Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 12 ta' Jannar 2009 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-Minuti
 6.Il-protezzjoni tad-data (il-ħatra tal- Kontrollur Ewropew u tal-Assistent Kontrollur): ara l-Minuti
 7.Iffirmar ta’ atti adottati b’kodeċiżjoni: ara l-Minuti
 8.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 9.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq): ara l-Minuti
 10.Petizzjonijiet: ara l-Minuti
 11.Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill: ara l-Minuti
 12.Ordni tas-seduta
 13.Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 14.Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi kompatibli - It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (dibattitu)
 15.Pjan ta' azzjoni dwar il-mobilita' urbana (dibattitu)
 16.Reviżjoni tal-komunikazzjoni dwar ir-radjudiffużjoni - L-għajnuna tal-Istat lill-entitajiet pubbliċi ta' radjudiffużjoni (dibattitu)
 17.Il-kummerċ u r-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent (preżentazzjoni qasira)
 18.Il-politika komuni għall-agrikultura u s-sikurezza dinjija tal-ikel (preżentazzjoni qasira)
 19.Perspettivi għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili fil-qafas tat-Trattat ta' Liżbona (preżentazzjoni qasira)
 20.Il-finanzi pubbliċi fl-EMU - 2007 u 2008 (preżentazzjoni qasira)
 21.It-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (preżentazzjoni qasira)
 22.Is-CFP u l-approċċ tal-ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd (preżentazzjoni qasira)
 23.It-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/73/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-aċċess għall-impjieg, it-taħriġ u l-promozzjoni professjonali, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol (preżentazzjoni qasira)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 25.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (499 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (718 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza