Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0143/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0143/2008 (B6-0002/2009)

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 15
CRE 12/01/2009 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή από τον κύριο Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και του κυρίου Galeote, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα (O-0143/2008 – B6-0002/2009).

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa, συντάκτης.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή, μέλος της οποίας είστε εσείς, κυρία Βασιλείου, ανακοίνωσε κατ’ επανάληψη τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης της για την αστική κινητικότητα. Το σχέδιο επρόκειτο να υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το περασμένο φθινόπωρο. Η Επιτροπή ανέλαβε αυτή τη δέσμευση με την ολοκλήρωση, τον περασμένο Μάρτιο, της διαβούλευσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την αστική κινητικότητα που εκδόθηκε το 2007 και εκ νέου στο σχέδιο δράσης της για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών του 2007, καθώς και στην ανακοίνωσή της για τη στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και των μεταφορών το 2008.

Έχει περάσει καιρός, αλλά το σχέδιο δράσης δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του. Δεδομένου ότι πλησιάζουμε στη λήξη της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, την οποία εκπροσωπώ, ανησυχεί ότι μεγάλο μέρος του έργου που επιτελέσθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να πάει χαμένο. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε, κυρία Επίτροπε, ότι το σχέδιο δράσης είναι έτοιμο; Μπορείτε να μου πείτε ότι θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να δώσει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να οριστικοποιήσει τις συστάσεις του οι οποίες περιέχονται στο ψήφισμα Rack με τίτλο «Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας» που ψηφίσθηκε από το Σώμα τον Ιούλιο του 2008;

Κυρία Βασιλείου, η αστική κινητικότητα είναι αναμφίβολα ένα θέμα που επηρεάζει τον τοπικό πληθυσμό και για το οποίο η τοπική αρμοδιότητα θα υπερέχει πάντα της εθνικής ή της κοινοτικής αρμοδιότητας, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς καμία κρατική η κοινοτική παρέμβαση. Ποιος, αν όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί και πρέπει να ορίσει το ρόλο της Κοινότητας επ’ αυτού; Ποιος μπορεί και πρέπει να ερμηνεύσει τα όρια που επιβάλλονται από την αρχή της επικουρικότητας στον εν λόγω τομέα;

Η παράλειψη της Επιτροπής – και επομένως της ΕΕ – στο θέμα αυτό δεν συμβάλλει καθόλου στην επίλυση του προβλήματος των αστικών μεταφορών και της κινητικότητας των πολιτών, ούτε των προβλημάτων της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στις πόλεις – γνωρίζουμε ότι το 40% των εκπομπών CO2 προέρχονται από τις αστικές συγκοινωνίες και ότι το 70% των λοιπόν ρύπων των μεταφορών είναι αστικής προέλευσης. Ούτε συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της οδικής ασφάλειας – γνωρίζουμε ότι το 50% των δυστυχημάτων λαμβάνουν χώρα στις πόλεις – ούτε εκείνων που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών, των πολιτών με περιορισμένες ικανότητες, η κινητικότητα των οποίων εξαρτάται από τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Μπορούμε να δεχθούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη; Μεταξύ των πόλεων, όσον αφορά τα πρότυπα προστασίας για το αστικό περιβάλλον; Για τα πρότυπα σχετικά με την οδική ασφάλεια στις πόλεις; Για τα πρότυπα σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στην κινητικότητα; Ή μήπως δεν πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία η Ένωση θα πρέπει να εγγυάται για όλους τους Ευρωπαίους; Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, πρέπει να θεσπίσουμε πρότυπα και ομοιόμορφους ελάχιστους στόχους, καθώς και βέλτιστες πρακτικές και οικονομικά κίνητρα. Χρειαζόμαστε συντονισμό και καινοτόμα έργα, αλλά και να αναπτύξουμε και να προβούμε σε κοινή χρήση αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων.

Αν η Ένωση αναλάβει το θέμα αυτό, δεν θα συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των επικουρικών λύσεων τις οποίες τα κράτη μέλη και οι τοπικές κοινότητες έχουν κάθε δικαίωμα να θέλουν να διασφαλίσουν; Κυρία Βασιλείου, πρόκειται ενδεχομένως να μας παρουσιάσετε έναν κατάλογο με καλούς λόγους για την καθυστέρηση αυτή, ακόμη και για την αδυναμία παρουσίασης του σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα. Αν θέλετε να υπερασπισθείτε την αδυναμία σας να τηρήσετε αυτή τη δέσμευση, προτού το πράξετε, διερωτηθείτε – πρόκειται για πραγματικούς λόγους ή για συνηθισμένες δικαιολογίες; Μην συνεισφέρετε, κυρία Βασιλείου, στην άποψη – η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τελευταία – ότι η Επιτροπή φοβάται τόσο να μην ενοχλήσει τα κράτη μέλη ώστε εγκατέλειψε τις προσπάθειες να επιλύσει τα προβλήματα της Ευρώπης. Θα ήταν κίνηση αυτοκτονίας για ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή, η οποία δεν ενισχύθηκε από την επιτυχημένη θητεία της γαλλικής Προεδρίας.

Αποτελέσματα, αποτελέσματα και πάλι αποτελέσματα: αυτό θέλουν οι ευρωπαίοι πολίτες και για το λόγο αυτό και μόνο είναι πρόθυμοι, πιστεύω, ή θα μπορούσαν να είναι, να δουν τα θεσμικά μας όργανα με πιο φιλικό μάτι. Το μικρό παράδειγμα του σχεδίου αστικής κινητικότητας θα μπορούσε να συμβάλει πραγματικά στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ μεγαλύτερου προβλήματος.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να διαβιβάσω τη λύπη του αντιπροέδρου Tajani ο οποίος δεν είναι μαζί μας. Βρίσκεται σε πολύ σημαντική αποστολή στην Ιαπωνία.

Θα περάσω απευθείας στην ουσία. Η Επιτροπή διατηρεί πλήρως τη δέσμευσή της για τη χάραξη κοινοτικής πολιτικής στον τομέα της αστικής κινητικότητας γιατί είναι πεπεισμένη ότι, αν και οι αρμοδιότητες για την αστική κινητικότητα ανήκουν πρωταρχικά στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς υπάρχει η προστιθέμενη αξία της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάλιστα, αν και οι πόλεις διαφέρουν μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Τα προβλήματα της αστικής κινητικότητας είναι σημαντικά και επιδεινούμενα και επηρεάζουν πολλούς πολίτες και επιχειρήσεις που έρχονται αντιμέτωπες με προβλήματα οδικής ασφάλειας, περιορισμένης προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες, κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς και προβλήματα υγείας λόγω της ρύπανσης. Για να τονίσω τη σημασία της αστικής κινητικότητας, θα σας αναφέρω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία: το 60% του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, ενώ το 85% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται εκεί. Εντούτοις, οι πόλεις προκαλούν το 40% των εκπομπών CO2, ενώ δύο στα τρία τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικές περιοχές. Τέλος, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά, ευθύνεται για την απώλεια περίπου του 1% του ΑΕΠ της ΕΕ κάθε χρόνο.

Η ορθολογική αστική κινητικότητα αποτελεί λοιπόν σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων μας αναφορικά με την αλλαγή του κλίματος, την οικονομική ανάπτυξη και την οδική ασφάλεια. Γι’ αυτό, η Επιτροπή υλοποιεί δράσεις στον εν λόγω τομέα από το 1995, προκειμένου να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αποκορύφωμα υπήρξε το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα CIVITAS το οποίο άρχισε το 2000.

Η Πράσινη Βίβλος του 2007 με τίτλο «Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας» εντόπισε ευρύ πεδίο για πιθανή συμπληρωματική δράση σε επίπεδο ΕΕ για την προώθηση πιο πράσινων και ασφαλέστερων πόλεων, καθώς και πιο έξυπνων και προσβάσιμων αστικών μεταφορών.

Τι μπορεί όμως να γίνει συγκεκριμένα σε επίπεδο ΕΕ; Μπορούμε να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές ώστε να υλοποιήσουν τις πολιτικές που σχετίζονται με την ΕΕ και να κάνουν βέλτιστη χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης. Η διάδοση και επανάληψη καινοτόμων προσεγγίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ δίδει στις αρχές τη δυνατότητα να επιτύχουν περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος.

Μπορούμε να συνδράμουμε στην προαγωγή των αγορών νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων, καθώς και στη διευκόλυνση της εναρμόνισης των προτύπων για την ευρεία εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην αγορά. Τέλος, η ΕΕ μπορεί να καθοδηγήσει τις αρχές προς λύσεις που χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα και διευκολύνουν την πιο ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δρα γιατί πιστεύουμε, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών του χώρου, ότι θα έχουμε να κερδίσουμε πολλά αν εργασθούμε σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω στο ερώτημά σας: γιατί καθυστέρησε η έγκριση του σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα. Δυστυχώς, οι συνθήκες δεν ήταν πρόσφορες για την έγκριση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης από την Επιτροπή πριν από το τέλος του 2008.

Όμως ο συνάδελφός μου, αντιπρόεδρος Tajani, θα ήθελε να σας διαβεβαιώσει ότι παραμένει αφοσιωμένος στο έργο για την έγκριση του σχεδίου δράσης και τη χάραξη κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των αστικών μεταφορών τηρώντας απόλυτα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Προς τούτο, πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να προτείνει μια μονοδιάστατη λύση· αντιθέτως, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φάσμα μηχανισμών το οποίο να συμπεριλαμβάνει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πρακτικές δράσεις, προκειμένου να παρέχει στις πόλεις τα εργαλεία για την αντιμετώπιση με ολοκληρωμένο τρόπο ορισμένων θεμάτων σχετικά με την αστική κινητικότητα. Στη συνέχεια, θα εξαρτάται από τις τοπικές αρχές να αποφασίσουν τι τους ταιριάζει καλύτερα, ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες τους.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που μπορεί ακόμη να υπάρχουν αναφορικά με το στρατηγικό ρόλο της ΕΕ στην αστική κινητικότητα, πρόθεση του αντιπροέδρου Tajani είναι να καταδειχθεί με απτές πράξεις πώς η ΕΕ μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία και ποιότητα στην αστική κινητικότητα στην Ευρώπη. Επί τη βάσει των αντιδράσεων προς την Πράσινη Βίβλο και πολλών συζητήσεων με τους επαγγελματίες του χώρου, εντοπίσθηκαν ορισμένες δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν αργότερα κατά το τρέχον έτος.

Έχοντας ως στόχο την προώθηση καινοτόμων λύσεων και των νέων τεχνολογιών, καταθέσαμε ήδη πρόσκληση υποβολής προτάσεων η οποία λήγει στα τέλη Μαρτίου και θα καλύψει μέχρι και το 50% της χρηματοδότησης των επιλεχθέντων έργων. Μόλις τεθεί σε ισχύ η οδηγία για την προώθηση των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικής μεταφοράς, κατά το Μάρτιο, θα αρχίσουμε την κατασκευή ενός διαδικτυακού ιστοτόπου για τη διευκόλυνση των κοινών προμηθειών καθαρών οχημάτων.

Όσον αφορά την ενημέρωση και την ανταλλαγή προσεγγίσεων, σκοπεύουμε να θέσουμε σε λειτουργία κατά τον Απρίλιο έναν διαδικτυακό ιστότοπο με πληροφορίες για την νομοθεσία σχετικά με την αστική κινητικότητα και τη χρηματοδότηση στην Ευρώπη, καθώς και σχετικά με τις ορθές πρακτικές. Θα συζητήσουμε επίσης με τους επαγγελματίες του χώρου για το μέλλον του προγράμματος CIVITAS και τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσουμε τις τεράστιες γνώσεις και την εμπειρία που αποκομίσαμε με τις δράσεις υπό τη χρηματοδότηση του CIVITAS.

Τέλος, προκειμένου να συμβάλουμε στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές ορθολογικής κινητικότητας, θα ξεκινήσουμε μελέτη σχετικά με τις πτυχές που αφορούν τις πράσινες ζώνες και μια μελέτη για τις ευκαιρίες ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών. Σκοπεύουμε επίσης να θεσπίσουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των πτυχών των αστικών διοδίων και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

Είμαι πεπεισμένη ότι το εν λόγω πακέτο μέτρων, τα οποία θα ληφθούν σύντομα σε κοινοτικό επίπεδο, προσφέρει σημαντική βάση για την επίτευξη προόδου στον τομέα της αστικής κινητικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, με όλο το σεβασμό προς την Επιτροπή και προς εσάς προσωπικά, δεν απαντήσατε ουσιαστικά στο ερώτημα του κυρίου Costa, προέδρου της Επιτροπής. Είχατε ήδη κάνει υπαινιγμό όταν αναφέρατε – κάτι το οποίο ήταν ήδη εμφανές στην Πράσινη Βίβλο για την Κινητικότητα στην Πόλη – ότι χρειαζόμαστε κοινές ευρωπαϊκές λύσεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές πόλεις με τη μία ή την άλλη μορφή, ορισμένες με μεγάλες διαφορές και άλλες με μεγάλες ομοιότητες. Τότε είχαμε χαιρετίσει αυτή τη δήλωση, πριν από μερικούς μήνες, και προσδοκούσαμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις που μας είχε υποσχεθεί η Επιτροπή. Αυτό δεν συνέβη και αν υπήρχε τότε ένας υπαινιγμός στη δήλωσή σας, τώρα τον αντιλαμβάνομαι ως εξής: δεν θα υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Γιατί όχι;

Αν πιστέψουμε αυτά που ακούμε – και ακούμε πολλά σε αυτό το Σώμα και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τότε ένα κράτος μέλος ή μάλλον αρκετά κράτη μέλη προκάλεσαν ανησυχία δυστυχώς και στην Επιτροπή με το πρόσχημα ότι θα παραβιασθεί ενδεχομένως η αρχή της επικουρικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ρητώς στις προτάσεις του ότι δεν επιθυμεί να αναμιχθεί στο θέμα της επικουρικότητας. Τονίσατε για άλλη μια φορά ότι δεν θέλετε να παρουσιάσετε ένα ομοιόμορφο σχέδιο δράσης που θα καλύπτει τους πάντες, όμως το να μην παρουσιάζετε κανένα σχέδιο δεν είναι λύση. Ας κάνουμε αυτήν την κίνηση, ας κρατήσουμε την υπόσχεση αυτή! Δεν θα διασφαλισθεί η επανεκλογή της Επιτροπής με το να μην γίνεται τίποτε και να μην θίγονται ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, θα διασφαλισθεί όμως αν υποβάλετε και παρουσιάσετε κάτι θετικό.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, μας στηρίξατε πριν από λίγο όσον αφορά την πρωτοβουλία που εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σκοπεύουμε να αναλάβουμε για το θέμα αυτό. Πριν από λίγο μας είπατε ότι για προφανείς λόγους, δηλαδή λόγω της σημασίας των αστικών συγκοινωνιών στον τομέα των μεταφορών, καθώς και λόγω των στόχων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την αλλαγή του κλίματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μην επιδείξει ενδιαφέρον για τις αστικές συγκοινωνίες. Ο κύριος Barrault, πριν από σας, έλαβε την πρωτοβουλία να συντάξει Πράσινη Βίβλο υποσχόμενος σχέδιο δράσης. Δεν μπορείτε να μας αρνείστε εσείς σήμερα αυτό το σχέδιο δράσης και να μας λέτε ότι το εφαρμόζετε σιωπηρά χωρίς διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο, χωρίς τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, χωρίς καμία διαφάνεια.

Για το λόγο αυτό, κατάφερα να πείσω τους συναδέλφους μου – και οφείλω να τους ευχαριστήσω γι’ αυτό, ιδίως τον κύριο Rack ο οποίος ανέλαβε τεράστιο μέρος των προκαταρκτικών εργασιών – να συμφωνήσουν ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πράξει κάτι τελείως εκτός των συνηθισμένων και να συντάξει το σχέδιο δράσης που δεν θέλετε να συντάξετε εσείς σε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας πριν από τις εκλογές. Αυτή η εντελώς παράδοξη πρωτοβουλία θα έχει σημαντικό πολιτικό βάρος, αφού θα αφορά ερωτήματα τα οποία τίθενται στο νέο ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών, ο οποίος θα περάσει από ακρόαση από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, επομένως θα έχει σημαντικό βάρος όσον αφορά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ πράγματι θλιβερό το γεγονός ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποκύπτει σε παλαιές ενστάσεις παλαιών κρατών μελών.

Ακριβώς επειδή ανησυχούμε για την εξέλιξη αυτή που συνιστά θεσμικό ολίσθημα, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην επικαλείται πλέον το χαρτί της Κοινότητας αλλά αυτό του αυστηρά διακυβερνητικού χαρακτήρα, έχουμε κατοχυρώσει σήμερα την επιθυμία μας να διαπραγματευθούμε μεταξύ μας ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα υποβάλουμε σε σας και θα διασφαλίσουμε ότι ο επόμενος Επίτροπος Μεταφορών θα αναλάβει σαφή δέσμευση όσον αφορά τη συνέχεια της δράσης επ’ αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, με όλο το σεβασμό προς την θέση σας και εσάς προσωπικά, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω δυο λόγια ως απάντηση στην παρέμβασή σας. Προσπαθήσατε να αποφύγετε το θέμα και επιχειρήσατε κίνηση ακροβασίας.

Μας επισημάνατε τα διάφορα κεφάλαια που επρόκειτο να περιέχονται σε αυτό το σχέδιο δράσης και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές και εγώ με χαρά διαπιστώσαμε ότι το κύριο σώμα των προτάσεών μας περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό. Μας αποδείξατε λοιπόν ότι στην Επιτροπή διαθέτετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης στην ολοκληρωμένη του μορφή.

Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι τέσσερις θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές εξηγήσεις για την πρώτη σας φράση στο δεύτερο μέρος η οποία λέει, αν κατάλαβα καλά τη μετάφραση, ότι οι συνθήκες δεν είναι πρόσφορες.

Πιθανότητα νούμερο ένα: υπάρχει έλλειψη τεχνικών πληροφοριών στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών; Τα στοιχεία που είχε παράσχει ο κύριος Barrot, στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, φαίνεται να υποδεικνύουν αντιθέτως ότι η Επιτροπή είναι άρτια εξοπλισμένη σε ό,τι αφορά τις τεχνικές πληροφορίες.

Πιθανότητα νούμερο δύο: υποστηρίζετε ότι οι συνθήκες δεν είναι πρόσφορες. Αντιτίθενται κάποια κράτη μέλη σε αυτό το σχέδιο; Εξ όσων γνωρίζω, όμως, κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από τα κράτη μέλη. Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι θα υποκύπτατε στις πιέσεις ορισμένων κρατών μελών.

Πιθανότητα νούμερο τρία: υπάρχει διάσταση απόψεων εντός της ίδιας της Επιτροπής η οποία σας δεν σας επιτρέπει να μας καταθέσετε το εν λόγω σχέδιο δράσης; Για όνομα του Θεού, ελπίζω πως όχι!

Τέλος, αρνείστε να συζητήσετε με το τρέχον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μεταθέσετε τη συζήτηση του χρόνου; Με δεδομένες τις εξαιρετικές εκθέσεις που αποτέλεσαν το υπόβαθρο των σχέσεών μας με τον αντιπρόεδρο Barrot κατά τη διάρκεια της σύνταξης της Πράσινης Βίβλου, δεν τολμώ να πιστέψω κάτι τέτοιο.

Κυρία Επίτροπε, απέχουμε μόνο λίγες εβδομάδες από τις εκλογές. Αυτό το σχέδιο δράσης είναι, κατά την άποψή μου, εξαιρετικό παράδειγμα για να δείξουμε στους συμπολίτες μας ότι σεβόμενη ταυτόχρονα την επικουρικότητα, η Ευρώπη γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα υγείας των πολιτών και ούτω καθεξής, αυτά που απαριθμήσατε.

Λυπάμαι πραγματικά για την καθυστέρηση αυτή και, όπως οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, ελπίζω ότι θα καταφέρετε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διαρκής καθυστέρηση και η απάντησή σας, κυρία Επίτροπε, δεν είναι αποδεκτές. Ο χρόνος τελειώνει.

Η αστική κίνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της αλλαγής του κλίματος. Ευθύνεται για σχεδόν το 70% όλων των αερίων του θερμοκηπίου στις πόλεις. Η ΕΕ θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της για την προστασία του κλίματος μόνο αν τροποποιήσει την πολιτική μεταφορών της. Οι πόλεις διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό γιατί το 90% των μετακινήσεων με αυτοκίνητο στις πόλεις είναι για αποστάσεις μικρότερες των έξι χιλιομέτρων – αποστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν εύκολα να καλυφθούν παίρνοντας το τραίνο, το λεωφορείο, το ποδήλατο ή περπατώντας.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή αξιοποίησε την καθυστέρηση για να σκεφθεί πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τις κυβερνήσεις και τις πόλεις. Στην ουσία δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη όταν η έκθεση είναι τόσο ασαφής και μη δεσμευτική, όσο η Πράσινη Βίβλος και η έκθεση Rack.

Εμείς στην ομάδα των Πρασίνων ζητάμε τον ανασχεδιασμό της συγχρηματοδότησης της ΕΕ ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Μέχρι σήμερα το 60% των κοινοτικών κονδυλίων χρησιμοποιήθηκαν για έργα οδοποιίας, ενώ μόλις το 20% αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Θέλουμε τουλάχιστον το 40% να διατίθεται στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως αποφάσισε το Κοινοβούλιο στην έκθεσή μου για το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο.

Δεύτερον, επιθυμούμε τη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων μόνο αν οι πόλεις παρουσιάσουν μακρόπνοο σχέδιο κινητικότητας. Τρίτον, θέλουμε να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια με γενικό όριο ταχύτητας τα 30 χμ/ώ διατηρώντας τη δυνατότητα οι πόλεις να θέσουν ανεξάρτητα υψηλότερα όρια ταχύτητας για συγκεκριμένους δρόμους.

Αυτό είναι θετικό όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για το γεγονός ότι θα μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων, δεδομένου ότι κάθε χρόνο 40 000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σαφώς πολύ κρίμα που υπήρξε καθυστέρηση στη δημοσίευση του εν λόγω εγγράφου και του σχεδίου δράσης. Ας μην λησμονούμε ότι το 70% των ανθρώπων στην Ευρώπη ζουν αυτή τη στιγμή σε πόλεις και στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε το συντομότερο δυνατόν αστικές συγκοινωνίες οι οποίες προσφέρουν υψηλότερο βαθμό προσβασιμότητας, ασφάλειας και ιδιαίτερα αξιοπιστίας, ενώ λαμβάνουν υπόψη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το περιβάλλον. Επομένως, αναμένω ότι το έγγραφο που θα δημοσιευθεί θα συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τις νέες τάσεις αλλά και θα αξιολογεί τις νέες προσεγγίσεις και τα μέτρα, όπως είναι η στήριξη σε υγιεινές μορφές μετακινήσεων, για παράδειγμα την ποδηλασία και το περπάτημα. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε κοινότητα μεμονωμένα θα είναι σε θέση να επιλέξει από αυτόν τον κατάλογο τις πλέον επιτεύξιμες και κατάλληλες επιλογές για την ίδια. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η βασική προσέγγιση. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη στήριξη προς αυτή η οποία φυσικά θα πρέπει να προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία με τρόπο ώστε οι πόροι να υπηρετούν τον επιθυμητό στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τους προλαλήσαντες: στις μέρες μας και την εποχή μας, το αστικό περιβάλλον παίζει θεμελιώδη ρόλο στη ζωή όλων μας και όχι μόνο στη ζωή όσων ζουν σε πόλεις ή κωμοπόλεις.

Τα δεδομένα που παρείχε η Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας» καταδεικνύουν σαφώς ότι το 60% των Ευρωπαίων ζουν σε αστικό περιβάλλον, καθώς και ότι στις εν λόγω περιοχές παράγεται μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία παρέθεσε και η κυρία Βασιλείου.

Τα στοιχεία αυτά δεν άλλαξαν τους τελευταίους μήνες, πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη το διογκούμενο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις, καθώς και τις περιβαλλοντικές κρίσεις οι οποίες παραμένουν ένα πιεστικό ακανθώδες ζήτημα, ενώ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις πρόσφατες προσπάθειες του Κοινοβουλίου για το πακέτο της αλλαγής του κλίματος.

Έχουν γίνει βήματα αναφορικά με την αστική κινητικότητα στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολλές είναι και οι μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης: κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δαπανήθηκαν 2 δισεκατομμύρια EUR για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ έχει δεσμευθεί ποσό ύψους  8 δισεκατομμυρίων EUR περίπου για την περίοδο 2007-2013. Το Ταμείο Συνοχής μπορεί επίσης να στηρίξει αυτό το έργο.

Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πράγματι σημαντικό για την Ένωση να υιοθετήσει κοινή πολιτική και ένα συνολικό σχέδιο δράσης, σεβόμενη φυσικά την αρχή της επικουρικότητας και την εξουσία των κρατών μελών και των τοπικών οργάνων. Τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτό είναι εμφανή, είναι μάλιστα δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί ένα σχέδιο με τέτοιο πεδίο εφαρμογής δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

Αυτή η θέση εκφράζεται στην προφορική ερώτηση που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και έχει τη στήριξη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε σχεδόν στη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ελπίζω ότι η Επιτροπή θα το σκεφθεί εκ νέου και θα δημοσιεύσει τελικά το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα, το οποίο θα έχει τόσο θετικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, προφανώς τα θέματα σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες είναι εξαιρετικά σημαντικά από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν χωρεί αμφιβολία επ’ αυτού και δεν χρειάζεται συζήτηση.

Ωστόσο, ανέκυψαν προβλήματα διαφορετικής φύσης κατά τη διάρκεια του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κείμενο της Πράσινης Βίβλου. Τα προβλήματα αυτά αναφέρθηκαν ήδη και σχετίζονται κυρίως με την κατανομή εξουσιών μεταξύ των τοπικών, των εθνικών αρχών και των αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν εκφρασθεί αμφιβολίες για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλέκεται σε τοπικά ζητήματα ή αν θα έπρεπε να τα αφήνει στην ευχέρεια των εθνικών και τοπικών αρχών.

Ως προς αυτό, θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή του Σώματος στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, τέθηκε και το ερώτημα αν η εν λόγω Πράσινη Βίβλος θα οδηγήσει σε μέτρα συνδρομής τρόπον τινά για τις πόλεις ή αν θα οδηγήσει σε μέτρα τα οποία θα υποχρεώσουν τις πόλεις να αναλάβουν κάποια δράση. Συμφωνήσαμε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι υποστηρικτικού χαρακτήρα, με άλλα λόγια, να αφορούν την παροχή συνδρομής. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει τώρα εν όψει της καθυστέρησης είναι το εξής. Σε τι αποσκοπούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζοντας την Πράσινη Βίβλο; Ποιο ήταν το μακροπρόθεσμο σχέδιό της; Ήθελε πράγματι να αναλάβει δυναμική δράση ή ενδιαφερόταν απλώς να βολιδοσκοπήσει τις απόψεις επί του συγκεκριμένου θέματος;

Με βάση τα γεγονότα αυτά, μου φαίνεται ότι μετά την αρχική πολύ επιφυλακτική αντίδραση η Επιτροπή επιβράδυνε σημαντική τη διαδικασία της περαιτέρω επεξεργασίας και εξετάζει ακόμη το πώς θα κινηθεί σε σχέση με τη δράση που ξεκίνησε. Έχει έλθει η ώρα για ξεκάθαρες αποφάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προσυπογράψω τα όσα ειπώθηκαν ήδη από τους συναδέλφους ευρωβουλευτές. Απογοητεύθηκα πολύ με την απάντησή σας. Δηλώσατε ότι η Επιτροπή φυσικά θα σκεφθεί ορισμένες προτάσεις αναφορικά με την αστική κινητικότητα. Αν και αυτονόητο, αν με ρωτήσετε, δεν είναι αυτό που ζητήσαμε. Αυτό που θέλουμε είναι ένα συνεκτικό όραμα, ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς τα μέτρα και τις προτάσεις που θα υλοποιήσει η Επιτροπή τα επόμενα χρόνια ώστε να τα συζητήσουμε όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και με το κοινό, τους επαγγελματίες του χώρου και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα να σας ζητήσω να το μεταφέρετε στους συναδέλφους σας, να επιμείνετε να εξετασθούν εκ νέου ορισμένα ζητήματα μετά από τη συζήτηση και να καταλήξετε σε πρόταση ταχύτατα, πριν από τις εκλογές και σε κάθε περίπτωση πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Όπως ανέφεραν επανειλημμένα οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, η αστική κινητικότητα είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους στην Ευρώπη. Σε όλες τις πόλεις μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα κινητικότητας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ένωση μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο για την επίλυση του εν λόγω θέματος και συναφών προβλημάτων· ως επενδυτής σε νέες τεχνολογίες, ως όργανο το οποίο θεσπίζει και διαδίδει πρότυπα για τις νέες τεχνολογίες, ως αρχή η οποία πράγματι είναι στην καλύτερη θέση να διαδώσει νέες ιδέες και ορθές πρακτικές, να προωθήσει την ανάπτυξη των σχεδίων κινητικότητας, να θέσει σε λειτουργία νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τα όμοια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να επανεξετάσει την απάντησή της και να καταλήξει σύντομα σε σχέδιο δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τις αστικές κοινότητες της ΕΕ. Το 67% των ευρωπαίων πολιτών αναμένουν τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον εν λόγω τομέα.

Ποια απάντηση θα δώσουμε στους πολίτες της Ευρώπης;

Το κόστος που προκύπτει από την αστική κυκλοφοριακή συμφόρηση ανέρχεται κατά προσέγγιση στο 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον, καθώς και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, πρέπει να επενδύσουμε στις δημόσιες συγκοινωνίες και τα έξυπνα συστήματα μετακινήσεων.

Πέρσι εγκρίναμε την έκθεση για την προώθηση της χρήσης οικολογικών οχημάτων στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η Πράγα είναι η πρωτεύουσα που έχει δώσει το καλό παράδειγμα, καθώς πέρσι αγόρασε οικολογικά λεωφορεία για το σύστημα αστικών δημόσιων συγκοινωνιών, αξιοποιώντας τις κρατικές ενισχύσεις.

Καλώ την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην αστική κινητικότητα κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του πλαισίου για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ειλικρινά τις παρεμβάσεις σας. Θα μεταφέρω οπωσδήποτε όλους τους προβληματισμούς σας στον αντιπρόεδρο Tajani, ο οποίος, όπως γνωρίζω, παραμένει αφοσιωμένος στους στόχους.

Πάντως το σχέδιο δράσης συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 και γνωρίζω ότι ο αντιπρόεδρος Tajani έχει δεσμευθεί προσωπικά για την πρόοδο του σχεδίου δράσης. Επομένως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτά που είπατε θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον ίδιο. Γνωρίζω ότι η εκτίμηση αντικτύπου έχει ολοκληρωθεί και, όπως ανέφερα, το σχέδιο δράσης συμπεριλαμβάνεται στο νομοθετικό πρόγραμμα με το οποίο ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε φέτος.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Στην Πράσινη Βίβλο του 2007 η Επιτροπή σχολιάζει τη νομιμότητα της συζήτησης σχετικά με την ανάγκη να εμπλακεί στο θέμα της αυξανόμενης κινητικότητας στις πόλεις εντός της Ένωσης βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση δρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μόνο όταν η δράση της είναι απαραίτητη και παρέχει προστιθέμενη αξία στις δράσεις των κρατών μελών. Στόχος της αρχής της επικουρικότητας είναι να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά το δυνατόν εγγύτερα προς τον πολίτη. Τούτο επιτυγχάνεται ελέγχοντας διαρκώς ότι οι δράσεις που λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο είναι δικαιολογημένες σε σχέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ο ρόλος των κρατών μελών αναφορικά με τη νομιμότητα της συμμετοχής και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό επίπεδο ενισχύεται περαιτέρω από τη Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία βρίσκεται τώρα στο στάδιο της επικύρωσης.

Στο υπό συζήτηση πακέτο αναφορικά με την πιθανή ανάληψη δράσης με στόχο την αύξηση του βαθμού κινητικότητας στα αστικά συγκροτήματα, οι καινοτόμες τεχνολογίες τείνουν να αντιμετωπίζονται χωριστά από τα έξυπνα συστήματα μετακινήσεων. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο εν λόγω τομέων θα έπρεπε να αξιοποιούνται προκειμένου να επιταχυνθεί η ροή στους δρόμους και να καταστεί πιο άνετη η μετακίνηση. Άλλα οφέλη θα ήταν οι καλύτερες συνθήκες μετακίνησης, οι συντομότεροι χρόνοι μετακίνησης, η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών, η μείωση των δαπανών για τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων και τη συντήρηση και ανανέωση του οδοστρώματος. Επίσης θα βελτιωθεί και η οδική ασφάλεια.

Με βάση τα ανωτέρω, η βάση για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με την αστική κινητικότητα θα είναι η ολοκλήρωση της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας και η εφαρμογή του προγράμματος της τσεχικής Προεδρίας. Η τελευταία αντιμετωπίζει τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών ως θέμα προτεραιότητας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου