Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0443/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 13/01/2009 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0010

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

– Správa: Christa Klaß (A6-0443/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážená pani predsedajúca, vítam kompromis, ktorý prinúti vlády krajín Európskej únie vypracovať harmonogram a akčné plány, ktoré obmedzia riziká pri používaní pesticídov. Obmedzenia leteckých postrekov európski občania určite uvítajú, rovnako ako nárazníkové pásma na ochranu pitnej vody a vodných organizmov. Smernicu som podporila, pretože je v súlade s mojím názorom na ochranu zdravia.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, tento kompromis som podporila, pretože dáva zmysel, aby sa pesticídy používali trvalo udržateľne. Myslím si, že skutočný problém je, že každý členský štát má rozdielne pravidlá: niektoré krajiny nekompromisne vyžadujú tréning a vzdelávanie prevádzkovateľov, a preto pesticídy používajú dobrým, trvalo udržateľným spôsobom, nerobia tak však všetky krajiny. Domnievam sa, že tento právny predpis bude mať za následok, že budeme mať vyšší štandard v celej Európskej únii. To je dobré pre tých, ktorí postreky vykonávajú, ako aj pre tých, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu.

Myslím si, že tu hovoríme o veľmi rozumných opatreniach, preto som ich s radosťou podporila a blahoželám pani spravodajkyni.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, tiež som hlasovala za túto správu. Niet pochýb o tom, že potrebujeme regulačný systém pre pesticídy. To je jasné. Správa pani Klaßovej rozširuje rozsah kontrol a obmedzuje používanie prípravkov na ochranu rastlín na nevyhnutné prípady.

Je zaujímavé, že kým pri správe pani Breyerovej sme mali veľmi búrlivú rozpravu o problematike nebezpečenstva verzus rizika, stále som mala pocit, že takáto diskusia sa hodí skôr na aktuálnu tému ako na problematiku uvedenia na trh, inak povedané, na túto správu. Široký sortiment bežných výrobkov môže byť nebezpečný, ak sa nevenuje pozornosť manipulačným pokynom a návodu na používanie. Samotná prítomnosť výrobkov na trhu nepredstavuje pre zákazníka riziko, ale okolie alebo používateľ takýchto výrobkov áno. Pesticídy sú nebezpečné len vtedy, ak manipulant nevie, čo robí, ak je chybné zariadenie na aplikáciu, ak sa ignoruje vodné prostredie alebo ak sú pesticídy nesprávne skladované, či nie sú súčasťou plánu na ochranu proti škodcom. Koncept kvantitatívneho zníženia používania vyžaduje pozorné riadenie, aby nemal za následok menej časté striekanie s vyššou koncentráciou pesticídov.

Nakoniec, tieto látky sa musia používať v čo najnižšej miere, ako predsa vie každý poľnohospodár.

 
  
  

– Správa: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi reagovať na včerajšiu plenárnu rozpravu. Podporila som nové nariadenie, pretože verím, že je nástrojom na hľadanie nových a bezpečnejších alternatív na ochranu rastlín. Vzájomné uznávanie schválených pesticídov podľa geografických zón považujem za úspech nášho Parlamentu. Vytvorenie zoznamu zakázaných látok je taktiež krokom vpred, ide o karcinogénne, genotoxické látky a tiež látky s neurotoxickými a imunotoxickými účinkami, a to na základe vedeckých poznatkov. Ako včera povedala pani komisárka, ukazuje sa, že ide o relatívne malé percento dnes ešte používaných látok. Rada by som pripomenula, že rovnaké požiadavky musíme striktne aplikovať aj na dovážané výrobky. Vážená pani komisárka, chcela som ešte niečo povedať aj k iným správam, ale nedostala som slovo. Tieto správy už boli použité na vysvetlenie alebo sa tu o nich už diskutovalo, tak verím, že budú prijaté vo svojej písomnej podobe.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, musím sa s niečím zdôveriť. Od detstva neznášam jeden druh zeleniny – hrach. Mám však to nešťastie, že zastupujem územie, kde sa pestuje najviac hrachu v Británii, čo mi spôsobilo obrovský problém so správou pani Breyerovej. Súhlasím so zámerom tejto správy. Súhlasím so zámerom legislatívy podporovať zdravie nášho prostredia, zdravie nás jedincov, ale teoreticky ohrozuje obrovské poľnohospodárske odvetvie v mojom regióne.

Po dlhom duševnom boji som sa zdržala hlasovania, ale chcela by som vysvetliť, že si myslím, že naše legislatívne postupy v tomto prípade zlyhali. Na konci sme mali tak veľa protikladných a rozdielnych informácií, že ja, a myslím, že aj mnoho ďalších, by som uvítala možnosť tretieho čítania alebo zmierovacieho konania, aby som sa uistila, že chránime všetky záujmy.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážená pani predsedajúca, toto rozhodnutie bolo pre mňa mimoriadne ťažké. Domnievam sa, že celkovo bola táto správa veľmi vyvážená a konštruktívna. Rozhodne bola vypracovaná, aby zabezpečila vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a ochrany životného prostredia.

Mám však obavy z toho, že rozhodujeme o schválení určitej látky na základe toho, či je látka nebezpečná, alebo nie je, a neberieme do úvahy možnú expozíciu. Myslím si, že potrebujeme hodnotenia vplyvov vypracované na vedeckom základe.

Jednou z mojich starostí je, že keď hovorím s občanmi o EÚ, zakaždým nastolia problém, že nie vždy je legislatíva EÚ primeraná. Hoci sa domnievam, že správa je flexibilná, myslím si, že potrebujeme niečo viac, rozhodne však ďalšie vedecké dôkazy na podporu tejto veci. Áno, máme zásadu predbežnej opatrnosti a nesmieme na ňu zabudnúť, ale rozhodovať sa musíme na základe dôkazov a ja by som k tejto problematike potrebovala viac dôkazov.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážená pani predsedajúca, účinné a efektívne používanie pesticídov je nevyhnutné. Hoci ochrana životného prostredia a verejného zdravia idú ruka v ruke, myslím si, že musíme vyvážiť potreby spotrebiteľov a výrobcov. Aj keď vítam zámery správy pani Breyerovej, nemôžem ju podporiť.

Stretla som sa s mnohými odborníkmi, poľnohospodármi a predstaviteľmi Národného zväzu farmárov Anglicka a Walesu vo svojom volebnom obvode vo West Midlands a všetci mali výhrady k tomu, aký vplyv bude mať táto správa na úrodu plodín. Zdieľam ich obavy. Mojou najväčšou obavou je, že Komisia nedala vypracovať riadne hodnotenie vplyvov a nie je úplne jasné, čo táto správa bude znamenať pre poľnohospodárstvo.

V čase rastúcich cien potravín na celom svete si nemyslím, že by sme v rámci automatickej reakcie mali prijímať opatrenia, ktoré by na výrobu potravín mali nepriaznivý účinok. Preto moja delegácia predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh na dôkladné a už dávno potrebné posúdenie vplyvov.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, ako už aj iní kolegovia predo mnou, aj ja by som rada povedala, že toto je veľmi zložitá problematika. Kým Diana Wallisová sa zaoberala hrachom, viete si predstaviť, že v Írsku boli na programe a na stole zemiaky. Celkove si však myslím, že to, o čom sme hlasovali, je oveľa lepší návrh a balík ako ten pôvodný a za to skladám poklonu tým, čo na ňom robili.

Dovoľte mi povedať pár vecí k tejto téme a ukončím to kľúčovým bodom. Myslím si, že teraz sme v situácii, keď poľnohospodári musia lobovať u agrochemického odvetvia, aby vyrábalo bezpečnejšie alternatívy, aby poľnohospodári mohli pokračovať vo výrobe potravín, a myslím si, že na túto loby by sa malo vynaložiť toľko energie ako aj doteraz.

Pri dovoze potravín sa Komisia musí venovať skutočným obavám poľnohospodárov a výrobcov v EÚ, že oni budú mať zakázané používanie určitých látok, ale tretie krajiny ich budú používať aj naďalej. Aby sme poľnohospodárov získali, musíme toto vysvetliť.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti jednoducho preto, lebo Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a komisári návrh vskutku ukradli. Spravodajcovia sa včera chválili štandardizáciou a toto je vraj Únia rozmanitosti. Ak existuje oblasť, v ktorej je potrebná rozvaha, obozretnosť a rozmanitosť, tak je to azda táto.

Toto bol v podstate problém poľnohospodárstva, no dánsku komisárku pre poľnohospodárstvo nebolo nikdy nikde vidieť, a to je hanba. Dôvodom, samozrejme, je konflikt záujmov, keďže Dáni svoju pitnú vodu po tom, ako sa dostane na povrch, neupravujú.

Poľnohospodári v oblasti, z ktorej pochádzam, sú úplne sklamaní a priam urazení skutočnosťou, že my ich tu upodozrievame, že oni nevedia, čo robia, a že im treba hovoriť, čo majú robiť. V podstate ste ešte pridali ďalšiu skupinu k tej vo Veľkej Británii, ktorá otvorene nenávidí zásahy Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). Vážená pani predsedajúca, počuli sme prehnané tvrdenia a cítili strach z tejto správy zo všetkých strán. Je ťažké rozlíšiť skutočnosť od výmyslov a dospieť k rozhodnutiu o tom, ako hlasovať.

Chápem obavy zástupcov írskych pestovateľov mäkkého ovocia, zemiakov a obilnín, ktorí o tom so mnou hovorili. Bola som za kompromis. Cítim, že uskutočnené vylepšenia boli hodné našej podpory, hoci ešte stále mám nejaké výhrady. Hlasovala som za návrh, lebo podľa môjho názoru by najhoršie zo všetkého bolo, keby túto správu bolo potrebné doručiť na zmierovacie konanie. Udelenie päťročnej výnimky, predĺžiteľnej, keď to bude potrebné pre nevyhnutné projekty ochrany rastlín, je významnou bezpečnostnou sieťou a takisto podnecuje agrochemický priemysel k výskumu a hľadaniu alternatívnych riešení.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE) Vážená pani predsedajúca, myslím, že keď sa zamyslíme nad európskym projektom, zistíme, že v jeho jadre sú protirečenia. Hovoríme o demokracii a napriek tomu ignorujeme demokratickú vôľu, ako bola vyjadrená v referendách vo Francúzsku, Holandsku a Írsku. Hovoríme o potravinovej bezpečnosti, no hlasujeme o správe, ktorá by mohla ohroziť výrobu potravín v Európskej únii. Hovoríme o pomoci občanom a poľnohospodárom chudobnejších krajín, no teraz, ako výsledok tohto hlasovania, sa bude požadovať zákaz dovozu od poľnohospodárov používajúcich pesticídy, ktoré sú teraz v Európskej únii zakázané.

Mám skrátka prosbu ku kolegom v Parlamente a ku Komisii: Prosím, rozmýšľajme v budúcnosti o neželaných dôsledkoch našich právnych predpisov. Súhlasím s názorom pani Wallisovej na legislatívny proces a s tým, že malo byť tretie čítanie. Súhlasím, že sa tomu nevenovalo dosť pozornosti a myslím, že my všetci súhlasíme, že sa nevykonalo dostatočné hodnotenie vplyvov na vedeckom základe. Nedovoľme, aby sa to stalo znovu.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). Vážená pani predsedajúca, pokúsil som sa bojovať proti kompromisu hlasovaním proti týmto častiam správy. Vysvetlím prečo čítaním listu, ktorý som dostal od Jamesa Mowbraya, poľnohospodára v okolí mesta Skegness, v oblasti, z ktorej pochádzam.

Píše: „Ja osobne používam prípravky na ochranu plodín vyše 40 rokov. Vždy som prípravky aplikoval s citlivým prístupom k iným ľudským bytostiam, ako aj divej zveri. Nedopustil som sa žiadneho očividného poškodenia svojho zdravia ani životného prostredia. Preto považujem za zarmucujúce, že možné stiahnutie viacerých prípravkov vrátane triazolových fungicídov nie je založené na vedeckých argumentoch a zníži životaschopnosť môjho podnikania a dostupnosť domácich potravín.“

Takéto pripomienky som dostal od neho a ďalších doslova stoviek ľudí, od spoločnosti Empire World Trade so sídlom v Spaldingu v Lincolnshire, od Johna Manbyho zo spoločnosti Parker Farms v Leicesteri, od Johna Clarka z Nottinghamshire, Jonathana Readinga a stoviek ďalších. Preto som hlasoval proti kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). Vážená pani predsedajúca, teraz, keď sa hlasovanie skončilo a boli predložené argumenty, chcela by som sa vrátiť k niečomu, čomu sa v rozprave a vo výbore nevenovala pozornosť. Bola to zjavná nedôvera poľnohospodárov a viacerí mali dojem, že poľnohospodári sú akýmisi nepriateľmi zdravia a životného prostredia. Z vlastnej skúsenosti viem, že opak je pravdou. Írski poľnohospodári sú a vždy boli tí, ktorí po tisícročia chránili životné prostredie, ktoré uchovávali životaschopné, čisté a produktívne. Podobne sú poľnohospodári aj základom nášho zdravia. Vyrábajú dobré potraviny, ktoré sú základom nášho dobrého zdravia. Žiadam vás o obnovenie dôvery v našich poľnohospodárov, ktorí robia, čo môžu, aby nás nasýtili vo veľmi ťažkých podmienkach, zápasiac s počasím, škodcami a, samozrejme, politikou EÚ.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Paolo Costa (A6-0468/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. Práve sme hlasovali o dohode o bezpečnosti civilného letectva. Hoci letecká doprava je jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy, nikdy nemožno prijať opatrenia, ktoré by boli stopercentne bezpečné.

S touto diskusiou sa spája diskusia o bezpečnosti. Od hrozného teroristického útoku na dvojičky sa prijalo nespočetné množstvo bezpečnostných opatrení. V otázke bezpečnosti si nikdy nemôžeme byť stopercentne istí. Teroristické činy sa opakujú práve vtedy, keď sa cítime úplne bezpečne.

Samozrejme, je potrebné nájsť rovnováhu medzi občianskymi slobodami a právami a bezpečnostnými opatreniami, no keď príde na rozhodovanie, je potrebné určiť priority. Zdvihla sa napríklad vlna kritiky na poskytovanie zoznamov cestujúcich na základe ochrany osobných údajov. Som však presvedčený, že také bezpečnostné opatrenia umožnia hĺbkovú analýzu, ktorú nie je možne vykonať na hraniciach.

Žijeme v novej dobe. Nevinní civilisti sa úmyselne stávajú terčom, a to hlavne civilisti z určitých krajín. V takom prostredí určite neočakávame, že sa tieto krajiny nebudú pokúšať robiť všetko možné na ochranu svojich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne. Hlasoval som za túto správu, pretože pomôže priamo aj leteckému priemyslu v Rumunsku. Prerokúvaná dohoda vcelku odráža štruktúru bežnej dohody o bezpečnosti letectva a je založená na vzájomnej dôvere v systémy druhej strany a porovnaní regulačných rozdielov. Prináša povinnosti a metódy spolupráce medzi vývoznými a dovoznými úradmi. Prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, teda spolupráce a vzájomného uznávania svojich certifikačných nálezov v oblastiach letovej spôsobilosti a údržby, sú definované v prílohách tejto dohody, na rozdiel od bežných dohôd, kde sú tieto opatrenia zvyčajne súčasťou samostatných nezáväzných dohôd uzavretých na úrovni úradov civilného letectva. Prílohy zoširoka odrážajú obsah implementačných pravidiel Spoločenstva pre letovú spôsobilosť (nariadenie Komisie č. 1702/2003) a údržbu (nariadenie Komisie č. 2042/2003), ktoré upravujú zúčastnené strany na základe rozhodnutia bilaterálnej dozornej rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. Počiatky leteckých dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi spočívajú a sú založené na liberalizácii leteckej dopravy.

Tieto dohody uzatvorené na úrovni EÚ (alebo presnejšie povedané Európskym spoločenstvom – jediným orgánom, ktorý existuje podľa zákona – a jeho jednotným trhom, ktorý chcú úplne liberalizovať) majú byť nadradené bilaterálnym dohodám, ktoré boli uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Spojenými štátmi.

Ako v prípade iných uznesení, ktoré už boli prijaté Európskym parlamentom, by sme zdôraznili, že sme zjavne prví, ktorí sa zaujímajú o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti civilného letectva a opatrení na minimalizáciu hospodárskeho zaťaženia leteckého priemyslu a dopravcov zbytočným regulačným dozorom. Musíme však chrániť dva dôležité aspekty: (1) cieľ a predpokladaný základ týchto procesov nesmú slúžiť na vytvorenie a zjednodušenie podmienok pre zvyšovanie liberalizácie leteckej dopravy prostredníctvom zosúladenia noriem, (2) tieto procesy nesmú propagovať zosúladenie formou znižovania bezpečnostných noriem a pravidiel, predovšetkým vtedy, keď bezpečnosť, minimalizácia záťaže a liberalizácia sú vzájomne premiešané, prvoradými sú zisk a sústredenosť.

Veríme, že leteckú dopravu musíme chrániť ako verejnú službu, ktorú poskytujú verejné spoločnosti v každej krajine a ktorá zaručuje kvalitu a bezpečnosť služieb pre občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. V podstate súhlasím so správou Paola Costu o civilnom letectve.

Pre EÚ a USA je dôležité, aby sa dohodli na spoločnom smerovaní s pomocou tejto dohody. V tomto zámorskom partnerstve je však veľmi dôležité, aby sme boli skutočnými partnermi, nie iba partnermi na papieri. Musia sa určiť kritériá, ktorých sa budú pridržiavať obe strany.

Pre prípad ich nedodržiavania zo stany EÚ alebo USA bude potrebné zahrnúť do zmluvy možnosť jej vypovedania.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne.(PL) Hlasoval som za správu o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými (A6-0468/2008). Súhlasím s návrhom spravodajcu na podpísanie tejto dohody.

Myslím, že ciele tejto dohody, teda uľahčiť obchod s tovarmi a službami, na ktoré sa dohoda vzťahuje, obmedziť v čo najväčšej miere duplicitu hodnotení, testov a kontrol na významné regulačné rozdiely a spoliehať sa na certifikačný systém jednej strany na účely overovania zhody s požiadavkami druhej strany, sú opodstatnenými cieľmi.

Dúfam, že spoliehanie sa na vzájomnú dôveru v systémy druhej strany prospeje plneniu tejto dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), písomne.(RO) Ako spravodajca parlamentnej legislatívnej správy o rozšírení právomocí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) vítam zamýšľanú dohodu o zjednodušení procesu vzájomného uznávania bezpečnostných certifikátov so Spojenými štátmi.

Táto dohoda je dôležitým krokom v rozširovaní transatlantickej spolupráce, ktorá je prvoradým cieľom Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Stanovuje dobré podmienky pre podporu obchodu s tovarmi a službami v sektore civilného letectva medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorý Európe nepochybne prospeje. Dohoda ponúka väčšie záruky, pokiaľ ide o bezpečnosť a posilnenie kompatibilnosti výrobkov, komponentov a lietadiel pri zvýšených nárokoch na ochranu životného prostredia. Za týchto podmienok môžeme dúfať, že princípy Jednotného európskeho neba budú v budúcnosti rozšírené tak, aby sa týkali transatlantickej spolupráce, a táto spolupráca bude rozšírená na poli výskumu, ako aj zavádzania nových technológií v tejto oblasti do praxe na základe spolupráce v rámci programov SESAR a NextGen.

Verím, že táto dohoda z dlhodobého hľadiska pomôže rozšíriť vzájomne prospešný rámec spolupráce medzi EASA a Federálnym leteckým úradom (FAA), z ktorej budú mať priamy úžitok letecké spoločnosti, letecký priemysel a predovšetkým cestujúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. Budúcnosť zahraničnej dopravnej politiky vyžaduje dobré vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi. Následkom toho je jedným zo základných bodov tejto dohody o riadení bezpečnosti civilného letectva vzájomná dôvera v systémy toho druhého a porovnanie regulačných rozdielov. Cieľom tejto dohody je uľahčiť obchod s tovarmi a službami v oblasti letectva obmedzením v čo najväčšej možnej miere duplicity hodnotení, testov a kontrol na významné regulačné rozdiely medzi oboma stranami. Preto veríme, že bude vytvorený rámec, ktorý bude bezproblémovo fungovať na každodennom základe a ktorý umožní, že technické problémy, ktoré prinesie jeho plnenie, budú riešené pomocou systému trvalej spolupráce a konzultácie. Táto dohoda je ďalším dôležitým krokom do zahraničnej dimenzie európskej dopravnej politiky, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI) , písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som povedať, že som hlasoval za správu pána Costu o podpísaní dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ako bolo stanovené v návrhu rozhodnutia Rady.

Súhlasím so spravodajcom v tom, že Parlament sa musí postaviť za podpísanie dohody, lebo tá by jasne stanovila obchodovanie s tovarmi a službami oboch strán v oblasti letovej spôsobilosti a údržby a zabránila zbytočnej duplicite hodnotení a kontrol súladu s bezpečnostnými požiadavkami, ktoré doteraz museli byť robené dvojmo, hoci sú si veľmi podobné. Myslím si však, že dohoda by sa mala aplikovať najskôr dočasne tak, aby sme mohli rozpoznať prípadné praktické problémy a problémy súvisiace s jej plnením a odstrániť ich pred jej definitívnym schválením.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0511/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE) , písomne.(RO) Hlasoval som za túto správu a za lepšiu právnu reguláciu spoločností v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som za správu o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľného pri zlučovaní, rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov, keďže tieto právne transakcie majú za následok podstatné zmeny v právnom postavení obchodných spoločností. Európska únia tiež potrebuje uskutočniť nevyhnutné opatrenia na vytvorenie jednotných, zosúladených a efektívnych predpisov.

Aj ja som hlasoval za, pretože som právnik a podporím v Európskom parlamente každú snahu o zosúladenie a kodifikáciu rozpočtových, hospodárskych, občianskych a trestných predpisov na európskej úrovni.

 
  
  

– Správa: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE) , písomne. Hlasoval som za túto správu, keďže rokovací poriadok súdu prvého stupňa neobsahuje predpis o požadovanom jazyku v postupe pre odvolanie (voči rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu). V skutočnosti nejestvuje žiadny ekvivalent k článku 110 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

 
  
  

– Správa: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. Vážená pani predsedajúca, po poslednom ozbrojenom konflikte na Balkáne vydali európske štáty o veci rozličné vyhlásenia. Svojou aktívnou zainteresovanosťou na vtedajšej situácii EÚ potvrdila, že Balkán je pre nás dôležitým regiónom a je neoddeliteľnou súčasťou Európy. Preto máme povinnosť pomáhať týmto krajinám v ich snahách o dosiahnutie stability a úplnej demokracie. Podporil som správu pána Beldera, lebo vyzdvihuje potrebu pomoci štátom na Balkáne a správania sa k nim ako k individuálnym, nezávislým partnerom.

Ďalej je dobré, že správa zdôrazňuje potrebu zavedenia spoločnej energetickej politiky. Súrne potrebujeme diverzifikáciu zdrojov, čo by prospelo nielen EÚ, ale celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Správa pána Beldera sa zaoberá terajšou situáciou obchodných a hospodárskych vzťahov EÚ s týmto čoraz stabilnejším regiónom, ktorého viaceré krajiny sa uchádzajú o členstvo v EÚ. Úloha EÚ ako hlavného partnera tejto oblasti v udržiavaní obchodných a hospodárskych vzťahov a snaha o trvalý mier v tejto oblasti sú veľmi dôležité.

Sila EÚ ako hospodárskeho partnera, ale tiež ako príkladu silnej občianskej spoločnosti, vlády a dynamických inštitúcií by sa mala využiť v úsilí o rozvoj regiónu. Trojaký a diferencovaný prístup, ktorý nezabúda na relatívne rozdiely medzi krajinami regiónu, ako aj asociačné dohody a ďalšia pomoc predstavujú jasnú cestu riešenia problémov zaostalosti a rozvoja intenzívnej regionálnej a medzinárodnej hospodárskej spolupráce.

Ako prostriedok zabezpečenia trvalého mieru a propagácie ideálov, ktorým sme my všetci zaviazaní, podporujem správu pána Beldera.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. Viem, že sa správa pána Beldera zaoberá iba hospodárskymi a obchodnými vzťahmi s krajinami západného Balkánu a evidentnou potrebou pomoci zo strany Európskej únie pri ich obnove, v hospodárskej, právnej, politickej a sociálnej oblasti.

Som však prekvapený, že napriek vyhláseniu, že táto pomoc, rovnako ako prístupové procesy musia byť diferencované a prispôsobené každej krajine zvlášť. Správa celkom neberie do úvahy špecifickú situáciu každej krajiny. Srbsko, napríklad, sa ani nespomína.

Tento Parlament, ktorý je vždy rýchly pri odsudzovaní porušovania ľudských práv vo svete alebo požadovaní doložiek o ľudských právach v medzinárodných dohodách o spolupráci, predovšetkým preukázal svoje majstrovstvo v hlasovaní za správu o Balkáne bez toho, aby čo i len spomenul dramatickú a neprijateľnú situáciu srbských obyvateľov v Kosove, ktorí sa stali vydedencami v krajine historicky patriacej ich otcom. Parlament si zatiaľ blahoželá za stovky miliónov eur, ktoré dal úradom, ktoré provokujú, organizujú alebo tolerujú túto situáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vural Öger (PSE), písomne. Upevnenie hospodárskych vzťahov s krajinami západného Balkánu má nesmierny význam pre EÚ i pre krajiny západného Balkánu. Preto vítam skutočnosť, že sa Európsky parlament týmto problémom intenzívne zaoberá a že sme dnes schválili správu pána Beldera. Vzhľadom na skutočnosť, že budúcnosť krajín západného Balkánu spočíva v spojení s EÚ, ich hospodárske a politické zblíženie s EÚ je veľmi dôležité. S cieľom pripútať tieto krajiny k EÚ z dlhodobého hľadiska sa musí podporiť rozvoj trhových ekonomík a regionálnej spolupráce.

Preto sú dôležité konštruktívne a pozitívne signály z Európskeho parlamentu. Je v záujme EÚ zabezpečiť politickú stabilitu, právnu istotu a potom aj dobré rámcové podmienky týchto krajín pre zahraničné investície. Správa pána Beldera podčiarkuje skutočnosť, že úroveň hospodárskych vzťahov závisí od pokroku v každej jednej krajine. Navyše, diverzifikácia národných hospodárstiev krajín západného Balkánu by mala byť cieľom EÚ. Všetky tieto dôležité aspekty sú v správe zahrnuté. Som presvedčený, že pozitívny rozvoj hospodárskych vzťahov medzi EÚ a krajinami západného Balkánu prinesie úžitok všetkým krajinám na európskom kontinente a očakávam skorú implementáciu našich návrhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Beldera o hospodárskych a obchodných vzťahoch so západným Balkánom.

Súhlasím so svojím kolegom, ak uvážime, že Európska únia hrá dôležitú úlohu v procese hospodárskeho a politického oživenia krajín západného Balkánu s cieľom dosiahnuť členstvo v Európskej únii, po prvé z hľadiska stabilizácie politickej situácie a po druhé z hospodárskeho a obchodného hľadiska.

Predsa len by som rád zdôraznil, že Únia musí urobiť hĺbkovú analýzu situácie s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a demokratických princípov v jednotlivých štátoch. Narážam predovšetkým na Chorvátsko a početnú skupinu talianskych vysťahovalcov, ktorí sú tam i naďalej jasne diskriminovaní napriek tomu, že sa Chorvátsko oficiálne uchádza o prijatie do EÚ. To je podľa môjho názoru v rozpore so situáciou Srbska, krajiny, ktorá má len štatút potenciálneho kandidáta a ku ktorej by mala byť Únia otvorenejšia, než to bolo doteraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), písomne. Hlasoval som za túto správu o hospodárskych a obchodných vzťahoch so západným Balkánom (A6-0489/2008), keďže návrh uznesenia Európskeho parlamentu zahŕňa stanovisko Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre regionálny rozvoj, ktorého som členom.

Hospodársky rast a rozvoj v regióne západného Balkánu vytvorí podmienky pre konštruktívne partnerstvá s východnými členskými štátmi EÚ, jedným z ktorých je napokon i Rumunsko.

Prepojenie hospodárskych a obchodných politík krajín západného Balkánu s politikou Európskej únie zároveň podporí stabilizačné a asociačné dohody podpísané medzi EÚ a týmito krajinami.

Hlasoval som za túto správu, pretože hospodárska stabilita by mohla viesť i k politickej stabilite tejto oblasti, ktorá je zvlášť problematická už roky.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) , písomne. EÚ by mala použiť všetky dostupné prostriedky s cieľom motivovať krajiny západného Balkánu a presvedčiť ich, aby vykonali potrebné reformy. Rozšírenie hospodárskej spolupráce medzi regiónmi sa javí dôležité hlavne v tejto súvislosti, rovnako ako sú dôležité vyhliadky štátov tohto regiónu na členstvo v EÚ. Rozsiahle a stabilné hospodárske styky medzi konkrétnymi krajinami by viedli ku konkrétnej hospodárskej integrácii, čo by určite pomohlo obmedziť hrozbu konfliktu v budúcnosti. Realistická perspektíva členstva tomu tiež môže zabrániť. Balkánske krajiny už urobili obrovské pokroky na ceste k nadviazaniu priateľských stykov s EÚ, no vyhliadky na členstvo s veľkou určitosťou podnietia štáty pokračovať v integračných snahách.

Chcel by som však zdôrazniť, že popri nástrojoch hospodárskej pomoci sú rovnako dôležité aj iniciatívy, ktoré majú za cieľ začleniť balkánske spoločenstvo do EÚ. Preto zavedenie zmien, ktoré by mali byť čo možno najrozsiahlejšie a ktoré by uľahčili pohyb osôb, je rovnako veľmi dôležité ako široká podpora mladých ľudí na Balkáne. Iba ak obyvatelia Balkánu pocítia, že majú rovnaké práva ako ostatní občania Európy, budeme môcť povedať, že sme uspeli.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. Úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Belder a s jeho odporúčaniami pre zlepšenie obchodných a hospodárskych vzťahov s krajinami západného Balkánu. EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri obnove tohto regiónu. Stabilizačné a asociačné dohody, obchodné zvýhodnenia a technická a finančná pomoc sú tri piliere, na základe ktorých, dúfame, vnesie EÚ do tohto regiónu stabilitu. Je pravda, že úroveň vypracovania a prijatia acquis communautaire nie je rovnaká v každej krajine tohto regiónu, a tak, navzdory jednostrannej stratégii, je potrebné rozhodnúť sa pre konkrétne kroky, ktoré musia byť prispôsobené predmetným potrebám. Albánsko nie je Čierna Hora a Bosna a Hercegovina nie je Kosovo.

Pokrok v prístupových rokovaniach (alebo ich začatie v prípade potenciálnych kandidátskych krajín) s krajinami západného Balkánu by mal zrejme závisieť od riadneho dodržiavania kodanských kritérií a bezpodmienečného rešpektovania demokratických princípov a ľudských práv. Nech je však jasné, že budúcnosť všetkých týchto krajín je v EÚ, a že ich členstvo zabezpečí, že hrozné konflikty, ktoré charakterizovali tento región po stáročia, sa teraz stanú vecou minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. Európska únia zohrala nesmierne dôležitú úlohu v procese hospodárskej a politickej obnovy krajín bývalej Juhoslávie. Ujala sa však obrovskej zodpovednosti za celý západný Balkán. V tejto súvislosti EÚ v súčasnosti čelí dôležitej úlohe obnovy celého regiónu.

EÚ sa stala hlavným obchodným partnerom všetkých krajín západného Balkánu. Tromi najdôležitejšími piliermi tejto spolupráce sú stabilizačné dohody, obchodné zvýhodnenia a technická a finančná pomoc. Stabilizačný proces by mal viesť predovšetkým k zvýšeniu životnej úrovne a zabezpečeniu trvalého hospodárskeho rozvoja balkánskych štátov. Pri prijímaní opatrení však EÚ nesmie zabúdať na členstvo niektorých z týchto krajín v EÚ a štatút ostatných ako potenciálnych kandidátov na členstvo.

Je ťažké nesúhlasiť so spravodajcom v tom, že základným predpokladom rozvoja krajín, o ktorých diskutujeme, je členstvo v Svetovej obchodnej organizácii (Chorvátsko, Albánsko a bývalá Juhoslávia už členmi sú). Na dosiahnutie plnej integrácie do svetových obchodných štruktúr je nevyhnutné, aby Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora vstúpili do WTO.

Oceňujeme už dosiahnutý pokrok v modernizácii regiónu, no zároveň by sa mala presadzovať plná integrácia krajín západného Balkánu do hospodárskych štruktúr EÚ.

 
  
  

– Správa: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) Správa o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti hovorí o dôležitých témach, akými sú následky zvyšovania cien potravín v chudobných a bohatých krajinách a potreba zabezpečiť prístup k potravinám každému.

My švédski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať proti správe, pretože obsahuje problematické formulácie vo vzťahu k poľnohospodárskej politike. Okrem iných vecí by sme chceli vidieť zníženie percent v rozpočte EÚ, ktoré sú vyčlenené na poľnohospodársku politiku, zachovanie a rozvoj krížového plnenia a prispôsobenie systému trhu. Správa nie je v súlade s našimi názormi, a preto hlasujeme proti nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN) , písomne. Zabezpečenie trvalo udržateľných dodávok potravín je jednou z najväčších úloh, ktorým sme vystavení. Dôležitosť riešenia tejto otázky sa bude stupňovať, keďže svetová populácia rastie. V súčasnosti počet obyvateľov sveta rastie každoročne o 70 miliónov. To znamená, že každý rok treba zabezpečiť potraviny pre ďalších 70 miliónov ľudí. Ako to zvládneme, keď už vyše 850 miliónov ľudí na svete trpí podvýživou?

Kým zabezpečenie trvalo udržateľnej dodávky potravín je jednou z našich najväčších úloh, EÚ je jedným z najväčších príbehov úspechu v ostatných rokoch, keďže vniesla do regiónu mier, stabilitu a prosperitu. EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci a pre medzinárodnú spoluprácu je vzorom a svoje skúsenosti môže vo svete dobre zužitkovať.

EÚ si nemôže dovoliť robiť prízemnú politiku. Tak, ako je prepletené medzinárodné bohatstvo, existuje viac a viac spoločného aj v oblastiach politiky. Táto správa to potvrdzuje a uznáva, že vysoké normy a bohatstvo skúseností EÚ v poľnohospodárstve môžu veľmi zavážiť pri riešení globálnej potravinovej bezpečnosti vrátane poskytovania finančnej pomoci na hnojivá a vysokovýnosné osivá, ako aj vzdelávanie a praktickú pomoc farmárom a výrobcom potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk a Anne E. Jensen (ALDE), písomne. Anne E. Jensen a Niels Busk hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy pani McGuinnessovej o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti, keďže väčšia časť správy je výborná. Hlasovať však možno len za alebo proti nej. Nemôžeme súhlasiť s odsekmi 63 a 64, ktoré vzbudzujú pochybnosti o voľnom obchode s poľnohospodárskymi výrobkami. Silne podporujeme voľný obchod a veríme, že rozhodne je správne pracovať na vytvorení situácie, v ktorej by bol obchod s poľnohospodárskymi výrobkami založený na princípoch voľného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. Dánski členovia Skupiny socialistov v Európskom parlamente hlasovali proti správe z vlastnej iniciatívy o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti, keďže správa sa stavia proti liberalizácii poľnohospodárskej politiky a kritizuje pravidlá EÚ pre obmedzenie používania pesticídov. Veríme, že je potrebné mať vyvážený prístup ku globálnym dodávkam potravín, no nepomôže tomu ani zachovanie, ani rozšírenie pomoci EÚ pre poľnohospodárov.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne.(EL) Celosvetový problém s potravinami skôr rastie, než sa zmenšuje a zasahuje všetky vrstvy radového obyvateľstva nielen v menej rozvinutých, ale aj v tých rozvinutejších krajinách.

Hlavnou príčinou tejto situácie je, že základným kritériom poľnohospodárskej a potravinárskej výroby je zisk a nie potreby sveta.

Obchodovanie s potravinami na medzinárodných burzách malo za následok špirálový rast cien, tým aj špirálový rast ziskov potravinárskych nadnárodných spoločností, citeľné zníženie poľnohospodárskej výroby a svetových potravinových zásob a rast počtu podvyživených ľudí.

Na vyriešenie tejto nežiaducej situácie, ktorá odsudzuje jednu miliardu ľudí na podvýživu a hlad, sa táto správa obmedzuje iba na zoznamy želaní, ktoré sú znehodnotené tým, že správa trvá na zachovaní rovnakej politiky: podpore spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej hodnotení a „kontroly zdravotného stavu“, ukončení rokovaní v Svetovej obchodnej organizácii, oddelení subvencií od výroby a pokračovaní výroby biopalív pod zámienkou ochrany životného prostredia a využitia pôdy na produkciu potravín.

To sa len sotva dotýka princípov potravinovej nezávislosti a bezpečnosti a práva na potravinovú sebestačnosť.

Poslanci Parlamentu z Komunistickej strany Grécka hlasovali proti tejto správe, pretože tá napriek svojim záverom a „želaniam“ podporuje politiku namierenú proti radovým občanom a politiku podporujúcu monopoly, čo odsudzuje viac a viac ľudí na podvýživu a hlad.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. − (SV) Je dôležité, aby sme bojovali proti hladu a zmiernili ho. V tomto ohľade vítam obsah správy z vlastnej iniciatívy pani McGuinnessovej o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti.

Napriek tomu som sa rozhodla zdržať sa hlasovania, pretože správa bola miestami silne protekcionárska. Dotovanie a regulácia nášho domáceho poľnohospodárstva nepresadzuje náš cieľ, ktorým je otvorená, zelená, bezpečná a podnikavá EÚ. Slobodnejší svetový trh s poľnohospodárskymi výrobkami by uľahčil ľuďom v chudobných krajinách rozvoj svojho poľnohospodárstva. To sa teraz deje hlavne vo veľkej časti Afriky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Súhlasíme s viacerými bodmi, ktoré správa zdôrazňuje, a to najmä:

– so skutočnosťou, že zmena politiky spôsobila stratu potenciálnych trhových príležitostí pre európskych výrobcov a viedla k zvýšenému spoliehaniu sa na potraviny dovážané z krajín mimo Európskej únie, ktoré sa vyrábajú podľa veľmi odlišných výrobných noriem, a tým znevýhodnila poľnohospodárske výrobky vyrobené v EÚ.

– s obavou, že dramatický nárast cien poľnohospodárskej produkcie môže spôsobiť zníženie spotreby a výroby, čo v Európe a vo svete znovu vyvolá potravinovú krízu.

– s potrebou politických nástrojov na zabránenie takému veľkému a škodlivému kolísaniu cien.

– s obavami o zvýšenie trhovej koncentrácie v sektore maloobchodného predaja potravín, ktorá viedla k rozvoju monopolov, a s potrebou alternatívnych riešení pri rokovaniach s maloobchodníkmi v prospech drobných poľnohospodárov.

Predsa však existujú aj body, s ktorými nemôžeme súhlasiť:

– rastúce zameranie spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh a znehodnotenie potravinovej nezávislosti s dôrazom, ktorý sa kladie len na potravinovú bezpečnosť, zabúdajúc, že to je bez zabezpečenia potravinovej nezávislosti ťažká úloha.

Z tohto dôvodu sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Správa pani McGuinnessovej sa zaoberá problémom, ktorý ja vnímam ako strategický: potravinová bezpečnosť a dôležitosť silného a konkurencieschopného európskeho poľnohospodárstva v globalizovanom svete.

Po nedávnej kríze v cenách potravín by potravinová bezpečnosť mala byť prioritou EÚ. Napriek skutočnosti, že ďalšiu krízu potravinovej nedostatočnosti nemožno z krátkodobého hľadiska predvídať, je pravdepodobné, že sa v budúcnosti objaví, ak vezmeme do úvahy negatívne účinky zmeny klímy na poľnohospodársku výrobu a neprestajne rastúci dopyt.

Pamätajúc na to, že rozvojové krajiny pravdepodobne nebudú schopné vyrábať potraviny v dostatočnom množstve na zásobovanie svojej rastúcej populácie, priemyselné krajiny budú mať i naďalej dôležitú úlohu potraviny vyrábať a vyvážať.

Spoločná poľnohospodárska politika sa preto zase raz musí stať európskou prioritou a tvoriť základ politiky európskej potravinovej bezpečnosti. V čase finančnej a hospodárskej krízy je to dôležitejšie ako inokedy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders a Jan Mulder (ALDE), písomne. (NL) Zástupcovia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) hlasovali za správu pani McGuinnessovej o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti napriek skutočnosti, že nesúhlasia s niektorými bodmi tejto správy. Zástupcovia VVD by privítali, keby správa jasne určovala, aby obchodné bariéry v rozvojovom svete boli po fázach recipročne odstránené. Okrem toho by uvítali, keby správa argumentovala v prospech osobitného, rýchlejšieho postupu povoľovania cisgénnych produktov. Tie ešte stále podliehajú rovnakému postupu ako štandardné biotechnologické produkty napriek skutočnosti, že využívajú genetické materiály z rovnakého druhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Správa pani McGuinnessovej sa zaoberá otázkami nesmiernej celosvetovej dôležitosti. Za dva roky vzrástli ceny potravín o vyše 80 % a zásoby obilnín klesli na nebezpečne nízku úroveň. Tlak na svetové potravinové zásoby prichádza z relatívne nových zdrojov, ako napríklad zo zvýšeného používania biopalív. Vítam všeobecný smer tejto správy, a preto som hlasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne. (FI) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za prijatie správy pani McGuinnessovej, no chcela by som upriamiť pozornosť predovšetkým na nasledujúce otázky.

Prvýkrát od sedemdesiatych rokov minulého storočia čelíme akútnej celosvetovej potravinovej kríze. Táto kríza vlastne začala už pred súčasnou svetovou hospodárskou krízou, v čase, keď svetové ceny kukurice a pšenice vystrelili do výšky vo veľmi krátkom čase. Potravinová kríza možno zmenila svoj názov na hospodársku krízu, no tá skôr spomenutá sa nanešťastie nepominula. Je strašné pomyslieť si, že dokonca aj pred problémami spôsobenými súčasnou potravinovou krízou trpela približne miliarda ľudí chronickým hladom a podvýživou.

Potravinová bezpečnosť – prístup k dostatočným, bezpečným a výživným dodávkam potravín – sa teraz musí stať hlavnou politickou prioritou tu i inde. Nemôžeme tolerovať situáciu, v ktorej v čase, keď vo svete rastie hlad a ceny potravín stúpajú, my v Európe postupne drasticky znížime poľnohospodársku výrobu z veľmi zvláštneho dôvodu. Vo Fínsku, ako aj v iných členských štátoch ľudia musia mať právo na prácu vo výnosnom poľnohospodárstve teraz i v budúcnosti.

Potravinársky priemysel má masívny vplyv na zamestnanosť, keďže v Európe zamestnáva vyše štyri milióny ľudí. Celý potravinový reťazec vo Fínsku podľa odhadov zamestnáva približne 300 000 ľudí, čo predstavuje 13 % zo všetkých pracujúcich. Nesporne existuje potreba chrániť pracovné miesta týchto ľudí v čase potravinovej a hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Je zaujímavé poznamenať, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka nezahrnul do svojej správy kľúčový bod, ktorý navrhol Výbor pre rozvoj a ktorý znie: „Európsky parlament vyzýva Radu a Komisiu v úzkej konzultácii s krajinami AKT, dať prioritu otázke vplyvu dotovania vývozu poľnohospodárskej produkcie EÚ na krajiny AKT a zaviazať sa k osobitnej, udržateľnej reakcii s cieľom zamedziť dumpingu v súlade so záväzkami prijatými v tejto oblasti“.

V tejto správe sa však píše, že EÚ sa zaoberala prvkami poľnohospodárskej politiky EÚ, ktoré potenciálne deformujú obchod a ktoré môžu negatívne vplývať na poľnohospodárov v rozvojovom svete. Správa sa sťažuje, že krajiny mimo EÚ vyrábajú potraviny podľa veľmi odlišných výrobných noriem, čím vystavujú poľnohospodársku produkciu EÚ nerovnocenným konkurenčným podmienkam.

Tieto dve vyhlásenia v správe sú, prinajmenšom, kontroverzné a nie niečo, s čím by všetky politické sily v EÚ súhlasili. Ak by sa tak stalo, mohol by byť aj návrh Výboru pre rozvoj nezahrnutý do textu správy?

Správa je tiež proti zníženiu finančnej pomoci poľnohospodárstvu a protirečí reformám spoločnej poľnohospodárskej politiky. Navyše, navrhuje informovanie občanov o spoločnej poľnohospodárskej politike, čo vnímam ako propagandu systému, ktorý je veľmi kontroverzný, hlavne v mojej krajine.

Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Nedávne neobyčajné vlnobitie v cenách potravín plným právom urýchlilo diskusiu o poľnohospodárskej politike, potravinovej bezpečnosti a rozvoji. Žiaľ, otázka medzinárodného obchodu často chýba v takýchto diskusiách, čo vedie k hľadaniu riešení, ktoré ignorujú kladný potenciál, ktorý môže v sebe niesť zvýšená svetová spotreba.

Hoci táto inflácia cien potravín pôvodne predstavovala nebezpečenstvo hladu pre krajiny a národy bez zdrojov a vyžaduje si zvýšenú humanitárnu pomoc, následne stimuluje celosvetový rast potravinárskych výrobných kapacít a rast svetového obchodu. Toto je príležitosť pre poľnohospodárske krajiny sveta, ktorú musíme plne využiť.

Čo sa týka Európy a spoločnej poľnohospodárskej politiky, naše prispôsobenie sa novej situácii vo svete – s potenciálom pomalšieho rastu, ako sa očakávalo – by sa nemalo uskutočniť za cenu protekcionizmu a nových obchodných bariér alebo trhovej nerovnováhy. Strednodobá a dlhodobá výnosnosť európskeho poľnohospodárstva a rozvoja vidieka by mali tvoriť kritériá spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. – (CS) Táto správa vyzerá skôr ako obhajoba súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky než ako komplexný pohľad na potravinovú bezpečnosť v hladujúcom svete. Napriek tomu som ju podporila, pretože upozorňuje, že je dôležité zabezpečiť poľnohospodárom v rozvojových krajinách prístup k pôžičkám tak, aby i oni boli schopní modernizovať svoju poľnohospodársku výrobu a zvýšiť produkciu i kvalitu potravín. Je mi ľúto, že správa venovala len malú pozornosť riziku, ktoré predstavuje skupovanie pôdy v najchudobnejších krajinách sveta, a to na účely pestovania a vyvážania potravín čo možno najlacnejšie do zvyšku sveta na úkor rozvoja ekonomiky a potrieb miestneho obyvateľstva v krajinách trpiacich chronickým nedostatkom potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, hlasoval som za správu, ktorú predložila pani McGuinnessová o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti.

Zdieľam obavy, ktoré vyjadrila moja kolegyňa a upozorňujem na potrebu, ktorá je naliehavejšia ako kedykoľvek predtým, a to potrebu vhodných opatrení na to, aby mali všetci občania prístup k zdravým a výživným potravinám, či už sú to obyvatelia Európskej únie alebo iného miesta na svete. Chcel by som zdôrazniť, že na naše úsilie sa treba dívať zo strednodobého až dlhodobého hľadiska a nezameriavať sa iba na krátke obdobie.

Nebude stačiť vyčleniť veľké peniaze pre chudobné a rozvojové krajiny, kým nebudú kryté serióznymi záväzkami priemyselných krajín na odvrátenie špekulácií s cenami základných potravín, ktorých svedkami sme boli nedávno, uzavretím medzinárodných dohôd, ktoré budú brať do úvahy rozdielne situácie v členských štátoch, ktoré sú členmi Svetovej obchodnej organizácie. Inak budú mať rokovania, ktoré už skolabovali, naďalej malú šancu na úspech.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Otázka SPP a globálnej potravinovej bezpečnosti je dôležitá. Musíme zabezpečiť, aby sme hrali svoju úlohu v EÚ tým, že zaistíme, aby boli hladní po celom svete nasýtení. Je hanba, že na tomto svete žijú ľudia vyhladovaní na smrť pre nedostatok politickej koordinácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Účelom spoločnej poľnohospodárskej politiky nie je len zvýšiť poľnohospodársku produktivitu a zabezpečiť racionálny rozvoj poľnohospodárskej výroby prostredníctvom optimálneho využitia výrobných faktorov, predovšetkým ľudskej práce, ale tiež poskytnúť vidieckemu obyvateľstvu trvalo udržateľnú životnú úroveň, zaručiť bezpečnosť dodávok a zabezpečiť rozumné ceny dodávok pre spotrebiteľov.

Prístup k dostatočným dodávkam bezpečných a výživných potravín je v súčasnosti kľúčovou politickou prioritou na európskej i svetovej úrovni.

Je znepokojujúce, že ceny potravín sú vyššie ako v predošlých rokoch a svetové zásoby potravín klesli na kriticky nízku úroveň. Existuje nebezpečenstvo, že svetová finančná kríza môže primäť rozvinuté krajiny k nerešpektovaniu svojich záväzkov v oblasti pomoci rozvojovým krajinám.

Sú potrebné strednodobé a dlhodobé opatrenia na zabezpečenie celosvetovej výroby potravín a na podporu tých ľudí, ktorí sú najvážnejšie postihnutí v zmysle základných výživových potrieb.

Najdôležitejšou úlohou je teraz vypracovať politiku pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ktorá uspokojí potreby narastajúceho počtu svetovej populácie. Tá podľa odhadov vzrastie do roku 2050 o 40 %, kým svetový dopyt po potravinách by sa mal za rovnaké obdobie zdvojnásobiť.

Vypracovanie politiky, ktorá zabezpečí poľnohospodárom slušný príjem z výroby potravín je kľúčovou politickou otázkou. Toto je zásadne dôležité v zmysle zabezpečenia výroby potravín. Ak to nie je schopný zabezpečiť trh, malo by sa to urobiť voľbou vhodnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. Zástupcovia labouristov budú hlasovať za správu o SPP a globálnej potravinovej bezpečnosti napriek silným výhradám voči postoju, ktorý správa zaujíma k SPP.

Nesúhlasíme s popredným postavením, ktoré sa pripisuje SPP v zabezpečení potravinovej bezpečnosti, ani s kritikou reformy SPP, ktorá vidí posun od kvantitatívnej ku kvalitatívnej výrobe, čoho dôsledkom by malo byť ohrozenie našej potravinovej bezpečnosti. Myslíme si, že našu poľnohospodársku politiku musíme modernizovať a nesmieme sa vracať k politike založenej na výrobe, ktorá podnietila obrovskú nadvýrobu a narušenie trhovej rovnováhy a ohrozila schopnosť iných krajín vyrábať a obchodovať s potravinárskymi výrobkami.

Cítime však, že správa nastoľuje veľa veľmi dôležitých bodov v otázke globálnej potravinovej bezpečnosti, ako napríklad uznanie dôležitosti potravinovej bezpečnosti ako kľúčovej politickej priority pre EÚ, presadzovanie väčšej kooperácie na svetovej úrovni, väčších investícií v rozvojových krajinách na výstavbu miestnych výrobných kapacít a požiadavku, aby sa poľnohospodárstvo stalo srdcom rozvojovej agendy EÚ. Všetky tieto body sú rovnako dôležité a vyžadujú, aby sme sa pozreli za zúžené vnímanie tých, ktorí tento problém využívajú na odôvodnenie interventskej a protekcionárskej SPP, a aby sme hlasovali za túto správu.

 
  
  

– Správa: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm a Åsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) My švédski sociálni demokrati sme hlasovali za správu pani Grabowskej o perspektíve rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy. Posilnenie dialógu s občianskou spoločnosťou je dôležité pre tvorbu EÚ, ktorá počúva a reprezentuje názory svojich občanov. Rovnako súhlasíme s požiadavkami v správe, aby práca v Rade bola otvorenejšia s cieľom umožniť občianskej spoločnosti zúčastňovať sa na dialógu zmysluplným spôsobom.

Chceli by sme však, aby bolo jasné, že považujeme za nesprávne, aby cirkvi a náboženské spoločenstvá získali osobitné postavenie v rámci organizácií občianskej spoločnosti. Cirkvi a náboženské spoločnosti by sa mali zúčastňovať na dialógu s inštitúciami Únie rovnakým spôsobom ako všetky ostatné organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne.(PL) Vážená pani predsedajúca, treba podporiť každú iniciatívu, ktorá privádza občanov bližšie k inštitúciám konajúcim v ich mene. Malo by sa však dbať na zabezpečenie toho, aby navrhovaná iniciatíva nebola na vlastný popud pretvorená na inú inštitúciu. Zdržal som sa hlasovania, pretože každý krok, ktorý sa podnikne na priblíženie občanov k úradom rozhodujúcim za nich, je krokom k lepšej a transparentnejšej demokracii. Chcem však zdôrazniť, že tak, ako to je pri každom dialógu, aj pri dialógu o Lisabonskej zmluve by sa mal brať do úvahy názor každej strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. Táto správa sa týka Lisabonskej zmluvy, ktorá, dovoľte mi pripomenúť, nie je v platnosti. Je preto veľkou trúfalosťou, ak nie aroganciou, že tu vzývame meno Lisabonskej zmluvy, ako keby už bola živou skutočnosťou.

Ak ste už zabudli, Lisabonskú zmluvu potopila demokratická vôľa írskych občanov. Zabrzdili tento projekt, pretože chcú inú Európu. V hlasovaní spôsobom, ako to urobili, írsky ľud prehovoril i za občanov tých členských štátov vrátane toho môjho, ktorým ich vlády odopreli referendum.

Írsko bolo donútené k druhému kolu hlasovania, no írsky ľud s veľkou pravdepodobnosťou tak ľahko neodpustí pohŕdanie, ktorého sa mu dostalo.

V budúcnosti by sme sa mali vyhnúť diskreditácii diskusiou o hypotetických scenároch, akým je aj Lisabonská zmluva. Slúži to len ako prejav ignorancie demokratického názoru zo strany EÚ.

Hlasoval som preto proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Možno žijem na inej planéte, no myslím, že si dobre pamätám, že holandský a francúzsky ľud odmietol európsku ústavu v demokratickom referende v roku 2005. Tá ústava je mŕtva a pochovaná, prinajmenšom ak sa nazývame demokratmi. Prekliata Lisabonská zmluva, ktorá je jednoducho oprášenou verziou Ústavy, mala rovnaký osud, bola zamietnutá v demokratickom referende v Írsku.

Európa však odmieta prijať názor týchto ľudí a chce Európanom napchať Ústavu do krku cez zadné dvierka vytvorením dojmu, že všetko v záhrade je ružové, a hovorením o tzv. dialógu s občanmi v rámci Lisabonskej zmluvy s najväčším cynizmom.

Toto by mal byť „dialóg s občanmi“, „silná kultúra konzultácie a dialógu“, pričom spravodajkyňa cynicky ešte raz cituje článok 10 Zmluvy o Európskej únii: „Každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“. To je možno pravda, no Európa si demokratický hlas ľudí nevšíma.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. Táto správa Genowefy Grabowskej počíta s viacerými mechanizmami účasti a s prostriedkami občianskeho dialógu v rámci Európskej únie. Zaoberá sa medzerou medzi členskými štátmi EÚ a ich vzťahmi s inštitúciami, ktoré im slúžia. Uznáva potrebu posilniť občiansky dialóg na udržanie opravdivej angažovanosti na európskom projekte a jeho cieľoch.

K nedávnemu odmietnutiu Lisabonskej zmluvy v Írsku došlo sčasti pre rozdiely medzi vnímaním Únie a realitou Únie. Zaoberanie sa zovšeobecneným nedostatkom informácií je kľúčom na vytvorenie pravého demokratického partnerstva. Stredobodom tohto návrhu je trvanie na recipročnom dialógu a na tom, aby sa vyjadrené názory brali na vedomie a rešpektovali.

V tejto správe pani Grabowská zdôrazňuje transparentnosť a reprezentatívnosť ako základné prvky aktívneho občianskeho dialógu a pravej participatívnej demokracie. Otvorenejšia a prístupnejšia Rada, zvýšená a integrovanejšia medziinštitucionálna spolupráca, lepšie využitie nových médií ako prostriedok komunikácie s občanmi a poskytovanie pomoci inštitúciám občianskej spoločnosti pomôže zblížiť Európu. Z tohto dôvodu podporujem správu pani Grabowskej.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún a Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. – Podporujeme všetky snahy, ktoré posilnia občanov, spoločenstvá a organizácie občianskej spoločnosti vo vzťahu k rozhodovacím procesom vrátane EÚ.

Nemyslíme si však, že v tejto oblasti predstavuje Lisabonská zmluva nejaké skutočné zlepšenie. Okrem toho sme presvedčení, že aby mohla mať navrhovaná iniciatíva občanov zmysel, podľa právne záväznej povinnosti by mala Komisia vypracovať bielu knihu, v ktorej by sa naznačila odpoveď na tento návrh alebo základ Zmluvy pri nepodniknutí ďalších krokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa je zase ďalšou správou, ktorá ide proti väčšine Európskeho parlamentu, a to svojou snahou pokúsiť sa za každú cenu „predať“ projekt Lisabonskej zmluvy. Táto úloha sa však podľa výsledkov z predchádzajúcich referend ukázala veľmi zložitá. Tieto opakované snahy majú aspoň jednu prednosť: jasne ukazujú, aké je pre stúpencov Zmluvy ťažké a dokonca bolestivé nájsť argumenty, ako ju podporiť.

Neexistuje žiadna propaganda, a to je predmetom tejto správy, ktorá by mohla zamaskovať protidemokratickú povahu tohto naliehania, ktorým chcú predstavitelia EÚ nanútiť ďalšie referendum v Írsku s cieľom presadiť túto navrhovanú Zmluvu. Nemáme rovnaký úzkoprsý názor ako tí, ktorí si myslia, že rozvíjanie „občianskeho dialógu“ alebo „iniciatívy občanov“ stačí na zmiernenie podstaty návrhu, ktorý ako celok bráni občanom každého členského štátu určiť si vlastnú kolektívnu budúcnosť a ktorý trvá na opatreniach, ktorých dôsledkom sú nestabilné pracovné miesta, zvýšený počet pracovných hodín, jednoduchšie výpovede z dôvodu nadbytočnosti a privatizácia verejných služieb.

Neexistuje taká propaganda, ktorá by mohla skryť neoliberálny, federalistický a militaristický obsah tohto projektu Zmluvy. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Správa pani Grabowskej odporúča trvalý dialóg medzi všetkými európskymi inštitúciami a „zástupcami“ občianskej spoločnosti s cieľom určovať stratégie a vypracovávať právne predpisy na úrovni EÚ. Inými slovami, odporúča vytvoriť formálnu, zákonom nariadenú organizáciu participatívnej „demokracie“ na úrovni Únie.

Problémom je, že participatívna „demokracia“ je sotva prioritou pre tých, ktorí odmietajú skutočnú demokraciu: obmedzuje dialóg len na najaktívnejšie organizácie, ktoré sú zriedkakedy najreprezentatívnejšími, a zdá sa, že vopred testuje názory občanov, aby sa neskôr dali ľahšie odmietnuť ich názory.

Ak si bruselská Európa želá vypočuť svojich občanov, nech zoberie na vedomie francúzske a holandské „nie“ a nech sa vzdá Lisabonskej zmluvy, ktorá je obyčajnou kópiou Ústavy. Ak sa majú vziať do úvahy prieskumy verejnej mienky, ako by si to spravodajca želal, zastavte rokovania týkajúce sa členstva Turecka, keďže väčšina občanov Európy s tým nesúhlasí. Ak je správne rešpektovať princíp, že rozhodovania by sa mali uskutočňovať čo najbližšie k občanovi, zabráňme Európe vládnuť nad naším každodenným životom. Možno potom by sa rozprávaniu o demokracii prisúdila väčšia dôveryhodnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE-DE), písomne. − (SV) Hlasovala som v prospech správy pani Grabowskej o perspektíve rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy. Verím, že je dôležité posilňovať dialóg s občianskou spoločnosťou s cieľom vytvoriť EÚ, ktorá počúva a reprezentuje názory svojich občanov. Takisto súhlasím s požiadavkami v správe, aby práca v Rade bola otvorenejšia s cieľom umožniť občianskej spoločnosti zúčastňovať sa na dialógu zmysluplným spôsobom. Som však presvedčená, že začlenenie Lisabonskej zmluvy bolo nepotrebné, keďže po írskom „nie“ už nie je dôležitá.

Je takisto nesprávne udeľovať cirkvám a náboženským spoločnostiam osobitný štatút v rámci organizácií občianskej spoločnosti. Cirkvi a náboženské spoločnosti by sa mali zúčastňovať na dialógu s inštitúciami Únie rovnakým spôsobom ako všetky ostatné organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Súhlasím so správou o perspektívach rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy.

Verím, že je dôležité posilňovať občiansky dialóg, aby tak občania EÚ mohli získať prehľad o oblastiach činnosti svojich zvolených zástupcov.

Chcel by som sa vyjadriť k tomu, že dialóg medzi EÚ a občanmi Únie by mal byť vzájomný, pretože nestačí len informovať naše domovské krajiny o implementácii projektov. Musíme takisto počúvať jednotlivcov a brať ich názory vážne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Lisabonská zmluva sa neprijala. Zamietli ju voliči v Írsku v referende, a preto sa musí považovať za odpísanú. V podstate sa ten istý návrh zmluvy už zamietol v referendách vo Francúzsku a v Holandsku.

Federalistická väčšina Európskeho parlamentu však odmieta počúvať a namiesto toho nalieha vytvoriť Úniu, ktorá je riadená dokonca ešte vo väčšom rozsahu na nadnárodnej úrovni, napriek skutočnosti, že jej občania preukázali skepticizmus vo viacerých referendách a keby dostali šancu, určite by preukázali rovnaký skepticizmus aj v ďalších krajinách.

Spôsob práce, ktorý predvádza federalistická väčšina Európskeho parlamentu, ukazuje, aký druh občianskeho dialógu si želajú. Chcú len počúvať tie časti občianskej spoločnosti, ktoré zapadajú do federalistického modelu.

Okrem právnych predpisov nie je správa, ktorú máme pred sebou, v ničom obzvlášť pôsobivá. V odseku 9 správy sa uvádza, že všetky inštitúcie EÚ by mali zachovávať aktuálne registre všetkých relevantných mimovládnych organizácií. To má za následok zbytočný rast byrokracie, ktorá nikam nevedie. Okrem toho sa v odseku 11 správy hovorí o podpore „aktívneho európskeho prístupu“ medzi občanmi EÚ. Ako by sa mal definovať takýto prístup?

Najhorším aspektom správy je však úloha, v odseku 22, aby sa európskym združeniam a organizáciám občianskej spoločnosti udelil spoločný právny základ na úrovni EÚ. Tento návrh je znovu ďalším krokom budovania štátu EÚ.

Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Môže sa zdať naozaj dobré rozprávať o verejnej rozprave o Lisabonskej zmluve vo všetkých jazykoch. Napriek všetkým maskovacím manévrom však ľudia veľmi dobre pochopili, že zmluva, ktorá je na 95 % v súlade so zamietnutou Ústavou EÚ, nie je žiadne Kolumbovo vajce, hoci sa EÚ snaží ju takto prezentovať.

Vzhľadom na to, že chceme tento dialóg viesť vo všetkých jazykoch, je takisto zaujímavé, že nie sme ani len schopní zabezpečiť, aby mal úradujúci predseda Rady jednotnú webovú stránku v najrozšírenejších jazykoch v Únii, konkrétne v angličtine, francúzštine a nemčine. Takisto musíme pred našimi občanmi vyzerať obzvlášť na smiech pri velebení nových občianskych iniciatív, ktoré sa stanovili v Ústave a ktoré vraj predstavujú krok k väčšej demokracii vzhľadom na to, že sa neustále opakujú referendá, kým sa nedosiahne výsledok, ktorý si želá EÚ. Keďže táto iniciatíva sa môže vnímať len ako ďalšia čisto proeurópska ústavná kampaň, na ktorú sa už minulo priveľa peňazí, hlasoval som proti správe pani Grabowskej.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne.(RO) Hlasoval som v prospech tejto správy, keďže občianska spoločnosť zohráva dôležitú úlohu v Európe pri európskom integračnom procese prostredníctvom predkladania návrhov a požiadaviek občanov EÚ inštitúciám Európy.

Aby bola Európska únia schopná dosiahnuť svoje zámery a ciele, potrebuje širšiu verejnú rozpravu, efektívnejší občiansky dialóg a rozvíjanie politickej informovanosti. Všetky tieto aspekty sú obsiahnuté v tejto správe.

Správa takisto podčiarkuje dôležitosť odborných skúseností, ktoré občianska spoločnosť sprístupňuje inštitúciám a zdôrazňuje úlohu a význam funkcií informovania a zvyšovania informovanosti zahrnutých do občianskeho dialógu.

Dúfam, že súčasné iniciatívy EÚ, ktoré podporujú väčšie zapojenie občianskej spoločnosti v európskom integračnom procese, budú pokračovať aj v budúcnosti. Odvolávam sa v tomto prípade na také iniciatívy, ako je Europe by Satellite (Európa cez satelit), Agora pre občanov a ďalšie fóra na rozličné témy.

Dúfam, že táto správa povzbudí Radu Európskej únie, aby umožnila a zjednodušila prístup k svojim rokovaniam, keďže to je základnou podmienkou iniciovania náležitého dialógu s občianskou spoločnosťou.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. – (CS) Dámy a páni, vítam skutočnosť, že správa upozorňuje na potrebu občianskeho dialógu v čase, keď európske krajiny prežívajú krízu demokracie. Ľudia buď nechápu, alebo sa nezaujímajú o problematiky, ktoré nie sú spojené s ich každodennými starosťami. Nízka volebná účasť v európskych voľbách je logickým dôsledkom toho, že európski občania nevedia, čo pozitívne im európska legislatíva môže priniesť, a neveria, že ich hlas môže niečo ovplyvniť. Málo sa vie o tom, že Lisabonská zmluva posilňuje participatívnu demokraciu. Súhlasím s pani poslankyňou Grabowskou, že členské štáty by mali viac podporovať mimovládne organizácie. Je však potrebné zabezpečiť, aby boli reprezentatívne a transparentné. Správu som podporila aj preto, že obsahuje požiadavku, aby Komisia zverejňovala zoznamy mimovládnych organizácií, ktoré uplatnili svoje návrhy počas legislatívnej prípravy. Určite to zníži anonymitu celého procesu a prispeje k lepšej reprezentatívnosti mimovládnych organizácií. Takisto si myslím, že kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu je veľkou príležitosťou pre zodpovedných europoslancov vysvetliť, o čom tu v Štrasburgu rozhodujeme, ako sa občianska spoločnosť podieľala na našej práci a ako sa bude môcť podieľať po prijatí Lisabonskej zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Lisabonskou zmluvou sa udeľuje dialógu s občanmi status príkazu. To je záväzné pre všetky politiky a oblasti činnosti EÚ.

Úspech dialógu závisí od reprezentatívnosti, a teda od silného zainteresovania kľúčových orgánov. Vnútroštátne, regionálne a miestne úrady by mali používať metódu dialógu, aby tak mohli občania zažiť fungovanie participatívnej demokracie v praxi.

Malo by sa pripustiť, že Európska únia má ešte čo doháňať v oblasti komunikácie, a to najmä v oblasti dialógu s občanmi.

Občania EÚ si musia byť istí, že sa na európskej úrovni neprijmú žiadne rozhodnutia bez ich zapojenia a že prostredníctvom hlasovania vo voľbách budú mať skutočný vplyv na podobu týchto rozhodnutí.

Plne podporujem výzvu spravodajcu povzbudiť presadzovanie iniciatív v oblasti dialógu s občanmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. Je predčasné hovoriť o tom, čo sa stane, keď Lisabonská zmluva nadobudne účinnosť. Zmluva zostáva na mŕtvom bode a je možné, že v ďalšom referende, ktoré by sa malo organizovať neskôr v tomto roku, bude vystavená ďalšiemu „nie“ írskych občanov.

Kým trvá tento stav, nemali by sme teraz konať tak, ako keby bola Lisabonská zmluva v platnosti. Inak budeme vystavení obvineniam z arogancie a opovrhovania demokratickým procesom, ktorý sa musí zavŕšiť tak alebo onak.

Okrem toho, nie som zástancom toho, aby sa fondy EÚ vynakladali na podporu Lisabonskej zmluvy prostredníctvom občianskeho dialógu alebo iných ďalších prostriedkov. V členských štátoch máme slobodné médiá a pevné demokracie. A teda sme celkom schopní viesť túto diskusiu podľa svojich podmienok bez toho, aby sa Komisia snažila ovplyvňovať tieto záležitosti. V mojej krajine, v Spojenom kráľovstve, majú pokusy Komisie ďalej podporovať integráciu EÚ v skutočnosti opačný účinok.

Ako ostatní britskí konzervatívci, aj ja som zástancom toho, aby Európska únia kráčala iným smerom, teda aby robila radšej menej, ale robila to lepšie.

Hlasoval som preto proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI), písomne. − (NL) Správa pani Grabowskej je ďalším príkladom poburujúceho spôsobu, akým tento Parlament zaobchádza s princípmi, o ktorých tvrdí, že im slúži. „Dialóg s občanom v rámci Lisabonskej zmluvy“ – to je vtip! Lisabonská zmluva, ktorá je prezlečenou európskou ústavou, putovala po referendách v Holandsku, vo Francúzsku a následne v Írsku rovno do smetného koša. Ďalšie krajiny sa dokonca už ani neodvažujú referendum organizovať.

Ak je dialóg s občanom to, o čo sa Európa snaží, mala by najskôr začať rešpektovať demokraciu. Ak sa výsledok referenda nepáči eurokratickým nomenklatúram, to vôbec neznamená, že hlasujúcej verejnosti chýbajú mozgové bunky. Opak je pravdou! Rozhodne a dôrazne som znova hlasoval proti tejto správe. Nec spe, nec metu alebo bez nádeje či strachu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(FR) Európske orgány musia byť prístupné dialógu a spolupráci s občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti. Všetci by sme mali prispievať ku spoločnému dobru.

Niektorým záujmovým skupinám, nátlakovým skupinám, ktoré nereprezentujú spoločné dobro, by sa však nemalo dovoliť prenikať do legislatívneho procesu pod zásterkou dialógu s občianskou spoločnosťou. Prístup k dialógu musí byť spravodlivý.

Nalieham na to, že tento dialóg by mal byť najmä so združeniami, ktoré hovoria za najchudobnejších jednotlivcov a rodiny. Boj proti extrémnej chudobe a sociálnym nerovnostiam nebude mať dlhé trvanie bez trvalého dialógu s rodinami a jednotlivcami, ktorí vo svojom každodennom živote zažívajú extrémnu chudobu. Tento dialóg je náročný, ale takisto aj nevyhnutný. Európske, vnútroštátne, regionálne a miestne orgány nemôžu voliť jednoduchú cestu, ak chceme budovať spoločnosť a Európu prístupnú pre všetkých. Pokiaľ ide o osvedčené postupy, mali by sme uznať prácu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a medzinárodného hnutia ATD štvrtého sveta, ktoré od roku 1989 organizujú európske stretnutia univerzít ľudí štvrtého sveta. Tieto stretnutia umožňujú štruktúrovaný dialóg medzi zástupcami orgánov a tými, ktorí majú priamu skúsenosť s extrémnou chudobou.

 
  
  

– Správa: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), písomne. − Zdržal som sa hlasovania o tejto správe, pretože aj keď spolu s Nezávislou stranou Spojeného kráľovstva plne podporujem rovnosť medzi mužmi a ženami, Spojené kráľovstvo už má právne predpisy týkajúce sa rovnosti, ktoré sa môžu zmeniť alebo zdokonaliť, ak tak vyžaduje náš vlastný demokraticky zvolený a zodpovedajúci parlament. EÚ je protidemokratická a nedemokratická a nie je oprávneným ochrancom práv nikoho.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (UEN), písomne.(PL) Schvaľujem správu pani Weilerovej a vyjadrujem podporu opatreniam, ktoré sú zamerané na transpozíciu smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu. Nápad zostaviť čiernu listinu nekalých obchodných praktík nielen podnikateľov voči spotrebiteľom, ale takisto aj podnikateľov voči podnikateľom, je obdivuhodný. Takisto podporujem mechanizmy na monitorovanie a presadzovanie vykonávania právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa týkajúcich sa nekalých praktík a podporujem iniciatívu otvoriť verejne prístupnú databázu vnútroštátnych opatrení prijatých v rámci transpozície smernice o nekalých obchodných praktikách. Z pohľadu poľského a európskeho spotrebiteľa má táto iniciatíva veľkú cenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Zdržali sme sa hlasovania o správe pani Weilerovej o ochrane spotrebiteľov a podnikov proti nekalým praktikám a klamlivej reklame, keďže máme voči nej značné výhrady.

Prvou je skutočnosť, že európske právne normy týkajúce sa týchto problematík sa prezentujú ako smernica, inými slovami, členské štáty sú relatívne slobodné rozhodnúť o tom, aké zdroje použijú na dosiahnutie cieľov, ktoré sa im stanovili. Želanie pani spravodajkyne dosiahnuť uniformitu v jej podstate aj vo forme vnútroštátnych predpisov zostane želaním, pokiaľ bude Európska únia neprijateľne zasahovať do právnych a administratívnych systémov členských štátov bez skutočného prínosu pre spotrebiteľov.

Druhou skutočnosťou je to, že hlavná pridaná hodnota, ktorú Európska únia prináša v týchto oblastiach, je pomoc pri riešení cezhraničných sporov. Táto problematika zatiaľ nebola dostatočne vyriešená ani v súčasných platných textoch, ani v tých, ktoré sa požadujú prijať.

Hlavným cieľom týchto právnych predpisov by nemala byť ich existencia per se, ale ochrana spotrebiteľov a podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne.(PL) Smernica o nekalých obchodných praktikách podnikateľov a smernica o klamlivej a porovnávacej reklame má obrovský význam z hľadiska poskytovania väčšej dôvery spotrebiteľom a zabezpečenia právnej istoty pre podniky na vnútornom trhu. Má to mimoriadny význam vo vzťahu k cezhraničným transakciám, ktoré sú na európskom trhu čím ďalej, tým rozšírenejšie. Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa sa v prípade takýchto transakcií stále stretávajú s ťažkosťami pri podnikaní vhodných krokov v cieľových krajinách.

Správna transpozícia, vykonávanie a presadzovanie týchto smerníc sú nevyhnutné na dosiahnutie ich cieľov. Niekoľko členských štátov však, bohužiaľ, stále nesplnilo tento záväzok, čo neprispieva k budovaniu príslušných vzťahov medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

V roku 2007 Európska komisia po prvýkrát použila celoplošný záťah, tzv. „EÚ Sweep“, ako nástroj na kontrolu a posilnenie implementácie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k webovým stránkam leteckých spoločností. Až v 43,6 % sa na skúmaných webových stránkach potvrdili nezrovnalosti, čo len dokazuje potrebu väčšieho monitorovania, pokiaľ ide o presadzovanie existujúcich ustanovení.

Vítam iniciatívu Komisie týkajúcu sa vytvorenia verejne prístupnej databázy vnútroštátnych opatrení prijatých v rámci transpozície týchto smerníc.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. EÚ urobila značný pokrok v zlepšovaní práv spotrebiteľov. Je veľkým sklamaním, že niektoré členské štáty ešte neuskutočnili transpozíciu smernice o nekalých obchodných praktikách. Tento Parlament im dnes vyslal jasný odkaz, aby tento nedostatok napravili.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V roku 2005 sme prijali smernicu EÚ o ochrane spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami a klamlivou reklamou. Stále však odmietame chrániť spotrebiteľov pred internetovými volajúcimi, neželanými reklamnými telefonátmi, pričom falošní obchodníci (scammeri) a spol. sa skrývajú za poštovými priehradkami, nastrčenými figúrkami a zmenou mena.

Ak sa podarí chytiť nejakú z takýchto spoločností, dostane len smiešne nízku pokutu, ktorá však nemá vôbec žiadny odstrašujúci účinok. Pokuty sa musia drasticky zvýšiť najmä pri opakovaných priestupkoch. Pre oklamaných spotrebiteľov je dôležité, aby mohli uplatniť nárok na odškodnenie, inak ich jednoducho nechávame v štichu. Plánované zmeny zlepšia situáciu pre spotrebiteľov, a preto som hlasoval v ich prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), písomne. – (CS) Vítam rozpravu o správe o transpozícii, vykonávaní a presadzovaní smernice 2005/29/EC o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/EC o klamlivej a porovnávacej reklame. Keďže tieto smernice tvoria oporu ochrany spotrebiteľov v EÚ, musia sa jednotne aplikovať v členských štátoch, a to najmä pri internetových nákupoch. Vnútorný trh sa nesmie fragmentovať a podnikatelia a spotrebitelia, či už predávajú, alebo nakupujú v ktoromkoľvek členskom štáte, musia podliehať rovnakým pravidlám a ochrane. Musím upozorniť, že niektoré štáty vrátane Českej republiky neskoro implementovali smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Teraz je najpodstatnejšie, či vnútroštátne dozorné orgány donútia nekalých obchodníkov, aby skutočne zaviedli tieto pravidlá do praxe. Povianočné výpredaje poskytujú vynikajúcu možnosť kontroly. Je takisto potrebné, aby európske inštitúcie podporili väčšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi radami pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktoré majú dozerať nad dodržiavaním smerníc v masmédiách, a je v našom záujme, aby sa tento dozor jednotne uplatňoval v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, hlasujem v prospech správy pani Weilerovej o transpozícii, vykonávaní a presadzovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu a smernice 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame.

Som pevne presvedčený, že správna implementácia smernice umožní, aby si verejnosť bola plne vedomá svojich práv. Rozšírenie práv spotrebiteľa prostredníctvom smernice o nekalých obchodných praktikách sa musí podporiť požadovanými opatreniami, aby sa tak zjednodušilo vykonávanie týchto práv.

Súhlasím s pani spravodajkyňou a jej tvrdením, že náležitá transpozícia, vykonávanie a presadzovanie týchto smerníc o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom a o klamlivej porovnávacej reklame sú mimoriadne dôležité pri dosahovaní cieľov stanovených v smerniciach. A to najmä pokiaľ ide o rozličné metódy a systémy uplatňovania a vykonávania, ktoré sa používajú v členských štátoch, komplikovanosť niektorých právnych návrhov obsiahnutých v smerniciach, množstvo a podrobnú povahu vnútroštátnych noriem, ktoré regulujú nekalé obchodné praktiky a klamlivú reklamu, a takisto v súvislosti s rozsiahlosťou uplatňovania smernice. Na záver, potešila ma iniciatíva môjho kolegu, ktorej cieľom je právna úprava problematiky s rozhodujúcim významom pre Spoločenstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Rozhodne podporujem správu pani Barbary Weilerovej o transpozícii, vykonávaní a presadzovaní smernice o nekalých obchodných praktikách na vnútornom trhu a smernice o klamlivej a porovnávacej reklame.

Problematika klamlivej a porovnávacej reklamy v transakciách podnikateľov voči podnikateľom sa regulovala zavedením jednej konsolidovanej smernice. Problematika nekalých obchodných praktík podnikateľov voči spotrebiteľom sa regulovala v smernici 2005/29/ES.

Smernice sa pripravovali tak, aby spotrebiteľom dodali väčšiu dôveru (ich ochrana vzrástla vďaka zostaveniu „čiernej listiny“ obchodných praktík, ktoré by sa mali zakázať, a vďaka lepšej harmonizácii ochrany spotrebiteľov proti nekalým praktikám) a podnikom väčšiu právnu istotu.

Mohol sa dosiahnuť väčší stupeň ochrany, keby ustanovenia smernice sprevádzali právne opatrenia, ktorými by sa umožnilo ich účinné presadzovanie. Členské štáty musia preto chrániť svoje právne systémy a zvýšiť jasnosť pri procese transpozície.

Zavedené zmeny sa musia podporiť jasnými postupmi vykonávania a účinnými opatreniami odškodňovania, ktoré dajú spotrebiteľom právo nárokovať si škodu za vzniknuté straty v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami, ako sú mechanizmy monitorovania ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k webovým stránkam leteckých spoločností, ktoré sa prvýkrát použili v roku 2007. Na úrovni jednotlivých členských štátov je potrebné zvážiť využitie informačných kampaní a kampaní, ktoré zvyšujú povedomie spotrebiteľov v oblasti ich práv.

 
  
  

– Správa: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) My švédski sociálni demokrati sme hlasovali proti správe o ekosystémovom prístupe k riadeniu rybného hospodárstva. Sme presvedčení, že správa neobjasňuje, že politika rybného hospodárstva sa musí vytvoriť tak, aby východiskovými bodmi boli kritériá životného prostredia a udržateľnosti. Okrem toho sa správa až priveľmi zameriava na brzdenie potrebných reforiem politiky rybného hospodárstva a chráni záujmy veľkých subjektov rybného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Ak to v krátkosti zosumarizujem, táto správa z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu má za cieľ zjednotiť požiadavky Spoločenstva na zachovanie morského prostredia so spoločnou politikou rybného hospodárstva, ktorej jedným z pracovných cieľov je postupné uplatňovanie ekosystémového prístupu k riadeniu rybného hospodárstva.

Základnými bodmi tejto správy, na ktoré by som chcel poukázať, sú skutočnosti, že súčasný systém celkového povoleného výlovu a kvót neslúži cieľom reformovanej spoločnej politiky rybného hospodárstva, čo sa ukazuje ako nedostačujúce pre odvetvie rybného hospodárstva Spoločenstva a na ochranu zásob.

Mali by sa čím skôr vytvoriť alternatívne systémy riadenia a na tomto pozadí si myslím, že EÚ by mala byť pohotovejšia v diskusii o alternatívnych prístupoch vzhľadom na to, že niektoré z nich, ako je napríklad riadenie na základe práv na rybolov, sú základnými kameňmi v takých krajinách ako Spojené štáty, Nový Zéland, Nórsko a Island, čo sú krajiny so silnou tradíciou a vysokým potenciálom v odvetví rybného hospodárstva.

Preformulovanie plánu obnovy pre šťukozubca južného a homára je ďalším podstatným bodom, ktorý by sa mal zobrať do úvahy.

Hlasoval som v prospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne.(PT) Hoci nesúhlasím s celkovým obsahom prijatého uznesenia, obsahuje niekoľko dôležitých cieľov a zásad, ktoré by mali prevládať v politike rybného hospodárstva.

Bude veľmi dôležité znovu potvrdiť a obhájiť tieto ciele a zásady (ako to stále robí portugalská komunistická strana (PCP)), z ktorých viaceré spoločná politika rybného hospodárstva ani nerešpektuje (hoci niektoré sú do nej zahrnuté), keď v apríli Európska komisia predloží zelenú knihu o budúcnosti spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá by mala naznačiť možnú reformu tejto politiky do roku 2012.

Vzhľadom na ciele a zámery, ktoré stanovila Európska komisia a ostatné inštitúcie EÚ pre budúcnosť rybného hospodárstva, treba toto odvetvie v Portugalsku, ktoré sa nachádza v hlbokej kríze, ktorej príčiny spočívajú v obmedzujúcich politikách desaťročia realizovaných na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva, varovať pred novými a ešte obmedzujúcejšími opatreniami a mobilizovať proti nim. Ak sa tieto opatrenia prijmú a budú uplatňovať, spôsobí to zničenie veľkej časti tohto strategického odvetvia, čo bude mať pre Portugalsko negatívne následky.

Takáto politika nie je hotová vec.

V Portugalsku existujú alternatívne politiky pre rybné hospodárstvo.

Sú to politiky, ktoré PCP navrhuje a háji na vnútroštátnej úrovni aj v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som v prospech správy pána Guerreira. Správa presne poznamenáva, že politika rybného hospodárstva by mala podporovať modernizáciu a udržateľný rozvoj rybného hospodárstva, aby tak zachovala jeho spoločensko-hospodársku životaschopnosť a udržateľnosť rybolovných zdrojov a zabezpečila dodávky rýb pre verejnosť, potravinovú nezávislosť a bezpečnosť, zachovanie pracovných miest a zlepšenie životných podmienok pre rybárov. To je opakom toho, čo za posledné tri desaťročia spoločná politika rybného hospodárstva dosiahla, a preto teda repatriáciu riadenia rybného hospodárstva podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, hlasoval som v prospech správy pána Guerreira o spoločnej politike rybného hospodárstva a o ekosystémovom prístupe k riadeniu rybného hospodárstva. Je veľmi dôležité nemýliť si morskú či oceánsku politiku s politikou rybného hospodárstva: v tejto veci so spravodajcom celkom súhlasím.

Politika rybného hospodárstva sa musí zakladať na zásade, že medzi prosperitou rybného spoločenstva a udržateľnosťou ekosystémov, ktoré sú jeho neodlučiteľnou súčasťou, existuje vzájomná závislosť, a to hlavne priznaním osobitného postavenia a dôležitosti maloobjemovému pobrežnému a remeselnému rybolovu.

Takisto súhlasím so svojím kolegom, ktorý tvrdí, že hlavnou a najdôležitejšou úlohou riadenia rybného hospodárstva, teda činnosti, ktorá zahŕňa využívanie obnoviteľných zdrojov, je priama alebo nepriama kontrola celkových snáh rybolovu s cieľom zabezpečiť maximálny udržateľný výlov. Ak prijmeme tento prístup, bude to ďalší krok k dosiahnutiu cieľov, ktoré si Európska únia stanovila.

 
  
  

– Správa: Christa Klaß (A6-0443/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Aj v tomto prípade sa záverečný kompromis skončil zohľadnením niekoľkých bodov kritiky, ktoré sme vzniesli proti prvotnému návrhu, najmä pokiaľ ide o obmedzenie ukazovateľov a cieľov, opatrení a časových harmonogramov, aby sa tak znížili riziká a nebezpečenstvá spojené s pesticídmi a so závislosťou od pesticídov. Podľa nášho názoru je rozumnejšie nekvantifikovať tieto ciele hneď na začiatku, aby sa tak nevytvárali ešte väčšie prekážky pre maloplošné poľnohospodárstvo.

Takisto vítame skutočnosť, že sa zachovalo oslobodenie od povinnej inšpekcie zariadenia a príslušenstva, ako sa stanovilo v prvotnom návrhu Komisie, a že sa upustilo od povinnej inšpekcie všetkého vrátane zariadenia a príslušenstva používaného na maloplošných rodinných hospodárstvach.

Myslíme si, že by sa v praxi aj v princípe malo toto rozlišovanie medzi rodinnými hospodárstvami a veľkým agropriemyslom brať do úvahy pri všetkých rozhodnutiach. Mimochodom, treba mať na pamäti, že to neboli rodinné hospodárstva ani neintenzívne metódy produkcie, ktoré spôsobili BSE, dioxíny, nitrofurány či ďalšie potravinové katastrofy…

Z tohto dôvodu sme hlasovali za kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Súhlasím s pani spravodajkyňou a blahoželám jej k záverečnej správe.

Uvedenie tejto smernice do platnosti bude mimoriadne dôležité z hľadiska zvýšenia tlaku na okamžité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa politiky zníženia rizík pri používaní pesticídov, ktorú v EÚ charakterizoval určitý nedostatok informácií a nedostatočná inšpekcia postupov a výrobkov. Ak chceme chrániť ľudské zdravie a životné prostredie, je nevyhnutné pomáhať meniť postoj voči poľnohospodárskym pesticídom.

Tento dokument je zásadný, pretože stanovuje pravidlá informovania a školenia ľudí, ktorí pracujú s pesticídmi a vyžaduje inšpekciu zariadení. Takisto zakazuje letecký postrek (pripúšťa sa len v prípade absolútnej nevyhnutnosti a ak neexistujú iné alternatívy). Ďalšou pozitívnou stránkou je možnosť, aby každý členský štát definoval svoje chránené a rizikové oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE-DE), písomne.(FR) Zdržal som sa hlasovania o balíku o „pesticídoch“, aby som protestoval proti tomuto nedemokratickému spôsobu predkladania kompromisov Európskemu parlamentu, o ktorých sa rokovalo v neformálnom trialógu medzi Radou, Komisiou a zástupcami Európskeho parlamentu, pričom sa zakladal výhradne na kompromisoch, ktoré sa dosiahli v jedinom parlamentnom výbore. Obídením náležitej demokratickej rozpravy počas prvého čítania sa nielen odníma právo každého člena vytvárať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ale takisto sa tak vytvárajú európske právne predpisy, ktoré sú v rozpore s akoukoľvek demokratickou transparentnosťou.

Okrem toho, nakoniec prijaté právne predpisy sú v mnohých ohľadoch nadmerné, byrokratické a neefektívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že prijaté správy o pesticídoch a prípravkoch na ochranu rastlín sú tým najlepším, čo sme mohli reálne a úspešne dosiahnuť, a preto im vyjadrujem svoju podporu.

Hoci v poslednej chvíli prišli niektorí poslanci na plenárnom zasadnutí s ďalšími pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, o ktorých si mysleli, že zaručia, aby sa tieto právne predpisy zakladali na silnejšom vedeckom dôkaze, čím poskytli možnosť výnimky jednotlivým členským štátom, väčšine bolo jasné, že by bolo drzé začať ignorovať výsledok rokovaní medzi Parlamentom a Radou, hoci by už tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli platné.

Práve správa o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh vyvolala rozruch. Odlišné vnútroštátne záujmy, prístupy a nedosiahnutý konsenzus v Rade sa odrazili aj na nálade v Parlamente. V našej skupine sa na túto tému tiež vášnivo diskutovalo. Napriek tomu spätná väzba od zainteresovaných strán v tomto odvetví dokazuje, že právne predpisy sú konzistentné a v rámci celej EÚ umožnia realizáciu cieľov, ktoré sa stanovili na zlepšenie a ochranu životného prostredia a verejného zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne.(FR) Štúdie vplyvu, ktoré uskutočnili francúzske technické inštitúty a centrá dokazujú, že návrh revízie európskej smernice o pesticídoch môže viesť k strate mnohých produktov, ktoré sú v súčasnosti na trhu.

Je dôležité, aby tento návrh poskytol poľnohospodárom v Únii prostriedky, ako ochrániť ich úrodu. Bez toho značne klesne produkcia obilia a môže to takisto dosť ovplyvniť živočíšnu výrobu.

Celé odvetvia poľnohospodárstva vo Francúzsku a v Európe sa odsúdia na zánik a ohrozí sa prvoradá úloha poľnohospodárstva, ktorou je obživiť našich občanov zdravou a rozmanitou poľnohospodárskou produkciou.

Bez toho, aby sa pochybovalo o potrebe chrániť spotrebiteľov a užívateľov, nové nariadenie nesmie ohrozovať inovácie a rôznorodosť chemických rodín. Preto sa musia okamžite zahrnúť alternatívne riešenia.

Existuje jediné riešenie, ako sa dá vyhnúť migrácii veľkého množstva poľnohospodárskej produkcie, pracovných miest a tým spojeného bohatstva.

Zoči-voči týmto závažným problémom pre poľnohospodárov, teda pestovateľov zeleniny, ovocia a obilnín, musíme pri súčasných reformách a opatreniach, ktoré sa majú aplikovať na vnútroštátnej úrovni, zostať opatrní.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasovala som v prospech kompromisov dosiahnutých v zložitých rokovaniach v trialógu medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

V modernom poľnohospodárstve sa bez pesticídov nezaobídeme. Zaručujú optimálne využitie poľnohospodárskej pôdy v Európe, a tak zabezpečujú vysoký štandard výroby potravín.

Samozrejme, som spokojná, že sa vzalo do úvahy moje uznesenie prijaté v novembri, ktorým sa zohľadňuje osobitná starostlivosť pri udeľovaní licencií na pesticídy, ktoré sú toxické pre včely, aby sa tak zaistilo, že tie pesticídy, ktoré sú pre včely škodlivé, licencie nedostanú.

Cieľom je efektívnosť, čo znamená tak veľa, ako je potrebné, a tak málo, ako je možné. Priame znižovanie počtu výrobkov by nebolo rozumné. Poľnohospodári potrebujú dostatočne rozličné výrobky, aj keď len na zamedzenie odolnosti voči rastu.

Samozrejme, mám stále obavy o skutočné účinky nariadenia na poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a záhradníctvo z hľadiska zásobovania pesticídmi a ich cien. Stále tápame v tme, pokiaľ ide o účinky na priemyselné odvetvia. V tomto prípade je následné hodnotenie nevyhnutné.

Teší ma, že Luxembursko má teraz, rovnako ako Belgicko a Nemecko, poľnohospodárov a vinárov, ktorí môžu používať rovnaké výrobky z každej strany hraníc. Problém s Francúzskom sa musí vyriešiť len vďaka porozumeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, hlasoval som v prospech správy, ktorú predložila pani Klaßová o rámcovej smernici o udržateľnom využívaní pesticídov. Plne súhlasím s tým, aby Európsky parlament a Rada smernicu prijali.

Cieľom smernice je znížiť vplyv pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie: značné zníženie používania pesticídov by malo preto byť jedným z praktických zámerov, ktoré treba dosiahnuť osobitným stanovením cieľov a vykonávaním vnútroštátnych akčných plánov. Kontroly sa musia takisto vykonávať reštriktívnejším spôsobom, aby sa plne chránilo verejné zdravie. Takisto som presvedčený, že označenia týchto výrobkov by mali byť jasné a zrozumiteľné pre všetkých, aby boli známe dôsledky spojené s použitím každej jednotlivej častice.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Včera som počas rozpravy spomenul, že si veľmi vážim súčasný kompromis a že ho Skupina zelených/Európska slobodná aliancia v Európskom parlamente podporí. Rád by som však poznamenal, že s cieľom dosiahnuť dohodu so záujmovými stranami v poľnohospodárstve a pesticídovým priemyslom, sme museli urobiť niekoľko ústupkov. Stále ľutujem, že sme upustili od 50 % cieľa.

V dôsledku toho sa všetko necháva na želaní jednotlivých členských štátoch. Je možné, že členský štát nebude príliš ambiciózny, čo môže viesť k prílišným zásobám. Okrem toho sa oslabil dosiahnutý výsledok vo vzťahu k vytvoreniu bezpečnostných zón v okolí vodných tokov. Aj to je teraz na rozhodnutí členského štátu. Minimálna európska vzdialenosť by bola z pohľadu životného prostredia a verejného zdravia vhodnejšia. Je však pozitívne, že verejné priestory, ktoré navštevujú zraniteľné skupiny (parky, športové a rekreačné oblasti, školy a podobne) sa budú lepšie ochraňovať. Vo Flámsku si už takáto oblasť vyslúžila pozornosť a teraz začína získavať pozornosť všetkých vlád v Európe.

 
  
  

– Správa: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. Tieto právne predpisy sú celé popísané EÚ – klasický prípad použitia mlatu na rozlúsknutie orieška. Ich vplyv na poľnohospodárov a vinárenské podniky na severovýchode Anglicka, v regióne, ktorý zastupujem, bude značný.

Podniky nepochybne znížia počet pracovných miest, a dokonca prestanú spolu obchodovať. Naši silne utláčaní poľnohospodári budú celkom určite čeliť ďalším byrokratickým migrénam. Poľnohospodárska výroba bezpochyby klesne. Skutočnosť, že tento týždeň takisto diskutujeme aj o globálnej potravinovej bezpečnosti, je preto veľmi ironická. Pesticídy sú nevyhnutné pre rast výživy a sú predmetom prísneho bezpečnostného režimu.

Nikto nepochybuje o dôležitosti ochrany životného prostredia, ale tieto právne predpisy nie sú vyvážené. Sú príliš nariaďujúce a chýba im flexibilita. Komisii sa nepodarilo poskytnúť dostatočne zrozumiteľnú a aktuálnu štúdiu hodnotenia vplyvu.

Z týchto dôvodov som hlasoval proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Dnes sme hlasovali v prospech správy pani Breyerovej o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Nariadenie, ktoré sa snaží zlepšiť potravinovú bezpečnosť a vplyv prípravkov na ochranu rastlín na životné prostredie, je správny a dôležitý.

Od prvého čítania v Európskom parlamente sa v analýzach preukázalo, že existuje riziko toho, že nariadenie bude mimoriadne ďalekosiahle a nepružné a znemožní v Švédsku komerčné pestovanie bežných plodín (napríklad mrkvy a cibule). Situáciu nezlepšuje ani fakt, že hodnotenia vplyvu pravidiel sa líšia v závislosti od významných záverov, napríklad medzi tými zo švédskeho chemického inšpektorátu a z jeho britského náprotivku, riaditeľstva pre pesticídovú bezpečnosť. Mrzí nás skutočnosť, že v tomto druhom čítaní nemal Parlament možnosť hlasovať za objasnenie, ale chceli by sme zároveň poukázať na to, že prijatý text obsahuje zlepšenia v porovnaní s tým, čo bolo na prvom čítaní Parlamentu.

Boli by sme radi videli, keby sa vzala do úvahy dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, čo by malo za následok objasnenie nariadenia. Tak by sa nebezpečné používanie zreteľnejšie zakázalo, aby sa tak mohlo pokračovať v ochrane rastlín, ktorá je nevyhnutná, zodpovedná a bezpečná, keďže v súčasnosti hrozí, že bude zakázaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Kompromis, ktorý sa nakoniec v Európskom parlamente dosiahol, predstavuje ústup od zámeru maximalistických návrhov, ktoré sa vypracovali na eliminovanie aktívnych látok, a najmä ústup od negatívnych dôsledkov, ktoré by tieto návrhy mali vzhľadom na insekticídy a pesticídy. To sa týka krajín, ako je napríklad Portugalsko, ktoré sú vážne zasiahnuté určitými hmyzími škodcami na ovocí a zelenine, zemiakoch a olivách a určitými chorobami, ako je napríklad háďatko borovicové či choroba postihujúca kôru gaštana, ktorá je spôsobená hubou. V týchto krajinách prinajmenšom kvôli nedostatočne účinným kampaniam o ochrane rastlín spôsobujú títo škodcovia a choroby vážne škody najmä na rodinných hospodárstvach.

Hoci máme veľa pochybností o určitých špecifických stránkach tohto kompromisu, ako je napríklad problematika nechemických metód kontroly a prevencie, ochrany proti škodcom a pestovania plodín, máme pocit, že je správne aplikovať princíp vzájomného uznávania oprávnení na prípravky na ochranu rastlín a vytvárať oblasti, ktoré zahŕňajú regióny s podobnými pôdnymi a klimatickými vlastnosťami.

Napriek tomu však trváme na štúdiách, ktoré by nám poskytli pravdivý obraz o následkoch týchto opatrení na produktivitu a v dôsledku toho aj na príjmy poľnohospodárov, aby sa tieto náklady mohli rozdeliť medzi celú spoločnosť, vzhľadom na to, že sa tu bavíme o bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa životného prostredia a potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Hlasoval som proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k správe páni Breyerovej. V Británii sa začala šíriť zbytočná panika, pokiaľ ide o túto správu, ktorá znamená „koniec tradičného poľnohospodárstva, tak ako ho poznáme“. V iných členských štátoch poľnohospodári takéto stanovisko nezaujali.

Napriek tomu je skutočný vplyv správy nejasný, keďže sa nepodarilo poskytnúť uspokojivé hodnotenie vplyvu súčasnej podoby tohto návrhu. Preto podporujem nápad výnimky po roku 2015, keď súčasné schvaľovania uplynú. A to najmä pre prípad, že bude mať ktorýkoľvek členský štát vážne obavy o dostupnosť pesticídu, ktorý má vážne účinky na úrodu plodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Tento dokument pomôže harmonizovať právne predpisy týkajúce sa pesticídov.

Súhlasím s prijatou správou najmä kvôli tomu, že uplatňovanie zásady vzájomného uznávania prípravkov na ochranu rastlín ukončí konkurenčné nerovnováhy, ktoré existujú medzi jednotlivými členskými štátmi (s rozdielne veľkými trhmi) a hlavne zmierni obavy týkajúce sa bezpečnosti životného prostredia a potravín. Veľmi pozitívnym krokom je vytvorenie troch oblastí, ktoré zahŕňajú regióny s podobnými pôdnymi a klimatickými vlastnosťami. Inak by existovalo riziko toho, že sa dajú dokopy celkom odlišné situácie.

Problematika endokrinných disruptorných látok má podľa môjho názoru podstatný význam: navrhovaný text je založený na vedeckom stanovisku. Problém s endokrinnými disruptormi je ten, že na rozdiel od karcinogénnych alebo mutagénnych látok nemajú toxikologické parametre, ale spôsobujú celý rad účinkov od menších hormonálnych nerovnováh až po znetvorenie pohlavných ústrojov a/alebo rakovinu.

Je dôležité regulovať látky, u ktorých sa dokázal nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie.

Regulácia má trojitý právny základ (poľnohospodárstvo, vnútorný trh a verejné zdravie), čo je podľa môjho názoru veľkým pozitívom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V posledných rokoch Únia neustále zvyšovala hraničné hodnoty a k redukcii malo preto prísť už dávno. Je pokrokom už len možnosť zákazu tých pesticídov, ktoré sú zdraviu mimoriadne škodlivé, hoci sa ešte v tejto oblasti vykonalo len málo výskumov. Kumulatívne používanie pesticídov, ktoré sa môže použiť na oklamanie stanovených hraničných hodnôt, je však dôvodom na obavu. Stále vieme len málo o možnom vzájomnom pôsobení, pričom v tomto prípade sú právne predpisy neúčinné.

Stále sa pochybuje o rozsahu, do ktorého sú dokumentácia a vysledovateľnosť skutočne účinné. Za posledné roky škandály s mäsom celkom jasne dokázali, ako môže byť podvod s etiketami jednoduchý. V neposlednom rade zostáva problémom, že aj keby sme stanovili našim výrobcom a poľnohospodárom predpisy týkajúce sa pesticídov, aj tak dovážame výrobky z krajín, ktoré majú nižšie požiadavky. Mali by sme sa poučiť na príhode s čínskou hračkou. Plánované nariadenia sú krokom tým správnym smerom, práve preto som za ne hlasoval, ale je potrebné ísť ešte oveľa ďalej.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE), písomne. − Proti záverom a odporúčaniam trialógu medzi Parlamentom, Radou a Komisiou som hlasoval z týchto dôvodov:

– tieto právne predpisy sa mali unáhlene uviesť do platnosti, keďže Parlament aj Komisia toto leto končia svoje funkčné obdobia, čo však nie je dostatočný dôvod na rýchle prijímanie zákonov.

– nevypracovalo sa žiadne hodnotenie vplyvu týchto návrhov.

– odporúčania sa nezakladajú na rozumnej vede, ale skôr na emocionálnom strachu spojenom s príčinami alarmujúceho globálneho miznutia včiel a na strachu o ľudské zdravie.

– poľnohospodári v Lincolnshire a v East Midlands, ktorých zastupujem, ma jednohlasne požiadali o to, aby som odmietol prijať tieto návrhy, a ak sa mám vyjadriť rozumne, mali by sme rešpektovať názory tých, ktorí pestujú našu obživu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, hlasoval som v prospech správy, ktorú predložila pani Breyerová o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh. Súhlasím so zámermi a cieľmi, ktoré majú zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Európska únia vždy kládla osobitný dôraz na problematiky týkajúce sa životného prostredia a toto nariadenie je ďalšou stratégiou, ktorá sa navrhla na dosiahnutie tohto cieľa. Som presvedčený, že je správne zabezpečiť, aby sa experimenty na zvieratách udržiavali na minime a vykonávali sa len v prípade nevyhnutnej potreby. Okrem toho je potrebné podporovať aj používanie alternatívnych metód, aby už zvieratá nemuseli trpieť.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Proti tejto správe som sa rozhodol hlasovať z dvoch dôvodov.

Po prvé, potrebujeme dať našim poľnohospodárom nástroje, ktoré potrebujú na vykonávanie svojej práce, a tento návrh značne obmedzí ich spôsobilosť, najmä u tých poľnohospodárov, ktorí pracujú vo vlhkom a daždivom prostredí a potrebujú používať pesticídy, aby tak ochránili svoju úrodu a živobytie. Nepoznám žiadneho poľnohospodára, ktorý by chcel používať pesticídy, ale práve tie tvoria nevyhnutnú súčasť pri zabezpečovaní cenovo dostupných potravín pre naše obyvateľstvo.

Po druhé, pri týchto právnych predpisoch sa neuskutočnilo žiadne hodnotenie vplyvu, čo je podľa mňa poburujúce práve kvôli závažným dôsledkom, ktoré by to mohlo mať na odvetvie poľnohospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Včera som počas rozpravy spomenul, že si veľmi vážim súčasný kompromis a že ho Skupina zelených/Európska slobodná aliancia v Európskom parlamente podporí. Rád by som však poznamenal, že s cieľom dosiahnuť dohodu so záujmovými stranami v poľnohospodárstve a pesticídovým priemyslom sme museli urobiť niekoľko ústupkov. Akokoľvek sa na to pozriete, to, čo sa dosiahlo v zmysle limitných kritérií, je len slabý výsledok v porovnaní so stanoviskom Parlamentu vyjadrenom pri prvom čítaní.

Možnosti výnimky sa vytvorili výslovne pre 12 látok. Takisto sme mali výhrady, aj pokiaľ ide o zónový prístup. Nápad vytvoriť tri zóny na takej veľkej rozlohe sa nám zdá problematický, pretože environmentálne okolnosti sa môžu v rámci ktorejkoľvek z nich ohromne líšiť. Pozitívom však je, že sa právny základ zakladá na poľnohospodárstve, vnútornom trhu a verejnom zdraví, pričom má starosť o verejné zdravie najvyššiu prioritu v príslušných odôvodneniach a v článku 1. Limitné kritériá pre látky, ktoré majú neprijateľné účinky na včely, sú rovnako vítaným dodatkom. Vyhovelo sa aj požiadavke na rýchlejšie nahrádzanie nebezpečných produktov bezpečnejšími alternatívami. Hoci výsledok mohol byť lepší, hlasovali sme za prijateľný kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Bola som sklamaná, keď som videla spoločnú pozíciu v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Preferovala by som spoločnú pozíciu, keby zabezpečovala lepšiu rovnováhu medzi verejným zdravím a výrobou potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. − Stále chýbajúce riadne hodnotenie vplyvu znamená, že Európska parlamentárna labouristická strana nie je schopná podporiť kompromisný balík dohodnutý medzi Radou a spravodajkyňou Európskeho parlamentu, keďže nie je jasne naznačený jeho vplyv na výrobu potravín.

Labouristickí poslanci si, samozrejme, želajú lepšie a bezpečnejšie pesticídy, ale my máme zodpovednosť voči výrobcom aj spotrebiteľom, aby si mohli byť istí, aké budú prípadné účinky súčasných návrhov na poľnohospodársku výrobu a ceny potravín.

Hoci by táto dohoda celkom určite nemala taký katastrofický účinok, aký jej predvídali isté kruhy, s tým spojená neistota je pre Európsku parlamentárnu labouristickú stranu dostatočná na to, aby nepodporila kompromisný balík.

 
  
  

– Správy: Christa Klaß (A6-0443/2008), Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain a Eoin Ryan (UEN), písomne. – Dnes sme sa zdržali hlasovania o týchto právnych predpisoch o ochrane rastlín.

Je to veľmi ťažké hlasovanie. Až doteraz sme sa zapájali do všetkých častí intenzívnych rokovaní o tomto kontroverznom balíku.

Dôraz týchto právnych predpisov sa kladie na zdravie a spojitosti medzi chemickými látkami a rakovinou. Kvôli priamemu styku sú tým poľnohospodári najviac postihnutí. Zatiaľ čo sa tento balík snaží obmedziť dostupnosť karcinogénov, členské štáty môžu umožniť vstup na trh látkam, ktoré predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín. Návrh sa snaží ochraňovať včely a obmedzovať byrokraciu pri vydávaní oprávnení pre látky. Pri postupnom odstraňovaní látok do roku 2016 by sme naliehali na priemysel, aby pristúpil k biologicky bezchybným a účinnejším výrobkom.

Nemôžeme hlasovať v prospech týchto právnych predpisov. Napriek opakovaným výzvam na nové hodnotenie vplyvu sa zo strany Komisie neudialo. Nemôžeme schvaľovať zákony v abstraktnej rovine! Výrobky sa zakážu na základe nebezpečenstva, čo je v protiklade s vedeckým rizikom, ktoré by sa zakladalo na používaní a ohrození. Okrem toho sa na vedeckej úrovni neschválila definícia „endokrinný disruptor“ a navrhli sme aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré čakajú na názory znalcov Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Teychenné (PSE), písomne.(FR) Vďaka tomuto textu, ktorý obmedzuje výrobu a predaj pesticídov, a sprievodnému textu, ktorý stanovuje rámec ich používania, sa Európa konečne dopracovala ku vzorovým normám pre pesticídy. Správa Hiltrudy Breyerovej je na správnej línii. Otvára trh pre nízko rizikové výrobky, zatiaľ čo zakazuje 22 látok, ktoré sa považujú za vysoko škodlivé.

Ak dúfame časom dosiahnuť racionálne poľnohospodárstvo na celom svete, musíme privítať tento pokrok Európskej únie. Neoslabí sa tým európske poľnohospodárstvo, ktoré hojne využíva prípravky na ochranu rastlín. Avšak vďaka týmto textom bude mať EÚ najprísnejšie právne predpisy v boji proti toxickým pesticídom.

 
  
  

– Správa: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE) , písomne. Legislatívny režim pre celoeurópske investičné fondy, Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), už bol podrobený rozsiahlemu preskúmavaniu. Tieto podniky pozostávajú z kolektívnych investičných plánov, ktoré po schválení v členskom štáte môžu používať toto „povolenie“ v celej Únii bez potreby ďalšieho preskúmavania. V týchto časoch všeobecnej finančnej neistoty sa musí regulácia finančných obchodov uplatňovať spravodlivo a dôsledne, aby sa posilnila dôvera v sektor.

Správa pána Wolfa Klinza navrhuje zavedenie „povolení“ pre správcovské spoločnosti, ktoré sú najímané zakladateľmi PKIPCP. Tento návrh počíta s cezhraničným spravovaním fondov bez súčasnej požiadavky založenia plne fungujúcich správcovských spoločností. Je veľmi dôležité, aby bol k dispozícii dostatok správcov fondov, ktorí by náležite dohliadali na povolenia správcovských spoločností.

Pán Klinz predložil kompromisný dokument, ktorému môžem vyjadriť podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) PKIPCP (Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov) ako produkt sú harmonizovanými investičnými fondmi, ktoré investujú podľa definovaných investičných stratégií. Rámcová smernica o PKIPCP, ktorá sa spomína v správe pána Klinza, zabezpečuje nákladovú transparentnosť – a niečo, čo je v čase ekonomickej a finančnej krízy v EÚ obzvlášť dôležité – vysoký stupeň ochrany investorov. Smernica stanovuje základné požiadavky pre organizáciu, spravovanie investičných fondov a dohľad nad nimi.

Je pravda, že v porovnaní s americkým trhom sú európske investičné fondy charakterizované svojou malou veľkosťou, z čoho vyplývajú vysoké náklady pre investorov. Preto je potrebné prehodnotiť balík týkajúci sa PKIPCP, prispôsobiť ho potrebám investorov a zaistiť konkurencieschopnosť odvetvia fondov v EÚ.

Zmeny navrhované spravodajcom zahrňujú hlavne prijatie nových predpisov týkajúcich sa zlúčení fondov (aby sa k nim pristupovalo ako k domácim zlúčeniam a zachovali si daňovú neutralitu), prijatie dokumentu poskytujúceho základné informácie pre investorov (ktorý by nahradil zjednodušený prospekt) a zjednodušenie existujúceho ohlasovacieho postupu použitím priamej výmeny informácií medzi jednotlivými regulátormi.

 
  
  

– Správa: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm a Åsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) Správu podporujeme, lebo si myslíme, že udržateľnosť verejných financií je veľmi dôležitá. Avšak máme námietky k zneniu v odseku 8, v ktorom sa uvádza potreba postupného a výrazného znižovania daňového zaťaženia stredných a nízkych príjmov a dôchodkov s daňovými úľavami, úpravami sadzieb daní a kompenzáciou fiškálneho presunu. Myslíme si, že o týchto záležitostiach by sa nemalo rokovať na úrovni EÚ, ale sú to otázky, o ktorých by mali rozhodnúť členské štáty samostatne.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne.(EL) Správa o financiách v hospodárskej a menovej únii (HMÚ) prijíma protizamestnanecké rozhodnutia Rady a Komisie, ktorých cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti monopolov, aby boli zaručené kapitálové zisky a aby sa bremeno hlbokej finančnej krízy presunulo na plecia zamestnancov.

Protiľudový rámec vytvorený EÚ na realizáciu finančnej politiky prostredníctvom Paktu stability a lisabonskej stratégie pre členské štáty, hlavne pre tie, ktoré sú v EMÚ, sa posilňuje.

Európsky parlament, ako aj Komisia sa snažia brzdiť odstredivé trendy a logiku „každý za seba“ vyzývaním k ešte väčšej angažovanosti za dokončenie vnútorného trhu, harmonizáciu daní a posilnenie konkurencie a trhových pravidiel.

Kritika toho, že obrovské sumy poskytnuté na riešenie krízy sa nedostávajú k malým a stredným podnikom a už vôbec nie k zamestnancom, je zavádzajúca. Zastarané a neúspešné modely štátneho zásahu s cieľom vykryť nedostatky trhu sú zbožným želaním a pokusom dezorientovať zamestnancov žiadaním spoločenského súhlasu s prehnitým systémom.

Jediným riešením je, že zamestnanci budú bojovať za moc ľudu a ľudovú ekonomiku, aby odstránili kapitalistické barbarstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Je vlastne celkom zaujímavé, že správa uznáva, že z analýzy situácie týkajúcej sa verejných financií v roku 2007 a v prvej polovici roku 2008 „jasne vyplýva, že nastala zmena v trende a možno očakávať hospodársky útlm a spomalenie rastu, ktoré budú sprevádzať pretrvávajúca znížená miera inflácie a narastajúce rozdiely v príjmoch“.

Avšak na riešenie krízy potom v podstate predkladá tie isté recepty, ktoré viedli k terajšej situácii, namiesto využitia tejto príležitosti na navrhnutie zmien v neoliberálnej a monetaristickej politike, ktorá prispela k súčasnej vážnej sociálnej situácii, keď sa zvyšuje nerovnosť, nezamestnanosť, stáva sa bežnejšou neistá a zle platená práca a zvyšuje sa chudoba.

Preto trvá na cenovej stabilite a Pakte stability a rastu, aj keď s určitým stupňom flexibility, a na lisabonskej stratégii, ktorá, ako vieme, bola použitá ako zámienka na presadenie privatizácie a zbavenie štátu zodpovednosti za sociálne funkcie. Súčasťou tohto prístupu je tiež koncepcia minimálneho štátu a väčšej efektívnosti súkromného sektora s cieľom presadiť akceptovanie takzvanej mzdovej zdržanlivosti, čo má vlastne za následok zníženie kúpnej sily miezd.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Moje hodnotenie správy pani Gottardiovej je, že si zo svetovej krízy nevzala žiadne ponaučenie.

Pani Gottardiová za „zlyhanie trhu“ a „nedostatočný dohľad“ považuje to, čo je v skutočnosti zlyhaním systému, ktorý nám bol roky nanucovaný: systém deregulácie, extrémnej filozofie celosvetového voľného trhu, absurdnej financializácie hospodárstva, kde vládne trh, ktorý je vraj samoregulujúci. Nejasné kozmetické úpravy prijaté na stretnutí G20 alebo v Bruseli situáciu významne nezmenia. Potrebujeme kriticky prehodnotiť ekonomické dogmy, ktorým stále podliehame. Kríza ukázala, že úplná sloboda pohybu pre tovary, služby, kapitál a ľudí nevedie k prosperite, ale ku katastrofe. Tiež sa ukázalo, že národný štát je primeranou a účinnou úrovňou pre rozhodnutie, akciu a reakciu, aj keď pán Sarkozy mal pocit, že ho všade musí sprevádzať pán Barroso, aby ľudia verili, že Európska únia je v tejto situácii užitočná.

V tejto súvislosti sú dobré rady spravodajkyne týkajúce sa riadenia verejných financií a jej volanie po dodržiavaní Paktu stability a rastu, bohužiaľ, málo užitočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. − Vítame niektoré pozitívne prvky tejto správy, obzvlášť uznanie potreby spravodlivejšieho rozloženia daňového zaťaženia, dôležitosti verejných výdavkov a rozumného riadenia ekonomiky. Avšak hlasovania som sa zdržala kvôli tomu, že správa lipne na chybnej lisabonskej stratégii, kladie dôraz na konkurencieschopnosť, zasadzuje sa za flexiistotu a pod maskou „štrukturálnej reformy“ predstavuje skrytú hrozbu pre dôchodkové schémy, verejné zdravotníctvo a starostlivosť o dlhodobo chorých.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia