Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta redakcija) (debates)
 5.Svinīgā sēde un debates - Eiro desmitā gadadiena
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu nolīgums par sadarbību civilās aviācijas reglamentācijā (A6-0468/2008, Paolo Costa) (balsošana)
  6.2.Vienota sistēma tirdzniecībai ar ovalbumīnu un laktalbumīnu (kodificēta versija) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (balsošana)
  6.3.Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī juridiskās adreses pārcelšanai (kodificēta versija) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (balsošana)
  6.4.Valodas lietojums, kas jāpiemēro, iesniedzot apelācijas pret Eiropas Savienības Civildienesta tiesas lēmumiem (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (balsošana)
  6.5.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkānu valstīm (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (balsošana)
  6.6.Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (balsošana)
  6.7.Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (balsošana)
  6.8.Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un piemērošana (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (balsošana)
  6.9.KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (balsošana)
  6.10.Direktīva pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (A6-0443/2008, Christa Klaß) (balsošana)
  6.11.Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (balsošana)
  6.12.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādātā redakcija) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (balsošana)
  6.13.Publiskās finanses EMS 2007. un 2008. gadā (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojums
 8.Svinīga sēde — Latvija
 9.Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balstot: sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos (debates)
 13.Gada ziņojums par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (debates)
 14.Publisko iepirkumu procedūras drošības un aizsardzības jomā (debates)
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Tiesību aktu pakete farmācijas jomā (debates)
 17.Bīstamas vielas un preparāti (dihlormetāns) (debates)
 18.Atļauja ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007. gada Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188) (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (752 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1498 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika