Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0280(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0415/2008

Předložené texty :

A6-0415/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Hlasování :

PV 14/01/2009 - 4.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0016

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

14. Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0415/2008) vypracovaná panem Lambsdorffem jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti (KOM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, nyní je ve světě 13 misí Evropské unie, které pomáhají udržet mír a stabilitu. Devět misí již skončilo. V mnoha těchto misích vstupují ozbrojené síly, často včetně policistů, z členských států do odlišného prostředí. Zároveň víme, že existuje ještě mnohem více problematických míst a že potřeba evropských zásahů do mezinárodní politiky se bude spíše zvyšovat než snižovat, ale bohužel víme, že my Evropané nejsme často schopni uskutečňovat své mise způsobem, jakým bychom měli, ani nemáme optimální vybavení, ani nemáme potřebnou součinnost a strategii. Musíme toho však dosáhnout, neboť to dlužíme našim vojákům a policistům, kteří se zapojují do operací po celém světě. Tento cíl je však ještě daleko.

Jedním z důvodů je náš roztříštěný trh s obrannou výzbrojí. V našich 27 členských státech existuje 89 různých, někdy i překrývajících se programů výzkumu. Spojené státy jich mají jen 29. Mezi členskými státy chybí dostatečná spolupráce, pokud jde o vývoj produktů. Takzvaným tradičním dodavatelům je dávána přednost před netradičními, možná lepšími dodavateli, a to chceme změnit.

Každý rok se na evropském trhu s obrannou výzbrojí nakoupí zboží a služby v hodnotě kolem 91 miliard EUR. Z toho je v průměru pouze 13 % zadáno jako evropská veřejná zakázka. Na konci žebříčku je v tomto případě Německo s pouze 2 %. Sečteno a podtrženo, vnitřní trh s produkty pro obranné účely nefunguje. Nemůže tak být v tomto špičkovém průmyslu využito mnoho významných inovací, naše ozbrojené síly nemají nejlepší výzbroj a penězi daňových poplatníků se plýtvá. V důsledku toho se špičkové produkty pro obranné účely zdražují, ačkoliv rozpočet určený na obranu je stále stejný nebo se snižuje. V této situaci je jasné, o čem to je. Není to o větších výdajích na zbrojení, ale o rozumnějším využití peněz, které jsou k dispozici. To je to, co potřebujeme. Dlužíme to našim daňovým poplatníkům.

Proto tento Parlament vyzval ve zprávě z roku 2005 Komisi, aby předložila v této oblasti směrnici. Ta to po dohodě s Parlamentem a Radou učinila. Pro nás i pro mě jako zpravodaje bylo důležité, že prezident Sarkozy ve svém projevu o prioritách francouzského předsednictví výslovně zmínil evropský trh s obrannou výzbrojí. Bylo tak jasné, že Parlament, Rada a Komise budou vyvíjet společné úsilí. Dohoda v prvním čtení je výsledkem této společné politické vůle. Doufejme, že zítra položíme základy pro nový evropský právní rámec, který zajistí v oblasti zadávání veřejných zakázek skutečné otevření trhu a větší transparentnost a konkurenci.

Tuto směrnici musíme vnímat i v širších souvislostech. V prosinci jsme úspěšně přijali směrnici o transferech produktů pro obranné účely uvnitř Společenství. Směrnice, která před námi dnes leží, je druhým důležitým blokem v balíčku týkajícím se obranné výzbroje. Ačkoliv tyto dvě směrnice na sobě nejsou teoreticky závislé, v praxi potřebuje jedna druhou. To je další důvod, proč je dovršení naší práce na balíčku týkajícím se obranné výzbroje tak důležité. Nestane se to, že přes noc dojde k revoluci, to je jasné, ale bude to významným krokem správným směrem a umožní to evropské bezpečnostní a obranné politice posunout se značně vpřed.

Rád bych svým kolegům upřímně poděkoval, stínovým zpravodajkám Charlotte Cederschiöldové, Barbaře Weilerové a Gisele Kallenbachová za jejich vždy férovou, někdy kritickou, ale vždy konstruktivní spolupráci. Chtěl bych také poděkovat Radě a Komisi. Všichni zúčastnění ukázali jak politickou vůli, tak profesionalitu a ochotu ke kompromisu.

Dlužíme svým občanům konstruktivní politiku pro Evropu. Doufám, že této povinnosti zítra přijetím tohoto balíčku dostojíme. Náhodou bychom o tom měli diskutovat v Bruselu a nikoliv ve Štrasburku. Děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komise. − Pane předsedající, nejprve bych se chtěl všem omluvit za to, že mám slabý hlas, protože jsem silně nachlazený.

Chystáte se hlasovat o návrhu směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obranné a bezpečnostní výzbroje, který Komise předložila v prosinci 2007 jako součást takzvaného „obranného balíčku“. Tento návrh je zásadním krokem směrem ke zřízení společného evropského obranného trhu, který je sám o sobě významným příspěvkem k bezpečnostní a obranné politice Unie. Jinými slovy, tato směrnice představuje politicky vysoce významný nástroj, který pomůže posílit obrannou schopnost Evropy, učiní financování hospodárnějším a posílí bezpečnost našich občanů.

Úzká spolupráce mezi Parlamentem, Radou a Komisí byla v průběhu vyjednávání pro návrh přínosem. Proto bych chtěl srdečně poděkovat zpravodajovi, panu Lambsdorffovi, za jeho intenzivní a účinnou snahu při dosažení dohody s Radou v prvním čtení. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům za jejich konstruktivní spolupráci. Chci také poblahopřát francouzskému a též slovinskému předsednictví za způsob, jakým úspěšně urychlila jednání s Radou. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat českému předsednictví za jeho oddanost při finalizaci tohoto balíčku.

Komise vítá text, který máme nyní na stole. Nová směrnice je ušita na míru veřejným zakázkám v oblasti bezpečnosti a obrany. Dá zadavatelům flexibilitu potřebnou pro vyjednávání zakázek, které jsou často komplikované a citlivé. Též jim umožní požadovat zvláštní bezpečnostní ustanovení o ochraně utajovaných informací a zajištění bezpečnosti dodávek. Všechny tyto prvky činí ze směrnice nástroj, který mohou členské státy použít v případě většiny zakázek v oblasti obrany, aniž by byly ohroženy jejich bezpečnostní zájmy.

Nová směrnice se bude vztahovat také na zadávání citlivých zakázek v oblasti nevojenské bezpečnosti. Tento přístup je v souladu s dnešním strategickým prostředím, ve kterém nadnárodní hrozby a nové technologie smazaly dělítko mezi vojenskou a nevojenskou a mezi vnitřní a vnější bezpečností. Oblast zadávání veřejných zakázek nemůže tento vývoj ignorovat: například v případech, kdy má výzbroj pro policejní síly shodné rysy s obrannou výzbrojí, je jen logické, aby se uplatňovala stejná pravidla.

To vše bude mít hlavně výhody: nová směrnice členským státům umožní omezit použití odchylky podle článku 296 Smlouvy o ES na výjimečné případy. Proto se budou zásady vnitřního trhu konečně vztahovat na důležité části obranného a bezpečnostního trhu v Evropě. Spravedlivá a transparentní pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou použitelná v celé Unii a umožní společnostem podávat přihlášky do výběrových řízení v jiných členských státech. Evropskému průmyslu se otevře širší „domácí“ trh s delšími lhůtami a úsporami z rozsahu. To naopak sníží náklady a ceny.

Nakonec dospějeme ve prospěch nás všech k větší otevřenosti trhů: průmysl se stane konkurenceschopnějším, ozbrojené síly dostanou za své peníze více a daňoví poplatníci budou mít užitek z hospodárnějšího využívání veřejných peněz. To vše jsou plody vaší práce a vašeho přispění. Dovolte mi proto, abych vám ještě jednou poděkoval a poblahopřál.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld, jménem skupiny PPE-DE.(SV) Pane předsedající, evropský trh s produkty pro obranné účely se nevytvoří přes noc, ale zpravodaj vybudoval důvěru, která nám pomohla, abychom spolu s Radou, a zejména s Komisí, učinili první významný krok. Nyní se budou na produkty pro obranné účely vztahovat základní pravidla vnitřního trhu, což by mělo napomoci ke snížení cen. Spolu s otevřenějším trhem přijde větší evropská konkurence a výroba lepší výzbroje.

Francouzská vláda si také zaslouží chválu za svůj konstruktivní přístup, ale nejdůležitějším byl samozřejmě zpravodaj, pan Lambsdorff. Chtěla bych také poděkovat obrannému průmyslu za jeho cenné příspěvky. Byly zde zachovány mnohé prvky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek z roku 2004. Zároveň jsou zde například respektovány národní bezpečnostní zájmy, zvláštní podmínky dodávek a ochrana informací. Použití článku 296 je jako v případě jiných předpisů možné, ale je zabráněno jeho zneužívání. To vše by měl průmysl přivítat, neboť průmysl bude nadále ovlivňovat provádění této směrnice i vývoj nové praxe.

Nás v Parlamentu těší, že Rada nám vyšla vstříc, pokud jde o prahové hodnoty a transparentnost, abych uvedla jen pár příkladů úspěchů Evropského parlamentu, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a zpravodaje. Mě osobně těší, že bylo možné vyřešit nejkontroverznější body stávajících právních předpisů ES. Pokud Parlament, v což doufám a věřím, podpoří tuto zprávu, učiní významný a logický krok směrem vpřed.

Chtěla bych upřímně poděkovat všem kolegům poslancům a dalším osobám, které z této činnosti učinily konstruktivní a zajímavý proces.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler, jménem skupiny PSE.(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, koncem loňského roku se objevily v novinách titulky jako „svět se znovu vyzbrojuje“, „obchod se zbraněmi vzkvétá“, „zbrojařský průmysl – drahý kvůli nedostatku konkurence“ a další případy korupce v Německu i v jiných zemích Evropské unie. My sociální demokraté jsme jasně proti tomuto druhu závodů ve zbrojení, tomuto nárůstu počtu zbraní i proti přístupu laissez-faire ke korupci. V této věci souhlasíme s našimi kolegy z vnitrostátního parlamentu.

Cílem tohoto legislativního balíčku s dvěma směrnicemi o převodu a zadávání veřejných zakázek, o kterých zde dnes diskutujeme, je nejen zajistit konkurenceschopnost ale také zabránit plýtvání peněz daňových poplatníků na výrobu obranné výzbroje a korupci. To jsou dost dobré důvody na to, aby byl výsledek pro sociální demokraty přijatelný.

Bude existovat evropský právní rámec pro zadávání veřejných zakázek na zboží a služby v oblasti obrany a bezpečnosti, členské státy budou více spolupracovat, jinými slovy nebude zde prostor pro překrývání a pro podvádění členských států ze strany zbrojařských společností a celkově zde bude větší konkurence s několika výjimkami podle článku 296.

Věřím, že pro všechny poslance i pro všechny skupiny jsou důležitá ustanovení směrnice o opravných prostředcích, tedy směrnice připravené panem Fruteau. Radě to nebylo tak úplně jasné. Pro nás bylo důležité, aby existovaly sankce pro případ korupce sahající až po vyloučení ze soutěže. Pro tento průmysl, který byl až dosud hýčkán, to bude asi něco nového.

Bylo pro nás však také důležité, aby byly výsledky přínosem pro všech 27 členských států. I kdyby mělo pouze šest či sedm členských států vlastní výrobu a několik dalších se angažovalo v obchodu, je třeba, aby za námi stálo 27 států. To se nám podařilo. Nevím, jestli bude vše fungovat tak, jak si představujeme, a proto jsme do zprávy začlenili to, že Parlament si přeje jistou míru kontroly. Chceme být informováni nikoliv pouze ze strany Komise, ale chceme být informováni o výsledcích a provádění tohoto balíčku směrnic.

Až budeme mít v budoucnu silnější evropský vnitřní trh a evropské pravomoci, jak to naplánoval pan Sarkozy, bude muset mít Evropský parlament jakožto volený orgán v Evropě více skutečných kontrolních pravomocí, jaké mají vnitrostátní parlamenty a jakou dosud Evropský parlament nemá. To je však úkol pro budoucnost. V Německu jsme si například, pokud jde o výrobu obranné výzbroje a vyšší ceny, spálili prsty. Máme zde Eurofighter – nesmírně nákladný, ne-li nejnákladnější projekt – a jsem si jistý, že každý členský stát má podobné zkušenosti.

Závěrem si nepřeji vyjádřit poděkování. Spolupráce byla docela konstruktivní a výsledky jsou konec konců významné. Chci však zcela otevřeně říct, že postup v Parlamentu byl netolerovatelný. Dosažení kompromisu s Radou a Komisí v prvním čtení by prostě nemělo být v popisu práce této sněmovny. Z tohoto důvodu zde musí být tento postup v budoucnu naprostou výjimkou. Nebylo to ve skutečnosti pro tento legislativní balíček nutné. Měli bychom se držet svého kopyta a ihned po hlasování s tímto postupem skoncovat a ponechat ho pro neparlamentní práci.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, rád bych úvodem poblahopřál kolegovi, panu Lambsdorffovi k jeho vynikající zprávě. Vím, že se této významné práci zcela oddal. Považuji za nesmírně důležité, aby byl vytvořen společný trh se zbraněmi a právní rámec pro další rozvoj evropské bezpečnostní a obranné politiky.

Také vítám, že na obranném a bezpečnostním trhu dojde k výraznému pokroku, tedy že se zde budou uplatňovat zásady zakotvené ve Smlouvě, jakými jsou transparentnost, nediskriminace a otevřenost, a, jak již bylo řečeno, povede to k účinnějšímu využívání výdajů na obranu.

Návrh Komise i zpráva pana Lambsdorffa stanovily soubor pravidel týkajících se zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany, které umožní řádné fungování společného trhu se zbraněmi.

Chci poukázat na nejméně dvě zlepšení týkající se jak dodavatelů, tak zadavatelů, která mají za cíl posílení bezpečnosti Evopské unie a jejích členských států. Zmínil bych zde ustanovení týkající se bezpečnosti dodávek, konkrétně informace o uchazečích a subdodavatelích, které se dostávají k zadavatelům a závazky, které musí uchazeči učinit, aby zajistili bezpečnost dodávek. Na jednu stranu jsou i uchazeči chráněni zavedením přezkumných postupů, které zajistí, že postup zadávání bude spravedlivý a nedojde k diskriminaci.

Návrh zvyšuje transparentnost pracovních postupů, ale členské státy by se neměly držet vzadu, pokud jde o jejich bezpečnostní zájmy, a zajistit zejména zachování odchylek od zveřejňování informací, pokud jsou v sázce bezpečnostní zájmy.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že je pro nás velmi důležité, abychom měli společný evropský trh s obranou. Zároveň, když o této věci vedeme diskusi – o společném evropském obranném trhu – nebo spíše, pokud mluvíme o citlivějších otázkách, jakými jsou kompenzace v budoucnosti, měli bychom vzít v úvahu strategické zájmy a konkrétní situaci panující v tom kterém členském státě.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski, jménem skupiny UEN.(PL) Pane předsedající, pane komisaři, pan Lambsdorff odvedl vynikající práci. Gratuluji. Vydávání veřejných peněz vždy vzbuzovalo silné emoce. To platí zejména pro zadávání veřejných zakázek pro armádu či bezpečnostní síly. Jsou zde vynakládány velké peníze a my potřebujeme vybrat ty výrobce a poskytovatele služeb, kteří poskytují nejlepší služby nikoliv ty, kteří jsou nejlevnější. Potřebujeme vysokou kvalitu za rozumnou cenu.

Musíme také celkově zvážit potřebný rozsah zakázek a kvalitu použitých materiálů, ale i zvláštní aspekty, například důvěrnost či tajnost informací, zejména v nejdůležitějších věcech. Je třeba také zvážit otázku kompenzací a zajištění návratnosti investic. Domnívám se, že se budeme muset k tomuto projektu vrátit. Věřím, že postoj prezentovaný v návrhu směrnice je správný. Podle mého názoru zvýší navrhovaná řešení účinnost evropského systému zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Zaslouží si, abychom je přijali.

 
  
MPphoto
 

  Gisela Kallenbach, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Pane předsedající, chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za jeho konstruktivní spolupráci, protože navzdory veškeré oprávněné kritice postupu v prvním čtení byla tato spolupráce ve skutečnosti základním předpokladem proto, aby byl v trialogu hlas Parlamentu zřetelně slyšet.

Rozhodujeme dnes o kompromisu ohledně obchodu a trhu, který dříve existoval jen v několika členských státech. Opravdu bylo zajímavé pozorovat, jak horliví zastánci vnitřního trhu a soutěže najednou využívají každou příležitost, aby mohli nadále rozhodovat na vnitrostátní úrovni a používat mechanismy izolace. Neuspěli a to je dobře.

Proč tomu tak bylo? Bylo tomu proto, že v budoucnu, doufejme, povede větší konkurence v obchodu s obrannou výzbrojí k menšímu diktátu cen a k možnosti, že množství veřejných peněz určených na tento účel bude moci být sníženo a účinněji využito. Totéž platí pro omezení korupce. Dlužíme to našim občanům. Je také jasné, že zřetelné podmínky pro zadávání zakázek, které budou nyní platit, povedou k větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a nakonec skutečně umožní i malým a středním podnikům na tento trh vstoupit. Navíc byly také odstraněny všechny představitelné mezery, které by umožnily vyhnout se soutěžním postupům, přičemž je nutné stanovené odchylky předem dohodnout s Komisí. Výměnné obchody, které byly až dosud právem zakázány, ale byly běžnou praxí, nebyly touto směrnicí zlegalizovány. V neposlední řadě lze nyní poprvé použít opravné prostředky.

Doufala jsem ve větší europeizaci, snížení prahových hodnot a větší transparentnost, ale návrh je velkým krokem správným směrem a já se těším na to, až bude platit.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger, jménem skupiny GUE/NGL.(DE) Pane předsedající, tato směrnice je součástí obranného balíčku v kontextu, cituji, „strategie pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný trh“. Základní zásadou je jako u mnoha jiných věcí volný trh s produkty pro obranné účely, jinými slovy se zbraněmi, a zbraně jsou určeny pro zabíjení a vyhrožovaní válkou. Cílem této směrnice je zlepšit účinnost a konkurenceschopnost zbrojařského průmyslu v Evropské unii. Pan Swoboda mluvil v předchozí rozpravě jasně. Řekl, že potřebujeme vzhledem ke konkurenci, zejména ze Spojených států, pro evropský zbrojařský průmysl lepší vstupní podmínky.

V roce 2005 se členské státy Evropské unie společně dostaly poprvé na špici vývozců zbraní ve světě. Z těchto vývozů připadalo 70 % na čtyři velké státy: Francii, Německo, Spojené království a Itálii. Hlavními dovozci jsou státy Blízkého východu. Neměli bychom si dělat hlavní starost o účinnější zbrojařský průmysl ale o odzbrojení, ale na rozdíl od účinnosti zbrojařského průmyslu pro to nemáme směrnici. Je jasné, co za tím vším je.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upřímně poděkovat zpravodaji, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, ale i Podvýboru pro bezpečnost a obranu a jeho předsedovi a autorovi stanoviska ke zprávě pana Lambsdorffa, mému příteli, panu Karlovi von Wogau.

Nehovoříme zde o vývozu zbraní do států mimo evropský vnitřní trh, pouze o otázce, jak učinit prodej zbraní a obchod s nimi v rámci vnitřního trhu, tedy ve 27 členských státech Evropské unie, účinnější a hospodárnější. Velmi vítám skutečnost, že zde Parlament zaujal společný postoj, protože to v konečném důsledku bude pro občany znamenat značné úspory kolem 70 miliard EUR ročně, a bude jim tak do jisté míry vyplacena mírová dividenda.

Toto rozhodnutí, a je trochu škoda, že je zde dnes tak málo zástupců Rady, je třeba ve světle nesmírně obtížných diskusí mezi členskými státy v minulosti přivítat. Jakkoliv souhlasím s názorem, že jsme v trialogu narazili na problémy, jak to zmínili sociální demokraté, musím říci, že jednoho dne bude toto rozhodnutím mezníkem v evropské obranné politice. Ještě více mě mrzí to, že tak málo kolegů poslanců si přeje u toho rozhodnutí být přítomno.

Dnes ráno jsme oslavili 10 let eura. Doufám, že za několik let se budeme dívat na dnešek jako na mezník v evropské spolupráci mezi členskými státy v oblasti obrany a zahraniční a bezpečnostní politiky, protože v budoucnosti to bude vypadat v zásadě tak, že požadavky, které stanovíme ve vlastním státě, se budou automaticky vztahovat i na ostatní státy. To předpokládá důvěru, že členské státy budou nyní ochotné dávat. Zejména za to jsem vděčný.

Chtěl bych však také poděkovat Komisi, která s velkým zaujetím pracovala na této směrnici, překonala odpor členských států a pokusila se konstruktivně pomoci Parlamentu najít cestu ze zamotaných právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Pozitivní body, včetně přínosu pro právo zde již byly zmíněny, a proto je zde zbytečné je dále vyjmenovávat.

S druhou částí balíčku pro vytvoření skutečného evropského vnitřního trhu s produkty pro obranné účely jsme urazili další část cesty. To také posílí schopnost Evropské unie reagovat na mezinárodní krize, na což se zaměřil zejména pan von Wogau v Podvýboru pro bezpečnost a obranu. Autonomní operace Evropské unie v Africe pod vedením irského generála a polského poslance s jednotkami složenými z 15 různých členských států pak ukáží, jak Evropská unie pokročila v budování evropské obrany. Musíme v této cestě pokračovat. Moc vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Pane předsedající, především bych chtěl vyjádřit uznání zpravodaji, panu Lambsdorffovi, a stínovým zpravodajům, zejména paní Weilerové.

Dámy a pánové, věřím, že je zásadní, abychom se vydali směrem k integraci národních obranných trhů a strategické koordinace výroby. Musíme se posunout vpřed při uplatňování základních pravidel vnitřního trhu na obranný průmysl a při zvyšování transparentnosti zadávacích postupů uplatňovaných v členských státech a zadávaných zakázek v členských státech Evropské unie, ale zároveň musíme respektovat zvláštnosti a být obezřetní. Také musíme napomoci vytvoření podmínek, které učiní evropskou výzbroj a produkty konkurenceschopnějšími na světových trzích.

Zdá se mi pane komisaři McCreevy důležité, aby byla tato směrnice schopná zajistit zlepšení právního rámce veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany. Musí podporovat vytvoření vnitřního trhu a zároveň samozřejmě respektovat práva a zájmy členských států, zejména v oblasti bezpečnosti; zde konkrétně myslím na ty státy, které vyrábějí zbraně, střelivo a obrannou a bezpečnostní výzbroj, například i na mou vlastní zemi.

Chtěl bych také, pane předsedající, poukázat na ustanovení, která usnadňují přístup na tento trh malým a středním podnikům, zejména ta, která zlepšují pravidla pro subdodávky. Také musím zdůraznit možnost většího a hlubšího dopadu na průmyslovou výrobu a vytvoření opravdového evropského obranného trhu. To může přispět i k posílení výzkumu a vývoje nejen v tomto průmyslu ale i v průmyslu, který na tento průmysl navazuje.

Závěrem bych chtěl říci, že věřím, že je možné poukázat na jasnou spojitost mezi obranným průmyslem a zahraniční politikou Unie. Abych ale reagoval na předchozí projev, chtěl bych citovat klasické římské přísloví: „chcete-li mír, připravujte na válku“. V Evropské unii, která je téměř pacifistická velmoc, nazýváme tento průmysl „obranným“ nikoliv „válečným“, protože chceme mír, nikoliv válku. Proto potřebujeme obranný průmysl.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Pane předsedající, Spojené státy americké vydávají na obranu kolem 500 miliard dolarů. Evropská unie na obranu vydává o něco více než 200 miliard. Otázka však zní, zda těchto 200 miliard skutečně odráží vojenskou schopnost Evropské unie a členských států, jako je tomu ve Spojených státech. Když jsem byl ministrem obrany, setkával jsem se zástupci průmyslu a říkal jsem jim, že jsem ministr odpovědný z národní obranu, nikoliv obranu průmyslu. Domnívám se, že tento druh směrnice, o které dnes vedeme diskusi a za kterou bych chtěl panu Lambsdorffovi poděkovat a vyjádřit vděčnost, povede k tomu, že velké částky peněz, které jsou vynakládány na obranu, budou vynakládány rozumněji, a vojenská schopnost Evropské unie tomu bude odpovídat.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych znovu podotknout, že zde hovoříme o balíčku: o usnesení z prosince a dnešní rozpravě. Jen oba akty společně dávají smysl – nařízení o transferech produktů pro obranné účely uvnitř Společenství a nynější směrnice o zadávání veřejných zakázek.

Připravovala jsme stanovisko Výboru pro zahraniční věci. Naším základním cílem je harmonizace evropského zbrojařského průmyslu a liberalizace v rámci Evropské unie a zároveň uplatňování přísnějších kontrolních opatření, pokud jde o vývoz mimo Evropskou unii. Pokud zmiňujeme negativní novinové titulky, měli bychom zmínit také ty pozitivní. Rada pod vedením francouzského předsednictví na svém posledním zasedání minulý rok přijala kodex chování jako právně závazný nástroj. To je pozitivní věc a Parlament o to vždy usiloval.

Chtěla bych proto ještě jednou uvést, že tato harmonizace, kterou považujeme za správnou – a nejen harmonizace ale též vývoj sankčního mechanismu pro případ obcházení této směrnice – mají nyní pod kontrolou jednotlivé členské státy. Tento proces včetně harmonizace budeme s velkým zájmem sledovat.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). (FR) Pane předsedající, i já bych chtěl podpořit linii, kterou zaujal před chvílí pan Schwab. Chci říci, že přijetí této směrnice dnes je velkým rozhodnutím a vděčíme za to velkému úsilí zpravodaje pana Lambsdorffa a naší stínové zpravodajce, Charlotte Cederschiöldové, kterým děkuji, a přirozeně děkuji i francouzskému předsednictví, které koncem minulého roku vynaložilo pro dosažení kompromisu velké úsilí.

Ve skutečnosti to, co dnes děláme, je uzavírání cyklu, který byl neuvěřitelně rychlý – řekněme několik měsíců – a který zahrnuje jak směrnici o vnitřním trhu s obrannými produkty přijatou v prosinci, kodex chování pro vývozy, který se stal právním předpisem ve stejné době, a konečně tuto směrnici, která uvádí článek 296 Smlouvy do souladu s obecnými pravidly o veřejných zakázkách. Ve skutečnosti nás celá řada věcí zavazuje k tomu, co nazývám „komunitarizací“ obranného hospodářství. To by mohlo být pro touhu po svrchovanosti či dokonce pro charakter obranné politiky škodlivé. Ve skutečnosti to vyjadřuje touhu po integraci státní svrchovanosti.

Totéž platí pro oblast justice. Za francouzského předsednictví a od doby portugalského a slovinského předsednictví bylo dosaženo obrovského pokroku v další oblasti, ve které chtěly svrchované státy zablokovat jakoukoliv dohodu či spolupráci.

Dámy a pánové, pokud přijmeme tento text, věřím, že pomůžeme ukončit ideologickou diskusi o povaze a formě evropského projektu. V této oblasti to bude stále více uznáváno stejně jako v oblasti obrany a zahraniční politiky.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). - Pane předsedající, jako britští konzervativci samozřejmě silně podporujeme otevřené trhy, ale jak již potvrdilo mnoho řečníků, základní myšlenkou této zprávy je posílení evropské bezpečnostní a obranné politiky a integrace Evropské unie, nikoliv skutečný přínos pro hospodářství. To samozřejmě nemá nic společného s posílením schopnosti obrany.

Myslím, že snadnější přístup k jiným evropským trhům zadávání zakázek v oblasti produktů pro obranné účely by mohl mít pro Spojené království určitý okrajový přínos. Ale ostatní budou požívat větší výhody přístupu na trh Spojeného království, kde se vydává na obranu nejvíce, a mimochodem Spojené království má v Evropě již teď největší trh veřejných zakázek v oblasti obrany.

Zvláště nás znepokojuje, že podle navrhovaných pravidel nemůže vláda nebo společnost, která hodně investovala do výzkumu a vývoje v oblasti obrany, získat tyto investice zpátky ve fázi vývoje a produkce. Očekává se, že zakázky v oblasti vývoje budou otevřeny evropské konkurenci, přičemž jednotlivé vlády nebudou mít prostředky na ochranu duševního vlastnictví, zaměstnanosti či vývoz. Pro výzkum a vývoj to bude brzda.

Jsou zde další obavy, ale musím říci, že tato zpráva není z obranného, průmyslového či hospodářského hlediska nezbytná.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). - Pane předsedající, směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany je významným krokem jak směrem k evropské obranné a bezpečnostní politice, tak zahraniční politice. Uznávám, že existují těžkosti, pokud jde o sladění zásad volného trhu s nevyhnutelným uvážením při zadávání zakázek v oblasti obrany, a společných pravidel vztahujících se na zadávání veřejných zakázek s konkrétními postupy při zadávání.

Tento velmi složitý soubor předpisů samozřejmě prošel praktickým testem, protože snaha o sladění tak odlišných prvků, jakými jsou transparentnost a tajnost a společná pravidla a individualita, bude vyžadovat neustálé sledování a úsilí o potrestání jakéhokoliv pokusu ve prospěch jednoho prvku, abychom zachovali správnou rovnováhu.

Řádné fungování bude pak vyžadovat jak fungování, tak přehodnocení úsilí subjektů Evropské unie tento rodící se trh řídit, ale též opravdovou ochotu národních šampionů v oblasti obrany i členských států respektovat tato nová pravidla a hrát podle nich.

Pár slov o kompenzacích. Pro země, jako je moje země – Rumunsko –, jsou kompenzace alespoň prozatím důležitým mechanismem pro přežití našeho průmyslu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Evropská jednota a bezpečnost byly znovu ohroženy v okamžiku, kdy nastala jak finanční a hospodářská krize, tak energetická krize. Ty opět ukázaly, že úspěšně čelit hlavním problémům moderního světa nám umožní pouze jednota a solidarita.

Zavedení společných transparentních pravidel pro zadávání veřejných zakázek na trhu s produkty pro obranné účely je významným krokem v posílení evropské bezpečnostní politiky. Jsou také mechanismem typickým pro tržní hospodářství, které umožňují evropskému průmyslu úspěšně konkurovat hlavním globálním hráčům, zejména ze Spojených států.

Potřebujeme ve Společenství zavést co nejdříve dobrý systém pro bezpečné nakládání s informacemi, přičemž je třeba vytvořit odpovídající kontrolní systém pro vývoz produktů a výzbroje pro obranné účely do třetích zemí. Ratifikace a uplatňování Lisabonské smlouvy umožní dobře strukturovanou stálou spolupráci v oblasti bezpečnostní politiky, která je pro budoucnost Evropské unie zásadní.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Od 90. let 20. století je jasné, že evropské obranné trhy jsou roztříštěné, což má negativní hospodářské důsledky. Za posledních 20 let byly výdaje na obranu škrtány, což vedlo k nižšímu obratu, úrovni zaměstnanosti a škrtům v investicích v oblasti výzkumu a nových vojenských technologií.

Dnes mají i velké členské státy problémy při financování obranných systémů. Pro vybudování základní obranné schopnosti členských států potřebujeme vytvořit evropskou obrannou technologickou a průmyslovou základnu. Tento krok je proto, abychom mohli čelit globálním problémům v oblasti obrany, zcela zásadní.

Potřebujeme také harmonizovaný evropský právní rámec, který by členským státům umožnil uplatňovat ustanovení Společenství, aniž by byly ohroženy jejich bezpečnostní zájmy. Neměli bychom zapomínat na jeden základní prvek, kterým je zavedení kontrolních postupů. Ty mají uchazečům zajistit účinnou právní ochranu, podporovat transparentnost a zabránit diskriminaci při zadávání veřejných zakázek.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Pane předsedající, i já bych chtěl poblahopřát zpravodaji, panu Lambsdorffovi, i stínovým zpravodajům k významné práci, kterou odvedli.

Hlavním rysem evropského trhu je roztříštěnost na úrovni jednotlivých států. Vývoz dotyčných výrobků v odvětví obrany a bezpečnosti podléhá systému licencí jednotlivých států, které se, pokud jde o postupy, rozsah a lhůty, liší.

Nové právní předpisy podporují transparentnost a představují základ pro vytvoření jednotného otevřeného evropského trhu s bezpečnostní výzbrojí, který je základním prvkem pro posílení evropské bezpečnostní a obranné politiky.

Je také důležité, aby existovala základní ustanovení upravující bezpečnost dodávek a informací. Účel článku 296 Smlouvy o založení Evropských společenství byl také vysvětlen, ale nyní se omezuje na skutečné odchylky tak, jak to je ve Smlouvě stanoveno a jak to požaduje Evropský soudní dvůr.

Na závěr bych chtěl podotknout, že potřebujeme flexibilní úpravu posilující úlohu malých a středních podniků, které v některých členských státech zaměstnávají tisíce pracovníků.

 
  
MPphoto
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). - Pane předsedající, i já bych chtěl panu Lambsdorffovi poblahopřát k jeho vynikající práci, kterou odvedl, a samozřejmě též jeho stínovým zpravodajům, zejména paní Cederschiöldové, ale rád bych podtrhl to, co řekl pan Toubon: fantastickou práci, kterou odvedlo francouzské předsednictví pro dosažení shody nad touto směrnicí.

Doufám, že až se k ní za několik let vrátíme, uvědomíme si, že jsme neměli mít strach mluvit o evropském trhu s bezpečnostní výzbrojí jako společném trhu. Společná obrana je v zájmu Evropy právě tak, jako větší konkurenceschopnost.

Rád bych vyzdvihl jednu část této směrnice, která je pro mnoho členských států velmi důležitá. Je to zejména text týkající se subdodávek. Jsem velmi rád, že dohoda mezi Radou a Komisí o textu týkajícím se subdodávek odráží do velké míry to, co prosazoval Parlament, konkrétně to, že v oblasti subdodávek potřebujeme větší transparentnost; dále zde nebude existovat diskriminace na základě státní příslušnosti, když budou vybíráni subdodavatelé, a konečně, vnitrostátní orgány budou moci povolit dodavatelům zadat dále až 30 % jejich zakázek.

To vše je v zájmu sjednocení našeho průmyslu v Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komise. − Pane předsedající, chtěl bych všem účastníkům rozpravy poděkovat. Je jasné, že současný text je kompromisem, a proto nemůže obsahovat všechny návrhy, které byly určeny k jeho vylepšení. Parlament má však zároveň mnoho důvodů být spokojený.

Za prvé, byl to Parlament, kdo požádal v usnesení k zelené knize o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany ze dne 17. listopadu 2005 Komisi, aby tuto směrnici připravila. Proto je to z velké míry návrh Parlamentu.

Za druhé, což je ještě důležitější, ke stávajícímu textu nesmírně přispěla vaše práce během legislativního procesu. Do zprávy bylo zahrnuto velké množství pozměňovacích návrhů předložených Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zejména pokud jde o oblast působnosti, ustanovení o opravných prostředcích a transparentnost.

Pro Komisi jsou všechny tyto pozměňovací návrhy přijatelné, a proto text podporuje. Jsme přesvědčeni, že tato směrnice přinese změnu a přispěje k vytvoření skutečného evropského obranného trhu. Podívejte, ještě před pěti lety byla pro mnoho lidí myšlenka vytvoření tohoto trhu pomocí nástroje Společenství čistá science fiction, a dnes se to stává skutečností. Tuto příležitost bychom si neměli nechat ujít.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ ROUREOVÁ
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff, zpravodaj.(DE) Paní předsedající, chtěl bych vyzvat svého kolegu, pana van Ordena, aby vzal v úvahu skutečnost, že jediná osoba, která ho zde podporuje, je německý levicový extremista. Panu Pflügerovi, levičákovi, bych chtěl říci, že kdyby se na daný předpis alespoň letmo podíval, pomohlo by mu to k tomu, aby mu porozuměl. Není vůbec o vývozu, je o evropském vnitřním trhu.

To, co řekla, paní Weilerová je jinak správné. Řekla, že tyto výrobky jsou vzhledem k nedostatečné konkurenci drahé. Ano, pokud neexistuje konkurence, jsou drahé. Doufejme, že do evropského vnitřního trhu vneseme více konkurence. To jistě nezpůsobí, že tyto výrobky budou levné, ale alespoň snad budou k dostání za rozumné ceny. Je to velká příležitost, příležitost pro průmysl otevřít nové trhy a také příležitost pro střední podniky na tyto trhy proniknout. Je to ale také příležitost – a je to docela důležité – pro transparentnost, a tedy pro občanskou společnost, která tak bude moci lépe dohlížet na to, jak je tento trh strukturován a co se děje, a též pro mnoho nevládních organizací.

Chtěl bych výslovně poděkovat panu Mladenovovi a panu Toubonovi za to, že poukázali na nesmírné množství práce na tomto projektu. V zásadě se jedná o projekt podle druhého pilíře, tedy o posílení evropské bezpečnostní a obranné politiky, ale za použití nástroje podle prvního pilíře, konkrétně směrnice v oblasti vnitřního trhu. Bez vynikající práce francouzského předsednictví, které se stalo prostředníkem při vyjednáváni mezi členskými státy, což byl nesmírně obtížný úkol, bychom nikdy nedospěli k úspěšnému výsledku.

Musíme tyto příležitosti rozšířit. Bude to příležitost pro politickou Evropu. Bude to příležitost pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a příležitost pro Evropu hodnot a míru. Je to příležitost, kterou musíme využít.

 
  
MPphoto
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL).(DE) Paní předsedající, chtěl bych přednést žádost podle článku 145 jednacího řádu. Pokud se vás záležitost osobně dotýká, máte možnost krátce odpovědět.

Relativně rychle se ukáže, kdo je zde extrémista, pokud se podíváte na to, o čem se zde hovoří. Hovoří se zde o tržním extremismu, který je v této oblasti zřejmý. Řekl jsem, že výkonnější obranný průmysl v Evropské unii by měl pochopitelně vliv i na vývoz zbraní. Nikdo nemůže popřít, že tomu tak je. Říkat cokoliv jiného by znamenalo naprostou imobilizaci Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), písemně.(PL) Chtěl bych vyzdvihnout význam návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti, kterou jasně podporuji. Směrnice otevírá možnost zadávání veřejných zakázek v oblasti bezpečnosti a obrany za transparentních kritérií bez diskriminace uchazečů z jiných členských států Evropské unie, přičemž je zároveň zaručena bezpečnost těchto zemí. Proto je tak důležité, abychom byli schopni dovolávat se ustanovení uvedeného ve Smlouvě o založení Evropského společenství, které stanoví, že se jejími pravidly nemusíme řídit, pokud je opatření nezbytné pro ochranu základních zájmů členského státu Evropské unie.

Společná výroba, společné nákupy, veřejné zakázky – zejména pokud jde o technologicky nejvyspělejší, a tedy nejdražší výzbroj – budou znamenat pro evropskou bezpečnostní a obrannou politiku větší naději na úspěch. Návrh směrnice, kterou podporuji, je pozitivním krokem k otevření trhů členských států Evropské unie a ke snížení rivality zemí v tomto odvětví, což by mohlo přinést dobré a z hlediska nákladů účinné řešení.

Zároveň bych chtěl vyjádřit své výhrady, pokud jde o pořadí standardů zjišťovaných během postupu zadávání a stanovování technických specifikací pro nákup obranné výzbroje. Za stanovení prováděcích priorit by měla nést odpovědnost ministerstva obrany.

Dále jsem si všiml, že návrh neobsahuje žádné odkazy na Kodex osvědčených postupů v dodavatelském řetězci Evropské obranné agentury, který se vztahuje na dodavatele. Není proto zřejmé, zda by se toto kritérium mělo při výběru dodavatelů nadále uplatňovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), písemně.(BG) Pevně věřím, že obrana a bezpečnost mají pro každý členský stát nejvyšší důležitost, ale především jsou v zájmu každého občana Evropské unie a evropského obranného průmyslu.

Rozumí se samo sebou, že možnost odchylek od této směrnice bude nadále existovat. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby byly členské státy nabádány ke zlepšení svých právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek v oblasti národní bezpečnosti. Měly by rovněž využít možnost stanovenou článkem 296 Smlouvy o založení Evropského společenství pouze za podmínky, že zaručí podobnou úroveň transparentnosti, odpovědnosti, výsledků a účinnosti a budou mít odpovídající mechanismus pro řešení nastalých sporů.

Chtěla bych uvést, že směrnice bez ohledu na to, jak je komplexní a specifická, nemůže nahradit potřebu jasné vize obranného průmyslu Evropské unie a bezpečnostního průmyslu obecně. Neexistenci vize a strategie nelze nahradit pravidly a výjimkami, které zemím umožní „podvádět“, aby tak chránily soukromé zájmy, ať velkoobchodu či maloobchodu podle toho, jak je jejich obranný průmysl velký. Z tohoto důvodu potřebuje tato oblast strategii, která bude v zájmu evropských zásad.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí