Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 13 ianuarie 2009 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (dezbatere)
 5.Şedinţă solemnă şi dezbatere - A ZECEA ANIVERSARE A MONEDEI EURO
 6.Votare
  6.1.Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranţei aviaţiei civile (A6-0468/2008, Paolo Costa) (vot
  6.2.Regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (Versiune codificată) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (vot)
  6.3.Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre, şi transferului sediului social (Versiune codificată) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (vot)
  6.4.Adaptarea regimului lingvistic aplicabil recursurilor formulate împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (vot)
  6.5.Relaţiile comerciale şi economice cu Balcanii de Vest (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (vot)
  6.6.Politica agricolă comună şi siguranţa alimentară mondială (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (vot)
  6.7.Perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (vot)
  6.8.Transpunerea, punerea în aplicare şi executarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori şi a Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (vot)
  6.9.PCP şi gestionarea pescuitului pe baza ecosistemelor (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (vot)
  6.10.Directiva cadru referitoare la utilizarea durabilă a pesticidelor (A6-0443/2008, Christa Klaß) (vot)
  6.11.Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (vot)
  6.12.Coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (vot)
  6.13.Finanțele publice în UEM - 2007 şi 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Şedinţă solemnă – Letonia
 9.Explicaţii privind votul (continuare)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre (dezbatere)
 13.Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (dezbatere)
 14.Contractele de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (dezbatere)
 15.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 16.Pachetul de produse farmaceutice (dezbatere)
 17.Substanţe şi preparate periculoase (diclormetan) (dezbatere)
 18.Autorizarea ratificării Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188) (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie JO (793 kb)
 
Dezbateri
Ediţie JO (1763 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate