Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0033(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0341/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0341/2008

Debates :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0017

Debates
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

17. Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns) (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētāja. − Nākamais jautājums ir Carl Schlyter ziņojums Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (dihlormetāns) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)) (A6-0341/2008).

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, referents. (SV) Priekšsēdētājas kundze! Taisnību sakot, man ir žēl, ka šovakar šeit nav Francijas prezidentūras pārstāvju, jo man jāsaka, ka mūsu sadarbība bija ārkārtīgi laba. Bez aktīvas tās līdzdalības un vēlmes rast risinājumu mēs nekad nebūtu varējuši panākt vienošanos. Procesa laikā ik brīdi kāds mazākums izvirzīja veto vienā vai otrā jautājumā. Taču, pateicoties lieliskajai sadarbībai ar Francijas prezidentūru, šis tiesību akts tagad ir pabeigts, un tas ir ļoti labi.

Mūsu diskusijas objekts ir dihlormetāns (DHM), krāsas noņēmējs. Tā ir arī rūpnieciska ķimikālija, ko bieži izmanto farmācijas rūpniecībā. Tomēr šīs ķimikālijas rūpnieciskajā lietojumā ir pilnībā iespējams aizsargāt gan darbiniekus, gan vidi. Problēmas rodas galvenokārt tajos gadījumos, kad to pārdod patērētājiem. DHM ir kaitīga ķimikālija, jo tā ir kancerogēna, tai ir narkotiska iedarbība un tā negatīvi ietekmē veselību. Ar to ir viegli saindēties. Brīdī, kad cilvēka oža sajūt DHM, pieļaujamais drošības līmenis jau ir trīskārt pārsniegts, un tieši tāpēc pret tās iedarbību ir ārkārtīgi grūti aizsargāties. Pienācīgs aizsardzības aprīkojums nozīmē ļoti specifiskus aizsargcimdus, kas jāmaina ik pa trim stundām. Ir vajadzīgs aprīkojums ar atsevišķu ventilācijas sistēmu, un tas parasti maksā ap 2700 eiro.

Šīs ķimikālijas izmantošanu patlaban lielā mērā nosaka fakts, ka to lieto nelegāli. Tas nozīmē, ka bija svarīgi arī ierobežot un aizliegt to izmantot profesionālajā darbībā. Ar grafiti tīrīšanu vai krāsas noņemšanu bieži nodarbojas pašnodarbinātas personas vai uzņēmumi, kuros ir tikai daži darbinieki. Aizsardzības līdzekļi ļoti bieži tiek atstāti mājās vai arī to nav vispār. Tādējādi šīs ķimikālijas aizliegšana ir galvenokārt darbinieku aizsardzības jautājums. Mēs zinām, ka tajās valstīs, kurās patlaban lieto DHM, — tātad 24 dalībvalstīs no 27 — to gandrīz nekad neizmanto pareizi un atbilstīgi attiecīgās valsts un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Manuprāt, būtu vietā citēt Vācijas Ķīmiskās rūpniecības asociācijas materiālu, kurā lasāms, ka pat tad, ja darbs notiek ventilētās telpās, ja no krāsas attīra ierobežotu virsmu, ja noņemtās krāsas atliekas nekavējoties savāc un tūlīt aizver trauku, kurā glabā DHM, iedarbības robežvērtības tomēr regulāri tiek pārsniegtas. Tieši tāpēc ir vajadzīgi respiratori ar autonomu gaisa padevi.

Manuprāt, ir ļoti pozitīvi, ka Komisija ir izvirzījusi priekšlikumu un ka tagad mēs esam panākuši kompromisu par izmantošanas aizliegšanu arī profesionālajā darbībā, saglabājot valstīm iespēju izmantot atkāpes. Tomēr tiem, kas iegūst šādas atkāpes, ir jāgarantē, ka cilvēkiem, kuri strādā ar šo ķimikāliju, ir piemēroti aizsardzības līdzekļi, viņi ir pienācīgi apmācīti un informēti par alternatīvām, kā arī ir jāspēj pamatot, kāpēc šīs alternatīvas nav izmantojamas. Ir zināms, ka visās jomās, kurās patlaban izmanto dihlormetānu, ir pieejami līdzvērtīgas iedarbības alternatīvi līdzekļi. Mēs runājam par tiem 5 % gadījumu, kuros DHM izmantošana ir bīstama, proti, par krāsas noņemšanu. Pārējos 95 % gadījumu DHM izmanto rūpniecībā. Arī šajā jomā pozitīvi ir vērtējama darbinieku un vides aizsardzības pastiprināšana.

Kopumā esmu ļoti gandarīts par panākto vienošanos. Tas padarīs drošāku krāsas noņemšanu, nepakļaujot cilvēkus bīstamu, kancerogēnu ķimikāliju iedarbībai. Par šo ātro vienošanās panākšanu man jāpateicas saviem kolēģiem deputātiem, kuri man palīdzēja; es saku paldies jums visiem, arī visiem ēnu referentiem un sev pašam par to, ka esam vienojušies ar Padomi. Tas dod cerības. Patiesībā pirms REACH ieviešanas šī bija pēdējā iespēja ierastajā veidā īstenot ķimikāliju aizliegumu. Tādējādi tas bija kā pēdējais akords vecajai ķīmisko vielu politikai, kas ar šo efektīvi panākto vienošanos nepārprotami ir noslēgusies mažorā.

Attiecībā uz DHM ir izskanējuši apgalvojumi, ka alternatīvie līdzekļi, iespējams, ir vismaz tikpat bīstami, ja ne vēl bīstamāki, taču gan Komisijas, gan citu struktūru veiktie izvērtējumi skaidri liecina, ka alternatīvas ir daudz mazāk bīstamas. Šobrīd mēs veidojam tirgu šīm alternatīvām. Patiesībā arī uzņēmumi, kas patlaban izrāda neapmierinātību, daudzos gadījumos ražos šos alternatīvos līdzekļus, turklāt vairāki mazi uzņēmumi jau tos ražo. Tagad tiem iekšējā tirgū būs iespēja izmantot savu konkurētspējas priekšrocību — vides aizsardzību —, un tas ir labi. Mēs esam ceļā uz drošāku nākotni, un es pateicos visiem, kas piedalījās šajā procesā.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu pateikties referentam C. Schlyter par rūpīgo darbu, izstrādājot šo priekšlikumu. Mēs ar Padomi esam panākuši labu kompromisu, ko varēs apstiprināt pēc pirmā lasījuma.

Šis ir jautājums par ierobežojumiem attiecībā uz dihlormetāna laišanu tirgū un izmantošanu krāsas noņemšanas līdzekļos, lai samazinātu risku, kas atklāts daudzos vērienīgos Komisijas ierosinātos pētījumos. Nav šaubu, ka dihlormetāns ir bīstams cilvēka veselībai, jo šī viela ir ļoti gaistoša. Šī gaistamība izraisa ļoti koncentrētu tvaiku veidošanos apkārtējā gaisā; tos var ieelpot cilvēki, kas lieto krāsas noņēmēju, un tiem ir tieša toksiska iedarbība uz centrālo nervu sistēmu.

Sliktos darba apstākļos tas var tieši vai netieši izraisīt fatālus negadījumus, kādi jau notikuši vairākās dalībvalstīs. Vairums negadījumu un nāves gadījumu ir notikuši komerciālā un profesionālā vidē, un to galvenais iemesls ir bijusi nepietiekama ventilācija un individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana. Tomēr negadījumos ir cietuši arī patērētāji, lai gan šajā gadījumā reģistrēto negadījumu skaits ir daudz mazāks.

Komisijas priekšlikuma nolūks ir pēc iespējas un, ciktāl tas ir tehniski īstenojams, samazināt risku, kas saistīts ar šīs bīstamās ķīmiskās vielas lietošanu. Parlamenta un Padomes grozītajā versijā ir paredzēts pilnībā aizliegt dihlormetānu saturošu krāsas noņēmēju pārdošanu patērētājiem. Patērētājiem būtu jāaizliedz arī izmantot šo vielu, jo viņiem parasti nav vajadzīgo individuālo aizsardzības līdzekļu, un viņus nav iespējams apmācīt vai uzraudzīt tā, lai garantētu drošu šīs vielas lietošanu.

Ir paredzēts vispārējs aizliegums attiecībā uz dihlormetāna laišanu tirgū un lietošanu profesionāli. Tomēr dažas dalībvalstis uzskata, ka ir būtiski, lai profesionāļi varētu arī turpmāk izmantot šo vielu, tāpēc šīm dalībvalstīm būs iespēja atļaut tās lietošanu saskaņā ar īpašiem stingriem nosacījumiem. Profesionāļu apstiprināšanai šīm dalībvalstīm ir jāievieš īpaši administratīvie un normatīvie akti, kas atbilst attiecīgajā dalībvalstī pastāvošajai sistēmai. Profesionālie lietotāji atļauju saņems tikai pēc apmācības kursa pabeigšanas. Apmācības kursā cita starpā ir sniedzama arī informācija par risku, kas saistīts ar dihlormetāna lietošanu, un par alternatīvu vielu pieejamību. Darba devējiem un pašnodarbinātām personām būtu ieteicams aizstāt dihlormetānu ar citām vielām vai procedūrām, ievērojot atbilstīgos tiesību aktus par darba drošību.

Komerciālās telpās dihlormetānu saturošu krāsas noņēmēju izmantošana arī turpmāk būs atļauta ar nosacījumu, ka ir veikti visi vajadzīgie pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu iedarbību uz tur strādājošajiem cilvēkiem. Piemēram, lai nepārsniegtu darba vietā pieļaujamās robežvērtības, ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu ventilāciju. Jāveic arī pasākumi, kuru nolūks ir līdz minimumam samazināt izgarošanu no krāsas noņēmēju konteineriem. Ja tiek pārsniegtas darba vietā pieļaujamās robežvērtības, papildus ir jālieto respiratori.

C. Schlyter kungs iesaka jums atbalstīt kompromisa tekstu, kas panākts sarunās ar Padomi. Arī es uzskatu, ka šis kompromiss atspoguļo vajadzīgo līdzsvaru. Tāpēc esmu gatavs no Komisijas puses nodrošināt šim kompromisam pilnīgu atbalstu.

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges, PPE-DE grupas vārdā. (FR) Priekšsēdētājas kundze, sākumā es gribētu pateikties referentam un apliecināt, ka esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies, lai panāktu šo kompromisu, ko atbalsta arī Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa. Ir jāpievērš uzmanība faktam, ka šī ir ārkārtīgi toksiska viela un ka ir pieejami tādi alternatīvi risinājumi, kas ir droši. Nevar noliegt draudus — kā jūs, G. Verheugen kungs, minējāt —, kas saistīti ar dihlormetāna izmantošanu, sevišķi tādos apstākļos, kuros nevar garantēt lietošanas drošību. Cilvēki bieži izmanto dihlormetānu, veicot savas mājas remontu. Viņi to uzskata par lielisku un efektīvu līdzekli, taču neapzinās, ka tā izmantošana slēgtās telpās draud ar drīzu samaņas zudumu, un, ja netiek sniegta pienācīga palīdzība, var pat iestāties nāve.

Pretēji referenta sākotnēji ierosinātajai radikālajai nostājai par pilnīgu aizliegumu, tagad mūsu panāktais kompromiss ļauj dalībvalstīm saglabāt iespēju piemērot izņēmumus attiecībā uz profesionālo un rūpniecisko izmantošanu, taču saskaņā ar skaidri noteiktām prasībām. Tas ir vērā ņemams kompromiss, un ir jāapzinās, ka dihlormetāns ir izraisījis daudzus nelaimes gadījumus. Turklāt ir jāizsaka nožēla, ka mums ir ļoti maz informācijas par negadījumiem, kas notikuši darba vietās. Es gribētu arī norādīt, ka pirms Komisijas darba sākšanas tika veikts ietekmes novērtējums, un tā rezultāti ir atspoguļoti tekstā. Turklāt mums ir jānodrošina, lai tiem cilvēkiem, kuriem tomēr ir kārdinājums izmantot šo līdzekli, būtu pieejama precīza informācija, lai gan tagad dalībvalstis pašas ir atbildīgas par skaidru noteikumu izstrādi un vispārējā tirdzniecības aizlieguma īstenošanu attiecībā uz šo veselībai bīstamo izstrādājumu.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze! Es gribētu izteikt atzinību referentam Carl Schlyter un ēnu referentiem par ļoti rūpīgo un profesionālo darbu, ko viņi ir paveikuši, strādājot ar šo dokumentu. Pēdējā laikā man reti ir bijusi šī lieliskā iespēja piedalīties debatēs par komitejas izstrādātu dokumentu — it sevišķi šādā diennakts laikā jeb, precīzāk sakot, šādā nakts laikā.

Man nav bijusi privilēģija piedalīties komitejas debatēs, izņemot vienu reizi, kad es vēlējos pārliecināties, ka mani kolēģi saprot, cik svarīgi ir balsojumā atbalstīt referenta priekšlikumus. Taču šis ir svarīgs jautājums; šis patiešām ir dzīvības un nāves jautājums, un man tas ir divkārt svarīgs, jo ar to saistās īpašas mana vēlēšanu apgabala intereses.

Dihlormetāns, kā dzirdējām, ir viela ar ārkārtēji bīstamām īpašībām. Tā ir tik gaistoša, ka pat nejauša tās ieelpošana nozīmē pārsniegt jebkuru veselībai nekaitīgo līmeni. Tā ir kancerogēna un ietekmē nervu sistēmu, izraisot nervu bojājumus. Ja to lieto vidējā temperatūrā, notiek bīstama apmēra iztvaikošana. Lai varētu droši strādāt ar dihlormetānu, vajadzīgs gaisu necaurlaidīgs kombinezons, kas maksā ap 2000 eiro, un ādas aizsargāšanai jālieto cimdi, kuri maksā 25 vai 30 eiro un kuri jāmaina ik pa divām vai trim stundām.

Protams, neviens to nedara pat tad, ja ir informēts par kaitīgajām vielas īpašībām. Nav efektīva risinājuma, kā panākt, lai cilvēki dihlormetānu lietotu drošā veidā. Tieši šī toksiskuma dēļ referents un komiteja vēlējās aizliegt šo vielu lietot pat profesionālajā darbībā, lai izvairītos no cilvēku bojāejas. Komisijai ir ziņas, ka pēdējos astoņos gados šo izstrādājumu lietošana ir izraisījusi 18 nāves gadījumus un 56 negadījumus bez nāvējošām sekām. Esmu drošs, ka patiesais skaits ir lielāks. Taču rūpniecības lobijs Padomē izveidoja mazākumu ar veto tiesībām, un šā iemesla dēļ referents un komiteja bija spiesti piekrist saglabāt dalībvalstīm atkāpes iespējas attiecībā uz izmantošanu profesionālajā darbībā.

Tomēr mēs esam panākuši ne tikai darbinieku stingru aizsardzību, bet arī dalībvalstu apņemšanos kontrolēt un pārbaudīt profesionālo izmantošanu. Zviedrijā, Dānijā un Vācijā šie izstrādājumi jau ir pilnībā aizliegti, un es ceru, ka neviena dalībvalsts nepieprasīs minētās atkāpes. Cits jautājums ir rūpnieciskā izmantošana. Pareizos apstākļos šos izstrādājumus var droši lietot rūpnieciskā veidā.

Daži iebilda, ka DHM būtu jāatļauj lietot kultūras mantojuma aizsardzībai, lai no seniem pieminekļiem varētu noņemt krāsu, tos nebojājot. Taču eksperti ir norādījuši, ka tas nebūtu pareizais risinājums, tāpēc mūsu grupa neatbalstīs grozījumus, kas veikti ar šādu mērķi.

Es jau minēju, ka ir runa arī par mana vēlēšanu apgabala interesēm. Par šo jautājumu es ar komisāru G. Verheugen esmu sarakstījies jau septiņus gadus. Kāpēc? Tāpēc, ka manā vēlēšanu apgabalā ir uzņēmums Eco Solutions, kas ir izstrādājis absolūti drošu alternatīvu dihlormetānam. Šis alternatīvais līdzeklis ir veidots uz ūdens bāzes. Tas ir tikpat efektīvs, vienīgi process ir nedaudz ilgāks. Man ar nožēlu jāsaka, ka vienīgā dalībvalsts, kas aktīvi lobēja dihlormetāna lietošanu arī turpmāk, bija Apvienotā Karaliste, jo arī tur daudzas šīs vielas ražo rūpnieciskā apjomā.

Man bija vajadzīgi četri gadi darba ar komisāru G. Verheugen, lai piedabūtu Komisijas ekspertu komiteju tikai aplūkot faktu, ka ir pieejama šī ūdens bāzes alternatīva, un trīs gadi bija vajadzīgi, lai panāktu atziņu, ka šī ūdens bāzes alternatīva ir efektīva un izmantojama tehnoloģija. Taču man ir prieks, ka šai pasakai, tāpat kā citām, ir laimīgas beigas. Attiecībā uz nerūpniecisko izmantošanu dihlormetāns tiks izņemts no tirgus. Jaunā tehnoloģija ļaus manam vēlēšanu apgabalam kļūt turīgākam, un visi dzīvos ilgi un laimīgi, pateicoties izcilajam darbam, ko paveica Carl Schlyter un viņa kolēģi no Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, GUE/NGL grupas vārdā. (SV) Priekšsēdētājas kundze! Dihlormetāns jeb DHM ir bīstama ķimikālija, kas var izraisīt vēzi, acu kairinājumu un pēkšņus sirds, aknu un nieru darbības traucējumus. DHM cita starpā izmanto farmācijas preparātu ražošanai, krāsas noņemšanai un kā attaukotāju. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Zviedrijā, Dānijā un Austrijā, DHM lietošana jau ir aizliegta.

Ir lieliski, ka DHM jautājums beidzot ir darba kārtībā. Vēl labāk ir tas, ka šī vienošanās nozīmē pilnīgu DHM lietošanas aizliegšanu privātajiem patērētājiem. Par to es varu vienīgi izteikt atzinību mūsu referentam C. Schlyter kungam. Lieliski pastrādāts, Carl!

Diemžēl farmācijas nozares darbiniekus, tāpat kā sienu un fasāžu tīrītājus, arī turpmāk apdraudēs dihlormetāna ietekmes risks. Man ir skumji atzīt, ka šī vienošanās neparedz pilnīgu DHM aizliegšanu profesionālajā darbībā. Tas ir nopietns trūkums, un, pēc manām domām, par to pilnībā atbildīga ir Komisija. Tomēr atkāpes nosacījumi ir izveidoti tā, ka dalībvalstīm, kas vēlas izmantot DHM, — un es ceru, ka šādu valstu būs maz — ir jāgarantē, ka šīs izmantošanas dēļ necieš darbinieki. Tādējādi pierādīšanas pienākums gulstas uz tām valstīm, kas vēlas ierobežotā apjomā izmantot DHM, un tām ir jāpierāda, ka šo vielu lietos iespējami drošākā veidā, un jāgarantē darbinieku aizsardzība. Beigu beigās tas ir visnotaļ pieņemams risinājums.

Kopumā šī vienošanās ir veiksmīga. Es gribētu mudināt Komisiju smelties iedvesmu no šī lēmuma. Mēs to spējam! Turpināsim darbu šai virzienā. Gribu mudināt Komisiju: ja tas ir iespējams, lūdzu, dodiet mums kādas norādes, ka nākotnē būs arī citi aizliegumi attiecībā uz tādām bīstamām vielām kā kancerogēnās azokrāsvielas, bisfenols A un liesmas slāpētājs deka-BDE! Ja ES to nevar izdarīt, kāpēc jūs nevarētu ļaut pašām dalībvalstīm darīt vairāk un ieviest savus aizliegumus? Jūs, Komisija, taču pat piespiežat dalībvalstis atcelt aizliegumus, ko tās dažkārt jau ieviesušas. Piemēram, mana valsts, Zviedrija pēc iestāšanās ES 1995. gadā bija spiesta atļaut azokrāsvielu izmantošanu. Pēc Komisijas draudiem ierosināt tiesvedību Eiropas Kopienu Tiesā tagad Zviedrijā ir atļauts izmantot deka-BDE. Tas ir nepieņemami, un, pats galvenais, tas kaitē videi. Tas nav veids, kā īstenot progresīvu vides tiesību programmu. Komisija un komisār G. Verheugen! Lūdzu, pārlieciniet mani par pretējo! Ne tikai ar šo vienu piemēru, bet arī ar citiem piemēriem pierādiet, ka vides apsvērumi ir svarīgāki par tirgus prasībām!

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze! Dihlormetānu, kas ir pieejams tirgū un dažādu komerciālu izstrādājumu veidā ir brīvā lietošanā, plaši izmanto arī ķīmiskajā rūpniecībā, tāpat kā tekstilrūpniecībā un farmācijas nozarē. Cilvēka organisms viegli absorbē dihlormetānu, šī viela ir ļoti toksiska un kancerogēna, un tās dēļ ir notikuši vairāki saindēšanās gadījumi, arī ar letālām sekām. Aprēķināts, ka šīs ķimikālijas iedarbībai Polijā vien bijuši pakļauti vairāki tūkstoši darbinieku. Šīs vielas rūpniecisko izmantošanu iespējams efektīvi kontrolēt, taču, ja dihlormetānu lieto privātie patērētāji vai pat profesionāli uzņēmumi, tas neizbēgami nozīmē cilvēku veselības un dzīvības apdraudējumu, — ne tikai tāpēc, ka šo izmantošanu nav iespējams pienācīgi kontrolēt, bet arī tāpēc, ka aizsardzības pasākumu ieviešana ir ļoti dārga.

Visi brīdinājumi un mēģinājumi reglamentēt dihlormetāna lietošanu ir izrādījušies neefektīvi, tāpēc, ņemot vērā šā ķīmiskā savienojuma toksiskumu un gaistamību, pilnībā jāpārtrauc dihlormetāna plaša izmantošana patēriņā. Ekonomiskus faktorus nedrīkst izmantot kā iemeslu, lai saglabātu šo indi brīvā lietošanā. Mums nevajadzētu arī kā argumentu izmantot to nozaru intereses, kuras ražo DHM saturošus izstrādājumus, lai censtos panākt atbalstu dihlormetāna ierobežotai izmantošanai patēriņā. Ciktāl ir runa par šī savienojuma vispārēju lietošanu, zaudējumi sabiedrībai ir daudz lielāki par jebkādu materiālo ieguvumu.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis (PPE-DE). - Priekšsēdētājas kundze! Es piekrītu pašam pēdējam komisāra runas teikumam — ka mēs varam atbalstīt šo kompromisu, un tāpēc es apsveicu referentu un ēnu referentus ar paveikto darbu.

Nebija viegli nonākt līdz šim rezultātam. Sākumā Komisija izvirzīja priekšlikumu aizliegt šīs vielas lietošanu privātpersonām, bet ne profesionālajā darbībā, un referents ierosināja aizliegt arī profesionālo izmantošanu. Tad mēs uzklausījām savu vēlētāju argumentus, tāpat kā to darīja Graham Watson. Viņš stāstīja par rūpniecības lobijiem. Viņš minēja arī sava vēlēšanu apgabala rūpniecības lobiju, kurš viņu bija pārliecinājis par alternatīvo līdzekli. Ir zināms, ka 90 % gadījumu krāsas noņemšanā izmanto DHM, tāpēc mums bija jārod līdzsvars.

Neviens no mums nevēlas pārspīlēt ar briesmu attēlošanu. Šovakar, klausoties par risku, kas saistās ar šo vielu, man dažkārt bija jābrīnās, kāpēc mēs esam ar mieru pakļaut šim riskam rūpniecības nozares darbiniekus, bet negribam atļaut to lietot profesionālajā darbībā atbilstīgi noteikumiem un stingrā uzraudzībā; un visi šie baltie virsvalki — kosmosa laikmeta parlamentāriešu priekšrocība — vai kāds cits apģērbs, ko Graham Watson grasās cilvēkiem turpmāk izsniegt, vienalga kļūs par realitāti.

Es uzskatu, ka šī viela, tāpat kā daudzas citas, rada nopietnu apdraudējumu. Tā ir potenciāli bīstama. Ir pierādīts, ka tā izraisījusi negadījumus, un ir cietuši cilvēki. Acīmredzot ir pareizi, ka mēs rīkojamies stingrāk nekā līdz šim. Tāpēc es patiesi atbalstu un atzinīgi vērtēju panākto kompromisu. Tas saglabā iespēju dalībvalstīm, kuras to vēlas un uzskata par pareizu, papildus rūpnieciskajai lietošanai turpināt izmantot šo vielu arī profesionālajā darbībā — bet tikai profesionālajā, turklāt saskaņā ar izvirzītajiem stingrajiem noteikumiem.

Tomēr tagad, komisāra kungs, jūsu pienākums būtu griezties atpakaļ un izpētīt alternatīvas. Palūkosimies uz pieejamajiem alternatīvajiem līdzekļiem. Mūsu rīcībā jau 11 gadu ir NMP, taču tikai tagad tas atzīts par reprotoksisku; ir uzliesmojoši šķīdinātāji, kas var izraisīt līmes ostīšanas problēmas; ir tā sauktās randiņu izvarošanas narkotikas, kas tiek uzskatītas par drošu alternatīvu; ir DBE, par kuru ir maz informācijas; var izmantot arī vienkāršākas lodlampas un smiltis, taču šajā gadījumā rodas gan putekļi, gan citas problēmas. Tāpēc tagad griezīsimies atpakaļ un rūpīgi izpētīsim alternatīvas, lai varam būt pilnīgi pārliecināti, ka saviem vēlētājiem piedāvājam drošākus aizstājējus. Ja izrādīsies, ka dažas no alternatīvām ir tikpat bīstamas, tad esmu pārliecināts, ka komisārs vai viņa pēcteči atgriezīsies, lai mums to pateiktu un izvirzītu jaunu priekšlikumu. Ja ne, tad nav šaubu, ka to izdarīs Carl Schlyter.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Priekšsēdētājas kundze! Dihlormetānam ir narkotiska iedarbība, kas izraisa centrālās nervu sistēmas bojājumus un samaņas zudumu, kā arī kardiotoksiska iedarbība. Nepareiza tā lietošana rada tiešus draudus dzīvībai, un šim faktoram ir saistība ar terorismu. Tāpēc es atbalstu tā lietošanas aizliegumu attiecībā uz privātajiem patērētājiem un stingrus ierobežojumus attiecībā uz profesionālo darbību. Tā kā ir pieejamas alternatīvas balinošas vielas, kas, iespējams, ir mazāk toksiskas, tad, pēc manām domām, nav vajadzības pieļaut izņēmumus. Tomēr priekšlikumā, par ko mēs rīt balsosim, dalībvalstīm ir paredzēta iespēja pamatotu iemeslu dēļ lūgt Komisiju noteikt izņēmumus, taču tiek piemēroti ļoti stingri nosacījumi. Es vēlētos zināt, kā Komisija vai jebkura cita struktūra izvērtēs šo izņēmumu pieteikumu pamatotību un kā tās uzraudzīs ierobežojumu ievērošanu.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. (DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Sākumā es gribētu pateikt pāris vārdu G. Watson kungam. Jums bija svarīga loma šā priekšlikuma tapšanā. Kad jūs mani personiski informējāt par vairākus gadus ilgajām problēmām ar Komisiju, es uzzināju, ka šai vielai ir alternatīva, un jūs noteikti piekritīsiet, ka kopš tā brīža darbs ir virzījies uz priekšu ļoti strauji. Es personiski uzdevu savam ģenerāldirektorātam sagatavot priekšlikumu, jo sadarbībā ar jums biju pārliecinājies, ka ir šīs alternatīvas. Jau agrāk esmu Parlamentam to teicis, un it sevišķi es lūgtu ieklausīties J. Holm kungu. Lai gan esmu komisārs, kas atbild par uzņēmējdarbību un rūpniecību, es neuzskatu, ka bīstamam rūpniecības izstrādājumam būtu jāpaliek tirgū tikai tāpēc, ka ar to var pelnīt naudu. Pēc manām domām, ja bīstamu rūpniecības izstrādājumu var aizstāt ar alternatīvu ražojumu, tad tas ir jādara. Šādu principu esmu ievērojis arī tolaik, kad mēs Parlamentā apspriedām un pieņēmām REACH. Uz visām jūsu minētajām vielām, J. Holm kungs, tagad attiecas REACH.

REACH nosacījumi būtu attiecināti arī uz dihlormetānu, taču draudi veselībai ir tik acīmredzami un ir bijis tik daudz negadījumu, ka šai vielai mēs esam piešķīruši prioritāti. Iespējams, ka tādā pašā veidā mums būs jārīkojas arī attiecībā uz citām vielām, ja veselības apdraudējums būs tikpat acīmredzams un ja mēs nevarēsim gaidīt, līdz tiks pabeigta plašā un stingrā REACH procedūra.

Vēl es gribētu skaidri pateikt, J. Holm kungs, ka arī es būtu balsojis par tālejošāku kompromisu. Ja Parlaments būtu spējis vienoties ar Padomi par dihlormetāna komerciālas izmantošanas aizliegumu, es šovakar par to būtu balsojis. Lūdzu, neprasiet no Komisijas atbildību par to, ka atsevišķas dalībvalstis man nezināmu iemeslu dēļ nevēlējās vienoties par ko vairāk. Tieši tāpēc Komisija priekšlikumu sagatavoja tā pašreizējā formā; mēs gribējām izstrādāt tādu priekšlikumu, kam būtu izredzes tikt pieņemtam, un tas arī ir noticis.

Mana pēdējā piebilde ir saistīta ar J. Bowis kunga komentāriem attiecībā uz alternatīvo vielu toksisko iedarbību. Runājot par ķimikālijām, vienmēr ir jautājums par risku, kas ar tām saistīts, un par šī riska līmeņa izvērtēšanu. Mūsu rūpīgie un vispusīgie pētījumi liecina, ka nevienai no patlaban pārdošanā esošajām alternatīvajām vielām nav tik bīstamu īpašību kā dihlormetānam, proti, nav tiešas toksiskas ietekmes uz centrālo nervu sistēmu. Tāda ietekme ir tikai dihlormetānam; citām vielām tādas nav.

Mums ir ziņas par ļoti nedaudziem negadījumiem, kas saistīti ar alternatīvajām vielām. Tas attiecas arī uz tām valstīm, kurās dihlormetāna lietošana jau ir aizliegta, proti, Dāniju, Austriju un Zviedriju. Ja situācija mainīsies, tad Komisija, protams, to izvērtēs un vajadzības gadījumā ierosinās pasākumus attiecībā uz citām vielām.

Visbeidzot es gribētu atbildēt uz J. Holm kunga komentāriem, kurus iepriekš biju piemirsis un kuros izskanēja jautājums, vai Komisija pieprasīs dalībvalstīm atcelt progresīvus vides un veselības jomas noteikumus, jo tie ir pretrunā iekšējā tirgus tiesību aktiem. Komisija to nedarīs. Pašreizējos tiesību aktos skaidri noteikts, ka dalībvalstij ir tiesības ieviest tādu valsts normatīvo regulējumu, kas atšķiras no iekšējā tirgus tiesību aktiem, ja vides vai ekoloģisku apsvērumu dēļ valsts to uzskata par vajadzīgu.

Tā kā esmu atbildīgs par šo atšķirīgo tiesību aktu uzraudzību, varu jums teikt, ka šādā gadījumā Komisijas rīcības pamatā ir skaidrs un nepārprotams princips. Dalībvalstu argumentus, kas saistīti ar veselību un vidi, mēs uztveram ļoti nopietni. Ja šo iemeslu dēļ valstis ievieš atšķirīgus noteikumus, mēs tās nespiežam anulēt šo vides un veselības jomas regulējumu. Ja savu apsūdzību jūs varat pamatot ar kādu informāciju par pēdējiem gadiem, es gribētu uzzināt ko vairāk, lai varētu atspēkot jūsu apgalvojumu. Jūsu minētais piemērs attiecas uz 1995. gadu, tātad man ar to nav bijis nekādas saistības.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, referents. (SV) Priekšsēdētājas kundze, es gribētu atgriezties pie G. Watson kunga teiktā. Arī viņš piedalījās šai darbā. Lai gan jūs neesat mūsu komitejas loceklis, jūs tomēr devāt ieguldījumu komitejas darbā un palīdzējāt mums panākt kompromisu. Protams, vienošanās panākšanā svarīga nozīme bija arī personālam, kas man palīdzēja.

Varu tikai atkārtot komisāra G. Verheugen vārdus. Visa procesa laikā Komisija skaidri pauda — vismaz man —, ka gadījumā, ja Padome un Parlaments būtu vienojušies par tālejošāku kompromisu un pilnīgu aizliegumu, Komisija būtu to pieņēmusi. Šajā aspektā starp mani un Komisiju valdīja pilnīga skaidrība.

Ļaujiet man jums visiem īsi ilustrēt šīs ķimikālijas īpašības. Ja es tagad šeit atvērtu trauku, kurā būtu viens kilograms šīs vielas, un pārklātu ar to šo galda virsmu, visā šai milzīgajā telpā jau būtu pārsniegts pieļaujamais drošības līmenis. Lūk, cik toksiska ir šī ķimikālija.

Noslēdzot šīs debates, gribu vienīgi lūgt Komisiju nodrošināt, ka tām dalībvalstīm, kas lūdz piešķirt atkāpi attiecībā uz profesionālo darbību, šī atkāpe tiktu anulēta, ja jaunie, stingrie noteikumi regulāri tiktu pārkāpti. Mēs visi zinām, un to pierāda arī pētījumi, ka tad, ja dihlormetānu lieto pareizi un rūpējas par strādnieku veselības aizsardzību, šī viela ir gan neekonomiska, gan kaitīga videi. Ja uz dihlormetānu attiecinātu normālus tirgus nosacījumus, proti, ja ievērotu tiesisko regulējumu, DHM konkurētspējas trūkums ātri vien liktu atteikties no šīs vielas un aizvietot to ar alternatīviem līdzekļiem. Izmantojot šo izdevību, aicinu Komisiju nodrošināt tiesību aktu ievērošanu. Ja tas tiks izdarīts, dihlormetāns drīz vien pazudīs pats no sevis.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. − Debates ir slēgtas.

Balsojums notiks rīt.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 142. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), rakstiski. (HU) Ar šodienas lēmumu Eiropas Parlaments ievērojami ierobežo krāsas noņēmēja, kas pazīstams kā dihlormetāns, lietošanu. Būdams Eiropas Parlamenta Sociāldemokrātu grupas ēnu referents, es atzinīgi vērtēju šo lēmumu, kura tapšanā mēs esam ieguldījuši daudz darba. Dihlormetāna lietošana pēdējos gados ir izraisījusi daudzu cilvēku bojāeju. Šī ārkārtīgi gaistošā viela rada nervu sistēmas bojājumus, un šī paša iemesla dēļ tā ir arī kancerogēna. Rūpnieciskajā vielas izmantošanā tiek ievērotas zināmas drošības prasības, tāpēc par upuriem galvenokārt kļūst individuālie lietotāji, kuri remontē un iekārto savu mitekli, kā arī krāsotāji. Atsevišķās Eiropas rūpnieciskajās ražotnēs novērotā koncentrācija bija tik augsta, ka ilgstošas iedarbības gadījumā ar vēzi būtu saslimuši 10 % darbinieku.

Saskaņā ar šobrīd pieņemto kompromisa tekstu dihlormetānu krāsas noņemšanā turpmāk varēs izmantot tikai rūpniecībā un tikai atbilstīgi stingrām drošības prasībām. Privātajā un profesionālajā darbībā liekās krāsas noņemšanai būs jāizmanto kāda no daudzajām vienlīdz efektīvajām, toties nekaitīgajām ķimikālijām vai, piemēram, pirolītiska/termāla krāsas noņemšanas metode.

Vissvarīgākais ir nepieļaut šīs kancerogēnās vielas lietošanu norobežotās sabiedriskās vietās, piemēram, tirdzniecības centros vai pazemes pārejās, jo gaistošu vielu radītie tvaiki ir smagāki par gaisu, un mērījumi liecina, ka tie nogulsnējas tuvāk zemei, tādējādi sevišķi apdraudot bērnus. Pieņemot lēmumu, mūsu politiskā grupa ņēma vērā attiecīgo arodbiedrību viedokli, jo attiecībā uz rūpniecisko izmantošanu mūsu galvenā prioritāte ir darbinieku veselība.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), rakstiski. (PL) Priekšsēdētājas kundze! Kā zināms, daudzas bīstamas ķīmiskas vielas ir atļauts plaši izmantot, lai gan to sastāvā ir kaitīgi elementi. Viena no šādām vielām ir dihlormetāns (DHM), ko parasti izmanto farmaceitisko preparātu, šķīdinātāju un citu izstrādājumu ražošanā.

Šī viela cilvēka veselībai ir sevišķi bīstama, jo atzīta par kancerogēnu. Tā izraisa nervu sistēmas bojājumus un postoši iedarbojas uz iekšējiem orgāniem, un rezultātā var iestāties nāve.

Bērnu elpas ritms ir biežāks, tāpēc viņi, tāpat kā cilvēki ar sirds un asinsvadu slimībām, ir uzņēmīgāki pret saindēšanos ar dihlormetānu. Biedējoši ir dati par nāves gadījumiem, kas saistīti ar saindēšanos ar dihlormetānu.

Ņemot vērā to, ka tirgū, kā zināms, ir pieejami izstrādājumi, ko var izmantot kā alternatīvu tiem līdzekļiem, kas satur dihlormetānu, kā arī ņemot vērā faktu, ka atsevišķās dalībvalstīs šīs vielas lietošana ir aizliegta, šķiet, ka būtu nepieciešams ieviest pilnīgu tās lietošanas aizliegumu.

Papildu arguments par labu DHM aizliegšanai ir ekspertu atziņa, ka attiecībā uz patērētājiem nav iespējams garantēt drošu DHM lietošanu.

Komisijas priekšlikums, kas profesionālajā jomā paredz ieviest DHM saturošu izstrādājumu lietošanas apmācību, pirmajā īstenošanas gadā izmaksās apmēram 1,9 miljardus eiro.

Tādējādi visprātīgākais un pamatotākais risinājums būtu pilnībā izslēgt DHM no vispārējās aprites.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika