Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 12. januar 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Databeskyttelse (udnævnelse af EU's tilsynsførende og assisterende tilsynsførende for databeskyttelse): se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 8.Modtagne dokumenter: se protokollen
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Andragender: se protokollen
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 12.Arbejdsplan
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider – omsætning af plantebeskyttelsesmidler (forhandling)
 15.Handlingsplan om mobilitet i byer (forhandling)
 16.Revision af meddelelsen om radio-tv-virksomhed – statsstøtte til offentlig radio- og tv-virksomhed (forhandling)
 17.Handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Vestbalkan (kortfattet forelæggelse)
 18.Den fælles landbrugspolitik og global fødevaresikkerhed (kortfattet forelæggelse)
 19.Perspektiver for udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten (kortfattet forelæggelse)
 20.De offentlige finanser i ØMU – 2007 og 2008 (kortfattet forelæggelse)
 21.21 – Omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF og direktiv 2006/114/EF (kortfattet forelæggelse)
 22.22 – Den fælles fiskeripolitik og en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen (kortfattet forelæggelse)
 23.23 – Ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (386 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (976 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik