Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 13 ta' Jannar 2009 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) (dibattitu)
 5.Seduta formali u dibattitu - L-għaxar anniversarju tal-Euro
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ftehim bejn il-KE u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar kooperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza ta' l-avjazzjoni ċivili (A6-0468/2008, Paolo Costa) (votazzjoni)
  6.2.Is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin (Verżjoni kkodifikata) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  6.3.Is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat (Verżjoni kkodifikata) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (votazzjoni)
  6.4.Is-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (votazzjoni)
  6.5.Il-kummerċ u r-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (votazzjoni)
  6.6.Il-politika komuni għall-agrikultura u s-sikurezza dinjija tal-ikel (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (votazzjoni)
  6.7.Perspettivi għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili fil-qafas tat-Trattat ta' Liżbona (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (votazzjoni)
  6.8.It-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (votazzjoni)
  6.9.Is-CFP u l-approċċ ta' l-ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (votazzjoni)
  6.10.Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi kompatibli (A6-0443/2008, Christa Klaß) (votazzjoni)
  6.11.It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (votazzjoni)
  6.12.Il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (votazzjoni)
  6.13.Il-finanzi pubbliċi fl-EMU - 2007 u 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
 8.Seduta formali - Ir-Repubblika tal-Latvja
 9.Spegazzjonijiet tal-vot (tkomplija)
 10.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 12.Karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti ta' l-ivvjaġġar (dibattitu)
 13.Rapport Annwali ta' l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (dibattitu)
 14.Kuntratti pubbliċi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà (dibattitu)
 15.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)
 16.Pakkett ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (dibattitu)
 17.Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (dichloromethane) (dibattitu)
 18.Awtorizzazzjoni biex tkun irratifikata l-Konvenzjoni dwar il-Ħidma fil-Qasam tas-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 20.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (923 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1186 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza