Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 

Predkladaný text : A6-0479/2008

  Philip Claeys (NI). - (NL) Vážený pán predsedajúci, právo na slobodné vyjadrenie názoru a spôsob, ktorým sa toto právo môže uplatňovať, je nepochybne kľúčovým ukazovateľom pri hodnotení stavu našich základných práv. Je úplne správne, že správa varuje pred neoficiálnou cenzúrou a autocenzúrou, ktorá prichádza, keď sa určité témy vylúčia z verejnej diskusie. Rovnako oprávnená je aj časť správy, ktorá varuje pred jednotlivcami a skupinami, ktorí chcú umlčať ostatných tvrdením, že sú vystavení neustálym útokom, a to bezdôvodne.

Úplne zavádzajúca je však výzva, aby sa „rázne trestne stíhal akýkoľvek prejav verbálnej nenávisti vyjadrený v rasistických mediálnych programoch a článkoch propagujúcich netolerantné názory“. To je presne ten typ vecí, ktoré vedú k cenzúre a autocenzúre, s ktorými správa na rôznych miestach vyjadruje nespokojnosť. Je to presne ten druh právnych predpisov, ktoré spôsobili odsúdenie najväčšej flámskej strany v Belgicku, pretože táto strana kritizovala prijatú prisťahovaleckú politiku. Ľudia by preto mali vedieť, čo chcú. Nie je možné byť len tak trocha za slobodné vyjadrenie názoru. Buď sme za slobodné vyjadrenie názoru a akceptujeme všetky dôsledky, ktoré to prináša, alebo sme proti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia