Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0033(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0341/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0341/2008

Συζήτηση :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0017

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κ. Carl Schlyter, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (διχλωρομεθάνιο) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)) (A6-0341/2008).

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, εισηγητής.(SV) Κυρία Πρόεδρε, μακάρι να ήταν απόψε εδώ η γαλλική προεδρία, καθώς πρέπει να πω ότι είχαμε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία. Χωρίς τη δέσμευση και την προθυμία της να βρει τρόπους να προχωρήσουμε, δεν θα είχαμε καταφέρει ποτέ να επιτύχουμε μια συμφωνία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρχε πάντοτε μια αναστέλλουσα μειοψηφία σε κάποιο θέμα. Έτσι, η νομοθεσία αυτή υλοποιείται τώρα χάρη στην πολύ καλή συνεργασία με τη γαλλική προεδρία, και αυτό είναι κάτι πολύ καλό.

Αντικείμενο της συζήτησής μας είναι το διχλωρομεθάνιο (DCM), ένα διαβρωτικό χρωμάτων. Είναι επίσης μια βιομηχανική χημική ουσία, η οποία μάλιστα χρησιμοποιείται ευρέως στη φαρμακοβιομηχανία. Ωστόσο, στη βιομηχανική χρήση της, η προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος κατά τη χρήση της χημικής ουσίας είναι απολύτως εφικτή. Προβλήματα ανακύπτουν κυρίως όταν πωλείται στους καταναλωτές. Το DCM είναι μια επιβλαβής χημική ουσία, υπό την έννοια ότι είναι καρκινογόνος, έχει ναρκωτική δράση και επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία. Είναι εύκολο να προσβληθεί κανείς από την ουσία. Από τη στιγμή που κάποιος μυρίσει το DCM, έχει ήδη υπερβεί το όριο ασφάλειας κατά το τριπλάσιο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προστασία κατά της ουσίας. Τα κατάλληλα μέσα προστασίας περιλαμβάνουν γάντια πολύ υψηλών προδιαγραφών, τα οποία πρέπει να αντικαθιστώνται κάθε τρεις ώρες. Απαιτείται εξοπλισμός, ο οποίος κοστίζει συνήθως περίπου 2 700 ευρώ με ένα ανεξάρτητο σύστημα εξαερισμού.

Το γεγονός ότι αυτή η χημική ουσία χρησιμοποιείται σήμερα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι χρησιμοποιείται παράνομα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν επίσης σημαντικό να περιορισθεί και να απαγορευθεί η χρήση της από επαγγελματίες χρήστες. Συχνά τα γκράφιτι καθαρίζονται και οι βαφές αφαιρούνται από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις με λιγοστό προσωπικό. Ο προστατευτικός εξοπλισμός είναι πολύ συχνά ξεχασμένος στο σπίτι ή ανύπαρκτος. Επομένως, η απαγόρευση της συγκεκριμένης χημικής ουσίας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ζήτημα προστασίας των εργαζομένων. Γνωρίζουμε ότι στις χώρες στις οποίες χρησιμοποιείται –δηλαδή σε 24 από τα 27 κράτη μέλη, επί του παρόντος– το DCM σπάνια χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Νομίζω ότι αρκεί να αναφέρουμε το κείμενο της ένωσης χημικών βιομηχανιών της Γερμανίας, σύμφωνα με το οποίο, ακόμη και αν υπάρχει καλός εξαερισμός, η αποβαφή πραγματοποιείται σε περιορισμένους χώρους, τα κατάλοιπα της αποβαφής συλλέγονται και τα δοχεία DCM κλείνονται αμέσως, το όριο έκθεσης ξεπερνιέται τακτικά. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυτόνομος αναπνευστικός εξοπλισμός.

Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση και ότι έχουμε επιτύχει πλέον έναν συμβιβασμό, ο οποίος θα απαγορεύσει επίσης στην πράξη την επαγγελματική χρήση, ενώ οι χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν εθνικές παρεκκλίσεις. Ωστόσο, όσοι εξασφαλίσουν τέτοιες παρεκκλίσεις θα πρέπει να εγγυηθούν ότι τα άτομα που θα εργάζονται με τη συγκεκριμένη χημική ουσία θα διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλη κατάρτιση και επίγνωση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, και πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των εναλλακτικών δυνατοτήτων. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν λειτουργικές εναλλακτικές δυνατότητες σε όλους τους τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται επί του παρόντος το διχλωρομεθάνιο. Αναφερόμαστε στο 5% περίπου που χρησιμοποιείται με επικίνδυνο τρόπο, δηλαδή ως διαβρωτικό χρωμάτων. Το υπόλοιπο 95% του όγκου του χρησιμοποιούμενου DCM χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Είναι καλό που καθιστούμε αυστηρότερη την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος και στον τομέα αυτό.

Συνολικά, είμαι στην πραγματικότητα πολύ ικανοποιημένος με τη συμφωνία. Θα βελτιώσει την ικανότητα των ανθρώπων να προβαίνουν σε αποβαφή με ασφάλεια χωρίς να εκτίθενται σε επικίνδυνες, καρκινογόνους χημικές ουσίες. Οι συνάδελφοί μου εδώ στο Κοινοβούλιο συνέβαλαν στην ταχύτατη επίτευξη της συμφωνίας αυτής, και σας ευχαριστώ όλους για αυτό, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συμφωνία που μπορέσαμε να επιτύχουμε μαζί με το Συμβούλιο. Όλα αυτά είναι ευοίωνα. Αυτή ήταν στην πραγματικότητα η τελευταία δυνατότητα πριν από την εφαρμογή του συστήματος REACH για την απαγόρευση χημικών ουσιών με τον παλαιό τρόπο. Είναι, επομένως, ένα είδος αποχαιρετισμού της παλαιάς πολιτικής για τις χημικές ουσίες και είναι οπωσδήποτε ένας καλός τρόπος να κλείσουμε την περίοδο αυτή επιτυγχάνοντας μια συμφωνία με τόση αποτελεσματικότητα.

Σε σχέση με το DCM, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες ενδέχεται να είναι τουλάχιστον εξίσου επικίνδυνες, εάν όχι περισσότερο επικίνδυνες, αλλά οι αξιολογήσεις της Επιτροπής και άλλων κατέδειξαν σαφώς ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες είναι σημαντικά λιγότερο επικίνδυνες. Δημιουργούμε τώρα μια αγορά για τις εναλλακτικές δυνατότητες. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες που σήμερα παραπονιούνται θα κατασκευάσουν επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, τις εναλλακτικές ουσίες, ενώ υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες που κατασκευάζουν εναλλακτικές ουσίες. Το γεγονός ότι θα έχουν τώρα την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της καλύτερης προστασίας του περιβάλλοντος στην εσωτερική αγορά είναι θετικό. Βαδίζουμε προς ένα ασφαλέστερο μέλλον, και ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή κ. Schlyter για τη σκληρή δουλειά του στην πρόταση αυτή. Έχουμε φτάσει πλέον σε έναν καλό συμβιβασμό με το Συμβούλιο, ο οποίος μπορεί να γίνει αποδεκτός μετά την πρώτη ανάγνωση.

Στην προκειμένη περίπτωση, σκοπός είναι ο περιορισμός της εμπορικής διάθεσης του διχλωρομεθανίου και της χρήσης του σε διαβρωτικά χρωμάτων, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι που προσδιορίζονται σε αρκετές σημαντικές μελέτες που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το διχλωρομεθάνιο είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, επειδή είναι εξαιρετικά πτητικό. Η πτητικότητα αυτή προκαλεί υψηλή συγκέντρωση ατμών στον περιβάλλοντα αέρα, οι οποίοι εισπνέονται από τους χρήστες των διαβρωτικών χρωμάτων και έχουν στη συνέχεια άμεσες τοξικές συνέπειες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Σε κακές συνθήκες εργασίας ή λειτουργίας, η κατάσταση αυτή οδήγησε ή συνέβαλε στην πρόκληση θανατηφόρων ατυχημάτων σε αρκετά κράτη μέλη. Η πλειονότητα των ατυχημάτων και των θανάτων έλαβαν χώρα σε εμπορικό και επαγγελματικό περιβάλλον, ιδίως ως αποτέλεσμα ανεπαρκούς εξαερισμού και παράλειψης χρήσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας. Ωστόσο, και καταναλωτές υπήρξαν θύματα ατυχημάτων, μολονότι ο αριθμός των ατυχημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή είναι πολύ μικρότερος.

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η μείωση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και στον βαθμό του τεχνικά εφικτού των κινδύνων που εμπεριέχει η χρήση της επικίνδυνης αυτής χημικής ουσίας. Στην έκδοση που τροποποίησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η πώληση στους καταναλωτές διαβρωτικών χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο θα απαγορευθεί πλήρως. Πρέπει επίσης να απαγορευθεί η χρήση της ουσίας αυτής από τους καταναλωτές, επειδή συνήθως δεν διαθέτουν τον αναγκαίο ατομικό εξοπλισμό προστασίας και δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευθούν ή να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούν την ουσία με ασφάλεια.

Η διάθεση στην αγορά και η χρήση του διχλωρομεθανίου από επαγγελματίες θα τεθεί υπό γενική απαγόρευση. Ωστόσο, καθώς ορισμένα κράτη μέλη πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο για τους επαγγελματίες να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της ουσίας στο μέλλον, τα εν λόγω κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα νε επιτρέψουν τη χρήση της υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να επιβάλουν συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς, προκειμένου να επιτρέψουν τη χρήση της ουσίας από επαγγελματίες χρήστες που υπάγονται στα υφιστάμενα εθνικά συστήματά τους. Οι επαγγελματίες χρήστες θα λαμβάνουν τη σχετική άδεια μόνον αφού ολοκληρώσουν μαθήματα κατάρτισης. Τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει, μεταξύ άλλων, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους του διχλωρομεθανίου και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών ουσιών. Οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει, κατά προτίμηση, να αντικαταστήσουν το διχλωρομεθάνιο με άλλες ουσίες ή διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Η χρήση διαβρωτικών χρωμάτων που περιέχουν διχλωρομεθάνιο θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται σε εμπορικές εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της έκθεσης των εργαζομένων στις εν λόγω εγκαταστάσεις σε ελάχιστα επίπεδα. Για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός, προκειμένου να τηρούνται κατά το δυνατόν τα όρια που ισχύουν για τους χώρους εργασίας. Πρέπει επίσης να θεσπισθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης από δοχεία διαβρωτικών χρωμάτων. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων στον χώρο εργασίας.

Ο κ. Schlyter συνιστά να υποστηρίξετε το κείμενο του συμβιβασμού που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Πιστεύω και εγώ ότι ο συμβιβασμός αυτός παρέχει μια καλή ισορροπία. Επομένως, μπορώ να σας εκφράσω την πλήρη στήριξή μου στον συμβιβασμό εκ μέρους της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να επαναλάβω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά για να επιτύχουμε τον συμβιβασμό αυτό, ο οποίος υποστηρίζεται από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Πρέπει να επιστηθεί η προσοχή στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά τοξικό προϊόν για το οποίο υπάρχουν βιώσιμες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις. Πράγματι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τους κινδύνους –όπως αναφέρατε, κ. Verheugen– οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση του διχλωρομεθανίου, ιδίως εάν οι συνθήκες δεν εγγυώνται την ασφάλεια του χρήστη. Το διχλωρομεθάνιο χρησιμοποιείται συχνά από άτομα που εκτελούν εργασίες ανακαίνισης στα σπίτια τους. Πιστεύουν ότι είναι ένα εξαιρετικό και αποτελεσματικό προϊόν, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι χρησιμοποιώντας το σε έναν κλειστό χώρο κινδυνεύουν να χάσουν τις αισθήσεις τους πολύ γρήγορα, και ότι υπάρχει ακόμη και κίνδυνος θανάτου εάν δεν δοθεί κατάλληλη προσοχή.

Σε αντίθεση προς την ακραία θέση της πλήρους απαγόρευσης, την οποία πρότεινε αρχικά ο εισηγητής, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα αναγνώρισης εξαιρέσεων για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, αλλά κάτω από σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις. Ο συμβιβασμός αυτός είναι θεμιτός και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το διχλωρομεθάνιο ευθύνεται για πολλά ατυχήματα. Λυπάμαι, επίσης, γιατί διαθέτουμε πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στον χώρο εργασίας. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι διενεργήθηκε αξιολόγηση επιπτώσεων προτού ξεκινήσουν οι εργασίες της Επιτροπής και ότι τα πορίσματά της διαμόρφωσαν το κείμενο. Πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να διασφαλίσουμε ότι διατίθενται πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες στα άτομα εκείνα που μπορεί να επιθυμούν ακόμη να χρησιμοποιήσουν το προϊόν αυτό, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι πλέον αρμόδια για την κατάρτιση σαφών κανόνων και την επιβολή της γενικής απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αυτού που είναι επικίνδυνο για την υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Carl Schlyter, και τους σκιώδεις εισηγητές, για την πολύ διεξοδική και επαγγελματική εργασία τους στον συγκεκριμένο φάκελο. Σπάνια έχω τη χαρά να μπορώ να συμμετέχω σε συζητήσεις που ξεκινούν από τις εργασίες επιτροπής, ιδίως αυτήν την ώρα της ημέρας, ή μάλλον της νύχτας.

Δεν είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στις συζητήσεις στην επιτροπή, με μία εξαίρεση όταν θέλησα να βεβαιωθώ ότι οι συνάδελφοί μου κατανοούσαν τη σημασία της στήριξης των προτάσεων του εισηγητή με την ψήφο τους. Όμως το θέμα αυτό είναι σημαντικό, είναι πραγματικά ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, και ένα θέμα που με ενδιαφέρει διπλά, διότι ενδιαφέρονται για αυτό και οι ψηφοφόροι μου.

Όπως ακούσαμε, το διχλωρομεθάνιο είναι μια ουσία με μοναδικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Είναι τόσο πτητική ώστε η εισπνοή του, ακόμη και αν είναι εξαιρετικά βραχεία, υπερβαίνει όλα τα αναγνωρισμένα επίπεδα υγείας. Είναι καρκινογόνος και έχει συνέπειες στο νευρικό σύστημα προκαλώντας βλάβες στα νεύρα. Υπό κανονικές θερμοκρασίες, η χρήση της προκαλεί την εξάτμισή της σε επικίνδυνα επίπεδα. Για να εργασθεί κανείς με ασφάλεια με το διχλωρομεθάνιο χρειάζεται αεροστεγή στολή, η οποία κοστίζει περίπου 2 000 ευρώ, και για την προστασία του δέρματος γάντια που κοστίζουν περίπου 25 ή 30 ευρώ, τα οποία πρέπει να αντικαθιστώνται κατά δύο ή τρεις ώρες.

Φυσικά, κανείς δεν το κάνει αυτό, ακόμη και όταν γνωρίζει την επιβλαβή φύση της ουσίας. Δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της ασφαλούς χρήσης του διχλωρομεθανίου από το κοινό. Και, επειδή είναι τόσο τοξική ουσία, ο εισηγητής και η επιτροπή ήθελαν την απαγόρευσή της, ακόμη και για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να αποφευχθούν θάνατοι. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Επιτροπή έχει καταγράψει περίπου 18 θανάτους από τη χρήση του προϊόντος αυτού και περίπου 56 μη θανάσιμους τραυματισμούς. Είμαι βέβαιος ότι στην πραγματικότητα συνέβησαν περισσότεροι. Όμως, υπήρξε ένα βιομηχανικό λόμπι το οποίο δημιούργησε μια αναστέλλουσα μειοψηφία στο Συμβούλιο, και για τον λόγο αυτό ο εισηγητής και η επιτροπή δέχθηκαν, παρά τη θέλησή τους, να επιτρέψουν στα κράτη μέλη μια παρέκκλιση για επαγγελματική χρήση.

Ωστόσο, επιτύχαμε όχι μόνον την αυστηρή προστασία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την ουσία επαγγελματικά, αλλά και μια δέσμευση ελέγχου και εποπτείας από τα κράτη μέλη. Πλήρης απαγόρευση του προϊόντος αυτού ισχύει ήδη στη Σουηδία, στη Δανία και στη Γερμανία, και ελπίζω ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα ζητήσει την παρέκκλιση αυτή. Η βιομηχανική χρήση είναι διαφορετικό θέμα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στη βιομηχανία υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Ορισμένοι βουλευτές ισχυρίσθηκαν ότι η χρήση της ουσίας πρέπει να επιτραπεί για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αποβαφή παλαιών μνημείων χωρίς την πρόκληση ζημιών. Όμως, εμπειρογνώμονες ισχυρίσθηκαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καλή ιδέα, και επομένως η Ομάδα μου δεν θα υποστηρίξει τις τροπολογίες που θα υποβληθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Ανέφερα ότι οι ψηφοφόροι μου ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Βρίσκομαι σε επικοινωνία με τον Επίτροπο Verheugen εδώ και επτά χρόνια σχετικά με το θέμα αυτό. Γιατί; Επειδή στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχει μια εταιρεία με την επωνυμία Eco Solutions, η οποία ανέπτυξε ένα απολύτως ασφαλές υποκατάστατο του διχλωρομεθανίου. Πρόκειται για μια εναλλακτική δυνατότητα με υδατική βάση. Επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα, παρότι η διαδικασία είναι κάπως πιο χρονοβόρα. Μετά λύπης μου αναφέρω ότι το μόνο κράτος μέλος που υποστήριξε σθεναρά τη διατήρηση της χρήσης το διχλωρομεθανίου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παράγει επίσης σε βιομηχανικές ποσότητες πολλές τέτοιες ουσίες.

Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια συνεργασίας με τον Επίτροπο Verheugen για να πεισθεί η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής να εξετάσει έστω την ύπαρξη αυτής της ασφαλέστερης εναλλακτικής ουσίας με υδατική βάση, και χρειάστηκαν τρία χρόνια για να αναγνωρισθεί αυτή η εναλλακτική ουσία με υδατική βάση ως αποτελεσματική και εφαρμόσιμη τεχνολογία. Όμως, μπορώ να πω με ικανοποίηση ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις καλές ιστορίες, αυτή είχε αίσιο τέλος. Το διχλωρομεθάνιο θα αποσυρθεί από την αγορά όταν προορίζεται για μη βιομηχανική χρήση. Οι ψηφοφόροι μου θα αποκομίσουν κέρδη από τη νέα τεχνολογία τους, και όλοι θα ζήσουν καλύτερα χάρη στο εξαιρετικό έργο του Carl Schlyter και των συναδέλφων του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(SV) Κυρία Πρόεδρε, το διχλωρομεθάνιο, ή DCM, είναι μια επικίνδυνη χημική ουσία, η οποία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, βλάβη στα μάτια και σοβαρές βλάβες σε όργανα όπως η καρδιά, το ήπαρ και τα νεφρά. Το DCM χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παρασκευή φαρμάκων και ως διαβρωτικό χρωμάτων και μέσο απολίπανσης. Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σουηδία, η Δανία και η Αυστρία, έχουν ήδη θεσπίσει την απαγόρευση του DCM.

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το θέμα του DCM περιλαμβάνεται σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή θα σημάνει την πλήρη απαγόρευση του DCM για τους απλούς καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορώ παρά να εξάρω το έργο του εισηγητή μας, κ. Schlyter. Συγχαρητήρια, Carl!

Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι στη φαρμακοβιομηχανία και εκείνοι που εργάζονται στον καθαρισμό τοίχων και προσόψεων θα εξακολουθήσουν να διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν τις συνέπειες του διχλωρομεθανίου. Λυπάμαι, αλλά η συμφωνία αυτή δεν σημαίνει την πλήρη απαγόρευση της επαγγελματικής χρήσης του DCM. Το γεγονός αυτό συνιστά σοβαρή παράλειψη, για την οποία καθιστώ απολύτως υπεύθυνη την Επιτροπή. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή διατυπώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε ο μικρός –ελπίζω– αριθμός κρατών μελών που θα θελήσουν να χρησιμοποιούν το DCM θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοί τους δεν θα υποστούν τις συνέπειες της χρήσης του. Επομένως, το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στις χώρες εκείνες που θέλουν να εφαρμόσουν την περιορισμένη χρήση του DCM, οι οποίες πρέπει να αποδείξουν ότι η ουσία θα χρησιμοποιείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και να διασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων. Τελικά, αυτό είναι αποδεκτό.

Γενικά, πρόκειται για μια καλή συμφωνία. Θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να εμπνευστεί από την απόφαση αυτή. Ναι, μπορούμε! Ας προχωρήσουμε περισσότερο. Καλώ την Επιτροπή να μας δώσει μια ένδειξη ότι στο μέλλον θα υπάρξουν περισσότερες απαγορεύσεις επικίνδυνων ουσιών, όπως οι καρκινογόνοι αζωχρωστικές, η δισφαινόλη Α και το επιβραδυντικό φλόγας deca-BDE. Εάν η ΕΕ δεν μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο, γιατί δεν επιτρέπετε στα επιμέρους κράτη μέλη να προχωρήσουν περισσότερο και να θεσπίσουν τις δικές τους απαγορεύσεις; Εσείς, στην Επιτροπή, φτάνετε ακόμη και στο σημείο να υποχρεώνετε κράτη μέλη να άρουν τους περιορισμούς που ήδη διαθέτουν μερικές φορές. Η χώρα μου, η Σουηδία, για παράδειγμα, υποχρεώθηκε να επιτρέψει τις αζωχρωστικές όταν εντάχθηκε στην ΕΕ το 1995. Μετά τις απειλές της Επιτροπής περί προσφυγής στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Σουηδία άρχισε τώρα να επιτρέπει το deca-BDE. Αυτό είναι απαράδεκτο και, κυρίως, δεν είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν είναι αυτός ο τρόπος εφαρμογής ενός προοδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Καλώ την Επιτροπή, τον Επίτροπο Verheugen, να με πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι! Αποδείξτε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς σε περισσότερες περιπτώσεις από αυτό το μεμονωμένο παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, το διχλωρομεθάνιο, το οποίο διατίθεται στην αγορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ευρύ κοινό με τη μορφή διάφορων εμπορικών προϊόντων χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στη χημική βιομηχανία, καθώς και στην κλωστοϋφαντουργία και τη φαρμακοβιομηχανία. Το διχλωρομεθάνιο απορροφάται εύκολα από τον ανθρώπινο οργανισμό, είναι εξαιρετικά τοξικό και καρκινογόνο και ευθύνεται για πολλές περιπτώσεις δηλητηρίασης, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων ατυχημάτων. Στην Πολωνία και μόνο, ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στον χημικό αυτό παράγοντα στον χώρο εργασίας τους εκτιμάται σε αρκετές χιλιάδες. Ενώ η βιομηχανική χρήση της χημικής ουσίας μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά, η χρήση του διχλωρομεθανίου από μεμονωμένους καταναλωτές, ή ακόμη και από επαγγελματικές εταιρείες, συνδέεται αναπόφευκτα με κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ζωή, όχι μόνον επειδή δεν υπάρχει τρόπος εφαρμογής κατάλληλων ελέγχων, αλλά και λόγω του υψηλού κόστους εφαρμογής μέτρων προστασίας.

Όλες οι προειδοποιήσεις και τα μέτρα για τη ρύθμιση της χρήσης του διχλωρομεθανίου έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά, λόγω της υψηλής τοξικότητας και της πτητικότητας της χημικής αυτής ένωσης, και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να αποσυρθεί πλήρως το διχλωρομεθάνιο από την ευρεία καταναλωτική χρήση. Οι οικονομικοί παράγοντες δεν πρέπει να αποτελούν λόγο για τη διατήρηση της κοινής χρήσης αυτού του δηλητηρίου. Πρέπει επίσης να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τα συμφέροντα των βιομηχανιών που κατασκευάζουν προϊόντα που περιέχουν DCM ως επιχείρημα για την υποστήριξη της περιορισμένης καταναλωτικής χρήσης του διχλωρομεθανίου. Όσον αφορά την ευρεία καταναλωτική χρήση της ένωσης αυτής, το κόστος για την κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε υλικά οφέλη.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με την τελευταία φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Επίτροπος, ότι μπορούμε να χαιρετίσουμε τον συμβιβασμό αυτό και, στη βάση αυτή, συγχαίρω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για το επίτευγμά τους.

Ο δρόμος για να φτάσουμε ως εδώ ήταν δύσκολος. Αρχικά η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απαγόρευσης της ουσίας αυτής για ατομική χρήση –όχι για επαγγελματική χρήση– και ο εισηγητής επέκτεινε τις προτάσεις αυτές στην επαγγελματική χρήση. Έτσι, λάβαμε υπόψη τα στοιχεία που μας προσκόμισαν οι ψηφοφόροι μας, όπως έκανε ο Graham Watson. Έκανε λόγο για βιομηχανικά λόμπι. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα βιομηχανικό λόμπι στην εκλογική του περιφέρεια, το οποίο κατάφερε να τον πείσει για την εναλλακτική ουσία. Γνωρίζουμε ότι 90% των διαβρωτικών χρωμάτων χρησιμοποιούν DCM, επομένως έπρεπε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση.

Κανείς από εμάς δεν θέλει να είναι υπερβολικός στην περιγραφή των κινδύνων. Μερικές φορές, ακούγοντας απόψε τους κινδύνους που συνεπάγεται η ουσία αυτή, αναρωτήθηκα γιατί είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία θα εκτίθενται σε αυτήν, αλλά δεν επιτρέπουμε στους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν την ουσία, στο πλαίσιο των κανόνων και υπό αυστηρή καθοδήγηση· και θα ακολουθήσουν όλες οι στολές που πρόκειται να δώσει στον κόσμο ο Graham Watson στο μέλλον –αυτές οι λευκές στολές, ή οτιδήποτε άλλο, ένα κοινοβουλευτικό όφελος από την εποχή του διαστήματος.

Πιστεύω ότι η ουσία αυτή, μαζί με πολλές άλλες, συνιστά υψηλό κίνδυνο. Είναι δυνητικά επικίνδυνη. Υπάρχουν στοιχεία για ατυχήματα και τραυματισμούς. Είναι πιθανώς σωστό να λάβουμε πιο αποφασιστικά μέτρα από εκείνα που είχαν ληφθεί στο παρελθόν. Για τον λόγο αυτό, δέχομαι και χαιρετίζω πραγματικά τον συμβιβασμό που επιδιώκεται. Παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, και που πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό, να συνεχίσουν, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που έχουν θεσπισθεί, να επιτρέπουν στους επαγγελματίες –και μόνον σε αυτούς– να χρησιμοποιούν την ουσία αυτή, επιπλέον της βιομηχανικής χρήσης της.

Όμως, κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα την υποχρέωση να ερευνήσετε τις εναλλακτικές δυνατότητες. Εξετάστε τις διαθέσιμες εναλλακτικές ουσίες: η NMP είναι διαθέσιμη εδώ και 11 χρόνια, αλλά διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι είναι τοξική για την αναπαραγωγή· υπάρχουν εύφλεκτοι διαλύτες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα εισπνοής κόλλας· υπάρχουν ναρκωτικές ουσίες «βιασμού στο ραντεβού», οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς εναλλακτικές δυνατότητες· υπάρχει το DBE, για το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά· και υπάρχουν οι πιο βασικές μέθοδοι του καμινέτου και της αμμοβολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μολονότι στην περίπτωση αυτή προκύπτουν προβλήματα σκόνης και άλλα. Επομένως, ας επανέλθουμε και ας ερευνήσουμε διεξοδικά τις εναλλακτικές δυνατότητες ώστε να είμαστε πραγματικά βέβαιοι ότι παρέχουμε μια ασφαλή εναλλακτική ουσία στους ψηφοφόρους μας. Εάν διαπιστώσουμε ότι μερικές από τις εναλλακτικές ουσίες δεν είναι λιγότερο επικίνδυνες, τότε είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος ή οι διάδοχοί του θα επανέλθουν για να μας το πουν και θα παρουσιάσουν μια πρόταση – και εάν δεν το πράξουν, είμαι βέβαιος ότι θα το πράξει ο Carl Schlyter.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Κυρία Πρόεδρε, το διχλωρομεθάνιο έχει ναρκωτική δράση, η οποία προκαλεί βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και απώλεια συνείδησης, καθώς και καρδιοτοξική δράση. Η κακή χρήση του ενέχει άμεσο κίνδυνο θανάτου και ο παράγοντας αυτός έχει συνέπειες για την τρομοκρατία. Επομένως, υποστηρίζω την απαγόρευση της χρήσης του από τους κοινούς καταναλωτές και την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην επαγγελματική χρήση του. Καθώς υπάρχουν εναλλακτικές και ενδεχομένως λιγότερο τοξικές ουσίες λεύκανσης, είναι περιττό, κατά τη γνώμη μου, να επιτραπούν εξαιρέσεις. Ωστόσο, η πρόταση επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήσεις εξαίρεσης σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω με ποιον τρόπο η Επιτροπή, ή οποιοσδήποτε άλλος, θα αξιολογήσει το βάσιμο των αιτήσεων εξαιρέσεων και με ποιον τρόπο θα παρακολουθείται η συμμόρφωση προς τους περιορισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με μερικά λόγια προς τον κ. Watson. Διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο στην υποβολή της πρότασης αυτής. Όταν μου αναφέρατε προσωπικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζατε επί αρκετά χρόνια με την Επιτροπή, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες για την ουσία αυτή και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε ότι από αυτό το σημείο και έπειτα τα πράγματα προχώρησαν πολύ γρήγορα. Έδωσα προσωπικά οδηγίες στον Γενικό Διευθυντή να υποβάλει την πρόταση, επειδή ήταν προφανές από τις συζητήσεις που είχα μαζί σας ότι υπήρχαν εναλλακτικές δυνατότητες. Έχω δηλώσει και άλλοτε στο Κοινοβούλιο, και θα ήθελα ιδίως ο κ. Holm να το ακούσει αυτό, ότι παρότι είμαι ο αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία Επίτροπος, δεν πιστεύω ότι ένα βιομηχανικό προϊόν το οποίο είναι επικίνδυνο πρέπει να παραμείνει στην αγορά απλώς και μόνον για να αποφέρει χρήματα. Είμαι της γνώμης ότι, όταν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα η οποία μπορεί να αντικαταστήσει ένα επικίνδυνο βιομηχανικό προϊόν, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται. Αυτή είναι η αρχή την οποία τήρησα όταν συζητήσαμε και εγκρίναμε το σύστημα REACH εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλες οι ουσίες που αναφέρατε, κ. Holm, υπάγονται πλέον στο REACH.

Το διχλωρομεθάνιο θα έπρεπε κανονικά να καλύπτεται επίσης από τους όρους του REACH, αλλά επειδή οι κίνδυνοι για την υγεία είναι τόσο προφανείς και επειδή υπήρξαν τόσο πολλές περιπτώσεις, δώσαμε προτεραιότητα στη συγκεκριμένη ουσία. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο και στην περίπτωση άλλων ουσών, εάν οι κίνδυνοι για την υγεία είναι εξίσου προφανείς και εάν δεν μπορούμε να περιμένουμε την ολοκλήρωση της πολύ διεξοδικής και απαιτητικής διαδικασίας του συστήματος REACH.

Θα ήθελα επίσης να καταστήσω σαφές, κ. Holm, ότι θα είχα ψηφίσει επίσης υπέρ ενός ευρύτερου συμβιβασμού. Εάν το Κοινοβούλιο είχε καταφέρει να συμφωνήσει με το Συμβούλιο στην απαγόρευση της εμπορικής χρήσης του διχλωρομεθανίου, θα είχα υπερψηφίσει κάτι τέτοιο απόψε. Σας παρακαλώ να μην θεωρείτε την Επιτροπή υπεύθυνη για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά κράτη μέλη τα οποία δεν θέλησαν να προχωρήσουν περισσότερο το μέτρο αυτό, για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζω. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της με τον συγκεκριμένο τρόπο, επειδή θέλαμε να παρουσιάσουμε μια πρόταση η οποία θα είχε τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτή και αυτό συνέβη τώρα.

Το τελευταίο μου σχόλιο αφορά τις παρατηρήσεις του κ. Bowis σε σχέση με τις τοξικές συνέπειες των εναλλακτικών δυνατοτήτων. Όταν πρόκειται για χημικές ουσίες, τίθεται πάντοτε το ζήτημα της στάθμισης του βαθμού του εμπλεκόμενου κινδύνου. Οι διεξοδικές και πλήρεις μελέτες μας έδειξαν ότι καμία από τις εναλλακτικές ουσίες που διατίθενται προς πώληση επί του παρόντος δεν έχει τις ιδιότητες του διχλωρομεθανίου, οι οποίες είναι τόσο επικίνδυνες, με άλλα λόγια την άμεση τοξική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει μόνον με το διχλωρομεθάνιο και όχι με τις άλλες ουσίες.

Γνωρίζουμε ελάχιστα ατυχήματα που σχετίζονται με τις εναλλακτικές ουσίες. Αυτό ισχύει επίσης για χώρες στις οποίες η χρήση του διχλωρομεθανίου έχει ήδη απαγορευθεί, όπως η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία. Εάν η κατάσταση αλλάξει, η Επιτροπή θα διενεργήσει, βεβαίως, έρευνα και, εάν είναι αναγκαίο, θα προτείνει μέτρα που θα διέπουν και άλλες ουσίες.

Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω τις παρατηρήσεις του κ. Holm, τις οποίες ξέχασα προς στιγμή, σχετικά με το κατά πόσον η Επιτροπή θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να καταργήσουν προοδευτικές περιβαλλοντικές ή υγειονομικές νομοθεσίες, επειδή αντίκεινται σε κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή δεν θα πράξει κάτι τέτοιο. Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ρητά ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να θέσουν σε εφαρμογή εθνικούς κανονισμούς οι οποίοι διαφέρουν από εκείνους της εσωτερικής αγοράς, εάν πιστεύουν ότι αυτό είναι αναγκαίο για υγειονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Καθώς είμαι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κοινοποίηση αυτών των αποκλινόντων κανονισμών, μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή ενεργεί βάσει μιας σαφούς και ρητής αρχής στην περίπτωση αυτή. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα επιχειρήματα των κρατών μελών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και το περιβάλλον. Εάν θεσπίζουν διαφορετικούς κανονισμούς για τους λόγους αυτούς, δεν τα αναγκάζουμε να ανακαλέσουν τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κανονισμούς τους. Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία από πρόσφατα χρόνια για να υποστηρίξετε την κατηγορία σας, θα ήθελα να έχω πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσω να αντικρούσω τον ισχυρισμό σας. Η περίπτωση που αναφέρατε χρονολογείται από το 1995, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχα καμία σχέση με αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, εισηγητής.(SV) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κ. Watson. Διαδραμάτισε και αυτός τον ρόλο του. Παρόλο που δεν είστε μέλος της επιτροπής μας, είχατε αντίκτυπο σε αυτήν και μας βοηθήσατε να επιτύχουμε έναν συμβιβασμό. Φυσικά, το προσωπικό που με βοήθησε στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο.

Μπορώ μόνον να επαναλάβω τα όσα είπε ο Επίτροπος Verheugen. Η Επιτροπή υπήρξε σαφής καθ’ όλη τη διαδικασία, τουλάχιστον μαζί μου, ότι εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν επιτύχει έναν ευρύτερο συμβιβασμό, ο οποίος θα πρόβλεπε την πλήρη απαγόρευση, η Επιτροπή θα τον είχε δεχθεί. Δεν υπήρξε έλλειψη σαφήνειας μεταξύ της Επιτροπής και εμού στο θέμα αυτό.

Θα ήθελα απλώς να σας εξηγήσω τη δράση αυτής της χημικής ουσίας. Εάν άνοιγα ένα δοχείο του ενός κιλού εδώ και τώρα, το άπλωνα στα έδρανα και τα έβαφα με αυτό, θα ξεπερνούσαμε κάπως το όριο ασφάλειας σε αυτόν τον πολύ μεγάλο χώρο. Το παράδειγμα αυτό μας δείχνει πόσο τοξική είναι η συγκεκριμένη χημική ουσία.

Θα ολοκληρώσω τη συζήτηση αυτή απευθύνοντας έκκληση στην Επιτροπή να διασφαλίσει πλέον ότι, για εκείνα τα κράτη μέλη που θα υποβάλουν αίτηση παρέκκλισης για επαγγελματική χρήση, η εν λόγω παρέκκλιση θα ανακαλείται εάν οι νέοι, αυστηρότεροι κανόνες καταστρατηγούνται τακτικά. Γνωρίζουμε, όλοι γνωρίζουν, και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι εάν το διχλωρομεθάνιο χρησιμοποιείται σωστά, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων, η ουσία αυτή είναι μη οικονομική και μη οικολογική. Εάν αφήσουμε το DCM να λειτουργήσει σύμφωνα με τις κατάλληλες συνθήκες της αγοράς, δηλαδή εάν τηρηθεί η νομοθεσία, η ίδια η έλλειψη ανταγωνιστικότητάς του θα οδηγήσει πολύ γρήγορα στην πλήρη εγκατάλειψη του DCM και στην αντικατάστασή του από τις εναλλακτικές ουσίες. Δράττομαι της ευκαιρίας για να καλέσω την Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση των κανονισμών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το DCM θα καταργηθεί σταδιακά από μόνο του αρκετά γρήγορα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς.(HU) Με τη σημερινή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιορίζει σημαντικά τη χρήση του διαβρωτικού χρωμάτων που είναι γνωστό ως διχλωρομεθάνιο. Ως σκιώδης εισηγητής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαιρετίζω την απόφαση, για την οποία καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν πολλοί θάνατοι ως αποτέλεσμα της χρήσης του διχλωρομεθανίου. Αυτή η εξαιρετική πτητική ουσία είναι επιβλαβής για το νευρικό σύστημα και για τον ίδιο λόγο είναι επίσης καρκινογόνος. Τα θύματα ήταν κυρίως ιδιώτες χρήστες, άτομα που διακοσμούσαν τα σπίτια τους και διακοσμητές σπιτιών, καθώς στη βιομηχανική χρήση τηρούνται κάποιοι κανονισμοί ασφάλειας. Οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν σε ορισμένες βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη ήταν τόσο υψηλές ώστε –σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης– θα προκαλούσαν καρκίνο σε 10% των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το συμβιβαστικό κείμενο που υιοθετήθηκε πλέον, το διχλωρομεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως διαβρωτικό χρωμάτων μόνον στη βιομηχανία και υπό αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας. Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες θα πρέπει να αφαιρούν την ανεπιθύμητη βαφή χρησιμοποιώντας κάποια από τις εξίσου αποτελεσματικές αλλά μη βλαβερές εναλλακτικές χημικές ουσίες ή, για παράδειγμα, μέσω πυρολυτικής/θερμικής αποβαφής.

Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι η χρήση αυτής της καρκινογόνου ουσίας δεν πρέπει να επιτρέπεται σε κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως εμπορικά κέντρα ή υπόγειες διαβάσεις, καθώς οι ατμοί που παράγονται από τις πτητικές ουσίες είναι βαρύτεροι από τον αέρα και επομένως οι μετρήσεις έχουν δείξει ότι κατεβαίνουν προς τα κάτω και θέτουν σε κίνδυνο ιδίως τα παιδιά. Κατά την λήψη της απόφασής της, η πολιτική ομάδα μας έλαβε ευρέως υπόψη την άποψη των εμπλεκόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς στην περίπτωση της βιομηχανικής χρήσης κύριο μέλημά μας είναι η υγεία των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς.(PL) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, επιτρέπεται η γενική χρήση πολλών επικίνδυνων χημικών ουσιών, παρά τα επικίνδυνα συστατικά τους. Μια από τις ουσίες αυτές είναι το διχλωρομεθάνιο (DCM), το οποίο χρησιμοποιείται γενικά για την κατασκευή φαρμάκων, διαλυτών και άλλων προϊόντων.

Πρόκειται για μια ουσία ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, καθώς κατατάσσεται ως καρκινογόνος. Προκαλεί βλάβη στο νευρικό σύστημα και σοβαρή βλάβη σε εσωτερικά όργανα, η οποία μπορεί να οδηγήσει άμεσα στο θάνατο.

Λόγω του υψηλότερου αναπνευστικού ρυθμού τους, τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε δηλητηρίαση από διχλωρομεθάνιο, όπως και τα άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις. Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπήρξαν θάνατοι που συνδέονται με δηλητηρίαση από διχλωρομεθάνιο.

Εν όψει του γεγονότος ότι γνωρίζουμε πως υπάρχουν στην αγορά προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική δυνατότητα στα προϊόντα που περιέχουν διχλωρομεθάνιο, καθώς και του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, η θέσπιση της πλήρους απαγόρευσης της χρήσης της φαίνεται απαραίτητη.

Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της απαγόρευσης του DCM είναι το γεγονός ότι, όπως επισήμαναν οι εμπειρογνώμονες, δεν είναι δυνατόν να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα χρησιμοποιήσουν το DCM με ασφαλή τρόπο.

Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση κατάρτισης στη χρήση προϊόντων που περιέχουν DCM για επαγγελματικούς σκοπούς θα κοστίσει περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής της.

Επομένως, η απόσυρση του DCM από τη γενική κυκλοφορία φαίνεται να είναι η πιο λογική και υπεύθυνη λύση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου