Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2114(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0514/2008

Pateikti tekstai :

A6-0514/2008

Debatai :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Balsavimas :

PV 13/01/2009 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0008

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d. - Strasbūras Tekstas OL

21. Direktyvos 2005/29/EB ir Direktyvos 2006/114/EB perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas yra B. Weiler Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu pateiktas pranešimas dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo (2008/2114(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, pranešėja. (DE) Gerb. pirmininke, gerb. Komisijos nare, ponios ir ponai, prieš pristatydama savo pranešimą norėčiau dar kartą pasakyti, kad pasielgėme neteisingai priimdami sprendimą svarstyti mūsų pranešimus savo iniciatyva. Kai matau, kaip vyksta diskusijos – be dialogo, be prieštaravimo, be ginčų – neatrodo, kad tai būtų parlamentinės diskusijos, ir tikiuosi, kad po Europos Parlamento rinkimų tai greitai ištaisysime.

Vis dėlto norėčiau padėkoti tiems gerbiamiems EP nariams, kurių čia nėra. Labai naudingai bendradarbiavome rengdami šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti Komisijai ir Komiteto sekretoriatui.

Diskutuodami komitete kartu atradome daug naujų dalykų. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas sąmoningai pakankamai anksti įtraukė į darbotvarkę diskusijas dėl direktyvų įgyvendinimo, kadangi valstybėms narėms nustatytas galutinis įgyvendinimo terminas buvo 2007 m. vidurys arba pabaiga, todėl šiandien lieka nedaug laiko direktyvai, kuri reiškia milžinišką ir svarbią suderinimo dalį. Vis dėlto kai kurios valstybės narės neatliko perkėlimo. Žinoma, tai susiję su sudėtinga procedūra, tačiau įdomu, kad trys valstybės narės, kurioms tai nepavyko, yra kai kurios valstybės narės steigėjos. Todėl negalime apsimesti, kad joms nepakanka Europos teisės žinių. Trys valstybės narės dar neperkėlė direktyvos nuostatų, keturios tai atliko nepakankamai ir netinkamai, o trys valstybės narės gavo Komisijos pranešimus, kurie turbūt reikš procesą Europos Teisingumo Teisme. Esama daug nepakankamo perkėlimo atvejų. Per svarstymus nustatėme, kad dvi šalys, t. y. Jungtinė Karalystė ir Austrija, labai įsipareigojančiai ir kūrybingai perkėlė direktyvos nuostatas. Taigi tai yra įmanoma.

Vidaus rinkos pranašumai turėtų rūpėti pačioms valstybėms narėms. Šia direktyva turėtų būti siekiama išaiškinti vartotojų teises ir supaprastinti tarpvalstybinę prekybą, nustatyti patikimas ir teisingas taisykles ir, žinoma, stiprinti teisinį tikrumą.

Labai svarbus dalykas mums, parlamentarams, buvo apsaugoti piliečius ir vartotojus nuo nesąžiningos komercinės veiklos. Tai galioja ne tik vartotojams, bet ir mažoms įmonėms ir prekybininkams. Gerb. Komisijos nare, galbūt vidutinės trukmės perspektyvoje turėtume siekti sujungti šias dvi direktyvas, kadangi smulkusis verslas vidaus rinkoje susiduria su tomis pačiomis problemomis kaip ir vartotojai. Žinome daug pavyzdžių, tokių kaip įkyri reklama ir klaidinanti bei agresyvi komercinė veikla. Visi žinome apie apgavystes, susijusias su adresų knyga, kurios yra paplitusios Europoje. Žinome apie apgaudinėjimą loterijose ir daug kitų dalykų.

Taip pat norėčiau padėkoti Komisijai už griežtai įvedamą naują patikrinimo ir paieškos sistemą oro transporto bendrovių ir mobiliųjų telefonų melodijų reklamos interneto svetainėms. Tikimės, kad ji tęs darbą šioje srityje. Tikimės, kad ji stiprins ryšius su nacionaliniais biurais ir užtikrins, kad juodieji sąrašai būtų prieinami, o sankcijos būtų atgrasančios – tai gana svarbus dalykas mums, parlamentarams.

Baigdama norėčiau pasakyti, kad sėkmingas perkėlimas reikalauja valstybių narių ir jų parlamentarų bei Europos Parlamento narių bendradarbiavimo ir, remdamasi Lisabonos sutartimi, kuri čia buvo paminėta, taip pat norėčiau pareikšti, kad valstybių narių parlamentarai turėtų labiau kontroliuoti savo nacionalines vyriausybes. Šie du teisės aktai būtų gera pradžia.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. − Gerb. pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai B. Weiler už jos pranešimą, į kurio turinį, žinoma, Komisija atidžiai atsižvelgs, taip pat padėkoti už jos komentarus, kuriuos ji išdėstė dėl šios procedūros.

Komisija visiškai sutinka, kad dabar labai svarbu, jog valstybės narės tinkamai perkeltų naujas idėjas, įtrauktas į Direktyvą dėl nesąžiningos komercinės veiklos, ir kad valstybių narių institucijos taip pat prisidėtų prie vienodo direktyvos įgyvendinimo visoje ES.

Kalbant apie perkėlimą reikia paminėti, kad dvi valstybės narės – Liuksemburgas ir Ispanija – vis dar vėluoja; praėjusių metų birželio mėn. Komisija perdavė šias dvi bylas Teisingumo Teismui.

Komisija taip pat koordinavo bendradarbiavimą perkėlimo srityje, kad būtų išvengta neteisingo perkėlimo. Vis dėlto kai kuriose šalyse tam tikrų problemų išliko daugiausia dėl jų nenoro vykdyti visišką suderinimą. Šiais atvejais Komisija nevengs pradėti pažeidimų tyrimo procedūros.

Pranešime paminėta būtinybė apsaugoti nuo nesąžiningos komercinės veiklos ne tik vartotojus, bet ir MVĮ. Šiuo klausimu Komisija primena Europos Parlamentui, kad visiško suderinimo direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu buvo gana ambicingas pasiūlymas, kuris būtų nepavykęs, jei jo taikymo sritis būtų papildyta nesąžininga komercine veikla įmonių atžvilgiu.

Iš konsultacijų, vykusių iki pasiūlymo pateikimo, ir iš svarstymų Taryboje buvo padaryta išvada, kad ketinimas direktyvos taikymo sritį papildyti nesąžininga komercine veikla įmonių atžvilgiu nesulaukė pakankamos paramos.

Kalbant apie agresyvią veiklą, kurią pirmą kartą ES lygiu reguliavo direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos, buvo nuspręsta, kad tokia veikla vykdoma beveik vien įmonių ir vartotojų santykiuose. Klaidinančią komercinę veiklą įmonių atžvilgiu jau apima direktyva dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos. Tokią veiklą ir toliau turėtų reguliuoti vien tik ši direktyva.

Kalbant apie vartotojų apsaugos įstatymų vykdymo užtikrinimą Komisija ir toliau koordinuos vykdymą užtikrinančius veiksmus per vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklą.

Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi Parlamento paramą patikrinimams kaip vykdymą užtikrinančiai priemonei. Komisija ketina toliau tobulinti šią sistemą ir numatė dar vieną patikrinimą šiais metais. Toliau kalbant apie Parlamento prašymą Komisija taip pat su malonumu priduria, kad parengtoje antrojoje vartotojų rezultatų suvestinės versijoje bus pateikti duomenys, surinkti iki šiol atliktų patikrinimų metu.

Kadangi pranešime minimas informavimo kampanijų poreikis siekiant pagerinti vartotojų žinias apie jų teises, Komisija norėtų pranešti nariams apie savo naujausią tinklalapį „Ar tai teisinga?“, kuriame, , pateikiama mokomoji medžiaga apie draudžiamos veiklos juoduosius sąrašus.

Apibendrinant Komisija norėtų dar kartą patikinti Parlamentą, kad ji ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, siekdama garantuoti tinkamą ir veiksmingą direktyvos dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir direktyvos dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos vykdymo užtikrinimą.

Duomenų bazė apie nacionalines perkėlimo priemones ir precedentų teisę bus sudaryta šiais metais ir šiuo atžvilgiu taps naudinga priemone.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks ketvirtadienį 12 val.

(Po B. Weiler komentarų pirmininkas perskaitė Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnio 2 dalies nuostatas)

Raštiškas pareiškimas (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), raštu. (SK) Europos vartotojai dažnai susiduria su nesąžininga komercine veikla ir apgaulinga ir klaidinančia reklama. Pažeidžiamų vartotojų kategorija, kuriai priklauso vaikai ir vyresniojo amžiaus piliečiai, labiausiai neapsaugota nuo sukčiavimo pavojaus.

Pritariu Komisijos pastangoms padėti valstybėms narėms perkelti direktyvą, kuri padės didinti ir vartotojų, ir prekybininkų pasitikėjimą vykdant tarpvalstybinius sandorius. Ji suteiks daugiau teisinio tikrumo vartotojams ir kartu apsaugos mažas bei vidutines įmones nuo agresyvios nesąžiningos komercinės veiklos.

Ši direktyva bus svarbi tolesnei ES vartotojų teisių raidai ir iki galo plėtojant vidaus rinkos galimybes. Kadangi kai kurie direktyvos perkėlimo klausimai vis dar neaiškūs, pritariu B. Weiler pranešimui, kuriame atkreipiamas dėmesys į direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę problemas.

Jei norime, kad mums pasisektų, teisminės institucijos turės sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą klaidinančios reklamos duomenų bazės paslaugų srityje. Teikiu didelę svarbą informavimo kampanijoms siekiant pagerinti vartotojų žinias apie jų teises, kadangi tai pagrindinis veiksnys užtikrinant geresnę jų apsaugą. Tik gerai informuotas vartotojas gali pastebėti klaidinančią reklamą ir išvengti nusivylimo, kurį ji galėtų sukelti.

Tikiu, kad „juodieji sąrašai“ leis atskleisti nesąžiningą komercinę veiklą ir visiškai uždrausti klaidinančią reklamą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika