Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0479/2008

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne. – (HU) Kolegovu správu považujem za zvlášť významnú, nakoľko ľudské práva predstavujú jeden z pilierov hodnôt vyjadrených v zmluvách Európskej únie. Okrem demokracie hodnôt a právneho štátu požadujeme od kandidátskyh krajín aj rešpektovanie ľudských práv a rovnako zdôrazňujeme podporu všeobecných, neodcudziteľných práv v našich medzinárodných vzťahoch. Ale Európska únia sa stane vierohodným globálnym obrancom ľudských práv iba v tom prípade, ak bude na svojom území vždy používať každý dostupný nástroj na obranu hodnôt vyjadrených v Charte základných práv.

Osobitná časť správy sa venuje Rómom, ktorí tvoria najväčšiu menšinu v Európskej únii a ktorí sú najviac postihnutí sociálnym vylúčením. Je spoločnou zodpovednosťou európskych krajín navrhnúť komplexnú a jednotnú stratégiu riešenia problémov Rómov, ktorých väčšina žije v žalostných podmienkach a biede. Potrebujeme rámcový program s jasnými a na činnosť zameranými cieľmi a termínmi, ktorý by využíval účinné monitorovacie a hodnotiace mechanizmy.

Musíme vytvoriť program, ktorý by nezávisle od politických strán a rotujúcich vlád súčasne riešil na otázky vzdelávania, bývania, zdravia a diskriminácie a ujal by sa nedostatočných praktík v členských štátoch. Takýto program by mal byť schopný slúžiť ako základ pre okamžité konanie v krízových regiónoch. Ak budeme schopní pomôcť miliónom Rómov stať sa plnohodnotnými európskymi občanmi a členmi Európskeho spoločenstva v duchovnom ponímaní, bude to obrovský skok smerom k sociálnej súdržnosti Európy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia