Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 13. januar 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (forhandling)
 5.Højtideligt møde og forhandling – tiåret for euroen
 6.Afstemningstid
  6.1.Regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (A6-0468/2008, Paolo Costa) (afstemning)
  6.2.Fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (kodificeret udgave) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  6.3.Beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE's eller SCE's vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (kodificeret udgave) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (afstemning)
  6.4.Regler om sprog, der finder anvendelse ved appel af afgørelser truffet af Retten for EU-Personalesager (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (afstemning)
  6.5.Handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Vestbalkan (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (afstemning)
  6.6.Den fælles landbrugspolitik og global fødevaresikkerhed (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (afstemning)
  6.7.Udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (afstemning)
  6.8.Omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF og 2006/114/EF (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (afstemning)
  6.9.Den fælles fiskeripolitik og en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (afstemning)
  6.10.Ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (A6-0443/2008, Christa Klaß) (afstemning)
  6.11.Omsætning af plantebeskyttelsesmidler (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (afstemning)
  6.12.Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (afstemning)
  6.13.De offentlige finanser i ØMU – 2007 og 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Højtideligt møde – Letland
 9.Stemmeforklaringer (fortsat)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter (forhandling)
 13.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forhandling)
 14.Fremgangsmåderne ved indgåelse af visse kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (forhandling)
 15.Spørgetid (Kommissionen)
 16.Lægemiddelpakken (forhandlinger)
 17.Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) (forhandlinger)
 18.Bemyndigelse til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188) (forhandlinger)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (741 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1777 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik