Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) (diskusijos)
 5.Iškilmingas posėdis ir diskusijos – 10-asis euro jubiliejus
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Bendradarbiavimas civilinės aviacijos saugos reguliavimo srityje (A6-0468/2008, Paolo Costa) (balsavimas)
  6.2.Bendroji ovalbumino ir laktalbumino prekybos sistema (kodifikuota versija) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (balsavimas)
  6.3.Skirtingų valstybių narių bendrovių susijungimų, padalinimų, atidalinimų, turto perleidimo ir akcijų mainų bei registruotos buveinės perkėlimo apmokestinimo sistema (kodifikuota versija) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (balsavimas)
  6.4.Kalbos patvarkymai, susiję su apeliacijomis dėl Europos Sąjungos civilinės tarnybos tribunolo nutarčių (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (balsavimas)
  6.5.Prekybos ir ekonominiai ryšiai su Vakarų Balkanais (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (balsavimas)
  6.6.Bendroji žemės ūkio politika ir pasaulinis maisto saugumas (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (balsavimas)
  6.7.Pilietinio dialogo plėtojimas pagal Lisabonos sutartį (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (balsavimas)
  6.8.Direktyvų 2005/29/EB ir 2006/114/EB perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymas (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (balsavimas)
  6.9.Bendroji žuvininkystės politika ir ekosistemiškas žuvininkystės ūkio valdymas (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (balsavimas)
  6.10.Europos Bendrijos veiksmų, skirtų užtikrinti tausojamąjį pesticidų naudojimą, programa (A6-0443/2008, Christa Klaß) (balsavimas)
  6.11.Augalų apsaugos produktų pateikimas rinkoje (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (balsavimas)
  6.12.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (balsavimas)
  6.13.Viešieji finansai ekonominėje ir pinigų sąjungoje – 2007-2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (balsavimas)
 7.Balsavimo pastabos
 8.Iškilmingas posėdis. Latvijos Respublika
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo (tęsinys)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai: žr. protokolą
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: žr. protokolą
 12.Pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai (diskusijos)
 13.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (diskusijos)
 14.Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityje (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Rinkinys dėl farmacijos produktų (diskusijos)
 17.Pavojingos medžiagos ir preparatai (dichlorometanas) (diskusijos)
 18.Įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (Konvenciją Nr. 188) (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (728 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1536 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika