Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 13. januar 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (razprava)
 5.Slavnostna seja in razprava - Deseta obletnica uvedbe eura
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sodelovanje pri ureditvi varnosti civilnega letalstva (A6-0468/2008, Paolo Costa) (glasovanje)
  6.2.Skupni sistem trgovine za ovalbumin in lektalbumin (kodificirana različica) (A6-0510/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  6.3.Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža (kodificirana različica) (A6-0511/2008, Diana Wallis) (glasovanje)
  6.4.Jezikovna ureditev, ki se uporablja zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije (A6-0508/2008, Costas Botopoulos) (glasovanje)
  6.5.Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom (A6-0489/2008, Bastiaan Belder) (glasovanje)
  6.6.Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (A6-0505/2008, Mairead McGuinness) (glasovanje)
  6.7.Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (A6-0475/2008, Genowefa Grabowska) (glasovanje)
  6.8.Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (A6-0514/2008, Barbara Weiler) (glasovanje)
  6.9.SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (A6-0485/2008, Pedro Guerreiro) (glasovanje)
  6.10.Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov (A6-0443/2008, Christa Klaß) (glasovanje)
  6.11.Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet (A6-0444/2008, Hiltrud Breyer) (glasovanje)
  6.12.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (prenovitev) (razprava) (A6-0497/2008, Wolf Klinz) (glasovanje)
  6.13.Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (A6-0507/2008, Donata Gottardi) (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Slavnostna seja – Republika Latvija
 9.Obrazložitev glasovanja (nadaljevanje)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih (razprava)
 13.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (razprava)
 14.Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Paket farmacevtskih izdelkov (razprava)
 17.Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) (razprava)
 18.Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (705 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1675 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov