Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 13. jaanuar 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine (uuesti sõnastamine) (arutelu)
 5.Pidulik istung ja arutelu – euro 10. aastapäev
 6.Hääletused
  6.1.Koostöö tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise valdkonnas (A6-0468/2008, Paolo Costa) (hääletus)
  6.2.Ovoalbumiini ja laktalbumiini ühine kaubandussüsteem (kodifitseeritud versioon) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  6.3.Äriühingute ühinemise, jaotumise, eraldumise, varade üleandmise ja osade või aktsiate vahetamise puhul rakendatav ühine maksustamissüsteem (kodifitseeritud versioon) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (hääletus)
  6.4.Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste osas esitatud apellatsioonikaebuste puhul kehtiva keeltekasutuse kord (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (hääletus)
  6.5.Kaubandus- ja majandussuhted Lääne-Balkani riikidega (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (hääletus)
  6.6.Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (hääletus)
  6.7.Kodanikuühiskonna dialoogi arendamine Lissaboni lepingu põhjal (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (hääletus)
  6.8.Ettepanek võtta üle, rakendada ja jõustada direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul, ja direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (hääletus)
  6.9.Ühine kalanduspoliitika ja ökosüsteemil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisel (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (hääletus)
  6.10.Tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (A6-0443/2008, Christa Klaß) (hääletus)
  6.11.Taimekaitsevahendite turuleviimine (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (hääletus)
  6.12.Eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamine (uuesti sõnastamine) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (hääletus)
  6.13.Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus 2007–2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Pidulik istung – Läti Vabariik
 9.Selgitused hääletuse kohta (jätkamine)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardid (arutelu)
 13.Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele juurdepääs (arutelu)
 14.Riigihanked kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas (arutelu)
 15.Infotund (küsimused komisjonile)
 16.Farmaatsiatoodete pakett (arutelu)
 17.Ohtlikud ained ja valmistised (diklorometaan) (arutelu)
 18.Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni ratifitseerimine (konventsioon nr 188) (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (706 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1546 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika