Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 14. jaanuar 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Selgitused hääletuse kohta
MPphoto
 
 

Esitatud tekst : A6-0479/2008

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjalikult. – (HU) Leian, et minu parlamendikolleegi raport on eriliselt tähtis, sest inimõigused on üheks Euroopa Liidu lepetes määratletud väärtuste sambaks. Lisaks demokraatiale ja õigusriigile nõuame kandidaatriikidelt inimõiguste austamist ning samuti rõhutame oma toetust universaalsetele puutumatutele õigustele rahvusvahelistes suhetes. Samas saab Euroopa Liit olla usaldusväärne inimõiguste üleilmne toetaja vaid siis, kui oma territooriumil kasutatakse eksimatult kõiki saadavalolevaid instrumente, et kaitsta põhiõiguste hartas kirjeldatud väärtusi.

Üks raporti peatükkidest on pühendatud romidele, kes on suurim vähemus Euroopa Liidus ja kellele langeb osaks kõige suurem sotsiaalne tõrjutus. Euroopa riikide ühine vastutus on kavandada kõikehõlmav ja ühine strateegia, et võidelda romide probleemidega, kes valdavalt elavad kahetsusväärsetes tingimustes ja vaesuses. Vaja on tegevustele keskendunud, selgete eesmärkide ja tähtaegadega raamprogrammi, mis hõlmab tulemuslikku järelevalvet ja hindamismehhanisme.

Tuleb kavandada programm, mis erakondadest ja valitsuse vahetumistest sõltumatult keskenduks üheaegselt haridusele, elamumajandusele, tervishoiule ja diskrimineerimisele ning võitleks halbade praktikate vastu liikmesriikides. Selline programm peaks sobima ka kohese tegevuse alusplaaniks kriisis olevates regioonides. Kui suudame aidata miljonitel romidel saada täieõiguslikeks Euroopa kodanikeks ning Euroopa Ühenduse liikmeteks vaimses mõttes, tähendab see suurt hüpet mandri sotsiaalse ühtekuuluvuse suunas.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika