Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2114(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0514/2008

Texte depuse :

A6-0514/2008

Dezbateri :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Voturi :

PV 13/01/2009 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0008

Stenograma dezbaterilor
Luni, 12 ianuarie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

21. Transpunerea, punerea în aplicare şi executarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori şi a Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (prezentare succintă)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Preşedinte. – Următorul punct este raportul (A6-0514/2008) doamnei Weiler, în numele Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, privind transpunerea, punerea în aplicare şi executarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi a Directivei 2006/114/EC privind publicitatea înşelătoare şi comparativă [2008/2114 (INI)].

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler , raportoare. −(DE) Domnule Preşedinte, doamnă comisar, doamnelor şi domnilor, înainte de a discuta despre raportul meu, aş dori să menţionez încă o dată că nu am dat dovadă de comportament corect când am decis să dezbatem rapoartele din proprie iniţiativă. Observând derularea dezbaterilor, fără dialog, fără controverse, fără conflicte, nu mi se pare că acestea sunt dezbateri parlamentare corecte şi sper că vom rezolva această problemă imediat după alegerile pentru Parlamentul European.

Cu toate acestea, doresc să adresez colegilor care nu sunt prezenţi mulţumirile mele. Am colaborat foarte bine la elaborarea raportului. Aş dori, de asemenea, să mulţumesc Comisiei Europene şi secretariatului comisiei.

Împreună, am descoperit multe în cursul dezbaterii din cadrul comisiei. Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a pus, conştient, accentul pe implementarea relativ rapidă, deoarece termenul limită pentru implementarea de către statele membre era mijlocul-sfârşitul lui 2007, ceea ce înseamnă că nu mai este prea mult timp pentru o directivă care necesită eforturi enorme şi semnificative de armonizare. Totuşi, unele din statele membre nu au transpus actele în legislaţia naţională. Cu certitudine, unul din motive este procedura complicată, dar este interesant de observat că trei dintre statele membre care nu au reuşit acest lucru fac parte dintre statele fondatoare. De aceea, nu putem porni de la premisa necunoaşterii legislaţiei comunitare. Trei dintre statele membre nu au transpus încă directiva, patru au transpus-o defectuos şi necorespunzător, iar trei state membre au primit, din partea Comisiei, comunicări care pot conduce la proceduri judiciare în cadrul Curţii Europene de Justiţie. Există un mare număr de cazuri de transpuneri defectuoase. Am stabilit, în cursul audierii, că două dintre ţări au transpus directiva în mod responsabil şi creativ, şi anume, Regatul Unit şi Austria. Este, deci, posibil.

Beneficiile pieţei interne trebuie să fie în interesul statelor membre. Scopul directivei ar trebui să fie clarificarea drepturilor consumatorului şi simplificarea comerţului transfrontalier, precum şi introducerea de reglementări sigure şi echitabile şi consolidarea cadrului juridic.

Un punct foarte important pentru noi, ca parlamentari, este protecţia cetăţenilor şi consumatorilor faţă de practicile frauduloase. Acest lucru nu se aplică doar consumatorilor, ci şi întreprinderilor mici şi micilor comercianţi. Scopul nostru, doamnă comisar, ar trebui, poate, să fie unificarea acestor două directive pe termen mediu, deoarece o mare parte din întreprinderile mici se confruntă cu aceleaşi surse de iritare pe pieţele interne ca şi consumatorii. Cunoaştem un mare număr de exemple, cum ar fi publicitatea enervantă şi înşelătoare, precum şi practicile de afaceri agresive. Ştim că fraudele implicând fraudarea bazelor de date cu adrese reprezintă o problemă extinsă la nivel european. Ştim despre înşelătoriile la loterie şi multe altele.

Aş dori să mulţumesc Comisiei pentru introducerea riguroasă a noului sistem de verificare a liniilor aeriene şi publicităţii prin tonuri de apel. Sperăm că vom continua să ne ocupăm de aceste lucruri şi pe viitor. Estimăm că se va colabora mai strâns cu birourile naţionale şi se vor oferi garanţii privind nesubminarea listelor negre, precum şi că sancţiunile acţionează, în mod real, ca inhibitori, acesta fiind un punct destul de important pentru noi, ca parlamentari.

În final, aş dori să menţionez că transpunerea cu succes necesită colaborare între statele membre, precum şi între parlamentarii naţionali şi europarlamentari şi, în strictă conformitate cu Tratatul de la Lisabona menţionat aici, aş dori să mai pledez în favoarea unui control mai aprofundat al parlamentarilor naţionali asupra guvernelor naţionale. Aceste două directive reprezintă un bun început.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou , membră a Comisiei. −Domnule Preşedinte, în primul rând, aş dori să mulţumesc raportoarei, doamna Weiler, pentru raport, al cărui conţinut va fi analizat cu grijă de către Comisie şi, de asemenea, pentru comentariile privind procedura.

Comisia este pe deplin de acord cu faptul că, în momentul de faţă, este foarte important ca statele membre să transpună corespunzător noile concepte introduse prin directivă, privind practicile comerciale neloiale şi cu faptul că autorităţile naţionale trebuie să contribuie la implementarea uniformă a directivei în întreaga UE.

În privinţa transpunerii, două din statele membre sunt încă în întârziere: Luxemburg şi Spania; Comisia a transmis aceste cazuri Curţii de Justiţie în iunie, anul trecut.

Comisia a coordonat şi cooperarea în domeniul transpunerii, pentru a evita transpunerea incorectă. Totuşi, într-un număr limitat de ţări, mai există unele probleme, datorate în principal rezistenţei acestora faţă de armonizarea completă. În aceste cazuri, Comisia nu va ezita să lanseze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar.

Raportul menţionează nevoia de a proteja nu doar consumatorii, dar şi IMM-urile împotriva practicilor comerciale neloiale. În acest sens, Comisia doreşte să reamintească Parlamentului European că o directivă complet armonizată privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor faţă de consumatori era deja o propunere foarte ambiţioasă, care ar fi eşuat în cazul în care nu ar fi cuprins şi practicile de concurenţă neloială ale întreprinderilor faţă de alte întreprinderi.

S-a concluzionat, în urma consultărilor care au stat la baza propunerii şi în urma deliberărilor din Consiliu, că s-a redus sprijinul pentru extinderea aplicării directivei şi la practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor faţă de alte întreprinderi.

În privinţa practicilor agresive, reglementate pentru prima dată în UE prin directiva privind practicile comerciale neloiale, s-a considerat că astfel de practici apar aproape exclusiv în relaţiile între întreprinderi şi consumatori. Practicile înşelătoare între întreprinderi sunt deja acoperite de directiva privind publicitatea înşelătoare şi comparativă. Aceste practici sunt în continuare reglementate doar prin această directivă.

În privinţa aplicării legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorului, Comisia va continua să coordoneze acţiunile de punere în aplicare prin intermediul reţelei de cooperare în domeniul protecţiei consumatorului.

În acest context, Comisia notează sprijinul Parlamentului pentru verificări ca instrument de aplicare. Comisia intenţionează să dezvolte în continuare acest mecanism şi a planificat o nouă verificare pentru acest an. Ca urmare a solicitării Parlamentului, Comisia se bucură să adauge că a doua versiune a studiului comparativ referitor la preţurile şi rezultatele din statele membre va conţine datele colectate în urma verificărilor de până acum.

Întrucât raportul menţionează nevoia de campanii de informare pentru creşterea nivelului de cunoaştere a drepturilor de către consumatorii înşişi, Comisia doreşte să informeze membrii asupra sitului internet „Is it fair?”, recent lansat, care include, de exemplu materiale educative privind lista neagră a practicilor interzise.

Pentru a încheia, Comisia doreşte să asigure Parlamentul că va continua strânsa colaborare cu statele membre pentru a asigura aplicarea adecvată şi eficientă a directivelor privind practicile comerciale neloiale şi publicitatea comparativă înşelătoare.

Baza de date a măsurilor naţionale de transpunere şi a jurisprudenţei va fi creată în acest an şi va fi, în acest sens, o măsură utilă.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc marţi, la ora 12.

(Ca urmare a comentariilor doamnei Weiler, Preşedintele a citit dispoziţiile articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

Declaraţie scrisă (în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , în scris. (SK) Consumatorii europeni se confruntă adesea cu practici comerciale neloiale, precum şi cu publicitate înşelătoare. Categoria consumatorilor vulnerabili care include copii şi vârstnicii este cea mai expusă riscului de fraudă.

Este salutar efortul Comisiei de a oferi asistenţă statelor membre pentru transpunerea unei directive destinate sporirii încrederii atât a consumatorilor, cât şi a comercianţilor în tranzacţiile transfrontaliere. Aceasta va asigura o mai mare certitudine juridică pentru consumatori şi, în acelaşi timp, va proteja întreprinderile mici şi mijlocii împotriva practicilor comerciale agresive neloiale.

Această directivă va fi crucială pentru dezvoltarea viitoare a drepturilor consumatorilor în UE şi pentru dezvoltarea completă a potenţialului pieţei interne. Întrucât unele aspecte sunt încă neclare în transpunerea acestei directive, apreciez faptul că raportul doamnei Weiler atrage atenţia asupra problemelor survenite în transpunerea directivei în cadrul legislaţiilor naţionale.

Pentru a înregistra succese, autorităţile judiciare vor trebui să-şi îmbunătăţească cooperarea transfrontalieră în privinţa serviciilor de baze de date înşelătoare. Sunt extrem de importante, din punctul meu de vedere, campaniile de informare în vederea extinderii conştientizării drepturilor de către consumatori, acestea fiind un factor cheie pentru o mai bună protecţie. Doar un consumator bine informat este capabil să detecteze publicitatea înşelătoare şi să evite dezamăgirile provocate de aceasta.

Consider că „listele negre” ne vor permite să descoperim practicile comerciale neloiale şi să interzicem complet publicitatea înşelătoare.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate