Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 14. ledna 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 

Předložený text : A6-0479/2008

  Philip Claeys (NI). - (NL) Vážený pane předsedající, právo na svobodné vyjadřování názorů a způsob, kterým lze toto právo uplatňovat, je bezesporu klíčovým ukazatelem pro posouzení naší situace v oblasti základních práv. Zpráva zcela oprávněně varuje před neoficiální cenzurou a sebecenzurou, k nimž dochází, jestliže jsou určitá témata vyloučena z veřejné diskuse. Stejně oprávněný je také oddíl zprávy, jenž varuje před jednotlivci a skupinami, kteří chtějí ostatní umlčet tvrzením, že jsou neustále nespravedlivě napadáni.

Na druhé straně je pro mě zcela nepochopitelná výzva k „důraznému postihování jakýchkoli štvavých rasově motivovaných projevů v programech v médiích a v článcích v tisku, které šíří postoje rasové nesnášenlivosti“. To je přesně přístup, který vede k cenzuře a sebecenzuře, na kterou si v jiných pasážích zprávy její autor stěžuje. Je to typ právních předpisů, kvůli němuž byla v Belgii největší vlámská politická strana odsuzována, neboť kritizovala imigrační politiku. Lidé by proto měli vědět, co chtějí. Není možné být tak trochu stoupencem svobodného vyjadřování názorů. Buď je člověk stoupencem svobodného vyjadřování názorů a přijímá všechny důsledky, které to sebou nese, nebo jím není.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí