Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 5.Juhlaistunto ja keskustelu – EURO 10 VUOTTA
 6.Äänestykset
  6.1.Yhteistyö siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä (A6-0468/2008, Paolo Costa) (äänestys)
  6.2.Muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteinen kauppajärjestelmä (kodifioitu toisinto) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (äänestys)
  6.3.Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sekä sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettava yhteinen verojärjestelmä (kodifioitu toisinto) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (äänestys)
  6.4.Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen päätöksistä tehtyihin valituksiin sovellettava kieliä koskeva järjestely (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (äänestys)
  6.5.Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (äänestys)
  6.6.Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (äänestys)
  6.7.Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (äänestys)
  6.8.Direktiivien 2005/29/EY 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (äänestys)
  6.9.YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (vote)
  6.10.Yhteisön politiikan puitteet torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (A6-0443/2008, Christa Klaß) (äänestys)
  6.11.Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (äänestys)
  6.12.Siirtokelpoista arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (uudelleenlaatiminen) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (äänestys)
  6.13.Julkinen talous EMUssa 2007−2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Juhlaistunto – Latvia
 9.Äänestysselitykset (jatkoa)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja.
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja.
 12.Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka (keskustelu)
 13.Yleisön oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (keskustelu)
 14.Puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat (keskustelu)
 15.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 16.Farmaseuttiset tuotteet (keskustelu)
 17.Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) (keskustelu)
 18.Kalastusalan työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus (yleissopimus nro 188) (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (769 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1700 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö