Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg Uitgave PB

20. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
  

(De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid