Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0216(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0500/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0500/2008

Debates :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Balsojumi :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0015

Debates
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

12. Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Nākamais punkts ir Coelho kunga ziņojums (A6-0500/2008) Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, referents. − (PT) Priekšsēdētāja kungs, Barrot kungs, dāmas un kungi, tā priekšlikuma mērķis, ko šodien apspriežam, ir grozīt 2004. gadā pieņemto regulējumu, kas uzlaboja un saskaņoja drošības noteikumus attiecībā uz ES pilsoņu pasu un ceļošanas dokumentu aizsardzību pret krāpniecisku izmantošanu, vienlaikus ieviešot biometriskās identifikācijas elementus. Atšķirībā no 2004. gada procedūras tagad mums ir koplēmuma procedūra. Es vēlos pateikties Francijas prezidentūrai un komisāram J. Barrot par milzīgo apņēmību šajā lietā panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Es vēlos arī pateikties ēnas referentiem par viņu darbu un sadarbību, lai sasniegtu šo iznākumu.

Šis risinājums bija vajadzīgs, ja ņemam vērā to, ka šī regula stājās spēkā 2004. gadā un ka visām dalībvalstīm ne vēlāk kā no šī gada jūnija būtu jāapkopo bērnu pirkstu nospiedumi no dzimšanas. Tomēr saskaņā ar pašreizējiem pētījumiem, kas izrietēja no izmēģinājuma projektiem vairākās dalībvalstīs, ir ļoti grūti noņemt pirkstu nospiedumus bērniem, kas ir jaunāki par sešiem gadiem, vai pat paļauties uz šiem pirkstu nospiedumiem. Tiesa, ka valstu likumdevēji varētu pieņemt atkāpes no šī pienākuma. Tomēr tas nozīmētu, ka bērniem, kam līdz noteiktam vecumam piemērotu atbrīvojumu, varētu izsniegt tikai pagaidu pases. Tas būtu pārmērīgs slogs vecākiem, kam katram savam bērnam būtu jāiegūst pase katru reizi, kad viņi vēlētos izceļot no Šengenas zonas.

Tāpēc mums izdevās panākt vienošanos, kas paredz četru gadu periodu, kura laikā vecuma ierobežojums tiks noteikts līdz 12 gadiem, un izņēmuma noteikumu, saskaņā ar kuru tām dalībvalstīm, kas jau pieņēmušas tiesību aktus, kas regulas piemērošanai paredz zemāku vecuma ierobežojumu, ar noteikumu, ka vecuma ierbežojums nav zemāks par sešiem gadiem. Bija paredzēta arī pārskatīšanas klauzula, ņemot vērā pētījuma rezultātus, ko mēs lūdzām Komisijai veikt attiecībā uz bērnu pirkstu nospiedumu uzticamību, paredzot, ka vecuma ierobežojums noteikti tiks pieņemts un četru gadu laikā saskaņots visās dalībvalstīs.

Otra atkāpe tika noteikta attiecībā uz personām, kas dažādu iemeslu dēļ fiziski nespēj sniegt pirkstu nospiedumus. Tika pieņemts arī Starptautiskās civilās aizsardzības organizācijas ieteikums ,,viena persona — viena pase”. Kā minēja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, šis papildu ieguvums cīņā pret bērnu tirdzniecību.

Lai aizsargātu bērnus, mēs arī panācām to, ka šīs trīs iestādes noslēdz iestāžu nolīgumu, lai izstrādātu kopēju nostāju par tādu noteikumu pieņemšanu, kas vajadzīgi bērnu aizsardzībai pret nolaupīšanu un tirdzniecību. Komisijai ir jāievieš šīs iniciatīvas civiltiesību attiecīgajā jomā.

Man jāatzīst, ka grūtības rada Eiropas Savienības ierobežotais pilnvaru apjoms šajā jautājumā — pasu izsniegšana ir valstu kompetencē un Eiropas Savienība var iejaukties tikai attiecībā uz biometrisko datu ieviešanu pasēs un ceļojuma dokumentos, lai uzlabotu šo dokumentu drošību, veicot robežkontroli.

Jāsaka, ka mēs esam pieņēmuši noteikumus, kas nodrošina to, ka Kopiena izmanto savas pilnvaras, nosakot, kāda veida dati tiks iekļauti — pirkstu nospiedumi un fotogrāfijas — un arī to lietošanas ierobežojumus. Tos drīkst izmantot tikai šajā regulā noteiktajiem mērķiem — robežkontrolei — un lai pārbaudītu dokumenta īstumu un noskaidrotu, vai tas, kas to uzrāda, ir tā likumīgais turētājs.

Mēs arī panācām vienošanos par diviem pētījumiem: viens par tā sauktajiem ,,avota dokumentiem”, lai nodrošinātu to, ka dokumenti, pamatojoties uz kuriem tiek izsniegtas pases, ir tikpat uzticami kā pases, ko vēlamies saglabāt, un otru par datu salīdzināšu robežkontrolē, lai varētu izpētīt kļūdainos atteikuma rādītājus. Šo pētījumu iznākumā un, ņemot vērā četru gadu pārskatīšanas klauzulu, kaut kad koplēmuma procedūrā ir jāveic vajadzīgās izmaiņas, neaizmirstot to, ka ir svarīgi konsultēties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju — nosacījums, kas diemžēl netika ievērots šī priekšlikuma izstrādāšanas laikā.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms es vēlos pateikties Pilsoņu brīvību, tiesību un iekšlietu komitejas priekšsēdētājam. Es arī vēlos sirsnīgi pateikties referentam Carlos Coelho par viņa izcilo ziņojumu un arī lielisko sadarbību ar Komisiju par kutelīgiem un jutīgiem jautājumiem.

Komisijas priekšlikums ir noteikt saskaņotus izņēmumus attiecībā uz prasību apkopot pirkstu nospiedumus, lai visi Eiropas pilsoņi saņemtu vienlīdzīgu attieksmi. Turklāt Komisija vēlējās aizsargāt bērnus no cilvēku tirdzniecības, padarot juridiski saistošu starptautiski atzīto principu ,,viena persona — viena pase”.

Es atbalstu Eiropas Parlamenta centienus pirmajā lasījumā panākt vienošanos attiecībā uz šo priekšlikumu par pirkstu nospiedumu iekļaušanu dalībvalstu izsniegtajās pasēs līdz 2009. gada 28.jūnijam, un, ja vienošanās netiks .panākta, visiem, arī jaundzimušajiem, būs pienākums sniegt pirkstu nospiedumus, katru reizi ceļojot uz ārzemēm ar pasi. Tāpēc es patiesi vēlos izteikt Komisijas gandarījumu par saskaņoto kompromisa priekšlikumu. Tagad Komisija, cik efektīvi vien iespējams, izpildīs uzdevumu sagatavot ziņojumu, ko lūdza un prasīja Eiropas Parlaments. Manuprāt, man nav jāturpina. Tagad es ar interesi uzklausīšu deputātu runas un atkal vēlos pateikties jūsu referentam Carlos Coelho, kas paveicis lielisku darbu.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, PPE-DE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, es ar prieku atbalstu šodien iesniegtos priekšlikumus.

Es uzskatu, ka ir steidzami jārada kopēji standarti biometrisko datu pārbaudei. Mani kolēģi, iespējams, neapzinās, ka pašlaik starp valstīm ir lielas atšķirības attiecībā uz to, cik stingri tās, piemēram, pārbauda pases fotoattēlus. Daudzas valstis prasa, lai pilsonis, piesakoties pasei, ierodas personīgi un iesniedz savus dokumentus un fotoattēlus, un šajos gadījumos ierēdņi pasu izsniegšanas iestādē var pārliecināties, vai persona ir līdzīga iesniegtajam fotoattēlam.

Tomēr dažās valstīs — varbūt jo īpaši Apvienotajā Karalistē — pieteikumi pa pastu atbilst normai, un fotoattēla autentiskumu apstiprina tā sauktais ,,speciālists”, kas pazīst pieteikuma iesniedzēju vismaz divus gadus. To cilvēku saraksts, kam ir šādas tiesības Apvienotajā Karalistē, ir ļoti interesanta lasāmviela. Pārbaudi var veikt jūsu optiķis vai jūsu zobārsts, bet arī profesionāls fotogrāfs vai ugunsdzēsības dienesta ierēdnis — ar šo es nevēlos izrādīt necieņu šo profesiju pārstāvjiem.

Interesanti, ka arī Amerikas Savienotajās Valstīs ir diezgan brīvi pārbaudes noteikumi. Pases fotoattēlu pārbaudi personām, kas pieteikumu iesniedz pirmo reizi, var veikt tā sauktajās ,,pieļaujamās telpās”. Patiesībā tas nozīmē vietējās pasta nodaļas personālu. Šāda pārbaudes sistēma šķiet neticama valstij, kas ļoti rūpējas par drošību un kuras pilsoņi var ceļotu uz Eiropu bez vīzas.

Tāpēc, lai pases būtu drošas, mums patiešām jāievieš uzticamāki biometrijas dati, proti, pirkstu nospiedumi. Mums arī jānodrošina, ka aģentūra, kas atbild par to apkopošanu un pārbaudi, ievēro tos pašus standartus, ne tikai ES, bet arī tajās valstīs, kuru pilsoņi var ceļot uz Eiropu bez vīzas, lai mums apliecinātu, ka arī tās ievēro tās pašas stingrās prasības, ko mūsu pilsoņi Eiropā.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure, PSE grupas vārdā. (FR) Priekšsēdētāja kungs, kad 2004. gadā tika pieņemta regula par drošības iezīmēm un biometrisko datu iekļaušanu Eiropas pasēs, dalībvalstis neparedzēja atkāpties no pienākuma sniegt pirkstu nospiedumus. Pašreizējā pieredze rāda, ka esošā tehnoloģija nenodrošina to, ka pirkstu nospiedumi bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, ir pietiekami uzticami, lai atļautu to izmantošanu kā drošības iezīmi pasēs. Tāpēc es atbalstu ar dalībvalstīm panākto kompromisu, kas nosaka 12 gadu vecuma ierobežojumu biometrisko datu apkopošanai un kurā ir pārskatīšanas klauzula pēc trim gadiem. Mēs, savukārt, atbalstām atkāpi tām dalībvalstīm, kas jau ir pieņēmušas tiesību aktus bērniem virs sešu gadu vecuma.

Šāda veida datu izmantošana būtu pieņemama, ja tā patiešām aizsargātu mūsu bērnus. Tā tas nav. Tomēr mēs šajā jomā sagaidām pozitīvas izmaiņas tehnoloģijās. Mūsu prioritāte ir nodrošināt drošību tiem bērniem, kas ceļo vieni paši, lai novērstu nolaupīšanu un bērnu tirdzniecību. Šo datu iekļaušana pasēs rada viltus drošības sajūtu, jo tie nenovērš to, ka bērns šķērso robežu bez vecāku atļaujas. Ar dalībvalstīm panāktais kompromiss dos Komisijai iespēju iesniegt ziņojumu par prasībām nepilngadīgajiem, kas vieni paši šķērso ārējās robežas. Tādējādi šis ziņojums dos iespēju ierosināt iniciatīvas, kas nodrošinās Eiropas pieeju noteikumiem attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību, kad viņi šķērso dalībvalstu ārējās robežas.

Visbeidzot, biometriskie dati pasēs jāizmanto tikai tāpēc, lai nodrošinātu dokumenta autentiskumu, un tādu jutīgu personas datu izmantošana, kā biometriskie dati, ir pieņemama tikai kopā ar stingriem datu aizsardzības noteikumiem.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez, ALDE grupas vārdā. (FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pirmkārt, es vēlos izteikt atzinību mūsu referentam Carlos Coelho un iepriekšējai Francijas prezidentūrai, kas, kā jau bija gaidāms, nav kopā ar mums, par panākto vienošanās pirmajā lasījumā. Lai to izdarītu, bija vajadzīga griba, kā arī spēja pieņemt vajadzīgo kompromisu. Es īpaši vēlos izteikt atzinību mūsu referentam Coelho kungam, jo viņa paskaidrojums, ko es kolēģiem iesaku izlasīt, ir intelekta un politisko prasmju spilgts atspoguļojums.

Šodien apspriešanai izvirzītā dokumenta pienācīga analīze atklās būtisku principu, kas ir arī šī ziņojuma revolucionārais princips. Šim revolucionārajam principam nav nekā kopīga ar biometriskiem datiem. Tas tika nolemts 2004. gadā. Šis princips ir ,,viena persona — viena pase”. Līdz ar to rodas jautājums par bērniem un vecumu, kurā var noņemt bērnu pirkstu nospiedumus. Neslēpsim to, ka panākt kompromisu bija ļoti grūti. Sākumā daži, tāpat kā Coelho kungs, vēlējās to panākt pēc iespējas agrākā vecumā, lai pēc iespējas agrāk sniegtu bērniem aizsardzību. Tomēr tāpēc būtu vajadzīgi uzticami biometriski dati, ko pašlaik nevar nodrošināt. Beigās tika panākts šāds kompromiss — bērnu pirkstu nospiedumi ir obligāti no 12 gadu vecuma. Tās valstis, kas tos apkopo agrākā vecumā, var to turpināt darīt četrus gadus, bet vecuma ierobežojums nekādā gadījumā nebūs zemāks par sešiem gadiem, un Komisija turpmākajos gados ziņos par sistēmas darbības novērtējumu un, ja vajadzīgs, un tas noteikts dokumentā, ierosinās izmaiņas. Tāpēc mums jācer, ka tehnoloģijas ļoti attīstīsies, jo, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bērnu aizsardzību, cik vien ātri iespējams vajadzīgi uzticami salīdzināmi biometriski dati. Ņemot to vērā, mēs varam uzskatīt, ka esam vienojušies par šo dokumentu, kam es atkal izsaku atbalstu, un izsaku atzinību referentam, Komisijai par tās sākotnējo ierosinājumu un Padomei par tās spēju rast kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, UEN grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es sākšu ar atzinības izteikšanu referentam par viņa lielisko darbu. Man, kā referentei attiecībā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām, jāuzsver daži būtiski Coelho kunga ziņojuma punkti, pat ja citi deputāti tos jau pieminējuši.

Pirmkārt, es ļoti atbalstu principu nodrošināt kopēju pieeju regulām, kas aizsargā bērnus, kuri šķērso mūsu ārējās robežas.

Otrkārt, princips ,,viena persona — viena pase” ir būtisks, jo tas tiešā veidā saista biometriskos datus ar dokumenta turētāju. Tas atceļ visas pašlaik izmantotās procedūras, kas ļauj bērnus pievienot viņu vecāku pasēm. Šī prakse ļoti apgrūtina un padara nedrošu bērna identitātes pārbaudi, atvieglojot to bērnu nolaupīšanu, kas iesaistīti strīdos, un arī bērnu tirdzniecību un izmantošanu.

Treškārt, ziņojums arī paredz to, ka Komisija iesniegs ziņojumu, kurā izvērtēts, cik tehniski īstenojama ir 12 gadu vecumu nesasniegušu bērnu pirkstu nospiedumu izmantošana identifikācijas vajadzībām. Darbs pie tā, lai pilnveidotu sistēmu un nodrošinātu tās uzticamību, ir ļoti būtisks, jo īpaši bērnu aizsardzībai.

Nobeigumā es vēlos pateikt, ka, manuprāt, turpmāk būtu ļoti noderīgi noteikt vismodernākās, piemērotākās un drošākās tehniskās metodes, lai reģistrētu un tādējādi stingri apstiprinātu bērna identitāti un vecumu iespējami agrākā vecumā, kāds būtu tehniski īstenojams, ja iespējams — no bērna piedzimšanas.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, Verts/ALE grupas vārdā Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlos pateikties Coelho kungam par viņa izcilo darbu. Lai gan mūsu politiskie uzskati atšķiras, viņš izdarīja visu, ko spēja, lai panāktu kompromisu.

Zaļo/EFA grupa stingri iebilst pret plašu biometrisko datu ieviešanu līdz brīdim, kad ir skaidri pierādīts, ka tie ir vajadzīgi. Mēs uzskatām, ka tam ir būtiska saistība ar personas datu drošību un pamattiesībām. Mēs balsojām pret biometrisku datu izmantošanu vīzās. Mēs iebilstam arī pret biometriskiem datiem Eiropas pasēs. Mūsuprāt, pašreizējais priekšlikums rada iespēju noteikt ierobežojumu personām noņemt pirktu nospiedumus ceļošanas dokumentam. Tāpēc mēs esam apmierināti, ka ir panākts kompromiss ar Komisiju un Padomi, noteikta 12 gadu vecuma robeža tām dalībvalstīm, kurās bērniem netiek ņemti pirkstu nospiedumi un noteikta sešu gadu vecuma robeža pārējām dalībvalstīm.

Es vēlreiz vēlos uzsvērt to, ka mūsu atbalsts vecuma robežas noteikšanai nenozīmē to, ka mēs pēc būtības atbalstām pirkstu nospiedumu noņemšanu. Mēs stingri uzskatām, ka biometriskos datus pasēs var izmantot tikai, lai pārbaudītu dokumenta autentiskumu vai tā turētāja identitāti. Šādu datu izmantošana citiem mērķiem, piemēram, tiesību aktu izpilde, nav ne likumīga, ne proporcionāla. Mēs nevaram piekrist tam, ka katrs Eiropas pases īpašnieks ir aizdomīga persona, kura pirkstu nospiedumi ir jāglabā. Tā ir mūsu nostāja, un es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mēs izsakām atzinību Coelho kungam un Komisijai, un Padomei par šo kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL grupas vārdā. (DE) Priekšsēdētāja kungs, es neatbalstu pirkstu nospiedumu ņemšanu maziem bērniem vai pat mazuļiem. Bērni ir jāatbrīvo no prasības sniegt biometriskos pirkstu nospiedumus pasēm. Tāpēc ir pareizi šeit noteikt atbrīvojumu bērniem. Joprojām nav drošu zināšanu par to bērnu biometrisko pirkstu nospiedumu izmantošanu, kas ir jaunāki par 12 gadiem. Lielāko neskaidrību rada tas, cik ilgi augošu bērnu pirkstu nospiedumi ir patiesi uzticami. Ja mēs vienkārši izmantotu šos datus, mēs sasniegtu pretējo tam, ko cenšamies panākt, proti, mazāku, nevis lielāku drošību. Tāpēc ir neproporcionāla tādu datu apkopošana un izmantošana, kuru uzticamību nevar skaidri garantēt.

Pašreizējais kompromiss ar Padomi atspoguļo šīs bažas un, pateicoties Parlamenta uzstājībai un referenta lieliskajam darbam, tā pamatā ir 12 gadu vecuma robeža četru gadu pārejas periodā, kura laikā tiks veikts plašs pētījums, lai izmeklētu bērnu biometrisko datu uzticamību. Diemžēl kompromiss arī paredz atbrīvojumu tām dalībvalstīm, kas jau pieņēmušas tiesību aktus, saskaņā ar kuriem ir atļauta pirkstu nospiedumu noņemšana bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi panāktā kompromisa laikā skaidri noteikt to, ka Eiropas tiesību aktus par drošības iezīmēm un biometriskiem datiem pasēs un ceļošanas dokumentos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot, lai aicinātu izveidot datubāzes, kurās šie dati tiktu uzglabāti valsts līmenī.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, IND/DEM grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, es esmu apmierināts, ka šī regula neattiecas uz Apvienoto Karalisti, jo tā nav Šengenas zonā. Tomēr Lielbritānijas valdība ir apliecinājusi, ka tā rīkosies atbilstoši regulai, lai nodrošinātu to, ka tās dokumenti netiek uzskatīti par otršķirīgiem. Tas nozīmē, ka valdība uzskata šos priekšlikumus par ļoti labiem un jebkurā gadījumā ievēros tos pēc būtības.

Bet, kā liecina šis ziņojums, šajā sakarā ir radušies dažādi jautājumi attiecībā uz biometrisko datu autentiskumu un to pārbaudi. Kāda veida izcelsmes dokumentus izmanto, lai veiktu pieteikuma iesniedzēja sākotnējo identificēšanu, un kā var pārliecināties, ka tie ir autentiski? Kad pase ir izsniegta, tai nav būtiskas nozīmes, ja vien tās datus var salīdzināt ar dokumenta turētāja identitāti kādā valsts vai centralizētā identitātes datubāzē.

Ziņojums atzīst, ka jāizveido ļoti droši informācijas nesēji šādas informācijas glabāšanai, bet mēs visi no pieredzes zinām, ka Lielbritānijā nav ļoti drošu informācijas nesēju šādu datu uzglabāšanai. Dažos pēdējos gados no valdības datubāzēm ir pazudusi vai atklāta vairāku miljonu cilvēku personas un ļoti jutīga informācija. Apvienotajā Karalistē visi zina, ka viņu personas informācija valdības rokās nav droša.

Šis ziņojums neizskata pašu biometrisko datu uzticamību. Patiesībā Apvienotās Karalistes pases dienesta 2004. gada biometrisko datu reģistrēšanas izmēģinājuma projekts parādīja, ka 1 no 3 sejas attēla, 1 no 5 pirkstu nospiedumu un 1 no 20 varavīksnenes atpazīšanas gadījumiem bija neveiksmīgs. Biometriskā identifikācija ir vilinoša ideja, bet tai nav tā drošā mehānisma, ko mēs, iespējams, iztēlojamies. Tāpēc Apvienotās Karalistes Neatkarības partija balsos pret šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka referentam lielā mērā ir taisnība, vēršot uzmanību uz vairākiem jautājumiem, kas lielākoties radušies no tā, ka biometrisko pases datu apkopošana, apstrāde un salīdzināšana ir diezgan nesena. Tādējādi atbilstoši ieteikumam būtu prātīgi pēc trim gadiem pārskatīt visu procedūru.

Ir arī ļoti būtiski panākt to, lai darbs ar biometriskajiem datiem būtu zināmā mērā saskaņots, jo ķēde ir tikai tik stipra, cik tās vājākais posms. Teorētiski, atceļot starpvalstu robežas Eiropas Savienībā, ārējo robežu uzraudzīšanai vajadzēja uzlaboties, bet patiesībā, šķiet, sistēmā arvien redzamas diezgan uzkrītošas vārīgas vietas. Visi starptautiskie kriminālie tīkli, narkotiku un cilvēku tirgoņi un nelegālie imigranti no šīm vārīgajām vietām ir guvuši priekšrocības. Ja vēlamies efektīvāku robežu uzraudzības sistēmu, tad jebkurā gadījumā ir pēdējais laiks padarīt biometriskos datus par šīs sistēmas efektīvu sastāvdaļu.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE). (NL) Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlos pateikties ziņotājam, manam kolēģim Coelho kungam par viņa ieguldījumu. Viņam jau izdevās pirmajā lasījumā panākt kompromisu ar Padomi un Komisiju, un es stingri atbalstu šo kompromisu, arī principu ,,viena persona — viena pase”. Tomēr es vēlos šo jautājumu izpētīt sīkāk.

Izmantojot šo principu, mums jābūt lielākai iespējai sniegt lielāku aizsardzību pret tādiem noziegumiem, kā bērnu tirdzniecība un bērnu nolaupīšana, jo katram bērnam jāsaņem sava pase ar mikroshēmu, kurā ir viņa vai viņas biometriskie dati. Protams, šeit jārēķinās ar izmaksām. Tas noteikti attieksies uz dalībvalstīm, kas līdz šim atļāvušas bērnus pievienot vecāku pasēm. Nīderlandē pases maksimālās izmaksas ir virs EUR 48 un izmaksas, lai bērnu pievienotu viņa vai viņas vecāku pasei, ir EUR 8,50. Tādējādi trīs bērnu ģimenes izmaksas, lai iegūtu pases, divkāršosies no pašreizējiem EUR 120 līdz vairāk nekā EUR 240. Protams, katrs vecāks samaksātu šādu summu, ja tas palielinātu viņu bērnu drošību. Tomēr vai nav tiesa, ka, ja ir iespējams nolaupīt bērnu, tad ir iespējams iegūt arī viņa vai viņas pasi? Kad tiks pieņemta jaunā regula ar grozījumiem, vairāk nebūs iespējams iekļaut bērnus viņu vecāku pasēs. Tomēr, vai nav tā, ka bērna iekļaušana viņa vai viņas vecāku pasē dažos gadījumos patiesībā ir bērna drošības interesēs, jo norāda uz to, kurš no vecākiem ir bērna aizbildnis? Kā tad būs iespējams efektīvi pārbaudīt vecāku pilnvaras?

Turpmāko trīs gadu laikā Eiropas Komisijai būs jāizvērtē, vai ir vajadzīga papildu regula, piemēram, Kopienas noteikumi attiecībā uz gadījumiem, kad bērni šķērso robežas. Pašlaik dalībvalstu nostāja šajā jautājumā ir diezgan atšķirīga. Es aicinu Komisiju izmantot šo pārskatu, lai izvērtētu, vai un kā vienas pases izsniegšana vienai personai ir vai nav ietekmējusi bērnu nolaupīšanas gadījumu skaitu. Vai pašreizējais kompromiss ir sniedzis vēlamo efektu vai tikai izraisījis blakusefektus, kas jārisina?

Komisār, mums pastāvīgi jāpievērš uzmanība mūsu bērnu drošībai. Šodien mēs speram vienu konkrētu soli. Ja bērnu interesēs būs turpmāku soļu speršana vidējā termiņā, mēs, šī Parlamenta kristīgie demokrāti, noteikti jūs atbalstīsim.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). (EL) Priekšsēdētāja kungs, tas, ka Parlamenta nostāja šodien guva pārsvaru pār Padomes centieniem ieviest biometrisko datu reģistru sešus gadus veciem bērniem, nozīmē, ka virsroku guva pamatprincips, ka personas datus var apkopot tikai tad, ja tiek pierādīts, ka tas ir vajadzīgs, proporcionāls un, protams, lietderīgs — princips, ko, manuprāt, Padome un Komisija pēdējos gados bieži ignorējušas savās likumdošanas iniciatīvās.

Attiecībā uz bērnu pasēm un pirkstu nospiedumiem bērniem noteikti vajag pašiem savas pases ar biometriskiem identifikatoriem, lai censtos novērst nolaupīšanas, bērnu pornogrāfijas un bērnu tirdzniecības gadījumus.

Vienlaikus ir acīmredzami nelikumīgi apkopot identifikatorus, ja tie nav vajadzīgi. Mums ir pētījumi par pirkstu nospiedumiem, kas parāda, ka tie gandrīz nav izmantojami attiecībā uz sešus gadus veciem bērniem. Viņu pirkstu nospiedumi mainās tik ātri, ka pases un atpazīšana pēc tām ir nelietderīga.

Tātad šodien Parlaments ir panācis līdzsvaru. Tas Komisijai prasa nopietnu pētījumu, lai noskaidrotu, kad tieši bērnus var aizsargāt, izmantojot viņu pirkstu nospiedumus, un atļaus to apkopošanu tikai tajā vecumā, par kuru šādi pierādījumi būs.

Visbeidzot, attiecībā uz biometriskiem identifikatoriem pasēs mēs jebkurā gadījumā esam piekrituši to izmantošanai, lai atpazītu pases turētāju, lai identificētu pases turētāju, lai pārliecinātos, vai pase netiek viltota, bet nepiekrītam elektronisku datu datņu izveidošanai par miljoniem nevainīgu pilsoņu.

 
  
MPphoto
 

  Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). (PL) Tādu pasu ieviešana, kurās ir pases turētāja biometriskie identifikatori, ir atbilde uz aicinājumiem uzsākt cīņu pret dokumentu viltošanu, terorismu un nelegālo imigrāciju. Tāpēc ir jo īpaši būtiski nodrošināt augstu uzticamības līmeni biometrisko datu apkopošanas procesā un, nosakot kopējus datu apkopošanas pamatstandartus, lai nodrošinātu to drošību un uzticamību.

Es apstiprinu referenta priekšlikumu analizēt atšķirības starp dalībvalstīm to dokumentu jomā, kas jāiesniedz pases saņemšanai. Jo parasti šo dokumentu drošības līmenis ir zemāks nekā tas, ko piemēro, izsniedzot biometriskās pases. Līdz ar to ir risks, ka tos būs vieglāk falsificēt vai viltot.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN). (PL) Priekšsēdētāja kungs, drošības standartu nosacījumu saskaņošanai kopā ar biometrisko identifikatoru ieviešanu vajadzētu labvēlīgi ietekmēt dokumentu pārbaudi kontroles laikā un tāpat arī drošības elementam — cīņu pret dokumentu viltošanu. Šie faktori, savukārt, garantē to, ka cīņa pret noziedzību, terorismu un imigrāciju būs efektīvāka.

Ņemot vērā, ka jaunu tehnoloģiju izmantošana nav pietiekami pārbaudīta, dalībvalstīm jāievieš pašām savas prasības pilsoņu tiesību aizsardzības jomā. Ir jānosaka vecuma robeža, virs kuras bērniem jābūt pasei, un arī jānovērš gadījumi, kad turētāja un viņa vai viņas bērniem tiek izsniegta viena pase bez biometriskiem datiem. Šāda veida situācijas var veicināt bērnu tirdzniecību, jo bērna identitātes pārbaude ir apgrūtināta. Lai nepieļautu šāda veida procedūru, katrai personai vajadzētu savu pasi.

Nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka, lai nodrošinātu pases turētāja un citu personas dokumentu drošību, biometrisko datu apkopošanas procesam jābūt ļoti piesardzīgam.

 
  
MPphoto
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). (EL) Priekšsēdētāja kungs, ir tiesa, ka tās regulas grozīšana, kas izvirzīta apstiprināšanai, varbūt uzlabos situāciju dažās dalībvalstīs, kurās biometriskos identifikatorus noņem pat maziem bērniem, un pagaidām atturēs dažas dalībvalstis šo procedūru noteikt personām, kas jaunākas par 12 gadiem un kurām dažās valstīs jebkurā gadījumā pašlaik nav pienākuma ceļot ar personīgu pasi.

Mums jāizvērtē ierosinātie izņēmumi, pamatojoties uz to pieņemšanas patiesajiem iemesliem, ņemot vērā, ka, neatkarīgi no biometrisko identifikatoru noņemšanai noteiktās vecuma robežas, kaut kad par mums visiem var būt pieejama elektroniska informācija.

Šāda regula būtībā saglabā un nosaka par obligātām metodes pilsoņu — un cik no tiem ir nevainīgi pilsoņi — datu reģistrēšanai visās jomās un piešķir tiesības pārvietot mūsu jutīgos personas datus.

Tāpēc mums ir jāatgādina pilsoņiem, kam mēs pēc dažiem mēnešiem lūgsim vēlreiz apliecināt savu atbalstu Eiropas Savienības principiem un politikām, ka mēs neatbalstām šādus pasākumus.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Priekšsēdētāja kungs, teorētiski biometrisko datu apkopošana noteikti ir viens no veidiem, kā novērst pasu un ceļošanas dokumentu viltošanu. Jaunās tehnoloģijas vispirms mums, cerams, palīdzēs cīņā pret organizēto noziedzību un nelegālo imigrantu plūsmu.

Tomēr visām dalībvalstīm šajā saistībā jāsaprot, ka FRONTEX ir jāmodernizē finansējuma un personāla ziņā, lai tā spētu efektīvi izpildīt savu uzdevumu. Ja nav iekšējo robežu, attiecīgi jāaizsargā ārējās robežas. Kad urķi internetā lielās, cik viegli ir viltot pirkstu nospiedumus Vācijas reģistrācijas ierakstos un norāda, ka, ja personas apliecības tiks samazinātas līdz kredītkartes izmēram, fotoattēli digitālā veidā tiks izgriezti vajadzīgajā izmērā, tādējādi apgrūtinot biometrisko atpazīšanu, šī tehnoloģija kļūst apšaubāma.

Skaidrs ir tas, ka biometrisko datu izmantošanas gadījumā ir jānodrošina datu drošība mums, parastajiem pilsoņiem.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – (HU) Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, pirmkārt es vēlos pateikties kolēģim Coelho kungam par izcilo darbu. Es vēlos komentēt tikai vienu ziņojuma punktu.

Nesenā pieredze parādīja, ka cilvēku tirdzniecība un jo īpaši bērnu tirdzniecības līmenis rada bažas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tāpēc es uzskatu par pozitīvu soli to, ka nepilngadīgie turpmāk varēs šķērsot ES ārējās robežas paši ar savu pasi. Raugoties no bērnu tirdzniecības skatupunkta, tas, no vienas puses, sniegs lielāku drošību, bet, no otras puses, ir jāsaprot, ka bērns ar pats savu dokumentu varēs ceļot ar ikvienu citu personu.

Man žēl, ka kopīgajā priekšlikumā netika pieminēts, ka nepilngadīgo pasēs papildu personas datiem jābūt tās personas vai personu datiem, kam ir vecāku atbildība par bērniem. Tiesa, ka priekšlikuma pirmajā pantā ir minēts, ka Komisija iesniegs ziņojumu par prasībām bērniem, kas ceļo vieni paši vai kāda pavadībā un šķērso dalībvalstu ārējās robežas un, ja vajadzīgs, ierosinās priekšlikumus par to bērnu aizsardzību, kas šķērso dalībvalstu ārējās robežas.

Tādējādi paveras turpmākas iespējas, un tāpēc es lūdzu Komisiju un visas šajā jautājumā iesaistītās organizācijas, piemēram, EDSO, ESAO, UNICEF, UNHCR, IOM un visbeidzot EUROPOL, kopā izvērtēt notikumus un spert vajadzīgos soļus, lai sniegtu bērniem efektīvāku aizsardzību. Pieredze rāda, ka bērnu skaits starp cilvēku tirdzniecības upuriem pastāvīgi pieaug.

 
  
MPphoto
 

  Armando França (PSE). - (PT) Priekšsēdētāja kungs, Barrot kungs, dāmas un kungi, es izsaku atzinību Coelho kungam, Roure kundzei un citiem deputātiem par viņu darbu. 2004. gada decembrī Padome pieņēma regulu par standartiem attiecībā uz drošības iezīmēm un biometriskiem datiem dalībvalstu izsniegtajās pasēs un ceļošanas dokumentiem. Mums bija jāsper jauni soļi, lai apkarotu bērnu nolaupīšanu un tirdzniecību.

Ja bērni lietos pases saskaņā ar principu ,,viena persona — viena pase”, tas varētu būt pamatlīdzeklis, lai uzvarētu šo grūto un svarīgo cīņu. Manā valstī, Portugālē, sešus un vairāk gadus vecu bērnu pirkstu nospiedumu apkopošana tiek veikta jau ilgu laiku, un varbūt tāpēc es pret to neiebilstu. Kā Eiropas atbalstītājs, es uzskatu, ka ir būtiski šo jautājumu saskaņot. Es jūtos mierīgs, zinādams, ka dalībvalstīm, kas tāpat kā Portugāle jau sen noteica sešu gadu robežu par minimālo vecumu pirkstu nospiedumu noņemšanai, nebūs jāmaina valsts tiesību akti.

Es uzsveru, ka pasu drošība, ko mēs pastiprinām, nebeidzas ar pases izsniegšanu. Pase pati par sevi atbilst paaugstinātam drošības līmenim, sākot no vajadzīgajiem dokumentiem pases izsniegšanai līdz biometrisko datu apkopošanai, pārbaudei un salīdzināšanai robežšķērsošanas punktos. Šis ziņojums ir kārtējais solis cilvēku tiesību apstiprināšanai un viņu drošības garantēšanai.

 
  
MPphoto
 

  Mihael Brejc (PPE-DE). (SL) Es apstiprinu ziņojumu, ko iesniedza referents Coelho kungs, kurš kā vienmēr ir padarījis lielisku darbu. Es piekrītu izvirzītajiem priekšlikumiem, arī attiecībā uz principu ,,viena persona — viena pase”.

Tomēr es vēlos dzirdēt, kas ir sakāms tieši Komisijai un varbūt pat manam kolēģim Coelho kungam par to, kas mums būtu jādara gadījumos, kad bērni ceļo vieni paši bez vecākiem, jo nav vienotas politikas attiecībā uz dokumentiem, kuri bērniem jāņem līdzi. Referenta priekšlikums paredz to, ka bērnu pasēs ir jāieraksta to personu vārdi, kam piešķirta vecāku atbildība. Tomēr dažkārt bērni ceļo kopā ar ģimenes locekļiem un pat dzīvo ar viņiem, u.c. Īsumā, mums attiecībā uz šo jautājumu jābūt saprātīgi elastīgiem.

No otras puses, esmu nobažījies, ka neviens nav apšaubījis to, cik praktiski īstenojama ir iespēja sešgadīgiem bērniem ceļot vieniem pašiem. To iespējams darīt ar lidmašīnu (pašlaik neapspriedīsim iespējamās traumas, ko bērns — sešgadīgs zēns vai meitene — var iegūt lidmašīnā), jo bērnu var pavadīt lidmašīnā, sagaidīt otrā galā un, piemēram, nogādāt vienam no vecākiem vai kādam citam. Tomēr kāda kārtība attiecas uz gadījumiem, kad bērni ceļo ar vilcienu, autobusu vai citiem sabiedriskā transporta veidiem? Kā mēs to uzraudzīsim? Ja ir vecāki, kas ir pietiekami bezatbildīgi, lai sūtītu savus bērnus šādos ceļojumos, es uzskatu, ka mums jāieņem noteiktāka nostāja un jāaizliedz bērniem vieniem pašiem ceļot šādā agrā vecumā. Tas varbūt izklausās nedaudz skarbi, bet ņemot vērā, ka šeit jau daudz tika runāts par to, cik bērni ir dārgi, un par bērnu nolaupīšanas jautājumu un tā tālāk, mums šajā jautājumā jāizsakās noteiktāk.

Es arī vēlos jautāt Komisijai, kas notiek ar Padomes un Eiropas Parlamenta kopīgo paziņojumu par to oriģinālo dokumentu drošību, kas vajadzīgi vīzas izsniegšanai. Jo esmu nobažījies, ka, ja tā ir tiesa, atsevišķā dalībvalstī sistēma, iespējams, šajā jautājumā pieļauj ļaunprātīgu rīcību. Es vēlos uzdot vēl pēdējo jautājumu Komisijai vai varbūt Coelho kungam — kas mums jādara, kad cilvēki ierodas robežpunktā, bet viņu pases dati neatbilst tiem, kas ir oficiālajās datu bāzēs? Es uzskatu, ka mums jāpieņem norādījumi, kas ir labvēlīgi bērnam, respektīvi — pasažierim.

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, katru gadu tūkstošiem bērnu kļūst par bērnu tirgotāju upuriem un vēl lielāks skaits tiek nolaupīti. Pašreizējie pētījumi parāda, ka šo noziegumu upuri ir nepilngadīgie bez pavadoņiem. Tāpēc mēs atbalstām to, ka Eiropas Komisija, iesniedzot grozījumus iepriekšējā regulā, tagad pienācīgi parūpējas par bērniem. Kad prasām, lai arī bērnu pasēs no zināma vecuma būtu biometriskie dati, tas nav masu histērijas dēļ, kas patiešām nav pārņēmusi mani, bet tādēļ, ka vēlamies sniegt saviem bērniem labāku aizsardzību. Tomēr šādu aizsardzību var sniegt vienīgi tad, ja bērnam ir pašam sava pase, kurā ir biometriskie dati un aizbildņu vārdi.

Tāpat kā ar katru datu apkopošanas gadījumu, manai grupai jo īpaši būtiski ir nodrošināt lielāko iespējamo drošību, veicot visu pilsoņu biometrisko datu apkopošanu, uzglabāšanu un apstrādi, un mums vienmēr jāspēj izsekot, kam ir piekļuve kādiem datiem. Padomes regulās un lēmumos, kas attiecas uz šo jautājumu, ir noteikumi, kas paredz, ka datu ļaunprātīga izmantošana tiks novērsta augstas aizsardzības mehānismiem un kontroles iestādēm. Man jāatzīst, ka ļoti uzticos savas valsts iestādēm, pretēji daudziem privātiem uzņēmumiem, kas var sniegt trešām personām neaizsargātus datus, izmantojot skandalozas drošības spraugas un saņemt par to samaksu. Tieši tāpēc ir tik būtiski, lai valsts iestādes izmantotu savu uzticamību un cieši sadarbotos ar datu aizsardzības iestādēm. Pretēji tam, kas noticis šeit, šajā gadījumā Eiropas Komisija pildītu savas likumīgās saistības sniegt padomu datu aizsardzības ierēdņiem.

(PT) Es vēlos izteikt atzinību savam draugam Carlos Coelho par izcilo darbu šī Parlamenta interesēs. Liels paldies.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi; es vēlos izteikt atzinību referentam Coelho kungam par šajā ziņojumā panākto līdzsvaru starp augstāku drošības līmeni starptautiskos ceļošanas dokumentos un Eiropas Savienības pilsoņu personas datu un cilvēka cieņas aizsardzību. Izteiktie ierosinājumi pilnveidot vairākas tehniskās prasības veicinās cīņu pret pārrobežu noziedzību, nelegālo imigrāciju un cilvēku tirdzniecību. Tādām robežvalstīm kā Bulgārija, kas cieš no spēcīga migrācijas plūsmu spiediena un starptautiskās organizētās noziedzības darbības, jauno standartu ātra un veiksmīga ieviešana būs ļoti būtiska, lai aizsargātu ES ārējās robežas.

Diemžēl manā valstī mums ir daži nopietni bērnu pazušanas gadījumi, par kuriem joprojām nav informācijas. Tāpēc uzskatu, ka šis ziņojums sniedz pamatīgas pamatnostādnes Eiropas jaunāko pilsoņu pasu drošības iezīmju un biometrisko datu standartu turpmākai attīstībai. Ieviešot principu ,,viena persona — viena pase”, viņiem tiks nodrošināts vēl augstāks drošības līmenis, ceļojot ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Priekšlikums par papildu informācijas ierakstīšanu pasēs bērniem līdz 18 gadu vecumam ierobežos bērnu tirdzniecības pretlikumīgo darbību. Piemērojot šo regulu valsts tiesību aktos, dalībvalstīm noteikti jāapsver iespējamā finanšu ietekme uz lielām ģimenēm. To arī iepriekš savās runās pieminēja daži deputāti. Nedrīkst ierobežot šo ģimeņu pārvietošanās brīvību tādēļ, ka tām jāmaksā liela naudas summa bērnu pasēm.

Visbeidzot, attiecībā uz personu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienības teritorijā es uzskatu, ka ierobežojumi jāatceļ tajā vecumā, kad tiek izsniegta personas apliecība, jo tādējādi tiks veicināta un nodrošināta ES jaunāko pilsoņu pārvietošanās brīvība.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE). (PL) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos sākt ar atzinības izteikšanu referentam un apliecinot savu atbalstu šim ziņojumam. Es uzskatu, ka ziņojums ir ne tikai svarīgs, bet arī labs. Es varbūt sākšu ar apgalvojumu, kas šeit jau izskanējis, ka pase ir dokuments, ko izsniedz dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tiesa, ka mūsu pases atšķiras ne tikai ar vāciņiem, bet ir svarīgi atrast līdzsvaru starp šo pasu drošības pasākumiem, lai tās identificētu Eiropas Savienības pilsoni vai citu personu, kas ierodas Eiropas Savienībā, un vienlaikus novērstu noziegumus, no kuriem liela daļa ir saistīta ar pasēm, piemēram, nelegālā imigrācija, terorisms, bērnu tirdzniecība un dokumentu viltošana. Šajā ziņojumā, manuprāt, šis līdzsvars ir atrasts. Nav pazīmju, ka tie ierobežojumi, ko mēs iekļaujam ziņojumā, jebkādā veidā ietekmēs vai ierobežos dalībvalstis pasu jomā.

Es vēlos pievērst uzmanību principam, ko pilnībā atbalstu — principam ,,viena persona — viena pase”. Tas ir labs princips attiecībā uz bērniem, bet es nevēlos, lai tas radītu finansiālu šķērsli vecākiem, kas saviem bērniem vēlas pasi, bet šos finanšu līdzekļus var ierobežot. Es arī vēlos vērst jūsu uzmanību uz vienu vāju aspektu šajā ziņojumā, lai gan referents jau norādījis uz to, proti, ka modernas, nepārbaudītas tehnoloģijas ir jāpārvērtē, un ir labi, ka pēc trīs gadiem mēs to varēsim izdarīt. Es arī aicinu tomēr ņemt vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzdevumus. Šai ES iestādei daudz vairāk jābūt iesaistītai visā procedūrā, ko es arī aicinu darīt.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). - Priekšsēdētāja kungs, arī es vēlos pateikties Coelho kungam. Šis ziņojums ir ļoti būtisks Eiropas nākotnei un tās 500 miljoniem iedzīvotāju — viņu drošībai un arī pretterorisma pasākumiem. Ja ir attiecīgās tehnoloģijas, kā minēja Zdravkova kundze, mums tās jāizmanto.

Attiecībā uz bērniem Angelilli kundze, Lambrinidis kungs un citi minēja, ka tas var būt izšķirošs ierocis, piemēram, lai apkarotu bērnu kontrabandu.

Tomēr būtiskākais ir 3. pants, kurā teikts, ka biometrisko datu mērķis ir pārbaudīt ne tikai dokumenta autentiskumu, bet arī dokumenta turētāja identitāti, izmantojot tieši pieejamus salīdzināmus elementus. Pašlaik vairums valstu paļaujas gandrīz tikai uz fotoattēliem, un ir ļoti maz cilvēku, kas, manuprāt — varbūt pat jūs, priekšsēdētāja kungs, un Barroso kungs — pēc izskata atbilst pasu bildēm, un daudzi nemaz arī to nevēlētos! Tāpēc es uzskatu, ka ja ir pieejamas jaunas identificēšanas procedūras un metodes, mums tās jāizmanto.

Attiecībā uz Gacek kundzi un Batten kungu, un viņu pret Lielbritāniju vērstajiem gļēvajiem izteikumiem — jo viņu šeit nav, lai uzklausītu atbildes — es uzskatu, ka Apvienotās karalistes sistēma nav ne labāka, ne sliktāka par daudzām citām Eiropas Savienības sistēmām. Mēs nodalām pilnvaras, bet noteikti varam pilnveidoties. Ja būs pieejama jauna 21. gadsimta tehnoloģija, tad mums jābūt gataviem to izmantot, un, kā pirms brīža minēja Grabowska kundze, mums jābūt gataviem to pastāvīgi grozīt, ņemot vērā Eiropas Savienībai labākās pieejamās iespējas.

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Lai aizsargātu bērnus no nolaupīšanas un tirdzniecības, mums jāievieš bērnu pases.

Princips ,,viena persona — viena pase” nozīmē, ka katram bērnam, kas izceļo no Šengenas zonas, tiks izsniegta pase. Jaunā identificēšanas metode vienkāršos robežkontroli. Lai bērnus aizsargātu pret nolaupīšanu, būs šādi instrumenti: palīdzības telefons, lai ziņotu par pazudušiem, nolaupītiem vai seksuāli izmantotiem bērniem, pases ar biometriskiem datiem un drīzumā gaidāmā Eiropas brīdināšanas sistēma bērnu nolaupīšanas jomā.

Ir jāpievērš uzmanība tam, lai nodrošinātu augstu uzticamības līmeni biometrisko datu iegūšanas un izmantošanas procesā. Es atbalstu referenta viedokli, ka jāveic pētījums par iespējamām pirkstu nospiedumu identificēšanas sistēmu kļūmēm Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pēc tam jāapsver iespēja ieviest kopēju Eiropas sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). (RO) Es vēlos izteikt atzinību Coelho kungam par ziņojumu.

Es atbalsti šo iniciatīvu, kas apliecina to, ka kopš Saloniku Eiropadomes ir daudz paveikts, lai iedibinātu uzticamāku saikni starp ceļošanas dokumentiem un to īpašniekiem un piemērotu principu ,,viena persona — viena pase”.

Es vēlos uzsvērt trīs svarīgus aspektus.

Pirmkārt, mums jāpiemēro šajā ziņojumā sniegtie principi un izņēmumi tām sekām un problēmām, kas bijušas praksē. Tas nozīmē, ka jāpievērš uzmanība šajā ziņojumā noteikto trīs gadu pārskatīšanas periodam, kura laikā dalībvalstīm un Komisijai jācenšas izstrādāt ieteikumus, lai teorētiskos principus piemērotu šķēršļiem praksē.

Otrkārt, ir nopietna problēma attiecībā uz uzglabāto datu drošību un īpašnieka identitātes aizsardzību.

Visbeidzot, es vēlos pievērst uzmanību tam, ka jānosaka kopēji principi attiecībā uz procedūrām ceļošanas dokumentu izsniegšanai, jo šis posms ir būtisks, lai nodrošinātu datubāzu dokumentu un novērstu dokumentu viltošanu.

 
  
MPphoto
 

  Martine Roure (PSE). - (FR) Priekšsēdētāja kungs, vēl vienu mirkli, lai pateiktu paldies jums, Coelho kungs, un to, ka sadarbība ar jums sniedz lielu gandarījumu, jo jūs vienmēr esat lietpratīgs, jūs patiesi spējat klausīties un analizēt un tieši jūsu dēļ mēs esam sasnieguši šo iznākumu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Rumānija uzsaka biometrisko pasu izmantošanu no 2009. gada 1. janvāra. Šai pasei ir 50 drošības elementu un pirmo reizi Eiropas Savienībā elements personas sejas un pirkstu nospiedumu identificēšanai.

Tādējādi Rumānija ir spērusi būtisku soli pretī Šengenas zonai, kurai paredzēts pievienoties 2011. gadā. Līdz ar biometrisko pasu ieviešanu tiek izpildīts pēdējais pamatnosacījums, lai Rumānija tiktu iekļauta vīzu atcelšanas programmā. Tāpēc, ja rumāņiem, kas dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, netiks atcelts pienākums saņemt vīzu, šāda atteikuma pamatā būs subjektīvi iemesli un es ceru, ka Amerikas Savienotās valstis šo jautājumu pienācīgi apsvērs.

Es vēlos vēlreiz izteikt atzinību referentam par nopietno ieguldījumu, lai pilnveidotu regulu un, jo īpaši, attiecībā uz vienotas Eiropas sistēmas izveidošanu atbilstības pārbaudei starp biometriskajiem elementiem un datiem, kas glabājas mikroshēmā.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Drošības standartu saskaņošana Eiropas līmenī attiecībā uz biometriskajām pasēm ir Šengenas acquis noteikumu paplašināta pielietošana. Regula nosaka vispārīgu pienākumu nodot pirkstu nospiedumus, ko uzglabās bezkontakta mikroshēmā pasē.

Es atbalstu izņēmumus attiecībā uz bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem un sniedz pirkstu nospiedumus, un es mudinu pārskatīt un saskaņot konkrētos valstu tiesību aktus.

Es uzskatu, ka biometrisko pasu dati jāapstrādā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību un privātumu. Komisijai un dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu šo noteikumu par biometrisko pasu datu apstrādi gan uz robežas, gan uzturot attiecīgās datubāzes, gadījumos, kad valstu tiesību aktos ir šis noteikums.

Tomēr es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka, nosakot pagaidu vai pastāvīgu ierobežojumu līdz 12 vai mazāk mēnešiem biometriskās pases derīguma termiņam personām, kas nespēj sniegt pirkstu nospiedumus, tiks apgrūtināta dzīve invalīdiem. Tāpēc es lūdzu Komisiju vēlreiz izvērtēt šo dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). - Priekšsēdētāja kungs, nevienam pilsonim, kas pakļaujas tiesību aktiem, nevajadzētu uztraukties par viņa vai viņas identitātes vai viņu bērnu identitātes pierādīšanu. Tāpēc es atbalstu biometrisko datu izmantošanu pasēs un citos dokumentos.

Es tikai vēlos izvirzīt jautājumu turpmākai uzziņai. Ir tiesa, ka biometriskas pazīmes nesaglabājas nemainīgas no bērnības līdz pieauguša cilvēka dzīvei, izņemot vienu — DNS pirkstu nospiedumu noņemšana. Tā saglabājas nemainīga no ieņemšanas brīža līdz nāvei un pat pēc tās. Šodien ir iespējams identificēt kādu pat vairākus gadus pēc viņa nāves, vienkārši iegūstot nelielu kaulu atlieku paraugu. DNS pirkstu nospiedumu noņemšanas tehnoloģija mūsdienās ir ātra, lēta un to var veikt tikai uz dažām šūnām, ko var iegūt vai nu no ātras mutes gļotādas uztriepes vai asins piliena, kas iegūts, piemēram, no nabassaites.

Tāpēc es ierosinu turpmāk apsvērt DNS pirkstu nospiedumu noņemšanu kā vienīgo biometrisko identifikācijas metodi — kas tiek vienādi nodrošināta katram cilvēkam — visiem Eiropas pilsoņiem.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Priekšsēdētāja kungs, es vēlos pateikties Carlos Coelho un izteikt atzinību par viņa ziņojumu. Mēs visi būtu vīlušies, ja ziņojums būtu zem ierastā līmeņa, jo esam jau pieraduši, ka viņš iesniedz augsta līmeņa ziņojumus. Man jo īpaši patika tas, ka Carlos Coelho jau pašā sākumā skaidri norādīja, ka šīs ziņojums ir par bērnu drošību. Mēs to varam panākt, izsniedzot drošas pases un noņemot pirkstu nospiedumus, lai nodrošinātu to, ka ir iespējams pārbaudīt, vai persona, kas šķērso robežu, patiesībā ir persona, kas uzrādīta pasē.

Tāpēc šo mērķi var izmantot, lai nodrošinātu bērnu drošību. Tas, ka pašlaik mēs apspriežam, vai pirkstu nospiedumi jānoņem sešu vai divpadsmit gadu vecumā, ir tehnisks, nevis nākotnes jautājums. Es neiebilstu pret pirkstu nospiedumu noņemšanu no sešu gadu vecuma, jo tas tiek darīts bērnu un viņu drošības dēļ. Man šķiet pašsaprotama datu aizsardzības tiesību aktu ievērošana. Mums tas pat nav jāapspriež. To kontrolēt ir konstitucionālas valsts pienākums. Ja mēs sasniedzam to, ka mums ir drošas pases un tiek ievēroti datu aizsardzības tiesību akti, tad Eiropas Savienība būs spērusi izlēmīgu soli bērnu interesēs un pret bērnu nolaupīšanu un bērnu kontrabandu.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (FR) Priekšsēdētāja kungs, domāju, ka Parlaments augstu vērtē Coelho kunga darbu un dotības, un es vēlētos pievienoties Roure kunga izteiktajai uzslavai.

Atkārtojot Gérard Deprez sacīto, vēlos teikt, ka mums jācenšas panākt, lai biometriskie dati kļūtu arvien uzticamāki un salīdzināmāki. Tas sniegs mums iespēju efektīvāk izmantot vismodernākās tehnoloģijas, lai garantētu drošību šajā brīvajā telpā, ko apdzīvojam. Tādēļ tika ieplānota šī sanāksme. Es tāpēc atzinīgi vērtēju Parlameta apņemšanos pielikt pūles, lai bērnu identifikāciju padarītu nepārprotamu — tas nepieciešams šo bērnu drošībai.

Man ir jautājuši, vai mums jau ir pierādījumi, ka šie procesi ir efektīvi. Jāsaka, ka, tikai izmantojot šos procesus praksē, mēs varēsim pienācīgi apstiprināt to efektivitāti, taču a priori viss liecina, ka lielāka drošība būs, ja uzlabojosim to bērnu identifikāciju, kuri ceļo vieni paši. Katrā ziņā mēs nevaram ignorēt šo galveno mērķi. Es sniegšu Parlamentam vairākas atbildes uz vairākiem jautājumiem.

Pirmkārt, man jāteic, ka savos priekšlikumos Komisija vienmēr ir uzsvērusi datu aizsardzības nozīmību. Par šo galveno priekšlikumu notika konsultācijas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas izteica piezīmes, kuras Komisija ņēmusi vērā. Vēlos paziņot, ka mūsu standarti attiecībā uz identifikatoriem ir saskaņoti ar ICAO (Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija) standartiem. Tas, kā jau iepriekš minēts, veicinās dialogu ar Savienotajām Valstīm.

Turklāt vēlos atgādināt, ka ģimenēm par bērnu pasēm nākas maksāt. Tomēr, ceļojot dalībvalstīs, un ļaujiet minēt, ka, lai ceļotu Šengenas zonā, pilnībā pietiek ar identifikācijas karti. Pase nepieciešama tikai, lai ceļotu ārpus Eiropas Savienības.

Nobeigumā vēlos apstiprināt, ka Komisija veiks salīdzinošu pētījumu par dalībvalstīs spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz nepilgadīgām personām, kas ceļo vienas pašas. Piemērotā laikā mēs ierosināsim, lai Padome veic nepieciešamos pasākumus, lai efektīvāk aizsargātu bērnus un novērstu to tirdzniecību. Ir pilnīgi skaidrs, ka Parlaments vēlas šo pētījumu, kā tam arī būtu jābūt, un es, protams, apņemos nodrošināt, lai mans personāls to veic vislabākajos apstākļos un pēc iespējas īsākā laikā.

Tas ir viss, kas man sakāms. Vēlos vēlreiz pateikties Parlamentam par atkārtotu un konstruktīvu ieguldījumu Eiropas tiesību aktos.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, referents. – (PT) Priekšsēdētāja kungs, ja kaut kas šajās debatēs ir izteikts, tad tās ir bažas par efektīvu cīņu pret cilvēku – it īpaši bērnu – tirdzniecību, kas nomāc vairumu šajā Parlamentā. Labākais, ko varam darīt, ir pieņemt šo pasākumu, un man prieks, ka gandrīz visi runātāji izteikušies par šo jautājumu.

Vēlreiz vēlos pateikties visiem „ēnu” referentiem par sadarbību, un šī uzslava nav tukši vārdi. Būtu tikai godīgi teikt, ka manam kolēģim, Roure kungam, ir bijusi liela nozīme šīs vienošanās nodrošināšanā, kurā lielu ieguldījumu veicis arī komisārs Barrot, un Francijas prezidentvalsts. It īpaši vēlos pateikties komisāram Barrot par Komisijas gatavību sniegt institucionālu atbalstu, lai stiprinātu cīņu pret bērnu tirdzniecību, un sadarboties attiecībā uz trīs mūsu pieprasītajiem pētījumiem: bērnu pirkstu nospiedumu uzticamība, pamatdokumenti un nepareizi noraidījuma koeficienti, kas ir viens no klupšanas akmeņiem attiecībā uz šo noteikumu ieviešanu.

Priekšsēdētāja kungs, noslēgumā vēlos teikt, ka Brejc kungs ierosināja diskusiju: viņš jautāja, vai mēs varam apgalvot, ka pasu izdošana ir droša. Pavisam atklāti jāsaka, ka tas atkarīgs no katras konkrētās valsts. Dažās valstīs pasu izdošanas sistēmas ir stingrākas nekā citās, tādēļ ļoti svarīgs ir pamatdokumentu pētījums. Zinu, ka šī joma nav Eropas jurisdikcijā – pasu izdošana ir valstu prerogatīva – tādēļ es ļoti priecājos, ka komisārs Barrot piekrita Eiropas Komisijas dalībai pamatdokumentu pētījumā. No ļoti drošām pasēm nav jēgas, ja šo drošību iespējams sabotēt pasu izdošanas procesā. Šajā gadījumā runa nav par pasākumu piemērošanu dalībvalstīm, bet gan par labākās pieredzes apmaiņu, lai varam garantēt, ka Eiropas pase pie mūsu ārējām robežām ir droša realitāte.

Liels paldies jums visiem par sadarbību!

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks rīt, trešdien, plkst 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), rakstiski. – (ET) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, šīs regulas pieņemšana ir nozīmīgs solis pretī drošākiem ES pilsoņu ceļošanas dokumentiem. Ja šī regula tiks pieņemta, jau 2009. gada 29. jūnijā Eiropas Savienībā starp pasi un tās īpašnieku vajadzētu būt noteiktai saiknei, kas ievērojami palīdzēs novērst pasu viltošanu.

Īpaši atzinīgi vērtēju „viena persona-viena pase” principa ieviešanu, kas palīdzēs uzlabot drošību ceļojuma laikā tieši bērniem un aizkavēt to personu darbības, kas nodarbojas ar bērnu nolaupīšanu un tirdzniecību. Ir apsveicami, ka šī prasība tiks ieviesta visās dalībvalstīs. Igaunijā tā spēkā ir jau kopš 2000. gada.

Papildus drošiem ceļošanas dokumentiem liela nozīme ir arī dalībvalstu robežsargu darbam; viņiem ar vēl lielāku uzmanību, gluži tāpat kā pieaugšie, jāpārbauda arī nepilngadīgas personas, kas ceļo ar vai bez aizbildņa un šķērso ES ārējās robežas.

Ceļošanas dokumentu drošība noteiki nav atkarīga tikai no pasēm, viss pārējais process ir ne mazāk svarīgs. Tādēļ nav jēgas spēcināt pasu drošību, ja netiek pievērsta uzmanība arī pārējiem ķēdes posmiem.

Uzskatu, ka Eiropas Komisijai ne tikai jārada droši ceļošanas dokumenti, bet arī jāapsver iespēja pieņemt kopīgu ES pieeju, lai aizvietotu pašlaik 27 dalībvalstīs spēkā esošos dažādos noteikumus attiecībā uz to bērnu aizsardzību, kas šķērso ES ārējās robežas.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), rakstiski. .(RO) Saistībā ar teroristu draudiem ir nepieciešams ieviest papildu drošību un biometriskos elementus, lai paaugstinātu Eiropas Savienībā ceļojošo pasažieru drošību. Vissvarīgākie regulas priekšlikumā izteiktie jautājumi ir par cīņu pret bērnu tirdzniecību, ieviešot „viena persona-viena pase” principu, un par izņēmumu ieviešanu atiecībā uz pirkstu nospiedumu ņemšnu bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Tomēr dažu dalībvalstu tiesību akti pieļauj pirkstu nospiedumu ņemšanu bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, tomēr tas būs iespējams tikai pagaidu periodā, kas ilgs četrus gadus. Tomēr būs arī minimālā vecuma ierobežojumsseši gadi. Dažos dalībvalstu veiktajos izmēģinājuma projektos izrādījies, ka pirkstu nospiedumi, kas ņemti bērniem, kuri jaunāki par sešiem gadiem, ir sliktas kvalitātes, un, bērnam augot, tie var mainīties. Vecuma ierobežojums mazina risku pieļaut kļūdas, identificējot cilvēkus pēc to pirkstu nospiedumiem. Tas arī padara bērnu tirdzniecību sarežģītāku. Pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem nepieciešamība aizsargāt ceļotājus kļuvusi vēl acīmredzmāka. Tomēr aizsardzības līmeņa un drošības paaugstināšanai noteikti jābūt saskaņā ar pasažieru tiesībām un cieņu, kā norādīts Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika