Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 12. ledna 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 6.Ochrana údajů (jmenování evropského inspektora a zástupce inspektora): viz zápis
 7.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování: viz zápis
 8.Předložení dokumentů: viz zápis
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 10.Petice: viz zápis
 11.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 12.Plán práce
 13.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 14.Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (rozprava)
 15.Akční plán o městské mobilitě (rozprava)
 16.Revize sdělení o vysílání – státní podpora veřejnoprávnímu vysílání (rozprava)
 17.Obchodní a hospodářské vztahy s oblastí západního Balkánu (krátké přednesení)
 18.Společná zemědělská politika a potravinové zabezpečení světa (krátké přednesení)
 19.Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (krátké přednesení)
 20.Veřejné finance v HMU – 2007 a 2008 (krátké přednesení)
 21.Provádění, uplatňování a prosazování směrnic 2005/20/ES a 2006/114/ES (krátké přednesení)
 22.Společná rybářská politika a ekosystémový přístup k řízení rybolovu (krátké přednesení)
 23.Rovné zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (krátké přednesení)
 24.Program jednání pro příští zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (398 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (910 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí