Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 12 ta' Jannar 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

17. Il-kummerċ u r-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent (preżentazzjoni qasira)
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 
 

  Presidente. − Segue-se o relatório do Deputado Bastiaan Belder, em nome da Comissão do Comércio Internacional, sobre as relações comerciais e económicas com os Balcãs Ocidentais (2008/2149(INI)) (A6-0489/2008).

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, Rapporteur. − Mijnheer de Voorzitter, graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijn verslag over de economische en handelsbetrekkingen met de Westelijke Balkan te presenteren.

Niet zonder reden ben ik dit verslag begonnen met het onderstrepen van het Europees perspectief van deze landen. De Unie kan niet blijven staan bij het trouwhartig herhalen van beloften uit het verleden, denk aan de Raad van Thessaloniki van 2003, met Europees perspectief voor de Westelijke Balkan. Nee, mijnheer de Voorzitter, de Westelijke Balkan is meer gebaat bij concrete daden en een op maat gesneden toetredingstraject dan bij welhaast plichtmatige retoriek.

Waarom hecht ik zo aan het toetredingsperspectief van deze landen? In de eerste plaats heeft de Unie naar mijn stellige overtuiging een ereschuld in te lossen. Ik denk alleen al aan het debat dat dit Huis later deze week, op woensdagavond, hoopt te houden over Srebrenica. De regio is bovendien van groot strategisch belang voor Europa. Wat stel ik in dit verslag concreet voor? Ik bepleit een verdere versterking van de CEFTA. Dit is een belangrijk hulpmiddel om de regionale integratie in het gebied te vergroten en dat is voor al deze landen weer een belangrijke voorbereiding op de integratie in de Europese markt en daarmee op de toetreding tot de Unie, fasegewijs, in drie fasen. De Europese Unie moet op een breed front pre-toetredingssteun inzetten om het hervormingsproces in deze landen te stimuleren. Ook de lidstaten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door lokaal overheidspersoneel gericht te trainen. Hierdoor krijgen deze landen meer ambtelijke capaciteit om zelf ambitieuze projecten die voor EU-financiering in aanmerking komen, te formuleren.

Mijnheer de Voorzitter, toen ik met dit verslag begon, was mijn eerste activiteit een bezoek aan het departement voor economische zaken van mijn land in Den Haag; daar kreeg ik tot mijn genoegdoening te horen dat de government to government approach door de Nederlandse regering was geëntameerd en, dat heb ik ook in mijn verslag beschreven als een voorbeeld ter navolging, niet omdat het een Nederlandse approach is, maar omdat deze op maat gesneden is en voldoet aan verzoeken uit de regio Westelijke Balkanstaten zelf om zo het toenaderingsproces actief en gepast te ondersteunen.

Ik wil, mijnheer de Voorzitter, nog graag een concreet punt uit mijn verslag naar voren halen en dat is de energie-coöperatie met de Westelijke Balkan, me dunkt toch een hoogst actueel onderwerp. De regio kan vanwege haar strategische ligging een belangrijke rol gaan spelen in de doorvoer van ruwe olie en aardgas. De Unie moet serieus werk maken van een extern energiebeleid. Ik ben ook lid van de Commissie buitenlandse zaken; enkele jaren geleden al hebben wij een solide verslag aangenomen om te komen tot een Europees buitenlands beleid op energiegebied. Welnu, kijk naar de huidige situatie! De huidige situatie onderstreept deze oproep van het Europees Parlement richting de Commissie, richting de Raad. Brussel mag de eigen lidstaten toch niet in de kou laten staan, noch letterlijk noch figuurlijk.

Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, als oud-journalist heb ik veel op de Balkan gereisd. Ik heb dus veel empathie, veel betrokkenheid met de regio. In het kader van mijn verslag heb ik ook mijn reisbudget gebruikt voor studiereizen; samen met de Commissie internationale handel, met name met haar medewerker, Roberto Bendini, en mijn eigen medewerker Dick Jan Diepenbroek, hebben wij nuttige reizen gemaakt richting Servië, richting Kosovo en volgende week hoop ik naar Albanië te gaan. Kortom, dit verslag sluit ik vanavond al af, maar voor mij is het werk nog lang niet klaar en ook niet voor de Europese instellingen. Wanneer wij ons inzetten om de regio dichter bij Brussel te brengen en dat daadwerkelijk tonen door ons engagement, door actieve steun, dan kunnen wij terecht ook eisen dat het hervormingsproces, de toelating de eigen inzet dubbel en dwars waard is en dat moet dan ook getoond worden. Ik heb met buitengewoon veel plezier aan dit verslag gewerkt en ik hoop dat dit een vervolg krijgt in aparte verslagen voor de afzonderlijke landen van de Westelijke Balkan.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Member of the Commission. − Mr President, first of all let me congratulate Mr Belder for this very good report. Your report comes at a time when the Western Balkans are moving closer and closer to the EU and provides a comprehensive overview of the issues at stake in EU-Western Balkans economic and trade relations. Allow me to focus on some points highlighted in your report.

The Western Balkans, as a region, is a key and valuable partner for the EU. The last Commission communication on the Western Balkans in March 2008 reiterates the EU’s strong commitment to the European perspective of the region and confirms, among other things, the importance of the Central European Free Trade Agreement for the economic development of the region. The Commission agrees with the rapporteur that the perspective of EU membership can act as a catalyst for sustainable economic development and for securing peace and stability within the region. The Commission also agrees that the individual fulfilment of the Copenhagen criteria is of the utmost importance when judging the readiness of countries in the region to join the EU. The EU is the Western Balkans’ main trading partner. Deeper economic ties between the EU and the region are therefore vital for boosting the region’s economic growth.

As rightly pointed out in your report, trade liberalisation and integration is a cornerstone in the stabilisation and association process, and the EU has pursued this objective with the Western Balkans at three levels.

Firstly, at the bilateral level, the EU has granted unilateral trade preferences to the Western Balkans since 2000 so as to facilitate the access of their exports to the EU markets. The Commission has negotiated free trade agreements as part of the stabilisation and association agreements to create the conditions for political and economic reforms and to set the basis for the integration of the Western Balkans into the EU, for example by means of alignment to the acquis.

Secondly, at the regional level, the European Commission acted as a facilitator in the negotiations on the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) and decided to provide financial support and technical assistance to the CEFTA Secretariat and to the parties to help implement the agreement. At the same time, the European Commission values highly the regional ownership of the agreement and acknowledges that CEFTA is fundamental for deeper regional economic integration and for preparing the ground for the eventual full participation of the Western Balkans in the EU single market. Moreover, CEFTA created all the necessary structures to discuss trade-related issues at the regional and bilateral level. This is essential for facilitating and deepening regional cooperation and good neighbourly relations. The European Commission will continue to monitor implementation of the CEFTA and will continue to report on this in its yearly report on the accession and pre-accession process.

Thirdly, at the multilateral level the Commission has supported the accession of the countries in the region to the World Trade Organisation as this is an absolutely fundamental step for effective participation in the globalised economy. The EU has mobilised all available policy instruments to support the countries of the Western Balkans in their endeavours for reforms and regional cooperation. The instrument for pre-accession assistance is important for addressing the region’s long term development needs. The total funding for the current financial framework for 2007-2013 is EUR 11.5 billion. Last but not least, the European Commission has started dialogues with all the countries concerned in the region to establish roadmaps for lifting the visa regime.

In the light of what has been said, let me assure you that the Commission is taking all the necessary steps to enhance trade relations and to bring the Western Balkans’ economy as close as possible to the EU. In conclusion, I wish to congratulate the rapporteur again for this good report and I am pleased to say that the Commission shares its general approach.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Este ponto é dado por encerrado.

A votação terá lugar na terça-feira, às 12 horas.

Declarações escritas (artigo 142.º)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), în scris. Îmi exprim susţinerea şi aprecierea pentru raportul prezentat de dl Belder, deoarece recomandă măsuri economice concrete vizând perspectiva europeană a popoarelor din Balcanii de vest. Doresc să vă supun atenţiei trei idei:

1. Trebuie să recunoaştem cu realism că Serbia reprezintă un actor-cheie pentru succesul Procesului de Stabilizare şi Asociere, iar UE trebuie să facă eforturi în continuare pentru a câştiga încrederea şi prietenia durabilă a poporului sârb.

2. Pe viitor să nu se mai admită tendinţe separatiste etnice şi proclamări unilaterale ale independenţei unor teritorii, precum Kosovo, Oseţia de Sud, Abkhazia, Transnistria, Nordul Ciprului etc. Principiul integrităţii teritoriale a statelor este sacru si trebuie respectat pe viitor.

3. În acelasi timp, trebuie să susţinem cu tărie respectarea la standarde europene a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor nationale din statele Balcanilor de vest, inclusiv drepturile comunităţilor vorbitoare de limba română din Valea Timocului, Vojvodina, Istria şi Fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei. Aceste drepturi trebuie respectate, excluzând orice tendinţe de autonomie teritorială pe criterii etnice si de pretenţii la drepturi colective etnice, tendinţe care şi-au dovedit deja potenţialul conflictual si generator de războaie sângeroase.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza