Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2178(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0485/2008

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 22
CRE 12/01/2009 - 22

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0009

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

7. Обяснение на вот
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Г­жо Председател, госпожи и господа, за мен е огромно удоволствие да говоря в тази велика парламентарна зала, пълна с представители на всичките 27 държави-членки. Рядко имам удоволствието да бъда чут от толкова много парламентарни членове.

На мен се пада отговорността да обясня по този повод моя вот в полза на доклада на г­н Belder относно търговските и икономическите връзки със Западните Балкани. Напълно подкрепям усилията на Европейския съюз да улесни възможно най-много присъединяването на тези балкански държави. Смятам, че е важно отпусканата икономическа помощ да бъде по-голяма от тази, която се отпуска в момента, и че е нужно да задълбочим връзките между балканските държави и Европа, за да се развие туризмът и по този начин всички граждани на Балканите, и млади, и стари, да имат възможност да живеят по-добре, отколкото досега.

 
  
  

- Доклад: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Г­жо Председател, първо, бих искала просто да отбележа факта, че по време на доклада на г­жа McGuinness натиснах грешен бутон. Всъщност аз напълно подкрепям доклада на г­жа McGuinness относно осигуряването на прехраната – но после ще обсъдя това със службите.

По-специално, напълно съм съгласна с идеята, че трябва да адаптираме Общата селскостопанска политика (ОСП) така, че да преодолеем проблемите в осигуряването на прехраната, като се отчете и фактът, че за да правят планове за бъдещето, селскостопанските производители се нуждаят от стабилна политическа среда,. Не може да имаме пълна сигурност, но със сигурност трябва да имаме стабилност.

Освен това подкрепям тезата, че само пазарът не може да осигури сигурност на доходите за производителите, както и призива за обстойна оценка на въздействието, по-специално, например, за последиците за осигуряването на прехраната. Ако разгледаме конкретни предложения на ЕС, например относно растителната защита, става ясно, че тук отново е необходима обстойна оценка на въздействието, и при изготвянето на такава оценка осигуряването на прехраната трябва да се вземе предвид

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). (EN) Г­жо Председател, бих искала да благодаря на колегите, че утвърдиха този доклад, както и на г­жа Marian Harkin за нейните думи на подкрепа.

Той ясно представя гледната точка на този Парламент относно селскостопанската политика не само на европейско, но и на глобално равнище. По-конкретно – и това е важно – докладът призовава отново да насочим усилията си към селскостопанската политика в развиващия се свят за осигуряване на съдействие, така че тези, които могат да произвеждат храна, да я произвеждат на място. Вярвам, че сумата от 1 милиард EUR, която Европейският съюз ще осигури за тази цел, е стъпка в правилната посока.

Очевидно е, че подкрепям своя собствен доклад. Вярвам, че той полага основите за бъдещето, като изразява вижданията на този Парламент за селското стопанство. И макар разискването за осигуряване на прехраната да слезе от политическия дневен ред, проблемът с 30 000 деца, умиращи от глад всеки ден, си остава актуален.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Г­жо Председател, благодаря, че ми дадохте възможност да обясня защо се въздържах относно доклада на г­жа McGuinness. Той е насочен към един много важен аспект на Европейския съюз и това е безспорната необходимост да осигурим хранителни доставки на хора, които умират от глад, или на тези, които нямат подходящи хранителни запаси. Никой не може да е против това и със сигурност аз също не съм против. По мое мнение, обаче, проблемът при този доклад е, че той разглежда и се отнася до общата селскостопанската политика, без да взема под внимание факта, че тази политика се нуждае от спешно реформиране сега и за в бъдеще.

Освен това докладът не обслужва добре интересите на народите на Европа, не обслужва добре интересите и на фермерите във Великобритания. Докато подобна тежест не бъде свалена от европейските данъкоплатци, трудности винаги ще има. Да, целите на доклада са правилни, но се опасявам, че основният му пропуск е, че не разглежда главния проблем.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Аз напълно подкрепям повечето от предложенията и изказванията, съдържащи се в доклада на г­жа McGuinness, който беше приет преди минута. Резки колебания в цените на храните ще се наблюдават на световния пазар все по-често, а това ще доведе до негативни последствия.

Повишаването на цените се усеща главно от семействата с ниски доходи, които изразходват значителна част от бюджета си за храна. Точно това са хората, които заслужават помощ: най-нуждаещите се както в развиващите се страни, така и в Европейския съюз. Съгласен съм, че общата селскостопанска политика следва да бъде адаптирана към новите условия, за да решава по-добре проблемите на осигуряването на прехраната, и затова трябва да се противопоставим както на премахването на инструментите за управление на пазарите, така и на намаляването на нивото на разходите на ЕС за селското стопанство от гледна точка на бъдещата финансова перспектива .

Добра идея е да се създаде международна структура, която да наблюдава цените на селскостопанските продукти и на факторите на тяхното производство под егидата на Организацията по прехрана и земеделие, за да следи тези данни в световен мащаб и да бъде в състояние да реагира бързо на колебанията. Мисля, че следва да се обмисли и създаването на световна система за съхраняване на хранителни запаси.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). - (EN) Г­жо Председател, благодаря за възможността да обясня защо и аз гласувах „въздържал се“ по този доклад.

Мисля, че повечето присъстващи в този Парламент, независимо в коя част на политическия спектър се намират, ще се съгласят, че осигуряването на прехраната е нещо много важно. Проблемът е, че не можем да постигнем съгласие по въпроса какво означава осигуряване на прехраната. За много от нас това означава осигуряването на достатъчно храна за хората по света, независимо къде се намират те. За други това е извинение за протекционизма им. За тях осигуряването на прехраната означава само храна, произведена в ЕС за европейците. „Местна продукция“ е фраза, която често чувам да се използва тук. Чувам как някои хора използват осигуряването на прехраната като извинение, за да не допуснат внос от останалата част от света, като по този начин осъждат несправедливо висококачествения износ от много от по-бедните страни по света, и обричат много повече фермери в същите тези страни на бедност.

Да се каже, че една обща селскостопанска политика трябва да е крайъгълният камък в осигуряването на прехраната, е смайващо твърдение, което трябва да се отхвърли.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Г­жо Председател, съгласен съм с коментарите, направени от прекрасния ми колега г-н Syed Kamall по този въпрос. Въздържах се, защото решението на нашата партия беше да се въздържим по този доклад, но всички знаят, че осигуряването на прехраната е много важна тема за всички нас, и затова, между впрочем, съм поразен от начина, по който се разисква тук този въпрос.

В този доклад, за който, вярвам, всички гласувахме, се споменава проблемът, който щяхме да си създадем, гласувайки в подкрепа на директивата за продукти за растителна защита. Ние току­що подринахме европейската продоволствена сигурност. Около три минути, след като гласувахме този доклад, ние на практика гарантирахме невъзможността нашите фермери да отглеждат достатъчно храна за нашия континент в бъдеще. Намирам това за странно. Жалко, че никой друг изглежда не е чел някои от докладите, които минават оттук.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Г-жо Председател, един от най-големите проблеми и един от ключовите фактори във връзка с осигуряването на прехраната в световен мащаб е да се осигури достатъчно и за продължително време производство на селскостопанска продукция и, разбира се, да се гарантира осигуряването на прехраната в така наречените развити страни, както е тук в ЕС, така че да можем да изнасяме нашата свръхпродукция, без да се съревноваваме самите ние на световния пазар за храни и по този начин да увеличаваме цената им в региони без подходящ климат, почва, ноу-хау и инвестиции за производството на собствена храна.

Трябва да се отнасяме с особено внимание към нашите политически мерки, за да сме сигурни, че отговаряме на нуждата от устойчива хранителна продукция не само от екологична гледна точка, но и от гледна точка на целия свят.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). (SK) Гласувах за доклада относно общата селскостопанска политика и осигуряването на прехраната в световен мащаб, защото се занимава с въпроси, които аз неизменно повдигам в Европейския парламент заради първостепенната им важност.

Първият въпрос включва намалението на производствените цени, което ще доведе до по-голяма конкурентоспособност в световен мащаб. Вторият въпрос е снижаване на неустойчивостта на хранителните пазари, по-специално чрез увеличаване на запасите. Третият въпрос се отнася до преодоляване на спада в обществената значимост на земеделието чрез увеличаване на публичната информираност за неговата уникална и незаменима роля. Четвъртият въпрос засяга прекратяване на действието на случаен принцип на общата селскостопанска политика (ОСП) чрез прилагането на системна организация на политиката с фокус върху дългосрочните цели. Петият и последен въпрос засяга спирането на селскостопанския упадък в новите държави-членки, причинен от дискриминационните принципи на ОСП, които, от друга страна, значително подпомагат използването на пропиления селскостопански потенциал в тези страни, новите държави-членки.

 
  
  

- Доклад: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Г­жо Председател, това е същината на целия Европейски съюз. Ние тук одобряваме повече пари, за да се опитаме да убедим обществеността да гласува за ужасния Договор от Лисабон. Обществеността, на която в Ирландия беше даден шанс, даде ясно да се разбере, че не го желае, и ако на народа на Великобритания бе дадена тази възможност – а трябваше да му я дадат, защото такова бе обещанието, дадено от Правителство на лейбъристите при последните избори – този Договор щеше да бъде отхвърлен със значително мнозинство

Това послание трябва да бъде чуто ясно от Европейския съюз, наистина трябва: хората не искат този договор. Хората не желаят повече контрол от страна на Брюксел и Страсбург. Хората искат техните собствени правителства и собствените им законодателни власти да вземат решенията, които ги засягат. Докато това послание не бъде чуто, ще продължаваме да наливаме все повече пари на данъкоплатците в това да принуждаваме хората да гласуват, преструвайки се, че всъщност ги убеждаваме да променят мнението си. А те няма да го променят.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Г­жо Председател, на първо място бих искала да кажа, че това е един прекрасен доклад. Винаги говорим за обвързаността на ЕС с гражданите му и е факт, че проектите на ЕС не могат да се осъществят без участието на гражданите на ЕС.

Има два вида демокрация: представителна – каквато имаме в този Парламент, и на участието – такава, в която участват заинтересованите страни, за която става дума в този доклад. Въпреки това е важно да разберем, че гражданският диалог е двустранен. Процесът е двупосочен. Следователно тревогите и идеите, изказани от гражданите, трябва да бъдат взети предвид от Институциите на ЕС. Мисля, че имаме чудесен пример в това отношение както с единия милион подписи в подкрепа на общ закон за уврежданията, така и с документа, който разискваме сега в този Парламент.

Не съм съгласна с последния изказал се, защото вярвам, че ако приемем Договора от Лисабон, това ще ни даде възможност за по-значимо обвързване между гражданите и ЕС. Нашата роля в тази зала е да гарантираме, че ако приемем Договора от Лисабон, той ще действа ефективно.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Г­жо Председател, много заключения могат да се направят от заглавието на този доклад: „Перспективи за развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон“. Но това няма значение, защото, както изглежда, е необходимо периодично да напомняме на този Парламент, че Договорът от Лисабон не е в сила. Той беше три пъти отхвърлян в различна форма – от 55 % от френските гласоподаватели, от 62 % от холандските гласоподаватели и от 54 % от ирландските гласоподаватели.

По­добре да насочим вниманието си към тази част от заглавието, която напомня на Оруеловото Министерство на любовта: „Перспективи за развитие на гражданския диалог“. Сега обикновените гласоподаватели, несведущи в присъщия на Европейския съюз стил, може да не схванат, както схващаме ние в този Парламент, какво означават тези думи, а то е се създаде нов бюджет за пропаганда с цел да се опитаме да убедим хората да променят мнението си.

Трябва да кажа, че не всяко евро от трезорите на Европейската централна банка ще послужи да убедим хората в една лоша по същество идея.

Диалогът като понятие включва две страни. ЕС трябва да е в състояние да получава, както и да предава. А това означава да се подложи Договорът на референдум. Pactio Olisipiensis censenda est! [Договорът да се подложи на гласуване!]

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Г-жо Председател, благодаря, че ми дадохте възможността да обясня начина, по който гласувах за този доклад.

Когато прочетох заглавието на доклада, „Граждански диалог в рамките на Договора от Лисабон“, това ми напомни за една фраза на Махатма Ганди. Когато е бил попитан за западната цивилизация, той казал, че „това би било добра идея“. Затова, когато прочетох заглавието „Граждански диалог в рамките на Договора от Лисабон“, си помислих, че „това би било добра идея, нали?“ В случай че има граждански диалог. И в случай че той е двустранен. Един от предишните изказали се подчерта, че диалогът до голяма степен е двустранен процес, но ако се вгледаме в някои от организациите на гражданското общество, финансирани с цел да насърчават приемането на Договора от Лисабон, ще видим само организации, които са изцяло посветени на това да насърчават приемането на този недемократичен Договор. Колко от организациите, които са против Договора, ще бъдат финансирани или ще им се разреши да получават подкрепа? Такъв двустранен диалог липсва и именно затова гражданите на ЕС, когато им се даде шанс и ги попитат за Договора от Лисабон, ще решат да го отхвърлят.

 
  
  

- Доклад: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). (EN) Г-жо Председател, благодаря на всички присъстващи в залата за търпението. Исках да говоря по този въпрос, но искам да кажа толкова много неща и съм толкова развълнуван от всички гласувания, които се проведоха в залата днес. Да, общата политика в областта на рибарството; да, нека поговорим за устойчивото развитие – но тези две неща поначало си противоречат. Ако искате да разгледаме устойчивата политика областта на рибарството, трябва да разгледаме правата на собственост и решенията, основани на пазара. Вижте държавите, където на рибарите са дадени права, които могат да се търгуват и да се предават от поколение на поколение. Това е начинът да сме сигурни, че ще имаме устойчиви рибни запаси, а не някакви си изкуствени комунистически методи, при които има централно планиране на рибарството. Точно по тази причина се наблюдава изчерпване на рибните ресурси, от което всички ние ще страдаме в крайна сметка.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Заседанието се прекратява. Ще се върнем към обясненията на вот след тържественото заседание.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г­н PÖTTERING
Председател

 
Правна информация - Политика за поверителност