Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 14 януари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 

Внесен текст : A6-0479/2008

  Philip Claeys (NI). - (NL) Г­н Председател, правото на свободно изразяване на мнение и начинът, по който това право се упражнява, са без съмнение основен показател за оценка на положението с основните ни права. Докладът правилно предупреждава за неофициалната цензура и самоцензурата, които възникват когато определени теми биват изключени от публичното разискване. Също толкова оправдан е и разделът в доклада, който предупреждава за лица и групи, които искат да накарат другите да замълчат, като твърдят, че постоянно са подложени на незаслужени нападки.

Това, което е особено смущаващо обаче, е апелът „решително да се преследват всякакви изказвания, подбуждащи омраза, направени в расистки медийни програми и статии, пропагандиращи нетолерантни възгледи“. Точно този вид формулировки водят до цензурата и самоцензурата, за които така се милее на други места в доклада. Точно този вид законодателство бе причина най-голямата фламандска партия в Белгия да бъде осъдена, защото отправяше критики към приетата имиграционна политика. Затова и хората трябва да знаят какво искат. Невъзможно е някой да подкрепя свободното изразяване на мнение само малко. Или подкрепя свободното изразяване на мнение и приема всички произлизащи от това последици, или не го подкрепя..

 
Правна информация - Политика за поверителност