίνουμε αυτό το πακέτο για τα φυτοφάρμακα. Τα δύο κείμενα της πρότασης συμβιβασμού που θα τεθούν σε ψηφοφορία από το Σώμα μού φαίνονται ισορροπημένα και αξίζουν τη στήριξή μας για διάφορους λόγους.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους χρήστες είναι σημαντικά: η απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης άδειας, μεταξύ άλλων, μέσα από το διαχωρισμό σε τρεις ζώνες και την αμοιβαία αναγνώριση που τις συνοδεύει. Θα προτιμούσα να υπάρχει μόνο μια ζώνη για να διασφαλίζεται ακόμη μεγαλύτερη συνοχή στο έδαφος της ΕΕ, όμως τα κράτη μέλη αποδείχθηκαν κάπως υπερβολικά επιφυλακτικά. Οι αυξημένες απαιτήσεις κατάρτισης τόσο για τους πωλητές όσο και τους χρήστες – να διδάσκονται πώς να κατανοούν και να χειρίζονται καλύτερα τα φυτοφάρμακα – αποτελούν εγγυήσεις όχι μόνο για την καλύτερη προστασία της υγείας αλλά και για οικονομικό κέρδος.

Τα οφέλη για εκείνους οι οποίοι προστατεύουν τα ζώα είναι επίσης σημαντικά, κυρίως χάρη στη συγκέντρωση των δεδομένων που προέρχονται από τις δοκιμές σε πειραματόζωα. Τα οφέλη για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντικά· μακροπρόθεσμα οι πλέον επικίνδυνες ουσίες θα αντικατασταθούν από λιγότερο επιβλαβείς.

Οφείλω να αναφερθώ στο εξαιρετικά επίμαχο ζήτημα των ενδοκρινικών διαταρακτών. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε ορισμός για τις ουσίες αυτές. Κανένα νομοθετικό κείμενο δεν έκανε αναφορά στο εν λόγω ζήτημα. Η πρόταση συμβιβασμού παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών για να συντάξει προτάσεις με επιστημονική βάση για τα μέτρα που αποσκοπούν στον ορισμό των ιδιοτήτων των ενδοκρινικών διαταρακτών. Ο εν λόγω επιστημονικός ορισμός θα δώσει τη δυνατότητα στα προϊόντα να ταξινομούνται ανάλογα με την ιδιότητα που διαθέτουν να διαταράσσουν ή όχι την ενδοκρινική λειτουργία και στην ουσία θα παράσχει στη βιομηχανία το απαιτούμενο επιστημονικό νομικό πλαίσιο.

Το κείμενο συμβιβασμού επιπλέον λαμβάνει υπόψη το ζήτημα των μελισσών και του καθοριστικού ρόλου τους στο οικοσύστημα. Πιστεύω μάλιστα ότι η διατύπωση που περιέχεται στην πρόταση συμβιβασμού, σε συνδυασμό με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Οι επιδράσεις των δραστικών ουσιών όχι μόνο στη συνολική ανάπτυξη των μελισσών αλλά και στο νέκταρ και τη γύρη θα ληφθούν υπόψη. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ορισμένους επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι εκφράζουν αμφιβολίες για τη διαθεσιμότητα των δραστικών ουσιών και των προϊόντων. Η εν λόγω πρόταση συμβιβασμού λαμβάνει υπόψη τους φόβους τους. Το σύστημα των τριών ζωνών εγγυάται στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν άδειες σε περισσότερα προϊόντα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα των παρεκκλίσεων.

Όσον αφορά τις χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας, το Κοινοβούλιο αγωνίσθηκε για να έχει σύντομα στη διάθεσή του τα σχέδια προτάσεων της Επιτροπής για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ταμείου. Υπάρχει ακόμη και η ρήτρα αναθεώρησης, η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο της εν λόγω νομοθεσίας σχετικά με τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.

Τέλος αλλά όχι λιγότερο σημαντικό – κάτι το οποίο επεσήμαναν οι συνάδελφοι βουλευτές – ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς φυτοφαρμάκων να αναπτύξουν νέα και αποτελεσματικά προϊόντα τα οποία σέβονται την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι φάρμακα για τα φυτά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με ελεγχόμενο και συνετό τρόπο. Τα κείμενα αυτά αναγνωρίζουν και θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τη σπουδαιότητα της ολοκληρωμένης παραγωγής όσον αφορά την ορθή και αειφόρο γεωργία. Τα δύο κείμενα στα οποία καταλήξαμε καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων για τους γεωργούς.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ήταν ιδιαίτερη χαρά για μένα η συνεργασία μαζί σας, κυρίες και κύριοι, γι’ αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Το έργο μας, πιστεύω, μας βοήθησε να εξασκηθούμε στο να ακούμε, να κατανοούμε ο ένας τον άλλον και να συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, και μπράβο συγκεκριμένα στις δύο εισηγήτριές μας, τις κυρίες Klass και Breyer, οι οποίες αποδείχθηκαν εξαιρετικοί διαπραγματευτές κατά την αναζήτηση συμβιβασμού με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – Κυρία Πρόεδρε, σε αυτήν την αίθουσα συνεδριάσεων συζητάμε την παραμονή μιας ψηφοφορίας η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, την υγεία και το περιβάλλον. Ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: καθένας από εμάς τους νομοθέτες που εντόπισε και ήγειρε προβληματικά θέματα κατά την εν λόγω νομοθετική διαδικασία έδρασε από ενδιαφέρον για τη γεωργία και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα στο μέλλον.

Ανησυχώ φυσικά για την κατάχρηση των φυτοφαρμάκων και τις επιδράσεις τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κρούσματα καρκίνου έχουν αυξηθεί. Έχουμε αυξημένα υπολείμματα στην ατμόσφαιρα, το νερό και τα τρόφιμα, τα οποία επηρεάζουν την υγεία μας και το περιβάλλον. Ας σημειωθεί επίσης ότι οι γεωργοί μας έρχονται σε πιο άμεση επαφή με τα φυτοφάρμακα. Πρόθεση της εν λόγω νομοθεσίας, την οποία επικροτώ, είναι η προστασία της υγείας των πολιτών μας, του περιβάλλοντος και της γεωργίας.

Ως νομοθέτες όμως οφείλουμε να επιδιώκουμε την ισορροπία και να εδράζουμε τη νομοθεσία στην ορθή επιστήμη. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να νομοθετούμε αφηρημένα. Αν απομακρυνθούμε από την αρχική επιστημονική προσέγγιση της Επιτροπής που βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνων και κινηθούμε προς μια άλλη που βασίζεται στην ανίχνευση κινδύνων, τότε πέφτουμε στο πρώτο εμπόδιο. Χωρίς σχετική εκτίμηση αντικτύπου, την οποία πολλοί από εμάς ζητήσαμε επανειλημμένα, κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς πόσες ουσίες θα απαγορευθούν.

Η Ιρλανδία διαθέτει μοναδικό ήπιο αλλά υγρό κλίμα. Τούτο καθιστά τις πατατοκαλλιέργειές μας και τις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών ευάλωτες στα παράσιτα και σε ασθένειες, όπως είναι ο περονόσπορος. Η αφαίρεση περίπου 22 ουσιών, μεταξύ άλλων και των Mancozeb και Opus, θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Συνεπώς, ποια θα είναι η εικόνα μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας σε 18 μήνες; Τα φυτοφάρμακα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά υπό την ισχύουσα νομοθεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα μέχρις ότου λήξει η υφιστάμενη άδειά τους. Αν αποδείξουμε στην Ιρλανδία ότι μια συγκεκριμένη ουσία η οποία πρέπει να αποσυρθεί είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση ενός σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών και ότι δεν υπάρχει πιο ασφαλές υποκατάστατο, η εν λόγω ουσία μπορεί να λάβει έγκριση για περίοδο έως πέντε ετών κατ’ επανάληψη, παρά την απαγόρευση.

Θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα. Στην πράξη πρέπει εμείς να το κάνουμε να έχει αποτέλεσμα. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη μείωση της παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ και να είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί όσον αφορά τη δυνατότητά μας να κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στη βιομηχανία και να την καλέσουμε να επενδύσει στα εναλλακτικά, βιολογικώς ορθά προϊόντα τα οποία είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, αποτελεσματικά. Έχουμε ένα προηγούμενο. Όλοι έχουμε δει την περίπτωση της χρήσης ενός μη χημικού, φυσικού, φθηνού και αποτελεσματικού θεραπευτικού σπρέι το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία των λευκών αμπελιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χαιρετίζω την τροπολογία του Κοινοβουλίου η οποία κινείται αρκετά προς την κατεύθυνση της προστασίας των μελισσών που είναι καθοριστικής σημασίας για τους γεωργούς και τον εφοδιασμό σε τρόφιμα μέσω της επικονίασης.

Τέλος, θα ζητήσω από τους συναδέλφους να στηρίξουν την τροπολογία 182 της ομάδας UEN και να απορρίψουν την τροπολογία πακέτο 169. Η Επιτροπή, οι εμπειρογνώμονες, θα εξεύρουν την κατάλληλη επιστημονική βάση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες σε τέσσερα χρόνια. Δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε αυτήν την επιστημονική αξιολόγηση με έναν ορισμό χωρίς επιστημονική βάση.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, στην πραγματικότητα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση της κυρίας Klass, αλλά θα αξιοποιήσω την ευκαιρία για να απαντήσω στον προηγούμενο ομιλητή.

Θα έπρεπε να διαβάσετε τη συμφωνία! Αυτό που μόλις είπατε είναι ότι καταθέσαμε την τροπολογία ώστε οι ενδοκρινικές ουσίες να μην διατεθούν στην αγορά για τέσσερα χρόνια ακόμη. Η τροπολογία σας όμως θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Σας παρακαλώ, εξετάστε ξανά το θέμα. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να αποσύρετε αύριο την τροπολογία σας, γιατί αντιβαίνει σε αυτά που μόλις είπατε.

Αυτό που θέλει ο κλάδος των φυτοφαρμάκων είναι να μην θέσουμε κανένα κριτήριο. Όλοι στο Σώμα πρέπει φυσικά να διερωτηθούμε αν υποκύψαμε στον κλάδο των φυτοφαρμάκων ή αν δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, την υγεία και το περιβάλλον. Αυτή είναι η ουσία του θέματος και τίποτα άλλο. Άλλωστε, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξουμε τη γεωργία, όπως πάντα. Το παράδειγμα της Δανίας συγκεκριμένα προκαλεί μεγάλη εντύπωση: κατάφερε, μέσα σε είκοσι χρόνια και χωρίς απώλειες για τη γεωργία, να μειώσει στο ήμισυ τη χρήση φυτοφαρμάκων, διπλασιάζοντας την ποιότητα του νερού και μειώνοντας στο ήμισυ την ποσότητα των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων.

Και τώρα, κυρία Klass, σας ευχαριστώ πολύ για το έργο σας! Ωστόσο, ως ομάδα θα θέλαμε φυσικά σαφείς στόχους και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Παρόλ’ αυτά, ελπίζουμε βεβαίως ότι αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τα κράτη μέλη ώστε να προωθήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιο εξ αυτών είναι πιο έτοιμο να αντιμετωπίσει με πραγματική σοβαρότητα τη φυτοπροστασία και την ορθολογική διαχείριση.

Και φυσικά θα θέλαμε να εκχωρούνται περισσότερα δικαιώματα στους κατοίκους των περιοχών που είναι παρακείμενες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ελπίζω επίσης ότι, σχετικά με αυτό το θέμα, η πρωτοποριακή απόφαση του βρετανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου να ενθαρρύνονται σαφώς οι πολίτες και να τους παρέχεται στήριξη σε ό,τι αφορά τα αιτήματά τους για ενημέρωση να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και για την παροχή ανάλογης πρόσβασης σε περισσότερους πολίτες στα κράτη μέλη τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ελπίζω ακόμη ότι σημειώσαμε κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση της αυξημένης διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο διάλογος σχετικά με τα εν λόγω μέτρα – η οδηγία και ο κανονισμός περί φυτοφαρμάκων – υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολος. Το Κοινοβούλιο ορθώς επέμεινε σε μια νομοθεσία η οποία θα είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Έγινε συζήτηση στο Κοινοβούλιο, αλλά πάνω απ’ όλα υπήρξε σθεναρή αντίσταση στο Συμβούλιο, ενώ και οι οικονομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν υπέρ των κατοχυρωμένων συμφερόντων.

Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να μας απασχολεί το γενικό συμφέρον. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταναλώνουν τρόφιμα τα οποία να μην είναι μολυσμένα με υπολείμματα, οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαμβάνουν ένα περιβάλλον ανέγγιχτο από φυτοφάρμακα και οι γεωργοί να εργάζονται με ασφάλεια και με στόχο μια νέα βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων.

Στη γεωργία γίνεται υπερβολική χρήση χημικών που βλάπτει τα πάντα – την τροφή μας, το περιβάλλον, ενώ οι γεωργοί εξαναγκάζονται να καταβάλλουν υψηλό τίμημα για αυτά τα βιομηχανικά προϊόντα. Η κατάχρηση των χημικών συνδέεται με ένα παλιό μοντέλο γεωργίας, στο οποίο αξία δίδεται στην ποσότητα παρά στην ποιότητα και όπου τα προϊόντα αποσυνδέονται από τη γη, τις εποχές και τους εργαζομένους. Πρόκειται για ένα μοντέλο δαπανηρό για όλους και επιβλαβές εξαιτίας του αντικτύπου του στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η νομοθεσία που εγκρίνουμε καθίσταται έτσι μέρος ενός κινήματος για τη θέσπιση ενός πιο σύγχρονου, πιο υγιεινού μοντέλου ποιοτικής γεωργίας το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και του περιβάλλοντος, με μεγαλύτερη δέσμευση στην εργασία και τη δημιουργία περισσότερου εισοδήματος.

Οφείλω να αναφέρω ότι οι προσπάθειές μας ευοδώθηκαν χάρη στην επιμονή τόσο των εισηγητριών όσο και όλων των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι συνεργάσθηκαν με τους ομολόγους τους στο Συμβούλιο. Ο στόχος της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων, και όχι μόνο των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, προστέθηκε στον κατάλογο των δεσμεύσεων προς ανάληψη μόνο υπό τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια. Αυτό αφορά κυρίως ουσίες υψηλού κινδύνου.

Αν λοιπόν πρόκειται να δώσουμε προτεραιότητα σε μη χημικές μεθόδους, στην υπεράσπιση και ακεραιότητα του εδάφους και των υδάτινων αποθεμάτων, αποτρέποντας κάθε μόλυνση των κοινόχρηστων πόρων, όπως είναι το νερό, τότε η κάθε χώρα μεμονωμένα θα πρέπει να έχει συναίσθηση αυτής της μεγάλης ευθύνης για τον περιορισμό των φυτοφαρμάκων και να κινηθεί προς την ορθολογική τους χρήση. Ο εναέριος ψεκασμός απαγορεύεται εντελώς και – όπου δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές – οι ντόπιοι πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τη σύνθεση, το χρόνο, την ένταση και το χρονοδιάγραμμα του ψεκασμού. Έχει επιτευχθεί πρόοδος λοιπόν όσον αφορά και τα δικαιώματα στην ενημέρωση, καθώς και την πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του Διαδικτύου.

Θέλαμε πράγματι ο κανονισμός να αποποιηθεί την ιδέα των τριών αυστηρών ζωνών, όμως το Συμβούλιο δεν συμφώνησε, επομένως αυτή διατηρήθηκε. Το αποτέλεσμα είναι, παρόλ’ αυτά, σημαντικό· πρόκειται για μέτρα τα οποία θα εγκριθούν για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας παράνομων, παραποιημένων και επικίνδυνων ουσιών, καθώς και άλλων. Κάνουμε πράγματι ένα βήμα προς τα εμπρός και ελπίζω ότι η κοινοβουλευτική ψηφοφορία δεν θα καταλήξει σε συμπλοκές!

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (NL) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους στην αγορά είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ενώ οι χημικές ουσίες βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία, η γεωργία μας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτές, αφού ο κίνδυνος από τις ασθένειες των καλλιεργειών θα αυξανόταν υπερβολικά. Αυτό, με τη σειρά του, θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων και την οικονομία.

Το πλέον σημαντικό καθήκον των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των πολιτικών είναι να επιτύχουν υγιή ισορροπία ανάμεσα στην αειφορία και τη γεωργική οικονομία. Κατά τη γνώμη μου, οι παρούσες συμβιβαστικές προτάσεις κινούνται σε κάποιο βαθμό προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτής της ισορροπίας και τις αποδέχομαι. Είμαι ευτυχής, για παράδειγμα, γιατί διατηρείται το σύστημα του περιορισμού των κινδύνων, αντί να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στη μείωση της χρήσης, δεδομένου ότι στην πράξη από μόνη της η μείωση της χρήσης δεν εγγυάται πάντα τον περιορισμό των κινδύνων. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ποσότητα των φυτοφαρμάκων μπορεί να μειώνεται, αλλά όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης, ελάχιστα ωφελεί το περιβάλλον και την υγεία μας.

Επίσης είμαι ευτυχής γιατί ο κανονισμός περί εισδοχής δεν κατέστη τόσο περιοριστικός όσο είχε προταθεί στο Σώμα κατά την πρώτη ανάγνωση. Οι επιπλέον περιορισμοί επιβάλλονται τώρα στην εισδοχή των προϊόντων και δικαίως, αλλά αυτό δεν θα βλάψει τη γεωργία σε δυσανάλογο βαθμό.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στις δύο εισηγήτριες για τη συνεργασία τους και τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). - Κυρία Πρόεδρε, με κατέκλυσαν μηνύματα καλλιεργητών από ολόκληρη τη νοτιοανατολική Αγγλία οι οποίοι θεωρούν την πρόταση αυτή σχεδόν καταστροφική. Απ’ ό,τι μου λένε, θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερες καλλιέργειες και υψηλότερες τιμές και θα ανοίξει το δρόμο στους εισαγωγείς στους οποίους δεν επιβάλλονται τα ίδια κριτήρια. Θα παρατηρηθεί απώλεια θέσεων εργασίας, ορισμένες μονάδες θα καταστούν μη βιώσιμες και η παραγωγή θα σταματήσει. Πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν στην περιφέρειά μου γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν εναλλακτικές στις κύριες ουσίες που χρησιμοποιούν οι ειδικοί καλλιεργητές.

Σε πολλές χώρες, εκτός από τη δική μου, διενεργήθηκε τρομερά ακατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου, ενώ σχολιάσθηκε ήδη η μετάβαση από την αξιολόγηση κινδύνων στην ανίχνευση κινδύνων. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την ανίχνευση κινδύνων ως κριτήριο, θα πρέπει τότε να απαγορεύσετε τη βενζίνη και την καφεΐνη. Ακόμη και η επιστήμη είναι εναντίον σας· τα προβλήματα ανθεκτικότητας των παρασίτων θα επιδεινωθούν· θα σημειωθεί απώλεια της βιοποικιλότητας. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης των παρασίτων έχουν ήδη μειώσει την ανάγκη για φυτοφάρμακα. Το σημαντικό είναι οι επιλογές, όχι η ποσότητα. Και φαίνεται ότι αγνοήσατε τα οφέλη της αμειψισποράς. Δεν έχετε δικαίωμα να καταστρέφετε έναν από τους ελάχιστους τομείς της βρετανικής γεωργίας ο οποίος εξακολουθεί να ανθεί μόνο και μόνο για να αντιπαρέλθετε την απροθυμία της Δανίας να προβεί στην επεξεργασία του πόσιμου νερού που προέρχεται από το υπέδαφος.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εισηγήτριές μας εργάσθηκαν πολύ σκληρά για μια συμφωνία η οποία αξίζει τη στήριξή μας, πάνω απ’ όλα γιατί επιδιώκει να επιτύχει φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και την υγεία, αλλά και γιατί παραμένει λογική από τη σκοπιά της γεωργικής οικονομίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρεται τόσο για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε τρόφιμα όσο και για τη βιωσιμότητα της γεωργίας στην Ένωση.

Όπως πάντα, ένας συμβιβασμός είναι δούναι και λαβείν. Εξακολουθώ να το θεωρώ δύσκολο να δεχθώ τα κριτήρια αποκλεισμού γιατί θα προτιμούσα την επιλογή επί τη βάσει μιας ανάλυσης κινδύνων με επιστημονική βάση, αν και οφείλω να παραδεχθώ ότι η επιλογή της παρέκκλισης επιτρέπει στην όλη κατάσταση να λειτουργεί.

Όσον αφορά τη θετική διάσταση, θα ήθελα κυρίως να τονίσω τα εξής σημεία. Καταρχάς, τα κράτη μέλη έχουν περιθώρια κατά τον προσδιορισμό των στόχων της ποσοτικής μείωσης. Δεύτερον, η Ένωση χωρίσθηκε σε τρεις ζώνες στις οποίες η εισδοχή αναγνωρίζεται αμοιβαία, γεγονός το οποίο μας φέρνει εγγύτερα προς μια ενοποιημένη αγορά με λιγότερη γραφειοκρατία και πιο έγκαιρη διαθεσιμότητα των καλύτερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τρίτον, χαιρετίζω το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή ευελιξία ώστε να προσδιορίζουν τον τρόπο διαχείρισης των ουδέτερων ζωνών γύρω από υδάτινες οδούς. Τέλος, κάτι που πρέπει επίσης να επικροτήσουμε είναι ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για τη διευκόλυνση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για δευτερεύουσες καλλιέργειες. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χώρες στις οποίες ασκείται εντατική καλλιέργεια σε μικρά αγροτεμάχια, και, ως εκ τούτου, ελπίζω ότι το ταμείο για τους καλλιεργητές χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας θα ενισχυθεί επαρκώς.

Μια σωστή οδηγία για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι η εξής: κατά το δυνατόν λιγότερο και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, αλλά όσο χρειάζεται για μια ασφαλή και επικερδή καλλιέργεια. Αν γίνεται αναγνώριση και παρακολούθηση με τρόπο λογικό, αν καταβάλλονται προσπάθειες για επαγγελματική και ενημερωμένη χρήση και αν λαμβάνουμε υπόψη ότι η αγροτική παραγωγή λαμβάνει χώρα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, θα επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία· για το λόγο αυτό, η εν λόγω πρόταση συμβιβασμού έχει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira (PSE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροποι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες. Σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι, αν και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επέτρεψαν τη σημαντική αύξηση της αγροτικής παραγωγής, σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν και πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, εκτός από τη νομοθεσία η οποία θα θεσπισθεί, προβάλλει επείγουσα η ανάγκη για τη δημιουργία επιδημιολογικού αρχείου το οποίο θα καθιστά δυνατό τον υπολογισμό του αντικτύπου που προκαλεί η χρήση των διάφορων φυτοφαρμάκων ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες και οι οικογένειές τους και φυσικά οι καταναλωτές εκτίθενται σε αυτά. Σε ορισμένες περιοχές έχει παρατηρηθεί πράγματι εξαιρετικά ραγδαία αύξηση διάφορων μορφών καρκίνου. Τα παιδιά των χρηστών και κυρίως των γεωργών επηρεάζονται επίσης. Εκτός από αυτό το κρίσιμο ζήτημα της υγείας του ανθρώπου, θα πρέπει να υπολογισθεί και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον. Γνωρίζουμε ήδη τις βλαβερές επιπτώσεις ορισμένων χημικών ουσιών στα υπόγεια ύδατα και τους ποταμούς. Προσθέτω επίσης, επ’ αυτού, ότι δεν πιστεύω πως η πρόταση για την παραπομπή του ζητήματος των ουδέτερων ζωνών σε διάφορες εθνικές αρχές επιδιαιτησίας είναι ικανοποιητική λύση. Θεωρώ μάλιστα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα.

Σήμερα διαπιστώνουμε επίσης μια αύξηση στη διάβρωση του εδάφους, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη γεωργική χρήση σε πολλές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η γονιμότητα αυτών των εδαφών μειώνεται σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρά ώστε να αντιμετωπίσει τους εν λόγω κινδύνους· αυτό είναι θετικό, αλλά θα πρέπει επιπλέον να παρέχει στήριξη στους γεωργούς με στόχο τη μείωση, αν όχι την εξάλειψη, των βλαβερών φυτοφαρμάκων. Η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να εντάξει τον εν λόγω στόχο και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη από οικονομική σκοπιά τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή υψηλής ποιότητας και τη γεωργία. Έρευνες στη γεωπονία και την οικοτοξικολογία, καθώς και η κατάρτιση των γεωργών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στήριξη προς τις νέες παραγωγικές μεθόδους και να προσαρμόζονται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εδαφών.

Ολοκληρώνοντας, θα παραθέσω απλώς τον τίτλο μιας ταινίας η οποία μόλις κυκλοφόρησε, αφορά το αποψινό μας θέμα και λέγεται: «Αύριο θα μας κατηγορήσουν τα παιδιά μας» [Tomorrow our children will accuse us].

 
  
MPphoto
 

  Mojca Drčar Murko (ALDE). - Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συμφωνήσω κι εγώ με εκείνους τους βουλευτές οι οποίοι θεωρούν τη συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση έναν ισορροπημένο συμβιβασμό, δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα του θέματος. Η συμφωνία αυτή δείχνει το δρόμο προς μεγαλύτερες βελτιώσεις στον τομέα, προς πιο αποτελεσματικά και πιο ασφαλή φυτοπροστατευτικά προϊόντα και είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να αποτρέπει καταστάσεις κατά τις οποίες η κατάργηση ορισμένων φυτοφαρμάκων θα περιορίσει, σε τελική ανάλυση, τον άμεμπτο χαρακτήρα των γεωργικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, θέλω να χαιρετίσω τη βελτίωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής η οποία είχε ως στόχο την αποφυγή της επανάληψης των δοκιμών και των μελετών και την προώθηση των δοκιμών χωρίς τη συμμετοχή πειραματόζωων.

Ελπίζω ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και σε άλλους, συναφείς τομείς, όπως είναι οι απαιτήσεις δεδομένων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, οι οποίες αυτή τη στιγμή διέρχονται τη δική τους διαδικασία αναθεώρησης.

Ακόμη και αν τα φυτοφάρμακα, σε αντίθεση με τις χημικές ουσίες, έχουν ως στόχο να είναι τοξικά, οπότε η εκτίμηση ασφαλείας τους συνιστά ειδική περίπτωση, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα περιττές δοκιμές σε ζώα ή ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί η επιστημονική γνώση με τρόπους οι οποίοι θα εντοπίζουν περιττές δοκιμές και ότι θα είναι δυνατή στο μέλλον η πιθανή περαιτέρω μείωση των δοκιμών σε πειραματόζωα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη και η καταγραφή νέων γεωργικών φυτοφαρμάκων ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να απαιτεί έως και 12 000 πειραματόζωα σε δεκάδες χωριστές ή συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενες δοκιμές.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, τα φυτοφάρμακα είναι βλαβερά για το περιβάλλον και τα ζώα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες αποθηκεύονται τα παλιά φυτοφάρμακα σε πολλές χώρες είναι τέτοιες που τα προϊόντα συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Θα είναι αδύνατο για τις φτωχές χώρες να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό χωρίς ενισχύσεις από την Ένωση.

Η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων είναι σημαντικό θέμα. Η παροχή πληροφοριών και κατάρτισης στους χρήστες είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όπως είναι και η στήριξη προς τους τελευταίους από τις αγροτεχνικές υπηρεσίες. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες φρονούν ότι οι ποσότητες των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται είναι πολλές φορές μεγαλύτερες από αυτές που είναι απαραίτητες στην πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ σύνηθες σε ό,τι αφορά τους μικρούς χρήστες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν διαθέτουν τις απαραίτητες αγροτεχνικές γνώσεις για πολλά θέματα.

Άλλα σημαντικά ζητήματα είναι η διάθεση των φυτοφαρμάκων στην αγορά, η επιστημονική έρευνα στον εν λόγω τομέα και όλα τα είδη δράσης για τον περιορισμό του αντικτύπου των φυτοφαρμάκων στην υγεία και το περιβάλλον, διατηρώντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Klass και την κυρία Breyer για τις εκθέσεις που συνέταξαν. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι οδηγίες αυτές έχουν νόημα σε μεγάλο βαθμό, αρκεί να υλοποιούνται αποτελεσματικά και να καταστούν μέρος της γεωργικής πρακτικής.

Η Ομάδα Έvωση για τηv Ευρώπη τωv Εθvώv στηρίζει την οδηγία.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, η οδηγία για την ορθολογική χρήση και τη χρήση περιορισμού των κινδύνων των φυτοφαρμάκων, καθώς και ο κανονισμός αναφορικά με τη διάθεση των φυτοφαρμάκων στην αγορά είναι απολύτως απαραίτητοι και εξαιρετικά χρήσιμοι. Η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων είναι άλλωστε βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Έχουμε ενώπιόν μας δύο προτάσεις συμβιβασμού ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η ομάδα μας θα εγκρίνει και τα δύο έγγραφα, αν και θα προτιμούσαμε φυσικά ένα πιο αυστηρό τελικό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, μάλλον εξεπλάγην με τη στάση και τις σφοδρές διαμαρτυρίες της ομάδας άσκησης πίεσης των γεωργών και της βιομηχανίας των φυτοφαρμάκων σε σχέση με τον εν λόγω φάκελο, δεδομένου ότι οι νόμοι επί των οποίων θα ψηφίσουμε αύριο θα εγγυώνται την καλύτερη προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, καθώς και ότι τελικά θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη καινοτομία και πιο ασφαλή υποκατάστατα προϊόντα.

Κανείς δεν μπορεί να επικαλείται πλέον τις επικρίσεις της ομάδας άσκησης πίεσης των γεωργών για το γεγονός ότι πάνω από το ήμισυ των φυτοφαρμάκων θα αποσυρθούν. Στην πραγματικότητα, ακόμη και οι γεωργικές οργανώσεις παραδέχονται πλέον ότι το πολύ το 9% των προϊόντων θα χρειασθεί να αποσυρθούν, και πάλι όχι άμεσα αλλά σταδιακά, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών. Αυτό που είναι καθοριστικής σημασίας σχετικά, όπως και πριν, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας από καρκινογόνες ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μεταλλάξεις του DNA, να επηρεάσουν τη γονιμότητα και να προκαλέσουν ορμονικές διαταραχές. Οι προτάσεις συμβιβασμού που έχουμε ενώπιόν μας επί αυτού του θέματος είναι αξιόλογες και δίδουν τη δέουσα προσοχή στο γεωργικό κόσμο. Συμφωνήθηκε μάλιστα ότι αν ένας συγκεκριμένος γεωργικός τομέας κινδυνεύει να αντιμετωπίσει δυσχέρειες, μπορεί να καταρτισθεί ξεχωριστό σχέδιο ώστε ο εν λόγω τομέας να λάβει πίστωση χρόνου.

Κατά την άποψή μου, παρουσιάζουμε έναν αξιόλογο και αποδεκτό συμβιβασμό ανάμεσα στην οικολογία αφενός και τη γεωργική οικονομία αφετέρου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTHE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). - Κυρία Πρόεδρε, είναι πολλά τα παραδείγματα των ορθών περιβαλλοντικών πολιτικών στην ΕΕ που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση. Πολλά είναι όμως φυσικά και τα παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία λαμβάνονται περιττά γραφειοκρατικά μέτρα από την ΕΕ και περιορίζουν τη δυνατότητα διατήρησης μιας βιώσιμης γεωργικής οικονομίας και ενός αντίστοιχου τρόπου ζωής. Δυστυχώς, θεωρώ ότι το εν λόγω πακέτο για τα φυτοφάρμακα εμπίπτει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία.

Εκφράζοντας τις ανησυχίες μου για τα εν λόγω μέτρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κατά νου τη βιομηχανία αλλά τη γεωργική κοινότητα – τους γεωργούς οι οποίοι, όπως θα θυμίσω στους προηγούμενους ομιλητές, ενδιαφέρονται για την υγεία του ανθρώπου όσο και κάθε άλλος πολίτης που δεν διάκειται κακοπροαίρετα από αυτήν την άποψη.

Από το πακέτο αυτό λείπει η επαρκής επιστημονική εγκυρότητα που είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση τόσο της υγείας όσο και της οικονομίας μας. Η έλλειψη μιας διεξοδικής εκτίμησης αντικτύπου, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον μας, την υγεία, την οικονομία και τη βιωσιμότητα των γεωργικών μας κοινοτήτων, αποτελεί περίτρανη απόδειξη της αποτυχίας της να παράσχει επαρκή εγκυρότητα.

Φοβούμαι ότι το πακέτο θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκεται με τις προοδευτικές προθέσεις που περιλαμβάνει. Η καλοπροαίρετη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια πιο βιώσιμη ύπαιθρος μπορεί τελικά να υπονομεύσει την ίδια την ύπαιθρο, επιβάλλοντας υπερβολικά αυστηρούς κανόνες σε έναν ήδη δοκιμαζόμενο γεωργικό πληθυσμό.

Άκουσα με προσοχή τα επιχειρήματα τα οποία προέβαλαν ομόφωνα οι γεωργοί στην Ιρλανδία και θεωρώ ότι έχουν δίκιο να ασχολούνται με το πακέτο αυτό, καθώς και ότι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πολιτών μας και των γεωργικών κοινοτήτων δεν προστατεύονται με αυτά τα μέτρα.

Η θέση που προέκυψε από τον τριμερή διάλογο συνιστά βελτίωση για την πρόταση αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα σχετικά με τον κανονισμό μέσω των τροπολογιών, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πραγματικές ανησυχίες.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Κυρία Πρόεδρε, σπάνια ένας εκ πεποιθήσεως ευρωσκεπτικιστής, όπως εγώ, είναι σε θέση να επικροτήσει μια πρόταση και να συστήσει στο Σώμα να την υπερψηφίσει. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα και την ικανότητα λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παρόλ’ αυτά, οι προτάσεις τείνουν συνήθως να έχουν παράλογα γραφειοκρατικό χαρακτήρα – κάτι το οποίο δεν ισχύει εν προκειμένω.

Η πρόταση αυτή αποφεύγει την περιττή γραφειοκρατία. Η εισηγήτριά μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εν λόγω έκθεση προτείνει αυστηρούς και πιο σφικτούς ελέγχους. Η χρήση δηλητηρίων, όπως είναι το αλκοόλ και ο καπνός, πρέπει να αποτελούν ατομική απόφαση. Σε συλλογικό επίπεδο πρέπει να είναι δυνατή η προστασία μας από τις τοξικές ουσίες. Αυτό προτείνεται.

Η πρόταση προσφέρει ευελιξία, αμοιβαία αναγνώριση, χωρισμό σε ζώνες και το εθνικό δικαίωμα της απαγόρευσης φυτοφαρμάκων πέρα και πάνω από αυτά που περιλαμβάνονται εδώ, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Τα φυτοφάρμακα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί δεν θα αποσυρθούν. Επ’ αυτού έχω πάντως επιφυλάξεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά δηλητήρια αυτού του είδους.

Θα ήθελα να σας θυμίσω τι είπε ο συνάδελφος, κύριος Mote, σχετικά με τον υπαρκτό κίνδυνο οι πολίτες να αγοράζουν προϊόντα από άλλες χώρες όταν θα θεσπίσουμε αυστηρότερους κανόνες στην ΕΕ. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να αναφέρεται ότι ένα προϊόν προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ. Οι άνθρωποι θα επιλέγουν τότε να αγοράσουν συγκεκριμένα ένα τέτοιο προϊόν. Συνιστώ ως εκ τούτου στο Σώμα να υπερψηφίσει αυτήν την εξαιρετική πρόταση συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα φυσικά να συγχαρώ τις εισηγήτριές μας και στη συνέχεια να επιδοκιμάσω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χάρη στο αξιόλογο έργο που επιτέλεσαν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Πράγματι, η συμφωνία που έχουμε ενώπιόν μας μου φαίνεται ιδιαιτέρως σημαντική γιατί είναι ισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων, δηλαδή την προστασία της υγείας των καταναλωτών – αυτών των καταναλωτών οι οποίοι πανικοβάλλονται στην αναφορά και μόνο των φυτοφαρμάκων και ανησυχούν όταν ακούν ότι τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων μολύνουν τα φρούτα, τα λαχανικά και τα σιτηρά. Ο στόχος του περιορισμού που περιλαμβάνεται στη συμφωνία, με την κατάργηση των καρκινογόνων και γονιδιοτοξικών ουσιών, είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικός.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, με την ενσωμάτωση του προβλήματος των μελισσών, η προστασία του νερού και του εδάφους μας είναι φυσικά πτυχές καθοριστικής σημασίας. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία των γεωργών μας, αυτών των γεωργών οι οποίοι είναι οι πρώτοι που πλήττονται από τη χρήση τέτοιων φυτοφαρμάκων και οι οποίοι θα δουν με ικανοποίηση την εναρμόνιση της νομοθεσίας και την απλούστευση των διαδικασιών και θα είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν ορισμένες ουσίες που χρειάζονται για τη γεωργία, αλλά για ένα είδος γεωργίας το οποίο ελπίζουμε ότι θα έχει πλέον ορθολογικό χαρακτήρα. Η βιομηχανία των χημικών, την οποία χρειάζεται η γεωργία, έχει με τη σειρά της καθήκον να εξελιχθεί και να εξεύρει εναλλακτικές λύσεις. Με το εν λόγω κείμενο δεν θα υπάρχει πλέον σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες της βλαπτικότητας και της επικινδυνότητας. Τα φυτοφάρμακα είναι προφανώς επικίνδυνα, όμως οι μέθοδοι της χρήσης τους είναι αυτές που ορίζουν αν αυτά ενέχουν κίνδυνο για τους επαγγελματίες, τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση, ότι το ευρύ κοινό ενημερώνεται και ότι θα θεσπισθεί ένα είδος σχολής βέλτιστων πρακτικών.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι οι έλεγχοι στις εισαγωγές πρέπει να εναρμονισθούν οπωσδήποτε, αφού δεν μπορούμε να απαιτούμε ορισμένα πράγματα από τους γεωργούς μας και να εξακολουθούμε να εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τη νομοθεσία μας. Θα προέκυπτε έτσι ο κίνδυνος του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Wise (NI). - Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θυμάμαι τον Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν, μια από τις πιο γνωστές ρήσεις του οποίου ήταν ότι «όσο χειρότερα τόσο το καλύτερο». Καθώς μπαίνω στους έξι τελευταίους μήνες της θητείας μου σε αυτό το μέρος, βλέπω ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όσο χειρότερα τόσο το καλύτερο! Κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερα γιατί όσο πιο σύντομα συνειδητοποιήσει ο κόσμος πόσο κακό κάνει η ΕΕ στο εισόδημά τους, τα μέσα διαβίωσης και την παραγωγή τροφίμων, τόσο καλύτερα θα είμαστε αν βρεθούμε εκτός – και αυτό πρεσβεύω.

Η έκθεση αυτή δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τον κίνδυνο ή την επικινδυνότητα· δεν μπορεί να ταυτίζει τις δύο έννοιες. Ακούστε με προσεκτικά. Κάνει παγωνιά εκεί έξω – αυτό είναι επικίνδυνο. Υπάρχει ο κίνδυνος να γλιστρήσω και να πέσω γυρίζοντας στο σπίτι με τα πόδια. Δεν μπορείτε να συντάξετε νομοθεσία για καμιά από τις δύο περιπτώσεις.

Κάτι τέτοιο θα βλάψει την παραγωγή τροφίμων. Θα θέσει τους γεωργούς εκτός απασχόλησης. Θα αυξήσει τις τιμές των τροφίμων, κυρίως στο ΗΒ. Θα την καταψηφίσω γιατί όσο χειρότερα τόσο το καλύτερο και όταν διαδοθεί το μήνυμα εμείς στη Βρετανία θα εγκαταλείψουμε την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey (PSE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και τους σκιώδεις εισηγητές. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ορθολογικής γεωργίας, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Είναι αυτονόητο ότι τα φυτοφάρμακα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη ασθενειών και επιδημιών των παρασίτων, όμως τα χημικά φυτοφάρμακα μολύνουν το περιβάλλον και μπορεί να βλάψουν την υγεία. Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να συρρικνώσουμε το χάσμα ανάμεσα στη συμβατική και τη βιολογική γεωργία με υπεύθυνο τρόπο. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει η εν λόγω νομοθεσία και μάλιστα μέσω τριών μέτρων τα οποία είναι σημαντικά από αυτήν την άποψη.

Καταρχάς, κάποια από τα πλέον επικίνδυνα χημικά φυτοφάρμακα καταργούνται πλέον. Εξαιρέσεις επιτρέπονται όπου δεν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια τουλίπας δεν κινδυνεύει, δεν θα τη βλάψει όμως αν το επίπεδο τοξινών μειωθεί ελαφρά.

Δεύτερον – και τουλάχιστον εξίσου σημαντικό – συμπεριλαμβάνονται κίνητρα στη νομοθεσία για την προώθηση της ανάπτυξης πιο αειφόρων προϊόντων και προϊόντων για δευτερεύουσες καλλιέργειες. Οι δευτερεύουσες καλλιέργειες είναι καλλιέργειες οι οποίες καλλιεργούνται μόνο σε μικρές ποσότητες, όπως είναι οι τομάτες, τα λαχανάκια Βρυξελλών και οι τουλίπες. Πολλοί επαγγελματίες της φυτοκομίας φοβούνταν ότι αυτές οι καλλιέργειες θα απειλούνταν λόγω της νομοθεσίας αυτής, ευτυχώς όμως αυτό ο φόβος αποδείχθηκε αβάσιμος. Μάλιστα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δεδομένου ότι ο κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση ειδικού ταμείου για την προαγωγή της έρευνας σε προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για δευτερεύουσες καλλιέργειες.

Ένα τρίτο μέτρο, εξίσου σημαντικό, είναι ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να καταρτίσουν σχέδια για τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχονται από τη χρήση των εναπομεινάντων χημικών φυτοφαρμάκων. Η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων μειώνεται παντού, αλλά κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές, όπως κοντά σε σχολεία. Και αυτό είναι σημαντικό.

Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία ωφελούν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αν εξαρτιόταν από μένα, θα είχα καταργήσει τις νευροτοξικές ουσίες την ίδια στιγμή γιατί αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος του ανθρώπου και επομένως δεν θα πρέπει να ψεκάζονται σε γεωργικές καλλιέργειες.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ο λαός της Ευρώπης θα πρέπει να είναι ευτυχής σήμερα με την τόσο σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και φυσικά τις εισηγήτριές μας σχετικά με το ζήτημα των φυτοφαρμάκων η οποία, κρίνοντας από αυτά που άκουσα στη συζήτηση, επιτεύχθηκε σε κλίμα εντονότατης και ιδιαίτερα αποτελεσματικής άσκησης πιέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Πρόκειται λοιπόν για ένα νομοθετικό πακέτο το οποίο συμφιλιώνει την υγεία και το περιβάλλον με την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, αντί να τις φέρνει σε αντιπαράθεση, όπως τόσο συχνά συμβαίνει. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι, παρότι οι περίπου 800 χημικές ουσίες που εμπλέκονται διαδραματίζουν αναντίρρητα ρόλο στην προστασία των καλλιεργειών από τα παράσιτα, πολλοί άνθρωποι σήμερα τάσσονται κατά της έκθεσης ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων σε κινδύνους για την υγεία τους οι οποίοι μπορούν να αποτραπούν και φυσικά αναφέρομαι συγκεκριμένα στους γεωργούς που εκτίθενται περισσότερο από άλλους σε ορισμένες επιβλαβείς ουσίες, ΚΜΑ και ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Τα αριθμητικά στοιχεία της ΠΟΥ είναι αποκαλυπτικά: ένα εκατομμύριο νέων κρουσμάτων σοβαρής δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα και περίπου 220 000 θάνατοι ετησίως. Αυτή η φιλοσοφία η οποία συνίσταται στη χρήση χημικών για τα πάντα, στην πρόκληση του φαινομένου επιπτώσεων κοκτέιλ και στην κοντόφθαλμη άποψη της γεωργίας τίθεται σήμερα σε αμφισβήτηση. Μια απαραίτητη αλλαγή κατεύθυνσης λαμβάνει χώρα η οποία αύριο, αν φυσικά γίνει δεκτή η πρόταση συμβιβασμού από την ολομέλειά μας, θα δημιουργήσει επισήμως μια φιλόδοξη, ρεαλιστική και αναμφισβήτητα σύγχρονη πολιτική. Είναι φιλόδοξη, γιατί οι Ευρωπαίοι θέλουν, όπως κι εμείς, να απαλλαγούν από επικίνδυνα προϊόντα· υποστηρίζουν επίσης την κατάργηση του εναέριου ψεκασμού και την ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων χώρων. Είναι ρεαλιστική γιατί γίνονται σεβαστοί οι οικονομικοί κύκλοι ζωής, τα δύο τρίτα των ουσιών που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλείς και επομένως έχουν ανανεώσιμη δεκαετή άδεια, ενώ οι κατασκευαστές δεν έχουν ουσιαστικό λόγο να ανησυχούν.

Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, το εν λόγω πακέτο για τα φυτοφάρμακα είναι σύγχρονο γιατί η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτοφαρμάκων αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της νέας γεωργικής πολιτικής, μιας πολιτικής η οποία προβλέπει λιγότερα αλλά καλύτερα φυτοφάρμακα για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να προβάλω τρία θέματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τις εκθέσεις για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Πρώτον, οι υπό συζήτηση διατάξεις αφορούν μόνο δύο στάδια της χρήσης των χημικών προϊόντων, δηλαδή τη διάθεσή τους στην αγορά και τη μετέπειτα χρήση τους. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν κατάλληλοι κανονισμοί αναφορικά με την απόσυρση τέτοιου είδους ουσιών από την αγορά και την απόρριψή τους. Στη χώρα μου, την Πολωνία, η απόρριψη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Προτεραιότητα αποτελεί η σημαντική οικονομική στήριξη και όχι οι επιπλέον νομικές διατάξεις. Οι τοπικές αρχές, στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι χώροι υγειονομικής ταφής τέτοιου είδους ουσιών, ζητούν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να τις απορρίπτουν. Δεύτερον, θα ήταν ευχής έργον αν, δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά είχε τον τελικό λόγο σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση, τον περιορισμό και την άρνηση χορήγησης άδειας για τη χρήση ενός χημικού προϊόντος στην αγορά του. Τρίτον, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι οι λύσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο θα δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για όλους τους ευρωπαίους γεωργούς σε ό,τι αφορά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επίσης φαντάζομαι ότι οι παράνομες πρακτικές σχετικά με την εμπορία και χρήση αυτών των προϊόντων θα περιορισθούν στο ελάχιστο.

 
  
MPphoto
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, οι προτάσεις της έκθεσης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να συγχαρώ τις εισηγήτριες γι’ αυτό. Παρότι είναι αλήθεια, όπως λέει η Επιτροπή, ότι τα φυτοφάρμακα αφορούν κυρίως την κοινή γεωργική πολιτική, ισχύει εξίσου ότι μια τέτοια οδηγία θα πρέπει να έχει ως στόχο να θέσει ως κύρια νομική βάση της το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Το πεδίο εφαρμογής της δεν μπορεί να περιορισθεί σε ένα απλό ζήτημα εναρμόνισης της αγοράς ή ανταγωνιστικότητας. Απόδειξη γι’ αυτό είναι η περίπτωση των γαλλικών υπερπόντιων περιοχών της Μαρτινίκας και της Γουαδελούπης όπου, στην περίπτωση της Μαρτινίκας, το 20% του εδάφους, το 20% της επιφάνειας του νησιού – δηλαδή, επιφάνεια εμβαδού 1 000 χμ2 – ρυπαίνεται επ’ αόριστον από το χλωρντεκόν, η εμμονή του οποίου είναι άγνωστη. Πρόκειται για μια ουσία η οποία έχει ρυπάνει όχι μόνο το έδαφος αλλά και τα επιφανειακά ύδατα, ορισμένες περιοχές υπογείων υδάτων, καθώς και τα θαλάσσια ύδατα της παράκτιας περιοχής, προκαλώντας τεράστια ζημιά στην οικονομία. Ποιος αναλογίζεται τα τρέχοντα προβλήματα δημόσιας υγείας; Αν δεν είναι πολύ αργά, θα συμβούλευα το Κοινοβούλιο να μελετήσει την περίπτωση της Μαρτινίκας, την οποία η Γαλλία γνωρίζει πολύ καλά.

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η εν λόγω οδηγία να επιφέρει σημαντική μείωση στη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, κυρίως χάρη στην προώθηση ορθολογικών εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι η βιολογική γεωργία και τα βιολογικά φυτοφάρμακα. Αυτό θα είναι κατάκτηση του Κοινοβουλίου. Τέλος, ας μην λησμονούμε – και αυτό επισημάνθηκε πολλές φορές – τις ζημίες των φυτοφαρμάκων στην πανίδα, ιδίως στις μέλισσες. Εξίσου σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να επαγρυπνεί σχετικά με τα προϊόντα του ελεύθερου εμπορίου, κυρίως αγροτικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν τηρούν αυστηρή στάση ως προς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, αυτό που μας συνδέει είναι η επιθυμία μας να προστατεύσουμε την υγεία, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι γεωργοί παράγουν τα ωφέλιμα, φρέσκα και θρεπτικά τρόφιμα που αποτελούν τη βάση της υγείας μας. Προέρχομαι από μια χώρα με μεγάλη υγρασία. Οι γεωργοί μου αντιμετωπίζουν συνεχώς το πρόβλημα της προσβολής από μύκητες. Οι μύκητες – σε αντίθεση με τα έντομα τα οποία πηγαινοέρχονται – έρχονται και μένουν. Η κατάργηση ή η επιβολή αραιωμένων μυκητοκτόνων θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη την καλλιέργεια πατάτας και σιτηρών στην Ιρλανδία, όμως η προτεινόμενη νομοθεσία έχει ήδη και μια άλλη επίπτωση.

Ήδη στα μέσα ενημέρωσης της χώρας μου κυκλοφορούν άρθρα για την προώθηση της καλλιέργειας γενετικά μεταλλαγμένης πατάτας ως απάντηση στους περιορισμούς της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα. Τι θα είναι πιο καταστροφικό για τις μέλισσες και το περιβάλλον: η συνεχιζόμενη υπεύθυνη χρήση των φυτοφαρμάκων, όπως εφαρμόζεται από τους ιρλανδούς γεωργούς, ή οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι; Μας λένε ότι τα φυτοφάρμακα προκαλούν ενδεχομένως διάσπαση του DNA. Οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι βασίζονται στη διάσπαση του DNA. Είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να αρχίσουμε με μια ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου.

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στον απόηχο του τριμερούς διαλόγου ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου για το πακέτο των φυτοφαρμάκων φαίνεται να είναι ισορροπημένο.

Πράγματι λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα των γεωργών όσο και την απαραίτητη προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων περιοχών. Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά το θέμα, είμαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, αφού θα επιτρέψει στους γεωργούς να συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς να τιμωρούνται εξαιτίας της πλήρους κατάργησης των φυτοφαρμάκων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία θα ελέγχονται αυστηρά.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι από αυτήν την άποψη οι παραγωγοί όξινων φρούτων και λαχανικών στην περιοχή μου, στη Νορμανδία, βρίσκονται στην πρωτοπορία των αγροπεριβαλλοντικών πρακτικών επί αρκετά χρόνια. Ευτυχώς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βρήκαν εξαιρετικά χρήσιμο πεδίο συμφωνίας σε αυτήν την περίοδο της αβεβαιότητας, η οποία έχει επιδεινωθεί από τον ισολογισμό κλεισίματος της ΚΓΠ και τις απειλές οι οποίες επικρέμανται πάνω από το γεωργικό προϋπολογισμό.

Ολοκληρώνοντας, θα είμαστε πάντα στο πλευρό των γεωργών μας που υπερασπίζονται τα εργαλεία της δουλειάς τους και τον αναντικατάστατο ρόλο τους στην κοινωνία ο οποίος συνίσταται πάνω απ’ όλα στην παροχή τροφής στους συνανθρώπους τους, διατηρώντας την ύπαιθρο και αναπτύσσοντας τη γη προς όφελος όλων μας. Αντιμετωπίζοντας την ανεύθυνη πίεση που ασκούν οι οικολόγοι, είναι παρήγορο το ότι επικράτησε η κοινή λογική.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αύριο θα ψηφίσουμε επί των νέων κανονισμών σχετικά με το θέμα της φυτοπροστασίας, ένα θέμα το οποίο προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στους απλούς ανθρώπους. Αυτό διαφάνηκε και στις διαβουλεύσεις στο Κοινοβούλιο. Όλοι θα θέλαμε φρέσκα, υγιεινά, ντόπια τρόφιμα σε χαμηλές τιμές χωρίς επικίνδυνα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε από τον τριμερή διάλογο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Ο νέος κανονισμός περί φυτοπροστασίας αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και της υγείας.

Προτεραιότητα δόθηκε για μια ακόμη φορά στα επιστημονικά κριτήρια παρά στα πολιτικά δόγματα κατά τη θέσπιση των κριτηρίων απαλλαγής. Το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου αποτελεί ένα γιγάντιο βήμα προς τα εμπρός σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του Κοινοβουλίου μας κατά την πρώτη ανάγνωση. Σχεδόν το 80% όλων των δραστικών ουσιών δεν θα επηρεάζονται πλέον αλλά μόνο αυτές οι οποίες ενέχουν κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει επιστημονική βάση. Επιπλέον θα διατίθενται αρκετά φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την ορθολογική διαχείριση στο μέλλον. Ωστόσο, ουσίες οι οποίες είναι πραγματικά επικίνδυνες θα καταργηθούν.

Στο μέλλον δεν θα υπάρχουν πλέον 27 εθνικές αρχές χορήγησης αδειών αλλά μόνο 3 ζώνες για τη χορήγηση αδειών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τα κράτη μέλη εντός των εν λόγω ζωνών θα πρέπει στη συνέχεια να αποδέχονται επί της αρχής αμοιβαία τις άδειές τους. Ο νέος κανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα παράσχει την από καιρό και δικαίως απαιτούμενη εναρμόνιση στον τομέα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Θα έχουμε τότε ένα ομοιόμορφο υψηλό επίπεδο προστασίας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ορθολογική γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη. Θα αποκτήσουμε πλέον μια πραγματική εσωτερική αγορά, ομοιόμορφες συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την προστασία της υγείας. Πρόκειται για εξαιρετική επιτυχία για τους καταναλωτές και τους γεωργούς. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να παράγουμε επαρκή ποσότητα τροφίμων καλής ποιότητας, γεγονός το οποίο θα προσφέρει προστασία υψηλού επιπέδου στην υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον.

Ο περιορισμός των κινδύνων και του αντικτύπου που σχετίζεται με τη χρήση των φυτοφαρμάκων, καθώς και η κατάρτιση στόχων με στόχο τη μείωση της συχνότητας χρήσης των εν λόγω προϊόντων θα συμβάλουν στη διασφάλιση της αειφόρου γεωργίας.

Η παρουσία υψηλών επιπέδων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρέει από την εξάρτηση από αυτά τα χημικά προϊόντα τα οποία, αν και απαραίτητα για τον έλεγχο της προσβολής από ασθένειες και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής, μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και η Ρουμανία, αντιμετωπίζουν υψηλού επιπέδου προσβολή από ασθένειες που επηρεάζουν την αγροτική γη μέσω της χρήσης φυτοφαρμάκων τα οποία φαίνεται να είναι η καλύτερη μέθοδος για την εξάλειψη των παρασίτων.

Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυτοφαρμάκων, τη χρήση εναλλακτικών ουσιών και τη διαχείριση του κινδύνου θα συμβάλουν στην παραγωγή κατάλληλων γεωργικών προϊόντων τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ασφάλεια του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, μειώνοντας κατά συνέπεια την εξάρτηση από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, ο μεγάλος αριθμός των παρασίτων στις γεωργικές περιοχές της Ρουμανίας σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται αεροψεκασμοί με φαρμακευτικές ουσίες. Ωστόσο, αφής στιγμής η οδηγία τεθεί σε ισχύ, αυτοί οι ψεκασμοί θα εφαρμόζονται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την καταπολέμηση των παρασίτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος βαθμός προστασίας για το περιβάλλον.

Είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της πρότασης συμβιβασμού, η οποία έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων. Θα διασφαλίσει επίσης μια ισορροπία ανάμεσα στη διαθεσιμότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και, κατ’ επέκταση, μια επαρκή ποσότητα προϊόντων διατροφής, ενώ θα συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων γεωργών και θα αυξήσει το βαθμό προστασίας για το περιβάλλον και την υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ήταν και παραμένουν βασικοί γεωργικοί πόροι. Οι γεωργοί ζητούν ένα ελάχιστο επίπεδο επιλογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων γιατί πρόκειται για θέμα προστασίας του τοπικού πολιτισμικού τοπίου, παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων και προστασίας των πόρων.

Οι συζητήσεις μας σχετικά με τις χημικές ουσίες πολύ συχνά διεξάγονται σε εξαιρετικά παράλογο επίπεδο. Πρέπει να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε λογικά αν θέλουμε να επιτύχουμε λογικά αποτελέσματα. Οι συνέπειες της αρχικής θέσης του Κοινοβουλίου θα ήταν μοιραίες: μια καθολική κατάργηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα οδηγούσε στη μείωση της γεωργικής παραγωγής και τελικά στην αύξηση των τιμών των τροφίμων. Επομένως είμαι ευτυχής γιατί επιτεύχθηκε ένας αποδεκτός συμβιβασμός στις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι διατηρήσαμε την απόφαση περί των τριών ζωνών, αν και με σημαντικές εξαιρέσεις για τα κράτη μέλη. Ένα θαρραλέο βήμα προς μια συνεκτική λύση για την εσωτερική αγορά θα φαινόταν διαφορετικό σε αυτό το στάδιο:

Δίπλα στους αποδεκτούς συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν, δεν θα πρέπει να κάνουμε προβλέψεις για έναν οριστικό ορισμό για τις ουσίες που επηρεάζουν την ενδοκρινική λειτουργία, αλλά στην ουσία να παραχωρήσουμε στην Επιτροπή περίοδο τεσσάρων ετών προκειμένου να καταλήξει σε ορισμό με επιστημονική βάση. Ειδάλλως, θα κάνουμε κατάχρηση της αρχής της προφύλαξης εν προκειμένω.

Θεωρώ θλιβερό το γεγονός ότι δεν επιτρέπουμε τη διεξαγωγή εκτίμησης αντικτύπου για τη συμφωνία στην οποία μόλις καταλήξαμε.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, το έργο μας επί μιας περαιτέρω σειράς υποχρεώσεων με στόχο τη ρύθμιση θεμάτων σημαντικών για την υγεία του ανθρώπου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλησιάζει προς το τέλος του. Φρονώ ότι οι συμβιβασμοί επί των οποίων ελπίζουμε να συμφωνήσουμε είναι ορθοί. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι θεσπιζόμενοι περιορισμοί θα προωθήσουν την υγεία δίχως να απειλούν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι όλες αυτές οι αλλαγές με στόχο την αυστηροποίηση των συνθηκών ασφαλείας στη γεωργία έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του κόστους. Αυτό το κόστος πρέπει να το επωμισθούν οι γεωργοί μας, από τους οποίους ζητάμε ταυτόχρονα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. Οι γεωργοί μας θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερο για πιο ασφαλή φυτοφάρμακα. Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο κατά το παρελθόν. Για το Θεό, επιτρέψτε μας να θεσπίσουμε υψηλότερες προδιαγραφές για τους γεωργούς μας και τους παραγωγούς τροφίμων. Επιτρέψτε μας όμως να επιβάλουμε τις ίδιες προδιαγραφές και στους εισαγωγείς τροφίμων εκτός Ένωσης, ειδάλλως οι προσπάθειές μας να αυξήσουμε τις προδιαγραφές θα αποδειχθούν αναποτελεσματικές.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Κυρία Πρόεδρε, δεν δέχομαι ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα ισορροπημένο πακέτο επί αυτού του θέματος. Για μένα η συζήτηση αυτή φέρνει στο φως δύο ανοησίες: πρώτον την αδιανόητη ανοησία της ΕΕ, η οποία δεν σταματά ούτε για μια εκτίμηση αντικτύπου και σπεύδει να καταργήσει πολλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα δίχως να ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποκατάστατα και ότι η εγχώρια παραγωγή τροφίμων θα υποφέρει δραματικά, κυρίως στον τομέα των σιτηρών και των λαχανικών, και ως εκ τούτου επιβάλλει την ολοένα και αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές από χώρες που δεν ενδιαφέρονται καθόλου γι’ αυτά τα θέματα.

Κυρία Πρόεδρε, άκουσα να λέγονται πολλά στη συζήτηση αυτή για την επιστήμη, όμως τι επιστήμη είναι αυτή η οποία δεν υπόκειται στη σωστή εκτίμηση αντικτύπου;

Η δεύτερη ανοησία είναι της χώρας μου συγκεκριμένα, η οποία ενδεχομένως πλήττεται περισσότερο από τις προτάσεις αυτές, έχοντας υπαχθεί στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά, σε σημείο που πλέον θα είμαστε εντελώς ανίκανοι να αντιταχθούμε. Λόγω της βλακείας να υπαχθούμε στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία βρισκόμαστε σε αυτήν τη θέση και μάλιστα ορισμένοι, δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα έλεγαν ότι θα έπρεπε να έχουμε υπαγάγει όλο και περισσότερα θέματα στην κατηγορία αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ισορροπημένη πρόταση συμβιβασμού και επομένως θα τη στηρίξω. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό όλους όσοι ενεπλάκησαν. Ο φάκελος συντάχθηκε, όπως ακούμε στη συζήτηση αυτή, σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, όμως κατάφερε να συγκεράσει τους διαφορετικούς στόχους προστασίας τους οποίους επιδιώκουμε με αυτήν τη νομοθεσία.

Η Ευρώπη ισχυρίζεται ότι είναι μια από τις πιο προηγμένες νομοθετικές δυνάμεις στον τομέα της φυτοπροστασίας σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ θετικό. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να επιτύχουμε ισορροπία ανάμεσα στους εν λόγω στόχους προστασίας και την προστασία της υγείας, τους στόχους της εσωτερικής αγοράς και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος, επιτεύχθηκε όμως ισορροπημένο αποτέλεσμα και ανάμεσα στους συγκεκριμένους στόχους προστασίας. Ήταν σημαντικό να τηρήσουμε τις διάφορες αρχές, ώστε, για παράδειγμα, το όλο εγχείρημα να εδράζεται επί γεγονότων και επιστημονικών αρχών και όχι επί συναισθηματικών προσεγγίσεων και δεύτερον ότι εμμείναμε στην προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου και όχι στην προσέγγιση με βάση την ανίχνευση κινδύνου, όπως στο παρελθόν. Τούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πρακτική αξία ολόκληρου του νομοθετικού εγχειρήματος και για την υλοποίησή του αργότερα.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν επιφυλάσσουμε προτιμησιακή μεταχείριση στις εισαγωγές κατά την εφαρμογή και δεν υπονομεύουμε την εθνική ή την ευρωπαϊκή παραγωγή. Όμως, εν προκειμένω, η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει πολύ σημαντικό καθήκον ενόψει. Οι αρχές αυτές ελήφθησαν υπόψη με τρόπο ισορροπημένο συνολικά. Επομένως μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση συμβιβασμού. Όσο για τις λεπτομέρειες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα να εκχωρηθεί στα κράτη μέλη η απαραίτητη ευελιξία και επικουρικότητα για την προστασία των υπόγειων υδάτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι Κάτω Χώρες δεν μπορούν να συγκριθούν με τη Γερμανία ή τη Μάλτα ή την Ελλάδα εν προκειμένω. Εξίσου σημαντικό είναι να περιορισθεί στο ελάχιστο η χρήση των φυτοφαρμάκων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και τις ζώνες προστασίας της ορνιθοπανίδας. Τα κράτη μέλη θα έχουν επαρκές περιθώριο ελιγμών προκειμένου να το εφαρμόσουν αυτό δεόντως. Ωστόσο, πρόκειται για μια συμβιβαστική πρόταση η οποία θα πρέπει να έχει την στήριξη όλων.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ξεκινώντας θα ήθελα να συγχαρώ τις εισηγήτριες για τις εξαιρετικές τους εκθέσεις. Δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε θα αναφερθώ μόνο στην έκθεση της κυρίας Klass και θα τονίσω ορισμένες ελλείψεις της πρότασης οδηγίας.

Η οδηγία θεσπίζει ένα σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης για τους διανομείς και τους επαγγελματίες χρήστες των φυτοφαρμάκων. Οι προτεινόμενες συμφωνίες όμως θα έπρεπε να προβλέπουν την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών για τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την περάτωση της κατάρτισης για τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Επίσης η οδηγία διατηρεί τους κανονισμούς του συστήματος τεχνικών ελέγχων και συντήρησης του εξοπλισμού για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Θεωρώ ότι θα ήταν δέον να υπάρξει ρύθμιση για το εν λόγω θέμα σε κοινοτικό επίπεδο. Αν τέτοιου είδους έλεγχοι βασίζονταν σε διεθνείς διατάξεις, τα κράτη μέλη θα είχαν κάθε λόγο να αναγνωρίσουν αμοιβαία τα αποτελέσματα. Τούτο είναι εξόχως συναφές όσον αφορά την εκμετάλλευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στην παραμεθόριο και την επίσημη δράση περί φυτοπροστασίας. Μια τελευταία επιφύλαξη που θα ήθελα να αναφέρω αφορά το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες της δασοπροστασίας. Τα δάση δεν διατηρούνται χωρίς εναέριο ψεκασμό.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ως ολλανδός ευρωβουλευτής, παρακολούθησα τη νομοθεσία αυτή με τη δέουσα προσοχή και φροντίδα. Στη χώρα μου η οποία βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο, η κατάσταση είναι απολύτως συγκεκριμένη. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, είναι αδύνατον να εργασθούμε με ουδέτερες ζώνες κατ’ εντολή της Ευρώπης κατά μήκος όλων των υδάτινων οδών. Αυτό δεν θα είχε αποτέλεσμα. Θα καθιστούσε αδύνατη την κανονική αειφόρο παραγωγή στη γεωργία και τη φυτοκομία. Οι Κάτω Χώρες όμως φημίζονται για τις δευτερεύουσες καλλιέργειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τουλίπες, τα κρεμμύδια και τα αντίδια. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο διατύπωσης της συμβιβαστικής πρότασης. Η συμβιβαστική πρόταση η οποία τώρα διαμορφώνεται συνιστά σημαντική βελτίωση σε σχέση με την πρόταση της κυρίας Breyer που τέθηκε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ως μέλος της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv την καταψήφισα σε εκείνη την περίπτωση. Τώρα υπάρχουν αξιόλογες μεταβατικές διατάξεις οι οποίες, σε συνδυασμό με την καινοτομία και τα υποκατάστατα προϊόντα, μπορούν να συνδράμουν τη βιομηχανία. Επιπλέον αυτό το ταμείο για τις δευτερεύουσες καλλιέργειες το οποίο πρόκειται να θεσπισθεί θα λειτουργήσει ως τονωτική ένεση για τις εν λόγω εναλλακτικές. Ακόμη, οι τρεις κανονισμοί, οι τρεις ζώνες στην Ευρώπη για αναγνώριση και εισδοχή ευθυγραμμίζονται πολύ καλύτερα με την πραγματική πρακτική.

Θα ήθελα να προσθέσω ένα σημείο που προκαλεί ανησυχία, δηλαδή την εισδοχή προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πρωτοπόροι σε ό,τι αφορά την εξεύρεση της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στη δημόσια υγεία και την πρακτική εφαρμογή· τι συμβαίνει όμως με τις εισαγωγές από το εξωτερικό; Αυτή η ανταγωνιστική θέση, από κοινού με τις παράλληλες εισαγωγές και το παράλληλο εμπόριο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να τεθεί στον ΠΟΕ, όπου συζητούνται τέτοιου είδους ζητήματα.

Μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και συγκεκριμένα την κυρία Klass και την κυρία Hennicot-Schoepges για τις προσπάθειές τους σχετικά. Το μόνο που απομένει είναι αυτό το σημείο που προκαλεί ανησυχία και είναι σημαντικό για τους γεωργούς, το γεγονός δηλαδή ότι εμείς καλλιεργούμε μεν με ορθολογικό τρόπο, τι συμβαίνει όμως με όλους τους υπόλοιπους; Το πρόβλημα αυτό παραμένει άλυτο προς το παρόν, γι’ αυτό θα ήθελα να ακούσω την αντίδρασή σας σχετικά.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (HU) Αγαπητοί συνάδελφοι, η επισιτιστική ασφάλεια είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η εν λόγω πρόταση συμβιβασμού είναι ανεπαρκής. Η Ουγγαρία θα αντιταχθεί στην έκθεση αυτή στο Συμβούλιο, ενώ και οι ούγγροι ευρωβουλευτές θα πράξουν το ίδιο γιατί βλάπτει την ευρωπαϊκή γεωργία.

Αντιμετωπίζουμε δύο εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα. Το σύστημα των ζωνών είναι τεχνητό και αντιβαίνει προς την αρχή της επικουρικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, όπως μόλις έδειξε ο συνάδελφος από τις Κάτω Χώρες με τα σχόλιά του, καθιστά αδύνατη μια ευέλικτη ανταπόκριση. Βλάπτει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή γεωργία γιατί ο βαθμός των κινδύνων αυξάνεται, ο κίνδυνος της ανθεκτικότητας αυξάνεται, όπως και το κόστος παραγωγής, αλλά και γιατί, όπως ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, δεν θα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τα προϊόντα από τρίτες χώρες. Για το λόγο αυτό, η οδηγία αυτή ενέχει εξαιρετικά σοβαρούς κινδύνους.

Τέλος, η ρηξικέλευθη οικολογική προοπτική θα έχει ως συνέπεια οι περιορισμοί στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να ανοίξουν το δρόμο για τους ΓΤΟ και αυτό δεν το επιθυμεί η Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάσθηκαν για τις αυτές τις δύο σημαντικές εκθέσεις. Θα φανταζόταν κάποιος από τις εισηγήσεις ορισμένων εδώ απόψε ότι η ΕΕ δεν έχει απολύτως κανέναν έλεγχο επί της εμπορίας και χρήσης των εν λόγω χημικών – όμως έχουμε! Έχουμε αυστηρούς κανόνες αυτή τη στιγμή και μάλιστα κανόνες για τα υπολείμματα και τα τρόφιμα. Δεν υποκλίνομαι λοιπόν προς καμία πλευρά ή άκρο της συζήτησης απόψε, ιδιαίτερα προς εκείνους οι οποίες δεν βλέπουν την ανάγκη για φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην παραγωγή τροφίμων και εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτά τα δύο νομοθετικά κείμενα συνιστούν καταστροφή για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη.

Με απασχολούν κάπως τα σχόλια του Επιτρόπου Δήμα ο οποίος υποστηρίζει ότι ο κόσμος ανησυχεί για τα φυτοφάρμακα. Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, το ερώτημα όμως είναι: πόσο δικαιολογημένες είναι αυτές οι ανησυχίες; Εσείς, ως Επιτροπή, τι κάνατε προκειμένου να επισημάνετε στους καταναλωτές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τροφίμων μας παράγονται με τη χρήση προϊόντων τα οποία προσφέρουν ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα; Ναι, ορισμένα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα χημικά είναι πολύ επικίνδυνα, όμως οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τους εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και εξαρτώνται από τη συμμόρφωση προς τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) στα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Σε ό,τι με αφορά, όσοι τα χρησιμοποιούν είναι καλά εκπαιδευμένοι, κατά την εμπειρία μου, ενώ χρειάζεται ενδεχομένως να εντείνουμε την κατάρτιση σε άλλα κράτη μέλη.

Είκοσι δύο ουσίες πρόκειται να αποσυρθούν· στην Ιρλανδία και το ΗΒ είναι πολύ έντονες οι ανησυχίες σχετικά με την παραγωγή σιτηρών και πατάτας. Τα ερωτήματα είναι τα εξής: θα ανταποκριθεί η βιομηχανία γεωργικών φαρμάκων παράγοντας νέα προϊόντα; Η Επιτροπή δεν έχει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Θα έχουν αποτέλεσμα οι παρεκκλίσεις; Τι θα συμβεί ελλείψει εναλλακτικών; Θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό γιατί εμείς στην Ιρλανδία θέλουμε να συνεχίσουμε την παραγωγή σιτηρών και πατάτας. Το θέμα της εισαγωγής τροφίμων είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό και σας παρακαλώ να μου δώσετε πέντε δευτερόλεπτα ακόμη γι’ αυτό. Αν η Επιτροπή συνεργαζόταν με τους παραγωγούς τροφίμων της ΕΕ για το ζήτημα αυτό, θα σημειώναμε πρόοδο. Απλώς δεν είναι αποδεκτό να έρχεται εδώ η Επιτροπή και να δηλώνει ότι θα απαγορεύσουμε τη χρήση χημικών ουσιών στην Ευρώπη, ενώ οι εισαγωγείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξακολουθήσουν να μας στέλνουν τρόφιμα χρησιμοποιώντας τις ουσίες αυτές. Δεν είναι ανταγωνιστική θέση, δεν ευσταθεί και σας ζητώ να ασχοληθείτε με το θέμα εδώ απόψε.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE-DE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση Breyer. Πρέπει να πούμε πως οι ευρωπαίοι γεωργοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Εντούτοις, η βιομηχανία είναι εξαιρετικά ανήσυχη γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατανοεί τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει στο μέλλον ο εν λόγω κανονισμός.

Οι εκτιμήσεις του πιθανού αντικτύπου καταδεικνύουν ότι εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο μέλλον θα είναι εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος των παρασίτων και των ασθενειών που πλήττουν την καλλιέργεια πολλών ειδών διατροφής – ιδίως όλων των προϊόντων μεσογειακής προέλευσης – καθώς και την καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών και κομμένων ανθέων.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η συμφωνία που εγκρίθηκε κατά τον τριμερή διάλογο ήταν αποτέλεσμα σκληρών διαπραγματεύσεων και, ως εκ τούτου, οφείλω να αναγνωρίσω το έργο των εισηγητριών. Ωστόσο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και ότι ο προσωρινός ορισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη ενός μεγάλου αριθμού δραστικών ουσιών, κυρίως των εντομοκτόνων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία.

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή ποσότητα δραστικών ουσιών για να καταπολεμούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις ασθένειες ή τα παράσιτα που πλήττουν τα φυτά τους, έχοντας κατά νου ότι συχνά ο κίνδυνος δεν προκύπτει από το προϊόν αλλά από την κακή του χρήση.

Για τους λόγους αυτούς, η ισπανική αντιπροσωπεία της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και τωv Ευρωπαίωv Δημoκρατώv στηρίζει τις προτάσεις με τις οποίες ζητείται εκτίμηση αντικτύπου και θα ψηφίσει υπέρ των τροπολογιών του κυρίου Sturdy – τις οποίες υπέγραψα αυτοπροσώπως – σχετικά με τους ενδοκρινείς διαταράκτες, καθώς και εκείνων υπέρ των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, αν εγκριθεί ο εν λόγω κανονισμός σύμφωνα με τους όρους της επιτευχθείσας συμφωνίας θα καταλήξουμε στη μείωση της παραγωγής τροφίμων και την αύξηση των τιμών, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εισάγουμε τα ίδια τρόφιμα που δεν παράγουμε και τα οποία θα έχουν τύχει επεξεργασίας με τα ίδια προϊόντα τα οποία θα καταργήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, σχετικά με την έκθεση Breyer, ρωτώ την Επιτροπή γιατί αντιτίθεστε σε μια εκτίμηση αντικτύπου; Τι είναι τόσο ζωτικής σημασίας ή εγείρει τόσες ανησυχίες ώστε η Επιτροπή να αντιτίθεται σε μια εκτίμηση αντικτύπου;

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία να υποδηλώνουν ότι ορισμένα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Ορισμένα εξ αυτών είναι, αλλά εσείς προτείνετε να αποσυρθούν αρκετά τα οποία δεν είναι επικίνδυνα. Εν προκειμένω, έχω κατά νου ένα το οποίο λέγεται Triasol και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παραγωγή σίτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απογοητεύσατε, και το λέω ξεκάθαρα, εσείς στην Επιτροπή απογοητεύσατε το ευρύ κοινό γιατί δεν καταφέρατε να αποτρέψετε την είσοδο των ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο παραδέχεται η Επιτροπή. Παραδέχεστε το γεγονός ότι δεν καταφέρατε να αποτρέψετε την είσοδο των ΓΤΟ στην Ευρώπη. Απογοητεύσατε αναφορικά με την έκθεση που συνέταξα για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων. Έχουμε εδώ ένα μέλος της ΓΔ SANCO – η Επίτροπος είναι απασχολημένη γιατί μιλά αυτή τη στιγμή, αλλά όταν σταματήσει να μιλά μπορεί να ακούσει ενδεχομένως αυτά που έχω να πω. Δεν κατάφεραν να ελέγξουν τις εισαγωγές με ανώτατα όρια υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα και αυτή τη στιγμή αυτά βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Επομένως, αν πρόκειται να καταργήσουμε τα εν λόγω προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνετε με τις εισαγωγές στην Ένωση; Θα πείτε απλώς: κοιτάξτε, δεν έχει και μεγάλη σημασία – τα προϊόντα αυτά θα εισέλθουν έτσι κι αλλιώς; Ας το αφήσουμε και ας υποθέσουμε απλά ότι ο κόσμος δεν θα ενοχληθεί γι’ αυτό;

Οι γεωργοί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξαν τη μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων, ενώ η θέση σε ισχύ της εν λόγω νομοθεσίας σημαίνει ουσιαστικά ότι πρέπει να τους πούμε πως είναι ανόητοι και πως δεν ενδιαφέρονται. Κανείς γεωργός έχοντας σώας τας φρένας δεν θα χρησιμοποιούσε χημικά τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Έχουμε διενεργήσει άπειρες έρευνες σχετικά.

Ολοκληρώνω με μερικές σκέψεις επ’ αυτού. Πρόκειται να καταργήσουμε τις συστοιχίες κλωβών για την παραγωγή αυγών και, ωστόσο, θα εκχωρήσετε παρέκκλιση γι’ αυτό. Εντούτοις, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Ανησυχώ για το γεγονός ότι εσείς, η Επιτροπή, δεν καταφέρατε μέχρι τούδε να θέσετε σε εφαρμογή όλη τη νομοθεσία που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ζωτικής σημασίας να δώσετε στους γεωργούς την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους, καθώς και ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Υπάρχουν ορισμένες ανησυχητικές τάσεις στον τομέα της υγείας οι οποίες οφείλονται εν πολλοίς στην αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Είναι σαφές ότι η ενίσχυση της υγείας και η μείωση των νέων κρουσμάτων καρκίνου δεν είναι εφικτές όταν η διατροφή μας δηλητηριάζεται όλο και περισσότερο. Αναφέρομαι σε ένα από τα βασικά περιβαλλοντικά θέματα και θέματα υγείας και γι’ αυτό μόνο μια αλλαγή στο αναπτυξιακό μοντέλο μπορεί να μας βοηθήσει και όχι οι απλές κινήσεις βιτρίνας.

Το έργο των συναδέλφων μου, της κυρίας Klass και της κυρίας Breyer, σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη εκτίμησή μου γι’ αυτό. Με χαρά παρατηρώ ότι και οι δύο εκθέσεις εντοπίζουν ορισμένα μέτωπα για δράση, λαμβάνοντας υπόψη την ίδια στιγμή τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους χρήστες φυτοφαρμάκων. Ταυτόχρονα όμως ζητάμε την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης με ποσοτικοποιημένους στόχους.

Θεωρώ εξαιρετικά σπουδαίο το ότι συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη της ειδοποίησης των γειτόνων, καθώς αυτό θα μπορούσε να κάνει σημαντική διαφορά όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά επιπλέον και κυρίως για τις μέλισσες. Τούτο σημαίνει ότι μπορούμε εύκολα να αποτρέψουμε το κακό, επικεντρωνόμενοι απλώς σε εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως το προκαλούν. Στην οδηγία αυτή ορίζεται ότι τα κράτη μέλη δύνανται να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την ειδοποίηση των γειτόνων στα εθνικά σχέδια δράσης τους. Θα προτιμούσα να ορίζεται ότι οφείλουν να το πράξουν αυτό.

Είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατή η φυτοπροστασία με τη χρήση μη χημικών, δηλαδή βιολογικών και μηχανικών προϊόντων η οποία θα διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, Επίτροποι, θα ήθελα να σας πω ότι πριν από λιγότερο από ένα χρόνο συζητούσαμε σε αυτήν την αίθουσα συνεδριάσεων τι επρόκειτο να κάνουμε για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και αν υπήρχε επάρκεια τροφίμων στον κόσμο και ήμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι γι’ αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ απόψε, λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, να συζητάμε την εν λόγω νομοθεσία, η οποία στην πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να μειώσει την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· υπάρχει μια ηθική δέσμευση για την παραγωγή τροφίμων γιατί πρέπει να θυμάστε ότι ακόμη κι αν εμείς στην Ευρώπη δεν παράγουμε τρόφιμα μπορούμε ίσως να τα αγοράζουμε καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, όμως ο αναπτυσσόμενος κόσμος δεν μπορεί.

Μεγάλο μέρος της εν λόγω νομοθεσίας θα επηρεάσει τις καλλιέργειές μας – όχι μόνο το σίτο, όπως ανέφερε ο Robert Sturdy, αλλά συγκεκριμένα τις πατάτες. Περάσαμε δύο από τα χειρότερα καλοκαίρια που έχω δει ποτέ τα δύο τελευταία χρόνια στη βόρεια Ευρώπη. Είχαμε ανάγκη από μυκητοκτόνα για να μειώσουμε τον περονόσπορο και να μπορέσουμε ουσιαστικά να καλλιεργήσουμε πατάτα. Και αν οι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν τρώνε πατάτες, τι τρώνε, κύριοι Επίτροποι; Τρώνε ρύζι και ζυμαρικά, από τα οποία – και κυρίως το ρύζι – ο αναπτυσσόμενος κόσμος έχει μεγάλες ελλείψεις.

Σε συνέχεια των όσων είπε ο Robert Sturdy, πολλά από αυτά τα φυτοφάρμακα και μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούμε, αν χρησιμοποιούνται σωστά και τηρείται η κατάλληλη περίοδος αναμονής, δεν προκαλούν προβλήματα, ενώ χρησιμοποιώντας αυτά τα συγκεκριμένα χημικά παράγουμε πολύ ποιοτικά τρόφιμα. Και αν μου λέτε ότι θα σταματήσετε τις εισαγωγές τροφίμων που έχουν ψεκασθεί με αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους χημικών – δεν θα το κάνετε! Για τον απλούστατο λόγο ότι αν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορείτε να ελέγξετε το σίτο σας όσο θέλετε όταν εισέρχεται στο λιμάνι του Ρότερνταμ, αλλά δεν θα εντοπίσετε υπολείμματα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει ουσιαστικά να συνειδητοποιήσουμε πως εμείς στην Ευρώπη πρέπει να παράγουμε τρόφιμα και να τα παράγουμε με τρόπο ασφαλή, να διασφαλίσουμε ότι μειώνουμε την ποσότητα χημικών που χρησιμοποιούμε, κάτι το οποίο ήδη πράττουμε, ενώ πρέπει να διασφαλίσουμε και ότι καταρτίζουμε τους γεωργούς ώστε να κάνουν σωστούς ψεκασμούς, κάτι το οποίο επίσης πράττουμε.

Σας καλώ λοιπόν: σας παρακαλώ, διεξάγετε μια σωστή εκτίμηση αντικτύπου γιατί αντίστοιχη εκτίμηση διεξαγάγατε πριν από δύο χρόνια. Ζήσαμε δύο από τα πλέον υγρά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί στην ιστορία· έχει έλθει η ώρα να διεξαγάγετε νέα μελέτη. Σας καλούμε λοιπόν να πραγματοποιήσετε σωστή εκτίμηση αντικτύπου.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Struan Stevenson μου προσέφερε το χρόνο του των δύο λεπτών, καθώς δεν ήταν σε θέση να παρευρεθεί εδώ. Μπορώ να έχω το χρόνο αυτό για την ομάδα PPE-DE;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ευχαρίστως!

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, οι υπερβολικοί ισχυρισμοί κατέστησαν δυσχερή τη διάκριση του πραγματικού από το φανταστικό στα διάφορα στάδια αυτής της δύσκολης συζήτησης. Ναι, υπάρχει ανάγκη για έλεγχο της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων – όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό – αφού, αν δεν χρησιμοποιούνται ορθολογικά, μπορεί να είναι επικίνδυνα για το χρήστη και το περιβάλλον. Αν όμως χρησιμοποιούνται ορθολογικά και αν τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων και η περίοδος αναμονής, ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο και μάλιστα μηδενικό για τον καταναλωτή.

Η πρόταση να βασίζονται οι αποφάσεις για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας στις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας – η προσέγγιση ανίχνευσης των κινδύνων – και όχι να βασίζονται στην επιστημονική αρχή της αξιολόγησης κινδύνων εγείρει σημαντικές ανησυχίες.

Η αλκοόλη, η καθαρή αλκοόλη, ενέχει κίνδυνο. Αν καταναλώσουμε καθαρή αλκοόλη, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Όταν όμως διαλύεται επαρκώς στο 4% ή στο 12% ή σε οποιοδήποτε ποσοστό – όταν χρησιμοποιείται ορθολογικά – ο κίνδυνος είναι ελάχιστος. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά θέματα.

Αναφέρθηκε η εκτίμηση αντικτύπου της ΕE. Αναφέρθηκε ήδη και ο επιστημονικός ορισμός των ενδοκρινικών διαταρακτών ή μάλλον η έλλειψή του. Ωστόσο, είναι θετικό ότι η περίοδος παρέκκλισης θα δώσει στη βιομηχανία τη δυνατότητα να επενδύσει στην απολύτως αναγκαία έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και να αναπτύξει καινούργια προϊόντα και βιώσιμες εναλλακτικές. Καλώ τη βιομηχανία γεωργικών φαρμάκων και την κοινότητα CERP να εξετάσουν το θέμα και να επενδύσουν στον εν λόγω τομέα.

Το παράδοξο του να επιτρέπονται οι εισαγωγές τροφίμων στα οποία χρησιμοποιούνται εν γένει φυτοπροστατευτικά προϊόντα τη στιγμή που εμείς δεν επιτρέπουμε στους γεωργούς μας να τα χρησιμοποιούν εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα μυστήρια και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τη νομοθεσία αυτού του είδους. Εντούτοις, συνολικά θεωρώ ότι επιτυγχάνονται σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση και προτίθεμαι να τη στηρίξω.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι από την αρχή της νομοθετικής διαδικασίας να εξηγήσουμε στους επαγγελματίες του χώρου που επηρεάζονται τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η ρύθμιση.

Ως εκπρόσωπος μιας κατά κύριο λόγο αγροτικής εκλογικής περιφέρειας, για το συγκεκριμένο θέμα δέχθηκα πολλές αντιπροσωπείες εξαιρετικά ανήσυχων πολιτών της εκλογικής μου περιφέρειας που ανήκουν στη γεωργική κοινότητα.

Επικρατεί η γενική αντίληψη στα μέλη της κοινότητας αυτής ότι οι κανονισμοί παραδίδονται από τις Βρυξέλλες χωρίς ενημέρωση από κάτω προς τα πάνω. Επομένως, πιστεύω ακράδαντα ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να εξηγήσουν πολύ αναλυτικότερα τα ζητήματα αυτά στους επαγγελματίες του χώρου που επηρεάζονται και όχι να επιλέγουν την εύκολη οδό της επίρριψης των ευθυνών στους αποκαλούμενους γραφειοκράτες των Βρυξελλών. Άλλωστε, τα κράτη μέλη είναι εκείνα τα οποία πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά σε τελικό βαθμό, καθώς και εκείνα τα οποία διαθέτουν τους πόρους σε ό,τι αφορά τους τοπικούς εκπροσώπους, προκειμένου να εξηγήσουν τα ζητήματα αυτά στους γεωργούς.

Είναι σημαντικό οι παραγωγοί τροφίμων στην ΕΕ να μην υπάγονται σε υπερβολικές ρυθμίσεις σε σύγκριση με αυτούς που εισάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά εκτός ΕΕ. Κάθε πρόταση θα πρέπει να επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στους καταναλωτές, τους γεωργούς και το περιβάλλον, πρέπει όμως και να διασφαλίσουμε ότι η ορθή ενημέρωση είναι στη διάθεση όλων των επαγγελματιών του χώρου.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, ως γιατρός γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι καθήκον μας προς τους ευρωπαίους καταναλωτές να εξαλείψουμε τις ουσίες επεξεργασίας των καλλιεργειών οι οποίες φαίνεται ότι είναι επικίνδυνες βάσει επιστημονικών στοιχείων. Την ίδια στιγμή εκτιμώ το γεγονός ότι οι εισηγήτριες κατόρθωσαν να βρουν ισορροπημένη λύση για το νέο κανονισμό ο οποίος θα κινητοποιήσει τη βιομηχανία ώστε να αναζητήσει και να αναπτύξει πιο ασφαλή εναλλακτικά φυτοφάρμακα. Μέχρι τότε θα είναι απαραίτητη η χορήγηση απαλλαγών τις οποίες χρειάζονται χώρες με υγρό κλίμα, ενώ οι νότιες χώρες θα πρέπει να το κατανοήσουν αυτό. Επιμένω ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διενεργούν διεξοδικούς και αδιάλλακτους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα και άνθη από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με απαγορευμένα φυτοφάρμακα και μυκητοκτόνα. Δεν είναι απλώς ζήτημα μέτρησης των επιπέδων των υπολειμμάτων στα τρόφιμα. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να ισχύουν τόσο άνισοι όροι ανταγωνισμού για τους ευρωπαίους γεωργούς. Συμφωνώ επίσης ότι θα έπρεπε να επικριθεί η Επιτροπή γιατί δεν κατάφερε να διενεργήσει μελέτη αντικτύπου, με αποτέλεσμα να μην είμαστε δυστυχώς σε θέση να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες μας σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό, αν και κατά βάση τάσσομαι υπέρ του.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Κυρία Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική έχει βλάψει σε τεράστιο βαθμό τη βρετανική γεωργία με μέγιστο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό κόστος.

Τώρα έχουμε ενώπιόν μας αυτές τις προτάσεις για τα φυτοφάρμακα. Εκτιμάται ότι η εν λόγω οδηγία μπορεί να σημαίνει την απαγόρευση του 15% των φυτοφαρμάκων. Εκτιμάται ότι μια τέτοια κατάργηση θα μειώσει την καλλιέργεια σίτου από 26% έως 62%, της πατάτας από 22% έως 53% και ορισμένες άλλες καλλιέργειες λαχανικών από 25% έως 77%. Τούτο θα έχει ως συνέπεια να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές λιανικής, πλήττοντας περισσότερο εκείνους οι οποίοι δεν είναι σε θέση να πληρώνουν.

Διερωτώμαι αν οι εισηγήτριες θα μπορούσαν να μας δώσουν το όνομα ενός και μόνο ανθρώπου ο οποίος νόσησε ή πέθανε από τις επιπτώσεις των εν λόγω φυτοφαρμάκων. Μάλλον όχι! Μπορώ όμως να σας πω για πολλούς πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώνουν περισσότερο για να αγοράζουν τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). (HU) Είμαι ευτυχής γιατί η οδηγία για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έθεσε κατ’ ουσίαν το θέμα στη σφαίρα αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέγεθος και τον προσδιορισμό της ουδέτερης ζώνης. Τάσσομαι υπέρ της κατάρτισης σχεδίων δράσης σε εθνικό επίπεδο και στηρίζω την πρόταση να θέσει η νομοθεσία στο επίκεντρό της τη μείωση της χρήσης τέτοιου είδους προϊόντων. Είμαι επίσης ευτυχής με το συμβιβασμό ο οποίος επιτεύχθηκε για τον εναέριο ψεκασμό.

Όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, η πρόταση είναι ορθή επί της ουσίας στο βαθμό που αντιμετωπίζει το θέμα της απαγόρευσης και σταδιακής αντικατάστασης των προϊόντων τα οποία έχουν σοβαρές επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου. Την ίδια στιγμή, η παρακολούθηση των υλικών που εισέρχονται από τρίτες χώρες ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα.

Θεωρώ απαράδεκτη τη χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε σύστημα 3 ζωνών. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός στη φυτοπροστασία για να φρίττει στη σκέψη ότι η Ουγγαρία, για παράδειγμα, θα ενταχθεί στην ίδια ζώνη με την Ιρλανδία η οποία έχει πολύ διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες και συνθήκες γεωργικής παραγωγής.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί ακόμη σήμερα σχετικά. Σε τελική ανάλυση, επιτύχαμε για άλλη μια φορά αυτό που ελπίζουμε ότι είναι ένας λογικός συμβιβασμός για την Ευρώπη. Τι καταφέραμε όμως σε όλη την πορεία; Ας θυμηθούμε τις πολύμηνες συζητήσεις στις οποίες εκτοξεύθηκαν ορισμένες ακραίες κατηγορίες από τη μια πλευρά προς την άλλη και αντιστρόφως. Αυτή η κατάσταση έγινε βορά των μέσων ενημέρωσης με μεγάλο ενθουσιασμό. Η προβολή όλης αυτής της κατάστασης από τα μέσα ενημέρωσης είχε ως αποτέλεσμα να υπονομευθούν οι καταναλωτές και όλοι να συμφωνήσουν και πάλι ότι η «Ευρώπη τα κάνει όλα λάθος» και ότι η «Ευρώπη είναι κατά και όχι υπέρ των πολιτών». Τώρα τελικά καταλήξαμε σε μια μέση λογική λύση, μια συμβιβαστική λύση, για την οποία όμως θα υπάρξει σημαντική συναίνεση. Τι θα απομείνει τελικά κατά μέσο όρο; Σχεδόν τίποτε!

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υιοθέτησαν μια διεξοδική και ευρεία προσέγγιση ως προς τις διατάξεις αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Η αυριανή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο θα σημάνει την ολοκλήρωση ενός έργου διάρκειας τριών ετών. Αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι διατάξεις είναι σαφείς, παρέχουν ασφάλεια και βασίζονται στη γνώση, κυρίως όσον αφορά έναν τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως είναι η παραγωγή τροφίμων. Για το λόγο αυτό, από κοινού με μια ομάδα ευρωβουλευτών, τονίζουμε την ανάγκη για συνεχιζόμενη παρακολούθηση των συνεπειών του υπό έγκριση κανονισμού αναφορικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Υποστηρίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες βασίζονται σε σωστές γνώσεις θα εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων επί επιστημονικής βάσης. Ο επιτευχθείς συμβιβασμός θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών της υγείας των πολιτών, αλλά θα αυξήσει και το κόστος παραγωγής. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου όταν συζητάμε για τους χρηματοοικονομικούς πόρους για την κοινή γεωργική πολιτική. Θα θέλαμε επίσης να μάθουμε κατά πόσον θα τηρούνται οι αυστηρές διατάξεις που ισχύουν εντός της Ένωσης για τις εισαγωγές τροφίμων. Απευθύνω έκκληση για στήριξη των τροπολογιών 179, 180 και 181 τις οποίες καταθέσαμε από κοινού με άλλους βουλευτές.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να πω ότι έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας απόψε και τις συνέπειες που θα έχει στο μέλλον της γεωργικής μας βιομηχανίας.

Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι στηρίζω τις τροπολογίες που κατέθεσε ο κύριος Sturdy, τις οποίες υπέγραψα και με χαρά στηρίζω. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα προσφέρουν κάποια υποστήριξη τουλάχιστον στη βιομηχανία.

Ναι, χρειαζόμαστε και απαιτούμε νομοθεσία, αλλά αυτή η νομοθεσία πρέπει να είναι ποιοτική. Δεν χρειάζεται να βλάψουμε την παραγωγή εν τω μεταξύ. Χρειαζόμαστε μια σωστή εκτίμηση αντικτύπου για να μάθουμε ποιες συνέπειες θα έχει· αυτό απαιτείται και χρειάζεται αλλά δεν το διαθέτουμε προς το παρόν. Χρειαζόμαστε περισσότερα πραγματικά και όχι φανταστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσουμε.

Δεν έχει νόημα η Ευρώπη να νομοθετεί ώστε να θέσει εαυτόν εκτός απασχόλησης επειδή δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι εισάγουμε. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή υιοθετεί απολύτως την αρχή των δύο μέτρων και δύο σταθμών ως προς το τι επιβάλλει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι επιτρέπει να εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που θα συμβεί είναι ότι οι πολίτες θα αποχωρήσουν.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. (EL) Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι πήραν το λόγο στη σημερινή συζήτηση για τις πολύ εποικοδομητικές τους παρεμβάσεις. Με βάση το κείμενο που συμφωνήθηκε και το οποίο είναι συμβιβασμός, και μάλιστα πολύ επιτυχημένος, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης στα οποία θα καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι για τον περιορισμό των κινδύνων.

Με τα εθνικά σχέδια δράσης τα κράτη μέλη θα οφείλουν επίσης να παρακολουθούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων που έχουν κατά καιρούς προκαλέσει συγκεκριμένα προβλήματα και να καθορίζουν στόχους μείωσης της χρήσης ορισμένων από αυτά. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου, το οποίο, πέραν της προστασίας της υγείας των ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος, θα αποφέρει και οικονομικά οφέλη λόγω της μείωσης των δαπανών στα εθνικά συστήματα υγείας, ενώ ένα άλλο όφελος θα είναι η μικρότερη χρήση φυτοφαρμάκων που θα προκύψει από την παρούσα νομοθεσία.

Εκτός από τα εθνικά σχέδια δράσης, η προτεινόμενη συμβιβαστική δέσμη περιέχει και ορισμένες άλλες σημαντικές πτυχές. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της προφύλαξης. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών δίδεται προτεραιότητα σε άλλες μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας.

Ενισχύεται η προστασία των περιοίκων και των διερχομένων προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, τα εθνικά σχέδια δράσης θα μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση των ατόμων τα οποία μπορεί να εκτεθούν σε μετακινούμενο νέφος που δημιουργείται από τους ψεκασμούς, ενώ οι εκτάσεις που πρόκειται να ψεκαστούν από αέρος δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές.

Όλοι οι διανομείς φυτοφαρμάκων, και όχι μόνον όσοι πωλούν σε επαγγελματίες χρήστες, θα μεριμνούν ώστε κάποια άτομα από το προσωπικό τους να διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό επάρκειας, που, βεβαίως, – έγινε μία παρατήρηση σχετικά – θα είναι αμοιβαία αναγνωρίσιμο, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα φυτοφάρμακα και να είναι στη διάθεση των πελατών για παροχή συμβουλών. Από την υποχρέωση αυτή θα απαλλάσσονται μόνον ορισμένες κατηγορίες μικροδιανομέων.

Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση του αεροψεκασμού, βρέθηκε συμβιβαστική λύση για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων εξαίρεσης. Η εξαίρεση θα ακολουθεί διαδικασία που θα περιλαμβάνει δύο βαθμίδες. Πρώτα, την κατάρτιση γενικού σχεδίου αεροψεκασμού, το οποίο θα υπόκειται σε ρητή έγκριση των αρχών, και στη συνέχεια την υποβολή ειδικών αιτήσεων αεροψεκασμού, κατά περίπτωση, οι οποίες θα υπόκεινται στις προϋποθέσεις έγκρισης του γενικού σχεδίου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη από την έκβαση των διαπραγματεύσεων και, για το λόγο αυτό, είναι σε θέση να αποδεχθεί πλήρως τις προτεινόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για την πολύ εποικοδομητική συμμετοχή σας σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο φάκελο αυτό και έχω προσωπικά δεσμευθεί για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού δημόσιας υγείας. Προηγήθηκαν μακρές και δύσκολες συζητήσεις κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου τον οποίο η εισηγήτρια κατηύθυνε με μεγάλη αφοσίωση και επιδεξιότητα και την ευχαριστώ γι’ αυτό.

Η Επιτροπή στήριξε την κοινή θέση και μπορεί τώρα να στηρίξει την πρόταση, όπως αυτή προκύπτει από τη δεύτερη ανάγνωση. Όλες οι καινοτόμες πτυχές της πρότασης έχουν διατηρηθεί, συγκεκριμένα τα κριτήρια έγκρισης που θα διασφαλίσουν ότι οι επικίνδυνες ουσίες οι οποίες ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία θα εξαλειφθούν ή θα αντικατασταθούν από πιο ασφαλείς εναλλακτικές, βελτιωμένη αμοιβαία αναγνώριση και την αντικατάσταση ορισμένων προϊόντων από πιο ασφαλείς εναλλακτικές. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν εδώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, μόνο το 4% των ουσιών που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά θα αποσυρθούν γιατί είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και μόνο το 2% γιατί είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή. Ο συνολικός αριθμός των δραστικών ουσιών που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά και δεν θα ελάμβαναν έγκριση σύμφωνα με το νέο κανονισμό αναμένεται να είναι μικρότερος από 25.

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται από έκθεση της Σουηδικού Οργανισμού Χημικών και συμβαδίζει και με την αναθεωρημένη εκτίμηση αντικτύπου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Φυτοφαρμάκων του ΗΒ. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα νέα κριτήρια θα ισχύουν για ήδη εγκεκριμένες ουσίες μόνο με την ανανέωση της άδειάς τους, ενώ για τις περισσότερες από αυτές το έτος ανανέωσης θα είναι το 2016. Επομένως, η βιομηχανία θα έχει άφθονο χρόνο για να παραγάγει άλλες πιο ασφαλείς ουσίες.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ορισμένα σχόλια σχετικά με τις εισαγωγές τροφίμων. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι από το 2008 έχουμε τον κανονισμό σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων ο οποίος ισχύει πλήρως. Αν μια δραστική ουσία δεν εγκρίνεται για χρήση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην ΕΕ, το ανώτατο όριο υπολειμμάτων για την ουσία αυτή ορίζεται στο όριο ανίχνευσης. Αυτό το ΑΟΥ ισχύει για παραγωγή στην ΕΕ αλλά και για τις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών.

Εντούτοις, πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους μια δραστική ουσία δεν θα μπορούσε να λάβει έγκριση στην ΕΕ, ένας εκ των οποίων είναι ο πιθανός κίνδυνος για τους καταναλωτές. Άλλοι συνδέονται με περιβαλλοντικά θέματα ή την προστασία των εργαζομένων η οποία εμπίπτει στην κυριαρχία τρίτων χωρών όπου χρησιμοποιείται το φυτοφάρμακο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση του φυτοφαρμάκου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για μας, όμως οι καλλιέργειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με αυτό δεν ενέχουν απαραιτήτως κινδύνους για τους καταναλωτές στην ΕΕ. Η τρίτη χώρα η οποία θέλει να εξάγει προς την ΕΕ εμπορεύματα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία με τέτοιου είδους ουσίες μπορεί επομένως να ζητήσει ανοχή κατά την εισαγωγή, αρκεί να είναι σε θέση να καταθέσει δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου από την κατανάλωση τέτοιου είδους αγαθών και αυτά τα δεδομένα να έχουν αξιολογηθεί ευνοϊκά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και να έχουν ενταχθεί επισήμως στην κοινοτική νομοθεσία. Αυτή είναι η θέση σχετικά με την εισαγωγή αγαθών.

Επανερχόμενη στην οδηγία την οποία ελπίζουμε ότι θα εγκρίνουμε, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τελικός συμβιβασμός διαθέτει την κατάλληλη ισορροπία για να επιτύχει τους στόχους της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των φυτοφαρμάκων για τους γεωργούς. Τώρα προσδοκούμε την επισημοποίηση της συμφωνίας από τη δεύτερη ανάγνωση.

Αυτός είναι οπωσδήποτε ένας πολύ καλός τρόπος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αρχίσουν τη νέα χρονιά αλλά και για τους πολίτες μας, δεδομένου ότι είναι ωφέλιμος για την υγεία τους. Επίσης πιστεύουμε ότι ωφελεί τους γεωργούς μας γιατί διασφαλίζει την παραγωγή τους μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι η προώθηση ασφαλέστερων προϊόντων. Αυτό που επιτεύχθηκε είναι σημαντικό. Επιτεύχθηκε από όλους μας από κοινού και χρησιμεύει ως εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η διοργανική συνεργασία μπορεί να ωφελήσει άμεσα τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν πλέον να εντοπίσουμε έναν κύβο ζάχαρης στη λίμνη Κωστάντζα, πραγματοποιώντας αναλύσεις τελευταίας τεχνολογίας. Ωστόσο, πρέπει να διερωτηθούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες ανακαλύψεις και τι θα τις κάνουμε.

Χρειαζόμαστε πλέον αντικειμενικές εκτιμήσεις κινδύνων ώστε να επιτύχουμε ισορροπία ανάμεσα στις δικαιολογημένες απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον και τις δικαιολογημένες ανησυχίες των επιχειρήσεων και της επισιτιστικής ασφάλειας και μάλιστα σε πλαίσιο σύγκρισης με παγκόσμιους όρους.

Οι ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς από την Επιτροπή, κατά την άποψή μου. Δεν αρκεί να λέμε ότι τέσσερις ουσίες δεν χρησιμοποιούνται πια ή ότι δύο ουσίες δεν χρησιμοποιούνται πια και ότι υπάρχουν μόνο 25 ουσίες συνολικά. Όχι, θέλουμε ακριβή οικονομική εκτίμηση, εκτίμηση η οποία όχι μόνο πληροί οικονομικά κριτήρια αλλά και κριτήρια υγείας. Χρειαζόμαστε ακόμη μια αξιολόγηση. Η Επιτροπή πρέπει πλέον να αναλύσει διεξοδικά τις επιπτώσεις αυτής της νέας νομοθεσίας ώστε να γνωρίζουμε ποιες συνέπειες θα έχει σε τελική ανάλυση. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να το παρακολουθούμε αυτό, δεδομένου ότι οι επιστημονικές ανακαλύψεις θα συνεχίζονται πάντα.

Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε φέρνει μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή πολιτική φυτοπροστασίας. Φέρνει περισσότερη κοινή δράση σε ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτεί στοχευμένα μέτρα από τα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο εγγυάται την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ως εισηγήτρια σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν θετικό συμβιβασμό από διαφορετικές θέσεις εκκίνησης. Θα ήθελα όμως περισσότερη θετική σκέψη για το νέο έτος. Κάτι που μπορώ να πω είναι ότι δεν συνάντησα αρκετή θετική σκέψη: τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα διασφαλίσουν την ύπαρξη υγιεινών και επαρκών τροφίμων, καθώς και ένα υγιές πολιτισμικό τοπίο για μας στην Ευρώπη!

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, εισηγήτρια. (DE) Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη ζωντανή συζήτηση. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εξακολουθώ να είμαι της ίδιας γνώμης· πρόκειται για ορόσημο για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή και, πάνω απ’ όλα, είναι μια μαγική στιγμή για την Ευρώπη. Η Ευρώπη κινείται ταχύτατα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη δείχνει ότι είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση αυτή για τη σταδιακή κατάργηση των εξαιρετικά τοξικών φυτοφαρμάκων είναι μοναδική στον κόσμο, επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επωφεληθεί από αυτή.

Τώρα, όσον αφορά τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν ξανά και ξανά στη συζήτηση αυτή ότι δεν έχει διευκρινισθεί το ζήτημα των εισαγωγών: αυτό δεν είναι σωστό, το ζήτημα των εισαγωγών έχει διευκρινισθεί. Με την απαγόρευση αυτών των εξαιρετικά τοξικών ουσιών, αυτές θα καταστούν παράνομες στην Ευρώπη. Τούτο σημαίνει ότι όταν έχουμε εισαγωγές – ας πάρουμε τα φρούτα και τα λαχανικά ως παράδειγμα – οι εν λόγω εισαγωγές θα πρέπει φυσικά να τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα τον κανονισμό περί ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Αν ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα, οι οποίες έχουν απαγορευθεί στην Ευρώπη εντοπισθούν στη δοκιμασία ποσότητας υπολειμμάτων, τότε το προϊόν είναι παράνομο. Τούτο σημαίνει ότι οι μπανάνες που προέρχονται από την Κόστα Ρίκα και υποβάλλονται σε επεξεργασία με καρκινογόνες ουσίες, τις οποίες έχουμε εντάξει στον κατάλογο και έχουν επομένως απαγορευθεί, είναι παράνομες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο διευκρινίζεται με μεγάλη σαφήνεια στον κανονισμό περί ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να υποδαυλίζουμε περισσότερο τη διαφωνία, τον πανικό και το φόβο!

Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επισημάνω άλλη μια φορά κάτι το οποίο ευτυχώς η Επίτροπος έχει ήδη τονίσει, ότι δηλαδή ενώ η αρχική μελέτη PSD κατέδειξε πως το 80% των φυτοφαρμάκων θα αποσυρθούν από την αγορά, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά εν τω μεταξύ. Δυστυχώς, δεν αναφέρατε αυτή τη διόρθωση στη μελέτη PSD.

Σας παρακαλώ λοιπόν, σταματήστε να προκαλείτε φόβο και διχογνωμία. Ας εορτάσουμε τώρα την επιτυχία την οποία ελπίζω ότι καταφέρνουμε όλοι εδώ προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας.

(Η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Κυρία McGuinness, έχετε ένα διαδικαστικό θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, είναι επί διαδικαστικού θέματος γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος μιλά χωρίς να ακούει.

Άκουσα τι είπε η Επίτροπος σχετικά με την κατάσταση των εισαγωγών τροφίμων. Νομίζω ότι σας διαφεύγει η ουσία και ότι, με όλο το σεβασμό, το ίδιο ισχύει και για την εισηγήτριά μας. Οι γεωργοί στην Ευρώπη δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ουσίες. Οι συνάδελφοί τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Δεν θα εντοπίσουμε υπολείμματα στα τρόφιμα που εισάγονται. Μιλάμε για ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς της ΕΕ. Ίσως σε άλλο σημείο θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον πραγματικό κόσμο και όχι να αιθεροβατούμε, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη για την οργισμένη αντίδραση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η κοινή συζήτηση έληξε.

Δεν θα συζητήσουμε εκ νέου το θέμα.

Η κυρία Breyer έχει το λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, η Επίτροπος κι εγώ εξηγήσαμε την κατάσταση με μεγάλη σαφήνεια. Αν δεν ακούτε προσεκτικά – ή μάλλον αν δεν θέλετε να ακούσετε ότι λύσαμε το πρόβλημα γιατί δεν ταιριάζει στην εκστρατεία σας κατά του εν λόγω κανονισμού – τότε δεν ξέρω τι να κάνω! Θα επαναλάβω όμως ότι το πρόβλημα λύθηκε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να διαθέτουμε στην αγορά μια ουσία η οποία δεν επιτρέπεται να διατίθεται. Τελεία και παύλα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Δεν θα συζητήσουμε εκ νέου το θέμα. Σας παροτρύνω να συνεχίσετε τη συζήτηση στους διαδρόμους, εφόσον χρειάζεται.

Η κοινή συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. Στηρίζω τη συμβιβαστική πρόταση της έκθεσης Breyer για τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά γιατί θα προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων.

Όμως η συμβιβαστική συμφωνία ορίζει ότι η νέα νομοθεσία θα αντικαταστήσει σταδιακά το ισχύον κοινοτικό δίκαιο, ενώ τα φυτοφάρμακα που έχουν ήδη λάβει έγκριση υπό τους ισχύοντες κανόνες θα εξακολουθήσουν να διατίθενται μέχρι τη λήξη της ισχύουσας άδειάς τους. Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες θα αντικατασταθούν εντός τριών ετών, εφόσον υπάρχουν πιο ασφαλείς εναλλακτικές.

Σε περίπτωση που ψηφισθεί, η έκθεση θα αποτελέσει αφενός ένα βήμα προς τη βελτίωση της υγείας μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου ένα μέσο δια του οποίου η ΕΕ θα κινηθεί προς ένα καλύτερο σύστημα δίχως επιπλέον καθυστερήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), γραπτώς.(RO) Χαιρετίζω το κείμενο της συμβιβαστικής πρότασης σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Klass για το εξαιρετικό έργο της.

Κατά την άποψή μου, έχουμε ενώπιόν μας ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο θα καταργήσει τη χρήση ορισμένων βλαπτικών φυτοφαρμάκων, δίχως να βλάπτει όμως την ευρωπαϊκή γεωργία.

Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω ότι με μεγάλη χαρά παρατήρησα πως μεταξύ των μη χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας και διαχείρισης των παρασίτων και των καλλιεργειών που προτάθηκαν, δεν αναφέρεται η χρήση των ΓΤΟ ως πιθανή επιλογή. Θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στις μη χημικές μεθόδους.

Στην περίπτωση αυτή, θα είχε ανοιχθεί δρόμος για τη μελλοντική διάθεση στην αγορά της ΕΕ ειδών διατροφής τα οποία θα περιείχαν ΓΤΟ. Το κείμενο της πρότασης συμβιβασμού μάς αποδεικνύει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει κατηγορηματικά ΟΧΙ στη χρήση ΓΤΟ. Επομένως, η ενωμένη φωνή του 58% των ευρωπαίων πολιτών ακούγεται και πάλι. Εν προκειμένω, έχουμε στο πλευρό μας και τα κράτη μέλη τα οποία εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Οι κανονισμοί που διέπουν τα φυτοφάρμακα είναι σημαντικοί ως μέσα για τον περιορισμό των κινδύνων που ενέχει η χρήση φυτοφαρμάκων για την υγεία του πληθυσμού και το περιβάλλον. Ωστόσο, τα μέτρα τα οποία εγκρίνονται με αυτό το σκοπό θα πρέπει να είναι λογικά και να λαμβάνουν υπόψη τόσο την ποιότητα της παραγωγής όσο και την επίτευξη της μέγιστης συγκομιδής.

Υπό την τρέχουσα οικονομική κρίση η ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων είναι ενδεχομένως μια λύση. Όπως ανέφερε η κυρία McGuiness στην έκθεση που παρουσίασε στα τέλη της περσινής χρονιάς στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η τιμή του σίτου αυξήθηκε κατά 180% σε δύο χρόνια, ενώ οι τιμές των τροφίμων εν γένει αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 83%. Αυτές οι υψηλές τιμές διαμορφώθηκαν εξαιτίας των αυστηρών προδιαγραφών που επιβάλλουμε στους ευρωπαίους παραγωγούς.

Δίχως να αμφισβητώ την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση της χρήσης των φυτοφαρμάκων, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ένα από τα προτεινόμενα μέτρα θα οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Το αποτέλεσμα αυτού θα είναι η πτώση της παραγωγικότητας σε ορισμένους τομείς, όπως είναι αυτός των σιτηρών.

Ορισμένες διατάξεις της εν λόγω νομικής πράξης θα επηρεάσουν τους παραγωγούς εξαιτίας του γεγονότος ότι συνεπάγονται κατάργηση της πλειονότητας των φυτοφαρμάκων που διατίθενται στην αγορά, ευνοώντας αντίθετα την εμπορία προϊόντων που θεωρούνται πιο ασφαλή, αλλά είναι πολύ πιο ακριβά. Κατά συνέπεια, το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί, γεγονός το οποίο θα φέρει τους γεωργούς από τα νέα κράτη μέλη στην πλέον δυσχερή θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς.(RO) Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι παίκτες εγκρίνουν την εν λόγω σύσταση, αυτό θα διασφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες για την εναρμόνιση των αρχών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων χάρη στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι διατάξεις αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση και το σύστημα των ζωνών έχουν γίνει αποδεκτές από τη Ρουμανία, δεδομένου ότι έχουν ενταχθεί στο κείμενο ρήτρες, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη (ΚΜ) να λάβουν μέτρα με στόχο την προσαρμογή των όρων για τη χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και ρήτρες οι οποίες αρνούνται την αναγνώριση σε συγκεκριμένες δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Η εν λόγω εκδοχή θεωρείται λοιπόν ότι προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις. Τούτο συνεπάγεται επιπρόσθετα οφέλη χάρη στη μείωση του διοικητικού φόρτου, καθώς η αξιολόγηση των ΦΠΠ θα διεξαχθεί σε ένα μόνο κράτος εντός της κάθε ζώνης, λαμβάνοντας υπόψη της συγκεκριμένες συνθήκες σε όλα τα ΚΜ της ζώνης αυτής.

Ως ευρωβουλευτής της ομάδας των ευρωπαίων σοσιαλιστών, φρονώ ότι πρέπει να καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και της ευημερίας των ζώων, χωρίς ωστόσο να θέτουμε σε κίνδυνο τη γεωργική παραγωγή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου